Treinkaping de Punt

download Treinkaping de Punt

of 17

 • date post

  30-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.143
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Archief Nieuwsblad van het Noorden

Transcript of Treinkaping de Punt

 • In Glimmen en Bovensmifcfe

  Familieleden en relaties van mogelijke lijke passagiers in de trein die om 6 uur uit Den Haag vertrok en om 9 uur in Groningen aan had moeten komen men kunnen zich in verbinding stellen met de Nederlandse Spoorwegen die hiervoor de nummers (030 -35 49 80 en 35 47 98 heeft gereserveerd

  (Eigen nieuwsdienst Molukse jongeren zijn vanmorgen rond negen

  gen uur op twee plaatsen in het Noorden gijzelingsacties lingsacties begonnen In Bovensmilde heeft een groepje van vier a vijf Molukkers de openbare bare lagere school bezet Een tweede groep heeft bij Glim men de intercitytrein van Den Haag naar Groningen tot staan gebracht en de passagiers gegijzeld

  De kapers in de trein hebben aan een van de passagiers sagiers een lijst met eisen meegegeven Deze zouden nu in het politiebureau van Groningen zijn De politie tie wil dit niet bevestigen

  In de school worden naar schatting 130 kinderen gevangen gehouden Een gymnastiekonderwijzer en enkele kinderen van de christelijke school die in de bezette school gymles zouden hebben wisten aan de gijzeling te ontsnappen De onderwijzer merkte dat er iets niet in de haak was en sloeg met de kinderen op de vlucht Niet alle kinderen konden op tijd wegkomen De bezetters dwongen een deel van de kinderen toch de school binnen te gaan De Molukkers lieten wel alle Molukse kinderen ren vrij Van een kleuterschool vlakbij de bezette school konden den de kinderen wel op tijd vluchten

  Schieten in trein In de trein sloegen de kapers toe even nadat de trein Assen

  sen had verlaten Een van de kapers trok aan de noodrem waarna de trein vlakbij een spoorwegovergang tot stilstand tand kwam Daar stond een tweede plpeg kapers al te wachten om in de trein te stappen Om de passagiers te intimideren werd geschoten Zo werden in de restauratiewagen wagen enkele schoten op het plafond gelost

  Passagiers vrij De kapers begonnen ermee om een groep van 40

  naar voren te halen Wie treuzelde kreeg een schot voor de voeten Later lieten de kapers een ongeveer even grote groep passagiers vrij Dezen zijn overgebracht naar het politiebureau reau in Groningen Volgens een van de treinreizigers de heer K K Suyker uit Amsterdam gaven de kapers bij het vrijlaten voorrang aan de wat ,,alternatief

  gekleden Ook oude mensen sen kinderen en vrouwen mochten gaan

  ,,U hoeft dit allemaal niet mee te ma-

  ken zeiden de Molukkers Volgens de heer F van der Walle had een Molukker van een jaar of dertig de leiding De leeftijd van de andere kapers ligt tussen de 20 en 25 jaar

  In de trein kregen de kapers ook hulp van enkele Molukse meisjes Zodra de kaping een feit was kwamen zij uit de passagiers naar voren om zich bij de kapers pers aan te sluiten De heer Van der Walle had de indruk dat zij niet in het komplot zaten maar de kapers wel kenden den Men schat dat in deze trein een dertig

  a vijftig passagiers zijn achtergebleven Inmiddels heeft de regering in Den

  Haag een crisis centrum ingericht Premier mier Den Uyl en minister Van Agt hebben ben daar de leiding Vanmorgen had eerst staatssecretaris Zeevalking van Justitie de zaak waargenomen omdat minister Van Agt nog in Brabant zat vanwege zijn verkiezingscampagne De politieporche heeft de minister vanmorgen morgen naar Den Haag gebracht Vanmiddag middag zou de heer Van Agt naar Drenthe gaan om zich ter plaatse op de hoogte te stellen . De minister houdt er rekening mee dat de twee gijzelingen langdurige zaken worden In Drenthe is ook een crisiscentrum ingericht Die zijn gevestigd in Vries en Smilde

  In het Academisch Ziekenhuis in Groningen ningen is een crisisopvangcentrum ingericht gericht Professor Van Dijk heeft daar de leiding Ook zijn de Rode Kruiscolonnes in Groningen en Drenthe in staat van paraatheid raatheid gebracht

  Om 13 uur is de Zuidmolukse Ieider in Bovensmilde Z Pessereron met een deputatie Zuidmolukse vrouwen naarde school gegaan om te trachten de kinderen deren in de school van eten te voorzien Toen de deputatie met Pessereron die een megafoon in de hand droeg bij de school aankwam werd er driftig over en weer geschreeuwd in de Molukse taal en kort er na vielen er drie schoten Niet bekend kend is of dit waarschuwingsschoten waren ren of dat er op kinderen is geschoten .

