Uck lightning talk - "succesvol converseren in de virtuele wereld"

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Op 9 april 2013, in het Mirliton Theater, deelden tien inspirerende sprekers in maximaal vijf minuten hun 'ei van columbus' met het publiek. Eén ervan was ik en dit was mijn verhaal.

Transcript of Uck lightning talk - "succesvol converseren in de virtuele wereld"

 • 1. Waarom vinden we het zomoeilijk om een gesprek aan teknopen in de virtuele wereld?
 • 2. Lang geleden was het allemaal heel eenvoudig. Weverzamelden rond het kampvuur en we vertelden elkaarverhalen. Al dan niet onder het genot van een stukjemammoet.
 • 3. Hoe anders is dat nu. Niet alleen woorden, maar ookbeelden en lmpjes worden tegenwoordig geschaardonder de dragers voor verhalen. We hebben de socialemedia als virtuele vertelplekkenomarmd. En dat zijnkanalen met geheel eigen wetten.
 • 4. Op elk kennisaspect is wel een blogger te vinden, die erwerkelijk alles van weet. Facebook, Twitter enLinkedInzitten boordevol content enverspreidendieinformatie razendsnel. Iedere verteller heeft daarin bijnadezelfde autoriteit en juist de autoriteiten van vroegerworden met enige argwaan bekeken.
 • 5. Dat leidt aan de ene kant tot vervlakking, maar ook totverdieping.
 • 6. We moeten terug naar de essentie van waarom we ooitook weer zo hielden van verhalen. Van vertellers die methun verhalen mensen wisten te verbinden. We blijvenbehoefte houden aan nieuwe verhalen. Ook op internet.
 • 7. Maar in de digitale wereld is de klassieke rolverdelingtussen zender en luisteraar n de non-verbaleinteractie volledig verdwenen. Op social media ben jeverteller n luisteraar tegelijk. En door al die bijdragenvan al die verschillende vertellers zijn we al snel hetspoor bijster.
 • 8. Verhaal = reconstructieDat brengt ons bij de inhoud: het chte verhaal ontstaatpas in de opeenvolging van al die fragmentarische posts,meningen en reacties. Alleen vanuit die reconstructieontstaat het verhaal.
 • 9. Digital storytelling vereist regieBij digital storytelling bouw je heel zorgvuldig aan eenstrakke digitale verhaallijn, omdat je het verhaal zogefragmenteerd moet vertellen...
 • 10. ...op een podium tegen een niet zo aandachtig publiek.
 • 11. Wees je bewust van jouw eigen plek in die zaal, van demomenten dat je de microfoon hebt om iets bij te dragenn van het feit dat jouw verhaal ook door anderen wordtverteld.
 • 12. Regie houden dus.
 • 13. Vanuit het besef dat je een publiek hebt (je volgers)...
 • 14. ...en jij op jouw beurt weer bij een ander in de zaal zit endus onderdeel bent van andermans publiek (mensen diejij volgt).
 • 15. Terug naar regievoering. Vanuit de lmwereld sprekenwe dan graag over synopsis, scenario en draaiboek.
 • 16. Bij ons heet dat net even anders. Wij werken graag metroadmaps, funnels en dashboards.
 • 17. Drie bouwstenenEn die drie bouwstenen ga ik kort uitleggen.
 • 18. De roadmapDe roadmap...klinkt heel stoer, maar eigenlijk is het oudewijn in nieuwe zakken. We hebben het hier eigenlijk overde klassieke communicatiekalender. Maar dan in een 2.0jasje.
 • 19. De roadmap [interactiekalender] Kosten per Tijd Bereik bereikt in dividu Centraal onderwerp Centraal onderwerp Centraal onderwerp Boodschap Boodschap Bood- Bood- schap schap Boodschap Boodschap Boodschap Content Content Content Content Content Content Content Bereik- Kosten per Kanaal A Kanaal A Kanaal A ambiAe in bereikte personen, persoon, per views of view of anderzijds anderzijds Kanaal E Kanaal F Kanaal G Kanaal B Kanaal C Kanaal H Kanaal D Kanaal DJe doet niets anders dan het verdelen van de themas enonderwerpen over de tijd en over verschillende kanalen.Hiermee kun je het grote verhaal faseren en opknippenin losse scnes.
 • 20. De funnel [performance ow]De funnel maakt het mogelijk om je inspanningen voorafinzichtelijk, meetbaar en inschatbaar te maken.
 • 21. De funnel [performance ow] Discussie, status update, comment of event op LinkedIn Tweets Aantal views 1ste graads netwerk PosAng op weblog Persbericht op nieuwssite Aantal views 2de graads netwerk Contact Afspraak Voorstel Opdracht PresentaAe op Slideshare of Preso Comments & seeding via 2de graads netwerk PosAng, comment of event op Facebook Video op YouTubeWat stop ik er in, links in beeld, en wat haal ik ervervolgens uit, rechts in beeld.
 • 22. Het dashboard [de KPI-kaart]Met het dashboard hou je haarjn bij of je nog steeds opkoers ligt en of jouw verhaal ook daadwerkelijk tot levenkomt.
 • 23. Het dashboard [de KPI-kaart] Kanaal KPI Periode 1 Periode 2 Et cetera Kanaal A Bezoeken, Ajd, Data Data Data bouncepercentage, aantal discussies, aantal retweets, Kanaal B likes, menAons. Kortom: alle Data Data Data denkbare KPIs die we eenvoudig kunnen meten. Kanaal C En natuurlijk zijn die Data Data Data eenvoudig uitbreidbaar en verrijkbaar aSankelijk van de Et cetera systemen die je inzet. Data Data DataDe Key Performance Indicators (KPIs - of de meetbaredoelen) hou je op gezette tijden bij, zodat er inzichtontstaat of een bepaalde communicatie-actie ookdaadwerkelijk tot activatie van jouw publiek heeft geleid.
 • 24. Wat het cht leuk maaktMaar de echte essentie van interactie is natuurlijk hetdirect kunnen inspelen op de reacties vanuit the crowd.
 • 25. Goed reageren op reacties en ze vooral goed weten teinterpreteren is een ware kunst als alle non-verbalecommunicatie ontbreekt. Dus voor je zelf gaat babbelen,altijd eerst goed luisteren.
 • 26. Je kunt pas een goede dialoog voeren, als je weet waar het gesprek over gaat.En dan kom ik op deze tegelwijsheid.
 • 27. De T.H.I.N.K. methode kan daarbij ook enormhelpen.
 • 28. 1. Reken af met fragmentisme; vertel een consis