Transport Feb 2012

of 20 /20

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

ER BY SVEMPAS BERTUS door Bertus van den dikkenBerg Handelsonderneming Pagina 17 Pagina 9 Pagina 3 -SERIE: EXCLUSIEVE STYLING BINNEN EN BUITEN NIA V8-SERIE: EXCLUSIEVE STYLING BINNEN EN BUITEN Volgens de beursorganisatie is de aantrekkingskracht voor deelname en bezoek aan deze vakbeurs groot te noemen. Daarbij gerekend gratis parkeren en een uitstekende gratis catering staat garant voor succes. t artikel is zojuist het eerste kivietsei

Transcript of Transport Feb 2012

 • TransportFebruari 2012De krant voor de transport wereld van nu

  CARROSSERIE VAKDAGEN HARDENBERG NOG STEEDS CONSTANTE FACTOR IN BEURZENLANDPagina 9

  Pagina 17

  PRIJSUITRIJKING GEZAMELIJKE BOVAG TRUCKDEALERS Pagina 3

  WWW.DETRANSPORTKRANT.NL

  Transport 21www.detransportkrant.nl

  De vooruitzichten zijn goed in transportwe-reld, althans die berichten lees ik herhaal-delijk in de media, echter van dichtbij heb ik gezien dat er toch nog wel een aantal mid-delgrote transportbedrijven of failliet gaan of chauffeurs hebben moeten ontslaan dan wel ter overname zijn aangeboden. Terwijl je het van bepaalde bedrijven totaal niet verwacht. Ook bij mij sloeg dat als een bom in. De vertrouwde blauw gekleurde autos die ik regelmatig bij mij in de buurt tegenkom ontsloeg 30 personeelsleden en werd overgenomen door een andere gigant. Tragisch is dat om te constateren; zijn dit nog de naween van de crisis of het toch maar blijven rijden voor prijzen die niet uitkomen? Maar het leven gaat ver-der en al snel zijn we deze wereldse dingen vergeten; thats life. Zo ook met de VTL or-ganisatie. Deze organisatie van voorname-lijk grotere rijscholen houdt in de huidige situatie op te bestaan. Moeten de diverse aanbieders hun trainingen laten certifi-ceren bij het CCV, nu moet dat ook bij de VTL organisatie. En VTL gaat bepalen of een verkeersinstituut in aanmerking komt om trainingen aan te bieden waarvoor SOOB subsidie wordt gegeven. Hoe krom zit de wereld toch in elkaar. Diverse orga-nisaties hebben nota bene hun tarieven gewoon met 100 euro verlaagd om al de rompslomp en langdurige aanvragen te omzeilen die men bij de SOOB gewend

  was. Het neemt een heleboel ergernis bij de bedrijven weg hoorde ik van een col-lega. Daarvan merkten ook nog een paar goede relaties die op tijd de SOOB hadden aangevraagd, een afwijzing kregen en nu alsnog in aanmerking kwamen. Echter voor VTL was dit tot eind 2010 gegaran-deerd. Hoeveel mensen praten er over corruptie in andere landen? Doet Neder-land niet net zo hard mee? Niettemin gaan we bij DikkenbergBBS rustig verder op de ingeslagen weg. Vertrouwen dat is wel een heel belangrijk credo. Afgelopen weken heb ik dat weer aan den lijve mo-gen ondervinden. Om dat wij volgens onze relatie een prima BBS training hadden neergezet mocht ik toch weer een training

  lading zekeren, digitale tachograaf en ge-conditioneerd vervoer verzorgen. Dan is daar dat stuk voldoening weer waarvoor je het toch doet, dat je klant dat stuk ver-trouwen heeft gekregen dat ze de vervolg trainingen ook willen laten verzorgen door DikkenbergBBS. Aan de andere kant een stuk dankbaarheid dat ze dat vertrouwen in ons instituut hebben.

  Wij proberen dan ook te adviseren om te trainen voor rendement. Rendement kan bijvoorbeeld inhouden: brandstof reductie,

  minder slijtage, veiliger op de weg, meer rust bij de chauffeur, beter omgaan met de digitale tachograaf, beter inzicht in het lading zekeren als ook hoe het bij onze buurlanden vereist is, certificering voor de heftruck als uw chauffeur bij anderen daarop wel eens rijdt, beter omgaan met de laadkraan en zo kan ik nog vele dingen opnoemen waar men vaak niet aan denkt.Zo maak ik het nodige mee; enkele weken geleden ben ik bij een bedrijf waar slechts n auto voorzien is van een digitale tacho-graaf. Maar omdat de chauffeurs er geen verstand van hadden werd er nooit een pasje gebruikt! Dat soort dingen gebeu-ren gewoon. In zon geval kun je toch beter een training digitale tachograaf volgen; de

  boete bij controle is vele malen hoger dan een training voor de 10 chauffeurs.Sommige bedrijven trainen eveneens hun chauffeurs de volledige 35 uur; in enkele gevallen laat men dat samenlopen met de geldigheidsduur van het rijbewijs. Als het rijbewijs dit jaar afloopt dan krijgt men een rijbewijs tot 2021; zijn de 35 uren al gemaakt dan krijgt men tevens code 95 op het rijbewijs. Zijn de uren nog niet gemaakt dan dient het rijbewijs in 2016 opnieuw verlengd te worden voor een rij-bewijs voorzien van code 95.

  Daarnaast mag u maatwerk van ons ver-wachten. Uw inbreng wordt meegenomen tijdens de training. Hebt u commentaar op de werkwijze van uw personeel? Wordt dat als zeurderig ervaren door hen? Als onze instructeur dezelfde inhoud vertelt dan wordt het vaak een ander verhaal. Vreemde ogen dwingen altijd meer maar het betekent wel dat er gerealiseerd wordt wat U wilt! En daar gaat het toch om.

  Door een unieke samenwerking met onze klanten zijn we zelfs in staat bijzonder con-currerende offertes te doen. Hebben wij u nieuwsgierig hiernaar gemaakt? Wilt u er ook meer van weten hoe u tegen minimale kosten uw chauffeurs kan laten trainen?

  Bel dan naar Dikkenberg BBS

  Telefoonnummer: 031-8302061 Mobiel: 06-54778811

  COLUMN BERTUS

  Transport 14www.detransportkrant.nl

  Transport 17www.detransportkrant.nl

  Het simpelweg bezitten van of rijden in een Scania V8 is voor veel V8-liefhebbers niet genoeg en zij laten hun voertuig dan ook speciaal tunen. Speciaal voor deze doelgroep produceert Scania een nieuwe limited edition van de V8-serie, in vervolg op de Dark Diamond voertuigen van 2009. Deze V8-voertuigen zijn leverbaar met elke Scania V8-motor. De unieke sty-ling en extra kenmerken zijn ook dit keer weer ontwikkeld in nauwe samenwerking met Svempas, de beroemde Zweedse tu-ner van vrachtautos. Er worden slechts 100 voertuigen geproduceerd en de verkoop is gericht op alle markten in de wereld waar de Scania V8 veel verkocht wordt.

  Amber (of barnsteen) is een harde, doorschij-nende, geelbruine fossiele hars die teruggaat tot het geologische tijdperk Tertiair zon 65

  Hardenberg Herman van der Most is in Ven-ray van start gegaan met een nieuwe Evene-mentenhal. Met deze hal zijn er nu in totaal drie Evenementenhallen in Nederland. De an-dere twee staan, zoals bekend, in Hardenberg en Gorinchem. Met deze drie locaties bieden we een landelijke dekking op het gebied van beurzen, laat Van der Most weten. Evenemen-tenhal Venray zit nu nog op een tijdelijke loca-tie, tot de nieuwbouw over anderhalf jaar klaar is. De oude en de nieuwe locatie liggen op een steenworp afstand van elkaar.

  Ik liep al een jaar of vijf met het idee om voor de beurzen, Nederland in drien op te delen, vertelt Van der Most. Daarvoor heb ik verschillende loca-ties in het land bekeken, maar ze waren te klein of er was te weinig parkeerruimte. Toen kwam Harry Maessen met de vraag of ik bij hem geen beurs wil-de gaan organiseren. Het ging om een overslagbe-drijf van 48.000 vierkante meter met parkeerter-rein van 10 hectare aan snelweg A73, dat hij had hij leegstaan. Van der Most ging er kijken en was meteen enthousiast over het gebouw en de loca-tie. Alles wat je wensen kunt was er, zegt hij. Het pand ligt dicht bij snelweg en er is genoeg parkeer-ruimte. Bovendien wilde Maessen het pand voor mij verbouwen, zoals ik het wenste. Voldoende stroom, een restaurant, toiletten en een grote entree, het was allemaal geen probleem.

  Behalve de hal had Maessen ook nog een disco-theek van 4.000 vierkante meter teruggekregen. Hij vroeg of Van der Most ook naar deze locatie

  wilde kijken. Ik vind het mooi om een bedrijf uit te bouwen. Maar een discotheek? Dat zag ik niet zo zitten, laat Van der Most weten. Maar ik ging toch kijken en was meteen helemaal om. Ik zag meteen al 6.000 kapstokken, een grote ingang en recep-tie en dat was nog niet alles. Er lag nog 8 tot 10 hectare braakliggend land bij, op 200 meter vanaf het station. Dat is d plek voor een nieuwe Evene-mentenhal van 10.000 vierkante meter. Het totaal oppervlak wordt 35.000 vierkante meter, inclusief de discotheek, die als congrescentrum verbouwd wordt. De tijdelijke locatie op bedrijventerrein de Blatt is op mobiele basis, waaronder de toiletten, keukens en garderobe. De oude en de nieuwe loca-tie liggen ongeveer 800 meter van elkaar, op 200 meter van het spoor. Er zijn grote parkeerterreinen aanwezig en de onderkeldering van de nieuwe hal biedt straks plek aan 600 autos.

  In Evenementenhal in Venray wordt op 15, 16 & 17 november 2011 de nieuwe vakbeurs Transport Venray georganiseerd. Transport Venray is de vak-beurs voor de automotive- en schadeherstelbran-che, bedrijfswagens, aanhangwagens, truck-, opleg-ger-, carrosserie- en aanverwante branches vertelt beursorganisator Claudy Bekmann.

  Het is een samenvoeging van drie van onze be-staande vakbeurzen, namelijk Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs, Klein Transport Vak-beurs en Carrosserie Vakdagen. Aangezien we in Venray veel vierkante meters hebben leek ons dit d ideale combinatie.

  Carrosserie Vakdagen Hardenberg 2011 vinden plaats op 29, 30 & 31 maart aanstaande en in Gorinchem op 30, 31 augustus en 1 september 2011. Gelukkig zijn Carrosserie Vakdagen in trek. Zowel exposanten als bezoekers lijken Carrosserie Vakdagen met toenemende mate te waarderen! Als organisatie zijn we dan ook zeer tevreden over de voortgang van de inschrijvingen van alle drie de vakbeurzen. En zeker van Carrosserie Vakdagen Hardenberg, die natuurlijk ook als eerste aan bod is. Vele oud-exposanten en nieuwe exposanten heb-ben zich weer ingeschreven voor deze vakbeurs.

  Leuk nieuwtje is dat na 2 jaar van afwezigheid SCANIA weer van de partij is in Hardenberg! Op dit moment hebben we ongeveer nog 30 standunits beschikbaar in Hardenberg en dan gebruiken we wederom weer de maximale capaciteit die er op dit moment is in Hardenberg, aldus Claudy Bekmann.

  De inschrijvingen voor 2011 komen al volop bin-nen, dus mocht er belangstelling zijn in deelname, dan kunt u contact opnemen met Claudy Bekmann, op telefoonnummer: 0523-289888 of per e-mail: [email protected]

  BLACK AMBER BY SVEMPAS LIMITED EDITION SCANIA V8-SERIE: EXCLUSIEVE STYLING BINNEN EN BUITEN

  SUCCES HARDENBERG & GORINCHEM VOORTGEZET IN VENRAY!

  NIEUW:DE TRANSPORTJES

  miljoen tot 1,8 miljoen jaar geleden. Wanneer barnsteen in de natuur wordt gevonden, kun-nen goede sedimenten die vaak ingesloten insecten bevatten worden geslepen en bij-voorbeeld in sieraden worden verwerkt. Black Amber is een zeldzame donkere variteit, die gebruikt is als inspiratiebron voor de limited edition van de Scania V8-serie van 2010.

