Transport Management 69 NL

of 37/37
APRIL 2012- 12 JAARGANG NR. 69 - VERSCHIJNT 5 KEER PER JAAR IN APRIL- MAART - JUNI - OKTOBER - NOVEMBER AFGIFTEKANTOOR: HASSELT MASSPOST - TOELATING: P2A6244 DRAAI DIT MAGAZINE OM EN ENT De essentie van de lichte bedrijfsvoertuigen VOLKSWAGEN 4MOTION ELEKTRISCHE BESTELWAGENS DOSSIER OFFROAD Hét magazine voor de beheerder APRIL 2012 - 12 DE JAARGANG NR. 69 - VERSCHIJNT 5 KEER PER JAAR IN JANUARI - MAART - APRIL - JUNI - OKTOBER - NOVEMBER AFGIFTEKANTOOR: HASSELT MASSPOST - TOELATING: P2A6244 DRAAI DIT MAGAZINE OM EN ONTDEK VAN MANAGEMENT DE RAI HERRIJST UIT ZIJN AS IN AMSTERDAM DE NEDERLANDSE TRANSPORTEURS WACHTEN AF .... • TEST DAF XF105.510 FOCUS NEDERLAND
 • date post

  10-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Transport Management 69 NL

Transcript of Transport Management 69 NL

 • Ht magazine voor de beheerderAPRIL 2012 - 12DE JAARGANG NR. 69 - VERSCHIJNT 5 KEER PER JAAR IN JANUARI - MAART - APRIL- JUNI - OKTOBER - NOVEMBERAFGIFTEKANTOOR: HASSELT MASSPOST - TOELATING: P2A6244

  DE RAI KEERT TERUGNAAR AMSTERDAM DE NEDERLANDSE TRANSPORTEURS WACHTEN AF.... TEST DAF XF105.510

  FOCUSNEDERLAND

  APRIL 2012- 12DE JAAR

  GANG NR. 69 - VERSCH

  IJNT 5 KEER PER JAAR

  IN APRIL- MAART - JUN

  I - OKTOBER - NOVEM

  BER

  AFGIFTEKANTOOR:

  HASSELT MASSPOST

  - TOELATING: P2A624

  4

  De essentie van de lichte bedrijfsvoertuige

  n

  VOLKSWAGEN

  4MOTION

  ELEKTRISCHE

  BESTELWAGENS

  DOSSIER

  OFFROAD

  Ht magazine vo

  or de beheerder

  APRIL 2012 - 12DE JAARGAN

  G NR. 69 - VERSCHIJNT 5 KEE

  R PER JAAR IN JANUARI - MA

  ART - APRIL - JUNI - OKTOBE

  R - NOVEMBER

  AFGIFTEKANTOOR: HASSEL

  T MASSPOST - TOELATING:

  P2A6244

  DRAAI DIT MAGAZIN

  E OM EN ONTDEK VA

  N MANAGEMENT

  DE RAI KEERT TERUG

  NAAR AMSTERDAM

  DE NEDERLANDSE TRANSP

  ORTEURS

  WACHTEN AF....

  TEST DAF XF105.510

  FOCUSNEDERL

  AND

  APRIL 2

  012- 1

  2DEJAAR

  GANG

  NR. 69

  - VERSCH

  IJNT 5

  KEER PER JAAR

  IN APR

  IL- M

  AART - JUN

  I - OKTOB

  ER - N

  OVEM

  BER

  AFGIFTEKAN

  TOOR

  : HAS

  SELT MAS

  SPOS

  T - TOE

  LATING

  : P2A

  6244

  DRAAI DIT MAGAZINE OM EN

  ONTDEK TRANSPORT MANAGEMENT

  De essentie van de lichte bedrijfsvoertuige

  n

  VOLKSWAGEN 4MOTION

  ELEKTRISCHEBESTELWAGENS

  DOSSIER

  OFFROAD

  Ht magazine voor de beheerder

  APRIL 2012 - 12DE JAARGANG NR. 69 - VERSCHIJNT 5 KEER PER JAAR IN JANUARI - MAART - APRIL - JUNI - OKTOBER - NOVEMBERAFGIFTEKANTOOR: HASSELT MASSPOST - TOELATING: P2A6244

  DRAAI DIT MAGAZINE OM EN ONTDEK VAN MANAGEMENT

  DE RAI HERRIJST UIT ZIJN ASIN AMSTERDAM

  DE NEDERLANDSE TRANSPORTEURS WACHTEN AF....

  TEST DAF XF105.510

  FOCUSNEDERLAND

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 15:45 Page 1

 • www.scania.be

  Weergaloos operationeel rendement, ongevenaarde prestaties en nagenoeg onbeperkte voertuigopties. Scania levert de strengste emissiewetgeving ter wereld op basis van toonaangevende bewezen techno-logie in een betrouwbare, klantvriendelijke oplossing.

  s Technologie die al vele miljoenen kilometers de betrouwbaarheid heeft bewezens Hetzelfde lage brandstofverbruik als in de

  uitstekende Scania Euro 5-motorens De hoogste vermogen/koppelverhouding

  uit de branche: tot 5,2s Optimale rijeigenschappen ook bij

  kruissnelheden met laag toerentals Dezelfde onderhoudsintervallen als Scania

  Euro 5

  Scania. King of the Road.

  DE ZEKERHEID VAN BEWEZEN TECHNOLOGIE

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:22 Page 2

 • APRIL 2012 3TRANSPORTMEDIA 2012C

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVERChristophe Duckers

  Automotive Media CentreZ.1. Researchpark 20

  1731 Zelliktel 02 467 61 60 - fax 02 467 61 62

  [email protected]

  chief executive officerPhilippe Quatennens

  managing director Christophe Duckers

  REDACTIE redactiedirecteurChristophe Duckers

  [email protected]

  Kristof [email protected]

  medewerkersBert Verbeke, Frdric Willems, Philip De Paepe, Grgory Livis, Guillaume Maris, Tom Mondelaers

  Joris Delporte, Tom Dewolf, Erik Roosensvertaling

  Kate Janssen, Isabelle Vandiestfotografie

  Andr Matthijssens, Alexander von Buxhoeveden, Georges De Coster

  SALES & MARKETINGproject manager

  Juan Berruezotel 02 467 61 60 - GSM 0478 75 40 44

  [email protected]

  project executiveLudo Vranken

  tel 02 467 61 60 - GSM 0497 45 37 [email protected]

  marketingFrdric Willems

  [email protected]

  Abonnemententel 02 467 61 61fax 02 467 61 62

  PRODUCTIE

  vormgevingPeter Meyskens, Bart De Meuter

  www.activeonline.be

  28

  Wanneer u dit magazine om-draait, ontdekt u VAN MANAGEMENT:U vindt er o.a. volgende

  onderwerpen

  Een uitgebreid dossierover elektrische voertuigen

  Een test in realistische omstandigheden met hetoffroad-gamma van Volkswagen CVi

  Ht magazine voor de beheerderAPRIL 2012 - 12DE JAARGANG NR. 69 - VERSCHIJNT 5 KEER PER JAAR IN JANUARI - MAART - APRIL- JUNI - OKTOBER - NOVEMBERAFGIFTEKANTOOR: HASSELT MASSPOST - TOELATING: P2A6244

  DE RAI KEERT TERUGNAAR AMSTERDAM DE NEDERLANDSE TRANSPORTEURS WACHTEN AF.... TEST DAF XF105.510

  FOCUSNEDERLAND

  APRIL 2012- 12DE

  JAARGANG NR. 69

  - VERSCHIJNT 5 KE

  ER PER JAAR

  IN APRIL- MAART

  - JUNI - OKTOBER -

  NOVEMBER

  AFGIFTEKANTOOR

  : HASSELT MASSP

  OST - TOELATING

  : P2A6244

  De essentie van de lichte bedrijfsvoertuigen

  VOLKSWAGEN

  4MOTION

  ELEKTRISCHE

  BESTELWAGENS

  DOSSIER

  OFFROAD

  Ht magazine voor de beheerder

  APRIL 2012 - 12DE JAARGANG NR. 69 - VERSCH

  IJNT 5 KEER PER JAAR IN JANUARI - MAART - APRIL - JUN

  I - OKTOBER - NOVEMBER

  AFGIFTEKANTOOR: HASSELT MASSPOST - TOELATING

  : P2A6244

  DRAAI DIT MAGAZINE OM EN ONTDEK VA

  N MANAGEMENT

  DE RAI KEERT TERUG

  NAAR AMSTERDAM

  DE NEDERLANDSE TRANSPORTEURS

  WACHTEN AF....

  TEST DAF XF105.510

  FOCUSNEDERLAND

  APRIL 2

  012- 1

  2DEJAAR

  GANG

  NR. 69

  - VERSCH

  IJNT 5

  KEER PER JAAR

  IN APR

  IL- M

  AART - JUN

  I - OKTOB

  ER - N

  OVEM

  BER

  AFGIFTEKAN

  TOOR

  : HAS

  SELT MAS

  SPOS

  T - TOE

  LATING

  : P2A

  6244

  DRAAI DIT MAGAZINE OM EN ONTDEK TRANSPORT MANAGEMENT

  De essentie van de lichte bedrijfsvoertuigen

  VOLKSWAGEN 4MOTION

  ELEKTRISCHEBESTELWAGENS

  DOSSIER

  OFFROAD

  4SPOTLIGHT

  Staan de ecocombis op de rails ? Nuhet Koninklijk Besluit een pilootprojecttoelaat, zou er schot in de zaak komen.Een stand van zaken in een dossier datnog volop evolueert.

  08 TRUCK TOPICSWat is er nieuw in de Belgische trans-portwereld ?

  12 EUROPEOok op Europees niveau trekken deecocombis de aandacht, vooral wat be-treft de toelating voor grensoverschrij-dend verkeer.

  14 CASE STUDYCrisis of niet, bij Transports De Rudder(Kuurne) blijft men investeren in nieuwevoertuigen. Een goede manier om hetverbruik te doen dalen en de chauffeursaan het bedrijf te binden.

  18 VIPTom Antonissen (European Car Group) :De strijd tussen de spoorlobby en hetwegvervoer is achterhaald !

  24 TRUCKOm zijn offensief in het segment vande trekkers kracht bij te zetten, wil Re-nault Trucks Belgi zijn imago vanzuinigheidskampioen verstevigen.

  32

  26

  14

  P.20 Rechtstreeks uit Eindhoven, eengedetailleerde test met een DAFXF105.250 in vrachtwagen-aanhangwa-gen configuratie.

  P. 26 Onze Nederlandse buren in zak enas : het wegtransport kent moeilijke tijden.Maar onze noorderburen blijven optimis-tisch en hopen reeds op een heroplevingin de tweede helft van het jaar.

  P. 28Door de crisis werd een editie over-geslagen, maar de RAI herrijst uit zijn asin Amsterdam. Alle vrachtwagencon-structeurs zullen aanwezig zijn maar ervallen weinig nieuwigheden te rapen.

  30 TRUCKMAN Truck & Bus kan terugkijken op eensuccesvol 2011 en stelt zijn ambitie meteen marktaandeel van 20% nog scher-per in 2012.

  32 FOCUS TRACK & TRACETelematica is reeds geruime tijd eenvaste waarde in vrachtwagens en trek-kers maar in getrokken materieel is datveel minder het geval. Er is dus nog eenmooie progressiemarge. Nu alleen nogde goede keuzes maken.

  FOCUSNEDERLA

  ND

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 15:46 Page 3

 • APRIL 20124

  Hijs de groene vlagGeen dag gaat voorbij zonder dat een groen initiatief voorgesteldwordt. Lees: projecten die voor een belangrijk deel steunen opduurzame ontwikkeling. En dit op alle niveaus van de economis-che activiteit "transport & logistics".

  De vele initiatieven van constructeurs om hun voertuigen meer"environmentally friendly" te maken, zijn intussen genoegzaambekend. op dat vlak hebben we een speciale vermelding overvoor de eerste elektrische Renault Kangoo Z.E.'s die het samen-werkingsverband van netbeheerders Infrax onlangs in gebruikgenomen heeft. Daarbij gaat het weliswaar nog om een piloot-project dat de Vlaamse regering mee stuurt, maar daarom is hetniet minder exemplarisch voor een meer fundamentele tendens.onze nederlandse buren blijven daarbij niet achter. Zo makenvrachtwagens die voldoen aan Euro 5 sinds kort de meerderheiduit (54% van de vloot) boven de Moerdijk. En de groeicurve van"schone voertuigen" - met inbegrip van EEV - is er ronduit steil.

