Twiki Robotics R Wilt u slechts uitdaging 1, 2 en 3 behandelen dan kunt u in de Powerpoint, na de...

download Twiki Robotics R Wilt u slechts uitdaging 1, 2 en 3 behandelen dan kunt u in de Powerpoint, na de laatste

of 15

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Twiki Robotics R Wilt u slechts uitdaging 1, 2 en 3 behandelen dan kunt u in de Powerpoint, na de...

 • Docentenhandleiding Twiki Robotics

  Twiki RoboticsR

  Ons laatste model is heel succesvol. We verkopen het over de hele wereld.

 • Twiki RoboticsR

  Docentenhandleiding 2

  Accountants zijn geen agenten, dokters of stratenmakers.

  Voor veel mensen is het onduidelijk wat ze precies doen. Ook

  voor veel studenten. Met AccountancyFiles willen we dit over-

  brengen door studenten het zelf te laten ervaren. Dat doen

  we met realistische cases. Geen droge lesstof, maar echte

  problemen en uitdagingen.

  Deze AccountancyFile is speciaal ontwikkeld voor derdejaars

  hbo-studenten Accountancy. Natuurlijk hebben deze studenten

  al een goed idee van de rol die een accountant heeft en de werk-

  zaamheden die accountants verrichten. Maar hoe werkt zoiets

  in de praktijk? Wat heb je nog meer nodig dan vakkennis? In

  deze AccountancyFile ervaren studenten zelf hoe belangrijk

  het werk van een accountant is. Vragen zijn niet voorgekauwd,

  maar ze moeten zelf op zoek naar de juiste antwoorden. En

  naast vakkennis komen ook de zogenaamde soft skills aan bod.

 • Twiki RoboticsR

  Docentenhandleiding 3

  Administratieve Organisatie De opgaven in deze AccountancyFile hebben betrekking op de administratieve organisatie (AO) en de maatregelen van Interne Beheersing. De AO/IB vormt vervolgens de basis van alle controlewerkzaamheden. Andere benamingen voor dit vakgebied zijn Bestuurlijke Informatieverzorging, of BIV/AO.

  Niveau van de opgaven De opgaven in AccountancyFiles zijn afgestemd op derdejaars studenten hbo Accoun- tancy. Bij de ontwikkeling van deze casus is echter geen rekening gehouden met het lesprogramma van de opleiding. Afhankelijk van de stof die al met de studenten is behandeld, kan het voorkomen dat bepaalde opgaven voor studenten te makkelijk of te moeilijk zijn. Het verdient daarom aanbeveling om vooraf een idee te krijgen waar de studenten in hun opleiding staan en wat zij al weten over AO/IB.

  Tijdsduur Deze AccountancyFile is zo opgezet dat docenten zelf kunnen bepalen hoeveel tijd zij eraan besteden. De eerste drie uitdaging zouden in één blokuur (2 x 50 min.) be- handeld kunnen worden. Voor uitdaging 4 en 5 is nog minimaal één lesuur benodigd. Wilt u slechts uitdaging 1, 2 en 3 behandelen dan kunt u in de Powerpoint, na de laatste opgave van uitdaging 3 en uitdaging 4, direct doorklikken naar het einde. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om deze File niet als een aparte les in te zetten, maar de opgaven te gebruiken bij normale colleges. Wij adviseren u om in ieder geval deze bijlage goed door te nemen en een goede planning te maken voordat u deze case gaat behandelen.

  Wat hebt u nodig? Alle films en opgaven staan op www.accountancyfiles/twiki en kunnen vertoond worden op een digitaal schoolbord met internetverbinding. Print vooraf voor elke student: - Een setje met de opgaven. - Een setje contracten en een setje facturen. Deze materialen kunt u downloaden op www.accountancyfiles/twiki. Vergeet ook niet om voor uzelf een print van de oplossingen en uitwerkingen te maken. En zorg ervoor dat elke student potlood en papier heeft.

  Tip: maak de presentatie eigen Download de presentatie vooraf en maak het u eigen door er enkele keren helemaal doorheen te klikken!

 • Twiki RoboticsR

  Docentenhandleiding 4

  Lesopzet Docenten en ambassadeurs zijn vrij om deze AccountancyFile in te zetten zoals hen dat goeddunkt. Een mogelijke lesopzet is een korte instructie over de stof waarbij de casus gebruikt wordt als leidraad. Na deze instructie gaat de klas aan de slag met de opgaven, waarbij steeds een student aan het woord kan worden gelaten.

  Deze AccountancyFile leent zich echter ook heel goed voor een meer actieve rol van de studenten. Het is hierbij raadzaam om de studenten voorafgaand aan de les in groepjes in te delen.

  Tip: Deel bijlagen pas uit als ze voor een opgave nodig zijn.

 • Antwoorden en uitwerkingen Twiki Robotics

  Twiki RoboticsR

  Er zijn heel wat bedrijven die robots maken voor de industrie. Wat ons onderscheidt is het intelligente design.

 • Twiki RoboticsR

  Docentenhandleiding 6

  Robots zijn bezig aan een langzame opkomst. Alle deskundigen voorspellen dat we ze in de toekomst overal gaan tegenkomen. In de industrie zijn ze al jarenlang gemeen- goed. Ze worden niet moe, verlangen geen salaris en hebben vaak zelfs geen licht nodig. Zulke robots maakt Twiki Robotics ook. Het bedrijf onderscheidt zich met robots die geschikt zijn voor fijnere werkzaamheden, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie.

