Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Minicollege over toekomstvisie van gemeenten en voorbeelden uit de praktijk. Wethouder Eric van der Want (Hilversum) gaat in op de rol van de gemeente bij het organiseren van zorg dichtbij. Hij geeft zijn visie op de samenwerking gemeente - eerste lijn, de uitdagingen en tips bij de concretisering van deze samenwerking. Raedelijnadviseur Wilma de Buck licht de visie en aanpak van Raedelijn toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Transcript of Transitie awbz, wmo en jeugdzorg: samen aan de slag

  • 1. Transitie AWBZ, Wmo en Jeugdzorg: samen aan de slag Eric van der Want Wethouder Zorg en Welzijn 1Wilma de Buck adviseur

2. Agenda Welkom! Veranderen, hoe doe je dat? Van transitie naar transformatie! Dialoog 2Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 3. Waar loopt u tegenaan bij de transities? Op welke vragen zoekt u een antwoord? Knelpunten en vragen! 3Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 4. Veranderen, hoe doe je dat?4De neuzen in dezelfde richting krijgen? Mensen meekrijgen?Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 5. Veranderen 3.0 = cocreren5Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 6. Duurzaam veranderen = samen aan de slag!6Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 7. Van transitie naar transformatie in Hilversum Eric van der Want Wethouder Zorg en Welzijn Hilversum7 8. Transities Participatiewet, Awbz/Wmo en Jeugdwet Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden Toegang tot zorg Transitie is een zegen Mits8Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 9. Transformatie doel (1) De klant centraal! Eigen regie, zelfredzaamheid, participatie (werken en meedoen naar vermogen), het sociale netwerk en buurtkracht. Niet starten vanuit diagnoses, recht op zorg of problemen. Preventief en voorkomen escalaties en hoge kosten later. Dichtbij burger en zijn omgeving. 9 10. Transformatie doel (2) Integraal maatwerk (n huishouden, n plan, n regisseur) Afstemmingskosten en dure dubbelingen voorkomen. Toegang is helder, eenduidig en laagdrempelig. Informele zorg en collectieve voorzieningen optimaal inzetten. Handelingsruimte n verantwoordelijkheid professionals, met minimum aan bureaucratie en verantwoordingslasten. 10 11. Geslaagde transformatie?11Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 12. Randvoorwaarden Netwerken maken Gemeenschappelijke agenda Uitgaan van n gezin, n plan, n regisseur12 13. Praktijkvoorbeelden Praktisch Vaste contactpersonen Ontmoeting en kennisuitwisseling Eerstelijnscaf Regionaal overleg Pilots en proeftuinen Wrap Around Care St. Joseph 13Digitaal LeefpleinAgora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 14. Van transitie naar transformatie Vragen?Antwoorden?14 15. Dialoog Wanneer zijn de transities voor u geslaagd? Wat heeft u nodig om de transities te doen slagen? 15Agora 2014: Samenwerking tussen de lijnen, over grenzen 16. Rol Raedelijn bij transitie & transformatie Samenwerking gemeente eerste lijn Ontwikkeling programma Vooronderzoek/verkenning Gezamenlijke ambitie & visie WijknetwerkontwikkelingSpecifieke vraagstukken Integrale toegang Jeugdzorg/GGZ Organisatieontwikkeling 16Duurzaam veranderen = samen aan de slag! 17. Vragen?Eric van der Want Wethouder Zorg en Welzijn 17Wilma de Buck Adviseur