  "54 % van de Nederlandse truckvloot is van het type Euro 5"

  De groene vlag wordt ook almaar vaker gehesen boven hetnieuwe industrieel vastgoed dat in onze contreien uit de grondrijst. Denk maar aan het magazijn dat WDP voor Lactalis gebouwdheeft. Dat beschikt over zonnepanelen, koelinstallaties zonderfreon en is als eerste in zijn soort 100 % LED-verlicht. ook is er hetpand dat Montea voor rekening van Coca-Cola in Heppignies ont-wikkeld heeft. Dat is als eerste distributiecentrum bedacht methet "Haute Qualit Environnementale"-certificaat, een norm voorprojecten die ecologisch verantwoord zijn en dit zowel op basisvan hun ontwerp als qua beheer in de dagelijkse praktijk. Tweevoorbeelden die overduidelijk illustreren hoe producenten hierLactalis en Coca-Cola steeds nadrukkelijker op "duurzaamheid"gericht zijn. Een trend die de vervoerders/logistiek dienstverle-ners die voor hen werken aan het denken dient te zetten

  Bepaalde van deze transportoperatoren blijven trouwens nietachter. Denk maar aan DPD, dat via een actie met als werktitel"Total Zero", garandeert dat de pakjes Co2-neutraal vervoerd zijn.

  Deze voorbeelden tonen dat er geen twijfel meer over bestaat:duurzame ontwikkeling groeit op een duurzame manier uit toteen concurrentievoordeel in de transportsector.

  Christophe [email protected]

  * Alle in dit editoriaal geciteerde voorbeeldenmaken het voorwerp uit van een meer uitvoerigverslag op de site www.transportmanage-ment.be. U kunt er ook een filmpje bekijkenover de elektrische Renault Kangoo Z.E.'s vanInfrax.

  De ecocombi is op weg naar een doorbraak, zowel in Belgials Europa. Begin dit jaar ondertekende Federaal staatsse-cretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet het KoninklijkBesluit om in Belgi te starten met een proefproject voordeze lange en zware vrachtwagencombinaties (LZVs). Enop Europees niveau dropte EU-commissaris voor TransportSiim Kallas onlangs een bommetje door groen licht tegeven voor grensoverschrijdend vervoer met ecocombis,maar dat was buiten de wil van het Europees Parlement ge-rekend.

  Tom Mondelaers

  Het Europees Parlement stak dan wel een stok in de wielenvan de Eurocommissaris, de situatie binnen Belgi lijkt niet-temin gedeblokkeerd. Isabelle De Maegt van Febetra: Dit iseen heel belangrijke beslissing van staatsecretaris Wathelet,als eerste stap naar een proefproject, vooral voor Vlaanderen.Maar goed, nu moeten we verder. Het is aan de gewesten omhet proefproject daadwerkelijk op poten te zetten. Vlaan-deren staat op dit moment het verst. Er is al onderzoekgebeurd naar routes, voorwaarden enzovoort. Maar deVlaamse Regering moet het proefproject nog goedkeuren.Wij gaan er in ieder geval van uit dat die beslissing er relatiefsnel zal komen.

  WInD In DE LAADZEILEn VooR ECoCoMBIS

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:22 Page 4

 • APRIL 2012 5

  POLITICSSPOTLIGHT

  POSITIEVE HOUDINGEen uitvoerige test met ecocombis moet helpen om de impactervan voor de Belgische situatie te evalueren. Het proefproject isbroodnodig om onomwonden de positieve bijdrage van eco-combis aan te tonen, stelt Isabelle De Maegt. Er wordt al jarenover gesproken, nu is het tijd om een en ander ook te realiseren.Kijk naar nederland, waar ze tien jaar verder staan. De ervarin-gen daar zijn overduidelijk positief, wat het aantal ongevallenbetreft, maar ook inzake de houding van het publiek tegenoverlange en zware vrachtwagencombinaties.

  of we de nederlandse ervaringen klakkeloos mogentransponeren naar de Vlaamse realiteit, is natuurlijk maar devraag. Uiteraard niet, zegt De Maegt. Maar we hoeven hierevenmin helemaal vanaf nul te beginnen. Er is al veel werkgeleverd, onder andere op het gebied van opleidingen. Maarniet onbelangrijk is natuurlijk dat het Vlaamse wegennetwerkverschilt van het nederlandse. Vandaar het belang van eenuitvoerig proefproject. Zowel wij als de vervoerders zijn al jarenvragende partij.

  HONDERDEN ECOCOMBISook bij Transport en Logistiek Vlaanderen ijveren ze al jaren voorhet inzetten van LZVs. En dan nog het liefst binnen eengrensoverschrijdend kader met nederland, zegt beleidsmede-werker Frederic Keymeulen. We hebben inderdaad lang moetenwachten op een federaal KB, vanwege afwijkende maten engewichten. nu zijn wij uitermate verheugd dat het pad geffendis voor een proefproject. Maar Vlaanderen moet wel de knoopnog doorhakken. En n ding staat buiten kijf: voor onderne-mers is elke dag er n te veel.Wat de infrastructuur betreft, is Vlaanderen volgens Keymeulen

  klaar voor LZVs. De belangrijkste hoofdassen zijn in orde, enhet is perfect mogelijk om de logistieke centra met elkaar teverbinden door middel van ecocombis. Daarom is het nu tijdom er ook werk van te maken. Zweden en nederland zijn al jarenop nationaal vlak bezig met proeven. In 2004 waren onze no-orderburen al aan hun tweede proeftraject bezig, dat onder-tussen nog verlengd is. nederland zit momenteel helemaal ineen ervaringsfase en rijden er al honderden ecocombis rond.Vanaf het einde van dit jaar zal de ecocombi er bovendien als al-gemeen voertuig opgenomen worden in de wetgeving.

  HET PROEFPROJECT IN BEELDAls minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) haar goedkeur-ing geeft, kan het eerste proefproject met ecocombis in ons landvan start gaan. Concreet zal het project lopen over een termijnvan twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

  Via UPTR ontvingen we een bondige schets met de grote lijnenvan het eerste voorontwerp van uitvoeringsbesluit. Dit moet nogverder besproken worden, maar geeft ons al een beeld over hoede test eruit zal zien.

  Mogelijke voertuigcombinaties zijn : trekker-oplegger-aanhang-wagen, vrachtwagen-dolly-oplegger, vrachtwagen-aanhangwa-gen-aanhangwagen en trekker-oplegger-oplegger.

  VEREISTEN VOOR CHAUFFEURSHet voorontwerp stelt dat chaueurs van ecocombis in het bezitmoeten zijn van een Belgisch of in Belgi erkend vakbek-waamheidsattest. Daarnaast moeten ze minimum vijf jaar ervar-ing hebben met het besturen van een vrachtwagencombinatiewaarvoor een rijbewijs nodig is van de categorie C+E. Bovendienmag, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, hun rijbewijsgedurende een periode van drie jaar niet ingetrokken zijn.

  WELKE TRAJECTEN ?Het vervoer met ecocombis zal enkel toegelaten zijn opbepaalde hoofdtrajecten en bedieningstrajecten die aan eenreeks minimumeisen voldoen.

  Alle wegen in Vlaanderen die geselecteerd zijn in het RuimtelijkStructuurplan Vlaanderen, met inbegrip van op- en afritten,zullen deel uitmaken van het proefproject. De belang-rijkste uit-zonderingen zijn de ring rond Brussel en de Kennedytunnel inAntwerpen. Er wordt nog bekeken of het vervoer per ecocombivan en naar de haven van Antwerpen, binnen het havengebied,toegestaan zal worden.

  WELKE GOEDEREN?Ecocombis zullen ingezet mogen worden voor veruit de meestegoederen. Een uitzondering geldt voor ADR-transport,tankververvoer, vervoer van levende dieren, vervoer van 45-voet-containers, autotransport en voor het transport van goe-derendie op dit ogenblik vervoerd worden via spoor en binnenvaart.

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:22 Page 5

 • APRIL 20126

  MAATSCHAPPELIJKE VOORUITGANGna de transporteurs en belangenorganisaties zwichten dus hoelanger hoe meer politici voor ecocombis. Maar waarom eigenlijk?Frederic Keymeulen: De belangrijkste voordelen voor ons zijndezelfde die ondertussen ook bewezen zijn op basis van de testsin nederland. Ten eerste kan het aantal vrachtwagens drastischverminderd worden. Met twee ecocombis kan je evenveel goed-eren vervoe-ren als met drie conventionele vrachtwagens. Tentweede kost het vervoer met ecocombis minder brandstof. Datis natuurlijk een enorm voordeel voor de vervoerders zelf, maarook voor maatschappij in het algemeen. Want minder Co2-uit-stoot is voor iedereen een goede zaak.

  In het ideale geval, kunnen we grensoverschrijdende transportenorganiseren met LZVs, besluit Keymeulen. Wij willen het erdoorkrijgen dat je zonder problemen met een ecocombi via Duitslandnaar Scandinavi kunt rijden.

  ECOCOMBI HEEFT POSITIEVE IMPACT OP EUROPESE SAMENLEVINGTransport & Mobility Leuven deed een onderzoek naar de positieveen negatieve eecten van langere en/of zwaardere vrachtwagens inen tussen de Europese lidstaten. naast het business as usual-sce-nario, dat als referentie diende, werden drie scenarios uitgewerkt voorhet jaar 2020. Ten eerste: full option, ongelimiteerd gebruik vanvrachtwagens tot 25,25 m en 60 ton op het hele Europese hoofdwe-gennet. Ten tweede: corridor, ongelimiteerd gebruik van deze vracht-wagens op het hoofdwegennet in zes landen, te weten Zweden,Denemarken, Finland, Duitsland, nederland en Belgi. En ten derde:compromis, ongelimiteerd gebruik van kleinere vrachtwagens van20,75 m en 44 ton op het hele hoofdwegennet in Europa.Voor de berekeningen werd rekening gehouden met zes eecten: debijdrage om de transportvraag in te lossen, de bijdrage tot inter-modaliteit, de verkeersveiligheid, de infrastructuur en ten slotte nogenergie, Co2 en andere emissies.

  NOODZAKELIJKE MAATREGELENUit de studie van TML blijkt dat, alle eecten samen beschouwd,LZVs een positieve impact hebben op de Europese samenle-ving, voor elke van de drie scenarios. Het full option-scenario,met de ongelimiteerde inzet van vrachtwagens van 25,25 m en60 ton, biedt het grootste positieve eect. Het onderzoekscen-trum raadt aan om in een aantal maatregelen te voorzien. Zomoet het eect van de prijsdaling van weg-, spoor- en water-wegtransport goed in het oog gehouden te worden, vooral ophet niveau van specifieke trajecten. ook is het belangrijk dat allemodi hun externe kosten betalen, om oneerlijke concurrentietegen te gaan. Ten slotte wijst TML op de handhaving: eennieuwe, soepelere wetgeving moet gepaard gaan met strengerecontroles, luidt het.

  UPTR: MAAR WIE WORDT HIER NU BETER VAN?De Unie van professionele transporteurs en logistieke ondernemers(UPTR) verwacht dat we bij onze zoektocht naar alternatieve mo-biliteitsoplossingen objectief rekening houden met de voordelenvan modulaire combis van 25,25 meter. om het aanzwellendegoederenverkeer in goede banen te leiden, is meer dan n oploss-ing nodig, benadrukt Michal Reul, secretaris-generaal van de UPTR.Vandaar dat we Europa willen aanmoedigen om duidelijk de kantvan de ecocombis te kiezen, zeker voor de vaste trajecten tussen dehavens en grote logistieke centra.

  De UPTR nodigt de Europese beleidsverantwoordelijken uit om devoorwaarden voor het gebruik van ecocombis op n lijn te bren-gen, waarbij ze de volgende principes moeten hanteren: bij voorkeurgebruik maken van bestaande voertuigen (concept van de modu-laire combi), met een maximaal toegelaten massa van 60 ton (opminstens 7 assen), meer transporten tijdens daluren of s nachts entot slot gelijkaardige gebruiksvoorwaarden in heel Europa.

  Het algemene enthousiasme wordt evenwel getemperd door tweeheikele punten, die van essentieel belang zijn voor onze trans-porteurs, onderstreept Michal Reul. We hopen allereerst dat detransporteurs mee kunnen profiteren van de besparingen die hetgebruik van ecocombis oplevert en dat de financile voordelen vandeze langere vrachtautocombinaties niet integraal in de zakken vande bevrachters verdwijnen. Wanneer je weet dat drie klassiekevrachtwagens door twee ecocombis kunnen worden vervangen endat het loon van de bestuurder in onze contreien zon 40% van detransportkost uitmaakt, dan is de rekensom snel gemaakt.

