Transformatie Jeugdzorg Drenthe. Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe...

download Transformatie Jeugdzorg Drenthe. Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief ïƒ Basis: duidelijke

of 20

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Transformatie Jeugdzorg Drenthe. Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe...

 • Dia 1
 • Transformatie Jeugdzorg Drenthe
 • Dia 2
 • Aanleiding De Drentse praktijk Transformatie jeugdzorg in Drenthe vanuit bestuurlijk perspectief Basis: duidelijke sturing Houding Visie als vertrekpunt De aanpak In vogelvlucht Discussie en inbreng van uw visie Stellingen Wel of geen marktwerking Wat is passende schaal Streng toezicht of laissez faire: hoe kunnen (of moeten) we sturen
 • Dia 3
 • Knelpunten stelsel Ontbreken integrale aanpak (1 visie) Versnipperde organisatie en financiering Toenemende bureaucratie, ook door ad hoc beleid na incidenten Stijgende vraag naar (zware) zorg/ medicalisering Te lange doorlooptijden
 • Dia 4
 • Transformatie
 • Dia 5
 • Drenthe 450.000 inwoners (120.000 < 18) 12 gemeenten 1 Grote jeugdzorgaanbieder 2 grote GGZ/ KJP aanbieders Laagste rating bij SCP Goede samenwerkingscultuur provincie gemeenten instellingen Sociale cohesie - gemeenschapszin
 • Dia 6
 • Dia 7
 • Dia 8
 • De transformatie van de jeugdzorg en de weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg Meetbaar beter
 • Dia 9
 • Grondhouding Aansluiting op kernwaarden 1.Samenhang tussen domeinen Subsidiariteit en verantwoordelijkheden en budgetten in beginsel zo lokaal mogelijk belegd 2.Doorlopende zorglijnen leren van elkaar 3.Eenheid van taal 4.Duidelijke regievoering 5.Passende schaal: Lokaal/regionaal/bovenregionaal 6.Zo snel als het zorgvuldig kan met respect voor provinciale verantwoordelijkheid tot aan formele overdracht 7.Aandacht voor gevraagde omslag in grondhouding Co-ouderschap
 • Dia 10
 • Provinciaal perspectief Ouders faciliteren in eigen kracht Meer jeugdigen en ouders helpen met een licht aanbod Kwaliteit moet vooropstaan bij transitie Ambitie: verdere verbetering van zorg voor de jeugdige 1 financier, 1 regie, 1 gedeelde visie! Benutten juiste schaal Gemeente regio provincie noord nederland Gefaseerde aanpak Bestuursakkoord + Transitieplan + wetgeving Transformatie
 • Dia 11
 • Visie is startpunt Bevrijdend kader voor de jeugdzorg (RMO) Opvoeden versterken Positief opvoeden De zelfredzaamheid en de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen Kind/gezin eigenaar van eigen probleem n oplossing = aanspreken op eigen verantwoordelijkheid Versterking van het gezinssysteem Visie
 • Dia 12
 • Eenduidige sturing vanuit financiers Uitdragen gezamenlijke visie Eenduidig aansturen instellingen op de juiste schaal Samenhangende inkoop van zorg Samenhangend instrumenten gebruik ICT, diagnostiek, dossiervorming Keten breed meten Heldere positie van de clint Optimale inbreng instellingen Goede communicatie Duidelijke projectorganisatie Drentse pilot - outline
 • Dia 13
 • Zorgen voor een effectieve ketensamenwerking Gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid Versterking CJG/ ZAT, kwaliteitseisen! Geleidelijke inbreng Toegangstaken BJZ in CJG/ ZAT Indicatie omzetten naar verwijzing Her-ordening zorgaanbod via 1 visie en samen jeugdzorg inkopen Praktijkonderzoek, meten van resultaten Outline - vervolg
 • Dia 14
 • Algemeen Bestuur = VDG - overleg welzijn sport DB met 3 wethouders + gedeputeerde Projectbureau 3 gemeenten + provincie, 2 projectleiders STAmmcmo als procescordinator Uitvoering in deelprojecten Expertgroepen met: Instellingen, landelijke experts, clinten, e.a. Projectstructuur
 • Dia 15
 • Op basis van visie/toetsstenen Gemeenten/ Regios aan zet Provincie sluit aan Houding: mogelijk maken! Werk in uitvoering Deelproject 1: Versterking CJG ZAT Deelproject 2: Overdracht taken BJZ Deelproject 3: Herinrichting zorgaanbod volgens visie Deelproject 4: Meetbaar beter + monitor
 • Dia 16
 • Er is geen overheidsbemoeienis nodig! De uitvoering van de jeugd(zorg) van kan prima door het veld zelf worden gedaan. Stelling
 • Dia 17
 • Kleinere gemeenten kunnen prima zelf het jeugdzorgbeleid uitvoeren Stelling
 • Dia 18
 • Marktwerking in de zorg verstoort effectieve ketensamenwerking Stelling
 • Dia 19
 • Opvoeden overnemen Opvoeden versterken Versterking ondersteunen 1. Universele preventie 2. Selectieve preventie 3. Lichte opvoedhulp 4. Universele preventie 5. Selectieve preventie 6. Lichte opvoedhulp 7. Universele preventie 8. Selectieve preventie 9. Lichte opvoedhulp 10. Maatschappelijk Isolement Kenniscentrum Positief Opgroeien Registreren & Meten Uitval Positief opgroeien
 • Dia 20