TTM.nl mei 2011

of 36 /36
Stop hennepvervoer! nieuws Leuke transportbeurs in Birmingham! nieuws Nieuwe Euro 5 motoren in Fiat Ducato trailer Welgro: steeds sneller lossen personeel Trotse chauffeur is de beste werving trailer Cryogene koeling de oplossing? personeel Werken aan blijvend gezond personeel mei 2011 nummer 5 Reportage grote politiecontrole magazine voor eigen en beroepsvervoer Stop hennepvervoer! ITT Event Trimble Transport & Logistics Meer uit boordcomputer halen door integratie!

description

Mei-editie van TTM.nl 2011, met onder meer een onthullende reportage over het vervoer van hennep door transportbedrijven, het transport van windturbines door Mario Lammerts, de truckkunstenaar Max Hendriks, een minitest van de Opel Movano met dubbele cabine en dossiers over Personeel en Trailers.

Transcript of TTM.nl mei 2011

Page 1: TTM.nl mei 2011

Stop hennepvervoer!nieuwsLeuke transportbeurs in Birmingham!

nieuwsNieuwe Euro 5 motoren in Fiat Ducato

trailerWelgro: steeds sneller lossen

personeelTrotse chauffeur is de beste werving

trailerCryogene koeling de oplossing?

personeelWerken aan blijvend gezond personeel

mei 2011nummer 5

Reportage grote politiecontrole

magazine voor eigen en beroepsvervoer

Stop hennepvervoer!

ITT Event Trimble Transport & Logistics

Meer uit boordcomputer halen door integratie!

01_Cover.qxp 09-05-11 12:18 Pagina 1

Page 2: TTM.nl mei 2011

ij stond vorig jaar nog op nummer

112 van de Quote 500. Het kon niet

op voor de selfmade miljonair. Met

een van zijn eigen vliegtuigen vloog Hans

van de Berg van businessdeal naar

businessdeal. De zoon van een groente-

boer verdiende zijn eerste miljoenen begin

jaren tachtig met een nieuw verpakkings-

systeem voor appels. Maar sinds de crisis

is hij weer terug bij af. ‘Een appeltje voor

de dorst heb ik er niet aan overgehouden’,

grapt de eeuwig optimistische en goedlach-

se Van de Berg (‘Zeg maar Hans, hoor!’).

Hans is met zijn vrouw, dochter en zoon

verhuisd van hun riante villa met zwembad

en tennisbaan naar een klein flatje. Naar

eigen zeggen is dit vooral voor zijn gezin

wel even wennen. Maar Hans is alweer

druk bezig met zijn nieuwe onderneming.

Trots laat hij ons zijn ‘kantoor’ zien.

Dit is gevestigd in een garagebox van de

flat waar het gezin nu woont.

Vanachter zijn oude, imposante bureau

vertelt hij: ‘Natuurlijk is het niet helemaal

wat ik gewend ben. Maar mij hoor je niet

klagen. Zo ben ik dertig jaar geleden ook

begonnen.’ Opgewekt en vol passie

vervolgt hij: ‘Ik moet weer op de kleintjes

letten en op zoek naar slimme dealtjes. M’n

zakeninstinct laait op als nooit tevoren.’ Zo

vertelt hij ons enthousiast over Telfort. Die

bieden zakelijke abonnementen die

makkelijk zijn aan te passen aan de situatie.

Dus een meeveranderend abonnement

wanneer een bedrijf van klein naar groot of

van groot naar klein gaat. En daar weet

Hans alles van. Verder kunnen met een

groepsabonnement alle specifieke

belwensen van iedere medewerker

individueel worden afgestemd. Als we

doorvragen blijkt dat zijn vrouw weliswaar

de enige medewerker is. Maar toch,

verzekert hij ons: ‘Met Telfort heb ik nu

de kwaliteit die ik gewend was, maar dan

supervoordelig!’ ‘Zo’, roept hij vol

zelfvertrouwen terwijl hij gebruikt papier

omdraait en terug in een kopieermachine

stopt, ‘zit ik binnen de kortste keren weer in

m’n eigen skybox!’

Benieuwd naar alle zakelijke voordelen van

Telfort? Ga dan naar telfort.nl/zakelijk.

Advertorial

Van skybox naar garagebox

Hans van de Berg in betere tijden

Vanuit zijn nieuwe ‘kantoor’ werkt Van de Berg aan zijn comeback

‘Mij hoor je niet klagen! Zo ben ik dertig jaar geleden ook begonnen.’

‘Ik heb nu de kwaliteit die ik gewend was, maar dan supervoordelig!’

‘We delen al onze belminuten tegen een zeer voordelig tarief.’

TEKST BIES VERMEULEN FOTOGRAFIE ARTHUR MEBIUS

Hans van de Berg raakte door de crisis in één klap zijn fortuin kwijt. Maar hij laat zich niet kennen en is alweer druk bezig om er weer bovenop te komen.

Page 3: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 3

Jaarlijks wordt vanuit Nederland 350 ton hennep geëxporteerd. Dat gebeurt voor een aanzienlijk deel per vrachtauto.De politie wil daar een eind aan maken en vraagt de branche daar actief aan mee te werken.

4 – 5 >- Commentaar

- In Birmingham vond voor heteerst sinds de crisis weer eentruckshow plaats. TTM.nlging er kijken en trof er leuknieuws aan.

6 – 7 >- Test: Opel Movano met dub-

bele cabine.

8 >- Fiat introduceerde nieuwe

Euro 5 motoren voor de Du-cato waaronder een stil enzuinig 2,0 liter model.

10 – 11 >- In Schiedam heeft men een

geheel eigen aanpak ontwik-keld voor de stadsdistributiein die plaats.

- Han Vallenduuk over Twitterin het transport.

12 – 14 > - TTM.nl vergezelde een ploeg

politie- en douanemensen bijeen grote controle van trucksen bestelauto’s op zoek naarhennep.

16 – 19 >- Trimble, voorheen bekend als

Punch, organiseert ook ditjaar weer het ITT event op hetgebied van logistiek en weg-transport.

20 – 25 >- Trailer Special: Welgro wil

sneller lossen. Pacton enGroenewegen zijn beidenherrezen uit een faillissementen vertellen over hun huidigestrategie. Carrier en Thermo-King aan het woord over cry-ogene koeling.

26 - 28 >- Reportage over het afbreken

en transporteren van wind-turbines in de noordoost pol-der.

29 - 31 >- Thema Personeel: trotse

chauffeur de beste werving,werken aan blijvend gezondpersoneel

32 – 33 >- Sentimenteel Materieel:

atelier als cabine.

34 >- Colofon en Blikvanger

in dit nummer:

pagina 12 – 14

pagina 32 - 33

Max Hendriks maakt ‘Truckkunst’

‘Stop hennepvervoer!’

Max Hendriks is al van jongs af aan gek van vrachtwagens. Lang was hij vrachtwagenchauffeur, nu schildert hijtrucks. Zijn atelier is nu zijn cabine

inhoud

pagina 26 – 28

Mario Lammerts heeft alles voor windturbine transport Mario Lammerts Kraanverhuur en transportbedrijf uit Doetinchem stapte recent in het vervoer van windmolens. Deopdrachtgever vindt er nu alles onder één dak. Reportage van de eerste ontmanteling van windturbines in Nederland.

03_Inhoud.qxp 09-05-11 14:47 Pagina 3

Page 4: TTM.nl mei 2011

Wij leven in een land waar de verkrijgbaarheid nico-

tine en alcohol de laatste jaren aanzienlijk is bemoei-

lijkt terwijl de verkoop van softdrugs werd

gelegaliseerd. In een handelsnatie als de onze is een

van de effecten dat er dan een omvangrijke economie

ontstaat die zich met de productie en verkoop van deze

producten bezighoudt. En net als in andere sectoren

van de economie is export de volgende stap. En als je

wilt exporteren moet je transporteren. In ons land ge-

beurt dat hoofdzakelijk over de weg. En dus is er een

forse toename van het aantal vangsten van soft- en

harddrugs dat de politie in trucks doet. Want door

schaalvergroting is een stationcar of een busje niet

meer toereikend.

Om die reden hebben we in deze ttm.nl een aantal pa-

gina’s aan dit fenomeen gewijd. Wie precies verant-

woordelijk is voor het feit dat de verdovende middelen

–meestal hennep- in de trucks terecht komen is nog

niet helemaal duidelijk. Op het eerste gezicht lijkt de

transportondernemer meestal geen blaam te treffen.

Hoe het met de chauffeur zit is eveneens moeilijk te

zeggen. Als je hoort dat de politie vorige maand op de

A27 een truck met 3 ton softdrugs (waarde 10 miljoen

euro) onderschept dan zou je toch denken dat je als

chauffeur zoiets niet over het hoofd kan zien. Maar als

het in een zeecontainer zit ligt dat natuurlijk anders.

Een oplossing van het probleem is feitelijk dat een

overheid die verkoop van softdrugs goedvindt, ook het

produceren en vervoeren ervan zou moeten legalise-

ren. Maar dat lijkt om allerlei (op zich ook wel weer

plausibele) redenen niet te gebeuren. De vervoerder

kan tot die tijd eigenlijk weinig anders doen dan uiter-

mate alert zijn op wat voor lading hij aanneemt en wat

voor personeel hij in dienst heeft of neemt.

P.C. Wieman | hoofdredacteur TTM.nl

commentaar

Hennep

nieuws

Op de laatste Commercial VehicleShow in 2008 kwamen 28.500 be-zoekers af. Dit jaar eindigde men op16.000 personen. Dat is fors minder.De organisatoren schrijven dat toeaan feit dat de beurs nu maar tweehallen groot was tegen vijf in 2007.Verder wijst men erop dat de kwali-teit van het bezoek beter was danooit. Niettemin was de opzet van deshow goed en was er –althans voorde Britse markt– leuk nieuws te zien.TTM keek er een middag rond. Fordgebruikte de show om de nieuweRanger pick-up en de nieuwe elek-trische Transit Connect voor heteerst aan het publiek te tonen. De

nieuwe Ranger is ontwikkeld bij deAustralische vestiging van Ford maarzal over de hele wereld worden ver-kocht en ook op meerdere plaatsen

4 | mei 2011 www.ttm.nl

Ook in Groot Brittanniëkampt de bedrijfsauto-branche met het probleemdat grote internationalevaktentoonstellingen -opde IAA na- hun langste tijdlijken te hebben gehad.Toch waagde men het ditjaar voor ’t eerst sinds 2008weer een show te organise-ren. Weliswaar compactvan opzet maar daaromniet minder interessant.

Britse Commercial Vehicle Show in Birming ham

Compacte tentoonst

StijlvolDe inrichting van de show was typisch Brits en dus stijlvol.

78

advertentie

04-05_Commentaar Nieuws.qxp:04-05 09-05-11 15:11 Pagina 4

Page 5: TTM.nl mei 2011

agenda

worden geproduceerd. De wagenwordt geleverd met een nieuwe ver-sie van de 2.2 liter Duratorq TDCidiesel samen met een zesgangstransmissie. Het maximum aanhang-wagengewicht is verhoogd totmaar liefst 3350 kg en ook de laad-bak is groter geworden net als hetnuttig laadvermogen. Dat bedraagtnu 1330 kilo. Er is verder keuze uiteen 4x2 of een 4x4 versie en uit eenSingle Cab of Double Cab. De Tran-sit Connect Electric werd samen ont-wikkeld met het Canadese bedrijfAzur. De wagen komt in juni van ditjaar te koop. De elektrische Transitheeft een actieradius van maximaal130 km en een top van 120 km/uur.Opladen van de lithium-ion batte-rijen vergt acht uur. Het laadvolumeis 3,8 kuub en niettegenstaande dezware batterijen blijft er toch nog500 kg laadvermogen over. Ford ver-wacht er dit jaar 300 tot 500 te ver-kopen. Dat zal gebeuren viageselecteerde dealers. Naast de Fordbadge staat ook het Azur logo opde wagens. De Transit Connect Elec-tric is de eerste van een serie van vijfelektrische voertuigen die Ford tus-sen nu en 2013 zal introducerenwaaronder een Focus komend jaar.

AziëOpvallend was verder de aanwezig-heid van meerdere Aziatische truck-merken zoals Dong Feng uit China,Tata uit India en Hino uit Japan. Metname van Dong Feng en van Tatawaren lichte elektrische voertuigen op de beurs te zien. Prijzen van deze elektrische varianten waren niet bekend. Welvan de gewone modellen van hetmerk DFSK (zoals Dong Feng hierheet): Tussen de 8000 en 11.000euro.

CarrosserieënDe moeite waard was ook de doorWilson gebouwde schuifzeilopleg-ger met geheel vrije zijkanten.Doordat de schuifzeilen aan eendak hangen dat op centrale kolom-men staat zijn aan de zijden of opde hoeken dus geen staandersnodig. Het dak is van voren afge-schuind om de luchtweerstand tereduceren. Laadbakken met afge-schuinde voorkanten of bolvormigedaken worden in Groot Brittanniësteeds vaker toegepast, ook bij bak-wagens.

Pieter Wieman

23 juni 2011

Nationale DistributiedagNDL/HIDC organiseert ook in2011 weer de Nationale Distri-butiedag (NDD). Het preciezeprogramma is op dit momentnog niet bekend.www.ndl.nl

30 augustus – 1 september2011

Carrosserie VakdagenGorinchemVakbeurs volgens het all-inprincipe. Op 15, 16 en 17 no-vember 2011 wordt volgens dezelfde formule in Venray Trans-port Venray georganiseerdwww.evenementenhal.nl

9 en 10 november 2011

ICT & LogistiekZevende editie van ICT & Lo-gistiek, tentoonstelling op hetgebied ICT-toepassingen endiensten in de logistieke ketenin de Utrechtse Jaarbeurs. www.ict-en-logistiek.nl

15 – 17 november 2011

Transport VenrayTransportbeurs voor Zuid-Oost Nederland, België enDuitsland. Transport Venray iseen zusterevenement van deCarrosserie Vakdagen Har-denberg en Gorinchem enwordt georganiseerd volgenshet "all-in" principe.www.evenementenhal.nl/

www.ttm.nl

januari 2011 | 5

25 – 29 november 2011

Trailer 2011 KortrijkTweejaarlijkse internationalevakbeurs van opleggers, aan-hangwagens, carrosserieën,componenten en toebehorenvoor goederenbehandeling enlogistiek. Dit jaar vindt er ookde uitreiking plaats van de trofeeën behorend bij Interna-tional Truck- en Van of the Year 2012.http://www.trailer.eu

ming ham

onstelling met leuk nieuws

mei 2011 | 5

Nieuwe RangerFords mooie, nieuwe Ranger isontworpen in Australië.

StroomlijnIn Engeland bouwt men ook bak-wagens met een gestroomlijndedakvorm.

Helemaal openWilson bouwt een supervolumetrailer die over de gehele lengtetoegankelijk is.

ElektrischOok Chinese bedrijfsautofabrikan-ten ontwikkelen elektrische voer-tuigen.

04-05_Commentaar Nieuws.qxp:04-05 09-05-11 15:11 Pagina 5

Page 6: TTM.nl mei 2011

Opel Movano2.3 CDTidubbele cabine

1

6 | mei 2011 www.ttm.nl

Zes man sterk

Da’s niet zo moeilijk. Opel levertsinds kort de nieuwe Movano ookmet een dubbele cabine. Met voorineen bestuurdersstoel en een twee-zitsbank en daarachter een ruimedriezitsbank, komen zelfs zes bredebouwvakkers wel op de plek vanbestemming. Geen magie dus,gewoon gezond verstand. DeMovano werd vorig jaar samen metde Renault Master geïntroduceerden is inmiddels al een vaste waardeop de Nederlandse wegen. Hetfront van de auto is onmiskenbaarOpel en ziet er heel anders uit dandat van de Renault. De eenvoudigetoepassing van wieldoppen doet deauto er wat hipper uitzien dan enkelmet stalen velgen. De hier getesteMovano is een verlengde (L2) enverhoogde (H2) versie. De deur voorde dubbele cabine zit aan de rech-terkant.

Bergruimte!In de cabine, achter het stuur, valt

de meer dan uitstekende ergonomieop. De Movano is echt wereldkam-pioen bergruimte! Wij telden mak-kelijk 20 vakken en vakjes. Groot,klein en vaak heel handig. In hetgrote vak bovenop het dashboardpaste onze laptop, het dashboardherbergt een opklapbare documen-tenhouder. De rugleuning van delinkerzijde van de bank is neerklap-baar en biedt dan naast wat beker-houders ook een werkplek voor delaptop. Daar is over nagedacht. Oprij twee is er voldoende ruimte voordrie passagiers. De bank zit goed, alis de zitting misschien wat kort voorsommigen. Ook hier is voldoendebergruimte, onder meer boven hethoofd. Ook een fles drinken is mak-kelijk op te bergen. Wie wat willezen heeft profijt van de drie LED-lampjes in het plafond. Het tussen-schot is van Snoeks; het heeft eengroot raam. Het tussenschot is zoopgebouwd dat in de laadruimtealle ruimte onder de bank kan wor-

den benut. Het levert 95 cm extralaadlengte op voor latten etc.Tussen de wielkasten is een ruime137 cm beschikbaar. Het laadvolu-me bedraagt 7,2 m3, er mag 1635kg geladen worden.

DorstigDe Opel Movano is van prima kwali-teit als het gaat om voorzieningenvoor inzittenden en lading. Mindergelukkig zijn we ook dit keer weermet de 2.3 CDTi dieselmotor dievoorin de Movano zat. De motorheeft 125 pk. Voldoende in demeeste gevallen, maar snel inhalenop de snelweg zit er niet echt in. Demotor draait op de snelweg (120km/h) weliswaar maar 2200 toeren,maar de geluidsmeter slaat in decabine uit naar 74 d(BA), toch welveel. Daarbij komt ook het af en toerammelende imperiaal op dezeauto. In een test van zusterbladBestelauto stelde deze motor aleens teleur in brandstofverbruik endat was nu niet anders: 1 literbrandstof op 8,6 kilometer isgewoon te veel. Dat betekent voorde Movano dubbele cabine naasteen heleboel plussen toch ook eenpaar forse minnen.

Arjan Velthoven

test > kleintransport

2

3

4

5

Het huis moet verbouwd worden. Je bestelt een aan-nemer en op een mooie dag stopt er een OpelMovano. De deuren zwaaien open en daar komen 1, 2,3, 4, 5, nee zelfs zes bouwvakkers tevoorschijn! Hoekan dat?

