Transport 11-2010

of 24 /24
Revoli Reclame Demontage Oldenzaal Marconistraat 31/A, 7575AR Oldenzaal tel: 06-12478725 Mail : [email protected] Tr a n s po rt november 2010 De krant voor de transport wereld van nu 12,5 jaar modeltruckers Column; Bertus Pagina 15 Pagina 7 & 9 MSC uitgelicht Pagina 12 & 13 26 & 27 december 2010 Brabanthallen 's Hertogenbosch KIJK NU OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DETRANSPORTKRANT.NL

Embed Size (px)

description

Transport 11-2010

Transcript of Transport 11-2010

 • Revoli Reclame Demontage OldenzaalMarconistraat 31/A, 7575AR Oldenzaal

  tel: 06-12478725 Mail : [email protected]

  Transportnovember 2010De krant voor de transport wereld van nu

  12,5 jaar modeltruckers

  Column;Bertuspagina 15

  pagina 7 & 9

  MSC uitgelichtpagina 12 & 13

  26 & 27 december 2010Brabanthallen 's Hertogenbosch

  kIJk NU OP ONZE NIEUwE wEBSITE:

  www.dETRANSPORTkRANT.NL

 • Consolid hoofdkantoorRadarweg 511 - 513, 1043 NZ Amsterdam, www.consolid.nl, [email protected]

  Consolid 20 jaar!

  In 1990 zond Consolid de eerste flexibel inzetbare buschauffeur van Nederland

  uit, naar het vervoerbedrijf Centraal Nederland. Nu, 20 jaar later, worden onze

  buschauffeurs en transportchauffeurs in heel Nederland ingezet, bij verschillende

  bedrijven. In die 20 jaar zijn er veel chauffeurs van Consolid doorgestroomd

  naar een dienstverband bij onze opdrachtgevers.

  Dagelijks zetten zon 1.200 flexwerkers zich namens onze organisatie in bij

  onze klanten, vanuit 8 vestigingen. Zij maken het succes van onze onderneming,

  iedere dag weer. Wij bedanken al de huidige n vroegere medewerkers voor hun

  inzet en het vertrouwen dat ze in ons hebben gehad in de afgelopen 20 jaar!

  10214_Adv_Transport_jublieum.indd 1 18-10-10 11:32

 • Transport 3www.detransportkrant.nl

  Van Rijen Transport B.V. uit Oosteind heeft afgelopen week een nieuwe Scania R-serie in gebruik genomen. Dat deze zal worden ingezet voor het transport van opdrachtgever Coca Cola is niet te missen. Zeker gezien het feit dat het voertuig gaat rijden als LZV (Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie). Met een totale lengte van 25,25 me-ter is het een opvallende verschijning op de Nederlandse snelwegen. De Sca-nia vestiging in Oosterhout heeft het nieuwe voertuig afgeleverd.

  Het betreft een nieuwe Scania R-serie, Truck of the Year 2010, met de 480 pk / 2500 Nm sterke Euro 5 XPI motor. Dankzij de Scania XPI motor hoeft Van

  Rijen geen AdBlue toe te voegen om aan de Euro 5 norm te voldoen. De drie-assige R480 LB 6x2*4 MNB is voorzien van de riante Scania Topline ca-bine, compleet met het nieuwe in- en exterieur en

  is geheel in de kleuren van de opdrachtgever.

  Voor Van Rijen - de huistransporteur van Coca Cola - is het de tweede LZV in korte tijd. Een zeer bewuste toekomstvisie in samenspraak met Coca Cola. Van Rijen vervoert frisdrank van de fabriek naar diverse distributiecentra. Er passen tussen de 38 en 40 pallets in de LZV, afhankelijk van de zwaarte van de belading, met een wettelijk maxi-mum van 60 ton. Dankzij de extra lengte is het volume per rit hoger en de CO2 uitstoot per rit lager. De opbouw is verzorgd door Hertoghs Car-rosserien in Roosendaal. Groot voordeel is dat de combinatie niet afgekoppeld hoeft te worden bij het lossen wat gunstig is voor de snelheid en benodig-de manoeuvreringsruimte. Voor Scania Oosterhout is het de eerste LZV die wordt afgeleverd.

  De imposante 25,25 meter lange Scania R-serie LZV van Van Rijen in de huisstijl van opdrachtge-

  ver Coca Cola.

  IMPOSANTE SCANIA LZV VOOR VAN RIJEN TRANSPORT B.V.

  Onlangs tekende St. van den Brink & Zn. B.V. uit Ermelo een overeenkomst met Volvo Trucks voor levering van verschillende voertuigen. Dat Volvo Trucks zich inzet om steeds milieu-vriendelijkere transportoplossingen te bieden, was voor St. van den Brink re-den voor Volvo te kiezen. St. van den Brink werd voor zijn eigen inspanningen om het logistieke proces duurzamer te maken recentelijk beloond met de Lean & Green Award.

  St. van den Brink is gespecialiseerd in het vervoer van temperatuur gecontroleerde producten. Be-halve het bevoorraden van supermarkten is St. van den Brink actief voor een aantal vooraanstaande bedrijven in de zuivel, de foodservice sector en het non-food retail segment. Dagelijks zijn daarvoor

  ruim 250 voertuigen actief. Daarnaast beschikt St. van den Brink over een 40-tal vrachtwagen combi-naties (huif, bulk en kraan) die zowel nationaal als internationaal rijden.

  Lean & Green AwardOnlangs werd St. van den Brink beloond met de Lean & Green Award. Lean & Green is een stimu-

  leringsprogramma dat bedrijven stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbespa-ringen opleveren, maar gelijktijdig de milieubelas-ting reduceren.

  Alex van den Brink, directeur van St. van den Brink is samen met mede-directeuren Gerrit Jan Mulder en Leo Quax erg trots op het behalen van deze award. Wij krijgen hiermee de bevestiging dat we ons op de juiste manier inspannen om het logistieke proces duurzamer te maken. Ook Volvo loopt voorop in het bieden van milieuvriendelijke transportoplossingen. De nu ondertekende over-eenkomst met Volvo Trucks is voor ons weer een stap verder in de goede richting naar nog meer duurzaamheid.

  Volvo Trucks en duurzaamheidSinds 1972 is aandacht voor het milieu n van de hoogste prioriteiten bij Volvo. Het bedrijf zet hoog in op alternatieve brandstoffen. In september 2007 onthulde Volvo Trucks zeven trucks die op verschillende biobrandstoffen reden. Na uitgebrei-de analyses focust het bedrijf naast hybride nu op twee duurzame brandstoffen: DME en de combina-tie methaangas en diesel in LNG (liquefied natural gas) of CNG (compressed natural gas) vorm.

  ST. VAN dEN BRINkZET iN Op DuuRZAAMhEiD EN TEkENT OVEREENkOMST MET VOLVO TRuCkS

  huBTEX heeft op verzoek van n van haar klanten een speciale elektrische hefwagen gebouwd, voor het transport van 12 ton zware containers van 5 x 2,5 meter, die gevuld kunnen zijn met o.a. zand, grind of afval materiaal. Deze machine wordt ingezet bij een afvalverwer-kingsbedrijf en een waterzuiveringstation en past in de nieuwe lijn van transport middelen voor contai-ners. De nieuwe groep container handeling machi-nes, zal steeds verder worden uitgebreid, ook met meerijd mogelijkheden, zit- of sta aandrijfunits en

  cabines. Met hefcapaciteiten tot wel 48 ton.

  De elektrische hefwagen is voorzien van een onder-rij-systeem dat is uitgerust met een uniek systeem voor hefsynchronisatie, zodat bij ongunstige last verdeling in de container, toch gelijkmatig en syn-chroon geheven wordt.Dit komt uiteraard de stabiliteit en veiligheid ten goede, waardoor men toch snel en efficint met deze machine kan werken, zonder de kans op ge-vaarlijke situaties.

  De voordelen van deze machine;

  Eenvoudige bediening door middel van multi-functionele dissel.

  Het hefsynchronisatie systeem voor gelijkma-tig heffen van de last.

  Elektrische stuurbekrachtiging op de dissel, voor moeiteloos manoeuvreren.

  Grote stabiliteit door vierwiel constructie en pendel systeem.

  HUBTEX BOUwT SPECIALE ELEkTRISCHE HEfwAgENVOOR hET TRANSpORT VAN 12 TON ZwARE CONTAiNERS.

  SiTA, specialist op het gebied van duur-zaam afvalmanagement, heeft onlangs een order geplaatst voor 100 nieuwe Scanias. Eerder dit jaar heeft Adriaan Visser, algemeen directeur van SiTA Nederland al de sleutels van 40 nieuwe Scanias mogen ontvangen. De order werd ondertekend onder toeziend oog van Fredrik Allard, directeur van Sca-nia production Zwolle, en Jos Bada, directeur van Scania Beers B.V. Met deze nieuwe order wordt de goede re-latie tussen SiTA en Scania en het ge-deelde duurzaamheidsbeleid andermaal onderstreept. Alle voertuigen, voorzien van de nieuwste technologie op het ge-bied van milieu en economie, zullen nog dit jaar worden afgeleverd. SITA zet naast betrouwbaarheid, duurzaamheid centraal bij al haar werkzaamheden en voert dit ook door in haar eigen bedrijfsprocessen. Mede

  door de inzet van deze Scanias kan dit worden ge-realiseerd.

  De bestelde voertuigen zijn vanaf de tekentafel al voorzien van de modernste oplossingen om de impact van C02 te minimaliseren. Adriaan Visser: Duurzaamheid zit in de genen van ons bedrijf. Wij blijven dan ook investeren in het duurzamer maken van onze eigen organisatie. Een duurzaam wagen-park is hierbij van essentieel belang. Niet voor niets hebben wij onlangs de Lean & Green Award ont-vangen. Deze award wordt uitgereikt aan bedrijven die bewijzen alles te doen om het logistieke proces duurzamer te maken. Voor 2012 hebben wij de doelstelling om extra C02-reductie realiseren van minimaal 20%. Een onderdeel hiervan vormt het trainen van onze chauffeurs in het nieuwe rijden. Een chauffeurstechniek die tot wel 10% brandstof kan besparen

  Voldoen aan alle milieueisenDe nieuwe order bestaat uit een mix van specifi-

  caties die zowel in Nederland als Belgi zal wor-den ingezet. De 2-, 3- of 4-assige chassis worden voorzien van 9 of 13 liter XPI motoren die voldoen aan de gestelde Euro5 norm. Deze geavanceerde motor herbergt hoogwaardige technologie waar-door zonder externe toevoegingen of hulpmiddelen wordt voldaan aan alle milieueisen. Een gedeelte van de bestelde voertuigen, die zijn bestemd voor huisvuilinzameling, hebben motoren die aan de nog strengere EEV-waarden voldoen.

  Hierdoor zijn de voertuigen ook geschikt voor mili-euzones van binnensteden. Vrijwel alle voertuigen zijn verder uitgerust met Scania Opticruise en Driver Support voor maximale ergonomie en mi-nimale CO2- uitstoot. De honderd nieuwe Scanias worden ondergebracht in hetzelfde Beneluxdekkend Reparatie- & Onderhoudscontract van de eerdere levering.

  De nieuwe chassis worden uitgerust met een haakarm, portaalarm, kraan, kettingsysteem of

  een bak met laadklep. Daarnaast worden enkele 3-assige chassis uitgerust met een zij- of achter-lader vuilnisopbouw ter verwerking van huisvuil of bedrijfsafval. De, eveneens met Opticruise uitge-ruste, chassis met huisvuilopbouw zijn gedeeltelijk naloopassers om in de smallere straten van de bin-nensteden optimaal te kunnen manoeuvreren.

  Maximale duurzaamheidScania Beers ontving in september jl. voor haar gehele dealernetwerk het onafhankelijke certificaat ERKEND DUURZAAM. Hiermee bevestigt het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, dat de audit verrichtte, dat alle dealers van Scania Beers in de filosofie en de processen van de onderneming maximale duurzaamheid nastreven.