  Aan het woord is Kristofer Hansn, hoofd sty-ling bij Scania: Honderd Scania fans krijgen nu de kans om een uniek voertuig te kopen, dat gebouwd wordt op basis van Scanias nieuwe V8-serie. Samen met Svempa en zijn2 (4) customising-team hebben wij een spec-taculair voertuig gecreerd, dat overal alle aandacht op zich zal vestigen. Deze limited edition vrachtautos hebben een speciale styling, van binnen en van buiten. Ook de be-kende Scania V8-eigenschappen, zoals een

  grote duurzaamheid en betrouwbaarheid en een laag brandstofverbruik, zijn natuurlijk on-derdeel van de deal, aldus Kristofer Hansn tot besluit.

  De Black Amber vrachtautos zijn gebaseerd op Scanias nieuwe V8-serie, die in april 2010 werd gentroduceerd. De voertuigen zijn le-verbaar met een Scania Highline of Scania Topline cabine. Voor de motoren is er keus uit een Euro 3, Euro 4, Euro 5 of EEV motor, waarvan de vermogens lopen van 500 pk en 2.400 Nm tot maar liefst 730 pk en 3.500 Nm.

  De donkerbruine metallic lak Black Amber wordt aangevuld met details en badges in chroomfinish en met grafische accenten in mat of hoogglans zwart, die vanuit elke hoek zichtbaar zijn.

  Ook aan het interieur is extra aandacht be-steed in de vorm van luxueuze materialen, ex-tra comfortkenmerken en goed doordachte accenten. De V8-liefhebbers zullen blij zijn met de vele Scania V8- en Griffin-symbolen

  Elk van de voertuigen in deze beperkt gepro-duceerde serie Black Amber by Svempas wordt individueel genummerd en gesigneerd door Sven-Erik Svempa Bergendahl zelf.

  BANDje VERSTANDje.nl

  0180 619 411Autobanden/service

  Koedood 22993 ALBarendrechtPaul Bestebreurtje

  24u

  D HandelsondernemingDaan EggebeenIn- en Verkoop, Onderhoud en Transport van:

  Veensesteeg 10, 4264 KG Veen

  [email protected]

  06-54728792

  HefttrucksKranenHoogwerkersPartijgoederen etc.

  Meteen aan de slag!

  Vrachtwagenchauffeurs (C,CE)

  Parttime en fulltime

  Ervaring is een pre

  Kans op een vaste baan

  Wekelijkse cao-verloning

  Worktrans heeft door heel Nederland banen voor chauffeurs bij betrouwbare opdrachtgevers. Bakwagen-, Combi-, en Trailerchauffeurs kunnen direct aan de slag!

  Kijk voor al onze banen op

  worktrans.nl

  Worktrans Uitzendbureau is specialist in het uitzenden van vrachtwagenchauffeurs en logistiek personeel. Onze kracht ligt bij onze intercedenten, zij komen allemaal uit de transportwereld en voelen de wensen van opdrachtgevers n uitzendkrachten feilloos aan.

  Direct achter het stuur?Reageer vandaag nog!

  De vooruitzichten zijn goed in transportwe-reld, althans die berichten lees ik herhaal-delijk in de media, echter van dichtbij heb ik gezien dat er toch nog wel een aantal mid-delgrote transportbedrijven of failliet gaan of chauffeurs hebben moeten ontslaan dan wel ter overname zijn aangeboden. Terwijl je het van bepaalde bedrijven totaal niet verwacht. Ook bij mij sloeg dat als een bom in. De vertrouwde blauw gekleurde autos die ik regelmatig bij mij in de buurt tegenkom ontsloeg 30 personeelsleden en werd overgenomen door een andere gigant. Tragisch is dat om te constateren; zijn dit nog de naween van de crisis of het toch maar blijven rijden voor prijzen die niet uitkomen? Maar het leven gaat ver-der en al snel zijn we deze wereldse dingen vergeten; thats life. Zo ook met de VTL or-ganisatie. Deze organisatie van voorname-lijk grotere rijscholen houdt in de huidige situatie op te bestaan. Moeten de diverse aanbieders hun trainingen laten certifi-ceren bij het CCV, nu moet dat ook bij de VTL organisatie. En VTL gaat bepalen of een verkeersinstituut in aanmerking komt om trainingen aan te bieden waarvoor SOOB subsidie wordt gegeven. Hoe krom zit de wereld toch in elkaar. Diverse orga-nisaties hebben nota bene hun tarieven gewoon met 100 euro verlaagd om al de rompslomp en langdurige aanvragen te omzeilen die men bij de SOOB gewend

  was. Het neemt een heleboel ergernis bij de bedrijven weg hoorde ik van een col-lega. Daarvan merkten ook nog een paar goede relaties die op tijd de SOOB hadden aangevraagd, een afwijzing kregen en nu alsnog in aanmerking kwamen. Echter voor VTL was dit tot eind 2010 gegaran-deerd. Hoeveel mensen praten er over corruptie in andere landen? Doet Neder-land niet net zo hard mee? Niettemin gaan we bij DikkenbergBBS rustig verder op de ingeslagen weg. Vertrouwen dat is wel een heel belangrijk credo. Afgelopen weken heb ik dat weer aan den lijve mo-gen ondervinden. Om dat wij volgens onze relatie een prima BBS training hadden neergezet mocht ik toch weer een training

  lading zekeren, digitale tachograaf en ge-conditioneerd vervoer verzorgen. Dan is daar dat stuk voldoening weer waarvoor je het toch doet, dat je klant dat stuk ver-trouwen heeft gekregen dat ze de vervolg trainingen ook willen laten verzorgen door DikkenbergBBS. Aan de andere kant een stuk dankbaarheid dat ze dat vertrouwen in ons instituut hebben.

  Wij proberen dan ook te adviseren om te trainen voor rendement. Rendement kan bijvoorbeeld inhouden: brandstof reductie,

  minder slijtage, veiliger op de weg, meer rust bij de chauffeur, beter omgaan met de digitale tachograaf, beter inzicht in het lading zekeren als ook hoe het bij onze buurlanden vereist is, certificering voor de heftruck als uw chauffeur bij anderen daarop wel eens rijdt, beter omgaan met de laadkraan en zo kan ik nog vele dingen opnoemen waar men vaak niet aan denkt.Zo maak ik het nodige mee; enkele weken geleden ben ik bij een bedrijf waar slechts n auto voorzien is van een digitale tacho-graaf. Maar omdat de chauffeurs er geen verstand van hadden werd er nooit een pasje gebruikt! Dat soort dingen gebeu-ren gewoon. In zon geval kun je toch beter een training digitale tachograaf volgen; de

  boete bij controle is vele malen hoger dan een training voor de 10 chauffeurs.Sommige bedrijven trainen eveneens hun chauffeurs de volledige 35 uur; in enkele gevallen laat men dat samenlopen met de geldigheidsduur van het rijbewijs. Als het rijbewijs dit jaar afloopt dan krijgt men een rijbewijs tot 2021; zijn de 35 uren al gemaakt dan krijgt men tevens code 95 op het rijbewijs. Zijn de uren nog niet gemaakt dan dient het rijbewijs in 2016 opnieuw verlengd te worden voor een rij-bewijs voorzien van code 95.

  Daarnaast mag u maatwerk van ons ver-wachten. Uw inbreng wordt meegenomen tijdens de training. Hebt u commentaar op de werkwijze van uw personeel? Wordt dat als zeurderig ervaren door hen? Als onze instructeur dezelfde inhoud vertelt dan wordt het vaak een ander verhaal. Vreemde ogen dwingen altijd meer maar het betekent wel dat er gerealiseerd wordt wat U wilt! En daar gaat het toch om.

  Door een unieke samenwerking met onze klanten zijn we zelfs in staat bijzonder con-currerende offertes te doen. Hebben wij u nieuwsgierig hiernaar gemaakt? Wilt u er ook meer van weten hoe u tegen minimale kosten uw chauffeurs kan laten trainen?

  Bel dan naar Dikkenberg BBS

  Telefoonnummer: 031-8302061 Mobiel: 06-54778811

  COLUMN BERTUS

  Transport 14www.detransportkrant.nl

  Transport 17www.detransportkrant.nl

  Het simpelweg bezitten van of rijden in een Scania V8 is voor veel V8-liefhebbers niet genoeg en zij laten hun voertuig dan ook speciaal tunen. Speciaal voor deze doelgroep produceert Scania een nieuwe limited edition van de V8-serie, in vervolg op de Dark Diamond voertuigen van 2009. Deze V8-voertuigen zijn leverbaar met elke Scania V8-motor. De unieke sty-ling en extra kenmerken zijn ook dit keer weer ontwikkeld in nauwe samenwerking met Svempas, de beroemde Zweedse tu-ner van vrachtautos. Er worden slechts 100 voertuigen geproduceerd en de verkoop is gericht op alle markten in de wereld waar de Scania V8 veel verkocht wordt.

  Amber (of barnsteen) is een harde, doorschij-nende, geelbruine fossiele hars die teruggaat tot het geologische tijdperk Tertiair zon 65

  Hardenberg Herman van der Most is in Ven-ray van start gegaan met een nieuwe Evene-mentenhal. Met deze hal zijn er nu in totaal drie Evenementenhallen in Nederland. De an-dere twee staan, zoals bekend, in Hardenberg en Gorinchem. Met deze drie locaties bieden we een landelijke dekking op het gebied van beurzen, laat Van der Most weten. Evenemen-tenhal Venray zit nu nog op een tijdelijke loca-tie, tot de nieuwbouw over anderhalf jaar klaar is. De oude en de nieuwe locatie liggen op een steenworp afstand van elkaar.

  Ik liep al een jaar of vijf met het idee om voor de beurzen, Nederland in drien op te delen, vertelt Van der Most. Daarvoor heb ik verschillende loca-ties in het land bekeken, maar ze waren te klein of er was te weinig parkeerruimte. Toen kwam Harry Maessen met de vraag of ik bij hem geen beurs wil-de gaan organiseren. Het ging om een overslagbe-drijf van 48.000 vierkante meter met parkeerter-rein van 10 hectare aan snelweg A73, dat hij had hij leegstaan. Van der Most ging er kijken en was meteen enthousiast over het gebouw en de loca-tie. Alles wat je wensen kunt was er, zegt hij. Het pand ligt dicht bij snelweg en er is genoeg parkeer-ruimte. Bovendien wilde Maessen het pand voor mij verbouwen, zoals ik het wenste. Voldoende stroom, een restaurant, toiletten en een grote entree, het was allemaal geen probleem.

  Behalve de hal had Maessen ook nog een disco-theek van 4.000 vierkante meter teruggekregen. Hij vroeg of Van der Most ook naar deze locatie

  wilde kijken. Ik vind het mooi om een bedrijf uit te bouwen. Maar een discotheek? Dat zag ik niet zo zitten, laat Van der Most weten. Maar ik ging toch kijken en was meteen helemaal om. Ik zag meteen al 6.000 kapstokken, een grote ingang en recep-tie en dat was nog niet alles. Er lag nog 8 tot 10 hectare braakliggend land bij, op 200 meter vanaf het station. Dat is d plek voor een nieuwe Evene-mentenhal van 10.000 vierkante meter. Het totaal oppervlak wordt 35.000 vierkante meter, inclusief de discotheek, die als congrescentrum verbouwd wordt. De tijdelijke locatie op bedrijventerrein de Blatt is op mobiele basis, waaronder de toiletten, keukens en garderobe. De oude en de nieuwe loca-tie liggen ongeveer 800 meter van elkaar, op 200 meter van het spoor. Er zijn grote parkeerterreinen aanwezig en de onderkeldering van de nieuwe hal biedt straks plek aan 600 autos.

  In Evenementenhal in Venray wordt op 15, 16 & 17 november 2011 de nieuwe vakbeurs Transport Venray georganiseerd. Transport Venray is de vak-beurs voor de automotive- en schadeherstelbran-che, bedrijfswagens, aanhangwagens, truck-, opleg-ger-, carrosserie- en aanverwante branches vertelt beursorganisator Claudy Bekmann.

  Het is een samenvoeging van drie van onze be-staande vakbeurzen, namelijk Auto Professioneel en Schadeherstel Vakbeurs, Klein Transport Vak-beurs en Carrosserie Vakdagen. Aangezien we in Venray veel vierkante meters hebben leek ons dit d ideale combinatie.

