Tweet @RaboVVS Gebruik #VVS Welkom op de kick-off avond ... 2016 FEBRUARI 2016 MAART 2016 APRIL 2016

download Tweet @RaboVVS Gebruik #VVS Welkom op de kick-off avond ... 2016 FEBRUARI 2016 MAART 2016 APRIL 2016

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tweet @RaboVVS Gebruik #VVS Welkom op de kick-off avond ... 2016 FEBRUARI 2016 MAART 2016 APRIL 2016

 • Rabobank Clubkas Campagne

  Rabobank Vaart en Vechtstreek

  11, 12 en 13 januari 2016

  Welkom op de kick-off avond

  Tweet

  @RaboVVS

  Gebruik #VVS

  LIKE RaboVVS

  op Facebook

 • Even voorstellen

  2

  Rian Prinsen

  Lianne van Dijk

  Marjan Veldman

  Rob Chömpff

  Tweet

  @RaboVVS

  Gebruik #VVS

  LIKE RaboVVS

  op Facebook

 • Laat je clubhart zien! Laat je clubhart zien!

 • Wat gaan we vanavond doen?

  4

  • Uitleg Rabobank Clubkas Campagne #VVS Marjan & Lianne

  • Inspiratie succesvol campagnevoeren Rob

  • Vragen & antwoorden

  • Borrel

 • (social) Bommetje? (social) Bommetje?

  TWEET @RaboVVS #VVS

  LIKE Facebook Rabobank Vaart en Vechtstreek

  TWEET @RaboVVS #VVS

  LIKE Facebook Rabobank Vaart en Vechtstreek 5

  Voorbeeld

  Kick-off 12-01-2016:

  1 foto op Facebook

  Binnen 12 uur 2.542 keer gezien!

 • De oorsprong

  6

  • Vanuit de coöperatieve gedachte meer verbinding tussen bank en verenigingen en stichtingen

  • Gehoor geven aan ledeninvloed • Zichtbaarheid in het werkgebied: • Voor verenigingen • Voor de Rabobank

  • Transparant beleid: leden bepalen, niet de Rabobank

 • Hoe zit de Rabobank Clubkas Campagne #VVS in elkaar?

  7

  • Jaarlijks. • Rabobank stelt € 110.000 euro beschikbaar. • Verenigingen melden zich aan voor deelname, waarbij ze ook hun

  bestedingsdoel doorgeven.

  • Rabobankleden verdelen het geld onder deelnemende verenigingen en stichtingen d.m.v. het uitbrengen van stemmen via een online stemtool.

  • Ieder Rabobank lid krijgt vijf stemmen (max. twee stemmen op dezelfde club). • Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en de waarde van een

  stem is bekend.

  • Verenigingen ontvangen hun bijdrage vanuit de Rabobank.

 • Steun vanuit uw Rabobank

  Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt een

  bedrag beschikbaar. Leden van de bank

  ontvangen stemmen van de Rabobank en

  mogen deze verdelen onder verenigingen en

  stichtingen. De stemmen zijn geld waard.

  Rabobank Clubkas Campagne #VVS

  Gericht op sport, culturele projecten en

  projecten die ondernemerschap

  stimuleren. Partnership met grote

  wederkerigheid en tegenpresentaties.

  Deel van de winst gaat naar maatschappelijke

  projecten in binnen- en buitenland.

  Aanvragen hiervoor worden beoordeeld door

  een afvaarding van onze ledenraad aan de

  hand van criteria.

  Fonds Coöperatief Dividend Klein aantal partnerships

  hoofdsponsoring

 • Welke verenigingen/stichtingen komen in aanmerking? (1)

  9

  • Rabobank klanten: De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen die klant zijn bij Rabobank Vaart en Vechtstreek sinds uiterlijk 1 januari 2016.

  • KVK / Check ! De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, vestigingsplaats in het werkgebied.

  • Openbaar lidmaatschap. Mensen moeten lid kunnen zijn/worden van de vereniging dan wel moet voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.

  • Openbaar doel. De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied.

  • Non profit. De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.

  • Vestiging Rabobank VVS werkgebied. De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.

  • Activiteiten Rabobank VVS werkgebied. De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in het werkgebied plaats.

 • Welke verenigingen/stichtingen komen in aanmerking? (2)

  10

  • Rabobank VVS rekening: De vereniging/stichting moet per 1 januari 2016 een actieve rekening hebben bij Rabobank Vaart en Vechtstreek.

  • Eén keer. Verenigingen/stichtingen kunnen maar één keer per jaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne #VVS.

  • Aanmelden + Doel: De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te mogen nemen aan de en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is.

  • Uitsluiten. De directie van de Rabobank behoudt te allen tijde het recht om vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne #VVS en mag indien daar

  aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.

 • Wat betekent dit voor lopende sponsorcontracten?