  SITA PLAATST ORdER VOOR NOg EENS HONdERd NIEUwE SCANIASSiTA BLiJFT iNVESTEREN iN DuuRZAAM wAGENpARk

 • Transport 5www.detransportkrant.nl

  TRUCkSEINdEJAARSfESTIJN BIEdT VOOR ELk wAT wILSVoor liefhebbers van het wegtransport in het al-gemeen, voor beroepschauffeurs en hun gezinnen; het TrucksEindejaarsFestijn belooft een fantasti-sche indoorbeleving te worden voor jong en oud, voor man en vrouw. Kijk voor het laatste nieuws steeds op www.truckseindejaarsfestijn.nl

  Coca-Cola truckOp de foto met de Coca-Cola truck: op het Truck-sEindejaarsFestijn is het mogelijk. In een verduis-terde hal komen de lichteffecten uitstekend tot hun recht en kun je het beste fotograferen zonder flits !

  ModeshowOp dit moment wordt hard gewerkt aan dit thema. Met een dieplader als catwalk willen we de stoere wereld van transport combineren met de wat meer gevoeligere wereld van mode. Omdat deze werel-

  den niet altijd matchen roept deze geplande combi-natie een zekere en bewuste spanning op.

  kermisMet diverse kermisattracties die normaal op een dorpsplein staan creren we tijdens het TrucksEin-dejaarsFestijn een aangename indoor- beleving voor jong en oud.

  Le DakarTerwijl heel Nederland gespannen uitkijkt naar de verrichtingen van de Nederlandse equipes in Le Dakar 2011 biedt TrucksEindejaarsFestijn alvast een vooruitblik op de editie 2012. Aart Schoones, bouwer van DAF Jumbo deelnemer Frits van Eerd, toont de nu al bijna Argentina-ready Truck van het Afraja-team 2012. Ennuh.ook niet verder ver-tellen.we komen met nog veel meer Le Dakar-

  themas...

  TrucksEindejaarsFestijn,desertly Hot n Heavy !

  Safe & Serious, Trucks plaza en All American dreamTrucksEindejaarsFestijn creert belevingswerelden die door iedere bezoeker op een geheel eigen wijze zullen worden ervaren. Basisgedachte is en blijft het bieden van een informatief en inspirerende dag voor professionals en genteresseerden, waarbij het belang van de sector voor de Nederlandse eco-nomie wordt onderstreept. De diverse terrassen, artiesten en winkeltjes maken het totaal tot een fantastisch en betaalbaar dagje uit.

  TrucksEindejaarsFestijn26 en 27 december 10.00 tot 18.00 uurVolwassenen: 12,50Kinderen 6 tot 12 jaar: 10,00

  Let op speciale kortingsbonnen

  Voorverkoop via www.truckseindejaarsfestijn.nl:voor ticketkorting en voorverkoopvoordeel

  Wie een keer een ander cadeau zoekt om iemand in de feestmaand december te kunnen verrassen kan via www.truckseindejaarsfestijn.nl nu al kaarten bestellen voor dit grootste indoor-Transport eve-nement binnen de Benelux. Met deze kaarten krijgt de bezoeker een snelle doorgang bij de entree, dus geen wachttijd bij de kassas. Daarnaast biedt een voorverkoopkaart kortingen op diverse beurspro-ducten en horecagebruik. Zo biedt Brabanthallen de beroemde combinatie van koffie met een Bos-sche bol aan met een korting van 20 %. Het totale kortingspakket loopt op tot mr dan 25,00.

  Safe&SeriousDe contouren van Safe&Serious zijn duidelijk: de importeurs tonen er hun visie op duurzaamheid, zuinigheid en vermogen. Daarnaast laten oplei-dingen hun mogelijkheden zien op het gebied van verplichte- bijscholing. Verlichting en verzekering vormen ook interessante onderwerpen binnen dit thema.

  EntertainmentMet n podium in de entreehal en 3 podia bin-nen de diverse themas is TrucksEindejaarsFestijn niet alleen informerend maar heeft het ook een hoog entertainment gehalte. In the All American Dream wordt in een context van o.a. Mack, Pe-terBilt en Kenworth een compleet overzicht gege-ven van Amerikas muzikale ontwikkelingen: blues, rock, soul, country en western-bands ondersteu-nen hier beide dagen deze Amerikaanse beleving. TrucksPlaza kent ook een overvol programma met demonstraties van Jarno Hams, de sterkste man van Nederland en live-acts van DJ Hans, Harten10 en Johnny Bolk. Bijna iedere entertainer hier is zelf ook chauffeur, dus een sterk ons-kent-ons-gehalte is hier zeker aanwezig.

  Voor de grote en kleine kinderen is Everland the place to be: kermis, springkussens, schminck bie-den volop inspanning en ontspanning.

  In NightRider, een verduisterde hal binnen het event, wordt aandacht besteedt aan verlichting. DJ Max verzorgt hier de lounge-atmosfeer met pas-sende trance en techno.

  Coca-Cola kersttruckCoca-Cola Enterprises parkeert haar Kersttruck deze dagen op dit evenement in s-Hertogenbosch. Een mooie gelegenheid om alvast de kerstkaart voor 2011 te schieten.

  BelevingHet totale concept is opgebouwd om een volledig dagje uit te bieden aan iedere bezoeker. Dankzij de samenwerking met een aantal betrokken partners kan de entreeprijs als vriendelijk worden geclassi-ficeerd. De diverse kortingsbonnen die in de markt worden aangeboden maken een bezoek nog voor-deliger.

  Meer informatie: www.truckseindejaarsfestijn.nl

  dECEMBER CAdEAUMAANd:kAARTEN TRuCkSEiNDEJAARSFESTiJN BESChikBAAR

  SCANIA PRESENT OP TRUCkSEINdEJAARSfESTIJNMet de sterkste productietruck ter wereld laat Scania zich van haar beste kant zien op het Truck-sEindejaarsFestijn in Brabanthallen s-Hertogen-bosch. Met dit voorbeeld uit de nieuwe Scania V8 vrachtautoserie toont Scania opnieuw aan dat uitzonderlijke prestaties uitstekend gecombineerd kunnen worden met een unieke styling. Met 3500 Nm en 730 pk heeft Scanias nieuwe V8 krachtbron de hoogste koppel- en vermogenscijfers voor in se-rie gebouwde vrachtautos.

  Modulaire motorenreeksDe nieuwe V8 is volledig gentegreerd in Scanias

  modulaire motorenreeks. De motor is gebaseerd op het modulaire motorenplatform en de techno-login uit Scanias nieuwste generatie lijnmotoren. Ook heeft deze krachtbron een groot aantal ken-merken en componenten met de al bestaande V8 motoren gemeen. Scanias principe is om haar pro-ducten stapsgewijs zodat de andere onderdelen en componenten zo veel mogelijk gebruikt kunnen blij-ven worden. Duurzaamheid De Scania V8 motoren staan er niet alleen om bekend dat zij efficint met de brandstof omspringen wanneer zij hard moeten werken, maar ook om hun enorme zuinigheid bij lichte belasting. Ook biedt Scania de mogelijkheid

  om de voertuigen op 100 % biodiesel te laten rij-den om zo de CO2-uitstoot te verminderen.

  Vragenronde tijdens TrucksEinde-jaarsFestijnScania-vertegenwoordigers vertellen u graag over de kenmerken van het nieuwe product en tonen u daarbij alles vanachter de bestuurderspositie. Voor Scania-fans is er ook volop te verkrijgen op het gebied van merchandise en kleding.

  Onlangs nam Huuskes Versproducten twee nieuwe Mercedes-Benz Sprinters 313 met EEV motoren in gebruik voor de distributie van vers- en diep-vriesproducten.

  De Mercedes-Benz Sprinters zijn voorzien van een unieke gecombineerde koel-vries inrichting met real-time bewaking. Dit is een afstandsgestuurde voertuig en temperatuurbewaking. Beide autos zijn uitgerust met de meest schone dieselmotor met EEV(Enhanced Environnemently Vehilce) die vol-doet aan de strengste emissienormen. Vanwege deze duurzame investering in het wagenpark van 50 eenheden mag de Sprinter in alle milieuzones in de binnensteden komen.

  huuskes VersproductenHuuskes Versproducten is een begrip op het ge-bied van vers-, DKW-, convenience- en diepvries-producten voor grootverbruikers. Met gemak smakelijk eten. Dat is het recept van Huuskes.

  De vleesproducten worden vers van het mes di-rect bereid. Volgens strenge, vaste procedures gebraden zodat smaak, malsheid en kleur behou-den blijven. Diezelfde gedachte vindt u terug in de groentecomponenten. Met die ingredinten kunnen instellingen, horeca en cateringbedrijven direct aan de slag. Uiteraard naar eigen fantasie en smaak. Waarbij iedereen zich keer op keer weer reikhal-zend afvraagt: Huuskes wat maak je menu?

  Zij leveren een ongevenaard totaalpakket. Door-dat zij alles onder n dak en in eigen beheer heb-ben, zijn zij als geen ander in staat de markt op maat te bedienen. De producten leveren zij aan afnemers in uiteenlopende sectoren, zoals (zorg)instellingen, horeca, bedrijfsrestaurants en lande-lijke cateraars.

  Huuskes heeft vier vestigingen in Enschede, Win-schoten, Nijkerk en Nijmegen. Door deze geografi-sche spreiding zitten zij altijd bij hun klanten in de

  buurt en kunnen zij snel leveren. One stop shop-ping. Dagverse topkwaliteit. Smaken en uitvoerin-

  gen naar wens. Logistiek topwerk op maat. Volop redenen om eens bij Huuskes aan te kloppen.

  HUUSkES VERSPROdUCTENkiEST VOOR MERCEDES-BENZ SpRiNTER MET EVV-MOTOR

 • TOTAALLEVERANCIER VOOR AL UW REINIGINGSSYSTEMEN !

  DiBO Nederland BV - Industrieweg 7 - 4181 CA Waardenburg - T. 0418 65 21 44 - Email: [email protected] - www.dibo.nl

  TOTAALLEVERANCIER VOOR AL UW REINIGINGSSYSTEMEN !

  Veeg- & Schrobmachines Truck, trein, bus en car wash installaties... standaard & custom built

  Transport.indd 1 19/11/2010 15:33:59

  Auto- & Truckschade Munsters is een schadeherstelbedrijf en spuiterij ingericht om uw transportmiddel, van klein tot extreem groot, op een kwalitatief hoogwaardige en efficinte wijze te herstellen of te voorzien van de gewenste kleur. Of het nu gaat om een personenauto, truck, trailer of special; geen klus is ons te groot!

  Daalder 7 Deurne T. 0493- 311 063 [email protected]

  De blik op u gericht!

  Schadeherstel Spuitwerk Richttechniek Huisstijl transformatie

  tichlouwstraat 45, 5932 aa tegelen,

  tel.: 077-3734380, fax: 077-3734448,

  www.allroundcargo.nl, [email protected]

  Beurskens All-Round Cargo B.V. is een dynamisch transportbe-drijf met tachtig enthousiaste medewerkers. Mede door zijn reputatie van snelle en betrouwbare vervoerder met een hoge mate van service-bereidheid heeft Beurskens zich een zekere plaats op de vervoersmarkt verworven.

 • Transport 7www.detransportkrant.nl

  Goedendag lezers,

  Mijn naam is Karel en mij is gevraagd om een stukje over de vereniging en onze hobby te schrij-ven. De vereniging is 12,5 jaar geleden opgericht op 01-06-1998 door enthousiaste modelbouwers van vrachtwagens. Deze leden hebben diverse be-roepen maar n gezamenlijke liefde namelijk de modelbouw van vrachtautos en alles wat daarbij hoort. Ik ben sinds de oprichting lid. De leden ko-men uit geheel Nederland waardoor wij geen club-huis hebben en de evenementen tevens als clubbij-eenkomst dienst doen. De evenementen, die door geheel Nederland plaatsvinden, bestaan onder andere uit demonstraties op modelbouwbeurzen, bedrijfsfeesten/openingen, truckshows, truckruns voor gehandicapten, braderien en transportbeur-zen.Onze hobby is het bouwen in de schaal 1 :14,5 tot 1 : 16 van vrachtwagens, trailers, aanhangers, diepladers en containers. Maar ook shovels, kra-nen, bulldozers, heftrucks en militaire tanks. Kort-om alles wat met (weg)transport te maken heeft.De modellen die wij bouwen proberen wij zoveel mogelijk als de werkelijkheid te bouwen, dus met verlichting, geluid, aan en afkoppelen op afstand, bestickering en afmetingen in de juiste verhoudin-gen. De merken die bij ons rondrijden zijn Daf, Sca-nia, Volvo, Mercedes, Man, Freightliner, Caterpil-lar, O&K en Linde.

