Uitfasering Open-ELO

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uitfasering Open-ELO

Microsoft Word - procedure_medewerker.docEen beschrijving voor een
2
3 Procedures voor het overzetten – Medewerkers............................................................. 5
4 In Blackboard 5….. ......................................................................................................... 6
5 Het bewaren van uw Bb5 Gradebook ............................................................................. 9
6 Bewaren Pool met toetsvragen uit Blackboard 5........................................................... 11
7 In Blackboard 6…. ........................................................................................................ 13
8 Inlezen Pool in Bb6....................................................................................................... 15
3
1 Nieuwe open-ELO Als voortraject van de implementatie van de (nieuwe) open-ELO is in een project vanuit de klankbordgroep elektronische leeromgeving NHL (KELO) onderzocht of de open-ELO qua functionaliteit nog nodig was. Om dit te kunnen beoordelen is er onderzocht welke activiteiten er binnen de NHL op het gebied van elektronisch leren nodig zijn en welke van deze activiteiten niet mogelijk zijn binnen de normale ELO-omgeving (http://elo.nhl.nl). Conclusie is dat de open-ELO slechts nodig blijft voor één activiteit/functionaliteit t.w.: Alle andere activiteiten (internationale projecten, accreditaties, landelijke projecten, etc.) zijn heel goed binnen de normale ELO op te zetten.
Besluit KELO De projectgroep heeft vervolgens voorgesteld om het gebruik van de open-ELO te beperken tot deze ene functie. Binnen de KELO is dit advies overgenomen. Daarnaast is besloten dat de omgeving periodiek wordt opgeschoond. Dit wordt nader bepaald en gecommuniceerd.
De functionaliteit voor studenten om een eigen course te beheren en/of in te richten én om met deze eigen course les te geven aan andere leerlingen / studenten. Hierbij horen ook de rechten om binnen de eigen course zelf gebruikers aan te maken (bijv. leerlingen uit de klas van een basisschool).
4
2 Overwegingen per course (van de oude open-ELO) U hebt één of meerdere courses op de open-ELO. Per course moet u vervolgens de overweging maken of u deze wilt / moet overzetten naar Blackboard 6. Bedenk hierbij dat “verhuizen” een kans geeft courses opnieuw op te bouwen met de ervaring die u hebt opgedaan. Het advies uit de klankbordgroep is dan ook om courses opnieuw op te bouwen in de nieuwe omgeving (optie 1). Doorloop de volgende stappen per course:
Medewerker Uw course staat nu op de open-ELO, maar zal in de nieuwe situatie op de normale ELO overgebracht moeten worden. Het overzetten is op dit moment al mogelijk en het advies is dan ook om dit zo snel mogelijk te doen (indien nodig). U hebt de keus uit 3 mogelijkheden: Optie 1: U wilt een nieuwe Bb6 course om deze opnieuw op te bouwen in Bb6. Het
onderwijsmateriaal haalt u niet uit Bb5, maar hebt u elders opgeslagen. Antwoord: Ja (ga naar procedure 1) / Nee (ga naar optie 2) Optie 2: U wilt het onderwijsmateriaal van uw Bb5 course overzetten naar Bb6 (zonder
gebruikers). Antwoord: Ja (ga naar procedure 2) / Nee (ga naar optie 3) Optie 3: U wilt uw gehele Bb5 course overzetten naar Bb6 (onderwijsmateriaal én
gebruikers). Antwoord: Ja (dit is helaas niet mogelijk, lees meer hierover bij procedure 3)
5
3 Procedures voor het overzetten – Medewerkers Procedure 1: U moet een nieuwe Bb 6 course aanvragen. Aangezien u een course /
organization aanvraagt voor de normale ELO, kunt u dit meteen doen. Het aanvraagformulier kunt u vinden door in te loggen op de ELO en te klikken op het TAB-blad “Support NHL” of klik op Aanvraagformulier. Zodra de course / organization is aangemaakt, kunt u beginnen met het inrichten van de course. Let op! In de Blackboard6 wordt onderscheid te maakt tussen “courses” en “organizations”. Indien open-ELO course niet rechtstreeks iets met het onderwijs te maken heeft, dan is het in Blackboard 6 een “organization”. Zo worden onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten van elkaar gescheiden.