  In diezelfde trant vrezen we dat de besparingen verbonden aan hetgebruik van ecocombis de transportprijzen zullen drukken, met allenegatieve gevolgen voor onze nationale transporteurs van dien.Want wanneer een klant voor het vervoer van zijn container met eenecocombi een lagere prijs betaalt, hoe kan je hem daarna dan nogaan het verstand brengen dat deze prijs niet geldt voor andere trans-porten?

  POLITICSSPOTLIGHT

  We zijn nog niet bij de indrukwekkende road trains die we bijvoorbeeld inAustrali tegenkomen, maar de poort naar de ecocombis staat stilaan wa-genwijd open

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:22 Page 6

 • TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:22 Page 7

 • APRIL 20128

  TOPICSTRUCK

  GINAF RICHT ZICH OP GROENERE PRODUCTEN Het ter ziele gegane n door de Chinezen gereanimeerde ginaf - denederlandse constructeur van speciale vrachtwagens - heeft zijn re-naissance geconcretiseerd met de productie van de C-truck, eenvrachtwagen op aardgas (Cng).

  De C-truck, een drieasser op basis van de iveco euroCargo, is eeneerste aanzet voor de ontwikkeling van groenere producten. De eersteC-truck maakt deel uit van een bestelling van drie eenheden die zulleningezet worden voor huisvuilophaling in amsterdam.

  SCANIA INVESTEERT IN OPGLABBEEKVrachtwagenbouwer Scania breidt zijn europees distributiecen-trum voor reserveonderdelen in Opglabbeek met 35.600 m uit.De investering kadert in een mondiale operatie om de leveringvan onderdelen verder te verbeteren.

  Vanuit diezelfde ambitie bouwen de Zweden ook een nagelnieuwDC van 16.000 m in Brazili. Beide extra installaties zullen naarverluidt in het eerste kwartaal van volgend jaar operationeel zijn.

  MERCEDES-BENZ VERVOLLEDIGT EURO 6-GAMMA De zescilindermotoren OM934 en OM936 beschikken over eencilinderinhoud van respectievelijk 5,1 en 7,7 liter en leveren ver-

  mogens tussen 156 en354 pk. Op lange ter-mijn vervangen dezemotoren de 900-reeksdie in 1996 gelanceerdwerd.

  Bovenaan het gammaverschijnt ook eennieuwe OM470, eenzescilinder van 10,7

  liter die vermogens ontwikkelt tussen 326 en 428 pk. Deze euro 6-krachtbron komt er als aanvulling op de OM471 die vorig jaargentroduceerd werd op de actros.

  OVERNAME VAN TNT EXPRESS DOOR UPS united Parcel Service (uPS) heeft zopas zijn europese sec-torgenoot tnt express overgenomen. De amerikaanse integratorheeft daartoe een eerder overnamebod verhoogd. De over-

  Voorspelt de Manpower Barometer onweer voor de werkgelegenheid in het tweede kwartaal?

  Werkgevers kijken de kat uit de boom en werven maar mondjes-maat aan. Dat zien we in de globale economie, maar zeker ook in detransport- en logistiekwereld. Onze netto tewerkstellingsprognosevoor deze sector is +2 (cijfer waarbij verwachte daling van de tewerk-stelling afgetrokken is van prognose rond de stijging, nvdr.). Deverwachtingen zijn dus lichtjes positief, maar dan op een laag niveau.Ook is de terugval in vergelijking met de prognose van + 11 uit heteerste kwartaal bijzonder significant. Spelen de hoge olieprijzen eenrol? Moeilijk te zeggen. logistiek dienstverleners en vervoerdersvertellen mij vooral dat hun klanten niet meteen hogere volumesverwachten en daarom zelf erg voorzichtig blijven. in die contextvormt deze sector dus zeker geen jobmachine.

  Komt onze arbeidsmarkt positief uit eenvergelijking met Europese landen?

  De netto tewerkstellingsprognose in de 23 europese landen die Man-power vergeleken heeft, is +2 voor het tweede kwartaal. Belgi haaltdus het europese gemiddelde. Daarbij merk ik wel op dat grieken-land en ierland het gemiddeld cijfer fors naar beneden halen. Oost-enrijk en in mindere mate nederland blijken dan weer de positieveuitschieters.

  De barometer van Manpower geeft prognoses. Hoe zit het met de rele cijfers?

  Die blijken veeleer stabiel. De rele tewerkstelling gaat zeker nietachteruit en er is zelfs een lichtjes positieve evolutie.

  SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK MOMENTEEL GEEN JOBMACHINE

  JEROEN NYSSaleS & OPeratiOnS Manager Key aCCOuntS ManPOWer grOuP

  3 VRAGEN

  AAN

  FUSO LANCEERT DE CANTER 44 De Canter 44, die 6C18 gedoopt werd, wordt gebouwd in Portugal.De vierwielaangedreven beschikt over een totaalgewicht van 6,5 ton,heeft een ca-bine van twee meter breed (twee versies: dagcabine encrewcab voor 7 personen) en wordt aangedreven door een motor van175 pk (129 kW). De integrale aandrijving kan al rijdend worden in-geschakeld, een achterdierentieel is standaard.

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 15:55 Page 8

 • nameprijs bedraagt 9,50 euro per aandeel goed voor een totalekoopsom van 5,16 miljard euro. nooit eerder in zijn bedrijfs-geschiedenis heeft UPS een overname van dit formaat gedaan. Leesverdere ontwikkelingen op onze website:www.transportmanagement.be

  DPD PAST HET TOTAL ZERO-PRINCIPE TOE Door de lancering van Total Zero verbindt DPD zich ertoe om continuzijn impact op het milieu te reduceren, door het introduceren van eenreeks initiatieven die de eigen uitstoot zullen inperken.

  Sinds 2006 werd de Co2voetafdruk van DPD regel-matig gemeten en namDPD voortdurend maa-tregelen om de impact pergetransporteerd pakketdaadwerkelijk teverkleinen. Voortaan gaatGeoPost, hetmoederbedrijf van DPD, deresterende Co2 emissiesnu ook compenseren via

  een partnership met het Franse bedrijf CDC Climat. Total Zero zal vantoepassing zijn op zakelijke en consumentenzendingen naar allebestemmingen over heel de wereld vanuit de 5 grote markten(Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, nederland en BeLux).

  VAN MOER WINKELT BIJ DELHAIZEDe Antwerpse transportgroep Van Moer neemt haar Brabantse sec-torgenoot Wambacq-Peeters (met een vloot van een honderdtal vo-ertuigen) over van Delhaize. Van Moer heeft naar eigen zeggen zijnoog laten vallen op de transportopdrachten voor Delhaize omdat heteen weinig crisisgevoelige activiteit is.

  JOST GROUP NEEMT DE BOCK GEBROEDERS OVERDe internationale transport- en logistiekspecialist Jost Group heeftde Antwerpse vervoerder Gebroeders De Bock overgenomen. Dedeal hing al even in de lucht. De familiale aandeelhouders van DeBock hebben bij gebrek aan opvolgers een overnamekandidaatgezocht om de continuteit van de onderneming te verzekeren. Tij-dens die zoektocht zijn ze uitgekomen bij Jost Group. Een onderne-ming met 1.200 medewerkers en eigen vestigingen in dertien landenmaar weinig werk in en rond de Antwerpse haven.

  BELGISCHE TAK MORY IN HANDEN FRANSE INVESTEERDERHet voormalige Mory Europa Belgium met zetel in Vilvoorde is zopasovergenomen door de Franse investeerder Claude Bocquet. De Bel-gische tak van de transport- en logistiekgroep Mory die eind vorigjaar over de kop gegaan is, opereert door deze deal voortaan zelfs-tandig. onder de kersverse naam Europa Belgium probeert hetmanagement nu de behoorlijke resultaten van de jongste tijd nogte verbeteren.

  Het huidige management blijft naar verluidt op post. En ook het al-gemene beleid van de kersverse eigenaar staat voorlopig in het tekenvan continuteit. onze resultaten zijn ondanks de problemen van hetmoederbedrijf meer dan behoorlijk gebleven. op die basis hopen wevoort te bouwen als zelfstandige entiteit, klinkt het.

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 9

 • APRIL 201210

  TRUCK TOPICS

  POSTNL LEGT DE HAND OP BELGISCHE TAK TRANS-O-FLEXDe pakjesdivisie van het nederlandse PostnL koopt de activiteitenvan trans-o-flex Group in eigen land en Belgi van de oostenrijksePost. Het prijskaartje van de pakjesvervoerder is niet bekendge-

  maakt.

  Dankzij de acquisitieverwerft PostnLPakketten naar eigenzeggen onmiddellijkeen sterke positie op deBelgische B2B-markt.Vorig jaar heeft trans-o-flex in nederland en Bel-gi een globale omzetvan goed 50 miljoen

  euro gerealiseerd. Daarbij zijn ruim 14 miljoen pakketten en550.000 pallets vervoerd.

  POLEN WINNEN HET EK INTERNATIONAAL WEGVERVOERDeze Europese titel verdienen de Polen op basis van het rapportModal split of freight transport according to the territoriality prin-ciple. Een cijferregen op 8 velletjes die onder meer de buiten-landse vervoersprestaties (in tonkilometer) van elke lidstaatvergelijkt. Uit die oefening blijkt dat Poolse wegvervoerders metvoorsprong de meest bezige baasjes zijn in het grensoverschrij-dend vervoer binnen de EU-27 (op basis van de cijfers uit 2009). Zehebben in dat jaar liefst 19% van het internationaal wegvervoervoor hun rekening genomen. Daarmee laten ze Duitsland (11,7%),Spanje (11,5%) en nederland (7,6%) ruim achter zich.

  En hoe scoren de Belgen in het kampioenschap der internationaletransporteurs van de 27 lidstaten? Wel, die bezetten een verdien-stelijke tiende stek. ons marktaandeel in het internationaalwegvervoer bedraagt daarbij 3,5% -nog altijd in functie van devervoersprestatie in tonkilometer uit 2009. Gezien de weginggeen correctie bevat in functie van het aantal vervoerders per lid-staat zeker geen slechte prestatie.

  UPTR PLEIT VOOR 44 TON IN DE HELE EUROPESE UNIEUPTR en haar overkoepelende Europese organisatie UETR hebbenallebei de enqute beantwoord van de Europese Commissie overmaximaal toegestane maten en gewichten in Europa. UPTR heeftvan deze gelegenheid gebruik gemaakt om te pleiten voor de in-voering van de 44 ton MTM op 5 assen in de hele Europese Unieals algemeen principe.

  UPTR nam het initiatief om een discussie te voeren met het kabi-net van minister van Buitenlandse Zaken over de problematiekvan de uitbreiding van de 44 ton naar heel Europa, en vroeg ookom meer duidelijkheid omtrent de moeilijkheden die grensover-schrijdende transporten ondervinden tussen Frankrijk en Belgimet betrekking tot landbouwproducten.

  07/02 - Volvo gaat zijn productie verminderen, gezien het lagere aantal bestellingen in het voorbijetrimester (van 62.100 naar 57.700 voertuigen) /// 08/02 - 2,8 miljoen bedrijfsvoertuigen kozen voor deLiefkenshoektunnel in 2011, 10 % meer dan in 2010 /// 10/02 -IRU en de Europese Unie verenigen dekrachten om het universele noodnummer 112 te promoten /// 13/02 - Scania gaat zijn nederlandsnetwerk herorganiseren. op het programma: sluiting van concessies en centralisatie van verschillendesites /// 15/02 - MAn Truck & Bus heeft in 2011 een zakencijfer van 12,6 miljard euro gerealiseerd, eenstijging van 19 procent /// 20/02 - Iveco presenteert een nieuwe Stralis op de IAA in Hannover (sep-tember). Met een knipoog naar de Glider, naar verluidt /// 23/02 Het Belgische CnG-netwerk kri-jgt stilaan vorm. In het station Mechelse Veilingen in Sint-Katelijne-Waver kan sinds kort ook aardgasgetankt worden /// 24/02 - Phillipe Baetens vervangt Raf Cools als algemeen directeur van norbertDentressangle Belgi /// 01/03 - 79 faillissementen in de eerste twee maanden, een stijging van 16,18% ten opzichte van 2011 /// 07/03 - Schmitz Cargobull heeft een Trailer Center geopend in St-Peters-burg, het eerste in Rusland /// 15/03 Zakencijfer van 8,8 miljard EUR voor Continental (+7 %) in 2011.Prognose 2012 : + 5 %

  More tweets ? Follow us via www.transportmanagement.be

  Alle actualiteit over de sector op...

