Uitdijing van het heelal - home.strw. israel/Kosmos_AF.pdf · PDF file• Heelal begon...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uitdijing van het heelal - home.strw. israel/Kosmos_AF.pdf · PDF file• Heelal begon...

 • Uitdijing van het heelal • Zijn we centrum van de expansie? Nee • Alles beweegt weg van al de rest:

  – Alle afstanden worden groter met zelfde factor a(t)

  a∆

  2∆ 2a∆

  4∆

  4a∆

  H

 • Uitdijing van het heelal

  Tijd →

  a(t)

  a(t)

  (da/dt)2

  0

  C > 0

  da/dt → const

  C = 0 da/dt → 0

  C < 0

  keerpunt

  OERKNAL

 • De kritische dichtheid

  • Kritische dichtheid is grens tussen heelal dat terug ineenklapt, en oneindige expansie

  • Waarde: 10-26 kg m-3 (~5 H atomen /m3) • Notatie: Ω ≡ ρ/ρcrit

 • Heelal met kritische dichtheid Ω=1

  H0=70 → t0~10 miljard jaar Leeftijden van bolhopen zijn ~14 mljd jr !?

 • De leeftijd van het heelal • Hubble const is de huidige

  waarde van da/dt • Verschillende Ω geven

  verschillende vormen a(t) • Dus verschillende

  extrapolatie naar t=0

  • Ω=1: t0=2/(3H0) • Ω=0: t0=1/H0 • Ω>1: t0

 • Relativistische cosmologie • Formule voor a(t) geldt ook in algemene

  relativiteitstheorie (GR). • Massa veroorzaakt kromming van de ruimte

  – Te meten door hoeken van een driehoek op te tellen:

  • >180°: positieve kromming (bol) • =180°: vlak •

 • De Cosmologische constante • Einsteinvergelijking:

  Kromming van ruimte-tijd = energiedichtheid + Λ – Geeft extra term in expansievergelijking

  – Bij grote a domineert Λ term: exponentiele expansie

  – Een open heelal kan nu toch vlakke geometrie hebben

  a(t)

 • Cosmologische roodverschuiving • Roodverschuiving van licht

  1+z = λwaarneming /λemissie = 1 + δλ / λ • Verschillende manieren om roodverschuiving te

  interpreteren: – Doppler-effekt

  • z = V / c = H0 D / c = H0 δt

  – Expansie van golflengte met heelal • z = a0/a(t)-1 = δa ~ da/dt δt = H0 δt

  – Beide zijn correct!

  • Roodverschuivings-survey = terugkijken in tijd, toen heelal factor (1+z) kleiner was.

  temissie - twaarneming

 • Supernova-afstanden • Ook de piek

  helderheid van supernovae kan gebruikt worden als een standaard. – Blijkt nauwkeurig

  te calibreren – Grote helderheid,

  dus tot heel ver te gebruiken

  Riess et al 1996, ApJ 473, 88

 • Deceleratie van het heelal • Afhankelijk van Ω, wordt de expansie snel of

  langzaam afgeremd – Lage dichtheid: weinig deceleratie – Hoge dichtheid: sterkere deceleratie

  • Kan worden gemeten door de Hubble relatie op grote afstand te bepalen

 • Deceleratie van het heelal H

  el de

  rh ei

  d =

  af st

  an d

  = tij

  d ge

  le de

  n

  Roodverschuiving (grootte nu/toen –1)

  deceleratie

  acceleratie

  ?! acceleratie

 • Supernovae en cosmologie • Supernovae suggereren acceleratie van

  de expansie – Dus geen afremmende aantrekking, maar

  een soort druk – ‘Donkere Energie’

  • Cosmologische constante in Einstein vgl • Of nieuwe soort energie in het vacuum

  – Puzzel voor fundamentele fysica!

 • Leeftijd van het heelal (II) • Acceleratie: Hubble

  constante was vroeger kleiner

  • Meer tijd sinds de oerknal

  • Past beter met de leeftijden van sterren

  Ω=0, 1, 2

 • Gewone materie (barionen) • Kernreacties in vroege heelal maken de lichte elementen H, He,

  Li, Be, … uit oorspronkelijke protonen en neutronen

  • Dit gebeurt in uitdijend heelal, waarin dichtheid en temperatuur voortdurend dalen

  • Op zeker moment zijn temperatuur en dichtheid zo laag dat reactietijd langer wordt dan de gemiddelde tijd tussen botsingen van deeltjes en/of fotonen: reactie stopt

  • De kernproductie die uit de oerknal voortkwam is dus een gevoelige indicator voor de dichtheid van neutronen en protonen in het vroege heelal

  • Conclusie van berekeningen: `normale’ materie is slechts 4% van de critische dichtheid.

