TTF Insight 03

download TTF Insight 03

of 16

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Relatiemagazine van TTF Marketing & Communicatie

Transcript of TTF Insight 03

 • InSight 1

  InSightNummer 4- 2011Relatiemagazine van TTF Marketing & Communicatie

  Louis van Gaal over Spieren voor Spieren

  Actie: gratis e-zine aangeboden!

  Showcase: TTF ondersteunt AkzoNobel

  TTF bouwt mee aan het Prestatiehuis

 • Voor mij is het simpel: de Stichting Spieren voor

  Spieren doet levensbelangrijk werk, gericht op

  de genezing en behandeling van spierziekten. De

  fondsenwerving komt ten goede van wetenschap-

  pelijk onderzoek om deze ziekten zo snel mogelijk

  de wereld uit te helpen. Dat is hard nodig, want

  er is nog heel weinig bekend over spierziekten. In

  april 2008 opende de Stichting in samenwerking

  met het UMC, het Spieren voor Spieren Kindercen-

  trum in Utrecht. Een immense stap vooruit. Voor

  kinderen met een spierziekte en voor hun families.

  Geen wachtlijsten, geen slopend diagnosetraject

  dat jaren in beslag neemt, maar een wezenlijke

  vooruitgang, gecreerd door de Stichting en haar

  supporters. Dat is pas waar voor je geld.

  Louis van GaalAmbassadeur van Spieren voor Spieren

  De Stichting Spieren voor Spieren kan uw support

  goed gebruiken. Bezoek de website en word direct

  supporter of kom in beweging, organiseer een

  activiteit en verzamel sponsor gelden. Zet ook

  uw gezonde spieren in voor zieke spieren!

  www.spierenvoorspieren.nl

  er is nog een lange weg

  te gaan

  REKEN AF MET SPIERZIEKTE

  BANK 33322

  G E Z O N D E S P I E R E N Z E T T E N Z I C H I N V O O R Z I E K E S P I E R E N

  51580032.testimonial Goal.indd 1 01-11-2011 13:50:23

 • InSight 3

  Inhoudsopgave

  In een keer goed 4TTF helpt het Prestatiehuis bouwen

  De visie van TTF 6Klantenbehoud verdient beter

  Ingenieur Arjen Vos: 8Breng ons beter in beeld

  Kort door de bocht 10

  Uw eigen e-zine uitproberen 11Gratis, maar niet voor niets!

  Vrienden maken voor het camperleven 1210 jaar Volkswagen Camper Centrum

  TTF ondersteunt AkzoNobel 14Verdienen per vierkante meter

  Denk- & doenkrachtAls marketing- en communicatiebureau zijn wij dagelijks in de weer om te bedenken hoe een bedrijf of organisatie zich het beste over het voetlicht kan brengen. Daarover leest u in deze uitgave van InSight Magazine een aantal - naar wij hopen - interessante cases. Maar bedenken is n, uitvoeren is twee. Bij het laatste komt het aan op doorzettingsvermogen en kracht. Kracht om zaken in beweging brengen, want: the proof of the pudding is in the eating.

  Wat nu als dat in beweging komen niet zo vanzelfsprekend is en daar best een handje bij geholpen kan worden? Bijvoorbeeld bij kinderen met een spierziekte. Onder het motto Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren ondersteunen veel (ex-)topsporters de stichting Spieren voor Spieren. En dat is nodig, want fondsen voor onderzoek naar spier-ziekten zijn hard nodig. TTF draagt graag een steentje bij om de boodschap van Spieren voor Spieren bij u bekend te maken.

  Hans Pilaar

  Reageren? Mail aan hans.pilaar@ttfmc.nl

  Colofon

  InSight is een uitgave van TTF Marketing & Communicatie b.v., Utrechtseweg 148, 3818 ER Amersfoort.

  Bladmanagement en redactie: Bart Schenkels. Fotografie: TTF. Art direction en vormgeving: Joppe Broerse. Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Redactieadres: TTF Marketing & Communicatie B.V., Postbus 1473, 3800 BL Amersfoort. Telefoon: 033 - 461 58 52. E-mail: info@ttfmc.nl Website: www.ttfmc.nl

  TTF stelt in elke editie van InSight belangeloos een pagina ter beschikking aan een organisatie die zich inzet voor goede doelen.

 • InSight4

  Wie googlet op de term Prestatiehuis vindt zon 20 paginas vermeldingen. Terwijl deze naam pas begin oktober wereldkundig is gemaakt. TTF hielp een consortium van vier bouwgerelateerde ondernemingen handen en voeten geven aan hun inno-vatieve concept voor passief renoveren. Het verhaal van een succesvolle beursgang.

  In een keer goed

  TTF helpt het Prestatiehuis bouwen

  Een aantal ondernemingen voerde in Roosendaal gezamenlijk een renovatiepro-ject uit voor sociale laagbouwwoningen. Het ging hierbij om het passief renoveren van 134 woonhuizen. Dat wil zeggen dat het huis naast een bouwkundige upgrade ook een energetische transformatie onder-gaat. Het resultaat is een duurzame woning waarvan de schil - gevel en dak - compleet is vernieuwd. Doordat de nieuwe schil perfect isoleert n door het toepassen van energiebesparende maatregelen daalt het energieverbruik met zon 80 procent. De bewoners krijgen een huis waarin het prettiger en gezonder wonen is, terwijl hun netto woonlasten dalen. Dat laatste biedt woningcorporaties perspectief. De woon-lastendaling creert ruimte voor huur-verhoging en zo ontstaat uitzicht op een

  beter rendement. Bovendien, doordat de verbouwing in n keer goed wordt aange-pakt, daalt de Total Cost of Ownership over een periode van 30 40 jaar. Dat draagt ook bij aan een beter rendement.