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 10

 • TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 11

 • APRIL 201212

  Ecocombi's meer ruimte geven en dat aankondigen op een "eco-con-ferentie" van de IRU over de verdere vergroening van wegtransport(zie kader). Qua marketing van de tot 25,25 m lange en somszwaardere truckcombinaties kan dat tellen. niet dat Eurocommissarisvoor Transport Siim Kallas plots als marketeer werkt voor de Interna-tionale Wegvervoerunie. En toch heeft de Est aanvankelijk toegezegdom tijdens die hoogmismis van de Europese vervoerssector aan te

  kondigen dat grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's bin-nenkort toegelaten is tussen lidstaten die ze al binnen hun grenzentolereren. En dit gewoon op basis van een "aangepaste juridische in-terpretatie" van de huidige regelgeving die daarover volgens menigkenner gewoonweg niet duidelijk is. Een snelle en simpele oplossingvoor een langlopende en erg controversile kwestie.

  Grenzen gaan open voor langere trucksECoCoMBI KAAPT ECo-ConFEREnTIE IRULangere truckcombinaties waren de talk of the town tijdens de jongste "Road Transport Conference" van de InternationalRoad Transport Union (IRU). Eurocommissaris voor Transport Kallas wou op de hoogmis van de internationale wegvervoerfe-deratie in Brussel immers aankondigen dat ecocombi's groen licht kregen voor grensoverschrijdend vervoer. Het Europees Par-lement stak daar te elfder ure evenwel een stokje voor. Voorlopig toch, want onze bronnen zwoeren achteraf dat het om uitstelging, niet om afstel.

  Joris Delporte

  GROENE DROOM BEGINT BIJ CONSTRUCTEURS EN POLITICI"De heisa rond de ecocombis zou een mens bijna doen vergeten datde IRU tijdens haar conferentie gebrainstormd heeft over pistes omtransport te vergroenen. De voorzitter van TLn en van eenvooraanstaande commissie binnen de IRU Alexander Sakkers belichtde voornaamste conclusies van die collectieve denkoefening. "Ik on-thoud vooral dat een groenere transportwereld ook het wegvervoernodig heeft. Geen enkel panellid heeft die vaststelling ontkracht.Trucks zijn immers als enige vervoersmiddelen in staat om goederente transporteren van deur tot deur. En alleen wegtransport blijkt com-patibel met alle andere modi. Daarom is het vooral aangewezen omschonere trucks te bouwen. Uiteraard een uitdaging voor construc-teurs.

  Maar ook de politiek dient het huidige ondersteuningsbeleid op deschop te nemen. nu belonen Europese fondsen alleen initiatieven dieweinig betekenisvolle volumes van de weg naar andere modi over-hevelen (een sneer naar het Europese subsidieprogramma voor groenvervoer Marco Polo, nvdr.). Dan lijkt het mij meer aangewezen om ookwegvervoerders te belonen die fors minder Co2 uitstoten. En omdatwij niet alleen in de richting van constructeurs en politici kijken, her-halen wij het vrijwillige engagement van de IRU om de Co2-emissiesvan het goederen- en personenvervoer terug te dringen met 30%tegen 2030. Dit in vergelijking met het referentiejaar 2007. Hefbomenom die ambitie te realiseren, zien we onder meer in trainingen omchaueurs ecinter te leren rijden en in innovatieve technologie."

  TRANSPORT EUROPE

  Het Parlement heeft Kallas teruggefloten. Toch geeft de Est naar verluidt bin-nenkort zijn fiat voor de grensoverschrijdende inzet van ecocombi's

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 12

 • APRIL 2012 13

  PRIMEUR INGESLIKT"Het gaat inderdaad niet om een taai wetgevend proces, maartoch is deze stap een kleine aardverschuiving in Brussel", vertelteen lobbyist. "Vergeet niet dat Kallas in 2010 nog heeft verklaardronduit tegen de grenzeloze inzet van ecocombi's te zijn. Blijk-baar heeft hij nu toch ingezien dat het absurd is om onderdelenvan langere truckcombinaties los- en opnieuw aan te koppelenbij grensovergangen tussen pakweg Duitsland en nederland.Alleen is het jammer dat hij deze revolutionaire aankondigingvoor het Europees wegvervoer uiteindelijk ingetrokken heeft. Hijis zelfs niet meer opgedaagd bij de IRU."

  Waarom die poppenkast? Wel, Kallas heeft naar verluidt verstop-pertje gespeeld onder druk van de commissie Vervoer in het Eu-ropees Parlement. Die heeft bij monde van haar voorzitter BrianSimpson geist om vooraf ingelicht te worden over dermate ver-regaande beslissingen. Hommeles dus. Kallas heeft voor de lievevrede Simpson dan maar zijn zin gegeven. Toch gaat het volgensonze bronnen louter om uitstel, niet om afstel. Het vervoerscon-cept dat zijn kabinetschef Henrik Hololei de "truck van detoekomst" noemt, krijgt dus straks tijdelijk open grenzen waar lid-staten dat onderling zo afspreken. "Eens het Parlement ocieelin kennis gesteld zijn van dat voornemen, volgt ons groen licht zogoed als zeker. En bovendien snel", bevestigt een bron in deschoot van de Europese Commissie. Een andere insider vertrouwtons net voor het ter perse gaan van deze editie toe dat het grotemoment wel eens kan volgen tijdens de volgende bijeenkomstvan Simpson en zijn parlementaire commissie op 26 of 27 maart.

  "De doorbraak in het dossier rond ecocombi's betekent een kleine aardverschuiving

  in de Europese transportpolitiek."

  LANGE TERMIJN ONZEKERHet uitgestelde plan van Kallas valt op juridisch-technisch vlaksamen met een herinterpretatie van de Europese regels rond max-imale afmetingen en gewichten in het wegvervoer met voertu-igen boven 3,5 ton. Dit staat dus los van de nakende herzieningdie dezelfde richtlijn wacht. De toon van een recente marktcon-sultatie door de Commissie in de aanloop naar die "revisie" leertvolgens insiders alvast dat de Europese Commissie waarschijnlijkweinig durft te sleutelen aan het huidige keurslijf voor trucks."Kallas gaat vooral meer kansen geven aan extra aerodynamischevrachtwagens", vertelt onze bron bij de Commissie. "Ten grondeblijven Kallas en zijn medewerkers evenwel terughoudend om indie hertekende richtlijn een vrijbrief te geven aan ecocombi's diede grenzen oversteken. Ze weten dat het politiek moeilijk ligt bijbepaalde lidstaten die zich in de Raad laten leiden door hunspoorbedrijven. En die zijn rabiate tegenstanders van 'mon-stertrucks'. Hierdoor dreigt een tijdelijke toelating van de eco-combis geen definitief vervolg te krijgen in de volgende richtlijn."

  KRITIEK OP SPOORJONGENSDe spoorsector en het gecombineerd vervoer hebben trouwensnog een sneer gekregen van Alexander Sakkers (zie ook kader)."Die marktpartijen tonen zich halsstarrige tegenstanders van eco-combi's", aldus de nederlandse transportbobo. Een houding diemilieuwinst door dat vervoersconcept in de weg staat. Zo meen ikdat ze dringend hun terminals toegankelijk dienen te maken voorecocombi's. Ook is het voor die operatoren hoog tijd om te in-vesteren in innovatieve methodes om containers en anderelaadeenheden te behandelen. nu focussen ze nog te veel op con-ventionele trucks die ze in n op n naar het spoor overheve-len."

  TRANSPORT EUROPE

  NAAR OPEN GRENZEN VOOR ECOCOMBIS?Het Deens voorzitterschap van de EU krijgt volgens hardnekkigegeruchten schot in de langlopende zaak rond de grensoverschrij-dende inzet van ecocombis. naar verluidt onderzoekt het team rondTransportminister Henrik Dam Kristensen vooral of die langere vracht-wagencombinaties de grenzen van lidstaten over mogen op basisvan de huidige Europese wetgeving. Daarbij zijn de Denen eencharmeoensief gestart richting de Europese Commissie. Schijnbaarde juiste strategie. Volgens onze bron stuurt het dagelijks bestuur vande EU immers mogelijk een brief naar de lidstaten om de grenzenonder voorwaarden te openen voor ecocombis.

  RIJVERBOD IN TIROL TEGEN EUROPESE REGELSDe Oostenrijkse deelstaat Tirol belemmert het vrije verkeer van goed-eren met zijn sectorale rijverbod voor vrachtautos. Dat heeft het Eu-ropees Hof van Justitie geoordeeld. Het gewraakte verbod is gerichttegen trucks boven de 7,5 ton die onder meer afval, zand en motor-voertuigen vervoeren op een traject van de A12-snelweg. Die ingreepis bedacht om goederen naar het spoor over te hevelen.

  EUROPESE INVESTERINGSBANK FINANCIERT VOORAL SPOORDe Europese Investeringsbank (EIB) heeft in 2011 voor 9 miljard eurokredieten verstrek die de transportnetwerken in de EU mee mogelijkmaken. Volgens het jaarverslag van de Europese huisbank is 60%van dat bedrag naar spoorprojecten gevloeid. Fors meer dan de 30%voor weginfrastructuur. Belgi is vorig jaar langs de kassa van de EIBgepasseerd voor de bouw van de tweede sluis op de Antwerpse Lin-keroever. Dat bouwwerk met een prijskaartje van nagenoeg 340miljoen euro is rond 2016 klaar voor gebruik.

  EUROPA EXPRESS

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 15:46 Page 13

 • APRIL 201214

  TRANSPORT CASE STUDY

  De vervoerder uit Kuurne heeft ondanks de huidige economi-sche onzekerheid net een dertigtal voertuigen in ontvangst ge-nomen. Ignace De Rudder, de gedelegeerd bestuurder van hetfamiliebedrijf, ziet immers nog tal van redenen voor deze ge-voelige investering. Te beginnen met het voordelige verbruiken de retentie van zijn beste chauffeurs.

  Frdric Willems [email protected]

  De Rudder is momenteel actief in transport en opslag in de ruimezin, maar de onderneming is aan het eind van de jaren zeventigopgericht om de groei van de zuivelhandel te stutten die de fa-milie toen bezat. "Door de beroepsactiviteit van mijn grootoudersen door de specifieke start die we in de sector gemaakt hebben,zijn wij gespecialiseerd gebleven in koelvervoer, met name voorde supermarkten van Lidl. Al hebben we tegelijk ons eigen dien-stenaanbod ontwikkeld. Zo zijn wij op vandaag actief in distribu-tievervoer binnen de hele Benelux. Daarbij werken we zowel perpakket en per pallet als met volle ladingen. Wij kunnen alle op-drachten aannemen, zolang de ladingen in een oplegger passen,waardoor ons klantenbestand erg divers is. Zo beschikken we overtalrijke referenties in verschillende activiteitsdomeinen: kranen,werfmachines, voedingsmiddelen, aardolieproducten, karton,drukwerk...", vertelt Ignace De Rudder.

  Los van deze transportactiviteiten, beschikt de firma De Rudder

  ook over een magazijn van 10.000 m2 in Kuurne, op eenboogscheut van belangrijke snelwegassen en van de Fransegrens. "We bieden er opslag- en magazijndiensten voor rekeningvan onze klanten", vervolgt de gedelegeerd bestuurder. In totaalbeschikt onze firma over een vijftigtal medewerkers. "op de site inKuurne werken een tiental personen. Dat team kwijt zich van deadministratieve en commercile taken, de planning van de ritten,de logistieke operaties, naast het onderhoud en de reparaties vanonze voertuigen. Daarnaast stellen we ook nog eens 45 chaueurste werk."

  "Rijden met moderne voertuigen is voordeliger dan oudere vrachtwagens inzetten. Wie het verbruik

  van de moderne trucks in ogenschouw neemt, is daar meteen van overtuigd."

  DE KAPITEIN BLIJFT AAN HET ROER"Aangezien wij een kleine ploeg vormen, wordt onze onderne-ming gekenmerkt door haar familiaal karakter. Daarbij is het alsgedelegeerd bestuurder toch mijn taak om elke dag verschillendepetjes te dragen, in functie van de behoeften van het moment",vervolgt Ignace De Rudder. De transportvloot van De Rudder teltvijftig voertuigen (waaronder 40 trekkers en 10 bakwagens), entweenvijftig opleggers, waaronder een tiental koelopleggers.Wat de trucks betreft, maken twee merken de dienst uit, namelijk

  Transport De Rudder:"VoLLE KRACHT VooRUIT, ooK BIJ SToRMWEER"

  De transportvloot van De Rudder telt een vijftigtal voertuigen en bestaat uit twee met zorg geselecteerde merken.

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 14

 • APRIL 2012 15

  DAF en Renault Trucks. "omdat wij zelf instaan voor het onder-houd en de reparatie van onze voertuigen, waken wij erover datonze vloot niet te veel verschillende merken telt. onze technicikunnen zich zo specialiseren in de merken die wij gebruiken. Wijverkiezen immers altijd eerst zelf een oplossing te zoeken voorwe een beroep doen op externe dienstverleners."