Opel Movano 2.3 CDTi dubbele cabine

06-07_Test 09-05-11 15:12 Pagina 6

Page 7: TTM.nl mei 2011

Specificaties en metingen

Merk Opel Type Movano L2H2

dubbele cabineMotor 2.3 CDTi Inhoud (cc) 2299Vermogen (pk) 125Koppel (Nm/toeren) 310/1250Afmetingen uitwendig lxbxh (cm) 555 x 207 x 250Wielbasis (cm) 368Laadruimte lxbxh (cm) 218 x 176 x 188Tilhoogte (cm) 56Eigen gewicht (kg) 1865Nuttig laadvermogen (kg) 1635Max. aanhangwagengewicht (kg) 2500Geluidsniveau bij 80/120 km/uur (dBA) 67/74Acceleratie 0-80 km/h (sec) 10,4Acceleratie 80-120 km/h (sec) 13,2Brandstofverbruik (gecombineerd, onbeladen) 1 op 8,6 kmCO2-uitstoot (gr/km) 221Aanschafprijs basismodel (€) 25.700,-Prijs zoals getest (€) 27.000,-

Alle prijzen excl. BPM en excl. BTW

1) ModernDe cabine is erg modern: ergo-nomisch dik in orde en volopbergvakjes.

2) LaptopEven de leuning van de stoelnaast je neerklappen resulteertin een praktische werkplek.

3) Niets te klagenDrie grote kerels passen makke-lijk op de achterbank en hebbendaar niets te klagen.

4) 270 gradenDe ruimte onder de bank isoptimaal gebruikt in de laad-ruimte. De deuren konden opdeze auto 270 graden open.

5) AluOp dit fraaie alu-imperiaalmag 200 kg geladen worden.Jammer dat het af en toe ram-melt.

ne

www.ttm.nl mei 2011 | 7

nieuws

Het Mobileye AWS, met als type-aanduiding C2- ‐270, is een geavan-ceerd waarschuwingssysteem datzowel plotseling stilstaand verkeer,voetgangers, fietsers als het onbe-doeld verlaten van de rijstrookdetecteert. Dat is nieuw voor perso-nen- en bestelauto’s, maar in detransportsector kennen we waar-schuwingssystemen als LaneDeparture Warning (LDW), ForwardCollision Warning (FCW), HeadwayMonitoring and Warning en HighBeam Assist, die in AWS zitten, allanger. TTM.nl was in de gelegen-heid het Advance Warning Systemte testen op personen- en bestelau-to’s. Over de werking kunnen wekort zijn: het werkt prima, en vooreen prijs van 995 euro kan het echtvan meerwaarde zijn voor bestuur-ders en wagenparkbeheerders. Al ishet achter het stuur wel even wen-nen aan de piepjes waarmee dewaarschuwingen gepaard gaan.MobilEye CEO Isaac Litman is tame-lijk kortaf over die irritatie: “HetAWS piept alleen als er gevaardreigt. Iemand die gewoon goedoplet in het verkeer hoort dus nietzoveel piepjes.”Het Advance Warning System is intrucks al uitgebreid getest in hetFileproof AOS project van het minis-terie van Verkeer en Waterstaat in2008 en 2009. Er gebeurden doorde systemen aantoonbaar minder

MobilEye biedtwaarschuwingssyteemnu aan voor aftermarket

ongevallen. Er kan dus bespaardworden door transporteurs op kos-ten van reparatie en stilstand. Ookde ervaringen van chauffeurs wer-den geboekstaafd. Dat laat zien datvrachtwagenchauffeurs erg tevredenzijn met Adaptive Cruise Control(ACC), maar dat slechts ongeveer30 procent echt positief is over dewaarschuwingssystemen die zijnvervat in MobilEye AWS. Dat geeftte denken over de mogelijkhedentot succes in de transportbranchevan dit systeem. Wellicht dat fleet-owners wel geïnteresseerd zijn,maar gesprekken van MobilEye mettransporteurs wijzen uit dat dieterugschrikken voor de investering,vooral omdat er geen echt voordeelbehalve een grotere verkeersveilig-heid tegenover staat. MobilEyeschermt wel met een brandstofbe-sparing van 12 procent omdatchauffeurs meer anticiperend rijden,maar in het Fileproof AOS projectwerd juist geen enkele brandstofbe-sparing van betekenis opgetekend. Het Advance Warning System zoalsMobilEye het aanbiedt werkt overi-gens standaard stand-alone. Het isniet, zoals bij bijvoorbeeldMercedes-Benz, gekoppeld aanActive Brake Assist, dat zelf ingrijptin het voertuig. MobilEye heeftdaartoe besloten omdat andersclaims bij verkeersongevallen op deloer liggen.

MobilEye kan sinds kort een waarschuwingsysteemvoor personen- en bedrijfsvoertuigen leveren vooraftermarket. Het Advance Warning System (AWS) is allanger af-fabriek op diverse merken voertuigengemonteerd.

06-07_Test 09-05-11 15:12 Pagina 7

Page 8: TTM.nl mei 2011

8 | mei 2011 www.ttm.nl

nieuws

advertentie

Van den Bosch wil keurmerk bulktransportLogistiek dienstverlener Van denBosch Transporten in Erp dringt aanop het invoeren van een EuropeesKeurmerk voor het bulkvervoer. Menheeft hiertoe een opgeroepen via deDutch Tank- and Silo Association

(DTSA). Van den Bosch constateertdat er anno 2011 nog altijd bedrij-ven zijn die malafide praktijken toe-passen. Zeer recent constateerde deVWA en het GMP+ nog een serievan grove overtredingen bij een Ne-derlandse vervoerder. Deze plakte nahet lossen van grondstoffen voor ba-byvoeding, de aanduiding “FOOD-STUFF ONLY” af met stickers.Vervolgens werden categorie 3 vet-ten (non food!) in dezelfde tankcon-tainers retour geladen. Van denBosch is ervan overtuigd dat een se-rieus keurmerk met een hoge toetre-dingsdrempel ontegenzeggelijkzullen bijdragen aan de borging vande professionaliteit en betrouwbaar-

heid, en dus bijdragen aan hetimago van de bedrijfstak. “De kwali-teitsborging in het transport van‘bulk’ kent een extra serieuze di-mensie ten opzichte van het vervoervan verpakte goederen. In ons speci-alisme zijn wij namelijk de verpak-king van het product van onze klant.

Die geeft daarmee wel een bijzon-der grote verantwoordelijkheid uithanden,” aldus Hans Kanters, com-mercieel directeur bij Van den Bosch.Hij is van mening dat de hele bulk-transport sector deze zienswijze on-voorwaardelijk zou moetenonderschrijven.

Nieuwe Euro 5 motorenvoor Fiat Ducato Fiat lanceerde onlangs een nieuw motorenprogrammavoor de Ducato modellen. De focus ligt daarin sterk opeen zo laag mogelijke CO2 productie. Tevens werdenenkele andere verbeteringen aangekondigd zoals hetTraction + systeem.

Nieuw is een 2,0 liter Euro 5 multijetturbodieselmotor. Deze is leverbaar ineen vermogen van 115 pk en vormtniet alleen de motorisering van het in-stapmodel maar is volgens Fiat tevensde zuinigste motor in het hele bestel-wagen segment waarin de Ducato isvertegenwoordigd. Fiat heeft de Mul-tiJet technologie verder verfijnd waar-door nu per inspuitcyclus acht inplaats van vijf verschillende inspuitin-gen mogelijk zijn. De motor heeft een(norm)brandstofverbruik van 6,4 literper 100 kilometer en een CO2 uit-stoot van 169 gram per kilometer.Dat is 13 proecent minder dan hetvoorgaande 2,2 liter model. Naar zeg-gen van Fiat is de motor de zuinigstein dit segment. De nieuwe 2,0 liter

motor is vooral bestemd voor toepas-singen in lokaal en stedelijk trans-port. De ‘vanaf' prijs van hetinstapmodel met deze motor is20.250 euro. Voor andere toepassin-gen biedt Fiat hogere vermogens aan.De 2,2 liter motor is geheel uit hetDucato programma verdwenen. Dezemotor deelde men altijd met PSA.PSA ontwikkelde een opvolger vandeze motor samen met Ford. Fiat wildeze motor niet toepassen omdatmen niet tevreden is over de presta-ties ervan met name op het gebiedvan CO2. De enige motor die nu nogin de modellen van zowel Fiat, Peu-geot als Citroen wordt toegepast, isde 3,0 liter diesel. Fiat is uiteraarddruk bezig met de ontwikkeling vaneen Euro 6 versie van de Ducato mo-toren. Men streeft ernaar Euro 6 te

realiseren zonder gebruikmaking vanSRC ofwel AdBlue.

180 pk! Naast de 2.0 liter motor biedt Fiat nude eigen 2,3 liter diesel aan en uiter-aard de 3,0 liter motoren. Deze laat-ste is uitgebreid met een nieuwe,177 pk sterke variant. De Ducato'swaarin deze motor is gemonteerdhebben een klein logootje met hetwoord ‘power' op de radiator. Metzoveel pk's wordt het rijden van eenDucato een sportieve aangelegen-heid, zo stelde ttm.nl vast tijdens eenproefrit met de wagen. Ook voor demotor met dit vermogen claimt Fiat‘the best in class' te zijn maar danwat betreft de hoogte van het ver-mogen. Overigens konden we tijdensgenoemde proefrit eveneens vaststellen dat de 115 pk versie een heelplezierige motor is om mee te rijden.Dankzij een koppel van 280 Nmkomt de wagen goed in het verkeermee, met name bij snelheden onderde 100 km/uur. Het aanbieden vaneen motor van 180 pk is niet bepaaldeen bijdrage aan milieu of verkeers-veiligheid maar Fiat is daar heel openin: “Wij bieden de klant een pasklareoplossing voor elke ‘mission’ maarhet is de verantwoordelijkheid van deklant wat hij kiest.” Men gaat ervan

uit dat net als nu het leeuwendeelvan gekozen motorvermogens bij deDucato uit de 130 en 150 pk varian-ten van de 2,3 liter motor zal be-staan. Nieuw is verder dat Fiat hetTraction+ systeem nu ook op de Du-cato kan leveren. Bij Traction+ wordtbij wielslip het doorslippende wiel af-geremd waardoor het andere wielmeer tractie krijgt. Fiat zal dit sys-teem in combinatie met ESP aangaan bieden tegen en scherpe optie-prijs. Zoals bekend is bij een aantalbestelwagenmerken, zoals Ford enMercedes, ESP standaard. Tenslotteheeft Fiat het interieur op een aantalpunten verfraaid en is er een nieuwemiddelconsole ontwikkeld. Daaroppast via een klik systeem en een spe-ciale houder een TomTom navigatie-unit waarin echter ook allerlei anderecommunicatie functies zijn geïnte-greerd.

P.C. Wieman

Te Koop gevraagd voor export, alle merken en typen vrachtwagens, opleggers- en schadewagens.

Tel. 010-222 22 00 / Fax 010-222 22 10www.sprengelmeijer.nl / info@sprengelmeijer

Geen snoeren meerWél een TomTom maar geen los-hangende snoeren meer. Dat biedtFiat met het vernieuwde Ducatodashboard.

GrilleOp de grille van de sterke Ducatobevindt zich een subtiel logootjemet het woord “Power”

08_Nieuws.qxp 09-05-11 14:47 Pagina 8

Page 9: TTM.nl mei 2011

WWW.HEISTERKAMP.EU

Coming Soon in the App Store:

Competentie en ervaring, creativiteit en openheid, consequente markt- en klantgerichtheid zijn de grondslagen voor innovatieve transportoplossingen. Van het idee via de potloodschets tot de perfectie, gerijpt met behulp van de modernste constructiesoftware en getest onder extreme condities in proefnemingen van onze eigen fi rma creëren wij in nauwe samenwerking met onze klanten oplossingen die jarenlang betrouwbaar bestand zijn tegen de belastingen tijdens het alledaagse gebruik.

Waarom zegt men eigenlijk ingenieurskunst?

Vanwege alle genialiteit en kundigheid die hierin zijn gestoken.

Kögel Trailer GmbH & Co. KGKögel BeneluxRonald KroesenParelgras 10, 7908, RE Hoogeveenfon +31 5 28 23 11 73fax +31 5 28 23 11 [email protected]

Uw Kögel partner in Nederland

www.koegel.com

Telfort zakelijk OpMaat

Eén mobiele bundel voor het

hele bedrijfvan 36,40 voor maar

29,20p/mndexcl. btw

GratisSony Ericsson Xperia™ arc

Incl. 16 GB geheugenkaart

Bij

2-ja

rig

cont

ract

incl

. int

erne

t op

uw m

obie

l. A

ctie

prijs

gel

dt g

edur

ende

de

loop

tijd

van

het c

ontr

act.

Vra

ag n

aar d

e vo

orw

aard

en.

telfort.nl/zakelijk0800 1707

bundel voor het hele bedrijf

bundel voor het

Voor onderdelen en toebehoren voor de carrosserie

128

Protempo bvPostbus 21, 6500 AA NIJMEGEN NederlandTel. +31(0)24-3711711. Fax +31(0)[email protected] www.protempo.eu

Maar ook:- wielkeggen- verlichting- ladingvastzet systemen- hefcilinders- aggregaten

- service onderdelen- opberg-kisten- hang- en sluitwerk- steunwielen

Handremspindel

Spanbanden

Oplegger steunpoten

Page 10: TTM.nl mei 2011

Een goede stedelijke distributie zet jeniet in één dag op. En al helemaalniet als gemeente of vervoerder al-leen. Dat is wel gebleken in het ver-leden. Juist daarom werd de startvan het toewerken naar een goedstadsdistributieplan in Schiedamfeestelijk gevierd. "Het is voor heteerst dat vanaf het nulpunt alle be-trokken partijen bij de opzet vanzo'n plan in een gemeente bereidzijn zich volop in te zetten en dat be-zegelen met een intentieverklaring",aldus de zichtbaar verheugde WilVissers, wethouder verkeer, vervoeren milieu van Schiedam. De binnen-stad van Schiedam kenmerkt zichdoor haar historische centrum, watde binnenstedelijke distributie be-moeilijkt en in bepaalde gevallen tot

overlast voor de omgeving leidt. Omde distributie van goederen in debinnenstad te verbeteren is volgensde gemeente Schiedam belangrijkeen zo breed mogelijk draagvlak tecreëren en de belanghebbenden metelkaar om tafel plaats te latennemen. "De gemeente Schiedam wilsamen met de inwoners en bedrijvenvan Schiedam werken aan een aan-trekkelijke stad. Dat betekent ookeen fijne aantrekkelijke stad waarhet goed toeven is, met een goeddraaiende economie. Om dit te be-reiken is het essentieel om te zorgenvoor een goede bereikbaarheidwaarin duurzame uitvoering centraalstaat. Ik ben dan ook bijzonder trotsdat al deze partijen zich hiervoor wil-len inspannen en kijk uit naar de sa-

menwerking de komende jaren,"aldus de wethouder.

Champagne?Naast de wethouder zetten ook ver-tegenwoordigers van Stichting Cen-trummanagement Schiedam,verladersorganisatie EVO, Transporten Logistiek Nederland, DCMR Mi-lieudienst Rijnmond en Connekt/-Duurzame Logistiek hunhandtekening onder de intentiever-klaring. De bezegeling met cham-pagne doet wat bevreemdend aan.Waarom al feestvieren als er nog nieteens duurzame stedelijke distributieis? "Omdat een intentieverklaring alsdeze echt nieuw is en model staatvoor het bundelen van krachten. Aldeze partijen hebben hun belangenin de binnenstad, maar het feit datze nu samen aan tafel gaan zitten enconstructief willen samenwerken,betekent dat er gericht gewerkt kanworden aan een duurzame stedelijkedistributie", aldus Peter Sierat, alge-meen directeur van TLN. Machiel vander Kuijl van EVO was het Sierateens. "Het klopt dat in het verledenin binnensteden wel eens heel en-thousiast door een gemeente, eenvervoerder of verlader gewerkt is aaneen meer efficiënte stadsdistributie,maar vaak bleek de gekozen opzetdan voor lang niet alle partijen han-dig. TLN en EVO hebben in het verle-den regelmatig bezwaren gemaakttegen beleid in binnensteden. Doorvanaf het nulpunt samen te werken,hopen we hier in Schiedam op eenveel beter uiteindelijk resultaat."

Eigen takenDaartoe heeft in de tekst van de in-tentieverklaring iedere partij zijneigen taken gekregen. TLN, EVO engemeente zullen de logistieke voor-keursroutes naar de binnenstad vanSchiedam, de routing in de binnen-stad en de optimale situering vanlaad- en losplaatsen, het aantal, degrootte en de vorm ervan in beeld

brengen. Ook fysieke knelpunten inde stad worden genoteerd. De ge-meente gaat ook bekijken of distri-butieverkeer gebruik kan maken vanOV-banen en prioriteit kan krijgenbij verkeersregelingen. EVO gaat dekansen en mogelijkheden van rui-mere venstertijden in kaart brengen.Ook de mogelijkheid van dagrand-distributie worden onderzocht. Deaanpassing van het ontheffingenbe-leid in combinatie met andere ven-stertijden en/of dagranddistributiewordt ook overwogen. De ge-meente onderzoekt de inzet van eenbevoorradingsservice. Binnenstadser-vice Rotterdam is niet zo heel verweg, samenwerking daarmee wordtonderzocht. De winkeliers onderzoe-ken het straatmanagement, de wijzewaarop chauffeurs en binnenstads-ondernemers omgaan met deschaarse ruimte kan efficiënter wor-den bevoorraad. EVO gaat onder-zoeken of eigen vervoerders enlogistieke dienstverleners hun logis-tiek nog verder kunnen optimalise-ren, zodat de binnenstad vanSchiedam daarvan mee profiteert.DCMR Milieudienst Rijnmond gaatde effecten van de genomen maat-regelen monitoren.

2014De komende periode zal de intentie-verklaring verder worden uitgewerkt.Alvorens tot uitvoering van allerleimaatregelen kan worden overge-

10 | mei 2011 www.ttm.nl

Intentieverklaring tal van partners

Schiedam geeft startschot vduurzame stadsdistributie

nieuws

De gemeente Schiedam gaat serieus aan de slag met deopzet van duurzame stedelijke distributie. Daartoewerd vorige maand een ‘Intentieverklaring DuurzameStedelijke Distributie Binnenstad Schiedam' onderte-kend door tal van partners.