  De roboticasector in Nederland is klein. Wereldwijd is Japan toonaangevend. Maar vooral de laatste jaren zien we dat ook steeds meer Nederlandse bedrijven zich op deze technologie storten. Het vakgebied is nog jong en voor bedrijven die het goed doen zijn er veel groeikansen.

  Twiki Robotics is opgericht door Li-Mei Lin. Ze is het bedrijf begonnen tijdens haar studie op het Robot Lab van de Technische Universiteit in Eindhoven. De eerste jaren heeft het bedrijf alleen maar verlies gemaakt, maar de laatste jaren gaan de zaken goed. Twiki Robotics is enorm gegroeid, zowel in omzet als in het aantal medewerkers. De administratie groeit mee. Hoog tijd om goed te kijken naar de administratieve organisatie.

  Inleiding door docent of ambassadeur Met deze AccountancyFile kruipen studenten in de huid van een accountant-assistent die bezig is met zijn Praktijkopleiding. Met uw inleiding kunt u verschillende zaken toelichten: - De Praktijkopleiding: leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de ont-

  wikkeling tot vakbekwaam accountant. En controles zijn misschien wel het meest belangrijke onderdeel van de Praktijkopleiding. Die hbo-studie Accountancy is ver- diepend in de theorie, maar je moet ook in de praktijk laten zien dat je het vak be- heerst.

  - Voor de assistent-accountant én voor het accountantskantoor is dit de eerste kennismaking met Twiki Robotics, de nieuwe controleklant. Studenten gaan het hele controleproces voor het eerst doorlopen. Dat wil zeggen dat ze beginnen bij de Administratieve Organisatie en Interne Beheersing zoals die bij de klant is op- getuigd. Het is belangrijk om een goede indruk bij de klant en bij het eigen kan- toor te maken en het werk goed te doen. Dat is een investering in de kwaliteit van de controle, een investering in jezelf en een investering in het accountantskan- toor.

 • Twiki RoboticsR

  Docentenhandleiding 7

  Uitdaging 1 (film)

  “Ons laatste model is heel succesvol. We verkopen het over de hele wereld.”

  Vraag 1 Hoe verdient Twiki Robotics geld?

  Businessmodel Hoe wordt er geld verdiend? Het doel is hier om inzicht te krijgen in het business- model en daarmee alvast een beeld te krijgen hoe deze activiteiten in de praktijk georganiseerd worden, welke risico’s er zijn en welke maatregelen al door de orga- nisatie zijn getroffen.

  Goed luisteren en de goede vragen stellen zijn belangrijke soft skills voor elke accountant en die kunnen geleerd worden. Hebben studenten goed opgelet bij het eerste filmpje? Dit zouden zij eruit gehaald kunnen hebben: - Twiki Robotics houdt zich bezig met het ontwikkelen van robotica - Daarvoor worden robots ingekocht en geproduceerd - Deze robots worden op specificatie van de klant gemaakt en aan hen geleverd - De robots worden middels een contract verkocht - Robots zijn complex en vereisen regelmatig onderhoud, software-updates, etc. - Hiervoor worden meerjarencontracten afgesloten en deze worden in maand-

  termijnen in rekening gebracht bij de klant

  Verder is het van belang om goed het jaarverslag door te kijken.

  Antwoord Twiki Ribotics verdient zijn geld met de productie en verkoop van robots, aangevuld met dienstverlening. Het belang en marge op dienstverlening neemt toe, dat kunnen we zien aan de jaarcijfers: op apparatuur wordt relatief weinig verdiend en de marge wordt gegenereerd (in meerdere jaren zelfs) door service en onderhoud. Er is een zekere analogie met de telecombranche: zeker in het begin kreeg je een toestel bijna gratis, maar betaalde je het toestel terug via de abonnementsprijs. Nu betaal je meer in je maandprijs, maar het aandeel kosten smartphone is fors toegenomen.

  A

 • Twiki RoboticsR

  Docentenhandleiding 8

  Vraag 2 Wat zijn de risico’s en wat kan er fout gaan als de administratieve organisatie en interne beheersing niet of onvoldoende aanwezig zijn?

  Wat kan er fout gaan? Of wat zijn de risico’s? Waar zitten in deze business dan de risico’s: eigenlijk kijk je naar wat er fout kan gaan, zonder dat er enige maatregelen zijn getroffen.

  TIP: u kunt hierbij refereren aan het begrip Accountant Controle risico als functie van Inherent Controle Risico, Interne Controle Risico en Detectierisico. Door de risico’s te begrijpen en je een beeld te vormen van de potentiele kans op fouten, kun je gaan kijken welke beheersingsmaatregelen passend kunnen zijn bij een bedrijf. Het accountantscontrolerisico wordt verlaagd door de AO/IB in kaart te brengen en de adequate werking te testen.

  AC = IR x IC x DC Tevens geldt: DC = SR + OR

  AC staat voor Accountantscontrolerisico. Dit is het risico dat de accountant ten onrechte een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij een jaarrekening of dat deze omissies van materieel belang bevat.

  IR staat voor Inherent risico. Dit is de gevoeligheid van saldi of soorten transacties voor onjuistheden die, zowel afzonderlijk als samen met onjuisth