  Carrosserie Vakdagen Hardenberg 2011 vinden plaats op 29, 30 & 31 maart aanstaande en in Gorinchem op 30, 31 augustus en 1 september 2011. Gelukkig zijn Carrosserie Vakdagen in trek. Zowel exposanten als bezoekers lijken Carrosserie Vakdagen met toenemende mate te waarderen! Als organisatie zijn we dan ook zeer tevreden over de voortgang van de inschrijvingen van alle drie de vakbeurzen. En zeker van Carrosserie Vakdagen Hardenberg, die natuurlijk ook als eerste aan bod is. Vele oud-exposanten en nieuwe exposanten heb-ben zich weer ingeschreven voor deze vakbeurs.

  Leuk nieuwtje is dat na 2 jaar van afwezigheid SCANIA weer van de partij is in Hardenberg! Op dit moment hebben we ongeveer nog 30 standunits beschikbaar in Hardenberg en dan gebruiken we wederom weer de maximale capaciteit die er op dit moment is in Hardenberg, aldus Claudy Bekmann.

  De inschrijvingen voor 2011 komen al volop bin-nen, dus mocht er belangstelling zijn in deelname, dan kunt u contact opnemen met Claudy Bekmann, op telefoonnummer: 0523-289888 of per e-mail: [email protected]

  BLACK AMBER BY SVEMPAS LIMITED EDITION SCANIA V8-SERIE: EXCLUSIEVE STYLING BINNEN EN BUITEN

  SUCCES HARDENBERG & GORINCHEM VOORTGEZET IN VENRAY!

  NIEUW:DE TRANSPORTJES

  miljoen tot 1,8 miljoen jaar geleden. Wanneer barnsteen in de natuur wordt gevonden, kun-nen goede sedimenten die vaak ingesloten insecten bevatten worden geslepen en bij-voorbeeld in sieraden worden verwerkt. Black Amber is een zeldzame donkere variteit, die gebruikt is als inspiratiebron voor de limited edition van de Scania V8-serie van 2010.

  Aan het woord is Kristofer Hansn, hoofd sty-ling bij Scania: Honderd Scania fans krijgen nu de kans om een uniek voertuig te kopen, dat gebouwd wordt op basis van Scanias nieuwe V8-serie. Samen met Svempa en zijn2 (4) customising-team hebben wij een spec-taculair voertuig gecreerd, dat overal alle aandacht op zich zal vestigen. Deze limited edition vrachtautos hebben een speciale styling, van binnen en van buiten. Ook de be-kende Scania V8-eigenschappen, zoals een

  grote duurzaamheid en betrouwbaarheid en een laag brandstofverbruik, zijn natuurlijk on-derdeel van de deal, aldus Kristofer Hansn tot besluit.

  De Black Amber vrachtautos zijn gebaseerd op Scanias nieuwe V8-serie, die in april 2010 werd gentroduceerd. De voertuigen zijn le-verbaar met een Scania Highline of Scania Topline cabine. Voor de motoren is er keus uit een Euro 3, Euro 4, Euro 5 of EEV motor, waarvan de vermogens lopen van 500 pk en 2.400 Nm tot maar liefst 730 pk en 3.500 Nm.

  De donkerbruine metallic lak Black Amber wordt aangevuld met details en badges in chroomfinish en met grafische accenten in mat of hoogglans zwart, die vanuit elke hoek zichtbaar zijn.

  Ook aan het interieur is extra aandacht be-steed in de vorm van luxueuze materialen, ex-tra comfortkenmerken en goed doordachte accenten. De V8-liefhebbers zullen blij zijn met de vele Scania V8- en Griffin-symbolen

  Elk van de voertuigen in deze beperkt gepro-duceerde serie Black Amber by Svempas wordt individueel genummerd en gesigneerd door Sven-Erik Svempa Bergendahl zelf.

  BANDje VERSTANDje.nl

  0180 619 411Autobanden/service

  Koedood 22993 ALBarendrechtPaul Bestebreurtje

  24u

  D HandelsondernemingDaan EggebeenIn- en Verkoop, Onderhoud en Transport van:

  Veensesteeg 10, 4264 KG Veen

  [email protected]

  06-54728792

  HefttrucksKranenHoogwerkersPartijgoederen etc.

  Meteen aan de slag!

  Vrachtwagenchauffeurs (C,CE)

  Parttime en fulltime

  Ervaring is een pre

  Kans op een vaste baan

  Wekelijkse cao-verloning

  Worktrans heeft door heel Nederland banen voor chauffeurs bij betrouwbare opdrachtgevers. Bakwagen-, Combi-, en Trailerchauffeurs kunnen direct aan de slag!

  Kijk voor al onze banen op

  worktrans.nl

  Worktrans Uitzendbureau is specialist in het uitzenden van vrachtwagenchauffeurs en logistiek personeel. Onze kracht ligt bij onze intercedenten, zij komen allemaal uit de transportwereld en voelen de wensen van opdrachtgevers n uitzendkrachten feilloos aan.

  Direct achter het stuur?Reageer vandaag nog!

  Voor meer infoBel 0651940450

  E. Hammink

  Bij het schrijven van dit artikel is zojuist het eerste kivietsei gevonden. Veelal betekent dat het begin van de lente; echter ik moest vanmorgen nog het ijs van de voorruit halen. Schit-terend zonnetje die mij in sommige situaties bijna verblind op weg naar een van onze relaties in westelijk Noord Brabant. Wordt ontvangen door een uiterst vriendelijke dame, die aandachtig naar mijn verhaal luistert. Daarbij knikt ze instem-mend als ik haar vertel dat wij GRATIS nazorg aanbieden en een professionele oogmeting verrichten. Ook haar was bekend dat chauffeurs moeilijkheden krijgen met de verlenging van hun grote rijbewijs als beide ogen duidelijk afwijken van elkaar. Soms is het moeilijk om een programma samen te stellen dat het hoogst mogelijke rendement oplevert. Zo ook is het hier het geval; echter met een duidelijk uitleg van het n en ander vallen de puzzel stukjes in elkaar en weten we voorlopig een programma vast te stellen aan de hand van de hoogste pri-oriteit en meeste rendement. Tevreden rijd ik hierna naar de volgende relatie waar ik een training digitale training op locatie afspreek waarna ik met grote tevredenheid terug keer naar kantoor want de column voor het vakblad moet nog geschre-ven worden.

  Deze maand staat uiteraard in het teken van de Carrosserie vakdagen die in Hardenberg wordt gehouden op 29, 30 en 31 maart. De beurs wordt gehouden in de evenementenhal te Hardenberg. Jaarlijks weten bijna 20.000 mensen dat het daar goed toeven is. De vakbeurs staat bekend om de prachtig opgestelde voertuigen en de opgebouwde stands. Kortom mo-biliteit, informatie, innovatie en show vormen de hoofdmoot.

  Volgens de beursorganisatie is de aantrekkingskracht voor deelname en bezoek aan deze vakbeurs groot te noemen. Daarbij gerekend gratis parkeren en een uitstekende gratis catering staat garant voor succes.

  Ook wij van DikkenbergBBS zullen weer aanwezig zijn om u te informeren over onze mogelijkheden. Wij staan in Hal 2 stand 223, die gemakkelijk te bereiken is via entree 1. Tevens treft u een beursaanbieding aan in de column. Maak er gebruik van, maak kennis middels deze beurs aanbieding met ons instituut en ervaar dat wij kwaliteit leveren tegen een zeer scherpe prijs. Alsmede onze scherpe neus voor trainingen met een groot rendement. Wilt u een GRATIS entreekaart ontvangen meldt dat even en wij sturen u er n.

  In de aanbieding spreken wij over een aantal soorten training die wij geven. Daarnaast bieden wij uiteraard veel meer zoals: ADR, VCA, BHV, Heftruck, Autolaadkraan, Trainen op de baan . U kunt ook kiezen voor een chauffeursdag waarbij wij in over-leg met u het programma vaststellen of gaan voor onze nieuw-ste training: Bewustwording chauffeur. Diverse onderdelen komen hierbij aan de orde waarin wij in kleine groepen trainen zodat het rendement ook hier weer tot zijn recht komt. Wij hopen van harte op uw komst. Velen hebben de beurs reeds in hun agenda staan en weten dat er altijd iets van hun gading bij is of zien weer nieuwe innovaties. Wij zien u graag op de beurs en kunt u niet wachten maak gerust een afspraak dan komen wij vrijblijvend langs u verder te informeren over de Richtlijn Vakbekwaamheid.

  Voor informatie kunt u ons bereiken op 0318-302061 of 06-54778811 Bertus van den Dikkenberg, DikkenbergBBS te Veenendaal

  Column door Bertus van den dikkenBerg

  BEURSAANBIEDING (stand 223)

  Lever deze bon in bij onze stand en ontvang

  20% KORTING Op uw 1STE training BBS, SCHADEPREVENTIE,

  RIJVAARDIGHEIDSTRAINING, LADINGZEKEREN, DIGITALE TACHOGRAAF OF GECONDITIONEERD VERVOER.

  DikkenbergBBS Verkeersveiligheid Instituut Julianastraat 28, 3905 EM Veenendaal 0318-302061

  www.dikkenbergbbs.nl; [email protected]

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Max zijn eerste truckkunst expositie hield. Daarom komt er op 16 & 17 april weer een Truckkunst expositie speciaal voor de he-ren chauffeurs en transport bedrijven. Wij als transport krant waren erbij.

  In Max expositieruimte is er weer nieuw werk te zien, zo-als dieren en transport. Max laat trots zijn schilderijen zien met daarop afgebeeld kamelen in de woestijn, paard en wa-gen van de Heineken brouwerij, maar ook noord Limburgse transport bedrijven. Kijk, daar heb ik wat abstract werk hangen! Dat is even wat anders maar wel mooi en als je goed kijkt zie je er een Scania in. Max glundert: het is leuk voor als je geen truck in je huiskamer wilt hebben hangen maar toch iets van je werk wilt laten zien, dan is dit een alternatief voor als je iets modernere kunst wilt hebben.

  Tevreden klanten

  De mensen die mijn werk hebben zijn trots dat ze een Max in huis hebben hangen want zo zeggen ze: jouw werk heeft een verhaal en het leeft. Klanten komen van ver. Er zijn mensen die op de zondagmorgen vanuit Groningen komen rijden naar Molenhoek om Max werk te kopen. Ze blijven dan gezellig een kopje koffie drinken een kunnen mijn an-dere werk ook zien.

  Schilderij verloting

  Max laat de schilderijen zien die verloot gaan worden. Een mooie Parijs Dakar MAN met een mooie marmeren lijst er-omheen en een schilderij van het stadion in Molenhoek. De lootjes kosten 3 euro en de opbrengst gaat naar Art-tics, een instelling voor mensen met geestelijke problemen in Nijmegen. Daar kunnen ze het goed gebruiken. Zo kunnen ze weer nieuwe materialen kopen en workshops geven. Op zondag 17 april rond 17.30 uur is de verloting waarbij de lootjes worden getrokken. De getrokken winnaar wordt dan door Max gebeld en kan zijn of haar nieuwe kunstwerk op komen halen.

  Tijdens de expositie kunnen de bezoekers met een hapje en drankje ontspannen rondkijken en met andere medechauf-feurs een babbeltje maken. Dat viel mij op bij de laatste expositie, ik zag hoe ontspannen de chauffeurs keken naar een stukje kunst. Lekker, toch? Even geen stress op de baan.

  De expositie Truckkunst vindt plaats op 16 & 17 april van 11.00 uur tot en met 18.00 uur in de atelier en exposi-tieruimte van Max Hendriks in Molenhoek. Kijk voor meer informatie op www.truckkunst.nl

  max Hendrinks truCkkunst expositie 2011

  Transport 5www.detransportkrant.nl

  De gezamenlijke Bovag Truckdealers Twente zijn sinds 2001 bezig met het promoten van hun bedrijfstak, omdat bij het merendeel van de jongelui en hun ouders deze sector onbe-kend is.

  Een van de activiteiten van de truckdealers is om met een promotiestand aanwezig te zijn op de open dagen van een aantal VMBO en ROC scholen in Twente. De trucksector wil met hun aanwezigheid op de open dagen leerlingen en hun ouders persoonlijk informeren over de truck-sector en hen tevens uitnodigen een bezoek te

  komen brengen aan een van de Bovag truckbe-drijven in Twente.De stelling van de Truckdealers Twente is name-lijk: hoe breder een leerling en zijn ouders gen-formeerd zijn, hoe beter er een keuze gemaakt kan worden over de vakrichting van de leerling.

  Dit schooljaar werd bij de Scholings Boulevard te Enschede en bij het Carmel College te Oldenzaal, naast de gebruikelijke promotiestand, ook een prijsvraag georganiseerd. Per schooljaar wordt er door de gezamenlijke Bovag Truckdealers in Twente een tweetal chauffeursjassen beschik-

  baar gesteld, om per school verloot te worden onder de foutloos ingevulde prijsvragen.

