TTF Insight 03

16
InSight 1 InSight Nummer 4- 2011 Relatiemagazine van TTF Marketing & Communicatie Louis van Gaal over Spieren voor Spieren Actie: gratis e-zine aangeboden! Showcase: TTF ondersteunt AkzoNobel TTF bouwt mee aan het Prestatiehuis

description

Relatiemagazine van TTF Marketing & Communicatie

Transcript of TTF Insight 03

InSight 1

InSightNummer 4- 2011Relatiemagazine van TTF Marketing & Communicatie

Louis van Gaal over Spieren voor Spieren

Actie: gratis e-zine aangeboden!

Showcase: TTF ondersteunt AkzoNobel

TTF bouwt mee aan het Prestatiehuis

“Voor mij is het simpel: de Stichting Spieren voor

Spieren doet levensbelangrijk werk, gericht op

de genezing en behandeling van spierziekten. De

fondsenwerving komt ten goede van wetenschap-

pelijk onderzoek om deze ziekten zo snel mogelijk

de wereld uit te helpen. Dat is hard nodig, want

er is nog heel weinig bekend over spierziekten. In

april 2008 opende de Stichting in samenwerking

met het UMC, het Spieren voor Spieren Kindercen-

trum in Utrecht. Een immense stap vooruit. Voor

kinderen met een spierziekte en voor hun families.

Geen wachtlijsten, geen slopend diagnosetraject

dat jaren in beslag neemt, maar een wezenlijke

vooruitgang, gecreëerd door de Stichting en haar

supporters. Dat is pas waar voor je geld.”

Louis van GaalAmbassadeur van Spieren voor Spieren

De Stichting Spieren voor Spieren kan uw support

goed gebruiken. Bezoek de website en word direct

supporter of kom in beweging, organiseer een

activiteit en verzamel sponsor gelden. Zet ook

uw gezonde spieren in voor zieke spieren!

www.spierenvoorspieren.nl

“…er is nog een lange weg

te gaan”

REKEN AF MET SPIERZIEKTE

BANK 33322

G E Z O N D E S P I E R E N Z E T T E N Z I C H I N V O O R Z I E K E S P I E R E N

51580032.testimonial Goal.indd 1 01-11-2011 13:50:23

InSight 3

Inhoudsopgave

In een keer goed 4TTF helpt het Prestatiehuis bouwen

De visie van TTF 6Klantenbehoud verdient beter

Ingenieur Arjen Vos: 8‘Breng ons beter in beeld’

Kort door de bocht 10

Uw eigen e-zine uitproberen 11Gratis, maar niet voor niets!

Vrienden maken voor het camperleven 1210 jaar Volkswagen Camper Centrum

TTF ondersteunt AkzoNobel 14Verdienen per vierkante meter

Denk- & doenkrachtAls marketing- en communicatiebureau zijn wij dagelijks in de weer om te bedenken hoe een bedrijf of organisatie zich het beste over het voetlicht kan brengen. Daarover leest u in deze uitgave van InSight Magazine een aantal - naar wij hopen - interessante cases. Maar bedenken is één, uitvoeren is twee. Bij het laatste komt het aan op doorzettingsvermogen en kracht. Kracht om zaken in beweging brengen, want: ‘the proof of the pudding is in the eating’.

Wat nu als dat in beweging komen niet zo vanzelfsprekend is en daar best een handje bij geholpen kan worden? Bijvoorbeeld bij kinderen met een spierziekte. Onder het motto ‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’ ondersteunen veel (ex-)topsporters de stichting Spieren voor Spieren. En dat is nodig, want fondsen voor onderzoek naar spier-ziekten zijn hard nodig. TTF draagt graag een steentje bij om de boodschap van Spieren voor Spieren bij u bekend te maken.

Hans Pilaar

Reageren? Mail aan [email protected]

Colofon

InSight is een uitgave van TTF Marketing & Communicatie b.v., Utrechtseweg 148, 3818 ER Amersfoort.

Bladmanagement en redactie: Bart Schenkels. Fotografie: TTF. Art direction en vormgeving: Joppe Broerse. © Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Redactieadres: TTF Marketing & Communicatie B.V., Postbus 1473, 3800 BL Amersfoort. Telefoon: 033 - 461 58 52. E-mail: [email protected] Website: www.ttfmc.nl

TTF stelt in elke editie van InSight belangeloos een pagina ter beschikking aan een organisatie die zich inzet voor goede doelen.

InSight4

Wie googlet op de term Prestatiehuis vindt zo’n 20 pagina’s vermeldingen. Terwijl deze naam pas begin oktober wereldkundig is gemaakt. TTF hielp een consortium van vier bouwgerelateerde ondernemingen handen en voeten geven aan hun inno-vatieve concept voor passief renoveren. Het verhaal van een succesvolle beursgang.