HistorischSchiedam heeft een historischebinnenstad, wat binnenstaddistri-butie bemoeilijkt.

Met een breed assortiment kwaliteits-truckbanden is Aeolus sinds de introductie in Europa in 2004 dé runner-up naast de bekende A-merken. Aeolus verkoopt in Europa jaarlijks meer dan

De voordelen van Aeolus zijn legio, want Aeolus biedt:

Duurzaam in productie én gebruik

advertentie

10-11_Nieuws+Vallenduuk.qxp 09-05-11 14:48 Pagina 10

Page 11: TTM.nl mei 2011

ot voore Op 4 mei 2011

werd het besluit

tot algemeen ver-

bindendverklaring (avv) van de CAO Beroeps-

goederenvervoer in de Staatscourant

gepubliceerd. Als u lid bent van TLN, stop dan

met lezen. U had die CAO met de verhogingen

per 1 januari 2011 al moeten toepassen. Alle an-

dere vervoerders – dat is naar mijn mening de

meerderheid – moeten de CAO en de verbeterin-

gen per 5 mei 2011 toepassen. Per 31 december

van dit jaar bent u dan weer vrij om te zien wat

u met uw arbeidsvoorwaarden doet. Dat wil zeg-

gen, doe het wel in overleg met uw personeel.

Een aantal ondernemers vraagt mij altijd te

waarschuwen als de CAO weer wordt ge-avvd.

Twitter zou daarvoor een prachtig instrument

zijn. A la minute op de hoogte zijn van belang-

rijke ontwikkelingen. Waar u zich ook bevindt.

Een smartphone is het minste maar uw pc, lap-

top of een ipad geeft u ook het seintje dat u be-

langrijk vindt. Ik zag de avv in de Staatscourant

en twitterde het de wereld in. Nu heb ik nog

maar 74 volgers en dan kan het een tijdje duren

voordat het u bereikt. Het zal u echter niet berei-

ken als u niet met twitter bezig bent. Dat pro-

bleem had ik ook in 1995. Ik zat op internet, maar

mijn (potentiële) klanten nog niet. Die omslag is

daar natuurlijk al lang gemaakt. De website en

e-mail is nu een onmisbaar instrument om onze

klanten te bereiken. Met twitter zullen we moe-

ten wachten. Er is echter één sector in het weg-

vervoer dat de mogelijkheden optimaal wel al

benut. Dat zijn een aantal koeriers. Die gebrui-

ken twitter als een gratis instrument voor berich-

tenverkeer. Zoals: ‘ #koerier 8-5 10 uur laden

noordwij zh en leveren wijk aan zee daarna uit-

sluitend bergen NH’ of ‘Goeiemiddag #koerier

#beschikbaar vanuit #hoorn met RT met ruimte

voor 2 EP's <500 bel 06-45283695 kan alle kanten

op’. Of deze: Excuus, vervolg: weg vanuit Brati-

slava. Kan op hele route #bijladen #koerier. Zij

twitteren met elkaar, zichtbaar voor iedereen,

om vrachtjes uit te charteren of op te pikken. Ik

stel me zo voor dat hun communicatiekosten mi-

nimaal zijn met een vast abonnement op hun

smartphone voor internet van € 10-20 per

maand. De beperking van 140 tekens deert hen

kennelijk niet. Verder moet je mensen uit de sec-

tor wegvervoer nog met een lantaarntje zoeken.

Zo twittert Peter Sierat van TLN al wel. En ik was

een van zijn volgers. Op de dag dat de avv van

de CAO in de Staatscourant stond twitterde hij:

Vandaag o.a. bezig gehouden met jaarverslag

2010 SOOB. Hopelijk wordt er deze keer niet zo

veel onzin over gepubliceerd!! Ik kon het natuur-

lijk niet laten en stuurde een tweet: ‘@petersierat

Gaat het nu lukken, TLN onafhankelijk te maken

van SOOB-subsidie? Dat was je doel als pen-

ningmeester van TLN in 2005.’ Je kunt ook ant-

woorden afgeschermd van het oog van derden.

Dat deed hij na een dag of wat. Wat hij schreef

dat is tussen hem en mij. Dat is niet vanwege

mijn geheimhoudingsplicht. TLN is al meer dan

10 jaar geen klant meer.

Terugkomend op de avv van de CAO. Ik stuurde

4 mei als bericht: Belangrijke dag. Avv van de

CAO is vandaag in de Stcrt. gepubliceerd. Tot

1-1-12 vallen er weer flink wat bedrijven om. Dat

bericht werd, zoals dat heet uiteindelijk op 5

mei, ‘geretweet’ door TTM.nl. Later ook door An-

nemiek Jorritsma (Logistiek Nieuws) en Bas Kooy,

vervoerder uit Dirksland en fervent twitteraar.

Tja, de avv is toch weer afgegeven. Dat betekent

een druk op de naleving van de CAO door mid-

del van o.a. VNB, die toezicht zal pogen uit te oe-

fenen. Intussen loopt het internationale

wegvervoer in Nederland weg of gaat failliet.

Waarom zou Penske nu Nederland de rug toe

keren? Die Amerikanen zien ook wel dat Neder-

land als vestigingsplaats voor met voertuigen

bemande chauffeurs niet zo verstandig is. Wim

Bosman is als geheel in Nieuw-Zeelandse han-

den gekomen. Nederland als vestigingsplaats

voor logistiek dienstverlener is nog zo gek niet,

maar chauffeurs vanuit Nederland door Europa

laten rijden, dat is zelfmoord. De nieuwe eige-

naar heeft bij Wim Bosman keuze genoeg om el-

ders in Europa het internationale wegvervoer te

laten uitvoeren. Jammer.

Han Vallenduuk | Advocaat te Haarlem, gespecialiseerd in het wegvervoer, www.vallenduuk.nl

sociaal

Twitter

www.ttm.nl mei 2011 | 11

Hier een krabbelDe partners zetten symbolisch hunhandtekening.

gaan, zal per project worden onder-zocht op welke manier deze uitvoe-ring het beste kan worden ingevuld.Kostenbesparingen bij het bedrijfsle-ven, verhogen van de aantrekkelijk-heid van de binnenstad en ver-mindering van de belasting van hetmilieu staan daarin centraal. De on-dertekenaars gaan op het gebiedvan duurzame stedelijke distributieeen samenwerking aan tot en met2014.

Lean & GreenHet logo van de Lean & Green Awardwas prominent in beeld in Schiedam."Schiedam is dan ook een van de ge-meenten die gebruik maken van deStedelijke Distributie Coachteams diehet programma Duurzame Logistiekvan Connekt aanbiedt", vertelt ma-naging director van Connekt NicoAnten. "Een integrale aanpak vanduurzame stedelijke distributie isdaarvan het doel, precies zoals dathier in Schiedam is gepresenteerd.Met het gebruik maken van het aan-geboden gezamenlijk netwerk willenwe het komende jaar naast Schiedamnog vijftien gemeenten in aanmer-king laten komen voor een Lean &Green Award, door gericht en net-werkmatig te werken aan duurzamestedelijke distributie."

Arjan Velthoven

10-11_Nieuws+Vallenduuk.qxp 09-05-11 14:48 Pagina 11

Page 12: TTM.nl mei 2011

12 | mei 2011 www.ttm.nl

reportage

De teelt van hennep is bijzonderlucratief en kent vergeleken metandere misdaad een relatief geringrisico. De politie rolt jaarlijks hon-derden kwekerijen op maar blijk-baar is het een makkelijk groeiendeplant die het hier goed doet. Niet in

Jaarlijks meer dan 350 ton cannabis over de weg

‘Stop hennepvervoer!’

de laatste plaats omdat wij vergele-ken bij andere Europese landen eenrelatief mild politiek en justitieel kli-maat rond softdrugs hebben. Datmaakt de teelt en handel ook inte-ressant voor de georganiseerde cri-minaliteit.

Keiharde business“Die heeft zich dan ook de afgelo-pen jaren stevig in de hennep genes-teld”, vertelt Hans Sterkens van hetProgramma Intelligence. Het afgelo-pen jaar heeft deze afdeling van depolitie veel onderzoek gedaan naarde hennepcultuur in Nederland. Metde uitkomsten van die studies voertde Nederlandse politie momenteelop een aantal fronten stevige actiesuit. Met een speerpunt op het ver-voer van de drug. “We willen latenzien dat we er zijn, dat het niet zon-der risico is iets in een truck te stop-pen. En we willen ook een stoorzen-der zijn. Tegelijker-tijd willen we ookhet transport en iedereen die daar-

mee te maken heeft, meer bewustmaken van wat er op hennepgebiedspeelt. En dan niet alleen aan deachterkant waar wij proberen decannabis uit de trailer te vissen. Nogbelangrijker is de voorkant. Daar zoude branche zich beter moeten wape-nen tegen dit soort praktijken.”“Veel Nederlanders hebben een watdubbel gevoel bij hennep”, legtHans uit. “Je kunt het immers‘gewoon’ in de coffeeshop kopen?Maar de tijd dat tante Betje achtereen paar planten had staan, is allangvoorbij. Het is een keiharde businesswaar enorme bedragen in omgaan.Vandaar dat wij twee jaar geledende opdracht van de politiek kregen

Export maakt Nederland groot. Ook op het gebied vandrugs. We hebben de twijfelachtige eer, zowel degrootste producent als ook grootste transporteur vancannabis te zijn. Jaarlijks vervoeren wij maar liefst 350ton van deze softdrug over de weg. En wij, dat is voorhet aanzienlijk deel het wegtransport… Dat vraagt omeen duidelijke aanpak: ‘Stop Hennepvervoer’. Ook debranche zelf moet daar actief aan meewerken.

1

2

3

12-14_Hennep.qxp:12-14 09-05-11 09:31 Pagina 12

Page 13: TTM.nl mei 2011

7

www.ttm.nl mei 2011 | 13

ons met name met de georganiseer-de hennepteelt bezig te houden.”De feiten uit dat onderzoek zijn niethoopgevend. Gebleken is dat erjaarlijks in Nederland op meerdereduizenden plaatsen naar schatting350 ton hennep gekweekt wordt.Volgens de politie roken we daarvanzelf een 45.000 kilo op. Dat is bijeen gemiddelde straatwaarde vanrond de € 3.200,- per kilo alleen algoed voor een bedrag van 144 tot150 miljoen euro. Maar het overgro-te deel van de oogst gaat de grensover. Waar de drug in Engelandgemiddeld het dubbele, maar inScandinavië tot wel het achtvoudigeopbrengt. Export is dus nog lucratie-ver. Voor de georganiseerde misdaadis dat een goudmijn. Die enormebedragen geven de organisaties ookvrijwel ongelimiteerde middelen omhun doel te bereiken. “En daarmeekrijg je ook alle maatschappelijkongewenste neveneffecten in devorm van bedreiging, afpersing,

geweld en corruptie”, aldusSterkens. “En dan zijn er alle verlei-dingen. Want als je over zoveel mid-delen beschikt, kun je het je veroor-loven bijvoorbeeld een chauffeur € 2.000,- te bieden om ‘even eenpakketje’ mee te nemen. ‘Alleeneven de grens over, gewoon afgevenop een parkeerplaats, boter bij devis’. Maar wie eenmaal aan hethaakje van zo’n organisatie zit, komtdaar bijna nooit meer van los.”

Transport kwetsbaarOp hoeveel plaatsen het ookgekweekt wordt, al die hennepmoet ook één of meerdere kerenover de weg worden vervoerd. Bestmogelijk dat het product vanaf deteelt nog gewoon in een paar vuil-niszakken achter in een personen-auto naar een opslagplaats gaat.Maar daar worden al die zakjes ton-nen. En dat moet op een momentde grens over. Daarom kijken crimi-nele organisaties met meer dan nor-

male belangstelling naar de trans-portsector. Met als gevolg, dat depolitie dat óók doet. “We wetenwat er betaald kan worden als jewilt meewerken. We weten ook datin het transport niet alles rozengeuren maneschijn is. Transport is kwets-baar. Dat maakt de branche voor decriminaliteit extra interessant”, weetSterkens. Daarmee bedoelt hij nietalleen dat er ook in het transportmensen bestaan die gevoelig zijnvoor een extra centje. Hij heeft hetnet zo goed over het karakter vanhet transport. Daar gaat heel veelop goed vertrouwen. Een ladinggaat vaak over veel schijven en heelvaak weten noch transporteur, nochchauffeur wat er eigenlijk in eencontainer zit. Dat maakt het voor degeorganiseerde misdaad makkelijkom mee te liften.”

Tussen de lading“Veel hennep in vrachtwagensheeft als bestemming Engeland of

Scandinavië”, weet Sterkens. “OokDuitsland en Italië zijn grote afne-mers maar daar gaat het transportook veel met bestelbussen en zelfsgewone auto’s. Er zijn gevallenbekend van op een tekentafel ont-worpen compleet verbouwde trai-lers met verborgen ruimtes. Maar demeeste hennep zit gewoon tussende reguliere lading. We weten dathet geregeld tussen bloemen enplanten zit. En dus vanaf een veilingvertrekt. Maar het kan in feite over-al tussen zitten. En ergens moet heterin gestopt worden en dan eldersworden afgeleverd.”

Expertgroepen“Het afgelopen jaar zijn wij op zoekgeweest naar informatie. Wij hebbensessies gehad met expertgroepenwaarin vertegenwoordigers zaten uitheel veel disciplines, ook het trans-port,” vertelt Sterkens. “Want alleenal vanwege de hoeveelheid hennep,zou je daar binnen het transport wat

1) Veel partijenBij een controle zijn veel dienstenbestrokken. In dit geval: het hen-nepteam, de nationale recherche,de douane, de technische dienstvan het KLPD, de mensen van demobiele scanner en de regulierepolitie.

2) Tussen de bloemen Het gebeurt echt: de stelen van debloemen af en de hennep ertussen.

3) BewustzijnHans Sterkens: “We willen het maat-schappelijke bewustzijn vergroten.”

4) ActieDe politie voert momenteel stevigezichtbare actie in het transportonder de noemer ‘stop hennepver-voer’.

5) MotorpolitieDe trucks worden door de motor-politie van de weg gehaald.

6) FolderElke aangehouden chauffeur krijgtook een folder met extra informatie.

7) Hond De drugshond in de auto. Hij is zogetraind, dat als hij iets vindt, hijgaat zitten.

4

6

5

12-14_Hennep.qxp:12-14 09-05-11 09:31 Pagina 13

Page 14: TTM.nl mei 2011

14 | mei 2011 www.ttm.nl

reportage

van moeten kunnen zien. Maar wijweten ook dat iedereen maar eenheel klein stukje ziet. En soms nietwil zien… Maar de kennis is er. Als jemaar op de juiste deur klopt.” Wantjuist omdat ook hennep over veelschijven gaat, zijn er meerderemomenten dat een oplettendiemand iets vreemds zou kunnenopmerken. “Dat noemen wij indica-toren”, legt Sterkens uit. Een concre-te lijst geven is moeilijk, maar in feiteis het een kwestie van je gezond ver-stand gebruiken. “Wat doet jouwchauffeur die altijd geld tekort heeftplotseling met een nieuwe auto ofeen dure iPhone?”, geeft Sterkenseen voorbeeld. “Ook een ladingrozen die in plastic verpakt is, zoualle alarmbellen moeten doen rinke-len. Zo ook met een éénmalig los-adres waar je anders nooit komt, ofeen afwijkende lading helemaal bui-ten het normale of op vreemde tijd-stippen. Kloppen de ladingpapierenwel? Staat alles erop wat er aanwe-zig is. Of is daar nog wat bijgeschre-ven met de hand?” Duidelijk is datde mogelijkheden legio zijn. De

transportondernemer zit hier in eenlastige positie en moet wikken enwegen. Je kunt alles wel als verdachtbestempelen maar aan de anderekant is een nieuwe klant ook jebrood. “Dat klopt”, zegt Hans.“Maar er zijn klanten en klanten. Devraag is of de betrokken ondernemerzijn bescheiden eigen belang wilopgeven voor het grotere algemenemaatschappelijke belang én dat vande branche,” meent Sterkens.

Wat wil de branche zelf?En daarmee komt hij op de kernvan de actie Stop Hennepvervoer.“Wij zullen de komende tijd veelcontroles houden op plekken waar-van we weten dat er geregeld ietsgebeurt of denken dat er henneplangskomt. Nieuw voor ons is, datwe ook actief kijken hoe we aan devoorkant van dat transport komen.Daarvoor hebben we de hulp vande branche zelf nodig. Alleen samenkunnen we tijdig signaleren. En datkan alleen als de branche zelf eenduidelijk standpunt inneemt. Wantnog veel meer dan wat wij doen

tegen hennep transport, zou daarde vraag moeten zijn of je dit alstransportbranche wel wilt. En nietalleen omdat het ook negatief ophet imago afstraalt. Vanwege degeorganiseerde misdaad ondermijnthennep de samenleving. De vraag iswaar we de grens trekken.” Watdat betreft is Sterkens hoopvol.Meer dan ooit lijkt de transport-branche bereid tot actie en samen-werking. Mogelijk is dat een beetjeanaloog aan de overige georgani-seerde criminaliteit in het transport.Een aantal jaren geleden was dat

onbespreekbaar binnen de sector.Wat je ook overkwam, je hield alstransporteur liever je kaken stevigop elkaar uit angst dat de klantenzouden weglopen. Daar is inmiddelssprake van een trendbreuk.Transportcriminaliteit staat hoog opde agenda. “Cannabis hoort daargewoon bij”, vindt Sterkens.“Daarom zijn we blij dat debrancheorganisatie TLN nu ook hiereen actief standpunt inneemt.”

Bert Roozendaal

Meld verdachte situaties Wie iets verdachts ziet of hoort, kan rekenen op ondersteuningvan de politie. Je kunt daarvoor het telefoonnummer 0900-8844bellen. Als je dat niet durft, kun je ook anoniem bellen naar ‘M’via telefoon: 0800-7000. Deze stichting zorgt ervoor dat je infor-matie anoniem bij de politie komt. Duidelijk zal zijn, dat dezeweg langer en minder direct is. In alle gevallen geldt: kies jeeigen moment om iets doen en hang nooit de held uit!