Procedure 2: U wilt het cursusmateriaal uit uw Bb5 course overzetten naar Bb6. De
procedure hiervoor is: 1. U vraagt een nieuwe Bb6 course aan (zie bij procedure 1 voor hoe u
dit doet) 2. U bewaart uw Bb5 course. Beschrijving hiervan staat op pagina 6. 3. U ‘importeert’ de bewaarde Bb5 course in Bb6. Beschrijving staat
stapsgewijs op pagina 13. U kunt bij het overzetten hulp en/of begeleiding krijgen. Maak een afspraak via het mailadres [email protected]
4. Indien u externe mensen toegang tot uw course wilt geven, moet u als laatste voor deze externe mensen een account regelen. Ga naar pagina 17 voor de mogelijkheden.
Let op! Met de bovenstaande procedure zet u nog niet de pools met toetsvragen over. U moet deze apart overzetten. Aanvullende procedure hiervoor is:
1. Bewaar de Bb5 pool (pagina 11) 2. Importeer de Bb5 pool in Bb6 (pagina 15)
Bij het terugzetten van Pools (met toetsvragen) gaat niet alles goed. Lees op de infopagina van Bb6 welke problemen u kunt verwachten (http://www.intern.nhl.nl/bb6info).
Procedure 3: U hebt gekozen voor het overzetten van een course met materiaal én
gebruikers. Helaas moeten wij u hierin teleurstellen. Het overzetten van gebruikers is niet mogelijk! Reden hiervoor is dat niet-bestaande gebruikers (in de normale ELO) automatisch worden aangemaakt waardoor gebruikers dubbel in Blackboard zouden komen te staan. Enige optie voor u is optie/procedure 2. Mocht u hiermee in grote problemen komen, neemt u dan contact op via [email protected] We gaan dan kijken wat we voor u kunnen doen.
6
4 In Blackboard 5…..
Vooraf….. • Voordat u naar Blackboard 5 gaat is het verstandig eerst een nieuwe map aan te
maken op uw D-schijf, zodat u de Bb5-course(s) daar kunt bewaren. U zou deze map bijv. ‘Courses Bb5’ kunnen noemen.
• Met de onderstaande beschrijving voor het bewaren van uw Bb5 course bewaart u niet het Gradebook of de Pools. Hoe u deze moet bewaren staat beschreven op resp. pagina 9 en pagina 11.
Stappen in Blackboard 5
1. Allereerst gaat u naar de cursus die u wilt overzetten naar Bb6. Vervolgens gaat u naar het Control Panel door te kiezen voor de knop .
2. In het blok Course Options kiest u voor “Course Utilities”.
3. U krijgt nu maar één optie t.w. “Archive Course”. Klik op deze tekst.
4. U krijgt nu een scherm dat verdeeld is in 3 delen. In deel 1 kunt u aangeven wat u precies van de cursus wilt archiveren. Vink aan welke delen van de course u wilt archiveren.
5. In het tweede gedeelte kunt u aangeven in welk formaat de course gearchiveerd moet worden. Standaard staat deze op de onderstaande instelling. Hier hoeft u niets aan te veranderen.
7
6. Hebt u alles ingevuld, dan klikt u op de knop “Submit”. U krijgt dan van Blackboard een “rapportage” over hoe het archiveren is verlopen. Het is raadzaam de rapportage (meldingen) goed door te lezen. De meldingen hebben vaak betrekking op dingen die op dit moment in de (Bb5)course al niet meer werken. In Bb6 zal dit dan ook niet werken. U kunt op dit moment nog proberen de meldingen na te gaan en evt. dingen te herstellen (bijv. een link naar een document). U kunt het archief dan opnieuw maken. Gaat alles goed, dan krijgt u een soortgelijke melding als hieronder.
7. U bent er nog niet! Zoals u in de bovenstaande melding kunt lezen, moet u de archieffile nog downloaden naar uw eigen PC. Als beheer willen wij u vragen de course op uw eigen harde schijf (D-schijf) te bewaren. Van deze schijf worden weliswaar geen backups gemaakt, maar aangezien de Blackboard 5 omgeving ook na oktober op de achtergrond aanwezig blijft, is er in deze vorm altijd een backup beschikbaar.