In een keer goed

TTF helpt het Prestatiehuis bouwen

Een aantal ondernemingen voerde in Roosendaal gezamenlijk een renovatiepro-ject uit voor sociale laagbouwwoningen. Het ging hierbij om het passief renoveren van 134 woonhuizen. Dat wil zeggen dat het huis naast een bouwkundige upgrade ook een energetische transformatie onder-gaat. Het resultaat is een duurzame woning waarvan de schil - gevel en dak - compleet is vernieuwd. Doordat de nieuwe schil perfect isoleert én door het toepassen van energiebesparende maatregelen daalt het energieverbruik met zo’n 80 procent. De bewoners krijgen een huis waarin het prettiger en gezonder wonen is, terwijl hun netto woonlasten dalen. Dat laatste biedt woningcorporaties perspectief. De woon-lastendaling creëert ruimte voor huur-verhoging en zo ontstaat uitzicht op een

beter rendement. Bovendien, doordat de verbouwing in één keer goed wordt aange-pakt, daalt de Total Cost of Ownership over een periode van 30 à 40 jaar. Dat draagt ook bij aan een beter rendement.

InnovatiefBrink Climate Systems, Van Ieperen Groep en VDM Woningen voerden dit project uit in 2010. De samenwerking was bij toeval ontstaan, maar beviel zó goed dat na afl oop de koppen bij elkaar werden gestoken om te kijken of er méér in zat. Ja dus. En nadat de fi rma Doorwin als vierde partij betrokken werd, kon een werkgroep aan de slag om het in de praktijk geleerde uit te bouwen tot een innovatief concept voor passief renove-ren. De integratie van de verschillende pro-cessen tot één bouw-, installatietechnisch en logistiek proces plus een hoge mate van prefabricatie maken het mogelijk om de complete verbouwing binnen tien werkdagen uit te voeren. En het mooie is: de bewoners hoeven hun huis niet uit. Dat scheelt hén een hoop ongemak en woningcorporaties de kosten voor tijdelijke herlocatie à 5.500 euro per woning.

MomentumDe wil tot samenwerken was er dus en het concept stónd. En dan? Hoe laat je de we-reld weten dat jouw concept dé oplossing is

InSight 5

Beursgang

voor woningcorporaties die zich afvragen of zij hun bezit moeten renoveren of vervangen door nieuwbouw? Hoe presenteer je het samenwerkingsverband aan de markt en - vooral - wat voor naam krijgt je concept eigenlijk? Daarbij was één ding duidelijk: de Energiebeurs begin oktober was hét moment voor de introductie. Dat hield in dat de voorbereidingstijd heel krap was toen in juni binnen het consortium het stoplicht op groen ging.

RazendsnelEen goede briefi ng is goud waard. Jan-Piet van Ieperen (Van Ieperen Groep) en Wendy Wind (Brink Climate Systems) hadden een glasheldere briefi ng op papier gezet, een shortlist van bureaus gemaakt en binnen no time afspraken gemaakt om op heel korte termijn tot een keuze te kunnen komen.TTF presenteerde zich met een vierkoppig team tijdens het kennismakings-/selectie-gesprek; alle disciplines zaten aan tafel, zo-dat razendsnel geschakeld kon worden. Een vruchtbare meeting, want een dag later was de opdracht een feit: bedenk een naam voor ons concept, een naam voor ons consortium, ontwikkel een logo en huisstijl en help onze beursgang voor te bereiden, onder meer door diverse middelen te produceren en de stand te creëren.

PrestatiehuisTTF bedacht de naam Prestatiehuis. Die maakt in een keer duidelijk wat de passief gerenoveerde woning doet en betekent. Namelijk: uitstekende prestaties leveren op het gebied van wooncomfort, energie-besparing, duurzaamheid en rentabiliteit. De naam voor het consortium is dan niet moeilijk te raden: Team Prestatiehuis. Logo en huisstijl: fris, helder en een duidelijke verbeelding van de waarden die het concept Prestatiehuis representeert. De presentatie van een en ander, die voorafging aan een creatieve sessie over in te zetten middelen, ontlokte Wim Hijmissen (commercieel direc-teur Brink Climate Systems) het

compliment: ‘TTF heeft ons op een aan-gename manier verrast. In een heel korte tijd is er veel werk verzet en het ziet er uitstekend uit. Dit geeft ons vertrouwen in een geslaagde introductie.’