  De afgelopen 12,5 jaar is de vereniging constant in beweging gebleven en daardoor geworden tot wat het nu is, een gezonde en gezellige club van ongeveer 60 leden. We zijn begonnen met een kleine baan die vervoerd werd met een tandemas-aanhangwagen. Nu met de nieuwe grote baan (15 x 25 meter) hebben wij de beschikking over een grote trailer met trekker en een handig laad en los-systeem om alles te vervoeren.Ook is er steeds meer beweging op de baan geko-men zoals natuurlijk de diverse vrachtwagen com-binaties maar ook een laad en losperron met hef-trucks en magazijnen met buitenopslagplaats. Op de baan is ook een deel gereserveerd voor militaire voertuigen compleet met tanks en kazerne. Verder is er een deel voor de leden die met zand in de weer zijn. Hiervoor gebruiken zij shovels, kranen,

  bulldozers en zandautos. Een uitgebreid parkeer-terrein en tankstation, rotonde en verkeerslichten ontbreken evenmin. Wij doen dit alles met een ledental dat de afgelo-pen jaren sterk gegroeid is. Toch zijn er nog veel mensen die deze hobby hebben en geen lid van een vereniging. Er zijn meerdere verenigingen waar men terecht kan en wij werken met enkele ook sa-men. Ook in het buitenland fl oreert deze hobby. Zo zijn er vele verenigingen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Belgi, Itali enz. tot zelfs in Amerika aan toe.

  Voor de komende tijd zijn wij bezig met het reali-seren van een containeroverslagterrein compleet met laad en loskraan.

  Ik ben tot deze hobby gekomen omdat ik een hobby met radiografi sche modellen zocht. Vliegtuigen, helicopters, boten of snelle autos vond ik niet ge-schikt om in huis te doen. Vrachtwagens zijn wel geschikt omdat je die ook langzaam kunt laten rij-den en daardoor makkelijk kunt manouvreren rond-om tafels en stoelen in de huiskamer. Ik ben begonnen met een bouwdoos van Wedico, een Volvo F12. Daarna heb ik een trailer gebouwd welke door een carrosseriebedrijf gespoten is en door een groentetransporteur van reclame voor-zien is. Tegenwoordig probeer ik alles zo echt mogelijk na te bootsen en daarvoor moet ik dan

  onderdelen zelf maken of laten maken. Hiervoor be-zoek ik ook beurzen waarbij wel de meest belang-rijke is de jaarlijks georganiseerde Intermodellbau te Dordmund Duitsland. In 2011 van 13 17 april. Hier komen bijna alle leveranciers van onderdelen en modellen samen. Ook zijn er op de Intermodellbau vele demonstra-ties van verenigingen en leveranciers. Geweldig leuk om te zien. Alleen al voor de vrachtwagens is er een hele tentoonstellingshal gereserveerd. Hier kan ik dan onderdelen kopen die ik nodig heb en nieuwe ideen op doen want ook hier geldt dat de techniek niet stilstaat.

  Mocht uw interesse gewekt zijn kijk dan op onze internetsite www.modeltruckers.nl of bezoek ons op een evenement welke u onder de pushbutton agenda op onze website kunt vinden.

  MOdELTRUCkERS: kAREL

  Modelbouwvereniging,

  De Modeltruckers bestaan dit jaar 12,5 jaar.

  Dit willen we met z`n alle vieren op zaterdag 04-12-2010.

  Dit doen we door middel van het geven van een demonstratie met

  radiografische bestuurbare vrachtwagens, kranen,shovels en andere

  1:16 bestuurbare voertuigen.

  Hierbij nodigen wij u allen uit om bij ons een kijkje te komen nemen

  van 11.00 tot 17.00 uur.

  In de locatie te,

  Racket Sport Waalwijk Bachlaan 10 5144 HJ Waalwijk. Voor de kinderen is er een mogelijkheid om met een radiografische

  bestuurbare vrachtwagen te rijden, op een speciaal aangelegde baan.

  De entree is gratis.

  Denkt U aan het parkeerverbod op de Bachlaan !!!!

  Parkeertip, op de woonboulevard bij Piet Klerkx.

  Voor Informatie: www.MODELTRUCKERS.nl

  [email protected] , [email protected] ,

  [email protected] . [email protected]

  De Modeltruckers is een jonge vereniging met 60 leden. De leden wonen verspreid door Nederland en wij hebben allen n ding gemeen: de liefde voor trucks. Met vakmanschap en toewijding bouwen wij Europese en Amerikaanse modeltrucks op een schaal van 1 : 16. De modellen zijn exacte kopien van vrachtwagens en zijn niet van echt te onder-scheiden. De meeste leden zijn zelf in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur.

  DemonstratiesDe Modeltruckers willen graag hun hobby uitdra-gen en stellen zich tot doel een gezellige club te zijn van modelbouwliefhebbers en het verzorgen van demonstraties met hun radiografi sch bestuur-de modeltrucks. Voor evenementen, braderien en markten wordt de vereniging veel gevraagd om daar een extra dimensie aan toe te voegen. Tijdens de demonstratie bestuurt de bouwer zijn eigen mo-deltruck.Wilt u meer weten? Vragen staat vrij en praat er maar eens over met een modeltrucker. Hij kan u veel meer vertellen over het maken van model-trucks en over de hobby zelf.

  De modeltruckers beschikken over een Eigen baan met verschillende onderdelen.

  Eigen baanDe modeltrucks rijden op een eigen gebouwde baan van 216 m2 (benodigde ruimte 15 x 20 m). Deze baan is een meesterwerkje van modelbouw. Naast een compleet wegennet met een eigen baan is er ook een schitterend shellstation, een brandweer met kazerne, een overslag voor goederen, parkeer-plaats, een pakhuis en een vliegveld en een schit-terende oude boerderij en als laatste werkstuk een echt werkende silo. De modellen en de baan komen zoveel mogelijk overeen met de werkelijkheid.

  EIgEN BAAN

 • Beste modelbouwerNu kunnen we hier een heleboel neerzetten

  Maar kijkt u eens opwww.ultimatedreamcars.nl

  Wij zijn officieel dealer van wedico

  GRONDVERZETBEDRIJF

  Arjan Koekkoek Reigerbosweg 45144 MA Waalwijk0416 - 33 51 10

  www.arjankoekkoek.nl

  Voor alle transporten en verhuizingendoor geheel Europa tegen scherpe prijzen

  Container transportKoel en vries transport

  Speciaal transportVerhuizingen

  Pallet vervoerBel voor informatie en

  vrijblijvende prijsopgaaf:0229-201436 of 06-53307699

  Groeten Marco schaper

  Schapermodelbouw.nl

  Wim JacobsChauffeur/Koerier

  Paulstraat 36677 PK Slijk-EwijkT 0481 - 48 24 47M 06 - 22 56 02 57E [email protected]

  wIJ fELICITEREN dE MOdELTRUCkERS MET HUN 12,5 JARIg JUBILEUM

  TransportDe krant voor de transport wereld van nu

  Transport is een uitgave van:

 • Transport 9www.detransportkrant.nl

  Hallo.

  Mag ik mij even voorstellen: mijn naam is Berry. Ik ben sinds 1999 lid van de Modeltruckers. Deze club bestaat uit fanatieke truck modelbouwers in de schaal 1:16.

  Doordat trucks (en transport in het algemeen) als een rode draad door mijn leven lopen, was ik na een bezoek aan een evenement in het Autotron dan ook gauw verkocht. Ik besloot ook radiografi sche trucks te gaan bouwen.. Dit had best wat tijd nodig. Voor-

  al het verzamelen van info, natuurlijk de prijs van dat alles en waar het te koop is. Internet bezocht ik toen nog niet dagelijks. Met behulp van de plaatse-lijke modelbouwwinkel verkreeg ik de eerste folders van Wedico en na korte tijd kocht ik het eerste chassis met motor en assen. Het moest een drie asser worden (een hele investering!) Na verloop van tijd kocht ik ook een cabine van Wedico, een Volvo globetrotter F12. Na deze gebouwd te heb-ben moest ook de verlichting en de overige elek-tronica erin. Nadat ik een zender ontvangerset van Graupner had gekocht kon ik eindelijk lid worden van de Modeltruckers en mocht ik op die mooie baan meerijden. Deze modelbouwclub heeft als doelstelling demonstraties geven van radiografi sch bestuurbare vrachtautos in de schaal 1:16. Dit kan variren van de aanwezigheid op modelbouw-

  beurzen, truckfestivals en gehandicaptenruns tot allerlei festiviteiten waar trucks in het algemeen bij betrokken zijn. De vereniging is in het bezit van twee banen, een kleine voor de buiten evenementen en een grote baan voor de grote indoor evenemen-ten. Deze laatste heeft een afmeting van 30x8 m. en is zeker het bezichtigen waard!

  Alle leden van onze club, het zijn er zon 50, bou-wen individueel. Er is geen clubgebouw, maar bij een technisch of ander probleem kun je altijd op een collega clublid terugvallen voor advies of hulp. We proberen met de meest gedetailleerde model-len voor de dag te komen en dat zie je dus ook weer terug op de baan. Kortom we zijn allemaal trots op wat we hebben gebouwd.

  Door het bezoeken van beurzen (m.n. in Duitsland) doe je veel ervaring op m.b.t wat er zoal te kopen en te bouwen is. Daarnaast wissel je op evenemen-ten, waar ook collega verenigingen staan, ervarin-gen uit. Je bent allemaal met dezelfde hobby bezig, toch?

  Tijdens evenementen worden we ook vaak verge-zeld door onze partners en/of kinderen, wat vaak als zeer gezellig wordt ervaren. Enkele van hen rij-den zelf met een truck op de baan wat ook voor het publiek leuk is om te zien. Bezoekers komen niets tekort. Alles wat met transport te maken heeft is terug te zien op onze evenementen, van vrachtwa-gen tot heftruck. Alles wat in het groot op de weg rondrijdt is ook te bouwen op schaal. De grondver-zethoek met hydrolische machines wordt altijd druk bezocht en levert dikwijls leuke reacties op.

  Een trekker alleen is leuk, maar een trailer erach-ter benadert natuurlijk de werkelijkheid het meest.

  Na paar maanden heb ik een trailer van Wedico gekocht. Dit werd een dieplader met een oprij

  mogelijkheid die ook voorzien werd van verlichting. De oprijklep moest natuurlijk (net als in het echt) open en dicht kunnen. Deze heb ik voorzien van een zogenaamde servo die met de zender te bedie-nen is. De zwaailampen achterop mocht natuurlijk niet ontbreken. Als lading staat er een shovel van Bruder op die helaas niet functioneel is, maar het staat wel stoer.

  De objecten die ik daarna heb gebouwd kwamen in een stroomversnelling nadat ik een partij gebruikte onderdelen had overgenomen. Allereerst kwam er een geluidsset in mijn Volvo. Daarna verfraaide ik een slecht afgebouwde kiptrailer en zorgde ik dat deze ook weer functioneerde.Na deze periode heb ik een pauze ingelast en ben gaan sparen. Daarna nagedacht wat er nog ver-der bij kon komen. Het werd een huiftrailer. Deze kocht ik in delen en is nog steeds niet helemaal af. Een volgend project werd een heftruck. Deze werd ook voorzien van verlichting en gespoten in de kleur blauw. De heftruck is bijna altijd mee naar evenementen.

  Twee jaar geleden heb ik een complete set Wedico overgenomen, een Peterbilt met trailer. Weer een leuk project en ik heb daar weer veel tijd in gesto-ken om deze naar mn zin te krijgen.Chassis en alle elektronica zijn vernieuwd. De trailer volgt t.z.t.

  Een nieuwe zender ontvangerset moest er ook nog komen. Navraag bij mijn modelbouw-winkel 2 Brothers rc leverde een Graupner mc19 IFS 2.4 gigabyte op. Alleen met deze set is het mogelijk om ook de z.g multyswitch te bedienen. Nu wordt er nog veel gewerkt met het analoge systeem, dit werkt door middel van kristallen. Probleem bij deze met kristallen gestuurde overdracht kan zijn dat er mogelijk twee dezelfde frequenties op een evene-ment aanwezig zijn. Dat betekent dat er storingen optreden als men tegelijk de zender gebruikt, met

  alle gevolgen van dien. Met het IFS systeem zijn er geen problemen meer met dubbele kanalen zoals met kristallen wel het geval is. Het IFS systeem schakelt razend snel over op een andere frequentie zodat storingen tot het verleden behoren.