  Twee winnaarsEen van de gelukkige winnaars is Ramon van der Hulst, leerling van de Scholings Boulevard, Wethouder Beverstraat te Enschede. Het per-centage foutloze prijsvragen bedroeg 48%, wat aangeeft dat deze prijsvragen toch wel pittig wa-ren. De prijsuitreiking vond plaats bij de school van Ramon, waar Ramon een mooie Scania chauffeursjas in ontvangst mocht nemen van de heer L. Kranenburg, service manager van

  Scania Twente B.V. te Deuringen, die voor deze gelegenheid met een grote Scaniatruck naar de school was gekomen. De andere gelukkige win-naar is Bart Tubbing, leerling van het Twents Carmel College, Potskampstraat te Oldenzaal. Het percentage foutloze prijsvragen bedroeg bij deze school 63%. Hieruit blijkt dat deze prijsvra-gen goed te maken waren. Ook deze prijsuitrei-king vond plaats op de school van Bart, waar ook Bart een mooie Scania chauffeursjas aangebo-den kreeg door de heer L. Kranenburg.

  BOVAG TRUCKDEALERS TWENTE PROMOTEN HUN BEDRIJFSTAK

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Max zijn eerste truckkunst expositie hield. Daarom komt er op 16 & 17 april weer een Truckkunst expositie speciaal voor de heren chauffeurs en transport bedrijven. Wij als transport krant wa-ren erbij.

  In Max expositieruimte is er weer nieuw werk te zien, zoals dieren en transport. Max laat trots zijn schilderijen zien met daarop afgebeeld kamelen in de woestijn, paard en wagen van de Heineken brouwerij, maar ook noord Limburgse transport bedrijven. Kijk, daar heb ik wat abstract werk han-gen! Dat is even wat anders maar wel mooi en als je goed kijkt zie je er een Scania in. Max glundert: het is leuk voor als je geen truck in je huiskamer wilt hebben hangen maar toch iets van je werk wilt laten zien, dan is dit een alternatief voor als je iets modernere kunst wilt hebben.

  Tevreden klantenDe mensen die mijn werk hebben zijn trots dat ze een Max in huis hebben hangen want zo zeggen ze: jouw werk heeft een verhaal en het leeft. Klan-ten komen van ver. Er zijn mensen die op de zon-dagmorgen vanuit Groningen komen rijden naar Molenhoek om Max werk te kopen. Ze blijven dan gezellig een kopje koffie drinken een kunnen mijn

  andere werk ook zien.

  Schilderij verlotingMax laat de schilderijen zien die verloot gaan wor-den. Een mooie Parijs Dakar MAN met een mooie marmeren lijst eromheen en een schilderij van het stadion in Molenhoek. De lootjes kosten 3 euro en de opbrengst gaat naar Art-tics, een instelling voor mensen met geestelijke problemen in Nijmegen. Daar kunnen ze het goed gebruiken. Zo kunnen ze weer nieuwe materialen kopen en workshops geven. Op zondag 17 april rond 17.30 uur is de verloting waarbij de lootjes worden getrokken. De getrokken winnaar wordt dan door Max gebeld en kan zijn of haar nieuwe kunstwerk op komen halen.

  Tijdens de expositie kunnen de bezoekers met een hapje en drankje ontspannen rondkijken en met andere medechauffeurs een babbeltje maken. Dat viel mij op bij de laatste expositie, ik zag hoe ontspannen de chauffeurs keken naar een stukje kunst. Lekker, toch? Even geen stress op de baan.

  De expositie Truckkunst vindt plaats op 16 & 17 april van 11.00 uur tot en met 18.00 uur in de atelier en expositieruimte van Max Hendriks in Molenhoek. Kijk voor meer informatie op www.truckkunst.nl

  MAX HENDRINKS TRUCKKUNST EXPOSITIE 2011

  Transport 5www.detransportkrant.nl

  De gezamenlijke Bovag Truckdealers Twente zijn sinds 2001 bezig met het promoten van hun bedrijfstak, omdat bij het merendeel van de jongelui en hun ouders deze sector onbe-kend is.

  Een van de activiteiten van de truckdealers is om met een promotiestand aanwezig te zijn op de open dagen van een aantal VMBO en ROC scholen in Twente. De trucksector wil met hun aanwezigheid op de open dagen leerlingen en hun ouders persoonlijk informeren over de truck-sector en hen tevens uitnodigen een bezoek te

  komen brengen aan een van de Bovag truckbe-drijven in Twente.De stelling van de Truckdealers Twente is name-lijk: hoe breder een leerling en zijn ouders gen-formeerd zijn, hoe beter er een keuze gemaakt kan worden over de vakrichting van de leerling.

  Dit schooljaar werd bij de Scholings Boulevard te Enschede en bij het Carmel College te Oldenzaal, naast de gebruikelijke promotiestand, ook een prijsvraag georganiseerd. Per schooljaar wordt er door de gezamenlijke Bovag Truckdealers in Twente een tweetal chauffeursjassen beschik-

  baar gesteld, om per school verloot te worden onder de foutloos ingevulde prijsvragen.

  Twee winnaarsEen van de gelukkige winnaars is Ramon van der Hulst, leerling van de Scholings Boulevard, Wethouder Beverstraat te Enschede. Het per-centage foutloze prijsvragen bedroeg 48%, wat aangeeft dat deze prijsvragen toch wel pittig wa-ren. De prijsuitreiking vond plaats bij de school van Ramon, waar Ramon een mooie Scania chauffeursjas in ontvangst mocht nemen van de heer L. Kranenburg, service manager van

  Scania Twente B.V. te Deuringen, die voor deze gelegenheid met een grote Scaniatruck naar de school was gekomen. De andere gelukkige win-naar is Bart Tubbing, leerling van het Twents Carmel College, Potskampstraat te Oldenzaal. Het percentage foutloze prijsvragen bedroeg bij deze school 63%. Hieruit blijkt dat deze prijsvra-gen goed te maken waren. Ook deze prijsuitrei-king vond plaats op de school van Bart, waar ook Bart een mooie Scania chauffeursjas aangebo-den kreeg door de heer L. Kranenburg.

  BOVAG TRUCKDEALERS TWENTE PROMOTEN HUN BEDRIJFSTAK

  Het is alweer bijna een jaar geleden dat Max zijn eerste truckkunst expositie hield. Daarom komt er op 16 & 17 april weer een Truckkunst expositie speciaal voor de heren chauffeurs en transport bedrijven. Wij als transport krant wa-ren erbij.

  In Max expositieruimte is er weer nieuw werk te zien, zoals dieren en transport. Max laat trots zijn schilderijen zien met daarop afgebeeld kamelen in de woestijn, paard en wagen van de Heineken brouwerij, maar ook noord Limburgse transport bedrijven. Kijk, daar heb ik wat abstract werk han-gen! Dat is even wat anders maar wel mooi en als je goed kijkt zie je er een Scania in. Max glundert: het is leuk voor als je geen truck in je huiskamer wilt hebben hangen maar toch iets van je werk wilt laten zien, dan is dit een alternatief voor als je iets modernere kunst wilt hebben.

  Tevreden klantenDe mensen die mijn werk hebben zijn trots dat ze een Max in huis hebben hangen want zo zeggen ze: jouw werk heeft een verhaal en het leeft. Klan-ten komen van ver. Er zijn mensen die op de zon-dagmorgen vanuit Groningen komen rijden naar Molenhoek om Max werk te kopen. Ze blijven dan gezellig een kopje koffie drinken een kunnen mijn

  andere werk ook zien.

  Schilderij verlotingMax laat de schilderijen zien die verloot gaan wor-den. Een mooie Parijs Dakar MAN met een mooie marmeren lijst eromheen en een schilderij van het stadion in Molenhoek. De lootjes kosten 3 euro en de opbrengst gaat naar Art-tics, een instelling voor mensen met geestelijke problemen in Nijmegen. Daar kunnen ze het goed gebruiken. Zo kunnen ze weer nieuwe materialen kopen en workshops geven. Op zondag 17 april rond 17.30 uur is de verloting waarbij de lootjes worden getrokken. De getrokken winnaar wordt dan door Max gebeld en kan zijn of haar nieuwe kunstwerk op komen halen.

  Tijdens de expositie kunnen de bezoekers met een hapje en drankje ontspannen rondkijken en met andere medechauffeurs een babbeltje maken. Dat viel mij op bij de laatste expositie, ik zag hoe ontspannen de chauffeurs keken naar een stukje kunst. Lekker, toch? Even geen stress op de baan.

  De expositie Truckkunst vindt plaats op 16 & 17 april van 11.00 uur tot en met 18.00 uur in de atelier en expositieruimte van Max Hendriks in Molenhoek. Kijk voor meer informatie op www.truckkunst.nl

  MAX HENDRINKS TRUCKKUNST EXPOSITIE 2011

  Transport 17www.detransportkrant.nl

  Duurzaam Transport staat centraal op de vak-beurs Transport & Logistiek 2011 die plaats vindt op 15 en 16 maart in de Brabanthallen te s-Herthogenbosch. Het seminarprogramma staat bomvol met actuele onderwerpen die di-rect implementeerbaar zijn in uw eigen organi-satie.

  Steeds meer bedrijven verbinden zich aan deze vakbeurs. Naast promente partijen als Syntens/TNO en VEBIT hebben ook Van Looy, AIM Neder-land en EVO hun naam verbonden aan de logis-tieke vakbeurs. Tijdens de vakbeurs worden door deze partijen learnShops georganiseerd, gratis onafhankelijke miniseminars. De sprekers leren u efficint om te gaan met bedrijfsprocessen en kostenbesparing, zaken die u direct zelf kunt im-plementeren in uw organisatie.

  De learnShops zijn verdeeld in twee areas, n voor Transport & Logistiek en n voor Distri-butiecentra. EVO wordt vertegenwoordigd door haar bedrijfsadviseurs die onderwerpen behan-delen op het gebied van emissies, besparingen en de 0-meting. Dinalog zal n van haar meest recente projecten komen toelichten; kansen en knelpunten in Cross Chain Collaboration Centers (4C).

  In het gedeelte Distributiecentra zullen Van Looy Group en VEBIT samen met AIM Nederland zor-gen voor een uitgebreid programma. AIM Ne-derland organiseert tours langs geselecteerde bedrijven op de beurs die u demonstraties geven over de laatste ontwikkelingen in autoID/RFID. Voor iedere

  professional een actueel onderwerp binnen zijn of haar organisatie!EVO, Syntens/TNO, Vebit, Van Looy, AIM Neder-land, Wics en Dinalog verzorgen het uitgebreide seminarprogramma op de vakbeurs Transport & Logistiek 2011, dinsdag 15 en woensdag 16

  maart in Brabanthallen, s- Hertogenbosch. Pre-sentaties met actuele onderwerpen, waaronder het implementeren van bedrijfsprocessen en kostenbespa-ring worden u gratis aangeboden. Meer informatie en gratis registratie www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL

  DUURZAAM TRANSPORT LEVERT GELD OP!

  VolVos Veiligheidstest: na 50 jaar nog steeds de strengste ter wereld

  een consortium van overijsselse bedrijven onder leiding van Martin luinstra uit nieuw-leusen heeft een wereldprimeur met de intro-ductie van een lichtgewicht composieten kip-per voor het bouwtransport. door deze kipper kan een conventioneel voertuig over veel meer laadvermogen beschikken dan een voertuig met metalen bak. Bovendien zorgt het gebruik van composiet voor een lager brandstofver-bruik en heeft het als voordeel dat het warmte beter isoleert. de eerste composiet kipper werd gemonteerd op een Volvo FMX 8x4 die vandaag wordt onthuld in Zwolle.

  De nieuwe unieke kipper is de helft lichter, ster-ker, energiezuiniger en stiller dan de huidige me-talen kipper. Dat de ontwikkeling onthuld wordt op een Volvo FMX 420, 8x4 is geen toeval. De speciaal voor de bouw ontwikkelde Volvo FMX heeft een uitstekende aslastverhouding (2 x 9 tons vooras en een T-Ride tandemstel van 26 ton) en is geoptimaliseerd voor kippertransport.