Goed ontvangenDat vertrouwen bleek terecht. De stand stond als een huis en de geproduceerde middelen - beursuitnodigingen via een dm-actie, een opvallende folder, een website - werden goed ontvangen. De persberichten leidden tot fl ink wat free publicity en verzoeken om interviews door vakbladen. De stand werd goed bezocht en de beursdeelname leverde bij elkaar zo’n honderd leads op. Team Prestatiehuis heeft dankzij de ondersteuning van TTF een goede eerste stap kunnen zetten om de markt bekend met en warm te maken voor het Prestatiehuis.

InSight6

U voelt ‘m al aankomen, TTF gaat natuur-lijk voor de laatste benadering. Het is namelijk bewezen: de mate waarin een bedrijf klanten behoudt zie je met een factor vijf of meer terug in de winstge-vendheid. Maar ja, hoe kun je nu - met name binnen B2B - het beste je klanten behouden?

Jagen en verzamelenHoe vaak zien we niet dat op nieuwe klanten wordt gejaagd met een entree-korting of extra services, terwijl bestaande relaties niet worden beloond voor het feit dat zij al jaren klant zijn. Even een voorbeeld dat we allemaal wel kennen: het krantenabonnement. Steeds weer je abonnement opzeggen en gebruik maken van een nieuw aanbod is lonend. Abonnee blijven dus niet. De visie van TTF: bekijk je mogelijkheden om te investeren in je verzameling vaste klanten. En: breng dat beter in balans met het geld en de moeite die je besteedt aan het werven van nieuwe klanten.

Geen knellende bandenHet zou zo comfortabel zijn: klanten die automatisch naar je toe komen, omdat zij bij niemand anders terecht kunnen. Zij zijn afhankelijk van jou - door een con-tract of licentie - en dat geeft een mooie binding. Hoe verleidelijk ook, trouwe klanten levert het niet op.

Klanten winnen of vasthouden? Zeg eens eerlijk, hoe ziet uw businessmodel er-uit? Besteedt u veel tijd aan het werven van nieuwe klanten of bent u juist één van die weinige bedrijven die veel werk maakt van het behouden van klanten? Kortom: bent u een jager of een verzamelaar?

De visie van TTF

Klantenbehoud verdient beter

Integendeel, een klant wil in vrijheid voor jou kunnen kiezen. Vermijd daarom al te knellende banden. Zorg er juist voor dat je weet wat belangrijke waarden zijn voor jouw klant, hoe hij wil dat je met hem omgaat. Breng dat op één lijn met je klantbenadering. Dat zorgt ervoor dat een klant zich thuisvoelt bij jou en dát brengt wel loyaliteit. Het effect? Zeker van een opdracht ben je natuurlijk nooit, maar je zit wel altijd aan tafel.

De schoenen van de klantJuist in B2B leveren relaties meer op dan passanten. Zeker uit het oogpunt van continuïteit. Weten waar het om draait en oprechte interesse hebben in het wel en wee van je klant klinkt misschien soft, maar het is een keiharde voorwaarde om van afnemers

InSight 7

zakelijke relaties te maken. Want het wel en wee van een relatie is ook jóuw wel en wee. Gaat het slecht met je klant, dan gaat het slecht met jou. Ziet je klant kan-sen, dan biedt dat kansen voor jou. Kijk dus regelmatig naar de kansen die er voor je klanten zouden kunnen zijn. Ga echt in zijn schoenen staan. Dat levert absoluut ideeën en business op! Ken je klant persoonlijkHoe beter je de klant kent, hoe beter je op het juiste moment, met de juiste bood-schap, de juiste toon kunt zetten. Zorg ervoor dat jouw communicatie inspeelt op de interesses, specifieke wensen en actuele omstandigheden van je klant. Denk hierbij aan persoonlijke zaken, zoals een geboorte, verhuizing of vakantieplan-nen, maar uiteraard ook aan zakelijke ontwikkelingen, zoals reorganisaties of interne doelstellingen. Leg deze informa-tie vooral vast, bijvoorbeeld in een CRM-

systeem of een simpele Excel database. Dan spreek je klanten persoonlijk aan vanuit hun eigen umfeld en niet primair vanuit je eigen gezichtspunt. Jonge klanten, oude klantenEen jonge klant vraagt een andere benadering dan een oude klant. De laatste kent je goed, de eerste is jou nog aan het ontdekken. Dat vraagt vooral om: vertellen wie je bent, wat je voor elkaar zou kunnen betekenen en het creëren van ervarin-gen. De relatie met een klant - de Klant Levenscyclus - kent grofweg drie fasen die elk voor zich om een andere focus vragen:

1. Kennismakingsfase: wissel vooral informatie uit en maak tijd voor persoonlijk contact.

2. Groeifase: bewijs hoe je diensten en producten ten gunste van je klant laat komen.

3. Ontwikkelfase: wees proactief en investeer tijd en middelen in kansrijke ideeën voor je klant.

Zorg dat jouw gedrag en communicatie passen bij de fase waarin je klant en jij verkeren. Bijvoorbeeld door het organiseren van evaluatiesessies, brainstormsessies of co-creatiesessies. Maar ook door klanten, bijvoorbeeld via social media, blogs of persoonlijke emailings, te laten delen in jouw waarnemingen en ervaringen.