Bedenk u dat het volgens de wet bescherming persoonsgegevens niet toegestaan is een ‘archief’ uit Blackboard thuis te bewaren. Dit in verband met de studentgegevens gekoppeld aan bijdrages die er in zijn opgenomen.
8. Klik op het woordje ‘here’. U krijgt dan het onderstaande scherm.
8
9. Kies voor “Opslaan”. U krijgt dan het een ‘Opslaan als’ scherm.
10. Ga naar de map waar u het archief op wilt slaan en geef het een logische naam (bijv. de naam van de course). Afhankelijk van de grootte van de course kan dit een tijdje duren, dus even geduld a.u.b.
U bent nu klaar in Blackboard 5! U hebt de course veilig gesteld en kunt die nu op één van de inloopsessies overzetten naar Blackboard 6. Uiteraard kunt u het ook zelf doen m.b.v. de beschrijving op pagina 13. Houdt u er rekening mee dat voor elke over te zetten Bb5-course, u een nieuwe Bb6-course aan moet vragen.
Terug naar Procedure 2
9
5 Het bewaren van uw Bb5 Gradebook Om uw Gradebook te bewaren, moet u per course een aantal extra handelingen uitvoeren.
1. U gaat naar het Control Panel
2. U kiest in het blok ‘Assessment’ voor ‘Online Gradebook’
3. U kiest vervolgens voor ‘Export Gradebook’
4. U klik met de rechtermuisknop op ‘Save Exported Gradebook’. U krijgt dan een klein menu te zien. Kies ‘Doel opslaan als’ Krijgt u een soort exceldocument te zien, dan hebt u met de linkermuisknop geklikt.
Ga terug door op de Back-knop van Internet Explorer te klikken (kan er bij u iets anders uit zien). Klik vervolgens met de rechtermuisknop.
10
5. Hebt u gekozen voor ‘Doel opslaan als’, dan krijgt u een ‘Opslaan als’ scherm. Ga
naar de map waar u het Gradebook wilt bewaren en geef het een logische naam.
U hebt nu het Gradebook bewaard. U kunt deze file bewaren voor uw eigen administratie zonder de file terug te lezen in Bb6. Wilt u het Gradebook terug hebben in Bb6 dan moet het beheer van Blackboard dit voor u doen. Als het goed is, hebt u ervoor gekozen om uw Bb5 course mét studenten over te zetten. Op het aanvraagformulier moet u aangeven dat u ook een Gradebook terug wilt zetten. Beheer heeft dan de file nodig, die u net heeft bewaard.
11
6 Bewaren Pool met toetsvragen uit Blackboard 5 De Pools die u in Bb5 heeft gemaakt worden niet bewaard in de archive file van een Bb5 course. Om deze reden moet u de pools één voor één wegschrijven naar uw eigen harde schijf en deze vervolgens weer inlezen in Bb6. De te volgen stappen zijn:
1. U gaat naar het Control Panel
2. U kiest voor ‘Pool manager’ in het blok Assessment.
3. U ziet daar 1 of meerdere pools staan. Kies voor de knop
4. U komt nu in het scherm ‘Pool Export’. Bij stap 1 geeft u aan welke pool u wilt exporteren. Denk erom, dit moet één voor één. Hebt u meerdere pools, dan zult u deze procedure meerdere keren moeten doorlopen.
5. Hebt u bij stap 1 de juiste Pool gekozen, dan klikt u op Submit.
6. U krijgt nu een scherm waarin u de pool kunt bewaren en waar evt. (fout)meldingen staan. Lees de meldingen goed door en bewaar ze evt. in een WORD-document (beschrijving hiervoor staat op pagina 14). Klik op ‘here’ om de pool te bewaren.
12
7. U krijgt nu een scherm waarin u kunt kiezen om de file (pool) op te slaan. Kies voor ‘Opslaan’.
8. In het ‘Opslaan als’ scherm zoekt u een geschikte map op (bijv. de map waar u uw Bb5 courses bewaart) en geeft de pool een logische naam.