  Een luchtfoto van de treinkaping bij Glimmen Foto Aerophoto Eelde

  Nieuwsblad van het Noorden, 23 mei 1977, blz.1

 • Reizigers waren kalmer don kapers Eigen Nieuwsdienst

  ,,Nee er was geen paniek De reizigers waren kalmer dan de kapers Dat zegt de heer F van der Walle uit Amsterdam

  dam die met twee collegas van het computerbureau Arsycom uit de trein wist te ontsnappen Volgens hem reageerden geerden de treinreizigers met opmerkingen

  gen als ,,Wat al weer en ,,Dit wordt vervelend op de kaping Zelf kreeg hij het aan de stok met een van de kapers Toen de Molukkers de reizigers door het gangpad naar voren drongen stak hij zijn hoofd uit de coupe ,,Waar gaan we heen vroeg hij Die vraag zinde de Molukker

  lukker niet Hij dwong de heer Van der Walle uit te stappen en posteerde hem naast de trein Vervolgens schoot hij hem een keer voor de voeten Een actie die de goedkeuring kon wegdragen van de leider der Molukkers ,,Nee niet doen zo moet het niet voegde hij de schutter toe en liet vervolgens de heer Van der Walle weer instappen Die ging daarna met zijn collegas in het gangpad

  pad zitten ,,Dat is onze redding geweest Eerst lieten ze een vrouw met

  een kind eruit en daarna zeiden ze ,,alle mensen in het gangpad eruit Een studente dente uit Groningen wist vrij te komen door zich te ontfermen over een kind dat

  bij haar in de coupe zat Het kind reisde alleen De Molukkers dachten dat het meisje de moeder was en lieten beiden vrij

  Uit het verhaal van PTT-ambtenaar P Harms uit Rotterdam blijkt oolc dat de kapers zenuwachtig waren Toen op een ogenblik te veel passagiers opstonden

  den brulde een kaper ,,Zitten zitten Om zijn woorden kracht bij te zetten schoot hij in de lucht

  De 18-jarige Werner Trooster uit Gouda was ook getuige van zon soort waarschuwing Bij hem in de coupe schoot een Molukker zijn machinepistool tool leeg op het plafond Wat betreft de opvang zijn de vrijgelatenen

  latenen wertevreden Volgens de heer Van der Walle had de politie in een mum van tijd het cafe dat vlak bij de trein staat gevorderd Daar kregen de vrijgelatenen koffie om op verhaal te ko- >

  Werner Trooster

  Nieuwsblad van het Noorden, 23 mei 1977, blz.1

 • K PRINS ( YDE IK PACHT

  METEEN DAT ZIT FOUT

  Passagiers Er was geen paniek

  ,,Dat zit fout dacht ik meteen toen vanmorgen in de trein naar Groningen aan de noodrem werd getrokken vertelt telt de heer K Prins een 38-jarige rijksambtenaar sambtenaar uit het Drentse Yde Hij werd zon 20 minuten na het stilstaan van de trein vrijgelaten om onduidelijke lijke redenen

  De heer Prins baseerde zijn verdenkingen kingen dat er iets mis was op het

  gedrag van een jonge Zuidmolukker die bij hem in de coupe zat de grootste coupe in het voorste treinstel De Zuidmolukker

  molukker gedroeg zich ,,nerveus en ongedurig

  gedurig Nadat de trein tot stilstand was gekomen

  men was hij opeens verdwenen Even later verscheen een oudere Molukker ongeveer 38 jaar oud die volgens Prins de leider van de kaping is Deze riep ,,Iedereen moet blijven zitten Vervolgens hoorde Prins twee schoten

  uit een volgens hem automatisch wapen pen De leider van de gijzeling droeg ook zon wapen waarvan de loop voortdurend

  rend naar het plafond wees ,,Na de schoten kon je de kruitdamp als het ware door de coupe zien trekken zegt Prins Hij schat de andere overvallers jonger dan hun leider begin twintig

  ,,Ik had de indruk dat zeker in het begin de gegijzelden rustiger waren dan hun overvallers Er was niemand in paniek niek Ik heb ook niets van verzet gezien of gehoord

  BIJEEN QEDREVEN Enkele minuten nadat de trein stil

  stond dreven de kapers de passagiers bijeen in de grote coupe waar Prins ook zat Er waren niet genoeg zitplaatsen mensen moesten ook op de grond zitten

  Op een gegeven moment riep een Molukker lukker tegen een passagier met een zonnebril nebril ,,Eruit Na hem mochten weer enkele mensen vertrekken

  Na enkele groepjes mocht ook Prins de trein verlaten ,,De reden waarom de passagiers de trein mochten verlaten is volgens mij geheel willekeurig zegt Prins In het begin werden vooral oudere dere mensen vrouwen en kinderen aangewezen

  gewezen maar

  later gebeurde het aanwi wi volgens Prins ,,in het wilde weg

  Nadat hij uit de trein was gesprongen gen Hep Prina met een ouder echtpaar de spoorbaan af naar het anderhalve kilometer verder gelegen cafe Sijtsma

  Daar ont stond een run op de telefoon Veel mensen zijn volgens Prins niet op

  het hoofdbureau van politie in Groningen gen gehoord ,,,De mensen die ik bij Sijtsma heb gesproken heb ik later niet allemaal teruggezien in de bus die ons naar het bureau in Groningen vervoer-

  vervoerKIND

  KIND ALLEEN Rechtenstudente Marjan Dorgelo vertelt

  telt ,,Oudere mensen en mensen met kinderen werden gedwongen de trein uit te stappen Toen er aan de noodrem werd getrokken en ik in de gaten had dat er iets aan de hand was ging ik naast een kind zitten dat alleen in de trein was Vermoedelijk dachten de kapers pers dat het mijn zoon was en daarom kon ik de trein verlaten

  Passagier P Harms uit Rotterdam ,,Ik had al vrij snel in de gaten dat er iets ernstigs aan de hand was Volgens mij zijn de eerste groep van vier Molukkers kers al in Meppel ingestapt en niet in Assen Er is volgens mij drie keer geschoten Sen keer raakte een kaper in paniek toen volgens hem te veel mensen sen tegelijk opstonden Zitten zitten brulde hij

  ONWEZENLIJK De sfeer rond het drukbezochte perscentrura