Succes verzekerd?Je klant kennen, voluit gáán voor de relatie en investeren in je klant is allemaal keihard nodig, maar natuurlijk nog geen garantie voor succes. Dat zou een wel erg simpele voorstelling van zaken zijn. Want daarvoor spelen uiteraard nog andere bedrijfsaspecten een rol. Maar één ding is wel zeker: zonder een klant écht te kennen en zonder een échte relatie te ontwikkelen haal je er nóóit uit wat er in zit!

Oppepper

InSight8

bouwde een weg, brug of tunnel en dat was het. Dat is veranderd. Steeds vaker worden nieuwe contractvormen gehanteerd waarbij taken en verantwoordelijkheden voor aannemers veel méér omvatten. Een voorbeeld: momenteel wordt de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal verbreed. Het bouwconsortium Poort van Bunnik heeft deze opdracht verworven. Als het werk klaar is blijft Poort van Bunnik voor een periode van 20 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dat deel van de snelweg.

Specialistisch werkDit werk is de core business van de afdeling Inspectie, Beheer & Onderhoud van BAM Infraconsult. Deze afdeling, aangevoerd door ingenieur Arjen Vos, doet zeer specialistisch werk. Een deel van het team, gevestigd in Apeldoorn, houdt zich bezig met inspecties van het wegenareaal. Het kijkt daarbij vooral naar kwaliteit en veilig-heid en rapporteert en adviseert daarover. Het andere deel van het team, te vinden in Gouda, houdt zich enerzijds bezig met het adviseren van onderhoudsorganisaties en het assisteren bij aanbestedingen en anderzijds met de instandhouding van infra-projecten op de lange termijn. De afdeling werkt zowel voor een interne markt, BAM zusterbedrijven, als voor de externe markt met opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. In het laatste geval wordt de handelsnaam Multiconsult gebruikt.

Ingenieur Arjen Vos:

‘Breng ons beter in beeld’TTF assisteerde Poort van Bunnik bij de aanbesteding voor de verbreding van de A12. De succesvolle samenwerking inspireerde Integraal projectleider instandhouding Arjen Vos om TTF opnieuw in te schakelen. Ditmaal om zijn afdeling Inspectie, Beheer & Onderhoud duidelijker op de kaart te zetten.

Met het beheer en onderhoud van (water)wegen zijn enorme bedragen gemoeid: 4 miljard in 2011 voor de complete Nederlandse infrastructuur. Tot een jaar of tien geleden had de bouw/infrabranche hier weinig bemoeienis mee. Beheer en onderhoud waren taken voor Rijkswaterstaat en lagere overheden en daar was dan ook alle knowhow aanwezig. Een aannemer

Arjen Vos

InSight 9

Resultaten

Prestatiemeetsysteem ‘Wij hebben het afgelopen decennium een enorme hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan’, vertelt Arjen Vos. ‘Verschil-lende BAM-bedrijven - en daarmee dus ook onze afdeling - zijn betrokken bij meer dan de helft van alle grote infrastructuerele projecten waar het langjarig onderhoud ook deel van uitmaakt. Wij zijn daardoor - steeds beter - in staat om te voorspellen wat de onderhoudsbehoeften en -kosten van wegen en kunstwerken zullen zijn.’ Deze expertise heeft er onder meer toe geleid dat BAM Inspectie, Beheer & Onderhoud een zogenoemd Prestatiemeetsysteem heeft ontwikkeld dat momenteel wordt ingezet op de A12. ‘Daarmee hebben we ieder moment actueel inzicht in de fysieke toestand van de weg. Het laat tevens zien welke storingen er zijn geweest en hoe die zijn opgelost. Rijkswaterstaat kan ieder moment met ons meekijken. Dit is echt een uniek systeem en het mooie is dat we het in eigen huis, binnen deze afdeling, hebben ontwikkeld.’

Kritische vragenArjen Vos en zijn team staan te popelen om hun expertise en ervaring wereldkundig te maken. Want hoe belangrijk ook: inspectie, beheer en onderhoud is een relatief nieuw en klein vakgebied. Zowel intern als extern valt er dus nog veel zendingswerk te doen. Daarvoor wordt TTF nu ingeschakeld. Arjen Vos: ‘Wij hebben samengewerkt bij de aanbesteding van de A12 en ervaren hoe TTF kan helpen onze boodschap scherper te krijgen. Door kritische vragen te stellen, door ons verhaal veel communicatiever te formuleren en vooral door ervoor te zorgen dat we binnenkomen bij de klant. TTF gaat ons helpen potentiële klanten effectiever te benaderen en daardoor opdrachten te verwerven. Gezien het positieve resultaat bij de aanbesteding van de A12 heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.’

