Tvh parts waregem

23
TVH Parts N.V. TVH Parts N.V. - - Logistiek Logistiek
 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.265
 • download

  0

description

 

Transcript of Tvh parts waregem

Page 1: Tvh parts waregem

TVH Parts N.V.TVH Parts N.V.- -

Logistiek Logistiek

Page 2: Tvh parts waregem

InhoudInhoud

• Voorstelling TVH Parts N.V.

• Functies TVH algemeen

• Functieprofielen logistiek

• Belangrijke gedragscompetenties

• Selectie van nieuwe medewerkers

• Ontwikkeling van medewerkers

• Werkplekleren bij TVH

Page 3: Tvh parts waregem

Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.

• Historiek

– Opgericht in 1969• 2 Jeugdvrienden: Paul Thermote & Paul Vanhalst• Aankoop tweedehandsheftrucks van Duitse Leger

– Begin jaren 1980• Import van Aziatische heftrucks

– Eind jaren 1980• Gestart met verkoop van heftruckonderdelen

– Toonbankverkoop

– Eind jaren 1990 • Stroomversnelling door:

– gedreven en servicegerichte aanpak– One-Stop-Shop-Principe– Algemene verdere industrialisering van West-Europa

3

Page 4: Tvh parts waregem

Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.

– Begin jaren 2000• Ontwerp + bouw nieuwe site in Waregem

– 2003• Overname SMH – System Material Handling in Amerika

– 2004• Verhuis naar nieuwe site

– … • Meerdere overnames• Opstart van bedrijven en verkoopsbureaus in verschillende landen/regio’s• Productgamma verruimd naar alle onderdelen voor “In-Plant”-voertuigen• …

4

Page 5: Tvh parts waregem

Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.

• Vandaag:– Verkoop in 170 landen– 1.200 medewerkers in dienst over de ganse wereld

• Multicultureel (39 native speakers)• Waarvan 430 in de logistiek

– Import administration– Goods-in– Warehousing– Goods-out– Export administration

– 450.000 SKU’s op stock– 5.800 orders per dag

• 20.000 orderlijnen

– Late cut-off tijden– Next day delivery– Goeie service

5

Page 6: Tvh parts waregem

Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.Voorstelling TVH Parts N.V.

6

Page 7: Tvh parts waregem

7

Functies TVH algemeenFuncties TVH algemeenFuncties TVH algemeenFuncties TVH algemeen

Logistieke jobs

Ondersteunende jobs

Vereisen ofwel:

- Goede technische kennis/ervaring

- Sterke talenkennis (moedertaal)

Technische jobs–Mechanieker–Elektromechanieker heftrucks–Technisch medewerker ingangscontrole–Merkopzoeker–Aankoper (merk/product)–Electronic Engineer–Software Engineer ICT–…

Administratieve jobs–Internal Sales Advisor–Marketing Advisor–…

Page 8: Tvh parts waregem

Functieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiek

• Import Coordinator– Transport regelen van leverancier tot bij TVH

• Zorgt voor de aanmaak van importdossiers• Geeft inklaringsinstructies door aan transporteurs• Regelt de Dedouanering• Maakt oorsprongscertificaten op• Maakt “Letter of Credits” aan en volgt deze daarna ook op

– Is een volledig administratieve job

• Receptionist– Zorgt voor de fysieke ontvangst van de leveringen

• Lost de bestel- en vrachtwagens

– Controleert de zending• Volledigheid inzake aantal collies• Schade

– Tekent alle documenten correct af• Juridisch aspect

– Zorgt voor een juiste verdeling van de ontvangen zendingen

– Is een combinatie van een administratieve en fysieke job

8

Page 9: Tvh parts waregem

Functieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiek

• Technisch Medewerker Ingangscontrole– Controleert de binnengekomen zendingen op vlak van:

• Kwantiteit• Kwaliteit

– Via afmetingen– Visuele controle

– “Ontrafelt”’ de binnengekomen zending in individuele lijnen– Maakt foto’s de onderdelen– Maakt crossvoorstellen– Maakt eventuele klachtenfiches indien niet-Conform

– Is een hoofdzakelijk administratieve job, maar vergt wel technische kennis en fysieke inspanning

• Prepacker– Zorgt dat de individuele onderdelen verpakt worden volgens de vooropgestelde

richtlijnen• Hulpmiddelen

– Voorziet de onderdelen van de nodige labels– Verdeelt de verpakte onderdelen richting de verschillende magazijnen

• Staat dus ook in voor een goeie telling

– Is een hoofdzakelijk fysieke job

9

Page 10: Tvh parts waregem

Functieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiek

• Magazijn medewerker– Staat in voor de wegzet van de goederen op de correcte plaatsen– Staat in voor verhuisopdrachten: juiste stuk op de juiste plaats– Staat in voor de aanvullingen naar de picklocaties (replenishment)– Consolideren van de voorraad (plaatsbesparing)

– Is hoofdzakelijk een fysieke job

• Orderpicker– Staat in voor het picken van de onderdelen

• Juiste stuk met juiste aantal– Heeft kennis van de verschillende pickmethoden

– Is hoofdzakelijk een fysieke job

10

Page 11: Tvh parts waregem

Functieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiekFunctieprofielen logistiek

• Orderpacker– Consolideert de verschillende orderlijnen van een order tot 1 order– Controleert of alles correct gepickt werd– Verpakt deze orderlijnen in een transportwaardige collie

• Houdt dus rekening met de eventuele fragile toestand van de onderdelen– Voorziet elke collie van een finaal transportlabel– Sorteert de collies uit

– Is een hoofdzakelijk fysieke job

• Exportcoördinator/dispatcher– Verzorgt de papiermolen voor exportzendingen

• Douanedocumenten• Opmaak facturen• …

– Zorgt dat alle klaargemaakte collies opgepikt worden• Afspraken met transporteurs

– Staat in voor de afdruk van de laadlijsten– Staat in voor de dataoverdracht richting transporteurs

– Is een volledig administratieve job

11

Page 12: Tvh parts waregem

12

Belangrijke gedragscompetentiesBelangrijke gedragscompetentiesBelangrijke gedragscompetentiesBelangrijke gedragscompetenties

• Nauwkeurig en resultaatgericht werken

De ingesteldheid hebben om met zorg te werk te gaan volgens interne bedrijfsprocedures.

