TU/e - Back to the TYPO3 CMS basics

of 19 /19
TU/e: Terug naar de TYPO3 CMS basis Michiel Roos & Patrick Broens

Embed Size (px)

description

Presented at TYPO3 Congres in Amsterdam, Netherlands, on October 28th, 2014

Transcript of TU/e - Back to the TYPO3 CMS basics

  • 1. TU/e:Terug naar de TYPO3 CMS basisMichiel Roos & Patrick Broens

2. TU/e websiteOpgeleverd april 2010Rapport eind 20112nd opinion eind 2012 3. ProblemenPerformanceUsabilityXClassingUpgradingStructuur 4. Kick offEerste helft 2013Inventarisatie 5. Aanbevelingen & eisenFrontend geen verschilTerug naar de basis van TYPO3 CMS coreGebruiksgemakGeen XML in DBVerwijder ongebruikte functionaliteitDocumentatie 6. Migratie VoorbereidenTypoScript van fileadmin en db -> extensieHerstructureren TypoScript (hirarchie en naamgeving)Verplaatsen Resources van fileadmin -> extensieFCE elementen -> Content elementenPlugins -> Content elementenTemplaVoila pagina templates -> Backend Layouts 7. MigratieOne script to CleanupOne script to PrepareOne script to Convert PluginsOne script to Convert FCEsOne script to Convert Content elements 8. One Script to rule them all#!/bin/bashrunTask "cleaner cleanAll"runTask "preparation prepareAll"runTask "plugin convertAll"runTask "fce convertAll"runTask "cleaner removeLanguage1"runTask "cleaner resetDoktypes" 9. SchoonmakenVerwijderen verwijderde records (pagina's en content)Verwijderen arme 'verweesde' recordsVerwijderen lege FCE containersVerwijdert ongeveer de helft van de pages entt_content tabellen! Migratie loopt daarna een stuksneller 10. Basis VoorbereidenSchone Database import: productie -> devBackend-Gebruikers en -Layouts InjecterenBestands-Synchronisatie: productie -> devOnnodige database tabellen en velden verwijderenDatabase collatie rechtzettenNieuwe database tabellen en velden aanmaken 11. PluginsAlle informatie uit FlexForms van custom plugins zijnomgezet naar extra tt_content velden.Een veld uitlezen uit de database is een stuk snellerdan een stuk XML uitlezen om dat vervolgens te gaanparsen.Aantal extensies teruggebracht van 58 naar 29 12. Flexible Content ElementsIts magic! Je kunt er ALLES mee!Zelfs datum en tijd-velden in opslaan :-)46 FCE types omzettenZie vorige sheet! 13. RechtenVoor een betere gebruikerservaring zijn zo veel mogelijkvelden in de backend uitgeschakeldPer backend layout, Pagina type, colPos en userGroupwordt bepaald welke content elementen mogenworden geplaatst. 14. // Access: Editor-in-Chief (role_eindredacteur)[usergroup = 77] &&[userFunc = tx_wwwtuenl_hasBackendLayout(7)] &&[userFunc = tx_wwwtuenl_hasColPos(12)] &&[userFunc = tx_wwwtuenl_hasDoktype(1)]mod.wizards.newContentElement.wizardItems {common.show = image, text, textpicspecial.show = div, tuece_teaser}TCEFORM {tt_content {colPos {removeItems := addToList(13,14)removeItems := removeFromList(12)}CType.keepItems = 17, 2, image, text, textpic, div, tuece_teaserlist_type.disabled = 1}}[global] 15. Visueel TestenVoor en Na de migratie moet de site er hetzelfdeuitzien. Er zijn alleen wijzigingen 'under the hood'Lijst met pagina ids opstellen die gemigreerdeelementen bevatten en deze paginas op productie endev met elkaar vergelijkenVisualCompare.rb to the rescue 16. Huidige statusStabielRedacteuren blijEigen distribution voor nieuwe websites 17. ToekomstFinetuning performanceRechtenstructuur fijnmazigerGarbage cleanup voor verwijderde content en paginasResponsive layoutMigratie naar 6.2 -> FAL 18. Patrick [email protected]@[email protected]/padraigbroenslinkedin.com/in/typo3development 19. Michiel [email protected]@TuurlijkNietfacebook.com/typofreewww.linkedin.com/in/tuurlijk