InSight10

TTF versterkt de gelederen

Rob van der Linden is per 1 september bij TTF in dienst getreden als Account Director / Bureaumanager. Rob is mede verantwoor-delijk voor het totale klantenpakket van TTF. Daarnaast richt hij zich op de verdere interne professionalisering. Na zijn studie Communicatie heeft Rob ervaring opgedaan aan zowel klant- als bureauzijde. Aan bureauzijde heeft Rob ruim 10 jaar ervaring in onder andere accountmanagement, operations, traffi c en productie. Kortom, een ervaren allrounder die alle ins en outs van het communicatievak kent. Rob van der Linden is bereikbaar op [email protected].

Amsterdam vraagt. Essent levert.

De gemeente Amsterdam maakt werk van duurzaamheid en investeert daarom in de opschaling van oplaadpunten voor elek-trisch vervoer. Binnen drie tot vijf jaar worden duizend oplaad-punten voor elektrisch vervoer geplaatst en geëxploiteerd. Voor energieleverancier Essent was het verkrijgen van deze opdracht van groot strategisch belang. Daarom werd TTF ingezet bij het maken van het aanbestedingsplan, waarvoor een bijzonder opvallende vormgeving werd gekozen. Essent won de aanbesteding met vlag en wimpel en werd gecomplimenteerd vanwege de uitermate professionele verzorging van de plannen.

Nieuwe website TTF

Wie als core business heeft klanten adviseren over marketing en communicatie, moet vooral kritisch naar zichzelf blijven kijken. Dat doen wij en daarom hebben wij onze website vernieuwd. Ons thema: wat kan TTF voor haar klanten doen? Dat uitgangspunt lijkt misschien heel vanzelfsprekend, maar hoe is uw ervaring met andere bureaus? Kijk eens op onze nieuwe pagina Expertise hoe wij dat doen. Wij beloven u een fris perspectief op úw vraag en onze aanpak om die te beantwoorden. Kijk op www.ttfmc.nl.

Onderhoud volgens afspraak

De inschrijving voor het onderhoud aan de railinfrastructuur van het Randstadrail buitengebied, uitgeschreven door HTM, moest anoniem worden ingeleverd. TTF bedacht voor BAM Rail de fi ctieve naam Rail Service Team en stelde als titel voor Onderhoud volgens afspraak. Het aanbestedingsdocument bestond uit twee delen: één deel waarin een set van 22 complexe vragen werd be-antwoord, het andere deel was bestemd voor verbetervoorstellen. TTF hielp in uitgebreide sessies de vragen en antwoorden scherp te krijgen, verzorgde de teksten en de (pakkende) vormgeving.

InSight 11

Aanbod

Doe uw voordeel met deze actie van TTF: gratis een proef-versie laten maken van een eigen e-zine. In de look & feel van uw organisatie en met content die er toe doet.

Het bevorderen van de relaties met bestaande klanten, acquisitie van nieuwe klanten en bouwen aan het merk zijn belangrijke drivers van marketing- en com-municatiebeleid. Uiteraard is het van belang om steeds onderscheidend te zijn in verhaal en boodschap, maar ook in de wijze waarop u communiceert. TTF past voor klanten met succes e-zines toe binnen de communicatie-mix. Juist omdat e-zines op interactieve wijze bijdragen aan de positieve beleving van het merk of de organisatie door klanten en prospects.

GratisTot zover de theorie. Nu de praktijk. Want uiteindelijk geldt voor ons allemaal: zien is geloven. En omdat wij geloven in wat wij laten zien, doet TTF u een aanbod dat u maar beter niet kunt afslaan. Want daar zou u wel eens spijt van kunnen krijgen. Wij bie-den u aan om GRATIS een proefnummer van een e-zine voor u te maken. Dat betekent: een paar pagina’s (voor zover je bij e-zines van pagina’s kunt spreken) waarin we u de

mogelijkheden van het medium laten zien. Uiteraard in de look & feel van uw organisa-tie uitgevoerd en met content die relevant is voor uw business.