• Discipline en stiptheid

Zich voegen naar het beleid en de procedures van de organisatie. Bij veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste verantwoordelijke; overeenkomsten / afspraken op tijd nakomen (op tijd komen, afwerken, leveringen, ...)

• Samenwerken op een respectvolle en collegiale manier

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, zich collegiaal opstellen en ondersteuning bieden waar nodig om een collega te helpen, respect tonen tov alle personen die een band hebben met TVH

• Netheid

Ordelijke ingesteldheid omwille van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Elke dag opnieuw streven om te werken in een nette omgeving.

• Veiligheidsbewustzijn

De ingesteldheid om veiligheidsrisico's en opportuniteiten waar te nemen, er adequaat naar te handelen en zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen.

• Positieve werkattitude

Zich enthousiast, gemotiveerd en betrokken gedragen op het werk en zich inzetten volgens de verantwoordelijkheden en verwachtingen in de functie

Page 13: Tvh parts waregem

13

Selectie van logistieke medewerkersSelectie van logistieke medewerkersSelectie van logistieke medewerkersSelectie van logistieke medewerkers

• TVH - logistiek: lage instapdrempel op vlak van vereist diploma / kennis

• Selectieproces (algemeen)– CV-screening– Eerste gesprek: met medewerker personeelsdienst

• Peiling naar motivatie, persoonlijkheid en (eventuele) relevante ervaring

– Psychometrische testen• Snel en nauwkeurig werken• Persoonlijkheidsvragenlijst• Eventuele aanvullende testen naargelang functievereisten

– Tweede gesprek + rondleiding: met afdelingsverantwoordelijke

• Aanwervingen logistiek - 2011

Functie AantalOrderpicker 36Orderpacker 27Prepacker 52Technisch Medewerker Ingangscontrole 8Magazijnmedewerker 16Dispatch 2… …Totaal logistiek 152

Page 14: Tvh parts waregem

14

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

• Logistieke afdeling als kweekvijver voor talent en doorstroming binnen de firma

• Begeleiding en opvolging op de werkvloer door:– Teamverantwoordelijke– Peter/meter– Collega’s– Personeelsdienst

• Formele opvolging en bijsturing via evaluatiegesprekken– 1x/jaar– Open gesprek – twee richtingen– Beoordeling door de teamverantwoordelijke op prestaties en werkattitude – Ruimte tot inbreng en vraagstelling door de medewerker– Afspraken ter opvolging (vb. opleiding, herevaluatie, …)

Page 15: Tvh parts waregem

15

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

• Voorbeelden documenten evaluatiegesprek

Page 16: Tvh parts waregem

16

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

Page 17: Tvh parts waregem

17

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

• Opleiding medewerkers

– Functionele opleidingen (vb. per werkpost)

Page 18: Tvh parts waregem

18

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

• Opleiding medewerkers

– Niet-functionele opleidingen (ikv visie ‘levenslang leren’)

Page 19: Tvh parts waregem

19

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

• Interne groeimogelijkheden

– Medewerker kan eigen richting uitgaan op basis van interesse en talenten

– Dankzij de grootte van de organisatie kan er ook op ingespeeld worden, maw: veel jobmogelijkheden,

• promotie naar hogere functies (verticale groei)• verschuiven naar soortgelijke functies (horizontale groei)

– Vacatures worden steeds intern open geplaatst

– Spelregel: min. 1 jaar in functie om te kunnen overgaan naar andere functie

Page 20: Tvh parts waregem

20

Ontwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkersOntwikkeling van medewerkers

Technisch medewerker ingangscontrole

Teamleader logistiek

Monteerder mechanische/elektrische kits

Dispatcher

Merkopzoeker

Aankoper

Groeifuncties en loopbaantrajecten vanuit logistiek

Horizontale groei Verticale groei

Prepacker

Magazijnmedewerker

Orderpacker

Orderpicker

Page 21: Tvh parts waregem

Werkplekleren bij TVHWerkplekleren bij TVHWerkplekleren bij TVHWerkplekleren bij TVH

• Ervaringen van TVH– Positief

• Leerling leert het bedrijfsleven kennen

– Voor verbetering vatbaar• Huidige school te ver gelegen• Teveel rotatie tussen werkposten gewenst

• Verwachtingen van de school/leraar– Nadruk op algemene houding

• Structuur is belangrijk binnen een onderneming• Inhoudelijke minder belangrijk

– In house training

– Begrip omtrent standpunten onderneming• Bvb cfr rotatie

– Opvoedende rol• Waarden

– => Niet evident voor de leerkrachten

21

Page 22: Tvh parts waregem

Werkplekleren bij TVHWerkplekleren bij TVHWerkplekleren bij TVHWerkplekleren bij TVH

• Verwachtingen van de leerling– Goede werkhouding– Correct werk afleveren– Enthousiasme en leergierigheid

• Toekomst werkplekleren– Zeker waardevolle formule

• Invulling vacatures• Iedereen weet waaraan hij/zij begint• Geeft realiteit aan de student

– Bedrijf in de nabijheid van de inrichtende school

22

Page 23: Tvh parts waregem

Vragen / opmerkingen / …Vragen / opmerkingen / …

?