  Mijn laatste object is een O&K hydroliek graaf-machine. Deze heb ik sinds dit jaar en ik beleef hier veel plezier mee. Zeker in het begin was ik minimaal n keer in de week aan het oefenen om

  de snelheid onder de knie te krijgen. Dat gaat me steeds beter af. Verder ligt er nog een chassis met cabine te wachten, een Volvo FH12. Daarna zie ik nog wel wat er op mijn pad komt, eerst maar weer even sparen!

  U merkt wel dat je over een hobby nooit uitgespro-ken raakt. Omdat ik op vele evenementen aanwezig ben hoop ik dat wij elkaar daar ergens een keer treffen en wellicht spreken. Mijn collega bouwers en ik zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoor-den.

  Groet van een modeltrucker.

  MOdELTRUCkERS: BERRY

 • Nieuwe v. Hool multifunctionele containerchassis.

  Nieuw concept, ideale gewichtsverdeling, ideaal gebruiksgemak.

  Voor meer informatie neem contact met ATL Renting B.V.

  NIEUW EN ZEER JONGE OPLEGGERS EN TREKKERS DIRECT BESCHIKBAAR VOOR

  VERHUUR & NETTO-LEASE

 • Transport 11www.detransportkrant.nl

  1 0 0 0 0 0 0 0

  www.tvm.eu

  TVM verzekeringen heeft in 2010 haar klanten een extra steun in de rug gegeven door onder bepaalde voorwaarden elke verzekerde vrachtwagen een flinke slok brandstof cadeau te geven. Een gebaar dat in goede aarde viel, gezien de vele positieve reacties die ons bereikten. Voor sommige ondernemers was het net dat extra zetje, die morele steun, die ze nodig hadden om tijdens de economische crisis de toekomst weer met wat meer vertrouwen tegemoet te zien.

  Natuurlijk gaan we ook in de nabije toekomst alles op alles zetten om de transportsector te ondersteunen. Met onze producten speciaal voor de vervoerssector en met onze speciale acties en diensten. Kijk voor meer informatie op www.tvm.eu

  Wij pompten

  liter brandstof in deNederlandse economie

 • M.S.C., met vestigingen in Coevorden - Nieuwe Pekela en Emmen is een universeel onafhankelijk onderhouds bedrijf. M.S.C. kan als partner van logistieke dienstverleners onderhoud, reparatie, keuringen en eventueel de exploitatie van uw mate-rieel uitvoeren. Wij werken vanuit de visie dat we in nauw overleg met onze relaties, op een veilige en economisch voordelige wijze zorg dragen voor het materieel van onze relaties zodat het materieel optimaal inzetbaar is en blijft.

  wegtransportVeelal wordt in het wegtransport in eerste instan-tie bij het onderhoud van materieel alleen gedacht aan het onderhoud van de truck. Met name nieuwe

  trucks hebben weinig onderhoud nodig. Minder vaak wordt gesproken over het onderhoud aan op-bouw of getrokken materieel. Onze ervaring wijst uit dat minstens net zoveel, in een aantal situaties zelfs meer, geld wordt besteed aan deze onderde-len. U moet denken aan laadkleppen, laadkranen, koelmotoren, afzetinstallaties, opleggers, aan-hangers, remsystemen enz, enz. M.S.C. heeft de deskundigheid en de mogelijkheid om voor u het totale onderhoud en de reparaties aan deze on-derdelen uit te voeren. Wij hebben brede kennis, niet alleen van de truck, maar ook van alle andere componenten, zoals laadklep, koelmotor, laadkraan enz.. U voorkomt hiermee dat het onderhoud voor u versnipperd wordt uitgevoerd. Onze organisatie

  is hier op afgestemd, onze monteurs zijn breed inzetbaar en een aantal monteurs heeft zich ge-specialiseerd op specifieke onderdelen, zoals laad-kleppen, koelmotoren, elektronica, remsystemen, hydraulische systemen enz.. Daarnaast hebben we een eigen afdeling voor constructie, schades, ombouw, renovaties, vloerenovaties of bijvoorbeeld inbouw van sjorogen.

  intern TransportmaterieelVanuit onze vestiging in Coevorden verricht M.S.C. al een aantal jaren reparatie en onderhoud aan heftrucks, elektrische pallettrucks, stapelaars e.d. Ook voor deze dienstverlening zijn wij onafhankelijk en universeel, wat betekent dat wij alle merken en

  types repareren en onderhouden. Ook met voorzet apparatuur zijn we goed bekend. Daarnaast leveren en onderhouden we voor elektrische trucks de trac-tie batterijen. Voor beide activiteiten koppelen we onze monteurs zoveel mogelijk aan onze relaties, met als doel dat onze monteurs optimaal kennis krijgen van uw materieel. Zo kunnen ze samen met u in de praktijk beoordelen wat de beste aanpak is betreffende het onderhoud, afgestemd op uw werk-zaamheden. Wij bieden mogelijkheden aan om het onderhoud op basis van onderhoudscontracten uit te voeren. Hiermee bent u van veel zorgen verlost en wordt u niet met onverwachte kosten gecon-fronteerd. Tevens geeft zon contract dekking voor reparaties onderweg, door geheel Europa.

  M.S.C. BIEdT VANUIT COEVORdEN EN NIEUwE PEkELA EN NU OOk IN EMMENDE LOGiSTiEkE SECTOR EEN TOTAAL ONDERhOuDS- EN SERViCE-CONCEpT

  VeBiT veiligheidskeuring voor Mobiel in-tern Transport materieel.Waarom een VeBIT-keurmerk? Arbeidsmiddelen vaker keuren op veiligheid: Die eis stelt de Arbo-wet sinds 5 december 1998. Het gaat hierbij om machines en werktuigen die door personeel worden gebruikt. De nieuwe Europese regeling verplicht ondernemers arbeidsmiddelen die door gebruik onveilig kunnen worden, minimaal eens per jaar te laten keuren. Heftrucks en andere mobiele in-terne transportmiddelen zoals palletwagens, sta-pelaars, reachtrucks en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit.Het VeBIT-keurmerk biedt u de zekerheid dat een intern transportmid-del inderdaad veilig is.

  hoe is de keuring opgezet?VeBIT staat voor Verenigde Bedrijven Intern Trans-port, de brancheorganisatie die het initiatief heeft

  genomen om te komen tot een kwaliteitszorgsys-teem voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen. (merkonafhankelijk) Met zo'n zorgsysteem is het dus mogelijk veiligheidskeuringen uit te voeren op alle soorten en merken mobiele, interne transport-middelen. Het zorgsysteem schrijft de inhoud van de keuring voor en stelt eisen aan zowel het keu-ringsbedrijf als haar keurmeester.

  kwaliteitswaar-borgDe waarde van een kwal ite itszorgsys-teem hangt nauw samen met de wijze waarop onafhanke-lijke derden toezicht houden op het func-tioneren ervan. VeBIT

  heeft daarom gekozen voor samenwerking met Aboma Keboma, een keuringsinstantie met ruime ervaring op het gebied van het certificeren van materieel en systemen voor kwaliteitszorg (zoals ISO9000). Daarnaast dienen keurmeesters een opleiding te volgen bij ROVC Technische Opleidin-gen, waar ze ook hun keurmeesterdiploma krijgen. Een objectieve veiligheidskeuring De keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transport-middel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan. Overigens dient elk kwaliteitszorgsysteem een verklaring te bevatten van de directie van het bedrijf dat de keu-ring uitvoert, waarin staat dat de keurmeesters volledig onafhankelijk zijn in hun oordeel. Een objec-tieve veiligheidskeuring is daarmee gegarandeerd.

  kwaliteitscontrole op het keurmerkEen keuringssysteem is pas compleet als er perio-diek onafhankelijke controles plaatsvinden. Daarom voeren specialisten van Aboma Keboma (in op-dracht van VeBIT) jaarlijks door middel van steek-proeven een aantal herkeuringen uit. Dit gebeurd binnen 14 dagen nadat de keuring heeft plaatsge-vonden. Keurende bedrijven zijn daarnaast verplicht ieder jaar een herhalingsaudit door Aboma Keboma te laten uitvoeren. En voor de keurmeesters geldt een bijscholingsplicht. Onderhoud en keuring in n keer De VeBIT-veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onder-houdsbeurt. Dit heeft twee belangrijke voordelen:

  Het transportmiddel staat niet langer stil dan strikt noodzakelijk. Keuren in combinatie met onderhoud is goedko-per dan apart keuren.

  VEBIT HEfTRUCk VEILIgHEIdSkEURINg BIJ MATERIEEL SERVICE COEVORdEN

  Vanuit onze vestiging Coevorden verricht M.S.C. reparatie en onderhoud aan heftrucks, elektrische pallettrucks, stapelaars e.d.. Voor deze dienst-verlening zijn wij onafhankelijk en universeel, wat betekent dat wij alle merken en types repareren en onderhouden. Ook met voorzet apparatuur zijn we goed bekend. MSC is gecertificeerd door de VeBIT voor het jaarlijks uitvoeren van de verplichte

  keuring van intern transport materieel. Daarnaast leveren en onderhouden we tractie batterijen voor elektrische trucks. En zijn dealer van Hoppecke tractie batterijen.Voor storingen heeft M.S.C. een 24 uurs service-dienst om die ter plekke te verhelpen. Voor alle keuringen, onderhoud- en reparatiewerkzaamhe-den geldt dat wij de heftruck bij de klant kunnen

  ophalen met speciaal daarvoor aangeschafte diep-laders. In onze eigen werkplaats worden de repara-ties vervolgens snel en efficint uitgevoerd. Indien gewenst is een vervangende heftruck beschikbaar.Materieel Service Coevorden verkoopt ook intern-transport-materieel, o.a. van de merken Linde, Still, EP, Yale, en Hangcha. Ook gebruikte heftrucks hebben we regelmatig voor u beschikbaar.

  Tevens kunnen wij u deze trucks leveren op basis van huurkoop, eventueel inclusief een onderhouds en reparatie contract.

  REPARATIE EN ONdERHOUd INTERN TRANSPORT MATERIEEL

  M.S.C. kan voor haar klanten alle wettelijke keu-ringen van opleggers en aanhangers verrichten. Een groot aantal monteurs is opgeleid en gecer-tificeerd voor het verrichten van onderstaande keuringen. Tevens beschikt M.S.C. over moderne apparatuur om deze keuringen uit te voeren, zoals een remmentestbank, detectie spelings platen, ijk-middelen, diagnose apparatuur enz. M.S.C. is een

  erkend keuringsstation voor de R.D.W., Bovag en STEK.

  Apk 1Wettelijke verplichte APK keuring voor opleggers en aanhangers, zwaarder dan 3.500 kg.

  ADR-VLG

  Voor ADR voertuigen de jaarlijkse wettelijke keu-ring, inclusief APK 1.

  Laadklep keuring (Lpk)M.S.C. is een BOVAG gecertificeerd laadklepkeur-station.

  STEk

  Lekdichtheids controle voor koelmachines van alle merken, zoals Thermo King en Carrier.

  kEURINgEN VOOR OPLEggERS EN AANHANgERS

  Voor opleggers en aanhangers bieden wij u een compleet onder-houdspakket. Of het nu gaat om een kleine reparatie, een onder-houdsbeurt, een totale renovatie of een remmenrevisie,

  M.S.C. kan deze werkzaamhe-den op een vakkundige en ef-ficinte wijze voor u uitvoeren. Veel voorkomende werkzaam-

  heden zijn onder meer reparaties en renovaties van vloeren en opbouw, het aanpassen van het achterkader voor meeneemheftruck, laadkleppen en dergelijke.

  Bij het getrokken materieel heeft ook de elektronica haar intrede gedaan, zoals ABS en EBS voor veer en remsystemen.

  Voor het uitlezen van storin-gen, onderhoudsintervallen,

  onderhoudsstaat en kilometerstanden beschikt M.S.C. daarom over de modernste computersys-temen. Bij alle gerenommeerde toeleveranciers hebben de monteurs kennis opgedaan, zoals Wab-co, Knorr, Haldex, BPW, SAF en ROR.

  REPARATIE EN ONdERHOUd OPLEggERS EN AANHANgERS

 • Transport 13www.detransportkrant.nl

  Voor BOS Trailerverhuur verzorgt MSC vanuit beide vestigingen de verhuur van alle typen opleg-

  gers voor Noord-Nedrland, dit kan op dag- week- of maand-basis. Ook heeft BOS concurerende ver-

  huurtarieven voor de langere termijn, eventueel in uw bedrijfs kleuren en specifi caties.