  11

  • Persoonlijk geïnformeerd: Contracteigenaren per brief / persoonlijk geïnformeerd over transformatie naar Rabobank Clubkas Campagne #VVS

  • Eigen keuze: eerst contract uitdienen of direct meedoen en contract voortijdig schriftelijk beëindigen

  • Overgangsjaar: Na einde contract één overgangsjaar met compensatie

 • Clubhart klopt dubbel

  12

  LINKER HARTKAMER: U vergroot uw zichtbaarheid

  Meer bekendheid voor uw activiteiten & doelen, ledenverwerving!

  RECHTER HARTKAMER: U ontvangt financiële steun

  Om uw doelen te realiseren en daarmee uw maatschappelijke rol te versterken.

 • Klein? Stichting? Geen achterban?

  13

  Niet uw omvang bepaalt, maar leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek

  Het gaat om de creativiteit, doelgerichtheid en publiciteit van uw campagne,

  dat hoeft niet groots te zijn!

  Zet in op de gunfactor van uw bestedingsdoel

  U bent toch zeker wel maatschappelijk relevant? Zet daar op

  in en verover de harten van Rabobank leden

  Vijf stemmen per lid, maximaal twee op één vereniging

  of stichting

  Maak jacht op de zwevende kiezer of bundel uw krachten

  met anderen!

 • Wie mogen er stemmen?

  14

  • Alle leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek • Per 5 januari 2016 -> 18.205 leden

  • Verschil tussen klant en lid • Klanten die vóór 12 februari lid worden, ontvangen een stemkaart • Elke Rabobank klant kan eenvoudig lid worden via www.rabobank.nl/vvs lidmaatschap • Verwerking aanvraag duurt circa één werkweek • Elke persoon die klant is kan lid worden (en/of rekening kunnen beide lid worden) • 18 jaar of ouder • Wonen of werken in het werkgebied

  • Stemperiode is van 10 maart t/m 24 maart • Op 10 maart ontvangen alle leden een stemkaart in de bus, hiermee kunnen ze online 5

  stemmen uitbrengen

  http://www.rabobank.nl/vvs

 • Rekenvoorbeeld stemmen

  15

  • 5.000 leden stemmen, in totaal 25.000 stemmen. Waarde stem: € 110.000,-/25.000 = € 4,40 per stem.

  • Per Rabobanklid is dit € 22,- • Vereniging die 250 stemmen krijgt, ontvangt: € 1.100,-

  • 7.500 leden stemmen, in totaal 37.500 stemmen. Waarde stem: € 110.000,-/37.500 = € 2,93 per stem. • Per Rabobanklid is dit € 14,67 • Vereniging die 250 stemmen krijgt, ontvangt: € 732,50

 • Na de stemperiode

  16

  • Na de stemperiode wordt bepaald hoeveel een stem waard is.

  • Verenigingen en stichtingen horen op de finaleavonden (12, 13 en 14 april) hoeveel stemmen ze hebben gekregen en welk bedrag ze ontvangen.

  • Finaleavond 1: dinsdag 12 april in Dalfsen • Finaleavond 2: woensdag 13 april in Hardenberg • Finaleavond 3: donderdag 14 april in Ommen

  • De bijdrage wordt door de Rabobank overgemaakt op de rekening van de vereniging/stichting.

 • Tijdspad

  JANUARI 2016

  FEBRUARI 2016

  MAART 2016

  APRIL 2016

  • 11, 12 en 13 januari: kick-off avonden • 5 februari: deadline aanmelden clubs

  • 10 maart t/m 24 maart: stemperiode • 12, 13 en 14 april: finale avonden

  • 8 februari t/m 24 maart: promotie door clubs

  10 MRT-24 MRT 10 MRT-24 MRT

  8 februari – 24 maart

  8 februari – 24 maart

  5 FEB

  5 FEB

  12, 13, 14 APR

  12, 13, 14 APR

  11, 12,13 JAN

  11, 12,13 JAN

 • 18

  Wat moeten verenigingen doen? • Voldoen aan de gestelde voorwaarden om deel te nemen. • Bestedingsdoel aangeven!

  Wat hoeft een vereniging niet te doen?

  • Verenigingen hoeven geen leden voor de Rabobank te werven.

  Wat mag een vereniging doen?

  • Een vereniging mag de Rabobank Clubkas Campagne promoten: vrijwillige keuze. • Verenigingen kunnen hun eigen achterban op de hoogte brengen van hun deelname aan de Rabobank

  Clubkas Campagne #VVS.

 • 19

  Voor Rabobank leden:

  • Ledenmagazine • Stemkaart naar alle leden met de

  persoonlijke stemcode

  • Online stemmodule • Social media • Persberichten

  Voor verenigingen en stichtingen:

  • De 3 kick-off avonden • Promotietas met hulpmiddelen (posters,

  flyers en raamstickers