Trendrapport Heuvel Galerie

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  483
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Trendrapport Heuvel Galerie

4-7-2010

Heuvel Galerie

Trendrapport Koos Hoeijmakers

Commercile Economie, Studentnummer 2114858

INHOUDSOPGAVE 1. Omschrijving ...............................................................................................................................4 1.2 Social media (komt voort uit web 2.0) ........................................................................................4 1.3 Experience Economy.................................................................................................................5 1.4 Instant Gratification ...................................................................................................................5 2. Analyse van de trends .....................................................................................................................6 2.1 DESTEP analyse.......................................................................................................................6 2.1.1 Demografische factoren ......................................................................................................6 2.1.2 Economische factoren ........................................................................................................7 2.1.3Sociaal-culturele factoren ....................................................................................................7 2.1.4 Technologische factoren .....................................................................................................8 2.1.5 Ecologische factoren ..........................................................................................................8 2.1.6 Politiek-juridische factoren ..................................................................................................9 2.2 Maatschappelijke trends .......................................................................................................... 10 2.2.1 Branchegerelateerde trends.............................................................................................. 10 2.2.2 Trends in de retail ............................................................................................................. 11 2.3 Social media ........................................................................................................................... 13 2.4 Experience economy ............................................................................................................... 16 2.5 Instant Gratification ................................................................................................................. 17 3. Trendintensiviteit van de organisatie.......................................................................................... 19 3.1 Web 2.0 .................................................................................................................................. 20 3.2Duurzaamheid.......................................................................................................................... 20 3.3 Experience Economy............................................................................................................... 21 4. Conclusies en aanbevelingen .................................................................................................... 22

INLEIDING In dit rapport gemaakt door Koos Hoeijmakers zul je worden geconfronteerd met een trendrapport dat voor de minor trendwatching en de Heuvel Galerie is geschreven. Omdat de Heuvel Galerie in september 2010 een stageplaats heeft vrij gemakt voor een social media strategie, is dit trendrapport een goede opzet voor de stageperiode. Van de ene kant voor de stagiair en van de andere kant voor de Heuvel Galerie om inzicht te krijgen. Er is een duidelijk beeld waarvoor het trendrapport voor bestemd is, dus hier zal ook de focus op liggen. Social media is de rode draad die door het rapport loopt. Maar omdat de Heuvel Galarie in de retail zit, zijn experience economy en instant gratification ook van belang voor dit rapport. Met alleen social media is het rapport niet volledig genoeg. Eerst zal er een beeld geschept worden over de structuur van de trends. Niet heel uitgebreid maar het dient alleen om even een beeld te scheppen van wat er nog komen gaat. Als tweede komen de ontwikkelingen van de branche aan bod en wordt er dieper op de trends in gegaan en wordt er gekeken waar de trends heen zullen gaan. Ten derde wordt de Heuvel Galerie onder de loep genomen, wat zij doen met trends en hoe zij daar in innoveren. Als laatste komen de conclusie en aanbevelingen voor de Heuvel Galerie.

1. OMSCHRIJVING In september wil de Heuvel Galerie beginnen met het opstarten van een social media strategie. Maar waar en hoe begin je? Er is amper kennis aanwezig en zomaar in het diepe springen brengt veel risicos met zich mee. In mijn trendrapport zal social media de rode draad zijn. Maar omdat de heuvel galerie een winkelcentrum is en dus in de retail zit zal ik ook de experience economy en instant gratification mee moeten nemen. Want het is nu eenmaal een winkelgebied. De consument wil veel vaker dingen beleven dan gewoon weg deelnemen aan het winkelend publiek. Ze willen betrokken worden bij het winkelen op wat voor manier dan ook. Een completen shopping experience. En alleen social media kan dit niet klaar krijgen. Door hier weer Instant Gratification aan te koppelen kunnen de consumenten op elk moment de informatie binnenkrijgen die ze nodig hebben als ze in de buurt van de heuvel galerie zijn.

De drie trens zullen even kort uiteengezet worden. Verderop in het trendrapport zullen de trends nog uitgebreid aan bod komen.