  BOS TRAILERVERHUUR

  Vanuit onze vestiging Coevorden verzorgen wij de verhuur van trucks en bestelwagens in onze regio.

  Runner werkt met neutraal materieel, zodat dit eenvoudig binnen uw eigen wagenpark ingezet kan

  worden.

  RUNNER TRUCkVERHUUR

  Beide vestigingen van M.S.C. zijn BPW Service Partner met een 24-uur's ser-

  vice dienst. Het dichte net van BPW Service Partners en het goede com-

  municatie systeem van BPW geeft u de mogelijkheid uw voertuig in Antwerpen

  net zo probleemloos te laten onderhou-den als bijvoorbeeld in Zwickau, Coevor-

  den - NieuwePekela en Emmen.

  BPw SERVICE PARTNER

  Het is voor bedrijven in de transportsector zaak te kunnen vertrouwen op beproefde componenten. Men wil zich geen zorgen maken over technische zaken zoals bijvoorbeeld onderhoud, en wil vooraf

  de kosten exact kinnen calculeren. Bij pech zit de vervoerder immers opgezadeld met stilstand van het materieel en de daaruit voortvloeiende irrita-tie en kosten. Om gedurende de levensduur van

  het materieel de beste service te kunnen bieden, heeft SAF de SAF Service Centers aangesteld, die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, zodat de vervoerder zorgeloos kan vervoeren.

  SAf SERVICE CENTER

  Voor de grootste trailerbouwer van Eurpa is M.S.C. vanuit beide vestigingen service partner.

  SCHMITZ beschikt in geheel Europa over een groot aantal service partners. Hierdoor kan SCHMITZ

  haar klanten een optimale service bieden voor on-derhoud en reparaties, 24 uur per dag.

  SCHMITZ CARgO BULL

  Binnen de BOVAG zijn de onafhankelijke bedrijven verenigd in Truck & Trailer, de aparte bedrijfswa-

  gendivisie. Verspreid over geheel Nederland zijn er nu zeventig aangesloten bedrijven. Verschillend in

  grootte, n in visie: u de beste service en kwaliteit bieden die u maar wilt.... voor een scherpe prijs.

  M.S.C. IS LId VAN dE BOVAg AfdELINg TRUCk & TRAILER

  De VeBIT staat voor Verenigde bedrijven Intern Transport. De VeBIT vertegenwoordigt de onaf-

  hankelijke reparatie en onderhoudsbedrijven voor intern transport materieel, zoals heftrucks, sta-

  pelaars, palletwagen, reachtrucks enz. Tevens waarborgt en controleert de VeBIT keuringen voor

  intern transportmaterieel, welke wettelijk voor ge-schreven zijn.

  M.S.C. IS AANgESLOTEN BIJ dE VEBIT

  Coevorden:MSC vestiging CoevordenDe Mars 197742 PT COEVORDENTelefoon: 0524 - 59 65 84 (24 uur)Fax: 0524 - 59 65 86

  Nieuwe pekela:MSC vestiging Nieuwe PekelaHolland Marsh 39663 AV NIEUWE PEKELATelefoon: 0597 - 53 05 30 (24 uur)Fax: 0597 - 67 69 00

  Emmen:MSC vestiging EmmenMichael Strogoffstraat 4a7821 AL EMMENTelefoon: 0591 - 64 75 00 (24 uur)Fax: 0591 - 64 75 01

 • DUURZAME TOEGEVOEGDE WAARDEVOOR UW WAGENPARK

  MET PROFILE TYRECENTER OP WEG NAAR DE TOEKOMST!

  Profi le Tyrecenter is d hyperspecialist in banden en investeert continu in de nieuwste technieken om transporteurs en eigen vervoerders van optimale service, inzicht en rendement te voorzien. Daarin zijn wij zonder meer uniek. Onze werkwijze is afgestemd op de continuteit van uw mobiliteit en de laagste kilometerkostprijs voor uw wagenpark. Met meer dan 200 vestigingen in de Benelux, 200 mobiele service-units en een fi jnmazig Europees service-netwerk staan we altijd en overal paraat om u snel en goed op weg te helpen. Er zijn heel veel redenen om met ons samen te werken. Zullen we er met 10 beginnen?

  WWW.PROFILET YRECENTER.NL / TRUCK

  Meer informatie of een brochure aanvragen? Bel 0318-509000 of mail naar [email protected] letyrecenter.nl

  1. Merkonafhankelijk maatwerk in bandencontracten 2. Zelfstandig ondernemerschap en persoonlijke service 3. Online informatie over uw bandenkosten 4. Service in heel Europa 5. 24/7 Europese Pechservice

  6. Mobiele service ter plaatse 7. Besparing op brandstof 8. Scherpe tarieven door schaalvoordeel 9. Kwaliteit in serviceniveau 10. Duurzaamheid

  Spanningsbewaking dankzij het TPMS-8 systeemHet belang van correcte bandenspanning is vanzelfsprekend. Daarom worden Tyre Pressure Monitoring Systemen (TPMS) tegenwoordig algemeen erkend voor hun belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid, brandstofbesparing, CO2 reductie en het verlengen van de levensduur van de banden. Politieke en maatschappelijke bewustwording leidt tot een snel toenemende belangstelling voor TPMS systemen, in het belang van duurzame mobiliteit. Profi le Tyrecenter levert het TPMS systeem wat de bandenspanning van iedere band continu tot op de tiende bar bewaakt.

 • Transport 15www.detransportkrant.nl

  De bladeren vallen en wij worden hard geconfron-teerd met de weergoden. De herfst doet bij het schrijven van deze column zijn intrede. De storm steekt op en de verwachting is dat vanavond de files weer een hoogtepunt bereiken. Ondanks alle inspanningen van het vorige kabinet zit er nog wei-nig vooruitgang in de doorstroming van het ver-keer. Maar als we de nieuwe minister president mogen geloven dan krijgen wij er in Nederland veel , hl veel asfalt bij. De toekomst zal het leren! De toekomst voor de transportbedrijven ziet er als mijn informatie juist is ook goed uit. Bij mijn contacten hoor ik steeds betere geluiden zelfs in de bouwsector waar de klappen naar verwachting het hardst zullen aankomen zijn de berichten licht positief. Of het kan zijn dat men het veel erger had verwacht. Bij meerdere van mijn bezoeken in de transport sector hoor ik weer verhalen van: auto bij besteld, vacature opgevuld, zelfs zo van weet je nog een goede chauffeur e.d.. Positieve geluiden zijn altijd mooi om te horen; echter de tijd van trai-ning schiet er dan meestal bij in. Er zijn nogal wat bedrijven die een afwachtende houding aannemen t.a.v. de Richtlijn Vakbekwaamheid. Vooral de gro-tere bedrijven zullen daarmee in de toekomst voor personele problemen komen te staan als alles in n keer moet plaatsvinden terwijl de werkzaam-heden toch door moeten gaan. Velen plannen de mindere(slappe) tijd om trainingen te laten verzor-gen. Daar waar het mogelijk is zijn dat verstan-

  dige besluiten. Bij andere bedrijven vindt het maar weggegooid geld of onnodige uitgaven want hun chauffeurs kunnen niet zuiniger rijden, rijden altijd schade vrij, zijn de ridders op de weg enz. enz. Maar als wij dan onze diensten een keer mogen aandieden en enkele proeftrainingen mogen verzor-gen dan wordt er toch heel anders tegen aan geke-ken. Dan hoor je geluiden van: Zo heb ik het van te voren niet bekeken, als ik het eerder had geweten dan waren wij al veel eerder begonnen, ben toch wel blij dat ik jullie in de arm heb genomen. Blijken van waardering in het algemeen en daar doen wij het bij Dikkenbergbbs dan ook voor. UNIEK blijven wij toch in het aanbieden van GRATIS nazorg. Onze instructeurs trainen dagelijks chauffeurs, vertellen bijna altijd dagelijks dat de chauffeurs wel wat zui-niger kunnen rijden of dat er nog wel enige rek zit in het brandstofverbruik. Maar wat doet de chauf-feur daar zelf mee? Wordt het gecontroleerd door iemand binnen het bedrijf? Als je bedenkt dat 5% zuiniger rijden toch al een kostenbesparing ople-vert van gemiddeld 2500 euro dan praten we toch niet over kleinigheden. Zodra het wordt ge-controleerd bij het bedrijf of een stukje competitie tussen de chauffeurs onderling wordt bevorderd zie je meestal gelijk dat de resultaten er ook naar zijn. Daarnaast zijn er ook chauffeurs die de dag na de training net zo gemakkelijk weer doorgaan zoals zij dat ook voor de training hebben gedaan.

  EN DAARVOOR IS ER NU JUIST DIKKENBERGBBS, OMDAT ZIJ GRATIS NAZORG VERLENEN!

  Wat bedoelen wij met gratis nazorg zult u zeggen. Heel eenvoudig ; uw chauffeur gaat niet zuiniger rijden? Dan komen wij gratis bij u aan om met de chauffeur nog eens, het beste in de eigen tijd van de chauffeur, een aantal uren te trainen. En dat net zo lang tot het resultaat heeft! Ondanks dat het over het algemeen een prijzig gebeuren is; is het vaak dat spierinkje uitgooien om die kabeljauw te vangen. Heel veel bedrijven weten dit al maar degenen die weinig of niets aan scholing hebben gedaan die zijn hier niet van op de hoogte. In mijn gesprekken hamer ik altijd op rendement! Het is zonde geld uit te geven wat geen rendement op-levert.

  Vele aanbieders hebben verkopers zitten, die op provisie basis worden betaald. Denkt u dat die verkoper ook maar enigszins aan uw rendement denkt? Als hij niets tot weinig verkoopt dan kan hij niet voorzien in de broodnodige levensbehoeften. Hij moet er zijn gezin van onderhouden zijn hypo-theek van betalen de boodschappen van doen noem maar op. Daarmee scheer ik niet alle aanbieders over n kam maar het is natuurlijk wel een trend. Ik mag deze verkopers dan ook niet veroordelen als het over het aanbieden van trainingen gaat maar wil u wel vertellen dat zij uw rendement achterstel-

  len bij hun eigen inkomen. In uw hart geeft u ze ook gelijk maar u wilt toch rendement halen uit een training waar u veel geld voor neer telt. Dikwijls probeer ik zelf sommige dingen om te buigen, in-dien het rendement hierdoor kan worden verhoogd, als men al keuzes heeft gemaakt over de soort van training. Een training geconditioneerd vervoer een dag korter maken om zodoende ruimte te creren voor bijvoorbeeld een training digitale tachograaf.

  Een punt van training is soms ook aan te bevelen bij de verlenging van het rijbewijs. Met ingang van 2013 is het rijbewijs nog slechts 5 jaar geldig. Als dus het rijbewijs in 2011 of 2012 afloopt kan het verstandig zijn de 35 uur al gemaakt te hebben zodat men geen nieuw rijbewijs met code 95 hoeft aan te vragen in 2016. Zijn de uren gemaakt dan krijgt men gelijk een rijbewijs met code 95 wat 10 jaar geldig is.

  Wij zijn gaarne bereid u nader hierover te informeren; contact kunt u met ons opnemen middels email [email protected] of per telefoon0318 - 30 20 6106 - 54 77 88 11.

  COLUMN: BERTUS VAN dEN dIkkENBERg

  MERCEdES-BENZ ZET ZUINIgE TRUCkERS IN HET ZONNETJEFuEL DuEL

  Bij wegrestaurant kanters in Moerdijk stond onlangs een traktatie klaar voor de bestuurders van een Mercedes-Benz Actros-truck. Zij rijden namelijk in de zuinigste truck ter wereld. hoeveel brandstof ze precies besparen, is mede afhankelijk van hun rijstijl.

  Als dank voor hun inzet werden ze in Moerdijk op-gewacht met een kop warme erwtensoep en een thermoskan koffie. Vervoerders die ook willen erva-ren hoe weinig brandstof de Actros verbruikt, kun-nen het Fuel Duel aangaan. Mercedes-Benz biedt transportbedrijven met het Fuel Duel de mogelijk-heid om de Actros een paar weken uit te proberen.

  Het verbruik van een truck wordt benvloed door de inzet en het rijgedrag van de chauffeur. Maar ook de keuze voor het juiste voertuig en de confi-guratie ervan is zeer bepalend. De Actros heeft in verschillende tests bewezen de beste in zijn klasse te zijn. De vrachtwagen is vanwege zijn zuinigheid zelfs opgenomen in het Guinness Book of Records.