 • Donkere materie • Massas van clusters geven M/L verhoudingen rond de

  300. Dat is ongeveer 30% van de critische dichtheid. 30% >> 4% !

  • Het heelal bestaat dus grotendeels uit donkere, niet- barionische materie

  • De donkere materie zorgt voor de vorming van grote- schaal structuur

  • Klopt zelfs in detail als je aanneemt dat de donkere materie `koud’ is, dwz lage snelheden!

  • Enorme computersimulaties

 • Donkere materie in cosmologie • Ten opzichte van algemene uitdijing lopen de hoge-

  dichtheid gebieden wat achter, hun dichtheid wordt groter t.o.v. omgeving

  • Dus clusters ‘vallen uit de expansie’ • Vormen eerst, daarna blijven ze materie uit omgeving

  aantrekken • Patroon van stroming langs filamenten naar clusters

  (afwijkingen van de Hubble-stroom)

  • Donkere materie is nodig om structuur te vormen • Sterkte van de afwijkingen is een maat van Ω • Resultaat: Ω ~ 0.3

 • De Kosmische Achtergrondstraling (CMB)

  • Voorspeld ~1940, ontdekt ~1965 – Koude (T~2.76 K) zwartlichaamstraling uit de

  hemel. – Stamt van de tijd dat straling en materie sterk

  gekoppeld waren (veel interacties), in een heet plasma. T∝(1+z)

  – Sinds roodverschuiving ~ 1100 is het heelal transparant voor deze straling (meeste H is dan neutraal, geen vrije electronen)

  – Vormt dus een beeld van heelal op z=1100 – Kleine temperatuurfluctuaties, als gevolg van

  dichtheidsfluctuaties toen

 • Minus Galactisch vlak : Temperatuurvariaties ~ 0.001%

  COBE (COsmic Background Explorer)

  Temperatuurvariaties ~ 0.1% Dipool = effekt van onze beweging t.o.v. Hubble stroming

  Minus dipool : Galactisch vlak nog zichtbaar

 • Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)

  • 30x scherper beeld dan COBE • Bevestigt de grote-schaal metingen van

  COBE

 • CMB fluctuatie spectrum • = sterkte van fluctuaties op

  verschillende schaal aan de hemel

  • Reeks van pieken, op verschillende schaal

  • Eerste piek = hoekgrootte van heelal op z=1100

 • Bepalen van Ω en Λ • Combinatie van de

  informatie uit supernovae, en uit CMB spectrum

  • Wijst op een heelal met 70% donkere energie (Λ), 26% donkere materie, en 4% normale materie

  • Combinatie perfect vlak!

  • Bijna alles bestaat dus uit onbekende fysica!

 • Inflatie • Twee verrassingen:

  – Het heelal is vlak • Niet-vlakke geometrie wordt steeds gekromder

  – Het heelal is erg homogeen op grote schaal

  • Maar we hebben nu pas voor het eerst contact met de verste melkwegstelsels

  • Een vroege periode van snelle expansie ‘inflatie’ lost beide problemen op

 • Horizons

  • We zien A toen het nog geen contact met ons gehad kon hebben

  • We zien B toen dit contact net begon • Bij C en D was contact al mogelijk

  • Hoe kan het dat het heelal op hoge z toch homogeen is?

  Tijd →

  signaal van t~0 (snelheid c) A

  B

  C

  D

  Informatie kan niet sneller reizen dan licht

  Stelsels in uitdijend heelal

  Afstand

  Licht dat we nu waarnemen

  Eerste contact met D wij

  nu

 • Inflatie vergroot de horizon • Aan het begin een accelererende expansie

  • Contact mogelijk in het vroege heelal

  • Dus homogeniteit is te verwachten

  Hier was wel contact mogelijk

 • Inflatie en kromming • Inflatie ‘blaast heelal op’ en verlaagt zo de

  kromming. Dus een vlak heelal is natuurlijke uitkomst

  • Fysica van inflatie ?? – Fase-overgang in het vacuum waarbij energie

  vrijkomt (analoog aan smelten van een kristal) – Deze `vacuum energie’ is een soort druk, met

  zelfde effect als een cosmologische constante

 • Samenvatting • Heelal begon ca. 14 miljard jaar geleden in hete oerknal

  • In het heel vroege heelal was er een periode van exponentiele inflatie, die het heelal een vlakke geometrie gaf

  • Bij het uitdijen daalden temperatuur en dichtheid, tot uiteindelijk atoomkernen gevormd werden (‘first 3 minutes’) (T~109 K)

  • Plasma wordt doorzichtig bij z~1100 (T~3000K, 300,000 jaar)

  • Grote-schaal structuur begint te vormen in de donkere materie vanaf z~10 (~ miljard jaar)

  • Melkwegstelsels vormen vanaf zelfde tijd

 • Toekomst? • Oneindige uitdijing

  • Afkoeling

  • Stervorming loopt dood, veel dode sterren over

  • Verdampen heel, heel traag

  • Uiteindelijk een ijl, structuurloos heelal