  InnovatiefBrink Climate Systems, Van Ieperen Groep en VDM Woningen voerden dit project uit in 2010. De samenwerking was bij toeval ontstaan, maar beviel z goed dat na a oop de koppen bij elkaar werden gestoken om te kijken of er mr in zat. Ja dus. En nadat de fi rma Doorwin als vierde partij betrokken werd, kon een werkgroep aan de slag om het in de praktijk geleerde uit te bouwen tot een innovatief concept voor passief renove-ren. De integratie van de verschillende pro-cessen tot n bouw-, installatietechnisch en logistiek proces plus een hoge mate van prefabricatie maken het mogelijk om de complete verbouwing binnen tien werkdagen uit te voeren. En het mooie is: de bewoners hoeven hun huis niet uit. Dat scheelt hn een hoop ongemak en woningcorporaties de kosten voor tijdelijke herlocatie 5.500 euro per woning.

  MomentumDe wil tot samenwerken was er dus en het concept stnd. En dan? Hoe laat je de we-reld weten dat jouw concept d oplossing is

 • InSight 5

  Beursgang

  voor woningcorporaties die zich afvragen of zij hun bezit moeten renoveren of vervangen door nieuwbouw? Hoe presenteer je het samenwerkingsverband aan de markt en - vooral - wat voor naam krijgt je concept eigenlijk? Daarbij was n ding duidelijk: de Energiebeurs begin oktober was ht moment voor de introductie. Dat hield in dat de voorbereidingstijd heel krap was toen in juni binnen het consortium het stoplicht op groen ging.

  RazendsnelEen goede briefi ng is goud waard. Jan-Piet van Ieperen (Van Ieperen Groep) en Wendy Wind (Brink Climate Systems) hadden een glasheldere briefi ng op papier gezet, een shortlist van bureaus gemaakt en binnen no time afspraken gemaakt om op heel korte termijn tot een keuze te kunnen komen.TTF presenteerde zich met een vierkoppig team tijdens het kennismakings-/selectie-gesprek; alle disciplines zaten aan tafel, zo-dat razendsnel geschakeld kon worden. Een vruchtbare meeting, want een dag later was de opdracht een feit: bedenk een naam voor ons concept, een naam voor ons consortium, ontwikkel een logo en huisstijl en help onze beursgang voor te bereiden, onder meer door diverse middelen te produceren en de stand te creren.

  PrestatiehuisTTF bedacht de naam Prestatiehuis. Die maakt in een keer duidelijk wat de passief gerenoveerde woning doet en betekent. Namelijk: uitstekende prestaties leveren op het gebied van wooncomfort, energie-besparing, duurzaamheid en rentabiliteit. De naam voor het consortium is dan niet moeilijk te raden: Team Prestatiehuis. Logo en huisstijl: fris, helder en een duidelijke verbeelding van de waarden die het concept Prestatiehuis representeert. De presentatie van een en ander, die voorafging aan een creatieve sessie over in te zetten middelen, ontlokte Wim Hijmissen (commercieel direc-teur Brink Climate Systems) het

  compliment: TTF heeft ons op een aan-gename manier verrast. In een heel korte tijd is er veel werk verzet en het ziet er uitstekend uit. Dit geeft ons vertrouwen in een geslaagde introductie.

  Goed ontvangenDat vertrouwen bleek terecht. De stand stond als een huis en de geproduceerde middelen - beursuitnodigingen via een dm-actie, een opvallende folder, een website - werden goed ontvangen. De persberichten leidden tot ink wat free publicity en verzoeken om interviews door vakbladen. De stand werd goed bezocht en de beursdeelname leverde bij elkaar zon honderd leads op. Team Prestatiehuis heeft dankzij de ondersteuning van TTF een goede eerste stap kunnen zetten om de markt bekend met en warm te maken voor het Prestatiehuis.

 • InSight6

  U voelt m al aankomen, TTF gaat natuur-lijk voor de laatste benadering. Het is namelijk bewezen: de mate waarin een bedrijf klanten behoudt zie je met een factor vijf of meer terug in de winstge-vendheid. Maar ja, hoe kun je nu - met name binnen B2B - het beste je klanten behouden?

  Jagen en verzamelenHoe vaak zien we niet dat op nieuwe klanten wordt gejaagd met een entree-korting of extra services, terwijl bestaande relaties niet worden beloond voor het feit dat zij al jaren klant zijn. Even een voorbeeld dat we allemaal wel kennen: het krantenabonnement. Steeds weer je abonnement opzeggen en gebruik maken van een nieuw aanbod is lonend. Abonnee blijven dus niet. De visie van TTF: bekijk je mogelijkheden om te investeren in je verzameling vaste klanten. En: breng dat beter in balans met het geld en de moeite die je besteedt aan het werven van nieuwe klanten.

  Geen knellende bandenHet zou zo comfortabel zijn: klanten die automatisch naar je toe komen, omdat zij bij niemand anders terecht kunnen. Zij zijn afhankelijk van jou - door een con-tract of licentie - en dat geeft een mooie binding.