U hebt nu één pool bewaard. Het inlezen van een pool in Bb6 staat beschreven op pagina 15.
Terug naar Procedure 2
13
7 In Blackboard 6…. Het overzetten van een Bb5-course zonder studenten is heel goed zelf te doen met de onderstaande beschrijving. Enige kennis van bestandsbeheer is echter wel noodzakelijk. Voor het inlezen van de Bb5-course in Bb6 moet u weten waar u het archief uit Bb5 hebt opgeslagen. Wilt u begeleiding? We gaan proberen inloopsessies te organiseren via het Learning Centre. Zodra de data bekend zijn worden die bekend gemaakt op de infopagina http://www.intern.nhl.nl/bb6info. In Blackboard 6 onderneemt u achtereenvolgens de volgende stappen…..
1. U gaat naar het Control Panel middels de knop
2. In het Control panel klikt u in het blok ‘Course Options’ op ‘Import Package’
3. Het scherm is dan opgedeeld in 3 ‘stappen’ (zie afbeelding hieronder). Bij stap 1 staat de course-id vermeld van de Bb6 course waar de inhoud van de Bb5 course in wordt gezet (verschilt per docent). Denk erom dat u in een lege course staat, anders wordt de inhoud aan de bestaande inhoud toegevoegd.
4. Bij stap 2 moet u aangeven uit welke ZIP-file (archief uit Bb5) de course-inhoud gehaald moet worden. Met behulp van de knop ‘Bladeren…’ kunt u de file opzoeken op uw D-schijf (alleen u weet waar u het archief van de Bb5 hebt weggeschreven).
5. In het onderstaande voorbeeld staat het archief in de map ‘Courses Bb5’. Deze map had ik zelf aangemaakt op de D-schijf voordat ik het archief in Bb5 ging maken. Klik éénmaal op de juiste ZIP-file en klik vervolgens op ‘Openen’.
14
6. Bij stap 3 moet u aangeven wát u wilt importeren. Bedenk wat u over wilt zetten en vink de onderdelen aan die u wilt importeren. Het is niet aan te bevelen alles blind aan te vinken. Denk na over wat u mee wilt nemen naar de nieuwe course.
7. Hebt u de benodigde onderdelen aangevinkt, dan klikt u op Submit. Afhankelijk van de grootte van de course kan dit een tijdje duren, dus even geduld a.u.b.
Krijgt u veel (fout)meldingen, dan is het verstandig deze op te slaan in een WORD- document. De meest eenvoudige manier is:
(Fout)meldingen opslaan in WORD
1. In het scherm met de meldingen gaat u naar ‘bewerken’ in het menu boven in uw scherm (zie hieronder).
2. U kiest voor ‘Alles selecteren’ (=Ctrl-A) 3. U gaat weer naar het menu ‘Bewerken’ en kiest vervolgens voor ‘Kopiëren’ (=Ctrl-C) 4. U start WORD op 5. In WORD gaat u weer naar het menu ‘Bewerken’ en kiest u voor ‘Plakken’ (=Ctrl-V) 6. Sla vervolgens het WORD-document op.
U kunt nu altijd de meldingen nog eens nalezen.
Terug naar Procedure 2
15
8 Inlezen Pool in Bb6 Hieronder de stappen om een Pool uit Bb5 in te lezen in Bb6. Bedenk dat er een aantal bekende problemen zijn. Deze staan beschreven op informatiepagina voor Bb6, te bereiken via http://www.intern.nhl.nl/bb6info. De stappen zijn:
1. U gaat naar het Control panel middels de knop
2. In het blok Assessment, kiest u voor ‘Pool manager’
3. In het volgende scherm ziet u een lijst met pools staan, of als u nog geen pool hebt is
de lijst leeg. Kies voor
4. U krijgt een scherm met 2 stappen. Bij stap 1 moet u aangeven welk bestand u wilt importeren (bewaarde pool uit Bb5). U doet dit door op ‘Bladeren….. ’ te klikken.