8) Technische staatDe technische controles lever-den geen schokkende feiten op:het Nederlandse vrachtwagen-park is technisch in goede con-ditie.

9) SnifferDit is geen zaklantaarn maareen Cannabis sniffer. Het appa-raat is nog een beetje in ontwik-keling. Volgens de agent is hetmomenteel nog zo, dat als hijzelf het kan ruiken, de snifferdat ook kan…

10) TachoOok de tachograaf wordt bij decontrole meegenomen. Er wordtaltijd wel wat gevonden.

10

8

9

12-14_Hennep.qxp:12-14 09-05-11 09:31 Pagina 14

Page 15: TTM.nl mei 2011

www.safholland.com

Kingpins zijn voor de veiligheid belangrijke voertuigcomponenten, die aan de hoogste vereisten voor een veilige werking moeten voldoen. Na intern onderzoek van door een externe leverancier gefabriceerd ruw ijzer, waaruit Kingpins van het type 64/65 werden geproduceerd, zijn er aanwijzingen verschenen die duiden op mogelijke veiligheidsgebreken.

Hoewel er tot dusver geen schade werd veroorzaakt, kan momenteel niet absoluut zeker worden uitgesloten, dat deze Kingpins zouden kunnen afbreken. SAF-HOLLAND GmbH wil deze Kingpins daarom preventief en kosteloos vervangen. Dit geldt voor alle Kingpins, die zowel met een „X“ achter de materiaalcode zijn gemarkeerd, alsmede werden gesmeed in de jaren 07, 08 of 09, zie rechterafbeelding.

De materiaalcode is in de Kingpins gestanst.

Voor meer informatie over de identificatie van een Kingpin HOLLAND, type 64/65, kunt u zich wenden tot recall.safholland.com , de gratis Hotline 00800 66699666 of, tegen betaling, de hotline via de mobiele telefoon +49 7333 808 217.

Wanneer u Kingpins van dit type in gebruik of op voorraad heeft, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via de bovengenoemde telefoonnummers. Wij zullen samen met u zorgen, dat deze snel worden omgewisseld in één van onze servicewerkplaatsen.

SAF-HOLLAND GmbH staat in voor veiligheid zonder compromis: hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw begrip voor het uitvoeren van deze voorzorgsmaatregel.

TERUGROEPACTIE KINGPINS TYPE HOLLAND 64/65

Zorgt voor uw belangrijkste goed: kosteneffi ciëntie. Een minimum aan Life Cycle Costs: dankzij de KRONE-kwaliteit.

www.krone-trailer.com Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH Tel.: +49 (0)5951 209-0 [email protected]

Krone_Niederlande_TTM_187x126_DU110112_PL.indd 1 28.04.2011 18:14:53

Page 16: TTM.nl mei 2011

16 | mei 2011 www.ttm.nl

ITT event Trimble

“De CarCube is zo opgezet dat alledata die de boordcomputer regi-streert, beschikbaar zijn voor toe-passing in andere systemen om pro-cessen te automatiseren en optima-liseren”, zegt Chris Boogaard,Country Manager Nederland bijTrimble Transport & Logistics (voor-heen Punch Telematix). Inmiddels iseen heel scala aan toepassingengerealiseerd, gebaseerd op datavanuit de boordcomputer. Die wor-den gedemonstreerd op het‘Innovatie & Technologie inTransportmanagement’ event, datTrimble dit jaar voor de derde keerorganiseert. Als voorbeeld noemtBoogaard documentscanning incombinatie met de boordcomputer.“Als een chauffeur een transportdo-cument onderweg scant, wordt dit

ITT-event Trimble Transport & Logistics:

Haal meer uit uw boord-computer en integreer!

via de CarCube niet alleen naar dethuisbasis verstuurd, maar ookdirect in het achterliggende TMSverwerkt.” Deze interface is o.a.beschikbaar in het TMS TALIS vanTANS en eLips van Erniesoft.

TMSEen groeiend aantal transporteursgebruikt boordcomputerdata, zoalsstatusinformatie en aanvullendeorderinformatie, om de dossiers inhet TMS automatisch bij te werken.Veel toegepast is ook doorsturenvan de urenverantwoording van dechauffeurs naar een CAO-moduledie de salarisvoorloop verzorgt. Voordit laatste biedt Trimble de webba-sed oplossing FleetHours, ontwik-keld door LogicWay. Recent ontwik-kelde toepassingen zijn een laad/los-

of wachturenregistratie en automa-tische traileridentificatie via deCarCube. O.a. Lehnkering en TSIRoad Cargo houden via de boord-computer bij hoeveel tijd een chauf-feur bezig is met laden/lossen ofwachten. Op basis daarvan kan deklant automatisch en tijdig wordengeïnformeerd als de vooraf afge-sproken tijd wordt overschreden.“Zo draagt de boordcomputer bijaan een juiste afrekening aan deklant”, aldus Boogaard. Bij automa-tische traileridentificatie registreertde CarCube welke trailer op welkelocatie wordt aan- of afgekoppeld.“Daardoor is altijd bekend waar eenoplegger is”, zegt Boogaard. “En alseen integratie met het TMS is gerea-liseerd, kan de software bovendiencontroleren of de juiste oplegger isaangekoppeld.” Op het ITT-event worden deze enandere nieuwe integratiemogelijkhe-den getoond van NACHON, T-Comm, ORTEC, PTV, Go4Logisticsen Rmoni Gullimex.

LezingenNaast de stands waarop Trimble enhaar partners hun systemen en deonderlinge koppelingen demonstre-

ren, worden op het ITT-event ookweer diverse lezingen gegeven. Zopresenteert Peter Sierat, algemeendirecteur van TLN, de eerste resulta-ten van TLN’s automatiseringsen-quête 2011. Hans Ketterings, voor-malig directeur van GreenCat IT,gaat in op het voordeel van best-of-breed oplossingen in transportauto-matisering. Opleider Euriva beschrijfthoe aanzienlijke brandstofbesparin-gen te realiseren zijn door de inzetvan de Rijstijlassistent op de Car-Cube in combinatie met rijvaardig-heidstrainingen. Daarnaast vertellenMichel Blok van Blok InternationaleTransporten en Johan Kerstens vanJan de Rijk Logistics hoe hun trans-portoperatie efficiënter is gewordendoor de inzet van de CarCube.Vanuit het hoofdkantoor van Trim-ble Transport & Logistics in Ieperkomt productmanager Xavier Thoréde nieuwste ontwikkelingen rond-om de CarCube toelichten.

Inschrijven voor het gratis ITT-eventop 25 mei a.s. in Houten kan viawww.punchtelematix.com/nl/itt-event-nl.

Sandra Waenink

Een boordcomputer levert betrouwbare en actuelegegevens over voertuig, rit en chauffeursuren. Doordeze data te combineren met andere systemen kunnenprocessen verder worden verbeterd en dus kosten wor-den bespaard. Tijdens het gratis ITT-event op 25 meia.s. in Houten laat Trimble Transport & Logistics methaar partners zien welke integratie- en optimalisatie-mogelijkheden er zijn.

Derde ITT-eventTrimble Transport & Logistics (voor-heen Punch Telematix) organiseertvoor de derde keer het ‘Innovatie &Technologie inTransportmanagement’-event.

16-19_ICT Trimble.e$S:16-19 09-05-11 09:32 Pagina 16

Page 17: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 17

De CarCube is op verschillendefronten vernieuwd. Zo maakt deboordcomputer ‘onder de motor-kap’ gebruik van de meest recentetechnologie, wat leidt tot een hoge-re gebruiksvriendelijkheid. Ookheeft Trimble Transport & Logisticsnieuwe functies aan de CarCubetoegevoegd. Eén daarvan is actueleverkeersinformatie in deFleetCockpit plannerstool. Hierinwordt op één scherm alle informatiegepresenteerd die realtime vanuit deCarCube boordcomputers binnen-komt. De planner ziet nu niet alleenziet waar de trucks, maar ook waarfiles en wegwerkzaamheden zijn.

Euriva Training &Opleiding maakt tij-dens haar trainingen inzuinig rijden gebruikvan de Rijstijlassistentop de CarCube boord-computer. “Dit heeftniet alleen een positiefeffect tijdens de trai-ning, maar draagt ook bij aan eenlager verbruik op lange termijn”,zegt Ron Foppen van Euriva.“Vervoerders zetten de boordcom-puter wel in voor dataverkeer enordermanagement, maar vaak nietvoor echt fleetmanagement: hetmonitoren en beïnvloeden van derijstijl van de chauffeur”, verteltFoppen. “En daar is juist veel winstte behalen als het gaat om het ver-lagen van de cost of ownership.”Hij vindt de Rijstijlassistent op deCarCube daarom een nuttig hulp-middel, zowel tijdens als na de trai-ning. “We leren chauffeurs zuinigrijden zonder snelheidsverlies”, lichtFoppen toe. “Zaken als technischekennis van het voertuig en anticipe-ren op de situatie op de weg zijndaarbij belangrijk. Via de

RGB Solutions heeft een software-tool ontwikkeld waarmee koppelin-gen tussen een TMS of ERP-systeemen een boordcomputer of ritplan-ningssysteem snel en zonder maat-werk gerealiseerd kunnen worden.“We hadden met ons bureauCreative Gears al tien jaar ervaringmet implementaties van boordcom-puters en ritplanningssystemen bijtransporteurs”, vertellen RonStravers en Gabriela Pereira van hetdit jaar opgerichte RGB Solutions.“Daarbij liepen we telkens weertegen hetzelfde probleem op: het

maken van de koppelingen was eenmoeizaam proces, waarbij een langtraject van specificeren, testen envaak ook maatwerk nodig was. Tochzijn de basisprincipes steeds hetzelf-de.” Zo kwamen ze op het idee eengenerieke softwaretool te ontwikke-len om interfaces snel, inzichtelijk envolgens een vast protocol te realise-ren. Het resultaat is RGB-Connect,dat is gebaseerd op het Oracle-plat-form. Hiermee kunnen interfacestussen allerlei systemen wordengemaakt: tussen een TMS/ERP-sys-teem en boordcomputer- of ritplan-

Nieuw is verder de remote tacho-download. Tot nog toe was de aan-wezigheid van een bedrijfskaart inde truck een vereiste om het massa-geheugen op afstand uit te lezen.Met de nieuwe downloadfunctievolstaat een kaartlezer en bedrijfs-kaart op kantoor. Daarnaast is deCarCube uitgebreid met een extraGSM-module zodat de gebruikervoor spraak een eigen SIM-kaartkan gebruiken. Ook biedt deCarCube binnenkort redundantievoor datacommunicatie. Als dezeoptie wordt aangeschaft, schakeltde boordcomputer over op hetander netwerk als het standaard

gebruikte GPRS-netwerktijdelijk wegvalt. Tot slotkan de CarCube nu ookaangesloten worden opon-board achteruitrij-en/of dodehoek camera-systemen. Het beeld vande camera die overeen-stemt met de rij-actie,wordt automatisch ophet scherm weergege-ven en blijft actiefzolang de situatie zichvoordoet.www.trimbletl.com

Vernieuwde CarCube

Koppelen zonder stressningssysteem, maar ook tussen TMS-/ERP-systemen onderling of tussenverschillende boordcomputersyste-men. Speciaal voor de CarCube isRGB-Connect zo ingericht dat hetmogelijk is om vanuit Outlook/-Exchange eene-mailberichtnaar deCarCube in devrachtauto testuren. Dit kande chauffeurook weerbeantwoor-

den, maar hij heeft ook de mogelijk-heid om een eigen bericht te sturennaar een door de klant zelf te bepa-len e-mailadres.www.rgbsolutions.nl

Brandstof besparen metEuriva

Rijstijlassistent kunnen we directlaten zien welk effect een anderemanier van acceleren of remmen ophet verbruik heeft. Zo is het ookmakkelijker om aan te tonen datbepaalde ideëen die chauffeurs overeen goede rijstijl hebben, niet klop-pen.” Daarnaast registreert Eurivavia de CarCube het verbruik en derijstijl van elke rit. “We maken eenaparte file van elke rit zodat we deritten met elkaar kunnen vergelij-ken”, zegt Foppen. “Ook kunnenwe per groep chauffeurs een formataanmaken met de normwaardenvoor die groep. Een transporteurkan deze gebruiken voor deRijstijlassistent op de boordcompu-ter en de FMS verbruiks-/rijstijlanaly-se op kantoor.”www.euriva.nl

KPI-rapportage van Go4LogisticsGo4Logistics levert binnen haarGo4TMS transportsuite ook eenKPI-rapportage, waarbij gebruikwordt gemaakt van gegevens uitzowel de transportadministratie alsde planning en boordcomputers.“Het integreren van de administra-

tieve en/of planningssoftware metde boordcomputers is meer danalleen maar het uitsparen van tijdof werk bij het administratieve per-soneel”, vertelt Joeri Lyssens vanGo4Logistics. “Door het samenvoe-gen van de gegevens uit deze sys-

temen en het afstemmen en‘afpunten’ van deze gegevens tenopzicht van elkaar ontstaat eennieuwe informatie bron voor eenbedrijf.” Go4Logistics ontwikkelt oplossin-gen voor transporteurs en logistiek

dienstverleners. Een nieuwe ont-wikkeling van deze Belgische ICT-aanbieder is een ERP-systeem voortransport en logistiek, gebaseerdop Microsoft Dynamics NAV 2009.

www.go4logistics.be

16-19_ICT Trimble.e$S:16-19 09-05-11 09:32 Pagina 17

Page 18: TTM.nl mei 2011

18 | mei 2011 www.ttm.nl

ITT event Trimble

ORTEC brengt deze maand eennieuwe release uit van ritplannings-systeem ORTEC Transport &Distribution (TD). In de nieuwe ver-sie zijn zowel bestaande functionali-teiten verbeterd als nieuwe toege-voegd. Zo is de CO2–berekeninguitgebreid met een nieuwe emissie-calculator en kunnen milieuzônes inde software worden aangebracht.Daarnaast heeft ORTEC een enhan-ced package ontwikkeld, waarmeetwee nieuwe modules aan ORTECTD kunnen worden toegevoegd.

Een groot aantalleveranciers vanTMS en boordcom-putersystemenmaakt gebruik vanPTV’s xServer com-ponenten voor o.a.geocodering enrouteplanning. PTV laat op het ITT-event zien welke mogelijkheden deintegratie van deze componentenbiedt, onder meer bij de CarCube.“Trimble heeft zowel in deFleetWorks backofficesoftware alsde FleetCockpit plannerstoolxServer componenten geïnte-greerd”, vertelt Dyon van Gaans,directeur van PTV Benelux. In depraktijk betekent dit dat in beideoplossingen de positie van de

Dankzij de samenwerking tussen T-Comm Tracking & Tracing enTrimble Transport & Logistics kaninformatie over de trailer draadloosworden doorgegeven aan deCarCube boordcomputer. Via deinterface met T-Comm’s draadlozesensoren is de CarCube o.a. uit tebreiden met temperatuurbewakingin de trailer, controle van het ope-nen en sluiten van de deuren en hetmeten van de druk in de oplegger-banden. Bij de tempe-ratuurbewaking metende sensoren de tempe-ratuur in de opleggeren geven een alarm-melding als deze buitende vooraf ingesteldewaarden komt. “De

alarmmelding verschijnt op hetscherm van de boordcomputer,zodat de chauffeur direct actie kanondernemen”, zegt MichaelVerweij, general manager van T-Comm Tracking & Tracing. Dat geldtook voor andere alarmmeldingen,zoals het ongeoorloofd openen vaneen laaddeur of een te lage druk inde banden.www.t-comm.nl

Het gaat om de Rapportage &Analyse module en ResourceAssignment module. Met deze laat-ste module is het mogelijk resourcesautomatisch toe te wijzen aan rittenen te plannen op anonieme resour-ces.Met de Rapportage & Analysemodule kunnen gebruikers realtimeen interactief rapportages uitdraai-en, zowel voor het management alsde planning. Deze nieuwe module isgebaseerd op Microsoft SQL ServerRapportage Services, zodat degebruiker zelf die rapporten kan

samenstellen, die inte-ressant zijn voor zijnbusiness. Deze rappor-ten zijn ook te bekij-ken op de Apple iPad,zonder dat hiervoroORTEC TD geopendhoeft te worden.www.ortec.com

Nieuwe versie ORTEC TD

Trailerinfo op de CarCube

xServer in FleetCockpit

trucks op de kaart wordt weergege-ven. Van Gaans: “Aan deze positieskunnen we de NAW-gegevens kop-pelen, zodat je ook het adres zietwaar een auto zich bevindt.” In deFleetCockpit wordt op de kaart ookactuele file-informatie weergege-ven. “Daarnaast berekenen onzecomponenten zaken als een dyna-mische ETA, tol en CO2–emissie”,aldus Van Gaans.www.ptvbenelux.com

Wolters Kluwer-dochter Tivios intro-duceert een ritplanningssysteemvoor internationaal transport engroupage, dat als Software as aService wordt aangeboden. Degebruiker werkt via internet metTivios en hoeft het ritplanningssys-teem dus niet zelf aan te schaffenof te onderhouden. Ook zorgt Tiviosvoor de interfacing met backoffice-systemen als een TMS, ERP-systeemof boordcomputer. “Tivios bestaatuit een grafisch planbord, waaropde planner de ritplanning zelf kansamenstellen of kan laten optimali-seren op basis van kosten”, vertelt

Ingrid Willems,General Manager vanTivios. “Het systeemhoudt daarbij reke-ning met randvoor-waarden als debeschikbare voertui-gen en chauffeurs,

afstand en reisduur, tolkosten en deregelgeving voor rij- en rusttijden.”Betaald wordt alleen voor het wer-kelijke gebruik van het systeem:Tivios rekent een vast bedrag pervrachtwagen die in de planningwordt opgenomen en geoptimali-seerd. Tivios is een zusterbedrijf vanTeleroute, vandaar dat beide syste-men aan elkaar verbonden zijn.“Dankzij de link tussen Tivios envrachtuitwisselingen is het mogelijkom vanuit de actuele planning debeladingsgraad van vrachtwagens teverhogen en het aantal lege kilome-ters te verminderen”, aldus Willems.www.tivios.com

