Tweetalige Slides Oudenaarde1708

of 11 /11
Slag bij Oudenaarde , 11 juli 1708 La Bataille de Oudenaarde , 11 juillet 1708 Through Excellence

Embed Size (px)

description

EFQM Model- Implementation introduction training

Transcript of Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Page 1: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Slag bij Oudenaarde , 11 juli 1708

La Bataille de Oudenaarde , 11 juillet 1708

Through Excellence

Page 2: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

EFQM

Total Quality Management is een Total Quality Management is een

bedrijfsfilosofiebedrijfsfilosofie , , une philosophie d’entrepriseune philosophie d’entreprise gericht op gericht op voortdurend verbeterenvoortdurend verbeteren van de van de bedrijfsvoering op alle vlakken, in alle geledingen, bedrijfsvoering op alle vlakken, in alle geledingen, met de medewerking van iedereen.met de medewerking van iedereen.

Het Het doel isdoel is produceren van producten en diensten produceren van producten en diensten van verhoogde kwaliteit, gekoppeld aan hogere van verhoogde kwaliteit, gekoppeld aan hogere productiviteit en verhoogde efficiëntieproductiviteit en verhoogde efficiëntie

Het Het MMobiliserenobiliseren van alle medewerkers om van alle medewerkers om kwaliteitsgericht te handelen en het voortdurend kwaliteitsgericht te handelen en het voortdurend verbeteren en beheersen van alle verbeteren en beheersen van alle bedrijfsprocessenbedrijfsprocessen,, staan centraal staan centraal

Page 3: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

EFQM- Excellence model European Foundation for Quality Management

Het EFQM-Exellence model is een Het EFQM-Exellence model is een gestructureerde methode om een gestructureerde methode om een inzicht te verkrijgen in het niveau van inzicht te verkrijgen in het niveau van uitmuntendheid van een organisatie. uitmuntendheid van een organisatie.

Met als doel excellente resultaten te Met als doel excellente resultaten te realiseren voor zowel de klanten, de realiseren voor zowel de klanten, de medewerkers, de aandeelhouders en de medewerkers, de aandeelhouders en de samenleving.samenleving.

Page 4: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Een Een managementmodelmanagementmodel

1. Bewustmaking1. Bewustmaking2. Diagnose2. Diagnose3. Verbeteren3. Verbeteren4. Besturen4. Besturen

Page 5: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Het model

Inhoud & Structuur

Meet-instrument

de mesurage

ConceptenLes

concepts Contenu et structure

Le modèle

Page 6: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Concepten van het Model Resultaten Voor ALLE stakeholders

Klanten focusLoyalty verkrijgen en houden

Leiderschap & Doelgerichtheid– Gedrag, cultuur beïnvloeden

Procesbeheersing– Systemen, feiten en cijfers

Mensen– Betrekken en ontwikkelen

Voortdurend leren– Innovatie en verbetering

Partnerships– Deel van de globale keten, win-win

Maatschappelijke rol– Het “grotere” geheel en ethiek

Page 7: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Concepten EFQM Resultaten voor alle stakeholdersResultaten voor alle stakeholders Klanten focus

• Loyalty verkrijgen en houdenLoyalty verkrijgen en houden Leiderschap & DoelgerichtheidLeiderschap & Doelgerichtheid

• Gedrag, cultuur beïnvloedenGedrag, cultuur beïnvloeden ProcesbeheersingProcesbeheersing

• Systemen, feiten en cijfersSystemen, feiten en cijfers MensenMensen

• Betrekken en ontwikkelenBetrekken en ontwikkelen Voortdurend lerenVoortdurend leren

• Innovatie en verbeteringInnovatie en verbetering PartnershipsPartnerships

• Deel van de globale keten, win-Deel van de globale keten, win-winwin

Maatschappelijke rolMaatschappelijke rol• Het “grotere” geheel en ethiekHet “grotere” geheel en ethiek

Page 8: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Het model - Inhoud en Structuur Organisatie van Organisatie van

Leiderschap, Beleid & Strategie, Mensen, Leiderschap, Beleid & Strategie, Mensen, Partners & Middelen, ProcessenPartners & Middelen, Processen

Resultaten voorResultaten voor

De Klanten, De Mensen, De Samenleving, De Klanten, De Mensen, De Samenleving, De AandeelhoudersDe Aandeelhouders• Financiële en andereFinanciële en andere

Key

Pe

rform

anc

e Re

sults

3People

Po

licy

& S

tra

teg

y

Lea

der

sh

ip

7PeopleResults

6CustomerResults

8SocietyResults

5Processes

4Partnerships & Resources

921

Page 9: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Le modèle - Contenu et Structure OrganisationOrganisation du du

Leaderschip, Leaderschip, La politique et la StratégieLa politique et la Stratégie, , Management du Management du personnelpersonnel, Partners & , Partners & Moyen,Moyen, Les Les ProcessusProcessus

Résultats pourRésultats pour

Les Clients, Le personnel, la collectivité, Les Clients, Le personnel, la collectivité, Les Key results : Financière et autresLes Key results : Financière et autres

Key

Pe

rform

anc

e Re

sults

3People

Po

licy

& S

tra

teg

y

Lea

der

sh

ip

7PeopleResults

6CustomerResults

8SocietyResults

5Processes

4Partnerships & Resources

921

Page 10: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Mogelijke IntegratiesIntegrations possible

Met HR avec HRMet HR avec HR– bv via IIPbv via IIP

Met Financiën, Met Financiën, kostenreductiekostenreductie– dmv 6 sigma, kosten van dmv 6 sigma, kosten van

(niet) kwaliteit(niet) kwaliteit

Certifications ISO certificatiesCertifications ISO certificaties– Bepaal de basics, the Bepaal de basics, the

“way we work”“way we work” Pour le EFQM AwardPour le EFQM Award

– van handboek naar van handboek naar kennisdatabankkennisdatabank

BSC of IT systemenBSC of IT systemen

Valeur et Culture de Valeur et Culture de l’organisation;Waarden & l’organisation;Waarden & CultuurCultuur– bv adhv 360° evaluatie bv adhv 360° evaluatie

Page 11: Tweetalige Slides Oudenaarde1708

Het model - de meetlat Le modèle et le mesurage

L’ auto-évaluationL’ auto-évaluation

Je eigen maturiteitJe eigen maturiteit– Bepalen & Bepalen &

begrijpenbegrijpen Soisir les actions Soisir les actions d’ Amélioration d’ Amélioration

ActiesActies– Kiezen en Kiezen en

opvolgenopvolgen Progression Progression

VooruitgangVooruitgang– Zichtbaar makenZichtbaar maken– Weten WAAROMWeten WAAROM

DiagnoseDiagnose