  Primeur:VolVo FMX Met lichtgewicht coMposiet kipper

  kloosterman transport- en loonbedrijf uit cuijk heeft onlangs de eerste nederlandse Volvo FMX in ontvangst genomen. de truck werd afgeleverd door Volvo trucks-dealer Bas groep uit nijmegen. het betreft een FMX met 500 pk in tridem configuratie die wordt inge-zet voor het leeghalen van champignoncellen en het transport van afvalcontainers. het ro-buuste uiterlijk van de FMX was voor klooster-man reden om voor Volvo te kiezen.

  Kloosterman Transport- en Loonbedrijf werd in 2007 opgericht. Het bedrijf beschikt over vijf trucks en drie uithaalmachines voor het leegha-len van champignoncellen.

  robuust voertuigDe nieuwe FMX tridem beschikt over een ge-stuurde naloopas waardoor de draaicirkel aan-zienlijk korter wordt. Het voertuig is voorzien van een Cargotec Multilift Power haakarmsys-teem en uitgerust met een distributie PTO. De haakarm is hierdoor eenvoudig en bij lage snel-heid continu te bedienen. Eigenaar Marc Kloos-terman is blij met zijn nieuwe voertuig: Het ro-

  eerste nederlandse VolVo fmx tridemVoor kloosterMan transport- en loonBedrijF

  Auto- & Truckschade Munsters is een schadeherstelbedrijf en spuiterij ingericht om uw transportmiddel, van klein tot extreem groot, op een kwalitatief hoogwaardige en efficinte wijze te herstellen of te voorzien van de gewenste kleur. Of het nu gaat om een personenauto, truck, trailer of special; geen klus is ons te groot!

  Daalder 7 Deurne T. 0493- 311 063 [email protected]

  De blik op u gericht!

  Schadeherstel Spuitwerk Richttechniek Huisstijl transformatie

  VMT MOVER SYSTEMSRANGEREN IS ONS VAK

  Ook ideaal voor LZV Combinaties!Met dit zwaar transport rangeersysteem rijdt uwaanhanger zelfstandig naar de laad-of losplaats.

  Uw voordeel: Aanwezige hydrauliek is ook voor andere toepassingen bruikbaar zoals bv. een Cargo Floor Optimaal benutten van de aanhanger of LZV Combinatie Tijdwinst en arbeidsbesparing Minimaal verlies aan laadvermogen t.o.v. containersystemen Rentabiliteitsverhoging van uw vrachtwagencombinatie Prijstechnisch interessanter dan u denkt

  VMT Mover Systems . Steenoven 14B . 3911 NL . RHENENT 0317 619 479 . www.rangeerspecialist.nl . [email protected]

  Transport 23www.detransportkrant.nl

  Transport is de krant van en voor de transportwereld

  van nu. Informatief voor een ieder die werkzaam is in

  het beroepsgoederenvervoer, van vrachtwagenchauffeur

  tot transportondernemer, van heftruckchauffeur tot

  logistiekmanager.

  Oplage en verspreiding: Transport verschijnt 12 x per jaar

  in oplagen van 12.000 exemplaren per uitgave.

  Verspreiding door heel Nederland door structurele

  distributie via: chauffeursrestaurants, branche relevante

  opleidingsinstituten, transportbedrijven en tankstations.

  Daar naast wordt Transport verspreid via voor de branche

  relevante middelgrote tot grote vakbeurzen en chauffeur-

  sevenementen. Waar mogelijk is Transport aanwezig met

  eigen stand.

  Uitgever:

  Complete Media te Hengelo

  www.detransportkrant.nl

  Bladmanagement: Matay Altunkaynak

  Voor advertenties/tarieven bel of mail:

  [email protected], [email protected]

  [email protected]

  E. Hammink: 06 - 51 94 04 50

  Exemplaar thuis ontvangen? [email protected]

  De volgende editie verschijnt in de derde week van

  januari 2011

  ColofonTRANSEUROPA DEEL2

  De nostalgische uitgave

  TRANSEUROPA moet zich

  in een warme belangstel-

  ling verheugen; geen wonder

  dus dat er na verloop van tijd

  een tweede deel verscheen

  waarin we weer grotendeels

  verdwenen merken tegenko-

  men zoals Bssing, Krupp,

  Magirus, MAN, Henschel,

  maar ook oude modellen van

  nog bestaande merken zoals

  DAF, Mercedes en Skoda. De

  pagina-indeling is hetzelfde als

  in het eerste deel: grote fotos

  afgewisseld met kleine en kleu-

  renfotos afgewisseld met z/w.

  De teksten zijn kort, de fotos

  vormen het belangrijkste deel

  van het boek.

  Technische gegevens:

  284 blz; korte Duitse en En-

  gelse onderschriften; ca. 750

  fotos waarvan 60% in kleur;

  formaat A4+; gebonden; prijs

  34,90; bestelcode EURO-2.

  bestelcode TURM.

  DIE DEUTRANS STORY

  Dit boeiend boek behandelt tot

  in details de geschiedenis van

  het toenmalige internationale

  wegtransportbedrijf der voor-

  malige DDR: Deutrans, een

  met een Stasi-waas omfl oerst

  bedrijf dat in de westerse

  landen altijd met een zekere

  argwaan werd bekeken. Deu-

  trans werd onmiddellijk na het

  beindigen van de Tweede We-

  reldoorlog opgericht en ver-

  dween onmiddellijk na de val

  van de Muur als sneeuw voor

  de zon. In de tussentijd reed

  het bedrijf met vele honderden

  voornamelijk Volvo-trucks in

  de fel-oranje kleur die niemand

  van ons ooit zal vergeten.

  Technische gegevens:

  272 blz: Duitse tekst; 80

  z/w en 360 kleurenfotos; for-

  maat A4+; gebonden; prijs

  39,00; bestelcode DEUT.

  THE LONG HAUL PIO-

  NEERS

  Het Britse wegtransportbe-

  drijf ASTRAN (afkorting van

  Asia Transport) rijdt al meer

  dan 40 jaar van Engeland naar

  oostelijke landen als Iran, Irak,

  Qatar, Jemen, Afghanistan,

  Nepal enz. Hoe dat in de zes-

  tiger jaren zo begonnen is,

  wordt in dit boek op boeiende

  wijze verteld. De auteur heeft

  hiervoor vele ex-chauffeurs ge-

  interviewd en hun verhalen uit

  die pioniersperiode zijn bloed-

  stollend: -40 in de Turkse ge-

  bergten en +40 in de Iraanse

  woestijn. De kleurenfotos zijn

  prachtig!

  Technische gegevens:

  320 blz: Engelse tekst; 81 z/w

  en 264 kleurenfotos; formaat

  A4; gebonden; 38,90; be-

  stelcode PION.

  Deze boeken zijn te

  bestellen door

  overmaking van het

  bedrag naar giro

  1839292 t.n.v.

  Transportboek te

  Deventer o.v.v. de

  bestelcode.

  ZA 2 APRIL 2011ROUWHORST-OLDENZAAL

  HENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDHENK WIJNGAARDJubileum Concert

  Henri van Velzen Marco VandrA Harten 10

  Entree:VVK 17,00 (excl. reserveringskosten)VVK tot 1 januari 2011 15,00 (excl. reserveringskosten)Kassa 20,00

  VVK-adressen:HV Entertainment, Oude Rijksweg 360 A, RouveenTel.nr. (0522) 464 256Zaal Rouwhorst, Ootmarsumsestraat 9, OldenzaalTel.nr. (0541) 515 736

  Verder zijn kaarten te bestellen via de webshop vanRoelofs Entertainment, www.roelofs-entertainment.nlMVEE Entertainment & Events, www.mvee.nlHV Entertainment, www.hventertainment.nl

  Live met bandca. 2 x 45 min.

  ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011ZA 2 APRIL 2011

  jubileumconcert 020411.indd 1 17-11-2010 9:47:29

  Meer info en tickets: www.truckstar.nl

  30 & 31 juli 2011TT Circuit Assen 30 & 31 juli 2011TT Circuit Assen

  Het leukste

  familie fest

  ival

  van Nederla

  nd

  TRU_FESTIVAL_ADV_2011_127X190.indd 1 23-11-2010 15:08:28

  WWW.WIJLHUIZEN.COM

  Wijlhuizen HoofdkantoorDriepoortenweg 176827 BP, ArnhemT: 026-3760290F: 026-3644414E: [email protected]

  Wijlhuizen AlmeloBedrijvenpark Twente 4137602 KM, AlmeloT: 0546-579110F: 0546-574492E: [email protected]

  Wijlhuizen ArnhemDriepoortenweg 15A6827 BP, ArnhemT: 026-3648221F: 026-3617188E: [email protected]

  Wijlhuizen DrachtenDukdalf 169206 BE, DrachtenT: 0512-580200F: 0512-580209E: [email protected]

  Wijlhuizen Nieuwerkerk a/d IJsselHoogeveenenweg 62913 LV, Nieuwerkerk a/d IJsselT: 0180-317777F: 0180-313947E: [email protected]

  Wijlhuizen TilburgAndromedastraat 45015 AV, TilburgT: 013-5450307F: 013-5458110E: [email protected]

  Wijlhuizen VenloVasco da Gamaweg 155928 LD, VenloT: 077-3208000F: 077-3515356E: [email protected]

  Wijlhuizen ZaandamBarndegat 91505 HM, ZaandamT: 075-6168284F: 075-6173937E: [email protected]

  Voorop in transpor

  tonderdelen

  Wijlhuizen advertentie Transport kw7-2010.indd 4 16-2-2010 11:10:47

  Seminarprogramma TRANSPORT & LOGISTIEK 2011 Bomvol logistie oplossingenEVO, Syntens/TNO, Vebit, Van Looy, AIM Nederland, Wics en Dinalog verzorgen het uitgebreide seminarprogramma op de vakbeurs TRANSPORT & LOGISTIEK 2011, dinsdag 15 en woensdag 16 maart a.s. in Brabanthallen, s- Hertogenbosch. Presentaties met actuele onderwerpen, waaronder het implementeren van bedrijfsprocessen en kostenbesparing worden u gratis aangeboden.

  Meer informatie en gratis registratie www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL

  COLUMN BERTUS

 • Scheepsdiep 5c - 8356 VJ - Blokzijl - Tel.: 0527 - 292 126 - Email: [email protected] 5c - 8356 VJ - Blokzijl - Tel.: 0527 - 292 126 - Email: [email protected] 5c - 8356 VJ - Blokzijl - Tel.: 0527 - 292 126 - Email: [email protected]

  - Lederen stoelbekledingCabine-stoffering - HerstofferingAudio/video - Kastenwanden

  Spuitwerk dashboardenMatrassen/hoofdkussens

  Pneumatische massagesystemen LED-verlichting en spots Borduringen - Gordijnen

  En nog veel meer

  Scheepsdiep 5c | 8356 VJ Blokzijl tel.06-10423996 www.intertruckdesign.nl

 • Transport 3www.detransportkrant.nl

  PRIJSUITREIKING GEZAMENLIJKE BOVAG TRUCKDEALERS

  DIRECTIELID CHEP TREEDT TOE TOT DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CONFEDERATIE HOUTINDUSTRIE; CEI-BOIS

  STAATSSECRETARIS ATSMA BEZOEKT TWENTE MILIEU Twentenaren lopen voorop in afvalscheiden

  De gezamenlijke Bovag Truckdealers Twente zijn sinds 2001 bezig met het promoten van hun bedrijfstak, omdat bij het merendeel van de jongelui en hun ouders deze sector onbe-kend is. Een van de activiteiten van de truck-dealers is om met een promotiestand aanwe-zig te zijn op de open dagen van een aantal VMBO en ROC scholen in Twente. De truck-sector wil met hun aanwezigheid op de open dagen leerlingen en hun ouders persoonlijk informeren over de trucksector en hen tevens uitnodigen een bezoek te komen brengen aan een van de Bovag truckbedrijven in Twente. De stelling van de Truckdealers Twente is n.l. , hoe breder een leerling en zijn ouders genfor-meerd zijn hoe beter er een keuze gemaakt kan worden over de Vakrichting van de leerling. Dit

  schooljaar werd bij het ROC te Almelo en bij het Carmel College te Oldenzaal, naast de ge-bruikelijke promotiestand, ook een prijsvraag georganiseerd.

  Per schooljaar wordt er door de gezamenlijke Bovag Truckdealers in Twente een tweetal chauf-feursjassen beschikbaar gesteld, om per school verloot te worden onder de foutloos ingevulde prijsvraag. Er zijn twee winnaars :Een van de ge-lukkige winnaars is Tim Bijker, leerling van de s.g. Twickel, Oude Hengeloseweg te Borne. Het per-centage foutloze prijsvragen bedroeg bij deze school 90% wat aangeeft dat deze prijsvragen niet zo moeilijk waren. De prijsuitreiking vond plaats bij de Mercedes dealer Baan Twente B.V.

  te Hengelo, waar Tim een mooie Mercedes jas in ontvangst mocht nemen .