  De Rudder heeft zopas 29 nieuwe voertuigen aangekocht bij deconcessiehouder van Renault Trucks Vansteeland. "Los van deeigenlijke voertuigen, die aan onze verwachtingen voldoen eneen prima prijs-kwaliteitsverhouding vertonen, zijn wij bijzondertevreden over de service die Vansteeland biedt. Als zich een pro-bleem voordoet, neemt bij hen de baas de telefoon op en hij helptons om een oplossing te vinden. Wij delen hun filosofie en werkendaarom in het volste vertrouwen samen."

  De volledige vloot van De Rudder is gefinancierd via leasing-overeenkomsten en het beheer van de banden gebeurt in samen-werking met een lokale centrale. "onder impuls van deQserv-software van onze partner VP Lambrecht, waarmee alle re-levante data van elke band bijgehouden wordt, hebben we

  De Rudder combineert zijn distributieactiviteiten binnen de Benelux metopslag- en magazijndiensten voor rekening van zijn klanten in een magaz-ijn van 10.000 m2 gelegen te Kuurne.

  TRANSPORT CASE STUDY

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 15

 • APRIL 201216

  besloten om samen te werken met n enkele producent, Conti-nental. Deze keuze laat ons bovendien toe om enkele exemplarenvan de banden die we het vaakst gebruiken op voorraad tehouden. Hierdoor kunnen we flexibel reageren wanneer we noodhebben aan nieuw rubberen schoeisel voor de trucks."

  INVESTEREN OM OP KOERS TE BLIJVENIgnace De Rudder bevestigt dat de transportwereld het moeilijkheeft in dit jaarbegin. "onze bedrijvigheid ligt zeker 6 7% lagerdan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Aangezien deze vermin-dering van ons activiteitsniveau zich doorzet sinds de vorigemaand september, hebben we ons genoodzaakt gezien om opzoek te gaan naar nieuwe klanten om zo eventuele verliezen tecompenseren. Daarom verwachten wij in 2012 de omgekeerdesituatie van in 2011, met een positief jaareinde na een start volonzekerheid."

  ondanks dit weinig bemoedigende economisch klimaat, zijn deinvesteringen nooit in vraag gesteld. "Wij menen eerst en vooraldat rijden met moderne voertuigen voordeliger blijkt dan ouderevrachtwagens inzetten. Wie het verbruik van de huidige trucksvergelijkt met de hoeveelheden die trucks van de vorige generatiedrinken, raakt daar meteen van overtuigd. Dezelfde vergelijkinggaat ook op voor de onderhoudskosten. Dankzij onze investerin-gen, beantwoordt onze complete vloot aan de Euro 5-norm.Daarmee vormt ons wagenpark een mooi visitekaartje voor onzeonderneming en geven we tegelijk een impuls aan het milieu enhet imago van onze sector. Het volgende en laatste argument datons tot investeringen genspireerd heeft, kadert in het reten-tiebeleid voor onze beste ridders van de weg. onze chaueurs

  stellen het immers op prijs om met moderne voertuigen te rijden."De nieuwe vrachtauto's die onlangs in gebruik genomen zijn, vor-men voor de helft een vervangingsinvestering, en breiden deelsde vloot uit. "Gewapend met dit modern vrachtwagenpark, staanwe klaar vanaf we de eerste tekenen van herstel zien en gaan wesnel de vruchten kunnen plukken van de economische herople-ving."

  Dezelfde drive om te investeren heeft ook de doorslag gegeventoen de onderneming ongeveer vier jaar geleden beslist heeft omeen volgsysteem op maat te laten ontwikkelen voor de voertui-gen. "om aan de verwachtingen van onze klanten te beantwoor-den en hen de gevraagde info te verstrekken in real time, hebbenwij inderdaad onze eigen Track & Trace-toepassing op potengezet. Vooraf hebben we verschillende systemen uitgeprobeerd,maar zonder een oplossing te vinden die aangepast was aan onzespecifieke noden. Daarom hebben we ons in dit IT-avontuurgestort. En de ontwikkeling heeft ruim een jaar in beslaggenomen. Maar aangezien wij alle aspecten van ons systeem be-heersen, kan het gemakkelijk aangepast worden aan de softwaredie onze klanten gebruiken. Hierdoor zijn zij in staat om hungoederen via een eenvoudige internetverbinding te volgen. Kortom, de oplossingen die we aanbieden zijn eenvoudig en func-tioneel en onze klanten waarderen ze voor hun ecintie. Maarwanneer het aankomt op communiceren met onze chaueurs,werken we altijd via GSM. Een telefoongesprek blijft toch gezel-liger dan een onpersoonlijk bericht dat verschijnt op het schermvan een on-board unit."

  om te voldoen aan de Europese wetgeving rond de permanentevorming van rijdend personeel, werkt De Rudder met een erkendeopleidingsinstelling om zijn chaueurs de benodigde vorming tegeven binnen de toegelaten termijnen. Bovendien vult de ver-voerder deze externe trainingen aan met wekelijkse persoonlijkecoaching. "Dankzij de vele snues van de boordcomputers in onzenieuwe voertuigen, kunnen wij verschillende parameters con-troleren, waaronder het verbruik. Dat biedt ons de kans om samenmet de chaueurs verbeterpunten te zoeken door hen denkpistesaan te reiken en praktische tips te geven."

  Met het oog op de toekomst staat De Rudder voor een groteuitdaging. "Wij willen ons immers blijven ontwikkelen als lever-ancier van distributiediensten en onze klanten een globaal servi-cepakket aanbieden. Wij werken daar al vijf jaar aan en hebbendaarbij behoorlijk wat gevaarlijke klippen ontweken. nu is het aanons om deze koers aan te houden en blijvend, dag na dag, degoederen van onze klanten naar hun veilige haven te loodsen."

  Ignace De Rudder : "Als gedelegeerd bestuurder van een KMo, is het mijntaak om elke dag verschillende petjes te dragen, in functie van de behoeftenvan het moment."

  DE RUDDER IN CIJFERS (BRON TRENDS TOP)

  Jaar 2010-2009 2008 2007Brutomarge 2.567.275 83.681 143.009 Cash flow 267.040 76.063 187.340 Resultaat boekjaar -129.960 44.952 8.306 Eigen middelen 214.697 344.658 311.026

  TRANSPORT CASE STUDY

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 16

 • TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 17

 • APRIL 201218

  De Brusselse jurist Tom Antonissen (33) blijkt als EU affairs mana-ger bij de vereniging voor voertuiglogistiek ECG een atypischelobbyist. Een jonge wolf die zich vastbijt in de dossiers van zijnwerkgever en tegelijk de roedel verlaat om de Europese ver-voerspolitiek te becommentariren met afwisselend de petjes opvan jurist en lobbyjongen met een multimodale visie. De traditi-onele lobbyoorlog tussen spoor- en wegvervoerfederaties vindthij alvast een oude gedachte die rijp is voor het sterfhuis.

  Joris Delporte

  Maak je een persoonlijke profielschets, dan vraag ik een exemplaarvoor mijn moeder. Een knipoog is nooit veraf bij Tom Antonissen. Degeboren Brusselaar valt mede daarom op tussen de jonge wolven bin-nen de transportlobby. Uitgesproken, bijna on-Belgisch scherp. Eu-ropese politiek is mijn passie sinds ik internationaal en Europees rechtaan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gestudeerd heb. Het is in-gewikkelde materie, maar eigenlijk lijkt het Belgisch wetgevend en in-stitutioneel kluwen nog complexer. Bovendien ben ik tijdens mijneerste baan als algemeen secretaris en adviseur Europees recht bij de

  Belgische confederatie van de autohandel en reparatie Federautogentrigeerd geraakt door de expats in de Europese wijk van onzehoofdstad. Daarom heb ik bewust gekozen voor een eigen buiten-landse werkervaring bij een advocatenkantoor in Barcelona. Delokroep van de Brusselse smeltkroes heb ik daar evenwel niet langweerstaan en in 2006 ben ik lobbyist geworden bij de Europese We-genfederatie (European Road Federation - ERF). En na een passage alsongebonden consultant voor uiteenlopende Europese belangen-groepen ben ik sinds juli vorig jaar de vertegenwoordiger van ECG bijde Europese instellingen.

  BIJ KALLAS OP DE KOFFIEEen parcours om trots op te zijn. Moeder kan tevreden zijn. Ach, zelfseen lobbyist stelt zich al eens bescheiden op, grijnst de Europese Brus-selaar. Zo heb ik tijdens een recent ontmoetingsmoment tussen eendelegatie van ECG en de eurocommissaris voor Transport Siim Kallasde lippen op elkaar gehouden. Vooraf heb ik onze vragen en plei-dooien mee gestuurd maar op de grote dag heb ik onze voorzitter ende andere delegatieleden elk hun punt laten maken. In ons vak ben jeniet altijd spits, maar ook soms gewoon een aangever. Maar ondanks

  Tom Antonissen (European Car Transport Group)

  DE BELAnGEnSTRIJD TUSSEn SPooREn WEG IS Z ACHTERHAALD

  nu hanteren lidstaten nog sterk uiteenlopende maximumlengtes voor car transporters in beladen toestand.

  VIP EUROPE

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 18

 • APRIL 2012 19

  mijn stilzwijgen, heb ik gemerkt dat de Est oren heeft naar onze verandervoorstellen rond de 'beladen lengtes' in het autovervoer overde weg. nu hanteren lidstaten nog sterk uiteenlopende maximum-lengtes voor car transporters in beladen toestand (met voor- ofachteroverhang, nvdr.). Zo beperken sommige lidstaten zich gewoontot de huidige Europese maximumlengte voor grensoverschrijdendvervoer (18,75 meter, nvdr.). Andere landen gaan tot 20,75 meter ofmeer. Die willekeur dwingt onze leden tot omladen en leegrijden.Hopeloos inecint dus. Daarom hopen we dat Kallas tijdens denakende herziening van de richtlijn rond maten en gewichten diegrenswaarden die specifiek gelden voor beladen car transporters har-moniseert tot 20,75 meter in de EU. ons kaartje waarop we hethuidige lappendeken van regelgeving in dat dossier kleurig hebbengellustreerd heeft de Eurocommissaris alvast opgemerkt. Sowiesoheeft hij vanuit zijn positie altijd zin in harmoniseringen. En als je hetdan nog eens met tekeningen uitlegt, scoor je helemaal (lacht).

  De liberaal in Kallas hoopt blijkbaar van vrijecabotage binnen de EU zijn politieke nalatenschap

  binnen de transportwereld te maken.

  ECOCOMBI'Sons voorstel maakt de lege trucks trouwens niet langer, benadruktAntonissen. We zien het daarom ook los van het debat over eco-combis. ECG is op zich een voorstander van die langere en somszwaardere truckcombinaties. Maar voor onze sector zijn ze ook geenmust."

  Ecocombis hebben jammer genoeg de invloedrijke spoorlobby alstegenstander, weet Antonissen. Al spreek ik niet graag in termen vandiametraal tegengestelde belangen. Voor ons dossier geladen lengtezoek ik bewust de steun van de spoorjongens. En als lobbyist snap ikook wel dat ze hun werkgevers beschermen. Vanuit een logisch stand-punt vind ik het dan weer vreemd dat ze zelf langere vrachttreinenbepleiten en langere trucks verketteren. Ach, de zaken zijn in Brusselnooit helemaal zwart-wit. Daarom vind ik de vermeende lobbyoorlogtussen spoor en weg ook achterhaald.

  VRIJE CABOTAGEEen ander dossier dat Antonissen vanuit verschillende invalshoekenanalyseert, is vrije cabotage. Kallas lanceert mogelijk volgend jaarvoorstellen om die markt verder open te gooien. Ik vermoed zelf dat hijvan dat dossier zijn politieke nalatenschap hoopt te maken. En puur the-oretisch is het opnieuw je reinste Europese logica om cabotage hele-maal vrij te maken. Maar ik snap dat grote verschillen qua loonkostentussen oost- en West-Europese lidstaten die principile keuze voor vrijgoederenverkeer lastig maken vanuit sociaal en bedrijfseconomischoogpunt. De Europese Commissie roeit jammer genoeg ook maar metn riem. Ze heeft te weinig impact op sociale regels in lidstaten. Endaarom is Brussel niet bij machte om cabotage vrij te maken en tegelijkte garanderen dat kleinere transporteurs in 'rijkere' lidstaten geen oneer-lijke concurrentie krijgen.