Niet voor nietsDaar gaat voor ons best wat tijd en moeite in zitten. En ook al is dit aanbod gratis, we doen het niet voor niets. Natuurlijk hopen wij u ermee over de streep te trekken. Door te laten zien wat wij kunnen en hoe een e-zine voor uw organisatie van belang kan zijn. Daar hoeven we dus verder hele-maal niet geheimzinnig over te doen. Om diezelfde reden - ook daar wil TTF volstrekt duidelijk in zijn - geldt dit aanbod juist ook voor onze bestaande relaties. Zo brengen we in praktijk wat wij op pagina 6 en 7 preken!

Uw aandeelVoor uzelf gaat er ook wat tijd in zitten. Kennismaken, vaststellen wat wij precies voor u gaan maken en uiteindelijk een pre-sentatie bij u in huis. Kortom, een serieus project. Als u belangstelling heeft, dan praten we daar graag eens verder over.

Bel Art director Joppe Broerse voor een afspraak (033 - 461 58 52) of stuur hem een mail ([email protected]), dan belt hij u. En wilt u vast zien wat we nou eigenlijk bedoelen, kijk dan eens op http://vwcamperlifeonline.nl/03U zult het zien en dus ook geloven!

GRATIS, MAAR NIET VOOR NIETS!

Uw eigen e-zine uitproberen

InSight12

Het Volkswagen Camper Centrum en TTF delen meer dan een langdurige en succesvolle relatie. Directeuren Rob Marchal en Hans Pilaar (TTF) zijn bijvoor-beeld allebei verslaafd aan camperen. Handig, en afkicken is niet nodig, want het blijkt steeds weer een bron voor nieuwe en goede ideeën te zijn.

Vrienden maken voor het camperleven

Heeft u het ook wel eens gemerkt? Als je in de zomermaanden om je heenkijkt valt op hoeveel campers er tegenwoordig rondrijden. In alle soorten en maten. Van grappige VW-busjes tot die ultramoderne vakantiekaste-len. Geen wonder: veel vakantiegangers heb-ben kampéren ingeruild voor cámperen. Onder hen veel mensen in het tweede deel van hun carrière, of daar al voorbij, die zich de luxe van een nieuwe of gebruikte camper kunnen per-mitteren. Want er is al gauw een investering van tienduizenden euro’s mee gemoeid.

Hart en nierenHet Volkswagen Campercentrum Nederland, te vinden in Amersfoort, timmert al een poosje aan de weg en viert in 2011 zijn eerste decennium. Tien jaar expertise met alle aspecten van camperen: de verkoop en verhuur van diverse typen VW-campers, een geoliede onderhouds- en after sales service en retailer van hebberig makende accessoires. Onder meer verkrijgbaar via de afgelopen zomer geopende webshop. Spin in het web en zelf een campe-raar in hart en nieren (‘Ik heb er alleen zo weinig tijd voor!’) is Rob Marchal. Hij was vanaf het eerste uur betrokken bij het Volkswagen Camper Centrum en sinds enige jaren voert hij als directeur/eigenaar de regie over een team van bijzonder attente medewerkers.

GezelligDe band met TTF beleeft eveneens een jubileumjaar. Hans Pilaar - in een ver verleden

werkzaam bij Volkswagen importeur Pon’s Automobielhandel en zo mogelijk een nog ver-stokter camperaar (‘Ik heb er alleen zo weinig tijd voor!’) - was vanaf dag één betrokken bij de positionering, marketing en communica-tie van het Volkswagen Camper Centrum. In tien jaar tijd is het bedrijf gegroeid, groot en volwassen geworden en heeft de naam zich ontwikkeld tot een merk om ú tegen te zeggen. Niet dat vousvoyeren de bedoeling is overigens, want informeel en gezellig omgaan met klanten (Rob Marchal: ‘Ik spreek liever over vrienden’) is één van de onderscheidende kenmerken. ‘Mensen komen hier met een hoofd vol vakantieplannen; daar moet je qua sfeer en uitstraling op inspelen’, vertelt Rob Marchal.

Verknocht‘Ik ben bij wijze van spreken opgegroeid met mijn hoofd onder de motorkap. Automonteur sinds mijn veertiende en verknocht geraakt aan het merk Volkswagen. Tien jaar geleden kwam een toenmalig collega - hij was manager sales bij Pon voor Volkswagen bedrijfswagens - naar me toe met het plan van Volkswagen om het compact camperen te gaan uitrollen in Nederland. Dat was pionierswerk. Nederland was toen nog vooral een caravanland. Met name op het gebied van camper-service was er weinig. Wij waren de eersten die dit serieus gingen aanpakken. En van begin af aan wisten we niet wat we meemaakten. De showroom opende als eerste, eind december 2001, terwijl de werkplaats pas begin januari zou starten.

InSight 13

Interview

Mensen lagen toen letterlijk op de stoep te wachten tot de werkplaats zou opengaan.’

