transformatiescan schoolgebouwen - HEVO ontwerp Stap 5 Quickscan Intake Quickscan circa 1 dagdeel...

download transformatiescan schoolgebouwen - HEVO ontwerp Stap 5 Quickscan Intake Quickscan circa 1 dagdeel Eindadvies

of 16

 • date post

  25-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of transformatiescan schoolgebouwen - HEVO ontwerp Stap 5 Quickscan Intake Quickscan circa 1 dagdeel...

 • transformatiescan schoolgebouwen

 • is uw school aan opwaardering toe? Schoolbesturen worden geconfronteerd met veranderingen en trends in de samenleving én met wijzigingen in de wet- en regelgeving. Demografische veranderingen (bijvoorbeeld krimp) en beperking van de budgetten maken het steeds lastiger om een schoolgebouw te laten voldoen aan de eisen en wensen van het onderwijs en de gebruikers.

  Goed nadenken over het opwaarderen van bestaande schoolgebouwen is een vereiste. Dit vraagt om een pragmatische en analytische aanpak, maar ook om lef en doorzettingsvermogen. Dat daar dringend behoefte aan is blijkt.

  Zijn complexe renovatie­ en vernieuwingstrajecten ruimtelijk en financieel haalbaar? Met de Transformatiescan maken we in zeer korte tijd de mogelijkheden van revitalisatie en renovatie van bestaande schoolgebouwen voor u inzichtelijk. We kijken samen met u naar talloze aspecten: het gebouw en zijn functionele en technische staat, toekomstige onderwijsprocessen, investering, exploitatie en financiering, het behouden of vergroten van de identiteit van de school.

  Met onze Transformatiescan kunnen wij u in een maand tijd duidelijkheid geven over de toekomst van uw schoolgebouw.

 • uw vragen Hoe krijg ik snel inzicht in de mogelijkheden van mijn huidige

  schoolgebouw?

  Welke demografische veranderingen zijn er in de regio?

  Hoe krijg ik inzicht in mijn concurrentiepositie in de regio en hoe kan ik deze versterken?

  Welke kansen zijn er om het gebouw aantrekkelijker en beter bruikbaar te maken?

  Hoe krijg ik de financiering rond voor de opwaardering van mijn schoolgebouw?

  Met welke risico’s krijg ik te maken en hoe kan ik die beheersen?

  Hoe kan ik de kwaliteit van het onderwijs voor medewerkers en leerlingen verbeteren?

  TU Eindhoven

 • snel resultaat Onderwijs is een markt waarin HEVO van oudsher sterk vertegenwoordigd is. We hebben de behoefte zien verschuiven van een statisch schoolgebouw voor de komende 40 jaar naar dynamische huisvesting. Een modern schoolgebouw is voorbereid op veranderingen in onderwijsmethodiek, maar ook op krimpende leerlingenaantallen. Op het gebied van binnenklimaat, exploitatie en duurzaamheid moeten keuzes voor de lange termijn worden gemaakt. Scholen dragen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en dat schept behoefte aan duidelijkheid. Die helderheid kunnen wij verschaffen door middel van een stappenplan.

  overzichtelijK stappenplan De haalbaarheid wordt op een transparante, systematische, interactieve en efficiënte wijze onderzocht via het doorlopen van een stappenplan. Het stappenplan maakt onderscheid in drie producten: de Quickscan, de Basisscan en de Uitgebreide scan. In de Quickscan wordt onderzocht of opwaardering kansrijk is. De Basisscan gaat verder en onderzoekt de haalbaarheid. De Uitgebreide scan gaat de diepte in en biedt de basis voor het opstellen van een businesscase. Onze werkmethode kunnen we toepassen op bestaande schoolgebouwen. Bij het herbestemmen van een schoolgebouw wordt verwezen naar de ‘Herbestemmingsscan schoolgebouwen’ van HEVO.

  voor wie? De Transformatiescan is bedoeld voor schoolbestuurders en gemeenten die hun vastgoed willen revitaliseren of renoveren.

  De Bijenkorf Lexmond

 • creatief denKen is een vereiste!

 • De Bijenkorf Lexmond TU Eindhoven Avans ‘s-Hertogenbosch RDM Campus Rotterdam

 • stappenplan

  Avans ‘s-Hertogenbosch

 • * *

  **

  * *

  Eindadvies

  Uitgebreide

  scan * Terugkoppeling transformatieteam en opdrachtgever

  go / no go

  go / no go

  InputUitgebreide scan

  Programma

  van Eisen

  Stap 4

  Financiële

  haalbaarheid

  Stap 6

  Structuur-

  ontwerp

  Stap 5

  IntakeQuickscan Quickscan circa 1 dagdeel Eindadvies

  Quickscan

  InputBasisscan

  Stap 1 Stap 3Stap 2

  Analyse Visie en

  ambitie

  Investering

  en exploitatie

  Eindadvies

  Basisscan

  Basisscan circa 4 weken

  Basis businesscase

 • de transformatiescan bestaat uit verschillende stappen. de stappen zijn als onafhanKelijKe producten uit te voeren. afhanKelijK van de situatie zijn diverse trajecten mogelijK. wij leveren maatwerK.

  ons product

 • uitgebreide scan De Uitgebreide scan is een vervolg op de Basisscan. We starten met de formele verslaglegging van voorgaande stappen in een Programma van Eisen voor het gebouw: functioneel, ruimtelijk en technisch.

