Triage instrument

of 28 /28
Triage instrument Dr. Maria GT Dolders, projectleider Dhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker Revalidatiezorg Congres NVFG 14-09-2012

Embed Size (px)

description

Triage instrument. Revalidatiezorg. Dr. Maria GT Dolders, projectleider Dhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker. Congres NVFG 14-09-2012. Definitie GRZ volgens VWS. Medisch-specialistische diagnostiek/interventie plaatsgevonden en is afgerond - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Triage instrument

Page 1: Triage instrument

Triage instrument

Dr. Maria GT Dolders, projectleiderDhr. Pieter E le Rütte, projectmedewerker

Revalidatiezorg

Congres NVFG 14-09-2012

Page 2: Triage instrument

Definitie GRZ volgens VWS

• Medisch-specialistische diagnostiek/interventie

plaatsgevonden en is afgerond

• Integrale en multidisciplinaire aanpak vereist

• Multimorbiditeit die in combinatie met de behandelde aandoening leidt tot verminderde leer- en trainbaarheid

• Behandelplan aanwezig met revalidatiedoelen

• Terugkeer naar de thuissituatie of het verzorgingshuis

Congres NVFG 14-09-2012

Page 3: Triage instrument

Waarom?

• vervallen centrale indicatie door CIZ

• specialisten ouderengeneeskunde rol spelen in indicatie

• ontwikkeling triage instrument

Congres NVFG 14-09-2012

Page 4: Triage instrument

Uitgangspunten

• triage conform landelijk vastgestelde definities Medisch specialistische revalidatiezorg Geriatrische revalidatiezorg Herstelgerichte zorg

• uniformering van toewijzing patiënten voor geriatrische revalidatiezorg

• één format dat uitwisselbaar is

• uitgaande van gewenste situatie; (zorg)vraaggericht

Congres NVFG 14-09-2012

Page 5: Triage instrument

Werkwijze

• Aantal bijeenkomsten is 9

• 3 algemene bijeenkomsten 1 bijeenkomst voor definities en uitgangspunten 1 bijeenkomst voor proces van triage, uitvoerders, taken, verantwoordelijkheden en evt. minimale eisen 1 bijeenkomst voor triage model/instrument

• 6 bijeenkomsten voor cliëntprofielen 2 bijeenkomsten voor CVA

2 bijeenkomsten voor Electieve orthopedie, Heup en Amputatie2 bijeenkomsten voor Overige Diagnoses

Congres NVFG 14-09-2012

Page 6: Triage instrument

Deelnemers werkgroepen

1. Specialist ouderengeneeskunde2. Revalidatiearts3. Fysiotherapeut4. Transferverpleegkundige5. Orthopedisch chirurg6. Vaatchirurg7. Neuroloog

…. Internist ouderengeneeskunde/geriater

Congres NVFG 14-09-2012

Page 7: Triage instrument

Welke vragen beantwoorden?

• doel en definities van triageWat is het doel en wat is de definitie van triage?

• doelgroep van triageWelke patiënten komen in aanmerking voor revalidatiezorg en moeten met een triage instrument worden beoordeeld?

• proces van triageHoe ziet het proces van triage eruit?

• opstellen van triage instrument

Congres NVFG 14-09-2012

Page 8: Triage instrument

Doel triage (wat willen we er mee bereiken)

zorgen dat de desbetreffende persoon (patiënt)

• de juiste zorg• de juiste behandeling krijgt

op de• juiste plaats en• juiste tijd

Congres NVFG 14-09-2012

Page 9: Triage instrument

Definitie triage!

• Een zo vroeg mogelijk gestart• dynamisch beslisproces waarmee• patiënten waarvan verwacht wordt dat er

beperkingen in activiteiten en/of participatie (of een verergering daarvan) zullen ontstaan

• tijdens een ziekenhuisopname (1e keer)• worden geïndiceerd• voor de juiste revalidatiezorg• op de juiste plaats

Congres NVFG 14-09-2012

Page 10: Triage instrument

Stap 1: ScreeningWelke patiënten komen in aanmerking voor triage?