  Verlaging brandstofverbruikMercedes-Benz biedt transportondernemers sinds augustus de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe zuinig de Actros is. Bij de Mercedes-Benz bedrijfs-wagendealers staan Actros Fuel Duel-voertuigen klaar. Bij de aflevering van het demovoertuig in het wagenpark van de vervoerder krijgt de chauffeur

  een instructie van de dealer want de chauffeur is en blijft immers een bepalende factor in het te-rugdringen van het brandstofverbruik. Hij krijgt dan ook uitgebreide informatie over de technische mogelijkheden van het voertuig, evenals praktische rijstijltips om het maximale uit de Actros te halen.

  Zuinige cijfersHet telematicasysteem FleetBoard Voertuigma-nagement, dat tegenwoordig standaard op elke Actros wordt geleverd, biedt gedetailleerde infor-matie over het brandstofverbruik van de Actros, de slijtage en de rijstijl van de chauffeur. Hiermee worden de cijfers gedurende de Fuel Duel-periode inzichtelijk gemaakt. De dealer analyseert samen

  met de chauffeur de gegevens om de inzet van het voertuig verder te optimaliseren en het brandstof-verbruik zo laag mogelijk te houden. Bij een jaarki-lometrage van 150.000 en de huidige dieselprijs levert 1% besparing al ruim 500 per jaar op.

  fLEXIBELE INZET VOOR BEPANTSERdE BESTELwAgENS45 MERCEDES-BENZ VARiOS VOOR G4S CASh SOLuTiONS

  Dinsdag 26 oktober 2010 vond de feestelijke overdracht plaats van 45 Mercedes-Benz Varios aan G4S Cash Solutions. De marktleider op het ge-bied van waardetransport en beveili-ging gaat deze bepantserde voertuigen inzetten voor zowel het reguliere waar-detransport als voor ATM-servicing waarbij geldautomaten worden onder-houden en gevuld.

  De 45 Mercedes-Benz Varios werden overgedra-

  gen aan Ab van Eck, operationeel directeur van G4S. Deze 7,5 tons voertuigen zijn uitermate ge-schikt om door de Franse Carrosseriebouwer Cen-tigon nog verder aangepast te worden aan de spe-cifieke inzet van de waardetransporteur. De links gestuurde en bepantserde Varios zijn voorzien van een biometrische sluis waar de transporteurs de geldwagens door kunnen verlaten. Hierdoor kun-nen de medewerkers zowel waardetranssport, als ATM-servicingen uitvoeren. Dit leidt tot een sterk verbeterde efficiency van de inzet van mens en ma-terieel.

  G4S Cash SolutionsG4S Cash Solutions BV verzorgt en ontwikkelt nieuwe beveiligingsconcepten die marktpartijen zo-als retailers en banken in staat stellen zorgeloos met cashgeld te werken. Het bedrijf is onderdeel van G4S, een onderneming die met 596.000 me-dewerkers in meer dan 110 landen wereldleider is in Security Solutions. Ook in Nederland heeft het bedrijf een zeer sterke marktpositie verwor-ven. Voor de mobiliteit werkt G4S al meer dan tien jaar nauw samen met Merceds-Benz Nederland. Inmiddels zijn ruim 165 Mercedes-Benz voertui-

  gen, waaronder de Vito, Vario, Sprinter, Atego en Actros, in het wagenpark opgenomen.

  gUNSTIg BRANdSTOfVERBRUIk ACTROS dOORSLAggEVENdTwEE MERCEDES-BENZ ACTROS TREkkERS VOOR DuiJGhuiJZEN

  Afgelopen maand zijn door Duijghuijzen uit Beuningen twee Actros trekkers van het type 1841 LS met Megaspace-cabine in gebruik genomen. hiermee heeft Mercedes-Benz de kans gekregen om de hooggespannen verwachtingen op het gebied van brandstofverbruik waar te maken. Mercedes-Benz be-drijfswagendealer wensink uit Nijme-gen verzorgde deze aflevering.

  De twee nieuwe Actros 1841 LS trekkers van Duijghijzen zullen voornamelijk worden ingezet voor de distributie van de producten in Duitsland. Het belangrijkste argument om voor Mercedes-Benz

  te kiezen, is de goede berichtgeving rondom het brandstofverbruik van de Actros. De twee trekkers werden geleverd met een zuinige en schone EEV-motor waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast speel-de de stoere uitstraling van de Actroseen rol en die wordt nog eens versterkt door de fraaie kleurstel-ling. Zelfs het chassis en de brandstoftanks zijn meegespoten in de huisstijl van Duijghuijzen. Naar verwachting zullen de twee Mercedes-Benz trucks ieder zon 140.000 kilometer per jaar afleggen. Gedurende de ritten kunnen de chauffeurs op veel comfort rekenen dankzij de Megaspace-cabine. De riante binnenafmetingen, de vlakke cabinevloer en talloze opbergruimtes zullen ongetwijfeld goed in

  de smaak vallen. Aan de 300 kW (410 pk) ster-ke krachtbron is de volautomatische Mercedes PowerShift automaat gekoppeld die naast meer comfort ook een bijdrage levert aan het zuinige verbruik.

  DuijghuijzenDuijghuijzen Internationale Expediteurs uit Beunin-gen is al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw ac-tief in verschillende logistieke diensten. Waar men zich vroeger nog vooral toelegde op het vervoer van vee en stenen, bestaat tegenwoordig uit het transport van sanitair en bouwmaterialen. Voor de fijnmazige distributie binnen de Benelux en Duits-land heeft het bedrijf een wagenpark van twintig

  trekkende eenheden. Daarnaast wordt er regelma-tig gebruik gemaakt van charters die de producten vanuit het buitenland naar Beuningen transporte-ren. Duijghuijzen verzorgt ook aanvullende logis-tieke diensten voor haar klanten waaronder opslag en warehousing.

 • Transport 17www.detransportkrant.nl

  ONLANgS gENTROdUCEERd, NU AL OP dE wEgSOARES pARkET hEEFT DE pRiMEuR MET DE EERSTE ZES NiEuwE MERCEDES-BENZ ViTOS

  Soares parket heeft afgelopen week als een van de eerste bedrijven zes nieuwe Mercedes-Benz Vitos in ge-bruik genomen. het bestelwagenmodel dat nog geen maand geleden in Neder-land werd gentroduceerd, werd door Mercedes-Benz bedrijfswagendealer Biemond & van wijk uit haarlem gele-verd in de 110 CDi uitvoering. hiermee verving Soares parket in n keer het totale wagenpark om zo een uniforme uitstraling te behouden.

  De nieuwe Vito gesloten bestelwagens werden geleverd als type 110 CDI in de extra lange uit-voering. De Odsidiaanzwart metallic Vitos met goudkleurige belettering zijn voorzien van de meest

  recente Mercedes-Benz technieken, waaronder de BlueEFFICIENCY motoren en een start/stop-systeem. Vanwege de veiligheid en het comfort zijn de bestelwagens voorzien van navigatie met gentegreerde Bluetooth telefoonvoorbereiding. In verband met de stoffige omstandigheden die het vervoeren van parket eenmaal met zich mee-brengt, is de stoelbekleding van kunstleer. Net als bij de verantwoorde toepassing van hout voor de parketvloeren speelt voor Soares Parket ook bij de keuze van de bestelwagens het milieu een grote rol. Daarnaast blijven kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling belangrijke eigenschappen die pleiten voor Mercedes-Benz.

  Soares parketSoares Parket is een ambachtelijk parketbedrijf

  met vestigingen in Amstelveen, Alkmaar en Haar-lem. Het bedrijf is in 1990 opgericht door Ton Soares en heeft inmiddels een uitstekende repu-tatie opgebouwd. Soares Parket levert een zeer breed scala aan vloeren. Van handgemaakte, tra-ditioneel gelegde, nieuwe en verouderde tapisvloe-ren tot brede plankenvloeren, van lamelparket tot laminaatparket in elke vorm en in elke uitvoering. Soares legt voornamelijk parket met het FSC (Fo-rest Stewardship Council) keurmerk voor verant-woord bosbeheer.

  het wagenparkAlle vloeren worden uitsluitend in eigen beheer vak-kundig gelegd door een team van ervaren vakmen-sen. Voor het vervoer van de medewerkers en het transport van de vloerdelen maakt men gebruik van

  zes Mercedes-Benz Vito bestelwagens. Drie daar-van waren al vijf jaar oud en stonden al op de nomi-natie om te worden vervangen. Omdat de nieuwe Vito een aantal opvallende uiterlijke veranderingen kent en om een optimale en uniforme uitstraling van het wagenpark te behouden, werd daarom be-slotens ook de andere drie Vitos te vervangen.

  VERANTwOORdE INVESTERINg IN dUURZAAM wAgENPARkSLiGRO FOOD GROup kiEST VOOR MERCEDES-BENZ SpRiNTER MET EEV-MOTOR

  Onlangs nam Sligro Foud Group vijf nieuwe Mercedes-Benz Sprinters 513 CDi in gebruik voor de distributie van versproducten. Deze bestelwagens zijn voorzien van een koelopbouw en van een schone EEV-motor die aan de streng-ste emissienormen voldoet. Dankzij deze duurzame investering in het wa-genpark is de groothandel welkom in alle milieuzones in binnensteden.

  De maatschappelijke betrokkenheid van het be-drijf is zeker terug te zien in het wagenpark. On-

  langs leverde Mercedes-Benz bedrijfswagendea-ler Rttchen Veghel vijf Sprinters 513 CDI met EEV-motor (Enhanced Environnemently Vehicle) af. Daarmee komt het aantal bestelwagens in het wagenpark van Sligro op 29 stuks, waaronder 28 Sprinters. De EEV-krachtbron heeft ondanks een hoog koppel en vermogen een lager brandstofver-bruik en minder motorgeluid. Dit voor is de distri-butie in de steden een groot voordeel. Voor het vervoer van versproducten zijn de nieuwe Sprinters voorzien van een koelbak met laadklep. Om het comfort en de veiligheid voor de chauffeurs nog te verhogen is de cabine voorzien van airconditioning

  en een automatische versnellingsbak. De Sprin-ters worden, net als de andere Sprinters in het wagenpark van Sligro, regionaal ingezet voor het uitleveren van bestellingen vanuit de vestigingen en bezorglocaties aan de afnemers. Naast de milieu-vriendelijke motor hecht Sligro veel waarde aan de betrouwbaarheid van de Sprinter tijdens de gehele inzetperiode. De Sprinters zijn aangeschaft bij de Mercedes-Benz bedrijfswagendealer Rttchen Veghel met wie Sligro al meer dan 20 jaar klant prettig zaken doet. Het periodieke onderhoud wordt uitgevoerd door de locale Mercedes-Benz dealers in de regios waar de Sprinters worden

  ingezet.

  BESTELwAgEN OPgENOMEN IN VERHUURASSORTIMENTMEGA-ORDER VAN 100 MERCEDES-BENZ SpRiNTERS VOOR BO-RENT

  Bo-Rent uit hoorn heeft recentelijk de laatste Mercedes-Benz Sprinters van een order van honderd in gebruik ge-nomen. Deze bestelwagens worden aan het assortiment van het verhuurbedrijf toegevoegd. Met de aanschaf ver-wacht Bo-Rent een passend antwoord te hebben op de tijdelijke vraag naar transportmiddelen van aannemers en particulieren.

  Mercedes-Benz bedrijfswagendealer Gomes Noord-Holland leverde onlangs het laatste deel van de mega-order van honderd Sprinter bestelwagens af bij het Bo-Rent hoofdkantoor in Hoorn. Deze

  Sprinters 210 CDI met hoog dak zijn geleverd in de herkenbare, dieprode Bo-Rent kleur en voorzien van bestickering. Met de aanschaf van deze nieuwe Mercedes-Benz bestelwagens wil het verhuurbe-drijf klanten de mogelijkheid bieden om tijdelijk de transportcapaciteit te vergroten. De Sprinter werd boven andere merken en modellen verkozen van-wege zijn hoge kwaliteit. Het model is de meest verkochte in zijn segment en bovendien is na de looptijd een hoge restwaarde gegarandeerd. Na vijf jaar of 100.000 kilometer zullen de Sprinters worden vervangen. Gedurende de looptijd worden de voertuigen in eigen beheer periodiek onderhou-den. Gomes Noord-Holland levert waar nodig on-dersteuning met onderdelen en technische kennis.