Online plannen

NAVTEQ Transport uitgebreidNAVTEQ heeft haar Transport data-set verder uitgebreid met truckspeci-fieke points of interest, zoals tank-stations en parkeerplaatsen voorvrachtwagens. Ook is het aantal lan-den waarvoor de truckdata beschik-baar zijn, toegenomen. NAVTEQ isleverancier van digitale kaartgege-vens, die o.a. worden toegepast intrucknavigatie en route- of ritplan-

ningssystemen. De Transport datasetbevat de fysieke en wettelijkebeperkingen die gelden voor vracht-wagens, zoals restricties aan lengte,breedte, hoogte en gewicht, inrij- ofkeerverboden en snelheidsbeperkin-gen. Ook geeft NAVTEQ Transportinformatie over hellingen, bochtenen voorkeursroutes voor vrachtwa-gens of gevaarlijke stoffen. In de

trucknavigatie van bijv. PTV enTrimble Transport & Logistics wor-den deze met verschillende icoon-tjes weergegeven. Andere ontwik-kelingen van NAVTEQ, die eveneensin de transportsector worden toege-past, zijn het Advanced DriverAssistence System (ADAS) en Traffic.ADAS geeft hoogtes, stijgings-/dalingspercentrages en (scherpe)

bochten weer voor gebruik in o.a.green routing. Trafficlevert historische enook actuele verkeers-informatie op hoofd-en B-wegen voortoepassing in naviga-tie- en route- of rit-planningssystemen.www.navteq.com

16-19_ICT Trimble.e$S:16-19 09-05-11 09:32 Pagina 18

Page 19: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl

TANS laat op het ITT-event zien hoehet TALIS TMS automatisch actieskan ondernemen op basis van status-en/of ordergegevens afkomstig uit deboordcomputer. “Via onze TALIXtaskmanager kan na de binnenkomstvan de boordcomputerdata in hetTMS op de achtergrond automatischeen proces worden opgestart”, ver-telt directeur René Knapen. Als voor-

beeld noemt hij dat de software eene-mail of SMS naar een opdrachtge-ver verstuurt als een zending is afge-leverd of als er manco’s of schadeszijn geconstateerd. “Zonder menselij-ke tussenkomst worden de betrok-ken personen geïnformeerd over deactuele stand van zaken”, zegtKnapen. “Dat scheelt een organisatieheel wat tijd. Bovendien kan er een

pro-actieve houdingrichting de opdracht-gever worden aange-nomen zonder datdit veel geld kost.”www.tans.net

TALIX taskmanager

NACHON is bezig met het dooront-wikkelen van haar ERP-systeemvoor transport en logistiek. Eenaantal nieuwe functionaliteitenricht zich onder meer op gebruikersdie actief zijn in retail. “We heb-ben een toenemend aantal (poten-tiële) klanten in de retailsector.Mede ten behoeve van hen hebbenwe verschillende nieuwe functiona-liteiten ontwikkeld, zoals capaci-teitsplanning, roos-terplanning, repete-rende ritten endedicated ritten”,vertelt Mattanja in ’tVeld, BusinessDevelopmentManager bijNACHON Automati-sering. “Uiteraarddoen we dat op eenzodanig generieke

wijze dat ook bedrijven met anderetypen transport hiervan gebruikkunnen maken.” Nieuw is ook datNACHON dealer is van Jet Reports.Dit is een rapportagetool waarmeein Excel rapporten worden opge-bouwd op basis van de data uit dedatabase of meerdere databasesdie een bedrijf in gebruik heeft.www.nachon.nl

NACHON ERP voor retail

De verloningssoftware van LogicWayis uitgebreid met enkele nieuwefuncties. Zo integreerde LogicWayde satellietbeelden van Bing Maps inhaar toepassingen, wat een diep-gaandere controle mogelijk maaktvan points of interest, bijvoorbeeldde standplaatsen van chauffeurs ofverblijfstijden bij klanten. Ook isnieuwe grensfunctionaliteit beschik-baar, wat betekent dat grensover-gangen op basis van GPS-datanauwkeurig worden bepaald. “Dit is

van belang voor de onkostenbereke-ningen in een aantal EU-landen envoor een rapportage bij in het bui-tenland woonachtige werknemers,voor wie de verloning in en doorNederlandse transporteurs plaats-vindt”, vertelt Heino van derGugten van LogicWay. Verder is hetnu mogelijk om de stamgegevens inLogicWay’s software automatisch telaten aanvullen vanuit andere syste-men, zoals een TMS.www.logicway.nl

Bing Maps in LogicWay

Naast het implementeren van hetTMS Parsis besteedt GMT veel aan-dacht aan deeloplossingen die zijngerelateerd aan een TMS. Eén daar-van is elektronisch factureren.Hiervoor levert GMT een e-Invoicingmodule, die zowel in combinatiemet Parsis als met andere TMS-sys-temen te gebruiken is. “Sindsfebruari 2009 zijn elektronische enpapieren facturen aan elkaar gelijk-gesteld”, vertelt Theo van Nassau,accountmanager bij GMT LogisticSolutions. “Je bepaalt zelf of je fac-turen elektronisch verstuurt of op

papier. Wel moet de klant facturenelektronisch willen ontvangen. Ookmoet de e-factuur aan dezelfdewettelijke eisen voldoen als depapieren versie.” Dat kan met de e-Invoicingsoftware van GMT. Hetvoordeel van elektronisch facturerenis dat het tijd en geld bespaart. “Uitonderzoek is gebleken dat je met e-Invoicing minimaal 2 euro per fac-tuur uitspaart”, zegt Van Nassau.“Bovendien wordt er minder papierverbruikt, wat een positief effectheeft op het milieu.”www.gmt.nl

Elektronisch factureren

Nieuwe modules voor eLipsHet TMS eLips van Erniesoft is uitge-breid met de modules wagenpark-uitgebreid, personeelsmanagementen een afwezigheidkalender. Ook ishet mogelijk documenten digitaal te

archiveren in eLips. “Documenten,passen, certificaten, overeenkom-sten en alle overige relevante docu-menten worden in e-Lips bij hetmateriaal en/of personeel

bewaard”,verteltYusuf ErbilvanErniesoft.“Zo hoefteen docu-ment nietmeer in een

papieren archief te worden opge-zocht, maar kan snel via e-Lips wor-den opgevraagd.” “Daarbij is hetmogelijk een waarschuwing aan tezetten zodat het TMS automatischwaarschuwt als een document, pasof overeenkomst afloopt.” Als het

om personeel gaat, kan e-Lips ookdirect het personeel informeren overde afloop van documenten, passenen certificaten door een e-mail ofeen bericht naar de boordcomputerte versturen.www.erniesoft.nl

mei 2011 | 19

16-19_ICT Trimble.e$S:16-19 09-05-11 09:32 Pagina 19

Page 20: TTM.nl mei 2011

20 | mei 2011 www.ttm.nl

“Op dit moment wordt ongeveer60 procent van onze omzet geëx-porteerd. Welgro is met name actiefin Duitsland, Polen, Italië, Rusland,Israel en de Verenigde ArabischeEmiraten. We willen het exportper-centage verder opvoeren waarbij weons vooral richten op de geografischwat dichterbij liggende markten. Wehebben al een goede positie inDuitsland en zouden graag nog zo’n-wat je zou kunnen noemen ‘twee-de thuismarkt’- hebben. Op ditmoment richten we onze aandachtop Groot-Brittannië.“

Welgro was om die reden vorigemaand aanwezig op de transport-beurs in Birmingham. Men legdedaar contact met enkele grote par-tijen uit de mengvoedersector.Opzet is om met een compleetvoertuig een demonstratie-tourneein Groot-Brittannië te maken om degeïnteresseerde partijen op locatiete demonstreren hoe het Welgrosysteem werkt. Van Kooten: “Hetprobleem is dat de complete logis-tiek van mengvoeders in Groot-Brittannië anders is dan bij ons. Veelmengvoeder wordt nog vervoerd in

open kippers met schroef en slui-slossysteem. Dat is niet hygiënischen het levert ook veel beschadigingvan het product op. Wanneer je wiltoverstappen op ons type voertuigmoet je ook wijzigingen in het logis-tieke systeem aan de laad- en deloszijde doorvoeren. Dat is een heleklus. Je voelt je soms een beetje eenschoenverkoper in Afrika. Maar ikheb goede hoop want in NoordIerland heeft een klant de omme-zwaai al gemaakt en rijdt dezeinmiddels met 20 Welgro opleg-gers.”

Eep van Kooten (bulktrailerspecialist Welgro):

‘Een halve minuut sneller lossenlijkt weinig maar telt in alles door’

“Ook wij hebben afgelo-pen jaren de gevolgenvan de crisis gemerktmaar op dit moment gaathet goed en zijn we voorde rest van het jaar volge-boekt”, zegt Welgro’sSales Manager Eep vanKooten. Welgro wil nieu-we exportmarkten aanbo-ren. Daarnaast gaat mendoor met innovatie. Eenvan de doelstellingen vande ontwikkelingstechnicibij het Groenlose familie-bedrijf is een snellere los-tijd.

Op dit moment produceert Welgroongeveer 130 voertuigen per jaar.Dit aantal kan met de huidige facili-teiten in de fabrieken te Groenlo enKleve (D) worden opgevoerd tot150 stuks. Ruimte voor groei envoor meer export is er dus voldoen-de.

Efficiënter lossenDe laad- en loszijde van de meng-voederlogistiek zijn sowieso gebie-den waar Welgro momenteel veelaandacht aan besteedt. De vorm enconstructie van de Welgro bulktanks

dossier

Nieuw conceptWelgro Sales Manager Eep vanKooten voor het nieuwe con-cept bulktrailer dat zal wordeningezet op het FDL ‘living lab’.

Trailers

20-21_Trailers Welgro.qxp:20-21 09-05-11 09:35 Pagina 20

Page 21: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 21

en uitloopopeningen is dusdaniggeoptimaliseerd dat dáár niet meerzoveel winst valt te behalen. Hetmaximaal haalbare is momenteeleen lostijd van anderhalve minuutper ton mengvoer. Wil men verderomhoog dan zullen er veranderin-gen moeten plaats moeten vindenaan de constructie van de tank ommet een hogere (2 bar) druk te kun-nen lossen. Van Kooten: “Met eenhogere druk kunnen we naar 1minuut lostijd per ton maar als wede leidingen waardoor het meng-voer de silo ingaat kunnen optimali-seren, is een snelheid van minder 1minuut per ton haalbaar. We kun-nen dat straks laten zien via onzedeelname aan het FDL ‘living lab’. InWanssum gaan partijen die bij dediverse segmenten van de diervoe-derbranche betrokken zijn eenproefopstelling bouwen. In dat‘levende laboratorium’ kunnen aller-lei zaken die te maken hebben metduurzaamheid worden uitgetest engedemonstreerd. Tot de betrokkenpartijen behoren zowel producen-ten, kennisinstituten als scholen. Wijparticiperen daarin met ons nieuwebulktrailerconcept." Daarbij wordtmet twee verschillende ontvangstsilo’s gewerkt: In de tank heerst de‘gewone’ druk van een bar of wordteen druk opgebouwd van twee bar.Daarvoor zijn wel twee compresso-ren nodig. Naast de gangbare, dooreen transmissie -PTO aangedreven

compressor is onder de tank van deoplegger een tweede compressoraangebracht. Deze wordt hydrau-lisch aangedreven vanaf de PTO.Via knoppen op het paneel achterinde bedieningskast kunnen de druk-ken in tank en lossysteem onafhan-kelijk van elkaar geregeld worden. Voor de buitenstaander lijkt een los-tijd van anderhalve minuut per tonal zeer snel maar verdere reductielevert toch een besparing op die hetinvesteren in nieuwe techniekenhaalbaar maakt. Van Kooten: ”Eenhalve of een hele minuut besparingis toch iets wat over een hele daggerekend al snel veel tijdwinst ople-vert. Iets wat onder het stringenteregime van de huidige, digitaletachograaf zeer welkom is. Verderbetekent minder lostijd ook mindermotordraaiuren en dus minderbrandstof ofwel minder CO2. Ennatuurlijk minder slijtage.”

Boven ladenEen tweede aandachtsgebied is delaadzijde van de mengvoederlogis-tiek. Van Kooten: “De bulkopleggerheeft ten opzichte van de gewonekipper maar één wezenlijk nadeel:Hij kan alleen worden geladen viamangaten. Het laden met een sho-vel of kraan kan dus niet. Wij wer-ken nu aan een bulktank waarvande bovenzijde over de gehele lengtekan worden geopend. De openingmoet één meter breed worden.Deze klus is voor onze technici eengeweldige uitdaging temeer daarwe bij dat nieuwe concept ook noguitgaan van een tank met een drukvan twee bar. Vanzelfsprekend richteen groot deel van het onderzoekzich op de afdichting.“ Van Kootenlegt uit dat de reden voor deze ont-wikkeling is dat er forse besparingenzijn te bereiken door het verminde-ren van lege kilometers. In demengvoerbranche gebeurt eengroot deel van het wegvervoer nogin eigen beheer maar er is een trendnaar uitbesteding aan het beroeps-

goederenvervoer. De verschillendeproducenten zijn zelfs zover dat zeermee akkoord gaan dat een ver-voerder ook voor de concurrentrijdt, mits natuurlijk in neutraal uit-ziende voertuigen. Voor de betrok-ken beroepsgoederenvervoerder ligtde uitdaging in het reduceren vande lege kilometers. Het mee kunnennemen van retourvracht zoalsgrondstoffen biedt in dat opzichtinteressante mogelijkheden.Bovenbelading is dan echter weleen vereiste.

BegeleidingEen –voor zover TTM bekend- unie-ke service zijn Welgro’s trainingenen opleidingen van chauffeurs. Menbiedt chauffeurs van klanten eenzeven lesuren omvattende opleidingaan die meetelt voor de EU RichtlijnVakbekwaamheid. De opleidingwerd samen met Euriva uit Lochemontwikkeld. Euriva regelt ook deofficiële registratie. Bij de cursuswordt uiteraard aandacht besteedaan het laden en lossen van bulk-voertuigen maar ook aan manoeu-vreren en aan verkeerskennis. VanKooten: “We hebben sowieso veelcontacten met klanten. We rijdensoms ook een dag met een chauf-feur mee om hem te instrueren ofom te kijken of misschien proble-men zijn. Zo voorkomen we datondeskundig met onze productenwordt omgesprongen. Dat draagtuiteindelijk bij aan lagere kosten endaarbij is iedereen gebaat!”

P.C. Wieman

Apart regelbaarIn het nieuwe bulktrailer conceptzijn de druk in tank- en losdrukapart regelbaar.

Extra compressorDe nieuwe bulktrailer heeft eenextra compressor.

Computer gestuurdHet ontwerp en een groot deel vande fabricage van de bulktanksgebeurt computer gestuurd. Hetlassen is niet te automatiseren endus nog bijna nog helemaal hand-werk.

20-21_Trailers Welgro.qxp:20-21 09-05-11 09:35 Pagina 21

Page 22: TTM.nl mei 2011

22 | mei 2011 www.ttm.nl

Pacton directeur Rik Pronk:

‘Focus op toege-voegde waarde’Neerlands grootste trailerproducent, het meer dan hon-derd jaar oude Pacton, ging tijdens de recessie onderuitmaar inmiddels is het merk terug. Met een nieuwe visieen samen met de merken Kennis en Floor heeft Pactoneen nieuwe koers uitgezet.

Pacton maakte in 2009 een door-start na een faillissement waarnaRik Pronk samen met HenkNooteboom het bedrijf voortzetten.Rik Pronk: “De crisis was diep maarinmiddels zijn we helemaal terug.Het jaar 2010 werd afgesloten metzwarte cijfers en een omzet van zes-tien miljoen. Van de omzet was eenderde deel afkomstig uit export ende orderportefeuille is op ditmoment goed gevuld met een mixvan Pacton, Floor en Kennis produc-ten. Met name de verschillende LZVvarianten die we ontwikkeld hebbenzorgen voor een goede omzet.Vooral met de zogenaamde B-Doubles scoren we goed.’’

MeerwaardeNa de doorstart begon het bedrijfmet 45 medewerkers, een aantal datinmiddels al weer verdubbeld is.Pronk: “We zijn een hele anderekoers gaan varen. Wij leveren voort-aan alleen nog producten met eentoegevoegde waarde. Een mooivoorbeeld daarvan is dat we onzeschuifzeiltrailers standaard afleverenmet gescoopeerde achterstijlen. Ookhet kopschot is gescoopeerd.

Bij de kraantrailers gaan we nog ver-der, die zijn zelfs helemaal gescoo-peerd. Er zijn genoeg collega’s op demarkt die standaard opleggers bou-wen, en dat is een spelletje waar wijons niet meer mee bezig willen hou-den. Als het gaat om standaardopleggers dan gaat het namelijkeigenlijk nog maar om één ding, endat is de prijs. Het is dan ook vrijwelonmogelijk om daar als Nederlandsebouwer iets aan te verdienen. Waarwij ons op richten is het bouwenvan opleggers en aanhangwagensvoor specifieke toepassingen waar-door wij een zekere meerwaardekunnen toevoegen. Voor deNederlandse markt bijvoorbeeld rich-ten wij ons op vervoerders die altijdmet vijftig ton rond rijden. Dat ver-eist nou eenmaal een ander soortoplegger dan voor veertig ton doorde rest van Europa. Een ander voor-beeld is het aanpassen of zelfs speci-aal construeren van opleggers voorspecifieke transportoplossingen. Wijzijn in staat om met een klant meete denken om tot de optimale oplossing te komen, maar dan moetde klant natuurlijk wel bereid zijnom daarvoor te betalen.’’

Floor/KennisOp dit moment trekt de markt voor-zichtig weer aan en hoewel het her-stel nog broos is zijn de eerste teke-nen van herstel zichtbaar. “Deexport komt voorzichtig weer opgang en ook in Nederland merkenwe dat er een toenemende vraag is.Natuurlijk zijn we nog lang niet opniveau 2007, dat gaat nog heel watjaren duren als je het mij vraagt.’’Als uitbreiding van de activiteitenheeft Pacton nu ook de merkenFloor en Kennis in huis. Pronk: “Inapril 2010 hebben we die tweemerken overgenomen. Onze sloganis nu ‘Drie merken, één partner’ endaar hebben we veel vertrouwen in.Alle drie de merken hebben huneigen historie en sterke puntenwaardoor ze alle drie hun eigentrouwe klanten hebben. Voor onsbetekent deze overname dat we nubijvoorbeeld ook stenen-opleggersproduceren want de productie vanalle drie merken vindt hier inOmmen plaats. Het bijzondere is dat

we ondanks de recessie in de bouwtegen alle verwachtingen in eengoede bezetting hebben in de pro-ductie voor zowel Kennis als Floorstenenopleggers.’’