  De andere gelukkige winnaar is Justin Gort, leerling van het Twents Carmel College De Thy, Thylaan te Oldenzaal. Het percentage foutloze prijsvragen bedroeg bij deze school 50% , wat aangeeft deze prijsvragen toch wel pittig waren.De prijsuitreiking vind plaats vrijdag 24 februari a.s., vanaf 13.00 uur bij de Daf dealer Cosmo Trucks Oost B.V.

  Uitnodiging naar de leerlingenBeste leerling,Graag nodigen de gezamenlijke BOVAG Truck-dealers van Twente jou en je ouders uit om een bezoek te komen brengen aan een van onze truck-bedrijven. Wij hebben de afgelopen jaren ervaren dat het merendeel van de leerlingen en hun ou-ders veelal onbekend zijn met de opzet en de or-ganisatie van een truckbedrijf. Dit kan gemakkelijk leiden tot vooroordelen.Dat is niet goed voor de trucksector, maar zeker niet goed voor de leer-ling. Binnenkort ga je een zeer belangrijke keuze maken over de vakrichting welke je gaat volgen. Een belangrijke voorwaarde voor het maken van de juiste keuze is, dat je je zo breed mogelijk laat informeren over de mogelijkheden in de verschil-lende Motorvoertuigen-sectoren. Uiteraard hoort de trucksector hier ook bij. Het spreekwoord "On-bekend maakt onbemind" is helaas nog wel eens van toepassing op de trucksector.

  Vandaar deze uitnodiging.Het bezoek aan een BOVAG Truckdealer bedrijf in Twente kan, in overleg, zowel overdag als 's avonds plaatsvinden. Een deskundige medewerker binnen het bedrijf verzorgt de begeleiding.Per bezoek worden maximaal 6 personen uitgenodigd zodat een ieder de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Wil je alleen, met je ouders of met een vriend een bezoek brengen aan een BOVAG Truckdealer bedrijf, dan is dat uiteraard mogelijk. Het bezoek aan een truckbedrijf bestaat uit een ontvangst, een rondleiding door het bedrijf en een uitleg over

  de opzet en organisatie van de trucksector in het algemeen en van het truckbedrijf in het bijzonder. Daarna is voldoende ruimte voor het stellen van kritische vragen. Het gaat uiteindelijk om jouw toe-komst. Ook al is de trucksector misschien niet je eerste keus, toch is het raadzaam om gebruik te maken van deze uitnodiging. Op deze manier krijg je een zo volledig mogelijk beeld van de bedrijfs-wagensector met zijn vele mogelijkheden zoals techniek, verkoop en organisatie. Door je breed te laten informeren kan dit mede bepalend zijn voor een juiste keuze! Voor het maken van een afspraak met een BOVAG Truckdealerbedrijf kun je tijdens de open dag terecht bij de stand in de school.Ook is het mogelijk rechtstreeks een af-spraak te maken met het bedrijf naar jouw keuze.

  CHEP, wereldwijd toonaangevend op het ge-bied van pallet- en containerpooling, kondigt aan dat Marc Michielsen, Director Govern-ment & Regulatory Affairs EMEA van CHEP, benoemd is tot lid van de Raad van Bestuur van CEI-Bois, de Europese confederatie van de houtverwerkende industrie.

  De benoeming vond plaats tijdens de jaarlijkse al-gemene jaarvergadering van CEI-Bois, gehouden in het Europees, Economisch en Sociaal Comit

  in Brussel. De heer Michielsen, die ook lid is van het Uitvoerend Comit van de European Fede-ration of the Wooden Pallet & Packing Industry (FEFPEB) licht toe: "Ik ben vereerd met deze be-noeming, maar ook verheugd dat hiermee CHEP nu volledig erkend wordt als een belangrijke stake-holder in de houtverwerkende industrie.

  "Hout is het materiaal dat CHEP het meest ge-bruikt voor haar diverse producten. We zijn dan ook erg blij om samen met CEI-Bois een rol te spe-len in de vormgeving van de toekomstige regelge-ving en praktijken met betrekking tot het gebruik en hergebruik van houtproducten. Daarnaast is het bevorderen van het duurzame beheer van onze bossen een belangrijk focuspunt."

  De belangrijkste doelstelling van CEI-Bois is het behartigen van de belangen van de Europese houtsector. Om dit te bereiken probeert de or-ganisatie de EU-beleidsvorming te benvloeden. Binnen de sector staat de confederatie bekend als het belangrijkste orgaan dat de belangen van de Europese hout- en meubelindustrie binnen de Europese Unie vertegenwoordigt en ondersteunt.

  Michielsen verklaart: "CHEP EMEA voert een duur-zaam inkoopbeleid voor hout dat vereist dat al het hout dat gebruikt wordt in haar service centers, afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Voor onze activiteiten in Europa hebben wij de hoogste certificering ontvangen van The Forest Stewardship Council (FSC) en The Programme

  Endorsement of Forest Certification (PEFC). CHEP was het eerste pooling bedrijf ter wereld met zo-wel een FSC- als een PEFC-multisite certificering."

  Vanochtend bezocht staatssecretaris de heer Joop Atsma, Twente Milieu. Onder leiding van de heer Roel Cazemier (portefeuillehouder duurzaamheid van de Regio Twente) ging de heer Atsma onder andere in gesprek met de wethouders van de Twentse gemeenten, Al-

  bert van Winden (directeur Twente Milieu), Jan Rooijakkers (directeur Twence) en verte-genwoordigers van de provincie Overijssel over het afvalbeleid in Twente. Dit naar aanleiding van de brief van de heer Atsma die hij afgelo-pen zomer aan de Tweede kamer stuurde met

  als onderwerp meer waarde uit afval . In deze brief geeft hij aan hoe kan worden bijge-dragen aan de vermindering van de milieudruk in het af-valbeheer en versterking van de kenniseconomie. In deze brief is onder meer de ambitie neergelegd om 60 tot 65 % van het huishoudelijke afval te recyclen. De Twentenaren beschikken over een grote bereidheid tot afvalscheiding geeft de heer

  Atsma aan. De rol van de rijksoverheid richt zich vooral op het faciliteren, stimuleren en het wegne-men van belemmeringen. Ik neem die verantwoor-delijkheid op me. En ik verwacht dat de andere partijen in de keten ook die verantwoordelijkheid oppakken. Alleen dan kunnen we meer waarde uit afval halen aldus de heer Atsma. Initiatiefne-mer van dit debat, Albert Van Winden, is blij dat de heer Atsma zijn visie toelicht en het gesprek aangaat met de Twentse gemeenten op het ge-bied van inzameling en verwerking van afval. Dit samenzijn met de Twentse bestuurders is een goede stap richting een optimale afstemming en samenwerking op het gebied van de inzameling en verwerking van afval. Op dit moment worden er door de Twentse gemeenten verschillende be-leidskeuzes gemaakt om goede uitvoering te ge-ven aan de recyclingdoelstelling die Atsma in zijn brief verwoord.

  Kernpunten brief Atsma meer waarde uit afval Kernpunten uit deze brief teneinde de milieudruk in het afvalbeheer in Nederland verder te vermin-deren zijn:

  1. Vormgeving van een grondstoffenro-tonde (efficint omgaan met grondstoffen) 2. Innovatieve afvalsector (versterking van de kenniseconomie)3. Bestaande samenwerkingsverbanden beter benutten4. Verhoging percentage recycling van 80% naar 83% van al het afval en 60 tot 65 % van het huishoudelijke afval, waarbij verdere schei-ding van het (grof)huishoudelijk afval een speer-punt is. 5. Consumenten meer bewust maken van het belang van preventie en nog meer afvalschei-ding.

  CHEP, wereldwijd toonaangevend op het ge-

 • WAREN ALLE VAKBEURZEN MAAR ZO GEMAKKELIJK!

  In het industrile hart van Nederland, Rotterdam, vindt op woensdag 28 en donderdag 29 maart de 7de editie plaats van TRANSPORT & LOGISTICS. De sector staat voor de uitdaging om de (internationale) goederenstroom op een ef cinte manier te beheersen met zo min mogelijk belasting voor leefbaarheid en milieu. Gedurende de twee beursdagen kunt u praktische lezingen bijwonen en u op de hoogte laten brengen over de laatste ontwikkelingen in de logistieke markt.

  Toekomstvisie op transport & logistiek

  28 & 29/03/2012 - AHOY, ROTTERDAM

  TRANSPORT & LOGISTICS2012DE VAKBEURS VOOR EFFICINTE BEHEERSING VAN GOEDERENSTROMEN

  262_390_T&L_2012_NL.indd 1 3/02/2012 9:15:37

 • Transport 5www.detransportkrant.nl

  De Beste Vaklui rijDen Bij Muller Fresh FooD logistics

  transPort & logistics 2012 is er klaar Voor, u ook?

  Onlangs ontvingen 3 chauffeurs van Muller Fresh Food Logistics uit handen van Directeur Verkoop Harjo Woltinge van TVM een prachtig ornament. De reden hiervoor was dat dit team in 2011 de OSC competitie De Beste Vaklui rijden bij . . . heeft gewonnen. Op de puntjes zal dus in 2012 de naam van Muller Fresh Food Logistics komen te staan.

  Elwin Stegeman, Roberto Steenbergen en Alex Kampman (het winnende team) overhandigden op hun beurt de trofee aan Peter-Jan Muller, alge-meen directeur van Muller Fresh Food Logistics, die hiermee erg in zijn nopjes is. De trofee krijgt een mooi plaatsje naast de onderscheiding van LeanHaulage en geeft aan dat men bij Muller wel degelijk goed bezig is.

  Hiermee is voor de Overkoepelende Stichting Chauffeursevenementen het seizoen 2011 defi-nitief afgesloten maar inmiddels is men al weer volop bezig met 2012. In april 2012, tijdens de

  bedrijfswagen RAI, zal de eerste voorronde van De Beste Vaklui 2012 rijden bij gehouden wor-den. Naar verwachting gaan hier zeker tientallen bedrijven aan deelnemen.

  TVM is naast sponsor van het initiatief OSC Green on Tour ook hoofdsponsor van de Be-drijfswagen RAI 2012. Tijdens de RAI zal OSC een bedrijvencompetitie houden met oa een enorme zuinigheidswedstrijd waarbij tientallen chauffeurs wekenlang gevolgd worden in hun brandstofver-bruik.

  Belangstelling?? Kijk op de site van OSC (www.chauffeursverenigingen.nl) en geef u vandaag nog op met een team. Mocht u als bedrijf een wed-strijdonderdeel willen verzorgen kan dat natuurlijk ook. Zo hebben we de inmiddels legendarische TVM T en het ORLACO parcours met cameras al in het plan opgenomen maar ook zuinig rijden, behen-digheid, ladingzekeren, etc. gaan niet ontbreken.

  Woensdag 28 en donderdag 29 maart 2012 vindt de 7e editie plaats van TRANSPORT & LOGISTICS 2012 in het industrile hart van Nederland, Ahoy Rotterdam. D stad met een strategische positie voor vervoer en logistiek wereldwijd. Gedurende de twee beursdagen komen vraag en aanbod binnen deze sector samen om in een ongedwongen sfeer te net-werken, bij te praten en niet te vergeten: zaken te doen!

  TRANSPORT & LOGISTICS wordt een editie met een sterk inhoudelijk programma, vernieuwende partnerships en een internationaal accent. Met de verwachting dat de (internationale) goede-renstroom grote veranderingen zal ondergaan, staat de sector voor de uitdaging deze op een efficinte manier te beheersen met zo min mogelijk belasting voor leefbaarheid en milieu. Bijblijven op het gebied van distributie, lo-gistiek en automatisering, dat is de bood-schap voor de branche, aldus Bianca Wouters, Sales Executive, van easyFairs.

  De gehele logistieke keten wordt samengebracht op 28 en 29 maart in Ahoy Rotterdam. Elk seg-ment is vertegenwoordigd van logistiek dienst-verlening, logistieke software, intern transport, magazijninrichting tot haven en terminals. Zo pre-senteren bedrijven als DSV, syncreon, Broekman Group, WICS Solutions, Van Boxtel, Engels logis-tiek, Barloworld, Kardex en JuRo Unirek hun totaal-oplossingen voor allerlei praktische vraagstukken.