Problemen oplossenTTF ontwierp destijds de huisstijl en de pay-off voor het Volkswagen Camper Centrum en de verschillende middelen voor klantencommunicatie. Onder meer het relatiemagazine Beleef Het! De titel was een belofte: geen harde verkooppraat, maar vertellen en laten zien wat je allemaal met een camper kunt meemaken. De rol van Rob Marchal veranderde in de loop der jaren. Was hij in de begintijd het technische brein en hart van de zaak, tegenwoordig is hij hét gezicht van het Volkswagen Camper Centrum. Qua techniek komt hij nog vol aan zijn trekken op de Technische Avonden die een paar keer per seizoen voor klanten worden georgani-seerd. ‘Op zo’n avond hebben we ruim vijftig camperaars over de vloer. Die bieden wij de kennis en kunde om onderweg veel voorko-mende problemen zelf op te lossen.’ Voor veel klanten heet dat: we gaan een avondje naar Rob. Waarmee de populariteit van de persoon, de zaak en het camperen zelf in één zinnetje is gevat.

VolwassenHet jubileumjaar 2011 - tien jaar Volkswagen Camper Centrum - bood een goede gelegen-heid om de gehele communicatie met klanten te moderniseren en te revitaliseren. TTF analyseerde de bestaande middelen en de mogelijkheden van nieuwe media en technieken en kwam met een voorstel voor een crossmediale aanpak. Op basis van een nieuwe vormgeving werd een nieuwe website, e-mail nieuwsbrief, relatiemagazine, e-zine en webshop gecreëerd. De overkoepelende naam: VW Camperlife. Een brand waarin dé usp’s aaneen zijn gesmeed: het merk Volkswagen en het specialisme camperen. De restyling wordt goed gewaardeerd door de doelgroep: klanten en relaties in spe. Het e-zine met z’n fi lmpjes, muziekjes, interactieve quizzen, onderhoud-stips en praktische reisinfo wordt veel bekeken

en vaak meer-dere malen door dezelfde ontvanger. VW Camperlife Magazine is een volwassen tijdschrift dat veel wordt gelezen en met de webshop worden goede zaken gedaan.

VoorsprongUiteraard steunt deze geïntegreerde aanpak op een strategische gedachte. Rob Marchal: ‘Het aspect vertrouwen is en blijft in onze branche heel belangrijk. Ik zag dat andere aanbieders ons succes probeerden te kopiëren en dat was een reden te meer om de voor-sprong die we al hadden vast te willen houden en uit te bouwen. Daarom ontwikkelden wij bijvoorbeeld onlangs een uniek garantie-product en daarom laten wij TTF al tien jaar lang onze communicatie verzorgen. Daarmee boeken wij resultaat. Het bewijs daarvan hebben we het afgelopen jaar weer eens geleverd gekregen.’

Marchal veranderde in de loop der jaren. Was

Kijk eens op www.vwcamperlife.nl Daar vindt u ook links naar alle indit artikel genoemde media.

Rob Marchal

InSight14

AkzoNobel, divisie Wegenzout, organiseerde afgelopen najaar voor haar klanten een themadag rond het onderwerp duurzaamheid in gladheid-bestrijding. TTF verzorgde alle communicatie over en rond dit geslaagde evenement en ontwierp onder meer een nieuwe advertentielijn.

TTF ondersteunt AkzoNobel

Verdienen per vierkante meter

antiklontermiddel mTA dat AkzoNobel momenteel op de markt brengt, komt het gesprek als vanzelf op de themadag over duurzaamheid in gladheidbestrijding, die gepland staat voor begin september. Nog ver weg op dat moment: het is nog maar febru-ari. Of Rolf Breslau en zijn medewerkers die themadag zelf voorbereiden en organiseren, luidt de vraag die vooral niet te opdringerig wil zijn. En na het bevestigende antwoord volgt meteen de tweede, eveneens geheel vrijblijvende vraag. Of er wellicht interesse is in de ondersteuning door een bureau dat doorkneed is in duurzaamheidvraagstukken, veel ervaring heeft met het organiseren van events, bijzonder goed thuis is in de wereld van gladheidbestrijding en dat bovendien specialist is in marketing en communicatie binnen business to business?