  Bo-RentDe firma Bo-Rent is al bijna 35 jaar een ervaren partner voor de verhuur van een zeer uitgebreid assortiment machines voor de professional in de bouw. Maar naast aannemers weten ook veel par-ticulieren de weg naar n van de 75 Bo-Rent fili-alen goed te vinden. Met al deze vestigingen heeft het verhuurbedrijf een fijnmazig, landelijk dekkend netwerk opgebouwd. Bo-Rent verhuurt onder meer gereedschappen, beveiligingsuitrusting, bouwma-chines, accessoires en andere bouwgerelateerde apparatuur. Kwaliteit staat daarbij hoog in het vaandel en men zorgt er dan ook voor dat het complete verhuurassortiment goed wordt onder-houden. Sinds enkele jaren verhuurt Bo-Rent ook

  personen- en lichte bedrijfswagens.

  Andries Borgeld, directeur eigenaar van Bo-Rent, ontvangt de sleutels van Dennis Boom, Adviseur

  Zakelijke markt van Gomes Noord-Holland

  dE SLEUTEL TOT gLAMOURMercedes-Benz introduceert samen met Swarovksi een even unieke als gla-mourvolle contactsleutel waarin maar liefst 200 (in de meest letterlijke zin van het woord) schitterende SwA-ROVSki ELEMENTS zijn verwerkt. in eerste instantie worden 800 van deze luxueuze sleutels geproduceerd. Deze zijn alle voor de Japanse markt bestemd. het succes van deze Limited Edition kan mogelijk de deur openen voor een Europese introductie.

  Mercedes-Benz en Swarovski kenmerken zich bei-de door een bijzondere combinatie van creativiteit en kwaliteit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de interne Business Innovation Community van Daimler AG het idee voor een samenwerking werd geboren. Het idee groeide al snel uit tot een pro-ject waarbij Mercedes-Benz Japan en Swarovski in Oostenrijk samen een specifiek op de Japanse smaak afgestemde sleutel ontwierpen. De Swa-rovski-sleutels vallen op door de 200 kristallen (zwart of roze), die met de hand gezet zijn door de specialisten van Swarovski. De meerprijs voor de exclusieve sleutel, die overigens naast de twee

  standaard sleutels wordt geleverd, bedraagt 367. De totale oplage voor Japan is gelimiteerd tot 800 exemplaren. Na afloop van deze pilot be-sluit Mercedes-Benz of de Swarovski-sleutels ook in andere landen worden gentroduceerd.

  De Mercedes-Benz Business innovation CommunityDaimler AG beschikt sinds oktober 2007 over een eigen Business Innovation Community een web 2.0-platform op het Daimler-intranet waar Mer-cedes-Benz medewerkers worden uitgedaagd om met nieuwe ideen te komen. Inmiddels bestaat de community uit 20.000 leden. Zij hebben samen al 1.500 ideen gelanceerd waaronder de Swarovski-sleutel. Ook projecten als car2go, car2gether, de Mercedes-Benz Driving Academy en Mercedes-Benz Young Classics komen uit de koker van de zeer actieve Business Innovation Community.

  Mercedes-Benz sleutel afgewerkt met 200 Swarovski-kristallen Limited edition van 800 exemplaren voor Japanse markt introductie in Europa ook mogelijk

 • Leakproof-trailer: waterdichte vloer

  NieuwsNieuwsBijvoorbeeld de CF-ECO HI, een schuifvloertrailer voor gebruik onder zeer zware bedrijfsomstandigheden. Deze schuifvloertrailer, o.a. bestemd voor transport van bouw- of sloopafval, zand, grind, glas, sintels en boomstammen, heeft een speciale vloer: de vloerplanken zijn opgebouwd uit een aluminium ondervloer met hierop een Hardox-slijtstrip. De multifunctionaliteit wordt onderstreept doordat de CF-ECO HI ook geschikt is voor gepalletiseerd transport. De CF-ECO HI is ook leverbaar in semi-leak-uitvoering. Hieronder vindt u een overzicht van alle types Kraker-schuifvloertrailers.

  Kraker Trailers levert multifunctionele schuifvloertrailers voor transport van bijna alle producten en goederen.

  Kraker Trailers Axel B.V. Vaartwijk 7 Axel - NL Postbus 200 4570 AE Axel NL T: +31 (0) 115 56 17 40 E: [email protected]

  Efficint transport met Kraker-schuifvloertrailers

  Kraker Trailers biedt met de leak-proof-trailer een multifunctionele oplossing tegen het lekken van vloeistoffen op het wegdek. Het leakproof-vloersysteem is ontwikkeld voor het transport van milieubelastende producten, zowel losgestort als geperst. Huisvuil en groenafval zijn twee productgroepen waarvoor de leakproof bij uitstek geschikt is. Maar Kraker-schuif-vloertrailers kenmerken zich door de multifunctionaliteit en dat is ook het geval bij de leakproof-trailers.

  Met de leakproof-trailers kunnen vrijwel alle producten worden ver- voerd, zelfs pallets (afhankelijk van het soort pallets moeten deze met een heftruck worden geladen en gelost). Een leakproof-trailer is voorzien van een waterdichte vloer, deze is water-dicht door een aluminium plaat over de gehele lengte en breedte van de trailer. De aluminium vloerprofielen worden geleid en gesteund door massieve kunststofgeleiders.

  CF-400 chassis CF-COMBI BEST 92m3 CF-200 ECO CF-503 CF-ETS CF-HI

  CF-501-3.2 CF-ISO CF-200 CF-TD stuuras CF-501-6.2m CF-504 CF-502

  Kraker Trailers levert multifunctionele schuifvloertrailers voor transport van bijna alle producten en goederen.

  Kijk voor gebruikte trailers op www.krakertrailers.eu

 • Transport 19www.detransportkrant.nl

  VOLVO TRUCkS NEEMT dEEL AAN fREILOT-PROJECTOm het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van vrachtverkeer in stedelij-ke gebieden te verminderen, vindt mo-menteel in helmond een proef plaats genaamd Freilot. Volvo Trucks is een van de partners in het project. Volvos Fh van Van den Broek Logistics uit helmond worden uitgerust met speci-ale intelligente transport systemen die met elkaar en de chauffeur communi-ceren. Eind 2011 loopt het project af. Doel is om het energieverbruik met 25 % terug te brengen.

  Het Freilot-project maakt gebruik van apparaten langs de weg en in trucks die met elkaar commu-niceren. Door onder meer benvloeding van ver-keerslichten door vrachtwagens en adviezen aan chauffeurs wordt getracht zo energiezuinig moge-lijk te rijden. Daarnaast wordt de Freilot-techniek toegepast om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te vergroten door het beperken van de snelheid.

  partnerIn totaal hebben negentien organisaties hun krach-

  ten gebundeld in het Freilot-project. Volvo Trucks ontwikkelt binnen het project de systemen die de snelheid en acceleratie van trucks begrenzen. Naast Volvo en Van den Broek Logistics, zijn onder andere de Gemeente Helmond, Peek Traffic voor het installeren en programmeren van de verkeers-lichten, Ambulancevervoer uit Helmond en Ertico die het netwerk levert voor intelligente transport-systemen en services bij het project betrokken.

  Charles Engelaar, Marketing, Communications en PR manager van Volvo Trucks Benelux licht de deel-name van Volvo toe: Dit project bevat twee pijlers die voor Volvo Trucks uitermate belangrijk zijn, na-melijk meer veiligheid en minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Veiligheid en zorg voor het milieu zijn onze kernwaarden. Dat wij ons inzetten voor Freilot is daarom een logische stap. We hebben veel vertrouwen in het project en zien uit naar de resultaten.

  Brandstof besparen door continuteitHet Freilot-project kan voor de transportsector, hulpdiensten en gemeenten voordelen opleveren. De techniek in verkeerslichten herkent trucks met een Freilot-systeem waardoor de truck groen licht

  krijgt en er een betere doorstroming ontstaat. Het systeem in de truck adviseert de chauffeur over de snelheid en geeft aan wanneer hij moet op- of juist terugschakelen om zo energiezuinig te rijden. Via een signaal naar de truck kan bovendien de snel-heid in zones beperkt worden waardoor de maxi-mum snelheid niet overschreden wordt.

  In de trucks bevinden zich drie Volvo-functionalitei-ten. Zo zijn de trucks voorzien van een zogenaamd Eco Driving Support System. Op deze informatie die in het dashboard verschijnt, wordt de chauffeur geadviseerd over schakelen, accelereren, motor-snelheid en vertragingen. Daarnaast bevindt zich in de truck een Acceleration Limiter die versnel-lingen voorkomt wanneer deze niet nodig zijn zodat zo energiezuinig mogelijk wordt gereden. Ook be-vindt zich in de truck een Speed Limiter die voor-komt dat de snelheid in bepaalde stedelijke zones wordt overschreden. De bedoeling is eigenlijk om brandstof te besparen door continuteit. We willen zoveel mogelijk onnodige stilstand vermijden, legt Engelaar uit.

  Tijdwinst en brandstofbesparingLogistieke dienstverlener Van den Broek Logistics

  uit het Brabantse Helmond neemt in Nederland als transportbedrijf deel aan het Freilot-project. Het bedrijf is gespecialiseerd in nationaal en interna-tionaal geconditioneerd en droog vervoer van alle soorten artikelen. Het bedrijf maakt gebruik van de modernste trucks en communicatiesystemen waardoor opdrachten zo efficint mogelijk kunnen worden afgehandeld.

  Karel van Rooij, directeur van Van den Broek Logis-tics is enthousiast over Freilot: Het helpt ons niet alleen om brandstof te besparen, maar helpt ook om tijdwinst te boeken en om onze betrouwbaar-heid van levering nog verder te vergroten.

  750STE VOLVO VOOR SCHENk TANkTRANSPORTOnlangs heeft Schenk Tanktransport uit papendrecht de 750ste Volvo-truck in ontvangst genomen. het betreft een Volvo Fh met 420 pk die wordt ingezet voor internationaal tanktransport. De overhandiging vond plaats in de Volvo Trucks-fabriek in het Belgische Gent. De prettige samenwerking met Volvo Truck Center en de kwaliteit en veilig-heid van het materieel zijn voor Schenk redenen om al sinds 1947 voor Volvo te kiezen.

  Schenk Tanktransport is gespecialiseerd in nati-onaal en internationaal transport. De bedrijfsac-tiviteiten bestaan uit transport van brandstoffen, smeerolin, LPG, industrile gassen, bitumen, mi-crosilica en vloeibare meststoffen. Met vestigingen in Nederland, Belgi, Luxemburg, Duitsland, Polen en Oostenrijk is het bedrijf goed vertegenwoordigd in Noordwest en Centraal Europa.

  hoogstaande dienstenDe directie van Schenk Tanktransport, Harry en Ar-jan Schenk, is blij met hun 750ste Volvo-truck: De producten die wij vervoeren, vereisen zeer toege-wijd transportmaterieel. Bovendien is ons bedrijfs-beleid erop gericht om op efficinte wijze veilige en kwalitatief hoogstaande diensten aan te bieden aan onze opdrachtgevers. Volvo Trucks levert al sinds 1947 het juiste materieel waarmee wij ons kunnen onderscheiden in de branche.

  in veilige handenVeiligheid speelt binnen Schenk Tanktransport een zeer belangrijke rol. Alle circa 500 tankcombina-ties zijn uitgerust met ESP. Dit elektronische sta-biliteitssysteem grijpt in wanneer een truck dreigt te kantelen. Meerdere Volvo-trucks van het bedrijf beschikken bovendien over verschillende en uitge-breide veiligheidssystemen waaronder Lane Kee-ping Support (LKS), Driver Alert Support (DAS), Lane Changing Support (LCS) en Adaptive Cruise

  Control (ACC).Schenk en Volvo Trucks delen niet alleen de com-mitment om de veiligste truckvloot op de weg te zetten. Wij willen onze opdrachtgevers een op maat gesneden aanpak van hun specifieke wen-sen bieden. Volvo Truck Center deelt deze ambi-tie. Mede hierdoor verloopt onze samenwerking al sinds de start erg prettig. We kijken alweer reik-

  halzend uit naar onze 1000ste Volvo, besluiten Harry en Arjan Schenk.

  De familie Schenk met als derde van links Harry Schenk, als derde van rechts de heer Schenk

  senior en uiterst rechts Arjan Schenk.