  De leden van ECG dienen alvast niet voor hun voortbestaan te vrezen,aldus nog de lobbyist. onze niche werkt voor automobielconstructeursdie op wereldschaal de crisis achter zich hebben gelaten. In Europa isdoor het slechte economische klimaat evenwel drie jaar lang nauwelijks

  genvesteerd in de vlootvan car transporters. op-drachtgevers zijndaarom nu vragendepartij voor investeringen.Wat vervoerders in eensterkere positie plaatstom contracten op langere termijn te onder-handelen. Bovendienzijn we ook iets meer immuun voor olie-schokken. Brandstof-clausules zijn in onzedeelmarkt goed inge-burgerd. Al moedigenwe onze leden aan omdie eerlijke clausules blijvend en misschiennog nadrukkelijker optafel te leggen tijdenscontractonderhandelin-gen met hun klanten.

  Lobbyjongens spelen niet altijd als spits. Somsfungeren we als aangevers die onze werkge-vers laten scoren.

  HET ABC VAN DE ECG De werkgever van Antonissen verdedigt de belangen van Eu-

  ropese logistieke spelers die gespecialiseerd zijn in outboundstromen van afgewerkte voertuigen.

  De afkorting ECG verwijst naar de eerste benaming bij deoprichting van de club in 1997: de European Car TransportGroup of interest. De huidige baseline in de communicatie is As-sociation of European Vehicle Logistics.

  Het profiel van de bijna honderd aangesloten bedrijven varieertvan familiale en lokale KMos tot multinationals die op hetvolledige oude continent opereren. Europa stopt voor de lob-byvereniging trouwens niet aan de huidige politieke grenzen.Zo zijn ook noorse, Zwitserse, Turkse en Russische logistieke jon-gens aangesloten. Een smeltkroes van nationaliteiten en ver-keersmodi, want voertuigenlogistiek doet een beroep op deweg, de binnenvaart en het spoor. Maar evenzeer op shortsea.De huidige voorzitter Costantino Baldissara is in het dagelijkseleven commercial and logistics director bij de scheepvaartgroepGrimaldi.

  VIP EUROPE

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 19

 • Het is een premire: ons gebruikelijk testparcours is voor het eersthet toneel voor een test met een vrachtwagen/aanhangwagen inplaats van een traditionele trekker/oplegger. Het leuke idee is vande hand van DAF Trucks, dat ons de sleutels toevertrouwt van eenschitterende XF105 Space Cab met een totale lengte van 18,75meter. En ondanks de ongewone afmetingen, gaat het verbazendgoed vooruit!

  Christophe Duckers ([email protected])

  Het verleden en de toekomst. De XF105 deed in 2005 zijn intredeop de markt, ter gelegenheid van de RAI in Amsterdam. De lanceringging gepaard met de komst van de ruimste cabine op de markt. onderde motorkap zat de 12,9 liter Paccar MX-motor. En jaar later werd ditvoertuig verkozen tot Truck of the year. In 2009 onderging deze DAFeen eerste upgrade, specifiek gericht op een optimalisatie van de aan-drijflijn (met o.a. nieuwe brugverhoudingen). Er werden ook een aan-tal nieuwe veiligheidsuitrustingen toegevoegd zoals Adaptive CruiseControl en een radarsysteem om kop-staart aanrijdingen te voorko-men (Forward Collision Warning).

  Met de intrede van de Euro 6, ligt er voor DAF nog veel werk op deplank. Er moet vooral ruimte worden vrijgemaakt voor de luchtkoe-lingselementen, die noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan denieuwe normen. De Amerikaans/nederlandse constructeur zal deze

  verplichte aanpassingen ongetwijfeld aangrijpen om de XF105 eenbehoorlijke make-over te geven. We denken dan niet onmiddellijk aaneen compleet nieuw model, zoals de Mercedes Actros. De nieuwetrekker zou eventueel in het najaar worden voorgesteld (tijdens deIAA in Hannover?). Zoniet mogen we ons volgend jaar aan een nieuwmodel verwachten.

  Gamma. In het gamma van de zescilinder-in-lijn-motoren, kan menkiezen uit een vermogen tussen 410 en 510pk. Qua versnellingsbakkan men gaan voor een handgeschakeld model (12 of 16 versnellin-gen), maar de voorkeur van de klanten gaat vooral uit naar de geau-tomatiseerde AS-Tronic. Er zijn ook twee cabinevarianten, met namede Space Cab en de Super Space Cab. Ze onderscheiden zich van el-kaar door de binnenhoogte (boven de motortunnel), meer bepaald1,75m voor de ene en 2,10m voor de andere. Qua configuratie is hetaanbod bepaald indrukwekkend. Bij de trekkers heeft men de keuzeuit 2, 3, 4 of 5 assen; bij de bakwagens kan men kiezen tussen 4x2, 6x2,6x4, 8x2 en 8x4.

  ROYAL SUITETestvoertuig.Zoals reeds gemeld was het de eerste keer dat we eenvrachtwagen-aanhangwagen loslieten op ons testcircuit. ons test-voertuig was bestemd voor volumetransporten, meer bepaald hettransport van volumineuze maar lichte goederen. Dit type voertuigwordt vaak gebruikt voor het transport van planten, bloemen en fruit.

  ERGENS TUSSENCOCONENVLIEGEND TAPIJT

  TRUCK TEST

  APRIL 201220

  FOCUSNEDERLA

  NDDAF XF105.510

  FAn EEV

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 20

 • Duurder in aankoop dan een trekker-oplegger en ook pak nadeliger inbrandstofverbruik (+ 10%). Een dergelijke combinatie is ook minderflexibel qua gebruik. nadelen die echter gecompenseerd worden dooreen aantal voordelen. Een combinatie vrachtwagen-aanhangwagen istwee meter langer dan een trekker-oplegger, waardoor er 5 europa-letten meer kunnen vervoerd worden. Een niet te verwaarlozen voor-deel!

  Met gebruik van een zogenaamde dolly en extra aanhangwagen van13,60m, komt deze DAF XF105 FAn perfect in aanmerking voor hetecocombi-verhaal. Dit is ongetwijfeld een extra voordeel omdat er ookbij ons meer en meer gesproken wordt over deze lange en zware voer-tuigen.

  Cabine. In vergelijking met de fonkelnieuwe Actros, is het duidelijkzichtbaar dat het design van de XF105 al een gezegende leeftijd heeftbereikt. T.o.v. de andere concurrenten is er dan weer geen vuiltje aan delucht. Aan de buitenzijde is de XF105 heel herkenbaar door zijn grotemond. De Super Space Cab-versie straalt nog meer charisma uit. ookgoede punten voor de deuren, die de twee bovenste instaptreden af-dekken, en voor de in het dak gentegreerde mistlampen. niet alleeneen lust voor het oog, maar bovendien zeer goed doordacht qua de-sign in functie van de luchtweerstand. Minder positief zijn we over hetvolume van de buitenkoffers, die duidelijker kleiner zijn in vergelijkingmet de concurrentie. ook de plaatsing van de spiegels kan een stukbeter omdat ze hinderlijk zijn voor het zicht van de chauffeur.

  De wegligging van de XF105 vracht-wagen-aanhangwagen is onweer-staanbaar.

  onder het bed en binnen hand-bereik, zit een grote koelkast.

  Het onderste bed is uitgerust met eenzeer ruimte en comfortabele matras.

  1

  2

  3

  2

  3

  1

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 21

 • TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 22

 • APRIL 2012 23

  Aan boord.De Super Space Cab is zeer uitnodigend en gastvrij. on-danks het feit dat de vloer niet 100% effen is, kan de chauffeur zichtoch uiterst vlot bewegen. niet al te moeilijk in een cabine van 9mDe opbergmogelijkheden zijn legio (grote koelkast onder het bed,ruime kasten onder het dak, diverse compartimenten ter hoogte vanhet dashboard, werkblad op het centrale gedeelte van het dashboard,enz). Voor ons mochten de opbergvakken in de deuren iets groterzijn en ook een blikjeshouder zou niet misstaan. Het slaapgedeelte isroyaal bemeten en biedt alle nodige middelen om lange trajecten inalle comfort aan te vatten. Hierbij verdient het onderste bed een spe-ciale vermelding. De ruime en comfortabele afmetingen geven eenecht thuisgevoel.

  SEREEN IN ALLE OMSTANDIGHEDENAandrijflijn. onze XF105 was uitgerust met de krachtigste versieuit het Paccar MX-gamma van 12,9 liter. Als men weet dat de an-dere constructeurs slag om slinger uitpakken met motoren vanmeer dan 700pk, is ons testvoertuig eerder aan de gematigdekant met 510pk (tussen 1.500 en 1.900 t/min). Eindhoven doetduidelijk niet mee aan deze wedren om de krachtigste motor!Deze zescilinder-in-lijn-motor haalt een koppel van 2.500 nmbij een toerental tussen 1.000 en 1.410 t/min: onze noorderbu-ren mikken dus eerder op de souplesse dan op de pure macht.Schakelen hoeven we nauwelijks te doen, aangezien ons voer-tuig is uitgerust met een AS-Tronic. Deze gedroeg zich bijzondercorrect, hoewel we nu en dan een trapje hoger moesten scha-kelen om tot een optimaal economisch rijgedrag te komen,meer bepaald op heuvelachtig terrein.

  Dynamisch bilan. Sereniteit: dit is het woord dat bij ons op-komt! De XF105 is een waar plezier om in te rijden. De vracht-wagen-aanhangwagen gedraagt zich superzacht en is zelfsrustgevend.

  De veringen zorgen ervoor dat de chauffeur geen enkele bruuskebeweging ondervindt in zijn cabine, zelfs bij oneffen wegen. Dechauffeur wordt letterlijk en figuurlijk in de watten gelegd!

  In vergelijking met een trekker heeft een vrachtwagen ongetwij-feld een streepje voor dankzij de langere wielbasis. Dit zorgt voorextra comfort.

  Komen we uit bij de geluidsdemping. Het geluid van de motor,de wind of het verkeer is nauwelijks hoorbaar, wat het coconef-fect alleen maar versterkt. ook de wegligging is uitstekend. Vanzodra het voertuig sterk vertraagt of stationair draait, voelden wetoch wat trillingen aan het stuur. Je merkt dat we al diep moetengraven om ons enthousiasme toch een beetje te milderen!

  Tenslotte moeten we het nog over het verbruik hebben. We hiel-den ons hart eerlijk gezegd een beetje vast, maar uiteindelijkbleek alles nog reuze mee te vallen. onze Hollandse vriend haalteen gemiddelde van 30,74 l/100km bij een gemiddelde snelheidin de buurt van 75 km/h.

  VERBRUIK Gemiddeld verbruik: 30,74 l/100km Uitersten: tussen 24,15 en 38,86 l/100km

  + -

  Rit 1

  Rit 2

  Rit 3

  Rit 4

  Rit 5

  Totaal

  Wegtype Gem. snelheid Gem. verbruik.

  autosnelwegen 83,74 km/h 24,96 l/100km

  nationale en gewestwegen 53,83 km/h 38,86 l/100km

  autosnelwegen 75,20 km/h 32,42 l/100km

  Brusselse ring 85,06 km/h 24,15 l/100km

  autosnelwegen 85,05 km/h 29,39 l/100km

  74,66 km/h 30,74 l/100km

  DE CIJFERS

  PRO Wegligging Geluidsdemping Veringen

  CONTRA opbergvakken in deuren

  eerder beperkt Trillingen aan het stuur bij

  stationair draaien Zichtbaarheid vooraan

  De koerruimte aan de buitenzijde van het voertuigen mocht iets groter zijn.

  De XF105 wordt geleverd met het night Lock System van DAF: een mechanisch slotbeschermt de chaueur tegen indringers. Geen overbodige luxe tegenwoordig,rekening houdend met de toenemende agressie

  4

  5

  4

  5

  TRUCK TEST

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:23 Page 23

 • Hoewel de verantwoordelijken van Renault Trucks Benelux al te-vreden zijn met de prestaties van hun merk het voorbije jaar hetmarktaandeel steeg met 1 % tot 7,5 % wil het Franse merk tochdoorgaan op dat elan. Het objectief in Belgi in het segmentboven 6 ton werd nu opgetrokken tot 10 %.

  Christophe Duckers ([email protected])

  In 2011 is Renault Trucks wat marktaandeel betreft vooruitgegaan inalle segmenten. Gaande van een lichte stijging bij de bakwagens (van7,4 naar 7 ,7 %) tot een relatief sterke opmars bij de trekkers (van 5,5tot 7,3 %). Dat bezorgt het Franse merk een marktaandeel van 7,5 %,tegenover 6,5 % een jaar eeder. Resultaten die kersvers General Ma-nager van Renault Trucks Benelux tevreden mogen stemmen, al koes-tert de nieuwe frontman nog grotere ambities. ons objectief is om opkorte termijn 10 % marktaandeel te bereiken, zo verduidelijkt hij,voornamelijk dankzij een grotere penetratie op de trekkermarkt. Wehebben ondertussen een stevige reputatie bij de lichte bedrijfsvoer-tuigen en bij de distributievoertuigen, maar bij de trekkers kampenwe nog met een hardnekkig imagoprobleem, aldus nog Gatelineau.

