Tribune - November 2008

download Tribune - November 2008

of 32

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Geestelijke gezondheidszorg ontwricht door marktwerking •Interview Geert Reuten: ‘Wat niet failliet mag, moet in publieke handen’ •SP presenteert buurtenplan •Soundbites: Kredietpraat • Reisverslag Rusland en Georgië: Hopen op gezond verstand • Suppack: We doen het zelf wel • Afdrachtregeling: ‘Ter Horst moet zich er niet mee bemoeien’ • Linksvoor • Indonesië: Op bezoek bij ons onverwerkt verleden

Transcript of Tribune - November 2008

 • 2 TRIBUNE JANUARI 2008

  Jaargang 44 nr. 10 november 2008 Nieuwsblad van de SP 1.75

  GGZ: gek van de marktwerking

  Indonesi: ons onverwerkt verleden

  Kredietcrisis

 • 2 TRIBUNE NOVEMBER 2008

  ColofoNUITgavE vaN dE SoCIalISTISChE PaRTIj (SP)verschijnt 11 maal per jaar

  aBoNNEmENT 5,00 per kwartaal (machtiging) of 24,00 per jaar (acceptgiro). Losse nummers 1,75. SP-leden ontvangen de Tribune gratis.

  REdaCTIERob Janssen, Danil de Jongh

  aaN dIT NUmmER WERKTEN mEE:Willem Bos, Jola van Dijk, Maja Haanskorf, Ronald Kennedy, Suzanne van de Kerk, Tiny Kox, Karen Veldkamp, Rob Voss

  voRmgEvINgAntoni GraciaRobert de Klerk Gonnie Sluijs

  IllUSTRaTIESGideon Borman, Arend van Dam, Wim Stevenhagen

  SP algEmEENT (010) 243 55 55 F (010) 243 55 66E sp@sp.nlI www.sp.nl

  lEdEN- EN aBoNNEmENTENadmINISTRaTIE Vijverhofstraat 65 3032 SC Rotterdam T (010) 243 55 40F (010) 243 55 67E administratie@sp.nl

  REdaCTIE TRIBUNEVijverhofstraat 65 3032 SC Rotterdam T (010) 243 55 42F (010) 243 55 66E tribune@sp.nl

  dE TRIBUNE IN gESPRoKEN voRm Belangstellenden voor de Tribune op cd kunnen contact opnemen met de SP-administratie.

  dE TRIBUNE oP INTERNETwww.sp.nl/nieuws/tribune

  CovERPeter Hilz / Hollandse Hoogte

  vaCaTURES SPWegens personeelswisseling en uitbreiding van taken heeft de SP twee vacatu-res op haar partijbureau: Boekhouder(M/V) Hoofdinkoop/logistiekenpandbeheer(M/V)

  Voormeerinformatie:www.sp.nl/vacatures.stm

  InSpanning,hetmaandbladvanhetwetenschappelijk bureau van de SP, is de afgelopen jaren een reeks portretten verschenenvanmarkantesocialisten.Wetenschappersenpoliticimeteenverschillende politieke achtergrond werdenuitgenodigdomtevertellenovereensocialistdiehenheeftgenspireerd.Dat heeft een divers gezelschap opgele-verd:vanPieterJellesTroelstra,HenriPolakenJoopdenUyltotHermanGorter, Anton Constandse en Karel GlastravanLoon.Dezediversiteitweerspiegelt de veelkleurigheid van het socialismeinNederland.DeartikelenzijndoorSP-TweedeKamerlidRonaldvanRaakenwetenschappelijkmedewer-kerSjaakvanderVeldengebundeldinSocialisten.Mensenachterdeidealen.

  Hetboekkost14,95euroenistebestel-lenviadeonlineSP-winkel(www.sp.nl/service/goederen/shop.php).Hetisookverkrijgbaarviadeboekhandel.

 • 3 TRIBUNE NOVEMBER 2008

  GeertReuten

  Kredietcrisis: Roeptumaar!