  TRANSPORT & LOGISTICS geeft exposanten de mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen en

  de banden te verstevigen met bestaande rela-ties. In tegenstelling tot concurrerende beurzen vraagt TRANSPORT & LOGISTICS relatief weinig tijd en energie van de exposant. Bianca Wouters: Onze gespecialiseerde vakbeurzen zijn kwalita-tieve verkoopevenementen in het hart van de markt, een totaalconcept waarbij het om inhoud draait. Zo staat bij aankomst een complete stand klaar voor de exposant en de uitstraling is uni-form. Onze beursconcepten bieden gemak en zorgen ervoor dat ook kleinere ondernemingen de kans krijgen zich professioneel te laten zien.

  transPort & logistics : een sterk inhoudelijk programma met een toekomstvisie

  Professionele bezoekers kunnen zich laten in-spireren door en informeren over nieuwe op-lossingen die de kosten verlagen, de efficintie vergroten en de productiviteit verhogen. Op

  TRANSPORT & LOGISTICS krijgen bezoekers in n dag een goed overzicht van wat er in de markt speelt, dus in een relatief kort tijdsbestek ben je weer helemaal up to date, zegt Danielle Bever-loo, Marketing verantwoordelijke, van easyFairs.

  Naast een gevarieerd aanbod van exposan-ten vinden er diverse seminars plaats tijdens beide beursdagen waar mensen gratis kunnen aanschuiven. Deze seminars hebben een sterk inhoudelijk programma, waar bezoekers speci-fieke kennis kunnen opdoen met het oog op de toekomst. De onderwerpen en demonstraties variren, zo komen onder andere synchromodaal transport, stadsdistributie, regel- en wetgeving en voorraadbeheer aan de orde. Op onze web-site kunt u zich via bezoek gratis aanmelden.

  TRANSPORT & LOGISTICS is woensdag 28 maart geopend van 11.00 20.00 uur en don-derdag 29 maart van 10.00 17.00 uur. Meer informatie voor bezoek of deelname is terug te vinden op www.easyFairs.com/TRANSPORT-NL

  Recentelijk heeft Cosmo Trucks Oost bv te Doetinchem een zeer geslaagd evenement

  georganiseerd. Een zogenoemde "Chauffeur Gehaktbaldag". Naast informatie omtrent de

  door Cosmo Trucks te leveren producten en diensten was er uiteraard ook voldoende ruim-te voor een informeel samenzijn en de nodige ludieke acties. Zo waren er onder andere leuke prijzen te verdienen middels een prijsvraag.

  De winnares van de prijsvraag is Stefanie Wenting, dochter van Marinus Wenting, bedrijfsleider van de vestigingen Didam, Winterswijk, Wichmond en Sinderen van Coperatie Agruniek/Rijnvallei. Ste-fanie Wenting werd door Jos Polman van Cosmo Trucks in de bloemetjes gezet. Marinus Wenting die samen met dochter Stefanie de "Chauffeur Gehaktbaldag" bezocht heeft, spande zich ook bij-zonder in om de juiste antwoorden te vinden en deelde dus ook mee in de prijzen.

  Coperatie Agruniek is al sinds jaar en dag een zeer toonaangevend mengvoeder productiebe-drijf in de Liemers en in de Achterhoek. Recent is het bedrijf een fusie aangegaan met Coperatie

  Rijnvallei uit Wageningen. Samen zijn de bedrijven in staat om een groter assortiment diervoeders te produceren en te leveren aan de agrarische sector. Door de schaalvergroting en door de synergie is men in staat om tegen zeer concur-rerende prijzen een grote diversiteit aan diervoe-ders te leveren in een groot deel van Nederland. Cosmo Trucks is ook al vanaf de oprichting van Coperatie Agruniek leverancier van de DAF

  Trucks en voert ook al die jaren het reparatie en onderhoud uit aan de 6 transportcombinaties. Door het leveren van de gewenste service wordt de inzetbaarheid van de transportmiddelen ge-waarborgd.

  In de nabije toekomst zal Coperatie Agruniek haar fusie met Coperatie Rijnvallei ook zichtbaar willen maken op de transportcombinaties. Ook op dit vlak kan Cosmo Trucks met haar reclame & styling afdeling mogelijk een rol spelen.

  cosMo trucks reikt Prijs uit aan coPeratie agruniek

  cosMo trucks en FleVoserVice BunDelen De krachten

  FlevoService (onderdeel van AB Texel) heeft het voornemen haar garageactiviteiten over te dragen aan Cosmo Trucks, een van de be-drijfswagendivisies van Koops Furness N.V. De werkplaatsen van FlevoService, die gevestigd zijn in Geldermalsen, Heino, St. Annaparochie en Swifterbant, zullen worden voorgezet onder de regie van de Cosmo Trucks organisatie.

  Het samengaan van de bedrijven moet in de toe-komst leiden tot een efficintere bedrijfsvoering.

  Gelijktijdig zijn meerjarige afspraken gemaakt met de A-ware Food Group/AB Texel groep over levering en onderhoud van voertuigen, zowel het trekkend als getrokken materiaal. Als direct ge-volg van de overname zijn er geen nadelige gevol-gen voor de werkgelegenheid van de gezamen-lijke bedrijven. Bij de overname zijn ongeveer 50 medewerkers betrokken.

  Om het voortbestaan van de garagebedrijven te waarborgen ben ik op zoek gegaan naar een

  kwalitatief hoogwaardige partner die dat mogelijk zou kunnen maken, aldus Dennis Wetenkamp,namens FlevoService.

  We hebben dezelfde ambitie als het gaat om kwaliteit van dienstverlening aan onze klanten. Met deze stap neemt onze spreiding in Neder-land fors toe en kunnen wij onze ambities om verder te groeien realiseren.

  Een aantal van onze klanten schaalt op en eist

  een fijnmazige aanwezigheid van ons netwerk. Deze overname past in deze ontwikkeling, aldus Aart de Koning, CEO van Koops Furness N.V.

  Meer informatieVoor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Aart de Koning, CEO Koops Furness N.V., e-mail: [email protected], tel: +31 (0)6 53 29 66 23 of Dennis Wetenkamp, commercieel directeur AB Texel. E.mail: [email protected]

  Focus van activiteiten brengt ons samen verder

 • Het nationale platform voor duurzaam wegtransport

  Nieuw BedrijfsautoRAI Congres met aansprekende partners BedrijfsautoRAI Buitenpark vol beleving Zaterdag 21 april Chauffeursdag

  Toegang Toegang vanaf 10,00 NS-dagretour voor slechts 7,50 per persoon Kinderen t/m 14 jaar gratis toegang

  Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op bedrijfsautorai.nl

  Koop nu kaarten met korting op bedrijfsautorai.nl

  Marktleiders aanwezig tijdens 5-daagse beurs in Europacomplex

 • Transport 7www.detransportkrant.nl

  Nieuwe Mercedes-BeNz Actros voor GeBr. de MuyNck

  c. HuyBreGts LoGistics kiest voor de Nieuwe Mercedes-BeNz Actros

  eerste Mercedes-BeNz Actros Met GiGAspAce-cABiNe voor wuLro

  citAN: de Nieuwe coMpActe BesteLwAGeN vAN Mercedes-BeNz

  Gebr. de Muynck uit Rijnsburg is een familiebe-drijf dat in bloemen handelt. Het bedrijf koopt deze zelf op de bloemenveiling in en verkoopt ze in het zuiden en oosten van Duitsland en Tsje-chi. Voor het transport heeft men een nieuwe Mercedes-Benz Actros aangeschaft.

  Met de door Mercedes-Benz Dealerbedrijven (vestiging Roelofsarendsveen) afgeleverde nieuwe Actros 1951 LS met GigaSpace-cabine heeft men volgens eigen zeggen het topmodel in huis gehaald. Deze trekker met zwanenhalsoplegger is door de fraaie kleurstelling en belettering een opvallende verschijning geworden - en daarmee een sprekend visitekaartje voor het bedrijf. De combinatie wordt ingezet voor twee ritten per week volgens een vaste route naar het zuiden en oosten van Duitsland en Tsjechi, waar de bloe-men rechtstreeks aan de klanten worden uitge-

  leverd. De belangrijkste argumenten om voor de nieuwe Actros te kiezen zijn de kwaliteit, het slaap-comfort en de uitstraling van de nieuwe trekker.

  Gebr. de MuynckGebr. de Muynck is een bijna vijftig jaar bestaand familiebedrijf met een rijke historie binnen de bloe-menhandel. Sinds het begin in 1966 koopt men bloemen in op de veiling of bij kwekers en verkoopt die aan bloemenwinkels. In het begin alleen Kassel, maar in de loop van de jaren is de afzet gegroeid en dat geldt ook voor de inzet van de vrachtwagen waarmee de lijndienst wordt onderhouden.

  Nu strekt het verkoopgebied zich verder uit naar het oosten van Duitsland en naar Tsjechi. Zij le-veren daar bij de winkeliers de bestellingen af en verkopen tevens vooraf niet bestelde bloemen uit het eigen assortiment vanuit de combinatie.

  Bij de transportonderneming C. Huybregts Logistics te Tilburg zijn de eerste acht nieuwe Mercedes-Benz Actros trucks gaan rijden. Zij vormen het eerste deel van een order van in to-taal 18 Actros trucks. De rest wordt in de loop van het eerste kwartaal van 2012 uitgeleverd.

  Als een van de grootste logistieke dienstverleners in distributie van food en non food naar grootwin-kelbedrijven heeft Huybregts een aantal van 90 trucks rijden waarvan de helft de Mercedes-ster op de grille heeft. Nu zijn de eerste nieuwe acht Actros 1842 LS met StreamSpace-cabine in het wagenpark opgenomen, en een Actros 1851 LZV die voor Coca Cola gaat rijden. Met deze or-der heeft Mercedes-Benz haar positie binnen het wagenpark van Huybregts kunnen bestendigen. Op basis van de uitstekende ondersteuning van Mercedes-Benz Nederland op het gebied van trai-ning van de chauffeurs, de uitgebreide begeleiding

  en serviceverlening door Rttchen Tilburg en de gunstige financiering door Mercedes-Benz Char-terWay heeft Huybregts weer voor Mercedes-Benz gekozen. De berichten over het gunstige brandstofverbruik van de nieuwe Actros waren bij de aanschaf eveneens een belangrijk argument.

  C. Huybregts LogisticsVeertig jaar geleden is het familiebedrijf Huy-bregts met een auto gestart. In loop van de jaren groeide het bedrijf uit tot een onderneming met een wagenpark van 40 auto's, een personeelsbe-stand van 65 medewerkers en opslagmogelijkhe-den van 15.000 m2. Na te zijn overgenomen in 2004 is er een groeistrategie ingezet. Sindsdien is het wagenpark ruim verdubbeld, rijden er zo'n 90 voertuigen en telt de onderneming 130 mede-werkers. Tot de klantenkring behoren ondermeer Albert Heijn, Jumbo, Sony en Coca Cola in een werkgebied van circa 400 kilometer rond Tilburg.

  Eierhandel Wulro uit Weert heeft vorige week vrijdag de eerste Mercedes-Benz truck in het wagenpark opgenomen. De Actros 1945 LS met GigaSpace-cabine wordt de komende peri-ode nauwlettend gevolgd om te kunnen zien of de hoge verwachtingen aan het brandstofver-bruik waargemaakt worden.

  In het zes trekkende eenheden tellende wagen-park van Wulro was Mercedes-Benz tot vorige week nog niet vertegenwoordigd. Voor het uitrij-den van de eierproducten wilde men toch graag ervaringen opdoen met de nieuwe Actros. De goede verhalen over het brandstofverbruik en de imposante uitstraling van de nieuwe Actros maak-te deze kennismaking mogelijk. De 450 pk sterke trekker is geleverd met de GigaSpace-cabine, de grootste cabinevariant die Mercedes-Benz op de nieuwe Actros levert. Met een stahoogte van 2.13 meter biedt de Actros bijzonder veel ruimte. De Actros met Euro 5-motor werd door Mercedes-Benz dealer EMA in Weert ook nog voorzien van sideskirts, verstralers en luchthoorns. Bovendien versterkt de Mercedes-Benz ster op de zijkant van de trekker het stoere uiterlijk van de nieuwe truck.