  Daarna volgt de ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen tot een structuurontwerp. In een aantal duidelijke plattegronden en doorsnedeschema’s laten we zien hoe het bestaande schoolgebouw geschikt gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld de toekomstige onderwijsprocessen, een beter klimaat en een betere exploitatie.

  Op basis van het structuurontwerp worden de investeringskosten, het vastgoed en de exploitatielast van de school berekend. De financiële haalbaarheid wordt onderzocht door het bekijken van de kosten en de opbrengsten.

  We sluiten af met een eindadvies Uitgebreide scan, die de basis kan vormen voor het opstellen van de businesscase voor transformatie.

  QuicKscan (gratis) Wij kunnen voor u een Quickscan uitvoeren. We bespreken met u relevante informatie van het schoolgebouw in kwestie (aan de hand van een korte checklist) en brengen een bezoek op locatie. In deze korte check beoordelen we of opwaardering kansrijk is. Deze Quickscan is geheel vrijblijvend en hieraan zijn geen kosten verbonden.

  basisscan De bij het kennismakingsgesprek en het locatiebezoek verkregen informatie wordt verwerkt tot een SWOT­analyse. Vervolgens gaan wij in een interactieve workshop samen met u uw visie en ambitie op revitalisering en renovatie bepalen. De technische haalbaarheid (ventilatie, isolatie, constructie) wordt onderzocht. En tevens worden functionele mogelijkheden bekeken. Het resultaat is een vlekkenplan met de opwaardering van het betreffende schoolgebouw. In de laatste stap wordt een globale berekening gemaakt van de benodigde investering en worden een vastgoed­ en exploitatieplan opgesteld. Hierna volgt het eindadvies van de Basisscan. Dit advies biedt u inzicht in de haalbaarheid van opwaardering en vormt een ‘go/no go’­moment.

  Wij bieden u de mogelijkheid om de haalbaarheid van de opwaardering in detail in kaart te brengen in de Uitgebreide scan.

  RDM Campus Rotterdam

 • de transformatie

 • Maurick College Vught

 • 1. Maurick College Vught Renovatie en uitbreiding van bestaande VO­school

  2. Technische Universiteit Eindhoven Renovatie en uitbreiding monumentaal pand

  3. Sint Janslyceum ’s-Hertogenbosch Renovatie monumentale VO­school

  4. Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch Vernieuwing techniekhal en renovatie AKV St. Joost

  5. ROC Midden Nederland Nieuwegein Renovatie en uitbreiding van ROC Veiligheid en Defensie

  6. Brede school De Bijenkorf Lexmond Aanpassing bestaande school getransformeerd tot brede

  school met 2e basisschool, bibliotheek en kinderopvang

  7. Liduinaschool Breda Renovatie en uitbreiding Speciaal Onderwijs (PO en VO)

  8. Basisschool Aquamarijn Nijmegen Renovatie en nieuwbouw van bestaande PO­school

  een aantal voorbeelden van onze transformatieprojecten

  onze ervaring

  Maurick College Vught

 • tot slot Tegenstrijdige politieke belangen zorgen ervoor dat de financiële mogelijkheden en de onderwijskundige status van schoolgebouwen lijnrecht tegenover elkaar staan. Wij nodigen u uit een gratis Quickscan door HEVO te laten maken om er snel achter te komen of dit ook voor uw huisvesting geldt.

  Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij mevrouw M.J. Uhlenbusch, 073 6 409 474 of mireille.uhlenbusch@hevo.nl. www.hevo.nl/herbestemming

 • Kennis delen, duurzaam presteren HEVO voorziet opdrachtgevers met complexe huis­ vestingsvraagstukken van antwoorden die bijdragen aan een optimale leef­ en werkomgeving. De expertise die we hierbij opbouwen, willen we teruggeven, delen en samen verder ontwikkelen. We geloven in de kracht van kennisdeling met opdrachtgevers, deskundigen en procespartners. Alleen door voort te bouwen op elkaars deskundigheid kunnen we zorgen voor duur­ zaam presterend vastgoed: gebouwen die passen in hun omgeving, het welzijn van de gebruikers bevorde­ ren en het milieu minimaal belasten. Naast publicaties in eigen beheer, de organisatie van bijeenkomsten en deelname aan diverse kennisnetwerken speelt onze website hierbij een steeds prominentere rol. Kijk op www.hevo.nl voor actuele inzichten en achtergronden over huisvesting en vastgoed.