  Kaukasus

  De crisis zal worden aangegrepen om de inkomensverschillen

  opnieuw groter te maken

  Tegenwoordig minder angst voor de Linkspartei

  dan voor de Lehman Brothers

  Als de oorlog begint, heeft de politiek gefaald

  EN vERdER... 4Betuwelijn:doodspoor

  6 GGZ:Concurrerenmetlantaarnpalen

  20 Suppack:voormaligUnilever-werknemersdoenhetnuzelf

  22 Afdrachtregeling:TerHorstdwarsboomtpartijdemocratie

  25Nieuw:deSPECIAAL-reeks

  26LinksVoor:JurgenElfrink

  IN dIT NUmmER:

  16

  17

  12

  8Nieuws27Gespot28Prikbord30Theo31CryptogramNamens de redactie: Danil de Jongh

  Koude douche

  Vorig jaar, tijdens de kerstdagen om precies

  te zijn, stroomde plots het water van mijn

  douche rechtstreeks de woonkamer in.

  Terwijl mijn geliefde nietsvermoedend

  genoot van een verkwikkende wasbeurt,

  schreeuwde ik de boel bij elkaar dat die

  kraan NU ONMIDDELLIJK dicht moest. Ik

  zag mijn net geverfde behangetje loslaten,

  de vloerbedekking zompig worden en de

  kerstverlichting gevaarlijk knipperen. Na

  twee weken kattenwasjes bij de

  keukengootsteen, werd ik verblijd met de

  komst van een kloeke loodgieter die het lek

  snel gedicht had. Ok, het kost een paar

  telefoontjes met de woningbouwvereniging,

  maar dan heb je ook wat. Ik heb het lek niet

  zelf hoeven zoeken, laat staan dat ik het zelf

  moest repareren. Nee, mij zul je niet zien in

  programmas als Help, mijn partner is een

  klusser.

  Bij Pauw & Witteman werden onlangs

  archiefbeelden vertoond van een speech

  van George W. Bush uit 2002. Hij maakte

  zich kennelijk zorgen over de belabberde

  huisvesting van veel Amerikanen en

  meende de oorzaak gevonden te hebben.

  Arme mensen hebben geen geld om een

  mooi huis te kopen! Zijn oplossing: als

  mensen geen geld hebben, dan moeten ze

  het kunnen lenen. Samen met

  hypotheekverstrekkers Fannie May en

  Freddie Mac ging hij zorgen dat een forse

  hypotheek voortaan ook binnen het bereik

  zou komen van starters op de woningmarkt

  en mensen met een verleden van niet

  afgeloste schulden.

  De gevolgen zijn bekend. Onbegrijpelijk, dat

  een president niet wil inzien dat minder

  vermogende mensen meer gebaat zijn bij

  een goed stelsel van sociale woningbouw

  dan bij een veel te hoge hypotheek. Twee

  weken niet kunnen badderen was

  vervelend. Maar een onaflosbare hypotheek lijkt me pas echt een koude douche.

 • 4 TRIBUNE NOVEMBER 2008

  Tekst Rob Janssen Foto Rob Voss

 • 5 TRIBUNE NOVEMBER 2008

  Hij moest en zou er komen: de Betuwelijn. 160 kilome-ter lang, 130 viaducten en bruggen, tunnels van in totaal 18 kilometer lengte. Kosten: bijna vijf miljard euro. Maar er rijden nog nauwelijks treinen over, en aan de Duitse kant gebeurt zo goed als niets.Het blijft maar doormodderen met die Betuwelijn, zegt SP-Kamerlid Emile Roemer. Op dit moment gaat het om 150 treinen in de week. De capaciteit is 320 per dg. Vanaf december gaat een nieuwe dienstrege-ling in en gaan er zon 240 treinen per week rijden. Maar dat is nog steeds maar 5 procent van de capaci-teit van de lijn. Voor die 5 miljard had je alle proble-men in het openbaar vervoer kunnen oplossen, inclusief extra spoor voor goederenvervoer. Verwijzend naar het alternatief van vervoer over water publiceerde de SP onder de titel Laat de Betuwe-lijn varen al in 1993 een stevig onderbouwd pleidooi tegen het project. Daarnaast trok de partij alles uit de (actie)kast om politiek Den Haag ervan te overtuigen dat het om een gigantische misinvestering ging. In 1995 gaf de Tweede Kamer echter in grote meerderheid groen licht voor de aanleg.