1.2 SOCIAL MEDIA (KOMT VOORT UIT W EB 2.0) Web 2.0 is de tweede fase in het internet tijdperk. Het internet is niet meer het zoeken naar informatie maar het is het delen van je eigen content op het internet. Dit verspreid je dan weer over het web. En zo kan iedereen zijn eigen content op internet zetten, delen, waarderen en weer aanpassen. Internet is interactief geworden. Met 2.0 is ook het communiceren vereenvoudigd met bijvoorbeeld weblogs en fora. Alles samengevat is het informatie delen en vrijgeven aan elkaar. Goede voorbeelden zijn youtube en sociale netwerksites. Dit wordt ook wel social media genoemd.1

1

http://www.encyclo.nl/begrip/Web%202.0

4

1.3 EXPERIENCE ECONOMY Een experience is het krijgen van een blijvende indruk door op emotioneel, fysiek, intellectueel of spiritueel niveau betrokken te worden bij een gebeurtenis. En dit wordt dan vertaald naar het dagelijks 2 leven. In verschillende branches wordt hier gebruik van gemaakt. De heuvel galerie valt binnen de retail sector en hier zal het dan ook grotendeels op gebaseerd zijn. Maar nieuwe inspirerende ideen en oplossingen uit andere branches en sectoren mogen niet uitgesloten worden om eventueel te verkennen. Wel zit er verschil in verschillende experiences dit is weer onder te verdelen is vier categorin zoals weergegeven in deze matrix.

Absorptie: De consument absorbeert de belevenis zoals bij het thuis bekijken van een film. Actieve participatie: De consument wordt actief betrokken bij het proces. Passieve participatie: De consument wordt niet actief betrokken en beleefd het op zijn eigen manier. Vereenzelvigen: De consument betreedt de belevenis binnen. Zoals bij het spelen van een lasergame.

1.4 INSTANT GRATIFICATION Instant gratification of nowism is De kracht van 'het NU' kan worden teruggevoerd naar de constante 3 zoektocht van consumenten naar directe bevrediging. Dit is door de jaren heen opgebouwd. Op ieder moment van de dag bijna alles binnen handbereik willen en kunnen hebben.

2

http://www.encyclo.nl/begrip/belevenis http://www.secondsight.nl/page/17855/nl

3

5

2. ANALYSE VAN DE T RENDS 2.1 DESTEP ANALYSE Om inzicht te krijgen in de markt waar de Heuvel Galerie zich in bevind wordt er een DESTEP analyse gemaakt. Zo kunnen trends en ontwikkelingen binnen de markt worden blootgelegd op verschillende factoren. De markt die wordt geanalyseerd is de retailmarkt.

2.1.1 DEMOGRAFISCHE FACTOREN De demografische ontwikkeling wordt gekenmerkt door Vergrijzing Ontgroening Internationale gezins- en arbeidsmigratie Huishoudverkleining De babyboomers gaan binnenkort massaal met pensioen, waardoor minder werkenden mensen meer gepensioneerden mensen moeten onderhouden. En de levensverwachting blijft stijgen. Ook de toenemende individualisering heeft grote gevolgen. Er ontstaan verschillen in: Arbeidsvormen Steeds meer werknemers kiezen ervoor om flexibel te werken. Zo dat ze niet gebonden zijn van en vast patroon. Door af en toe langer door te werken kunnen ze zo een middag vrij krijgen. Ook is thuiswerken steeds populairder aan het worden. Het verschil in arbeidsvormen onderscheidt zich ook in de toename van ZZPers en freelancers.4 Leefstijlen Maatschappij verandert door het ontstaan van verschillende leefstijlen. Een belangrijke leefstijl is de gezonde leefstijl wat stimuleert meer te bewegen en gezonder te eten. Een andere belangrijke leefstijl is de duurzame consument dat op zoek gaat naar groene oplossingen voor dagelijkse dingen zoals voedsel, vervoer en verpakkingen. 5 Culturen Door de toename van individualisering verstaan er verschillen in de zelfde cultuur hierdoor kan een cultuur uit elkaar vallen en een nieuwe kan zo ontstaan. Het is niet meer zo dat de consument is aangewezen op alleen bekende zoals familie en het werk maar door de opkomst van het internet is het veel gemakkelijker nieuwe culturen binnen een cultuur te starten. Waarden en normen. Individualisering komt ook tot uiting in een grote verscheidenheid aan woonvormen en in een 6 verandering van allerlei 'publieke' voorzieningen. Dit uit zich in bijvoorbeeld een groter assortiment of het kunnen customizen van je eigen product. Hierdoor heb je wel een zelfde product als je buurman maar dan net ev