  VOLVO TRUCkS START PRAkTIJkTESTEN MET LNgOp 20 oktober starte Volvo Trucks praktijktesten met trucks die rijden op vloeibaar methaangas (LNG). Ook opent vandaag het eerste LNG tank-station in het Zweedse Gteborg.

  Volvo Trucks ziet methaangas als het meest ge-schikte alternatief voor olie als brandstof voor dieselmotoren. Bovendien biedt gas serieuze mo-gelijkheden als brug naar het gebruik van klimaat-neutraal biogas. Vooral in combinatie met een die-selmotor heeft gas verschillende voordelen. Trucks die rijden op vloeibaar methaangas gecombineerd met de diesel technologie kunnen tot vier keer ver-der rijden dan traditionele gas truck.

  Brug naar klimaatneutraal transportDe groei van het gebruik van gas is eigenlijk de brug naar klimaatneutraal transport, verklaart Lars Mrtensson, environmental director van Vol-vo Trucks. De productie van biogas staat in veel landen echter nog in de kinderschoenen. We bevin-den ons momenteel in een overgangsfase: een ver-schuiving van jaren van olieafhankelijkheid naar een

  samenleving die draait op duurzame brandstoffen. Wanneer trucks kunnen rijden op een combinatie van 80 procent biogas en 20 procent biodiesel zal de uitstoot van kooldioxide 80 procent lager zijn dan wanneer de conventionele dieseltechnologie wordt toegepast. Drie Volvo FM trucks met 13-liter motor die rij-den op een combinatie van methaangas en diesel worden momenteel getest. De technologie is geba-seerd op Volvos Euro 5 dieselmotor die is aange-past om ook op gas te rijden.We hebben ervoor gekozen om de uitstekende efficiency van de dieselmotor te combineren met de voordelen van gas. Dit resulteert in een truck die significant energie efficinter is dan een tra-ditionele gas truck, licht Mats Franzn, manager motoren strategie en planning bij Volvo Trucks toe.De trucks uit de praktijktest zijn voorzien van speci-ale tanks voor LNG. Vloeibaar gas is de meest ge-schikte brandstof voor de methaan-diesel technolo-gie. Wanneer vloeibaar methaan en diesel worden gemengd in een samenstelling van 75-25 kan een

  langeafstands- of distributietruck afhankelijk van de rijomstandigheden 500 tot 1000 kilometer rijden. Dit is twee keer zo ver als voertuigen die rijden op methaan en diesel in samengeperste vorm (CNG) en zelfs vier keer zo ver als trucks op gas met Otto motoren.

  Nu de infrastructuur voor LNG nog niet optimaal is, is het bovendien een voordeel dat methaan-diesel trucks ook alleen op diesel kunnen rijden, benadrukt Franzn.

  Opening eerste LNG tankstationDe start van de test valt samen met de opening van Zwedens eerste openbare LNG tankstation in Stigs Center in Gteborg. Dit tankstation is een samenwerkingsproject tussen Volvo Trucks, For-donsgas Sverige en Gteborg Energi. Om ervoor te zorgen dat onze methaan-diesel gas technologie bestaansrecht krijgt, moet het distri-butienetwerk voor methaangas verder ontwikkeld worden. De opening van dit nieuwe tankstation is een belangrijke stap in die richting, aldus Mr-

  tensson.In het verleden waren er alleen tankstations voor CNG (compressed natural gas). Als methaangas wordt afgekoeld tot min 160 C in plaats van sa-mengeperst, wordt het vloeibaar en wordt het vo-lume tot de helft gereduceerd. In dat geval noemen we het LNG (liquefied natural gas) of LBG (liquefied biogas) als het om biogas gaat. Deze gassen wor-den ook wel LMG (liquefied methaangas) genoemd. Volvos focus op vloeibaar gas opent voor ons deu-ren naar een geheel nieuwe markt, verklaart Bo Ramberg, CEO van Fordonsgas Sverige AB. Voor zware voertuigen wordt het nu ook erg aantrekkelijk om op gas te gaan rijden. We verwachten dan ook dat deze markt sterk zal groeien. Om dit te bevor-deren, willen we laten zien dat we er alles aan doen om de infrastructuur verder te ontwikkelen.Er staan nu drie tankstations voor LNG in Zweden op de planning. Naast degene die vandaag geopend is in Gteborg zal Aga er een openen in Stockholm en Eon een in Malm. Binnen al deze projecten is Volvo Trucks een van de partners. Er zijn al plannen om meer tankstations te bouwen zodra de vraag naar LNG aantrekt.

 • Transport 21www.detransportkrant.nl

  SCANIA PAARdENkRACHTEN VOOR TALENTVOLLE dRESSUURRUITERSVirbac Nederland heeft onlangs een nieuwe Scania p230 LB 4x2MLB in ge-bruik genomen. Deze luxe paardenauto ziet er zowel van binnen als buiten zeer fraai uit en is geheel in de kleur Dia-mond white gespoten. het betreft een Scania Xpi Euro 5 met een zeer laag chassis wat zorgt voor een gemakke-lijke instap. De laadbak is aan de linker-zijde elektrisch uitschuifbaar en heeft zowel aan de achterzijde als de zijkant de mogelijkheid om de paarden in en uit te laden. Aflevering vond plaats door de Scania vestiging in Barneveld.

  De nieuwe truck is volledig ingericht en samenge-

  steld om meerdere dagen van huis te kunnen. Zo is er dankzij de speciale opbouw van Wacon Horse Trucks uit Apeldoorn een ruime slaapruimte ge-creerd boven de cabine. Ook is er een living met uitgebreide keuken, douche, toilet en een elektrisch uitschuifbare zithoek gerealiseerd. Het is dus goed toeven in deze state of the art Scania die plaats biedt aan vijf paarden. In het geval van onverharde ondergrond kan de rijhoogte van het chassis wor-den aangepast. De truck zal worden ingezet voor het vervoer van de paarden die door Benjamin Mal-jaars, Goffe-Nil v.d.Zijden en Vanessa Schuite in de wedstrijdsport worden uitgebracht.Virbac Nederland is gevestigd in Barneveld en onderdeel van een internationaal georinteerde farmaceutische onderneming die zich toelegt op

  het ontwikkelen, produceren en afzetten van in-novatieve diergeneesmiddelen en veterinaire gezondheidsproducten, voor zowel gezelschaps-dieren, zoals honden, katten en paarden, als land-bouwhuisdieren. Wereldwijd werken er bij Virbac ca. 2.400 mensen in 24 vestigingen verspreid over alle continenten. In totaal verkoopt Virbac haar pro-ducten in meer dan 90 landen. Producten die op de markt worden gebracht zijn o.a. vaccins, antibio-tica, dermatologische en antiparasitaire middelen waaronder de bekende paarden-ontwormingsmid-delen Eraquell en Equimax.

  De fraaie Scania P230 paardenauto biedt veel luxe en comfort voor zowel paard als ruiter

  CORNELIS BEdRIJfSAUTOS BV NU OOk IN VEENdAM!Cornelis bedrijfsautos bv is een ga-ragebedrijf met een rijke historie, in 1935 opgericht in Groningen en sinds-dien uitgegroeid tot een groep van be-drijfsauto garages die als hoofddealer voor het merk iVECO de drie noorde-lijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe vertegenwoordigd met vestigingen in Groningen, hoogeveen, Drachten, Leeuwarden en nu dus ook in Veendam, vanuit de vestiging van het voormalige T.T.S.V. en nog belangrijker, ook met het personeel van het voorma-lige T.T.S.V.

  Cornelis bedrijfsautos bv biedt een compleet pak-ket van mobiliteitsoplossingen aan het midden en kleinbedrijf, transporten grondverzetbedrijven en aan lokale overheden.

  Onze dienstverlening gaat dus aanmerkelijk verder dan alleen het leveren van bedrijfsautos, naast de verkoop van, het onderhoud aan en de reparatie van uw bedrijfsauto bieden wij de mogelijkheid om

  de operationele kosten voor u te beheren in de vorm van een onderhoudscontract, schade afhan-deling en verzorgen wij voor u de lease mogelijkhe-den, van financial tot full operationele.

  Onze uitgebreide kennis en jarenlange ervaring op het gebied van operationele kosten van bedrijfsau-tos stelt ons in staat deze voor uw bedrijf of instel-ling tot een minimum te reduceren of de risicos hiervan volledig van u over te nemen, zodat u met vaste prijzen kunt budgetteren.

  Met de vrachtauto fabrikant IVECO als belangrijk-

  ste partner heeft Cornelis bedrijfsautos bv een belangrijke voorsprong op haar concurrenten op het gebied van de steeds belangrijker wordende milieunorm binnen de transportsector.

  De overheid stelt steeds strengere eisen aan de uitstoot van bedrijfsautos in de vorm van milieu-zones van steden, Euro normen voor nieuwe voer-tuigen en verhoging van de Maut tarieven voor het transport door Duitsland voor vervuilende autos maar beloond daarnaast ook de investeringen in voertuigen met schone motoren met milieu sub-sidie.

  IVECO voldoet als eerste bedrijfsautofabrikant met haar volledige leveringsaanbod aan de zwaar-ste EEV milieunorm met zowel diesel als aardgas CNG/ biogas motoren, financieel zeer aantrekkelijk voor onze klanten en belangrijk om u te onderschei-den van uw concurrenten op het gebied van milieu verantwoord ondernemen en voor lokale overheden een belangrijk argument om de voorbeeldfunctie binnen hun verzorgingsgebied te vervullen.

  Twee effectieve partners verstrekken een maximale kwaliteit van de dienst-verlening.Meer dan 60 extra service bedrijven in Duitsland zijn nu klaar om Kgel klanten te voorzien van hulp en advies.Het 'TruckWorks' service merk werd officieel gelan-ceerd door Mercedes-Benz aan het eind van 2009 en de service portfolio bevat nu ondersteuning voor aanhangwagens, opleggers en bijlagen in aanvulling op service voor vrachtwagens en bestelwagens.

  Sinds Mei 2010 kunnen alle Kgel klanten profite-ren van deze diensten.

  Maximale serviceIn heel Duitsland zijn momenteel meer dan 60 ex-tra hooggekwalificeerde dienstverlenende bedrijven

  die steun verlenen aan het uitgebreide assortiment van Kgel trailers. Allen zijn gecertificeerd Daim-ler TruckWorks centra. Kgel kan zowel bestaande als toekomstige trailerklanten, over de hele linie, professionele service bieden en heeft een effici-ent systeem voor levering van reserveonderdelen. Kgel trailer klanten hebben toegang tot een lan-delijk dekkend netwerk van ongeveer 350 erkende service workshops. In de nabije toekomst zullen er contracten met andere gerenommeerde Daimler TruckWorks partners worden gesloten.

  De twee partners kijken uit naar nog veel succes in alle joint ventures.

  Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op met de heer Ronald Kroesen. T 06 - 46 35 60 80

  kgEL EN dAIMLER TRUCkwORkS

 • VMT MOVER SYSTEMSRANGEREN IS ONS VAK

  Ook ideaal voor LZV Combinaties!Met dit zwaar transport rangeersysteem rijdt uwaanhanger zelfstandig naar de laad-of losplaats.

  Uw voordeel: Aanwezige hydrauliek is ook voor andere toepassingen bruikbaar zoals bv. een Cargo Floor Optimaal benutten van de aanhanger of LZV Combinatie Tijdwinst en arbeidsbesparing Minimaal verlies aan laadvermogen t.o.v. containersystemen Rentabiliteitsverhoging van uw vrachtwagencombinatie Prijstechnisch interessanter dan u denkt

  VMT Mover Systems . Steenoven 14B . 3911 NL . RHENENT 0317 619 479 . www.rangeerspecialist.nl . [email protected]

  Officieel Mercedes-Benz dealer voor verkoop en service

  HengeloGoudstraat 20 074 2900 900

  RijssenProvincialeweg Zuna 20548 51 30 70

  OldenzaalSchelmaatstraat 100541 51 51 13

  Kijk voor meer informatie op www.baantwente.nl

  Wij verzorgen ook de verplichte 35 uurs na scholing voor beroepschauffeurs!

  Verkeersschool te MorscheJutestraat 5 Rijssen Tel: 0584 - 51 63 98

  WWW.verkeersschooltemorsche.nl

 • Transport 23www.detransportkrant.nl

  Transport is de krant van en voor de transportwereld

  van nu. Informatief voor een ieder die werkzaam is in

  het beroepsgoederenvervoer, van v