• Zijn er één of meer aandoeningen die (na ziekenhuisopname) (blijvende) beperkingen opleveren?

• Heeft deze patiënt (hulp bij) revalidatie nodig?

Congres NVFG 14-09-2012

Page 11: Triage instrument

Revalidatie of herstelzorg?

• Herstelzorg:

basis monodisciplinaire behandeling en basis verpleegkundige zorg

• Revalidatie:

multidisciplinaire, doelgerichte en taakgeoriënteerde diagnostiek of behandeling

Congres NVFG 14-09-2012

Page 12: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Diagnose

Congres NVFG 14-09-2012

Page 13: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Diagnose

Congres NVFG 14-09-2012

Page 14: Triage instrument

Wat is er aan de hand?

CVAElectieve orthopedie

Trauma (heup)Amputatie

Overige aandoeningenNevendiagnosen

Congres NVFG 14-09-2012

Page 15: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Diagnose

Premorbide Functioneren

Congres NVFG 14-09-2012

Page 16: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Diagnose

Premorbide Functioneren

Congres NVFG 14-09-2012

Page 17: Triage instrument

Hoe functioneerde patiënt voor probleem?

Motorisch functionerenCognitief functioneren

CommunicatieADL

Persoonlijke factorenOmgevingsfactoren

Maatschappelijke participatie

Medische stabiliteit

Congres NVFG 14-09-2012

Page 18: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Diagnose

Premorbide Functioneren

Actuele Functioneren

Congres NVFG 14-09-2012

Page 19: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Diagnose

Premorbide Functioneren

Actuele Functioneren

Congres NVFG 14-09-2012

Page 20: Triage instrument

Hoe functioneert patiënt nu?

Motorisch functionerenCognitief functioneren

CommunicatieADL

Persoonlijke factoren

Medische stabiliteit

Congres NVFG 14-09-2012

Page 21: Triage instrument

Stap 2: Patiëntkenmerken

Actuele Functioneren

Diagnose

Premorbide Functioneren

Congres NVFG 14-09-2012

Page 22: Triage instrument

Van functionele prognose naar objectivering

Congres NVFG 14-09-2012

Page 23: Triage instrument

Stap 3: Onderscheidende factoren Beoordeling

Factoren

1 2 3

Medische stabiliteit

Intensiteit

Motivatie *

Specialisatie (kwalitatieve beoordeling)

* Naast motivatie ook hulpvraag van de patiënt

Congres NVFG 14-09-2012

Page 24: Triage instrument

Stap 4: Plaatsing

• Transferverpleegkundige/-bureau zorgt voor uitvoering van de beslissing: de plaatsing

Congres NVFG 14-09-2012

Page 25: Triage instrument

Aandacht voor maatwerk

• Veranderende situatie• Uitgestelde triage• Hertriage

Congres NVFG 14-09-2012

Page 26: Triage instrument

Vervolg

• Schrijven van handleiding• Uitwerking patiëntprofielen• Uitwerking meetinstrumenten bij patiëntprofielen• Studie naar gebruik van triage instrument

Congres NVFG 14-09-2012

Page 27: Triage instrument

Rol fysiotherapeut

• In een zo vroeg mogelijk stadium gegevens aanleveren over het motorisch functioneren van de patiënt

• (Door)ontwikkelen van klinimetrie voor alle diagnosegroepen

• Ontwikkelen van coachingsfunctie• Afhankelijk van hoe instelling organiseerd

onregelmatige diensten

Congres NVFG 14-09-2012

Page 28: Triage instrument

GRZ=Energie?

• Dank aan de algemene werkgroep en de diagnose specifieke werkgroepen en aan toehoorders

Congres NVFG 14-09-2012