  Hooggespannen verwachtingenWulro zet de nieuwe Actros in voor de distri-butie van eierproducten in een straal van 200 kilometer rondom Weert. Naar verwachting zal de truck 125.000 kilometer per jaar afleggen. Men heeft hooggespannen verwachtingen van het brandstofverbruik van de eerste Mercedes-Benz trekker in het wagenpark. Wulro heeft al toegezegd een tweede Actros aan te zullen schaffen indien deze een verbruik van 1 op 4 haalt. Mogelijk gaat het Mercedes-Benz telema-ticasysteem FleetBoard de komende maanden nog een bijdrage leveren om dit lage verbruik te realiseren.

  Eierhandel WulroHet familiebedrijf Wulro uit Weert kent een lan-ge traditie in de export en verwerking van eie-ren. Na een modernisering in de jaren negentig is de productie van eierproducten de belangrijk-ste tak binnen de organisatie geworden. Wulro levert aan industrile bakkerijen, distilleerbedrij-ven, de aardappelverwerkende industrie, vlees-industrie, ijsindustrie en aan producenten van salades, dressings en sauzen.

  De nieuwe compacte bestelwagen van Merce-des-Benz heet Citan. De naam is een combina-tie van de woorden city en titan. Daarmee is direct duidelijk dat de compacte bedrijfswa-gen bij uitstek geschikt is voor bestelwerk in de stad. De Citan wordt leverbaar in een groot aantal uitvoeringen. Hij beleeft zijn wereldpre-mire op de Bedrijfswagen IAA in september in Hannover. Dit najaar wordt hij in Nederland verwacht.

  De Citan is in alle opzichten de perfecte aan-vulling op het bestelwagenaanbod van Merce-des-Benz. Kwaliteit, veiligheid en comfort zijn

  van topklasse. De Citan wordt leverbaar met efficinte ben-zine- en dieselmotoren, inclusief BlueEFFICIENCY-uitvoeringen. Een elektrisch aangedreven ver-sie staat ook op de planning. Alle Citans beschikken standaard over ESP. Het krachtige en her-kenbare ontwerp van de Citan heeft een Nederlands tintje: Ber-trand Janssen, de designer die medeverantwoordelijk is voor de lijnvoering van de nieuwe Ac-tros heeft ook een grote rol ge-

  speeld bij het ontwerp van de Citan. De Citan wordt leverbaar in diverse uitvoeringen: lengte en gewichtsklasse zijn aan individuele wensen en behoeften aan te passen. De Citan is er als gesloten bestelwagen en er is een uitvoering voor personenvervoer. In alle gevallen geldt dat het ruimteaanbod ondanks de compacte bui-tenafmetingen riant is. Met de Citan begeeft Mercedes-Benz zich op een belangrijke markt. In de jaren 90 was de markt voor compacte be-stelwagens in Europa nog marginaal, inmiddels is hij goed voor 700.000 eenheden per jaar. De Citan wordt eind dit jaar op de Nederlandse markt verwacht.

 • voor verkoop en service

  HengeloGoudstraat 20 074 2900 900

  RijssenProvincialeweg Zuna 20548 51 30 70

  OldenzaalSchelmaatstraat 100541 51 51 13

  Kijk voor meer informatie op www.baantwente.nl

  D e l i v e r i n g I n n o v a t i v e F l e x i b l e S o l u t i o n s w w w . t o k h e i m . n l

  Internationale marktleider in industrile pompen en tankautomaten

  24/7 gecontroleerd tanken via Dialog registratieautomaat en centraal beheersysteem

  Debieten van 40 tot 130 l/min.

  Totaaloplossingen op maat voor uw bedrijf

  U maakt gebruik van de grootsteserviceorganisatie in de Benelux

  Tokheim Netherlands B.V.Laan van Londen 1203317 DA DORDRECHTTel. +31 (0)88 147 15 00Fax. +31 (0)88 147 15 [email protected] SlimDiaLOG (SDL) Quantium 210 Quantium 110

  Pub 262x190 diaLOG NL 0311_tokheim 09/08/11 14:15 Page1

  your local global brand

  Bent u een prijsbewuste inkoper?

  Bel met n van onze accountmanagers in uw regio:

  Alex Fehrman: 06 51 05 84 23 Friesland, Groningen en Drenthe

  Dennis Wanders: 06 20 13 17 09 Zuid-Holland en Zeeland

  Dennis Wierda: 06 57 56 53 12 Noord-Holland

  Jan Broekhuis: 06 20 01 73 80 Twente, Achterhoek, Salland en z.o. Drenthe

  Peter Terpstra: 06 10 94 96 1 Flevopolder, Utrecht, Gelderland en Overijssel

  Tania Mraz: 06 20 24 71 55 Noord-Brabant en Limburg

  Gulf Oil Nederland heeft een internationale,sterke reputatie. Wij zijn VCA** gecertificeerd endaarnaast nog ISO 9001: 2008 en ISO 14001: 2004.Ook zijn we aangesloten bij Stichting Vos.

  Gulf introduceert de transport spotprijs. Al vele jaren bieden wij deze prijzen voor de internationale scheepvaart aan. Naast de bekende dagplattsprijzen, kunt u nu ook de brandstof inkopen op basis van scherpe spotprijzen. In een tijd met hoge brandstofkosten een aangenaam geschenk. Laat u verrassen en informeer naar de mogelijkheden!

  Door ons unieke logistieke netwerk onder-scheiden wij ons van andere aanbieders in de markt. Wij hebben alles in eigen beheer en korte lijnen zorgen voor duidelijke afspraken en tevreden klanten. Daardoor kunnen wij op elk moment en overal brandstof en smeerolie leveren.

  Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Ted Redeker 0223 - 67 70 21 of mail naar [email protected]

  Transport 9www.detransportkrant.nl

  Mercedes-Benz Bedrijfswagen- en Truckdea-ler Hogenbirk met vestigingen in Dordrecht en Rotterdam is uitgeroepen tot de beste Merce-des-Benz dealer van Nederland op het gebied van klanttevredenheid. Het bedrijf kreeg deze titel omdat beide vestigingen bijzonder hoog scoorden bij de klanttevredenheidsonderzoe-ken die Mercedes-Benz Nederland onder zijn klanten uitvoert. Dit gebeurt in het kader van Klant Nr. 1. Daarmee streeft de Nederlandse Mercedes-Benz organisatie - met succes - naar de meest tevreden klanten van Nederland. Door middel van enqutes kunnen klanten alle aspecten hiervan beoordelen. Daaruit blijkt dat de complete Nederlandse Mercedes-Benz organisatie op een zeer hoog niveau acteert. De titel Beste Nederlandse Mercedes-Benz dealer op het gebied van klanttevredenheid werd dit jaar voor het eerst toegekend.

  Bij Mercedes-Benz heeft klanttevredenheid de hoogste prioriteit. Daarom voert het merk al meer dan 18 jaar onderzoeken uit om de mate van klanttevredenheid te meten. Dat gebeurt via enqutes die de klanten per e-mail ontvangen. Door middel van deze elektronische vragenlijs-ten beoordelen klanten hun dealer en hebben ze de mogelijkheid eventuele verbeterpunten aan te geven. Dit stelt de Nederlandse Mercedes-Benz organisatie in staat gericht te werken aan een nog betere dienstverlening.

  Klant Nr. 1In 2007 heeft Mercedes-Benz Klant Nr. 1 gen-troduceerd. De basis hiervan is dat klanttevre-denheid structureel wordt gentegreerd in lle processen. Met succes: bij elke Mercedes-Benz dealer van Nederland is maximale zorg en aan-dacht voor de klant vanzelfsprekend iedere

  werknemer binnen het bedrijf handelt daar ook naar. Klanten van de Mercedes-Benz organi-satie kunnen er daardoor van uit gaan dat een bezoek aan een Mercedes-Benz dealer gelijk staat aan een optimale dienstverlening. Zowel in de showroom als in de werkplaats krijgen ze de aandacht die ze verdienen. Mede daardoor krijgt elke klant het - terechte - gevoel dat hij spe-ciaal is en dat hij wordt gewaardeerd. Klant Nr. 1 maakt bovendien voor iedereen duidelijk welke Mercedes-Benz dealers (personenwagens en bedrijfswagens) het best scoren als het gaat om klanttevredenheid.

  Hogenbirk: twee Mercedes-Benz topvestigin-genMercedes-Benz Bedrijfswagen- en Truckdealer Hogenbirk met vestigingen in Rotterdam en Dordrecht is door zijn klanten beoordeeld als

  meest klantvriendelijke Mercedes-Benz dealer van Nederland. Tijdens een speciale bijeen-komst bij Mercedes-Benz Nederland in Utrecht kreeg directeur Robert Hogenbirk daarvoor een speciale trofee overhandigd. Hogenbirk over de prestigieuze onderscheiding, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt: Vorig jaar zijn we al uitgeroepen tot meest klantvriendelijke Merce-des-Benz dealer van Nederland en we zijn dan ook onzettend trots op deze nieuwe prijs. Deze trofee is te danken aan de tomeloze inzet van al onze medewerkers. Zowel in Dordrecht als Rot-terdam hebben we zeer toegewijde teams die alles op alles zetten om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daardoor staan we bekend als echte probleemoplossers. Hoe moeilijk een probleem ook is of op welk tijdstip het zich ook voordoet: we zorgen altijd voor een oplossing. Dat beloven we niet alleen, we doen het ook.

  HOGENBIRK MERCEDES-BENZ BEST SCORENDE DEALER

  Ondanks dat er vorig jaar aangekondigd werd dat het afgelopen zou zijn met de Truck Run vanaf Expo-Center te Hengelo is er toch een geschikte locatie gevonden waar de mogelijk-heden aanwezig zijn die nodig zijn om er weer een grandioos festijn van te maken. Bij de Grolsch Veste te Enschede namelijk!

  Dit jaar zal het vertrek vanaf de Grolsch Veste te Enschede zijn, hiervoor is alle medewerking van FC Twente. Er zal wel wat gaan veranderen omdat het voor de organisatie een nieuwe start is. Zo zal het eerste jaar met minder trucks ge-reden worden, waardoor vooral minder bakwa-gens mee kunnen doen, dit om te kijken hoeveel ruimte we precies nodig zijn. FC Twente heeft ons meegedeeld dat de parkeerplaats in de toe-komst vergroot wordt dus als dit is gerealiseerd

  kunnen weer met meer trucks gaan rijden. Dit alles om de grote groep verstandelijk gehandi-capten een onvergetelijke dag te bezorgen. De organisatie hoop dit ook dit jaar weer te verwe-zenlijken en hoopt dat velen weer hun medewer-king hieraan verleend.

  Alle chauffeurs moeten zich opgeven bij de se-cretaris van de Tukker Truckers en wel Alfred Smit e-mail: [email protected]

  De 20ste Truck-Run zal plaatsvinden op 28 mei en start bij de Grolsch Veste, Colosseum 65 te Enschede.

  Tevens willen wij het Expo Center Hengelo be-danken voor de afgelopen jaren!

  20STE TRUCK-RUN

  Transport 5www.detransportkrant.nl

  Worldtrucker internationale online community voor chauffeurs: Worldtrucker. De commu-nity moet een ontmoetingsplaats worden voor chauffeurs en fans van alle merken trucks. Le-den kunnen onder andere fotos uitwisselen en deelnemen aan discussies over het transport-segment.

  Worldtrucker is de eerste online community voor fans van alle merken trucks wereldwijd. De community is opgezet op initiatief van Volvo Trucks, maar alle inhoud wordt bepaald door de leden zelf.

  Nederlandstalige versie

  Worldtrucker is al in december 2009 gelan-ceerd in Zweden als pilotproject. In januari 2010 werd de Italiaanse versie gelanceerd. Conclusies uit onderzoeken naar deze projec-ten hebben uiteindelijk geleid tot de opzet van de huidige site die nu dus ook een Nederlands-

  talige versie kent.

  Transparantie en dialoog

  Digitale media bieden verschillende alterna-tieve kanalen voor communicatie en vragen tegelijkertijd grote openheid. In de huidige maatschappij wordt er van bedrijven verlangd dat zij rechtstreeks met hun doelgroep com-municeren. Door middel van Worldtrucker wil-len wij op een transparante wijze dichter bij de truckgemeenschap komen en luisteren naar wat zij te zeggen hebben, verklaart Niclas Hermansson, Digital Marketing Strateeg bij Volvo Truck Corporation.

  Worldtrucker is een tool die expliciet oproept tot dialoog. We willen de ervaringen, wensen en meningen van chauffeurs en belanghebben-den monitoren met als doel onze producten en diensten nog verder te verbeteren, besluit Hermansson.

  Bezoek www.worldtrucker.com en word ook een Worldtrucker