Alles zelfIn het productieproces zijn groteveranderingen doorgevoerd inOmmen. Alle metaaldelen wordenzelf gemaakt met behulp van eencomputergestuurde laser-snijmachi-ne en een zware kantbank. Pronk:“Alleen onderdelen zoals assen envering worden ingekocht maar allestalen delen worden hier in eigenhuis gemaakt. Het grootste voordeeldaarvan is dat we de kwaliteit vanieder afzonderlijk onderdeel op eenzo hoog mogelijk niveau brengenen dat we erg flexibel zijn in de pro-ductie. Voorraden zijn er niet, alleenvan plaatmateriaal, maar alles watwe nodig hebben maken we zodrawe er aan toe zijn. De snijmachinedraait nu 12 uur per dag, maar alshet nodig is kan hij in een ploegen-dienst 24 uur doorwerken. De pro-ductie van Floor, Kennis en Pactonproducten loopt hier door elkaarheen met behoud van de uniekekenmerken van die drie merken. Wegaan beslist niet standaardiserenwaardoor het eenheidsworst wordtmaar we kijken wel naar modulairesystemen die op alle drie merkentoegepast kunnen worden.’’

Iep van der Meer

Broos herstelPacton-directeur Rik Pronk ver-wacht dat het nog jaren duurt voorde trailermarkt terug is op hetniveau van 2007.

Trailer

Succes met LZV Pacton scoort goed in de LZV-markt, vooral met de B-double

22_Tr PactonGroene.qxp 09-05-11 09:38 Pagina 22

Page 23: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 23

Trailerbouwer sterk en vol vertrouwen

80-jarig Groenewegen weer gezondTrailerbouwer Groenewegen staat weer gezond op dekaart. Het bedrijf dat dit jaar zijn 80ste verjaardag viert,kampte door de crisis met financiële problemen. Doorde komst van een sterke investeerder kan het zich nuweer volledig richten op zijn kerntaak: het bouwen vanklantspecifieke opleggers en aanhangwagens.

Het heeft er alle schijn van dat trai-lerbouwer Groenewegen, met vesti-gingen in Etten-Leur en het NoordBosnische Tesanj, sterker dan ooituit de financiële crisis is gekomen.Het bedrijf raakte eind vorig jaarvoor de tweede keer in financieelzwaar weer. “Het wrange daarbijwas dat de markt toen al weerbegon aan te trekken,” verteltdirecteur Boudewijn Wellink. “Welhadden we een veel te zware schul-denlast overgehouden uit de perio-de van voor de financiële crisis. Enjuist deze schulden deden ons dedas om.” Het lukte Groenewegenenerzijds die last af te waarderen enanderzijds voldoende vers kapitaalaan te trekken. Het geld komt vanStandard Investment, een investeer-der met veel kennis van zaken in deautomotive industrie. Zo kan hetbedrijf verder in de richting die heteerder was ingeslagen: het leverenvan maatwerk als standaard.

Want dat is het marktsegment waarGroenewegen zit. “We kunnen enwillen niet concurreren met produ-centen die standaard opleggers ingrote aantallen produceren. Maarwij kunnen iets dat zij weer mindergoed kunnen: kwalitatief hoogwaar-dig getrokken materieel leveren,specifiek ontworpen voor één ofmeerdere taken,” schetst Wellink.

Hyperefficiënt Klantspecifiek produceren in hetsegment van Groenewegen is teduur geworden om in Nederland tedoen. “Dat wij nu kunnen meeko-men in prijs, komt omdat we reedsvóór de crisis belangrijke delen vande productie naar onze eigenfabriek in Bosnië hebben verplaatst.Dit geeft ons nu een voorsprong.We dachten aanvankelijk daar alleenchassis te lassen. Maar inmiddelsproduceren we daar het hele voer-tuig, echter zonder de carrosserie.Vanzelfsprekend met de voorGroenewegen bekende kwaliteits-borging. De engineering, carrosse-riebouw en service gebeurt wel van-uit Nederland. We hebben inmiddelslaten zien dat we met deze bedrijfs-structuur dezelfde kwaliteit kunnenleveren die onze klanten al 80 jaarvan ons gewend zijn,” aldusWellink.

Maatwerk“Maatwerk.” Dat is het bondigeantwoord dat Wellink geeft op devraag waarom een klant nu om een

Groenewegen oplegger of aanhang-wagen moet vragen. “Je komt bijons, omdat je een transportoplos-sing zoekt die precies bij jouw ver-voersprofiel past. Een van onze plus-punten is dat wij alle extra wensenvan de klant vooraf in de enginee-ring meenemen. Die worden dusgeïntegreerd af-fabriek geleverd. Bijandere merken gebeuren klantspeci-fieke aanpassingen veelal achteraf.Dat loopt van gaten voor de vloer-rongen tot de aanpassingen vooreen meeneemheftruck, om er maareen paar te noemen. Bovendienhechten wij bij Groenewegen grotewaarde aan de laskwaliteit en con-servering van het chassis en gebrui-ken we alleen de beste componen-ten. Wij doen geen concessies aankwaliteit.”

Goed meedenkenEen andere reden waarom een klantvolgens Wellink met Groenewegenin zee moet gaan, is het onderdeelmeedenken. “Maatwerk leverenbetekent voor ons dat je, voordat jehet over de assen hebt, heel preciesweet wat de opdrachtgever met het

voertuig doet en mogelijk nog gaatdoen in de toekomst. We zien datde hele logistieke keten en dus detarieven continu onder een ver-grootglas liggen en vervoerderssteeds beter moeten inspelen op debehoefte van de verladers. Daarbijspeelt tijdwinst een grote rol endaarmee ook de inrichting van hetmaterieel. We ervaren inmiddels datook de grote logistieke dienstverle-ners hun standaardtrailer weer losla-ten voor meer multi-inzetbaremodellen. Maar tegelijkertijd wilmen voor een brede inzetbaarheidook weer niet te veel soorten mate-rieel. Daar liggen goede kansenvoor Groenewegen als leveranciervan een totaaloplossing.”

Bert Roozendaal

NederlandsBoudewijn Wellink: “Engineering,afbouw en service blijven inNederland”

Beter en mooier Wellink: “Groenewegen gebruiktde beste materialen en zoekt naarinnovatieve oplossingen.”

Bosnië In Bosnië is goed hooggeschooldpersoneel te krijgen. Dat is eenvan de redenen waaromGroenewegen inmiddels completetrailers in Tesanj maakt.

23_Tr Groenewegen.qxp 09-05-11 13:47 Pagina 23

Page 24: TTM.nl mei 2011

24 | mei 2011 www.ttm.nl

Giel Verkamman (Carrier Transicold):

Carrier gaatvoor elektrischCarrier presenteerde onlangs de nieuwe ‘Piek-gecertifi-ceerde’ Vector 1550 City. Deze kopschotunit voldoetaan de strenge geluidsnormen zonder verdere modifi-caties aan de laadbak. De Vector koelmachine werktdiesel-elektrisch, en volgens Carrier is dat dé weg naarde toekomst.

In het kader van de Piek geluidsnor-men en de aandacht voor het milieulegt concurrent Thermo King denadruk op CO2 koeling. Wij vragenGiel Verkamman van CarrierTransicold naar zijn mening over datsysteem, en of Carrier ook die weggaat bewandelen in de toekomst:“Wij hebben in de jaren negentiggewerkt met stikstof en CO2 koelingmaar dat project is inmiddels beëin-digd. Er zijn nog wel een aantal con-tainers in omloop die werken metdat systeem maar wij hebben debakens verzet naar elektrisch aange-dreven koelsystemen. In die techniekzien wij voor de toekomst grotevoordelen waar het gaat om onder-meer de temperatuurbeheersing,multi-temp toepassingen, het eigengewicht en de internationale inzet.”

ElektrischCarrier zet dus volledig in op ‘AllElectric’ machines waarvan deVector 1850 en de nieuwe Vector1550 mooie voorbeelden zijn.Verkamman: “Deze ontwikkelingloopt al meer dan tien jaar en wijzijn er van overtuigd dat we op degoede weg zijn. Erg belangrijk is datonze systemen flexibel zijn. Overalwaar stroom is kan de machinedraaien en als er geen ‘stroom vande wal’ is dan zorgt de dieselgene-rator daar voor. Hierdoor is de toe-pasbaarheid groot en door de elek-trische koeltechniek zijn wij in staatom de temperatuur perfect te

beheersen.’’ Een bijkomend voor-deel van de elektrisch werkendekoelmachines is dat trillingen vrijwelzijn verdwenen. Als gevolg daarvankan er eenvoudiger en lichtergeconstrueerd worden en dat leidttot minder lekkages van koelmidde-len. De ervaringen leren dat lekka-ges tot 67 procent zijn terugge-bracht ten opzichte van de traditio-nele dieselmachines, en dat is grotewinst voor het milieu.

ZonnepanelenVoor het genereren van stroomwordt een dieselgenerator gebruiktof, in het geval van motorwagenseen PTO hydroaandrijving. Voor detoekomst zijn er echter mooie ont-wikkelingen gaande. “Wij rijden inAustralië al een aantal jaren met zon-nepanelen op het dak en daar blijktdat we 60 tot 70 procent van debenodigde stroom uit die panelenkunnen halen. Uiteraard zijn deomstandigheden in Australië opti-maal, maar je moet je bedenken datzonnepanelen ook steeds beter wor-den. De nieuwste generatie levert alde dubbele opbrengst van wat wijtoepassen, en daarmee wordt hetook voor Europa interessant. Uitein-delijk zal het een hybride vorm wor-den waarbij de zonnepanelen onder-steund worden door een dieselgene-rator. Met name het opstarten vande koeling vergt zoveel power datdaar de diesel bij nodig is.’’

CompactInmiddels wordt er ook gewerkt aaneen hybride vrachtwagen waarbij destroom voor de koeling wordt

betrokken van het hybrideaandrijfsys teem. De koelinstallatiewordt rechtstreeks aangedreven doorstroom die door de aandrijflijn gege-nereerd wordt, en daarmee komt detoekomst heel snel dichtbij. Vrijwelalle bedrijfswagen merken zettenvoor de distributie in op hybridetechniek, en met dit systeem heeftCarrier een hele mooie toepassing inhuis. Ook voor bestelwagens levertCarrier ‘All Electric’ systemen die stilhun werk doen. Voor het zwaarderedistributiewerk levert Carrier de nieu-we Vector 1550 City. Dat is een 15kW kopschotunit voor opleggers dievoldoet aan de ‘Piek’ normen zonderdat er aanpassingen aan de carrosse-rie nodig zijn. Bijkomend voordeelvan de nieuwe Carrier Vector 1550City is het lage eigen gewicht van739 kilo. Daarnaast heeft de nieuwemachine een laag brandstofverbruikwat tevens resulteert in een lagereCO2 uitstoot. Een beperking vandeze machine is dat hij alleen inmonotemp uitvoering leverbaar is.Voor multitemp toepassingen is er deVector 1850 met een vermogen van18 kW. Bij deze machine is de diesel-generator in een kist onder hetopleggerchassis aangebracht. Dezekist is veel compacter dan voorheenen heeft nu een grotere bodemvrij-heid van 37 centimeter. Verder pastde RvS kist nu achter de originele zij-afscherming van de oplegger.

Iep van der Meer

Keuze voor elektrischGiel Verkamman legt uit dat CO2koeling voor Carrier een gepas-seerd station is.

Trailer

Laatste ontwikkelingIn de 1550-serie ontwikkeldeCarrier onlangs het model City.

24-25_Tr CarrieThermo.qxp 09-05-11 12:16 Pagina 24

Page 25: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 25

Geluidsnormen, CO2 uitstoot en brandstofverbruik zijnmomenteel dé items op het gebied van transportkoe-ling. Zowel Thermo King als Carrier komen met nieuweontwikkelingen maar Thermo King lijkt een voorsprongop te bouwen met wat men zelf noemt ‘het systeemvan de toekomst’: CryoTech.

Het Thermo King CryoTech systeemwerkt met gerecyclede vloeibarekooldioxide in een systeem met eenopen circuit. Het kooldioxyde wordtbuiten de laadruimte uitgestotenterwijl de gekoelde lucht door delaadruimte stroomt. De kooldioxidekomt dus niet in de laadruimte zoalsbij andere systemen waarbij hetkoudemiddel zelf de laadruimte inwordt geblazen. Bij die techniekwordt de zuurstof namelijk verdron-gen uit de ruimte waardoor er uit-gebreide veiligheidsmechanismen engasafscheidingsapparatuur moetenworden aangebracht. Los van deextra complexe techniek en deinvestering daarin duurt het metdergelijke systemen ook langervoordat er geladen of gelost kanworden. Met het CryoTech systeemzijn die nadelen er niet en kan dechauffeur meteen na het openenvan de laadruimte naar binnen omzijn werk te doen.

Uitstoot nihilDe uitstoot van kooldioxide naar deatmosfeer doet hier en daar eenwenkbrauw fronsen, maar ThermoKing legt uit dat het met de totale

‘footprint’ goed bezig is.Kooldioxide wordt op diversemanieren toegepast in verschillendebranches, zoals voedselverwerking,fabricage, het koolzuurhoudendmaken van dranken en medicijnen.Aangezien kooldioxide een veelvoorkomend afvalproduct is hoevenfabrikanten het koolzuur dat nor-maal gesproken in de atmosfeerverdwijnt alleen maar op te vangenen deze na reiniging en condensatienaar gebruikers te distribueren.Bovendien wordt bij de productievan diesel en vloeibaar stikstof res-pectievelijk ruim zeven en drie keermeer energie verbruikt dan voor deproductie van vloeibare kooldioxide.Het gebruik van vloeibare kooldioxi-de in CryoTech-koelsystemen bete-kent dus dat de uitstoot van koude-middel nihil is. Dat is vele malenmeer milieuvriendelijk dan hetgebruik van een traditioneel diesel-systeem of zelfs andere cryogenesystemen op basis van stikstof.

WerkingCryoTech systemen verplaatsenvloeibare CO2 uit de hervulbaretank op het voertuig via een afge-dichte verdamperspiraal naar delaadruimte. De spiraal wordt hier-door gekoeld en door nu luchtlangs de spiraal te laten stromenwordt die afgekoeld. Deze koudelucht gaat vervolgens de laadruimtein. Nadat alle bruikbare energie aande CO2 onttrokken is wordt dezedus uitgestoten in de atmosfeer.Wanneer de verdamperspiraal ont-dooid moet worden kan er bij bak-wagens gebruik gemaakt wordenvan de koelvloeistof van de motor.Bij opleggers is hiervoor een extradieselverwarming nodig. HetCryoTech systeem is speciaal ont-wikkeld voor het veeleisende retail-en distributiebedrijf voor zowel hetkoelen als vriezen. Door het ontbre-ken van een condensorbuis blijft decapaciteit ongewijzigd als de omge-vingstemperatuur stijgt of daalt. Dekoelprestaties zijn dan ook beterdan die van traditionele units. Zo ishet systeem vier keer sneller waarhet gaat om het verlagen van detemperatuur en het herstellen vande ingestelde waarden. Dit is vangroot belang wanneer meerderedrops worden gedaan tijdens bij-voorbeeld distributieritten.

Stiller dan PiekDe CryoTech serie omvat op hetmoment drie types koeling voorvrachtwagens met één temperatuur-zone, voor voertuigen met meerderezones en voor opleggers met meer-dere zones. Het geluidsniveau vande CryoTech serie van Thermo King

voldoet niet alleen aan de Piek-norm, hij overtreft deze ruim-schoots. De Piek-regelgeving staateen geluidsniveau van 60 db(a) toeom in de nachtelijke uren te mogenladen of lossen en dat niveau wordtzelfs niet gehaald als het systeemvoluit staat te werken. Dit is hetresultaat van de werking van hetkoelsysteem waarin geen bewegen-de onderdelen zijn aangebracht.Bijkomend voordeel hiervan is degrote betrouwbaarheid van het sys-teem. Zonder bewegende delen enmet veel minder onderhoud behoe-vende componenten verwachtThermo King vijftien procent lagereonderhoudskosten in vergelijkingmet vergelijkbare dieselunits.Thermo King verwacht een bedui-dend langere levensduur voor deCryoTech systemen en geeft driejaar garantie. De totale exploitatiekosten van een CryoTech systeemzijn momenteel vergelijkbaar metdie van de traditionele systemenmaar met het stijgen van de fossielebrandstofprijzen zal de balans van-zelf de goede kant op gaan in detoekomst. Bijkomend voordeel vande nieuwe techniek is dat er geenKFK koudemiddelen worden toege-past en als gevolg daarvan is er ookgeen schadelijk afval wat afgevoerdmoet worden. Kortom, fluisterstil,veilig, beter voor het milieu en noggoedkoper in onderhoud ook! Hetis bijna te mooi voor woorden.

Iep van der Meer

Eerste toepassing Jooren zet als eerste een LZV inmet Cryogeen koeling van Ther-moKing voor Dirk van den Broek.

OnbrandbaarVloeibare kooldioxide is onbrand-baar.

ThermoKing kiest eigen weg

Cryogene koeling, dé oplossing?

24-25_Tr CarrieThermo.qxp 09-05-11 12:16 Pagina 25

Page 26: TTM.nl mei 2011

26 | mei 2011 www.ttm.nl

Mario Lammerts Kraanverhuur en transportbedrijf uitDoetinchem stapte recent in het vervoer van windmo-lens. De al bestaande combinatie van speciaal trans-port en kraanverhuur blijkt ideaal in deze branche. Zovindt de opdrachtgever alles onder één dak.

Lammerts Kraanverhuur en trans-portbedrijf werkt veel met TotalWind uit Dronten. Deze firma isgespecialiseerd in het plaatsen,onderhouden, repareren en monito-

ren van allerlei soorten windmolensmaar voornamelijk die van Vestas.Lammerts en Total Wind blijkt eengoede combinatie. Want bij hetminste of geringste groter onder-

houd heb je voor een windmolenéén of zelfs twee kranen nodig. Aldat specialistische materieel looptnatuurlijk in de papieren. “Dat ismeestal het geval als er onderdelenvervangen moeten worden. En danis het belangrijk dat je een bedrijfhebt dat doet waar het voor staaten dat een beetje meedenkt en opde kosten let. Dat waarderen wijaan Lammerts”, vertelt Bart Thiele,salesmanager bij Total Wind.