VisionairWant uiteindelijk is de AkzoNobel Themadag onderdeel van een veel breder marketing- en communicatievraagstuk. Namelijk: hoe vermarkt je op onderscheidende wijze een generiek product als wegenzout? Het we-genzout van AkzoNobel onderscheidt zich in verschillende aspecten van ander wegen-zout. Het gebruik ervan leidt tot meer ef-fi ciency, kostenbesparingen en is beter voor het milieu. Afnemers en potentiële klanten zijn echter onvoldoende doordrongen van deze elkaar versterkende voordelen. Het in september geplande symposium diende om duidelijk te maken dat duurzaamheid en

Soms komt van het een het ander. Rolf Breslau heeft de marketing en sales van AkzoNobel Wegenzout ten behoeve van de professionele gladheidbestrijding in Nederland in zijn portefeuille. Sprekend over gladheidbestrijding komt al gauw de naam van Aebi Schmidt Nederland in beeld, markt-leider op het gebied van materieel voor gladheidbestrijding. TTF verzorgt voor Aebi Schmidt Nederland het relatiemedium ASH Magazine, waarin Rolf Breslau regelmatig aan het woord komt. Zowel in redactionele artikelen als in advertorials, waarin hij zijn producten op een onderscheidende manier over het voetlicht brengt.

VrijblijvendVan het een kwam het ander. Tijdens een interview met Rolf Breslau over het nieuwe

InSight 15

Showcase

kosteneffectief opereren wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Het inleidende ge-sprek over samenwerking tussen AkzoNobel en TTF leidde tot de concrete opdracht om deze boodschap visionair en beeldend vorm te geven en daarbij alle communicatie rond de Themadag 2011 te verzorgen.

Duurzaam DNAAandacht vragen leidt niet automatisch tot aandacht krijgen. Op het bureau van beslissers en inkopers dwarrelen invitaties voor seminars, events en themadagen als sneeuwvlokken neer. Voor de relaties van AkzoNobel is dat niet anders, ook zij moeten oppassen niet ondergesneeuwd te raken. Het was dus zaak om de uitnodiging voor de Themadag 2011 op een positieve manier te laten opvallen. Een handicap daarbij is dat duurzaamheid niet het thema is dat bij de doelgroep onmiddellijk de adem doet stokken. Natuurlijk wordt het belang ervan onderkend en is het besef aanwezig dat de overheid zichzelf heeft verplicht om duurzaam in te kopen, maar twee strenge winters op rij hebben de focus verlegd. Doordat enorme volumes zout zijn gestrooid, met als gevolg dat het spookbeeld van een zouttekort door Nederland waarde, zijn leveringsbetrouwbaarheid en kostprijs voor inkopers van Rijk, provincies en gemeenten vooral belangrijk. Uiteraard staan die aspecten bij AkzoNobel ook vol in de schijn-werper, maar duurzaamheid - op duurzame wijze produceren, duurzame producten maken en klanten duurzaam helpen werken - zit in het DNA van de onderneming gegoten.

TaglineHét grote voordeel van wegenzout met mTA is dat duurzaamheid en kostenbeheersing voor afnemers in dit geval hand in hand gaan. Dankzij de fysische eigenschappen van AkzoNobel wegenzout is er in verge-lijking met ander strooizout minder van nodig per vierkante meter voor ten minste hetzelfde effect. Kortom: goedkoper. Minder zout hoeven strooien is ook beter voor het milieu en als het bestaande antiklontermid-

del ijzercyanide wordt vervangen door milieuvrien-delijk en volledig afbreekbaar wijnsteenzout (mTA), dan is de milieuwinst maximaal. Verdienen per m² is dan ook de centrale gedachte achter de nieuwe advertentiecampagne die TTF voor Akzo-Nobel ontwikkelde en de slogan Méér met minder werd de tagline in de communicatie rond de AkzoNobel Themadag. De uitnodi-ging daarvoor werd verpakt in een opvallend doosje met daarin onder meer een zakje mTA wegenzout. Een serie e-mail reminders en een nabelactie zorgden ervoor dat de door TTF aangeklede zaal goed gevuld was op 6 september. Het programmaboek waarin dagvoorzitter Jacqueline Cramer en key note speaker Wubbo Ockels werden aangekon-digd, is uiteraard ook door TTF verzorgd.

Attent‘Het was gisteren een mooie dag! Dit suc-ces is mede aan jullie inzet te danken, dus: gefeliciteerd en bedankt!’ Een attent mail-tje van Rolf Breslau aan TTF daags na de Themadag 2011. Van het een komt het ander. Hopelijk zal er in 2012 weer een nieuwe themadag worden georganiseerd en in de tussentijd gaat TTF AkzoNobel Wegenzout ondersteunen bij de ontwikke-ling, implementatie en uitvoering van een integraal marketingcommunicatieplan.TTF is er klaar voor.

Rolf Breslau

TTF is lid van Pragma, de Nederlandse vereniging van onafhankelijke en erkende communicatie-adviesbureaus.

TTF Marketing & Communicatie

Utrechtseweg 148, 3818 ER AmersfoortPostbus 1473, 3800 BL Amersfoortwww.ttfmc.nl

Bekijk onze nieuwe website!