  Dood spoor

  Tekst Rob Janssen Foto Rob Voss

 • 6 TRIBUNE NOVEMBER 2008

  aCTUEEl

  Ondanks een stralende zon en blauwe lucht, luiden zaterdag 25 oktober in congreshal

  Houtrust te Amersfoort honderden mensen de noodklok over de geestelijke

  gezondheidszorg. Een psycholoog: In plaats van een specialiteitenrestaurant is de GGZ

  een McGGZ geworden, met een Happy Meal van vijf gesprekken.

  lantaarnpalenGeestelijke gezondheidszorg ontwrichtdoormarktwerking

  De invoering van het marktmechanisme holt de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) uit en reduceert behandelaars tot boek-houders en patinten tot registratienummers. Dat beeld komt op niet mis te verstane wijze naar voren uit het onderzoeksrapport De GGZ ontwricht dat de SP en de actiegroep Zorg Geen Markt in Amersfoort presenteren. Aan het onderzoek hebben 5400 mensen uit de GGZ meegedaan, 10 procent van het totale aantal zorgverle-ners. Dat is een enorme opkomst, zegt Ineke Palm, een van de samenstellers van het rapport. Het maakt duidelijk dat er iets grondig mis is. Marktwerking is niet het medicijn tegen ondoelma-tigheid en stijgende kosten, integendeel. Dat weten de circa vijfhonderd aanwezigen ook, volgens Agnes Kant. U snapt dat zorg geen markt is en behandeling geen product, stelt ze in haar openingswoord. De GGZ is een breed werkveld. Het gaat over instellingen, maar ook over vrijgevestigde therapeuten en psycho-logen; om langdurige zorg, maar ook om een breed scala aan kortlopende behandelingen. Soms zijn problemen uiterst complex, soms eenvoudig. Het gaat ook over preventie, die in het huidige bestel het kind van de rekening dreigt te worden. Ons preventie-project onder kinderen heeft uitstekende resultaten, zegt een

  Rotterdamse preventiewerker. Inmiddels is het team gehalveerd, want de financiering moet in het nieuwe stelsel uit de gemeentelijke pot komen. Daar concurreren we met lantaarnpalen.Duidelijk is dat alle zorgverleners last hebben van oprukkende bureaucratie, toegenomen werklast en een gekmakend systeem van controle en registratie. Er is sprake van wantrouwen tegenover de hele beroepsgroep, stelt een behandelaar getergd. Ik wil best transparant zijn en vertellen wat ik doe, maar nu zit ik 40 procent van mijn tijd onzinnige formulieren in te vullen.

  Schijnvertoning Luid applaus uit de zaal, waar een spandoek met de tekst DBCs KLINKklare nonsens deze gehate registratievorm naar de prullenbak verwijst. De letters staan voor Diagnose Behandel Combinatie; hierin moeten volgens vaste richtlijnen de diagnose en behandeling van een patint worden vastgelegd. Plus de kosten ervan. Zonder een DBC vergoedt een zorgverzekeraar niet. Behalve dat het de behandelaar veel tijd kost om de gegevens digitaal aan te leveren, komt hiermee ook gevoelige informatie in handen van derden. Ik word dagelijks gedwongen mijn beroepsgeheim te schenden, stelt een therapeut. Bovendien is het een schijnvertoning. Want wat ik volgens vaste protocollen invul, heeft niets te maken met de werkelijke problemen en behandeling van de patint. Die kun je nu eenmaal niet in een pasklaar vakje stoppen. Waarom dan zon DBC? Omdat het dient als instrument om te onderhandelen over

  Concurrerenmet

  Agnes Kant: Dan pak ik de minister wel aan

 • 7 TRIBUNE NOVEMBER 2008

  aCTUEEl ColUmN

  Ikwisthetniet. Ikbengeschokt

  prijzen. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars moeten immers met elkaar concurreren. Minister Klink is persoonlijk aanwezig en stelt in zijn reactie op het rapport dat DBCs de transparantie van kwaliteit, prijs en doelmatigheid van de zorg