Snel afgeschreven Een windmolen van 70 meter hoogis tegenwoordig maar een kleintje.We staan in de buurt vanBiddinghuizen op een site waar vijfbestaande molens worden verwij-derd om plaats te maken voor een-zelfde aantal nieuwe met meer ver-mogen. Hoewel Thiele daar nietecht expliciet over is, lijkt het eropdat de meeste windmolens huntheoretische levensduur van rond de

Mario Lammerts in windmolentransport

Combinatie kraanverhuuren transport effectief

1

Trailer

26-27-28_Tr Turbine 09-05-11 14:49 Pagina 26

Page 27: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 27

20 jaar lang niet halen. Tenminsteniet op hun oorspronkelijke beton-nen sokkel in een Nederlandse pol-der. Het blijkt dat de economischelevensduur veel meer richting de 10jaar gaat. Dan is de molen gewoonverouderd, komt er onderhoud,loopt de investeringssubsidie terugen wordt de hele installatie econo-misch gezien minder rendabel. “Inieder geval gaan deze uit elkaar, enzullen dan waarschijnlijk in Polennog heel wat jaartjes stroom draai-en”, stapt Thiele over de economicsheen. Met ‘deze’ doelt hij op de vijf750 kW molens die plaats gaanmaken voor molens van 2,3megaWatt. “Dat zijn zeker niet degrootste. Eigenlijk is momenteel 3megaWatt zo’n beetje het broodjevan de bakker. Maar omdat er hierter plaatse geen vergunning werdverleend voor hogere molens, was2,3 megaWatt het best haalbare.

We blijven dus op 70 meter hoogtemaar met langere wieken en beterenieuwe techniek.”

Eén per dagDaar komt heel wat bij kijken. Nade nodige voorbereidingen kunnenTotal Wind en Lammerts één molenper dag demonteren en afvoeren.Dat is ook afhankelijk van het weer,het mag niet te hard waaien. Bij11m/sec wind, dat is windkrachtvijf, houdt het voor die dag op. Enhoewel het tot nu toe nog nooitgelukt is windenergie zonder veletonnen subsidie te kunnen latenconcurreren met gewone stroom,wil dat nog niet zeggen dat hetgeen fantastische techniek is. Hetvalt heel goed te begrijpen dat aldie hightech fascinerend is voorzowel mensen als Bart Thiele, maarook voor transporteurs als MarioLammerts. Het is een uitgekiende

balans tussen de grove pk’s, dikkehijskabels en brullende motoren aande kant van het speciaal transporten de laptops, computers en demeest uitgekiende aerodynamicaaan de kant van de windmolentech-niek. “Dit is mooi werk om tedoen”, vindt Mario. “Hier komtzo’n beetje alle kennis die we inhuis hebben wel samen. Kijk, als heteenmaal op de auto ligt, is het ookzo weg. Deze komen niet boven de33 meter voertuiglengte uit. Dus datis in onze wereld een makkie. Datkunnen we nog vervoeren met tweebegeleidende voertuigen. Nou, wehebben hier één viaduct bij Drontendat wat moeilijk kan zijn. Dat is4.72 meter hoog en wij zijn 4.56meter. We moeten dus wel oppas-sen bij het laden dat de hele instal-latie mooi vlak op de trailer komt teliggen en niet aan één kant 16 cen-timeter hoger is. En dat over 22

meter lengte. Maar dat hadden wevan tevoren al gezien.” Dat kan detransporteur, omdat de hightech bijLammerts ook al enige jaren gele-den grootschalig heef toegeslagen.

Redelijk standaard“Dan hebben we het niet over onzeDAF trucks en Nooteboom trailers,want die zijn redelijk standaard”,vertelt Mario. “Dat is niet het gevalmet de manier waarop wij tegen-woordig werk als dit voorbereiden.Daar is de computer echt onmisbaargeworden, met als één van degrootste hulpmiddelen een autocadprogramma in combinatie metGooglemaps om de route voor te rij-den. Met maximaal 33 meter trans-portlengte is deze klus redelijk een-voudig omdat we behoorlijk deruimte hebben. Maar laatst redenwe een transport waarvan de vleu-gels alleen al 55 meter lang waren.

r

2) Niet zonder risicoHet wiekenstel wordt van de molen getild. Een precies, niet geheel risicoloos karwei.

1) Eigen materieelDe mannen van Lammerts tillen een wiek met hun eigen materieel op dedieplader. Zwaar is het niet. Wel groot.

3) Past netOok in de polder past het soms maar net.

4) NormaalDe mast van deze molen is alleen maar lang maar weegt niet veel. En kan dus met een normale trekker vervoerd worden.

2 4

3

26-27-28_Tr Turbine 09-05-11 14:49 Pagina 27

Page 28: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl

Maar voor ons geldt toch vooral dathet betrouwbaar moet zijn. En dat ereen goede afterservice beschikbaaris”, geeft Mario toelichting. “Datkrijg ik bij Nooteboom, maar ookmet Broshuis gaat dat goed hoor. EnBroshuis heeft het voordeel dat zeook verhuren, Nooteboom doet datniet. Het meest technische dat wehier hebben, is het aantal aslijnenonder een semi of een dieplader. Nuzit daar ook wel elektronica aanwant het is allemaal sturend. Zowelmet de auto mee of onafhankelijkvanaf een morse. Maar we hebbengeen trailers met verstelbare zwanen-hals en zo. Uiteraard zijn ze wel uit-schuifbaar, sommigen zelfs dubbel.Vandaag doen we deze molen metonze drie-assige Broshuis semi-die-plader.”

Daar staat dan toevallig de grote8x4 DAF 105.510 trekker voor met

een gestuurde naloopas. Die heefteen zware Fassi kraan die acht keeruitschuifbaar is en zo tot over dedertig meter ver kan reiken. Dat ismeer dan voldoende voor deze klus,waar de kraan gebruikt wordt omondermeer de wieken één voor éénop de trailer te leggen. Maar hetfavoriete voertuig van Mario is deDAF 85. “Ik heb voor die DAF85.510 gekozen omdat ik ze nietvoor de mooiigheid heb, maar voorde functionaliteit. We komen tochveel op plaatsen waar het best krapis en dan is een compacte auto eenvoordeel. Ik heb weer niet bezuinigdop de power. We rijden nog weleens gewichten en onze auto’s heb-ben geen koppelomvormers.”

DichtbijVier van de vijf windmolens hoevenmaar over een korte afstand ver-voerd te worden. “Die gaan voorlo-

pig in Dronten naar een opslag”,vertelt Mario. “De vijfde brengenwe naar Doetinchem. Toch moet jemet die lengte wel weten wat jedoet. Eigenlijk kun je dit vak alleenmaar goed in de praktijk leren. Jemoet er een beetje gevoel voor heb-ben. Mijn jongens kun je overalopzetten, die sturen overal tussen-door. Maar je kunt het, of je kunthet niet. Het is een soort gevoel datje ervoor moet hebben. Dat moet ikeen beetje inschatten. Soms moet jeeen chauffeur er gewoon opzetten.Dan weet je dat hij het kan. Maardan moet hij het nog wel durven.”Lengte is één ding, breedte kan nogveel lastiger zijn. “Laatst hadden weeen echt heel breed transport meteen breedte van 5.70 meter vanDoetinchem naar Almere. Dan moetje er wel even voor gaan zitten.”

Bert Roozendaal

5

7

8

9

Daar moet je dan nog de meters vanhet voertuig bij op tellen. Dan is hetwel heel makkelijk als je met behulpvan Google en onze software debochten en de situaties onderwegter plaatse van te voren in autocadkunt intekenen. Dan kun je als hetware op je computer achter jebureau alle moeilijke punten al voor-rijden. Zo konden wij op de compu-ter al zien dat er een boom in deweg zou staan. Nou, dat was ookzo. En natuurlijk moet je de routetoch ook echt verkennen. De voor-bereidingen voor dit werk zijn vorigjaar al begonnen. Want er warentwee mogelijke routes. Er was erook één zonder viaducten. Maar danmoesten we dwars door Dronten.”

Bij het getrokken materieel vanLammerts is het wat minder high-tech. “Natuurlijk is het machtig mooimaterieel met de nodige hydrauliek.

6

28 | mei 2011

Trailer

5) OngeloofEigenlijk ongelooflijk datzo’n 400 ton meter kraanhalf uitgeschoven nog zelfkan rijden…

6) FassiEén voor één tilt deFassikraan een wiek om enlaat die kantelen tot de vleu-gel omhoog staat. De speci-aal gemaakte bok gaat erdan opnieuw onder voor hettransport.

7) Mooi werkMario Lammerts op de site:“Mooi werk waarbij we allekennis die we hebben uit dekast kunnen halen.”

8) Niet zo grootEenmaal op de dieplader iszo’n reductiekast eigenlijkmaar een klein ding.

9) MakkieDe zes-assige Nooteboom trailerheeft vandaag een makkie.

26-27-28_Tr Turbine 09-05-11 14:49 Pagina 28

Page 29: TTM.nl mei 2011

Voorkomen is beter dangenezen. Het lijkt eenenorme open deur, maarmet een snel vergrijzendchauffeursgilde moet ermeer aandacht komenvoor de gezondheid vantransport- en logistiekpersoneel. GezondTransport heeft daaromde Bedrijfsscan DuurzameInzetbaarheid gelanceerd.

www.ttm.nl mei 2011 | 29

Niels Mooij, adviseur van GezondTransport, schetst de situatie: “Detransportsector heeft een ongunstigdemografisch karakter. Het zwaarte-punt van het logistieke personeel inNederland ligt in de leeftijdscatego-rie 45-55 jaar. Statistisch gezien ligthet ziekteverzuim bij 55+ers hoger,natuurlijk zijn er daar ook meermensen die langdurig ziek worden.Wij denken dat met aandacht voorde gezondheid en de inzet van demedewerkers van 45-55 jaar, dezemensen langer en op een gezonde-

re wijze in het transport kunnenwerken.” Transport bedrijven ziendie problemen zelf ook. “Het is ech-ter zo er nu voornamelijk probleem-oplossend, tamelijk ad hoc, te werkwordt gegaan om personeel langergezond te laten werken. Is er (lang-durig) ziekteverzuim, dan komt menpas in actie met andere arbeidsvoor-waarden of –omstandigheden. Erwordt weinig preventief te werkgegaan.”

Drie pijlersDe Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaar-heid bestaat uit een fysiek bezoekvan een van de medewerkers vanGezond Transport aan een transport-bedrijf. “Om de inzetbaarheid vanmedewerkers op peil te houden of tevergroten, zijn er drie zaken waaropbedrijven moeten letten”, zegtMooij. “Ten eerste is dat gezondheid,

preventie en verzuim. Bij ge zondheidkan er gekeken worden naar arbeids-omstandigheden en specifieke zor-gen of eigenschappen van degezondheid van de werknemer. Ooklangdurige lichamelijke belasting,zoals bijvoorbeeld in het distributie-vervoer er is, kan hier ter sprakekomen. Maar er kan ook gekekenworden naar veiligheid op en rondde werkplek, levensstijl van de werk-nemer en verzuimbeleid van dewerkgever. De tweede pijler van descan is (bij)scholing, ontwikkeling enmobiliteit. Als werkgever moet je eenwerknemer durven vragen of hij nogwel op zijn plek zit, of hij tevreden ismet wat hij doet. Een functieveran-dering of bijscholing kan plezierterugbrengen in het werk. Heeft dechauffeur nog wel de juiste papieren,heeft een training misschien nut?Kan allemaal ter sprake komen. Dederde pijler: arbeidsvoorwaarden.Dan gaat het niet alleen over geld,maar vooral over passende omstan-digheden en afspraken waardoor demedewerker prettig werkt.Bijvoorbeeld een dag minder werken,of een dagdeel. Ook een verlofrege-ling vanwege een privé-situatie, deel-

Bedrijfsscan Duurzame Inzetbaarheid

Werken aan blijvend gezond personeeltijdpensioen of aangepaste voor-waarden in verband met nachtarbeidkunnen ter sprake komen. Door dezethema’s in samenhang te bekijken eneen integrale visie te ontwikkelen,zorgt de werkgever dat medewerkersoptimaal inzetbaar zijn en blijven.Een heel belangrijke randvoorwaardeis de dialoog over inzetbaarheid tus-sen de werkgever en de werkne-mers. Praat als werkgever met jewerknemers! Onderschat ook dementale druk niet op chauffeurs indeze tijd. Een planner in je nek, strin-gente regels rond rij- en rusttijden,controles, agressie op de weg en cri-minaliteit, je moet er maar mee omkunnen gaan”, schetst Mooij.“Chauffeurs moeten ook durven ommet mentale of fysieke problemennaar hun werkgever te stappen. Ermoet een overlegstructuur komenover de gezondheid en inzetbaarheidvan de chauffeurs en andere mede-werkers”, zegt Mooij.

Geinteresseerde bedrijven kunnenbellen met (0182) 580 266, of surfnaar www.gezondtransport.nl

Arjan Velthoven

dossier

Zwaar werkDistributiechauffeurs hebben zwarebaan. Aandacht voor hun gezondheidmaakt hen wellicht langer inzetbaarFoto: Henk Riswick

Personeel

GezondEen overlegstructuur tussen chauf-feurs en transporteurs over inzet-baarheid kan veel goeds opleve-ren, zoals deze krasse oude baas,nog steeds achter het stuur.Foto: Michel Zoeter

29_Personeel Gezond Transport.qxp:29 09-05-11 09:40 Pagina 29

Page 30: TTM.nl mei 2011

30 | mei 2011 www.ttm.nl

personeel

Enkele jaren geleden liet RandstadTransport, samen met branche-orga-nisaties Transport en LogistiekNederland (TLN) en EVO, regelma-tig de alarmbellen rinkelen om aante geven dat er te weinig vrachtwa-genchauffeurs in de toekomst zou-

den zijn. De vergrijzing slaat dekomende 10-15 jaar genadeloos toein de transportbranche. Toen kwamde economische crisis. Veel chauf-feurs en ander logistiek personeelraakten hun baan kwijt; een weiniggeschikte tijd om een chauffeurste-kort aan te kaarten. Wel werd hetMobiliteitscentrum Transport opge-richt, een initiatief van onder meerRandstad Transport om personeeldat hun baan kwijt was geraakt voor de branche te behouden. De

economische crisis ligt nu groten-deel achter ons. Willem de Vries:“Wat betreft het chauffeurstekort iser weinig veranderd. Er zijn nogsteeds veel mensen nodig om hetgat wat gaat ontstaan te vullen.Natuurlijk, er leven allerlei vooroor-delen over het chauffeur zijn die hetniet makkelijk maken mensen overte halen. Ik heb het al zo vaakgehoord: het is een hoogdrempeligberoep, met veel vaardigheden eneen hoge eigen investering in oplei-ding. Chauffeurs zelf willen ook nogwel eens mopperen op de baas, watje overigens in andere branches ooktegenkomt. Van dat mopperenmoet je trouwens niet bang wor-den.”

DeeltijdDe Vries is het eens dat er een groot“kwantitatief” tekort dreigt aanchauffeurs, maar hij weigert dezaken zwart in te zien. “Er zijn jaar-lijks tienduizend nieuwe chauffeursnodig. Die moeten toch wel te vin-den zijn in dit land van 16 miljoenmensen? Tegen de vooroordelen dieik noemde staan ook heel veel posi-tieve kenmerken van een baan alsvrachtwagenchauffeur. De belang-

Het chauffeurstekort in Nederland is er, economischecrisis of niet, nog altijd. En het is fors: tot 2015 zijn eral 50.000 chauffeurs nodig. Dat lijkt een onoverkome-lijk groot aantal, maar daar denkt directeur Willem deVries van Randstad Transport anders over. “Met tien-duizend chauffeurs per jaar is het probleem opgelost.Dat moet te halen zijn. De wervingskracht van debranche moet niet worden onderschat.”

rijkste is momenteel dat chauffeurzijn nog altijd een prachtig vak is.Tegenwoordig is het echter niet lan-ger alleen maar een baan waarbijde chauffeur op internationaaltransport een week of langer vanhuis is. Er is tegenwoordig veel werkals distributiechauffeur, dat zelfs indeeltijd uit te voeren is. Als de part-ner daarnaast ook nog werkt, is ereen heel gezond gezinsinkomen teverdienen. Dat zien wij terug in hetwerk van Randstad Transport voorvervoerders van Albert Heijn, maarook bij huisvuildiensten en werk opSchiphol. Daarnaast biedt een baanals chauffeur werkzekerheid, zoblijkt uit onderzoek. De chauffeurdie wel langer van huis is, heeftdoor de moderne communicatie-middelen bijna permanent contactmet zijn werkgever, maar hij kanook altijd even met zijn gezin bel-len, e-mailen of sms’en.”

GelukkigDe Vries laat een nieuw onderzoekzien, waarin de geluksbeleving vanchauffeurs uit heel Europa is onder-

KansDe kansen op een baan als chauf-feur zijn momenteel zeer groot.

InstromingJeroen Meulendijks: “Er zijn veelkansen op meer chauffeurs doorzij- en doorstromers aan te trek-ken.”

Willem de Vries (Randstad Transport):

‘Trotse chauffeur is de beste w

30-31_Pers Chauffeurstekort.qxp:30-31 09-05-11 09:42 Pagina 30

Page 31: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl mei 2011 | 31

zocht. Wat blijkt: Nederlandsevrachtwagenchauffeurs zijn zeergelukkig met hun baan. “Ze zeggenzelfs gelukkiger te zijn dan vijf jaargeleden en verwachten over vijf jaarnog gelukkiger te zijn. Uit hetonderzoek blijkt ook dat het chauf-feursvak zekerheid biedt op eenbaan in de toekomst. Dat is eenlogisch gevolg van het nakendechauffeurstekort. Kenmerken vanhet chauffeursvak die uit het onder-zoek naar voren komen zijn dat heteen vrij beroep is en dat er een vrijhoge mate van ‘eigen baas zijn’ is.Die twee kenmerken passen goedbij de aanstormende generatie (vanna 1985): vrijheid en eigen verant-woordelijkheid. Als je chauffeurs wilwerven moet je dus daar de nadrukop leggen.”