5. Wijs de bewaarde pool aan en klik op ‘Openen’
6. Klik daarna op Submit.
16
7. U krijgt evt. enkele meldingen over het verloop van de import. De meldingen kunnen betrekking hebben op ‘Warnings’ en ‘Errors’. Lees de meldingen goed door en bewaar ze evt. even in een WORD-bestand (zie pagina 14 hoe u dit kunt doen).
U hebt nu de pool geïmporteerd. Bekijk de pool in Bb6 goed. Mochten er bepaalde zaken zijn misgegaan, dan zouden wij het op prijs stellen dat u dit even meldt bij [email protected] . Enerzijds kunnen we dan mede-blackboardgebruikers waarschuwen en wellicht kunnen we u nog helpen. Moet u meer dan 1 pool overzetten, dan begint u nu weer bij stap 1.
Terug naar Procedure 2 Of
Terug naar Bewaren Pool
17
9 Externen toegang geven tot uw course In sommige gevallen is het nodig om externen (studenten of personeel) in een course te laten kijken of deelnemen. Omdat deze mensen geen account binnen de NHL hebben (en daarmee ook niet in Blackboard), is het niet mogelijk ze toe te voegen aan uw course. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden: 1. Uw eigen NHL-gastaccount Ieder personeelslid heeft in Blackboard een eigen gastaccount. Het gastaccount is uw eigen inlognaam + _gast. Voorbeeld: Is uw inlognaam "braaksma", dan is uw gastaccount "braaksma_gast". U kunt dit gastaccount gebruiken om externen toegang te geven tot één of meerdere courses. Bedenk dat dit prima werkt voor het inzien van een course (documenten ophalen / lezen, informatie lezen, etc.), maar dat echt deelnemen lastig is. Ten eerste is er het emailadres dat niet werkt. De "gast" krijgt nooit de mail die toegezonden wordt via Blackboardcourse. Verder zullen bijdragen van de "gast" nagenoeg anoniem zijn omdat de naam van de user gelijk is aan die van uzelf. Dit speelt helemaal wanneer u het account heeft "uitgeleend" aan meerdere personen. U weet dan niet wie wat heeft gedaan. Echter, voor tijdelijke toegang tot een course werkt deze mogelijkheid prima. Wat moet u doen:
1. Allereerst moet u uw eigen gastaccount weten. Op zich is dit niet zo moeilijk. U neemt uw eigen inlognaam en plakt hier _gast achteraan.
2. Vervolgens moet u het wachtwoord van dit gastaccount weten. Heeft u het wachtwoord nog nooit gebruikt, dan is dit het personeelsnummer. Vooralsnog kunt u dit alleen laten wijzigen door beheer. U kunt hiervoor een mail sturen naar [email protected] Vraag in dit mailtje specifiek voor om het wachtwoord te wijzigen van het gastaccount in blackboard (m.n. laatste in belangrijk).
3. Voeg het gastaccount toe aan de courses waar de externe(n) toegang toe moet hebben. Met behulp van "Enroll user" voegt u het gastaccount van stap 1 toe aan de course.
4. U brengt de externe(n) op de hoogte van de URL van blackboard en van hun inlogcombinatie.
2. Aanmaken extern account Een andere oplossing is een extern account op naam aan te laten maken. Voordeel van deze optie is dat de externe(n) met hun eigen naam in Blackboard komen te staan, en ook met een eigen emailadres. Een externe kan met een extern account dus als volwaardige gebruiker deelnemen aan een course. Externe accounts zijn over het algemeen dan ook aan te raden wanneer de externe(n) meer moet doen dan alleen maar kijken in een course en helemaal wanneer het de bedoeling is via de Bb-course te communiceren (bijv. via mail). Wat moet u doen:
1. In verband met de overgang van de open-ELO is er speciaal een procedure voor externe (Blackboard)accounts afgesproken met de helpdesk en klantenservice.
2. Voor het aanvragen van één of meerdere externe accounts vult u per account het volgende aanvraagformulier in: http://www.intern.nhl.nl/ict/bb6/support_bb6/docs/aanvraagformulier_externen_bb.pdf
3. Geef het formulier af bij de helpdesk / klantenservice of stuur het op (locatie Tesselschadestraat 12).
Terug naar Procedure 2