  De directie van Renault Trucks kijkt ook vooral naar de nederlandsemarkt om zijn resultaten te verbeteren. Het moet gezegd dat de re-sultaten daar lang niet overeenkomen met de doelstellingen, met eenmarktaandeel van nauwelijks 2,7 % boven de 6 ton (tegenover 2,8 %in 2010). onze progressiemarge is dus enorm, aldus Johan Saveniers,

  Sales Director. op termijn moeten we naar 6 %. om dit objectief te be-reiken, heeft Renault Trucks al verschillende concrete acties op potengezet. Er werd een nieuwe commercile manager aangesteld, en Re-nault Trucks zal present tekenen op een aantal belangrijke evene-menten in nederland (RAI Amsterdam, Carrosserie Vakdagen,Truckstar Festival, ).

  EUROPA: UITKIJKEN NAAR 2013Terwijl de Europese markt zich in 2012 schrap zal moeten zetten vooreen terugval (- 7 % voor het segment boven 6 ton), ziet het jaar 2013er aanzienlijk rooskleuriger uit met een verwachte verkoopstijging van25%. Dat blijkt althans uit de vooruitzichten van Jean-Franois Gati-neau, general manager van Renault Trucks Benelux.

  Volgens Renault Trucks zal de Europese markt een erosie ondergaandie in het bijzonder voortkomt uit de zwakke resultaten in de marktvan de zware voertuigen (-8 %), terwijl die van de middelste catego-rie (- 1 %) en die van de lichte bedrijfsvoertuigen stabiel zullen blijven.Voor 2013 daarentegen zijn de vooruitzichten behoorlijk optimisti-scher dankzij een merkbaar verbeterd economisch klimaat en voor-uitlopend op de Euro-6-norm die op 1 januari 2014 van kracht wordt.Concreet voorziet Renault Trucks volgende verkoopcijfers voor 2013 :+ 5 % voor de lichte bedrijfsvoertuigen (- 2, 6 t), + 12 % voor het mid-densegment (2,6 tot 16 t), + 29 % voor de zware voertuigen (boven 16ton), hetzij een toename van 25 % voor de markt in zijn geheel. Wij te-kenen alvast met de ogen dicht voor zon resultaat

  ALLES OP BRANDSTOFBESPARINGom zijn offensief op de trekkermarkt te ondersteunen, trekt RenaultTrucks volop de kaart van de brandstofbesparing. Met de groot-scheepse All for Fuel Eco -campagne brengt het merk de drie pijlersvan het optifuel Solutions-programma opnieuw onder de aandacht :de technologie van de voertuigen, de opvolging van het verbruik via Infomax en tot slot ook de chauffeurstrainingen. op de nieuwe,

  interactieve website (http://optifuel.renault-trucks.com) kunnen klan-ten hun mogelijke besparing uitrekenen via de online calculator.

  Renault Trucks Benelux blijkt ook zeer actief op de sociale netwerksi-tes zoals Twitter en youtube, en ontwikkelde ook een smartphone-ap-plicatie voor vrachtwagenbestuurders.

  Renault Trucks in Belgi

  oP WEG nAAR 10 %

  om 10 % marktaandeel tebereiken in Belgi rekent Re-nault Trucks Benelux vooral opde trekkers.

  APRIL 201224

  TRUCK ECONOMY

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 24

 • TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 25

 • APRIL 201226

  De recessie in Nederland zet alle lichten op rood voor lokale weg-vervoerders. Hun omzetgroei is in de tweede helft van vorig jaargevoelig vertraagd. Een trend die zich doorzet in dit semester. Hetondernemersvertrouwen keldert en hoge dieselprijzen maken desomberheid in de traditionele transportnatie compleet. Tochhoopt grootbank ABN AMRO op een spiegeling van 2011, meteen opleving na de zomer.

  Joris Delporte

  Een schaatser die overeind krabbelt na een val om daarna meteen op-nieuw tegen het ijs te gaan. Dat beeld vat de omzetevolutie in hetnederlands wegvervoer sinds 2009 samen. De jongste "Transport &Logistiek Sectormonitor" van de plaatselijke grootbank ABn AMRoschetst alvast dat plaatje. "De globale omzet van bedrijven actief inhet 'goederenvervoer over de weg' is na een groei met 3% in 2010 welnog eens met circa 5% toegenomen vorig jaar. Daarmee hebben onzetransporteurs bijna opnieuw het niveau van voor de bankencrisisbereikt. Maar de jongste recessie heeft roet in het eten gegooid. Delaatste twee kwartalen van 2011 is immers een krimp opgetekend.Een evident gevolg van de aanhoudende zorgen over de eurocrisisen van de forse besparingen door het kabinet-Rutte. Hierdoorverwachten we dat de duidelijke vertraging van de omzetgroei in hetwegvervoer tijdens de tweede helft van 2011 zich doorzet tijdens hetlopende semester. over heel 2012 verwachten we globaal zelfs eenlichte omzetdaling", aldus de bank. "Het vacatureaanbod bij trans-porteurs daalt hierdoor. ook krijgt een aanzienlijke groep onderne-mers het financieel vast moeilijk dit jaar, omdat de marges extra onder

  druk staan. Dit door de aanhoudende prijsdruk onder impuls van deforse binnen- en buitenlandse concurrentie.

  Het clich wil dat nederlanders optimistisch ingesteld zijn en ABnAMRo vormt daarop geen uitzondering. In de conclusies van de Sec-tormonitor staat dat - als de uitslaande brand van de eurocrisis geblustraakt - "een heropleving in het tweede semester waarschijnlijk is".Daarbij rekent de bank zelfs op een spiegeling van 2011, met nu eerstzes zwakke maanden en meer robuuste cijfers in de tweede jaarhelft

  VIJF CIJFERWEETJES OVER DE WEGVERVOERNATIE NEDERLAND Liefst 12.235 bedrijven beschikten per 1 januari 2010 over

  een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over deweg.

  Een aanzienlijke meerderheid van die groep (68%) bestaatuit kleine bedrijven met vijf of minder trucks.

  Dagelijks is in nederland voor 1,5 miljoen ton aan grond-stoen, onderdelen, eindproducten, voedsel en vee on-derweg over de weg.

  nederlandse wegtransporteurs hebben in 2010 bijna 6miljoen ton goederen vanuit hun land naar Frankrijk ver-voerd. Daarmee is onze zuiderbuur hun op twee na groot-ste buitenlandse bestemmingsmarkt, voorafgegaan doorDuitsland en wijzelf.

  Files kosten de nederlandse transportsector elk jaar naarschatting 800 miljoen euro.

  Bronnen: Centraal Bureau voor de Statistiek, rijksoverheid.nl

  De bereidheid tot investeren is historisch laag bij dewegvervoerders onder onze noorderburen.

  TRANSPORT ECONOMY

  Transportnatie rekent op spiegeling in conjunctuurSToPT nEDERLAnD DE nEERGAnG?

  FOCUSNEDERLA

  ND

  FOCUSPAYS-BA

  S

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 26

 • APRIL 2012 27

  van 2012. Bovendien geeft de bestaande positie als traditionele han-dels- en trasportnatie vervoerders onmiskenbare troeven om dezestorm te doorstaan. De in- en uitvoercijfers bij onze noorderburenklimmen nog lichtjes in 2012. En dit dankzij de wederuitvoer.

  PAPOEAS MET PENISKOKERSAls de crisis in het nederlands wegvervoer een probleem van de marktblootlegt, is het wel de onevenwichtige groei bij sommige bedrijvenin het voorbije decennium. Een visie die Ron neele alvast verdedigt.De overcapaciteit in ons wegvervoer voor de crisis is genoegzaambekend, aldus de general director van neele Logistics Rotterdam. Veelondernemers hebben te fors genvesteerd. Dat heeft hen vooral fraaiefotos opgeleverd in de lokale pers. Directeuren glimmend van trotsvoor blinkende extra trucks met hun namen op. Gekscherend heb ikze destijds vergeleken met Papoeas. Zoals die met een peniskokerrondlopen, hebben vervoerders gepronkt met hun speeltjes. Zonderevenwel de vraag te stellen hoe ze die investeringen dienden terugte verdienen. Voor hen slaat de crisis nu extra hard toe.

  Vergelijkingen met opmerkelijke klederdracht laat Transport en Logistiek nederland (TLn) achterwege maar ook de wegvervoerfe-deratie uit Zoetermeer is bezorgd over de overcapaciteit die maarvoorzichtig is afgenomen. Samen met de toenemende concurrentieuit lagelonenlanden is dat een factor die de prijzen en marges drukt.En de hoge brandstofprijzen maken de situatie helemaal lastig. over-leven is dus de boodschap voor velen en dat blijkt ook uit de accen-ten die TLn legt in de recente communicatie. niet toevallig heeft deondernemersclub onlangs opgroepen om brandstofclausules op te

  nemen in vervoerscontracten en die bepalingen daarna daadwerke-lijk toe te passen.

  "De omzetgroei in deze sector vertraagt nog meer in het eerste semester."

  ook ladingdiefstal blijkt een aandachtspunt bij TLn en de verladers-vereniging EVo. Winkels zijn altijd maar beter beveiligd. Criminelenzien in trucks dan makkelijkere doelwitten. Als sectorvertegenwoor-digers nemen we daarom onze verantwoordelijkheid en pompen wemee geld in Secure Lane, aldus de beide federaties. "Een systeem vancameratoezicht dat tijdens proeven zijn nut heeft bewezen. nu reke-nen we op publiek-private steun om meer camera's op te hangen.

  Brandstofclausules en ladingdiefstal. Twee speerpunten die zo defen-sief lijken, bijna on-Hollands. Verzuchtingen van een sector in het ver-weer. Zijn ambitieuze lobbydoelen bijgesteld? niet meteen, verzekerteen zegsman van TLn. Wij ijveren onder meer nog sterk voor vrije ca-botage in de EU. En dat dossier komt in 2013 opnieuw op de Europeseagenda. Wees gerust, wij koesteren nog dromen.

  STEDELIJKE DISTRIBUTIE, WERK VOOR SPECIALISTENDe markt voor stadsdistributie in nederland is stilaan volwassen,betoogt Peter Colon, managing partner bij Buck Consultants Inter-national, in een recente column.

  na jaren van proefprojecten met stille belevering, elektrische cargo-treintjes en een heuse bierboot, profileren zich vervoerders diezich specifiek toeleggen op gebundelde leveringen binnen stadsker-nen. Die specialisten verzorgen intussen ruim de helft van alle lev-eringen naar de binnenstad", aldus Colon. "Mooi voor hun omzetuiteraard maar ook voor de nederlandse samenleving. Hoe meervolumes zij bundelen, des te minder voertuigen nodig zijn omwinkels in stadskernen te bevoorraden. En een bijkomend voordeelvan de specialisatie is de financile ruimte die ontstaat voor inno-vatie. Zo merk ik dat deze vaklui schonere en stillere vracht- enbestelwagens kopen of investeren in specifieke planningssystemen.Kortom, stadsdistributie in nederland is niet langer een lastige op-gave, maar een kansrijke deelmarkt binnen het wegvervoer.

  TRANSPORT ECONOMY

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 27

 • EXHIBITION RAI

  APRIL 201228

  BedrijfsautoRAI 2012TUSSEn ECoLoGIE En CoSTEFFICIEnCyDe Nederlandse beurs BedrijfsautoRAI is terug van weggeweest. Alis ze dan iets minder grootschalig ook de transportsector kreegklappen tijdens de crisis - toch zullen de zeven grootste Europesemerken er exposeren. En zij trekken duidelijk de kaart van duur-zaamheid en kostenbeheersing. Volg de gids.

  Van 17 tot 21 april 2012 opent de nederlandse beurs voor bedrijfswa-gens BedrijfsautoRAI haar deuren. Uiteraard zullen de trucks weer eenbelangrijke plaats innemen, maar de beurs staat ook in het teken van be-stelwagens, speciale voertuigen (diepladers, LZVs, tankwagens enz.) enaccessoires. Dit marktsegment legt de grote constructeurs duidelijkgeen windeieren, de 7 Europese tenoren uit de sector tekenen dan ookallemaal present.