IcoonUit het onderzoek blijkt ook dat hetchauffeursvak wel een imago-boostkan gebruiken. Jongeren krijgentegenwoordig voorgespiegeld datde wereld voor hen open ligt enworden ook aangemoedigd om allekansen te pakken. Veel jongerenleggen dan ook de lat hoger dan deambitie om chauffeur te worden.Een nieuw icoon, een BN’er mis-schien, iemand die de huidige jon-geren aanspreekt, zou helpen hetimago van het vak te verbeteren”,aldus De Vries. Aangeschoven aantafel is inmiddels ook JeroenMeulendijks, directeur van VTL. Wemoedigen hem aan met een icoonop de proppen te komen, maar datis nog niet zo makkelijk. “Ik weet zogauw niet iemand”, aldusMeulendijks, die wel weet wat zo’npersoonlijkheid in zich moet heb-ben. “Kok Pierre Wind heeft zichingezet voor het VMBO-onderwijs.Dat deed hij met al zijn passie, ken-nis en kwaliteit. Dat heeft overtui-gings- en wervingskracht. “

In de cabineOm meer mensen als chauffeur telaten werken, moet de transport-branche zich beter profileren en pre-

senteren als potentiële werkgever.“Daarom ben ik ook zo blij met deStap-in-de-Cabine dag die op 3 junia.s. plaatsvindt. Op die dag latenchauffeurs het Nederlandse publiektoe in hun cabines en zijn zij deambassadeurs voor hun vak. Dathoort ook zo en ik vind dat zo’ndag veel potentie tot succes heeft”,aldus De Vries, die vindt dat detransportbranche en de chauffeurszichzelf best wat meer in de picturemogen zetten. “Wees maar trots opje vak, op je sector. Alle 150.000Nederlandse chauffeurs hebbenzonen, dochters, neven, nichten,allemaal potentiële chauffeurs.Klinkt dat overdreven? Dat is hetniet. Hoeveel huidige chauffeurs zijnchauffeur geworden omdat ze vroe-ger een familielid aan het werkzagen en onder de indruk waren?De wervingskracht van de branchezelf mag echt niet onderschat wor-den. Zure verhalen over CAO-peri-kelen en wilde stakingen, daarwordt niemand enthousiast van.Vrachtwagenchauffeur zijn is eenecht vak: daar zijn competentiesvoor nodig, het is hard werken. Nietzo maar een baantje! Laat dat danweten ook, communiceer het.Chauffeurs en ander personeel dattrots is op het werk dat ze doen,dat is de beste werving die de trans-portsector zich kan wensen. “

Duur?Mooi gezegd, maar de jongen van17 jaar, aangemoedigd door latenwe zeggen zijn opa, schrikt zichwaarschijnlijk het apenzuur van deopleidingskosten. “Dat argumenthoor ik vaak, en voor een zeventien-jarige is het ook echt veel geld”,zegt De Vries, “maar vanuit detransporteur gezien, in vergelijkingmet andere opleidingen, valt hetmee. Chauffeur is overigens wel eenbaan waarmee je, als je dan een-maal je papieren hebt, een hele tijdvooruit kan.” Dat beaamtMeulendijks. “Ik weet niet of dejeugd tegenwoordig nog zo droomtvan het chauffeursvak. Wij zien op

scholen dat de jongeren heel watminder avontuurlijk zijn ingesteld.Ze dromen van een baan in demedia, of in het entertainment. Datlijkt hen spannend, maar de kansenop een baan lijken me niet zo groot.In het transport is dat zeker wel hetgeval.” Om jongeren te werven alschauffeurs zijn moderne middelennodig. “VTL gebruikt social media,dat is waar jongeren te vinden zijn.Het wordt nog een groot gevechtom de jonge arbeidskracht voor jete winnen, want de vergrijzing heeftzijn effect op de hele arbeidsmarkt,dat is echt een serieus probleem. Ikheb het idee dat de politiek daarnog niet van doordrongen is.” Voorde transportsector ziet Meulendijksook kansen op personeel in zij- endoorstromers. “Er zijn nog zoveelkansen. Er wordt al lang gesprokenover het aantrekken van meer vrou-wen. Dat gaat moeizaam, maar erzijn echt kansen voor dames alspart-time chauffeur in distributiever-voer. Ook personeel in het transportmoet eens kijken of het niet achter

het stuur wil. Zoals Willem al zei,het is niet meer alleen de baan alsinternationale asfaltvreter.” De sug-gestie om voormalig defensieperso-neel als logistieke medewerkers tewerven ziet Meulendijks als eengoed voorbeeld van zij-instroming.“Ook personeel van TNT is op diemanier al eens ingestroomd.Tesamen met sociale partners,gemeentes, het UVW en andereinstellingen is er constructieve wer-ving mogelijk. Denk ook bijvoor-beeld eens aan schoolverlaters. Hetvergt inzet van velen, maar ookvoor deze jongeren zijn er mogelijk-heden.” Meulendijks en De Vrieswillen echter niet de hele toekomstvan het transport aan een tekortaan chauffeurs ophangen.Meulendijks: “Er zijn diverse ontwik-kelingen in mobiliteit en vervoer,zoals er altijd zijn geweest. Detransportsector heeft zich altijdweten aan te passen en te overle-ven. Dat zal nu ook zo zijn. Er zalongetwijfeld een oplossing wordengevonden om goederen ook in2030 nog op hun bestemming tekrijgen.”

Arjan Velthoven

WervingWillem de Vries: “De wervings-kracht van de transportsector magniet onderschat worden.”

e werving’

30-31_Pers Chauffeurstekort.qxp:30-31 09-05-11 09:42 Pagina 31

Page 32: TTM.nl mei 2011

32 | mei 2011 www.ttm.nl

sentimenteel materieel

Max Hendriks is al van jongs af aan gek van vrachtwa-gens. Het was dus niet meer dan logisch dat hij vracht-wagenchauffeur zou worden. Die droom kwam uit,maar het werd uiteindelijk een boze droom. Hij gingzijn gevoel achterna en levert nu uitsluitend schilderij-en af. “Nu is mijn atelier mijn cabine.”

De foto’s zijn zwart-wit, van eengrove pixel, zoals dat was beginjaren tachtig. Er staat een jongetjevan een jaar of twaalf langs de wegmet een spandoek. ‘Goedemorgentruckers!’, staat erop. “Dat ben ik,in een heel artikel in Truckstar”,wijst Max Hendriks (42) aan. “Alvan kinds af aan helemaal gek vanvrachtwagens. Niet zo gek ook,want we woonden aan de door-gaande weg tussen Nijmegen en enLimburg. Al het grote verkeerkwam daar voorbij. Achter in detuin had ik mijn eigen truckcabine,een oude Mercedes-cabine, waar ikchauffeur speelde. Ik had zelfs eenbakkie om met de chauffeurs tepraten.”

ChauffeurZodra hij zijn rijbewijs had, klomMax achter het stuur van een echtevrachtwagen. Achttien jaar lang washij chauffeur voor Van EwijkTransport uit Wijchen. “Dat was eengeweldige tijd. Ik reed internatio-naal transport voor Van Ewijk,meestal isolatiemateriaal naarFrankrijk. Een echte ‘Tour de France’reed ik dan, met meestal eenretourvracht vanuit Italië. Ik reedScania, Mercedes-Benz, maar debeste herinneringen heb ik toch welaan mijn Volvo FH12 met topsleepercabine.” Het moderne vak vanvrachtwagenchauffeur is echter langniet zo romantisch als in vroeger tij-den, merkt Max. “De druk op mijvanuit het bedrijf werd groter, destress nam toe en het gevaar onder-

weg ook. Ik ben overvallen, heb eenkeer illegalen in mijn opleggergehad en er kwamen steeds meercontroles onderweg. De druk werdte hoog en ik kreeg een burnout. Ikhad het echt het gevoel dat ik watanders moest doen. Ik deed welalsof ik een stoere vrachtwagen-chauffeur was, maar eigenlijk kon ikniet de Max Hendriks zijn die ik ben.Uiteindelijk heb ik er twee jaar overgedaan om weer wat rust in mijnleven te krijgen.”

RembrandtMax had al voor zijn burnout ken-nisgemaakt met schilderen en teke-nen. “Dat lag me altijd al wel, maarik had nooit de rust er echt watmee te doen. In 2002 had ik al weleens een aquarel gemaakt, opvakantie in Italië. Toen ik wegensmijn burnout thuiszat, heb ik hetlangzaam opgepakt. Eerst reprodu-ceerde ik vooral werk van mijn voor-beeld Rembrandt, maar vanuit debegeleiding die ik toen kreeg werdik gestuurd om iets voor mezelf tedoen. Toen kwam ik op het idee omvrachtwagens te gaan schilderen.Dat was altijd al mijn grote liefde.Dat ben ik gaan ontwikkelen, eerstvoorzichtig, maar vrijwel meteenkreeg ik al positieve reacties. Ookuit kunstenaarskringen hier rondNijmegen. Ik maak inmiddels deeluit van een kunstenaarscollectiefhier uit de regio.” Volgens Max is hijde enige schilder in Nederland dieop professionele basis met ‘truck-kunst’ bezig is.

VaderVijf jaar na zijn burnout is MaxHendriks een volleerd kunstschilder.“Ik heb inmiddels zo’n zestig wer-ken op mijn naam staan. Dat is vooreen periode van vijf jaar erg veel,wordt mij verteld.” Hij heeft hetschildertalent niet van een vreemde.“Mijn vader schilderde ook. Hijheeft me aangemoedigd met olie-verf te gaan schilderen, want ikwilde eerst alleen maar aquarellenmaken. Mijn vader heeft megevormd, we hebben ook nogsamen geschilderd. Dat betekentveel voor me, helemaal nu hij er nietmeer is. Vorig jaar is hij overleden.”Vader Hendriks heeft echter nogwel kunnen zien dat zijn zoon nazijn truckerscarriere een succesvollenieuwe loopbaan heeft.

CreativiteitAl rondkijkend in het recent ver-bouwde atelier van Hendriks, valtop hoe precies hij te werk gaat. Hetlijkt erop dat ex-chauffeur Maxdezelfde accuratesse en professiona-liteit hanteert die een goede vrach-wagenchauffeur ook heeft. Zowordt zijn stijl nog altijd beter. Fraaiis ook te zien hoe hij met diversetechnieken werkt. Dit is vooral goedte zien in het schilderij van de Ivecovan Gerard de Rooy in de DakarRally. De woestijntinten gedijensowieso al zeer goed op canvas,maar Hendriks geeft er nog extradiepte aan de woestijn door op devoorgrond zand op het schilderijaan te brengen. Deze techniekwerkt zeer zeker goed. Ook eenalternatieve stijl schuwt hij niet.“Twee eigenaren van een Scaniawilden een schilderij dat hun trans-portbedrijf weergaf, maar niet heelgrafisch, meer in een abstracte stijl.Dat heb ik gedaan en ze zijn zeertevreden over het eindresultaat.”Professionaliteit en accuratesse dus,ze zijn volop te vinden in Max’ werk

en in zijn atelier. Maar daar is hetdeels ook een echt atelier, met eenbevlekte schildersezel, nog veelmeer ezels achter slot en grendel,diverse schilderspaletten en tallozepenselen en uitgeknepen tubes verf.Het is de karakteristieke ‘rommel’waarin creativiteit kan gedijen enartistieke geestdrift spontaan kanontstaan. En voor Max is het inmid-dels net zo’n vertrouwde plek alsooit zijn cabine was.

Harrie aan de muurBedrijven uit de transport- en logis-tieke sector weten Max Hendriksinmiddels wel te vinden. “Ik maakveel werk in opdracht, dat klopt.Vaak gebeurt dat vanwege een jubi-leum, maar ook bij een nieuw pand,als men een aansprekend kunstwerkaan de muur wil.” Maar MaxHendriks laat ook gewoon de muzezijn werk doen en schildert dan van-uit inspiratie. “Die inspiratie haal iknatuurlijk uit mijn jarenlange erva-ring als chauffeur. Ik ken zoveel ver-halen, heb zulke mooie dingenbeleefd, dat leg ik graag op hetdoek vast.” Zo zien we een parkeer-plaats bij een hotel/restaurantergens in Frankrijk, en opvallendvaak trucks van Van Ewijk onder-weg. Nog opvallender is datHendriks veel DAF’s schildert. Zelfseen portret van DAF presidentHarrie Schippers ontbreekt niet inhet atelier van Hendriks. “De laatstejaren heb ik een voorliefde voor DAFontwikkeld. Ik weet eigenlijk nietgoed waarom. Het zijn gewoonmooie trucks en ja, het is tochNederlands. Ik sta op 22 mei meteen expositie op de DAF familiedagin de fabriek in Eindhoven.”

Geïnteresseerd in een echteHendriks? Kijk opwww.truckkunst.nl

Arjan Velthoven

Max Hendriks maakt ‘Truckkunst’

Atelier als cabine

32-33-Sentimenteel.qxp 09-05-11 09:44 Pagina 32

Page 33: TTM.nl mei 2011

www.ttm.nl

ZandToepasselijk of niet: in hetDakar schilderij is zandverwerkt.

TopvormMax Hendrikszoals-ie zichzelfis: als schildervan ‘truckkunst’.

mei 2011 | 33

CreaStilzwijgende getuigen vanMax’ creativiteit: uitgekne-pen verftubes.

Gerard op canvasAlsof-ie zo van het schilderij afrijdt: Gerardde Rooy in de Dakar Rally.

Alleen chauffeursTyperend bordje op dekoffietafel in Max’ ate-lier: alleen chauffeursplaatsnemen a.u.b.Van Ewijk

Met deze combina-tie legde Max zelfheel wat kilome-ters af.

DAFMax schildert graag DAF’s, zoals deze A1600.

AbstractEen watabstractere stijlhanteerdeHendriks voordeze Scania.

Binnenstad-serviceKan niet mis-sen in de buurtvan Nijmegen:een schilderijvan Binnen-stadservice.

32-33-Sentimenteel.qxp 09-05-11 09:44 Pagina 33

Page 34: TTM.nl mei 2011

34 | mei 2011 www.ttm.nl

FedEx. Always First. Treffender kan de slogan van koeriersbedrijf FedEx niet worden uitgebeeld dan met deze fantastische illustratie, dieeen schokkende advertentie zou kunnen zijn. Dat is het echter niet. Deze creatie waarbij DHL altijd verliest, is van de hand van Thomas Ilumen Zoe Vogelius, studenten van de Miami Ad School, vestiging Hamburg. Deze afbeelding ging onlangs het hele internet over en werd zowelbejubeld als verguist. Creatief is het zeker. Tien met een griffel voor die twee studenten.

blikvanger

Truck & Transport ManagementOnafhankelijk vakblad voor het eigen vervoer en hetberoepsgoederenvervoer over de weg.

RedactieHoofdredactie: Pieter Wieman Telefoon: (088) 29 44 [email protected]: Arjan Velthoven Telefoon: (088) 29 44 [email protected] QuaedvliegTelefoon: (088) 2944 [email protected]: Studio Jan Lieftink, DoetinchemKoos Groenewold, Henk RiswickVormgeving: ZeeDesign - WitmarsumE-mail redactie: [email protected]: Informaticaweg 3c,7007 CP DoetinchemPostbus 361, 7000 AJ Doetinchem

Aan dit nummer werkten mee:Iep van der Meer, Bert Roozendaal, Han Vallenduuk, Sandra Waenink

Uitgave: Eisma Industrialmedia b.v. Informaticaweg 3c,7007 CP Doetinchem Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem.

Directie: Egbert van Hes, algemeen directeurBouke Hoving, financieel directeurGerbert Tiecken, uitgeefdirecteur

Uitgever: Henk Meinen

Advertentie-exploitatieVerkoop: Sander Smidstratel.: (088)294 4736mob.: 06 [email protected]

Mieke BarkTel.: (088)[email protected]: Cobie te Nijenhuistel.: (088) 294 47 35Traffic: ZeeDesigntel.: (0517) 531 672fax: (0517) 531 [email protected]: Imke Hammermantel.: (088) 294 47 [email protected]

Bankrelatie:Voor Nederland: Friesland Bank: 29.80.05.298,voor België: Postcheque Brussel: 000-0007463-91

Productie:DTP & Prepress: ZeeDesignDruk: Veldhuis Media

Copyright: © 2011 Eisma Industrialmedia,Leeuwarden.Algemene voorwaarden | Niets uit deze uitgave magworden verveelvoudigd en/of overgenomen, in enigevorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mecha-nisch, door fotokopieën of enige andere manier, zon-der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uit-gever. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geenenkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aardook, die het gevolg is van handelingenen/of beslissin-gen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeradendeze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar afte gaan op hun professionele kennis en ervaring en dete gebruiken informatie te controleren.

34_Blikvanger.qxp 09-05-11 09:46 Pagina 34

Page 35: TTM.nl mei 2011

Compleet assortiment

Elke klant heeft andere behoeften. Thermo King brengt met de nieuwe T-serie dan ook een compleet assortiment op de markt met units voor elke behoefte – aan welke eisen het transport ook moet voldoen. Bovendien bent u er dankzij onze innovatieve technologieën zoals TSR-2, de meest geavanceerde controller binnen de branche, zeker van dat uw wagenpark optimaal presteert. En dat is nog niet alles! Op de T-serie zit ook nog eens standaard – en dat is ongekend – 24 maanden garantie.

Kijk voor meer informatie over de T-serie en specificaties op: europe.thermoking.com

T-serieDaar kunt u van op aan

Elke klant heeft andere behoeften. Thermo King brengt met de nieuwe T-serie dan ook een compleet assortiment op de markt met units voor elke behoefte – aan welke eisen het transport ook moet voldoen. Bovendien bent u er dankzij onze innovatieve technologieën zoals TSR-2,

meest geavanceerde controller binnen de branche, zeker van dat uw wagenpark optimaal presteert. En dat is nog niet alles! Op de T-serie zit

T-series_advertising_V4_Complete range_DU.indd 1 29/04/11 11:52

Page 36: TTM.nl mei 2011

Het is zover.De nieuwe Actros komt in september.www.mercedes-benz.com/de-nieuwe-actros

Een

mer

k va

n D

aim

ler

A D _ S F T P _ T e a s e r _ N L _ 2 1 5 x 2 8 5 . p d f S e i t e 1 0 2 . 0 5 . 1 1 , 1 0 : 0 9