  Bij de merken heersen er op dit moment twee grote trends: ecologie enkostenefficiency. Mercedes-Benz zet zijn Euro 6-motoren, Clean DriveTechnologies en Fleetboard in de schijnwerpers, en ook het telematischsysteem voor fleet management krijgt veel aandacht. 60.000 bedrijfs-voertuigen, verspreid over 1300 Europese bedrijven, zijn intussen uit-gerust met dit systeem. Wat de trucks zelf betreft zal Mercedes-Benz despeciale cabine van de nieuwe Actros onthullen. Iets om naar uit te kij-ken De Duitse constructeur stelt verder de Atego Bluetex Hybrid voor,en ook de bestelwagens krijgen de nodige aandacht met de Vito E-Cell,de Viano Pearl en de Vito Black Edition V6 (165 kW). Zonder de nieuweCitan te vergeten. Hij is de vrucht van de samenwerking tussen Merce-des en Renault, met de bodemplaat van de Kangoo als basis.

  Renault Trucks komt naar de beurs met 2 stands: een voor vrachtwa-gens en een voor bestelwagens. Bij de trucks zullen vooral brandstof-besparende technologien (zoals optifuel) in de kijker staan, krachtbijgezet met de slogan All for Fuel Eco. Het optifuel-programma omvatde optifuel Training, die bestuurders moet helpen om zuinig te rijden,en optifuel Infomax, die beheerders van wagenparken in staat stelt omgemakkelijk de rijprestaties van voertuigen en chauffeurs te vergelijken.op de stand met lichte bedrijfswagens is een hoofdrol weggelegd voorFast & Pro, het kwaliteitslabel voor bestelwagens. U kunt er bovendiende elektrische Renault Maxity, de Premium Distribution Hybrys Tech, deKerax en de Premium Lander optitrack testen.

  ook Volvo nederland zal er zijn, met de hybride-FMX, die rijdt op eenmethaan-dieselmengsel, en de FH16. In Amsterdam staat bij deZweedse voertuigbouwer alles in het teken van de huidige publici-teitscampagne Every drop counts.

  op de stand van Iveco krijgt ecologie een ereplaats. Bewonder er detechnologie van de Euro 6-motoren, die in 2013 op de markt komen, ofontdek hoe de Italiaanse constructeur de strijd wil aangaan met fijn stof,een kwestie die in nederland zeer gevoelig ligt. ook het gamma metaardgaswagens passeert de revue: de Daily, de Eurocargo en de Stralis,ze zullen er alle drie zijn. Het merk pakt ook uit met de Daily Electric. Alskers op de taart is er de truck van Gerard de Rooy, winnaar van de Dakar-rally 2012.

  Bij MANstaat zuinig rijden centraal, met het programma Profidriveen de Total Cost Solutions-aanpak (leasing, dienstencontracten,verhuur, enz.). Zo wil het merk zijn klanten helpen om operationelekosten terug te schroeven en de rijgewoonten van hun chauffeursbij te sturen en te optimaliseren.

  naar een bewuster rijgedrag ook bij Scania neemt die bekom-mernis een belangrijke plaats in met een nieuw product: Fleet Con-sultancy By Scania. Deze nieuwe dienst is gebaseerd op een intensefollow-up van de chauffeur, in de vorm van een onlinegame. Elkemaand krijgt hij een rapport en een telefoontje van zijn DriverCoach. Aan elke parameter die bijdraagt tot een zuinige of antici-perende rijstijl wordt een spel gekoppeld met verschillende levels.Fleet Consultancy By Scania is trouwens beschikbaar voor alle mer-

  BEDRIJFSAUTORAI, DAT IS OOK De Innovation Award voor speciale voertuigen (17 april) Een congres over duurzaam transport (19 april) Een chaueursdag (21 april) Avondopeningen tot 22 u. op donderdag 19 april en vrijdag 20 april Bij Mercedes-Benz, een persvoorstelling van de nieuwe Citan

  op 16 april Bij Iveco, de komst van Dakar 2012-winnaar Gerard de Rooy,

  op zaterdag 21 april Bij Man, een VIP-arrangement voor klanten en prospects

  DAF stelt de ATe-uitvo-eringen van de XF105en de CF85 voor.

  Het ProfiDrive-pro-gramma van MAnhelpt de klant om zijnoperationele kosten tedrukken.

  1

  1

  2

  2

  FOCUSNEDERLANDFOCUSPAYS-BAS

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 28

 • APRIL 2012 29

  ken. Volgens Scania kan je met deze dienst het brandstofverbruik tot15% terugdringen.

  Dan is er nog DAF Trucks, dat de XF105 en CF85 presenteert. Beide dra-gen ze de letters ATe, de afkorting van Advanced Transport Efficiency.Het verbruik en de Co2-uitstoot van deze voertuigen is helemaal ge-optimaliseerd. Dankzij het lichtgewicht tandemstel onder de motor (deSR1360T is 375 kg lichter dan zijn broertje met naafreductie) is ATe ookheel interessant voor de bouwsector (CF85 et XF105 6x4 en 8x4). De

  ATe-trucks zijn bovendien allemaal uitgerust met een automatische mo-torstop en een AS Tronic-versnellingsbak.

  WORDT 2012 NET ALS 2011?De beurs in Amsterdam komt er op een moment dat de conjunctuurop zijn zachtst gezegd bijzonder is. De economie zweeft ergens tussenhoop en terughoudendheid, de toekomst dient zich eerder onzeker aan.Dat is ook de constructeurs niet ontgaan. In het segment van de mid-delgrote trucks verwachten we dat de verkoopcijfers in 2012 in de lijnzullen liggen van die van 2011, klinkt het bij Mercedes-Benz. De Euro-pese markt zal waarschijnlijk een lichte terugval vertonen, terwijl deAmerikaanse markt zal stabiliseren of zelfs wat aantrekken. In de nAFTA-landen, met inbegrip van Canada en Mexico, voorzien we een groei van15 tot 20%, in Azi zal die ergens tussen 10 en 15% uitkomen. RenaultTrucks wil nog niet te veel conclusies trekken uit de eerste 2 maandenvan het jaar, maar geeft wel toe dat het een moeilijk jaar wordt voor desector. Volvo bevestigt dat het zijn prognoses voor 2012 heeft bijge-steld naar aanleiding van de vele onheilstijdingen. De Zweden merken

  vooral op dat er een vervangingsmarkt ontstaat voor voertui-gen die in 2007-2008 zijn ingeschreven en verwacht dat die ten-dens zich in 2012 zal doorzetten. Bij Iveco zijn ze optimistischer:Dankzij de lancering van de nieuwe Daily in oktober hebbenwe al heel wat nieuwe orders binnen. MAn verklaart dat hetbegin van 2012 in de lijn van de verwachtingen lag, maar dat devooruitzichten minder rooskleurig zijn: Veel klanten hebbenhun aankopen uitgesteld door de wankele economie en de on-duidelijkheid over zaken zoals de invoering van de Euro 6 (innederland bijvoorbeeld).

  BedrijfsautoRAI ziet zichzelf eerder als een overgangsbeurs, in af-wachting van de grote Hannover Messe in september. onge-twijfeld zullen de merken daar met heel wat nieuwigheden opde proppen komen, zoals de nieuwe Stralis of de nieuwe FH. Ditis dus nog maar een opwarmertje

  Volvo zet in op hybridetech-nologie met een methaan-dieselmengsel.

  3

  4 4

  5

  Bij Renault Trucks wordtveel verwacht van hetoptifuel-programma.

  De nieuwe Daily is voorIveco de waarborg opgoede resultaten in Eu-ropa.

  EXHIBITION RAI

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 29

 • APRIL 201230

  MAN Truck & Bus wil het succesvolle jaar 2011 doortrekkenen op dit elan doorgaan. Het bedrijf mikt op een marktaan-deel van 20 % in 2012. Om dit te bereiken wordt met namegerekend op het Efficient Line-concept, dat volledig gerichtis op brandstofbezuiniging. De Euro 6-motoren zullen in sep-tember in Hannover worden voorgesteld en zullen vanafmaart 2013 beschikbaar zijn.

  op een recente persconferentie liet de directie van MAn Truck &Bus Belgi zich tevreden uit over de resultaten die het afgelopenjaar werden geboekt. Zo heeft MAn in de categorie boven 6 tonin Belgi een marktaandeel van 21,80 % gerealiseerd bij de vracht-wagens en van 17,10 % bij de trekkers, hetzij een globale pene-tratie van 19,01 %. Het is uiteraard onze bedoeling om op dit elandoor te gaan en voor dit jaar mikken wij op 20 %, aldus Marc DeBaerdemaeker, Managing Director van MAn Truck & Bus.

  Om zijn goede resultaten door te trekken rekent MAN Truck & Bus in grote mate op de producten met het Efficient Line-label, naar het beeld

  van de TGX Efficient Line

  Deze resultaten in Belgi liggen in lijn met de cijfers die MAn opEuropees niveau kan voorleggen, waar het Duitse merk met eenmarktaandeel van 17,9 % naar de tweede trede van het podiumopgeklommen is, op een steenworp van Mercedes-Benz. Dit ishet zesde jaar op rij dat MAn zijn marktaandeel vergroot, onder-streept M. De Baerdemaeker. En daarbij mogen we niet vergetendat onze groep, als wij Scania er bijtellen dat ongeveer 11 % vande Europese markt in de categorie boven 6 ton inneemt, ruim aande leiding staat op het oude Continent. Wij herinneren er inder-

  daad aan dat Volkswagen 55,9 % van de aandelen van MAn inhanden heeft en 71,8 % van de aandelen van Scania, maar ookdat MAn 17,4 % van Scania in handen heeft.

  om zijn goede resultaten door te trekken rekent MAn Truck & Busin grote mate op de producten met het Efficient Line-label, naarhet beeld van de TGX Efficient Line, een 4x2-trekker die 400 tot480 pk ontwikkelt en waarop alles in het werk gesteld is om hetverbruik te verminderen (aerodynamica, lageweerstandsbanden,) En wat de productlijn verder betreft: de Euro 6-motoren zullenin september op het Salon van Hannover voorgesteld worden.Deze Euro 6-motoren, die gebruik maken van een oplossing metzowel SCR als EGR, zullen in maart leverbaar zijn voor de TGS/TGXen in april voor de TGL/TGM.

  Wat de recente actualiteit in Belgi betreft, vestigen wij de aan-dacht op de lancering van het ProfiDrive-programma, dat oplei-dingen voor chauffeurs aanbiedt die gericht zijn op zuinig enveilig rijden. Daarnaast kondigde Stijn Tielens, de nieuwe sales di-rector van MAn Truck & Bus Belgi, aan dat het Duitse merk ditjaar zijn eigen telematica-oplossingen op de Belgische markt gaatlanceren (MAn Telematics). Het komende jaar volgen dan fleetmanagement-oplossingen.

  Wat het dealernetwerk betreft ten slotte, daar beweegt ook eenen ander: bij ATE in neufchteau werden nieuwe investeringengoedgekeurd (nieuwe site) en dit zal ook het geval zijn voor de fi-lialen in Doornik en namen. En ook niet te vergeten: in de pro-vincie Luik werd een terrein verworven in Thimister (zoning desPlnesses). Begin volgend jaar zullen daar de werkzaamheden be-ginnen om er de volledig nieuwe installaties onder te brengenvan de MAn-verdeler in de provincie Luik, waarvoor De Laak ver-antwoordelijk is sinds de beindiging van de activiteiten van CTS.

  MAn mikt op 20 % in Belgi en EURo 6

  TEGEn SEPTEMBER

  TRUCK ECONOMY

  TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 30

 • TM69 NL_Layout 1 28/03/12 14:24 Page 31

 • APRIL 201232

  Toen telematica-applicaties voor de transportsector voor het eerstop de markt kwamen konden transportbedrijven dankzij devoorgestelde applicaties de voertuigen volgen die waren uit-gerust met ingebouwde kastjes, door middel van op maat on-twikkelde software waarvan de geregistreerde gegevens slechtszelden compatibel waren met de andere programma's die in hetbedrijf dagelijks gebruikt werden. De producten die momenteeldoor alle spelers op de markt worden aangeboden gaan veelverder dan het volgen van je vloot voertuigen, in real time of bijna,op een kaart, verduidelijkt Stijn Stragier, Managing Partner vanhet Brugse bedrijf GeoDynamics. Wij zijn bijvoorbeeld gespe-cialiseerd in de gedetailleerde registratie van de eectiefgepresteerde uren door mobiele werknemers.

  De jongste jaren is de groei van de markt gevoed door het hogetempo waarmee de technische innovaties zich aandienen. Degrootste evolutie die we vandaag de dag kunnen verwachten ligt

  DE TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS VAN DE CONSTRUCTEURSMercedes-Benz is de enige constructeur die zijn systeem, Fleet-Board, standaard aanbiedt op de nieuwe Actros Euro 5 en Euro6. Het systeem wordt daarnaast ook in optie voorgesteld op deandere modellen. Dynafleet onl