transcriptie doopboek Meerkerk 1624-1811

of 439/439
transcriptie doopboek Meerkerk 1624-1811 door Peter Ottolander Haarlem 9 maart 2015 bron Archiefinstelling Nationaal Archief, Den Haag Toegang 3.04.16.084 Archief Meerkerk DTB: A. Gereformeerd Inventarisnummer Omschrijving 1A 1.I 1.II 1.III 1.IV 1.V Meerkerk, doop en trouwboek: a. doopaantekeningen, 1624-1655 Meerkerk, doopboek 1655 -1691 Meerkerk, doopboek 1691 -1719 Meerkerk, doopboek 1720 -1749 Meerkerk, doopboek 1750 -1779 Meerkerk, doopboek 1779 -1811 Bij de samenstelling van de transcriptie is gebruikt gemaakt van de scans beschikbaar gesteld via de site Van Papier Naar Digitaal en ga het na in het nationaal archief In de transcriptie zijn de paginanummers, zoals op de scans zichtbaar, overgenomen. Voor opmerkingen of aanvullingen mail naar [email protected] Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven.
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  311
 • download

  15

Embed Size (px)

Transcript of transcriptie doopboek Meerkerk 1624-1811

 • transcriptie doopboek Meerkerk 1624-1811

  door Peter Ottolander

  Haarlem

  9 maart 2015

  bron

  Archiefinstelling Nationaal Archief, Den Haag

  Toegang 3.04.16.084

  Archief Meerkerk DTB: A. Gereformeerd

  Inventarisnummer Omschrijving

  1A 1.I 1.II 1.III 1.IV 1.V

  Meerkerk, doop en trouwboek: a. doopaantekeningen, 1624-1655 Meerkerk, doopboek 1655 -1691 Meerkerk, doopboek 1691 -1719 Meerkerk, doopboek 1720 -1749 Meerkerk, doopboek 1750 -1779 Meerkerk, doopboek 1779 -1811

  Bij de samenstelling van de transcriptie is gebruikt gemaakt van de scans beschikbaar gesteld via de site Van Papier Naar Digitaal en ga het na in het nationaal archief

  In de transcriptie zijn de paginanummers, zoals op de scans zichtbaar, overgenomen.

  Voor opmerkingen of aanvullingen mail naar [email protected]

  Het kopiren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of

  historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden

  aangegeven.

  http://vpnd.nl/http://www.gahetna.nl/mailto:[email protected]

 • kopie Afschrift doopboek Meerkerk 1624-1655 [1]

  18-1-1624 Jacomijntje Seger Nicasij get.: vader zelf, bestemoeder, oom

  17-1-1624 Jan Jan Segersz get.: vader selve Maeijke, huysvrou van Hendrick Willemsz

  25-1-1624 Jan Hendrick Jansen timmerman won. Burggraef. get.: vaderselve bestemoeder en oom van het kint.

  2-5-1624 Stephen Peter Govertsen

  tweeling get.: Seger Nicasius

  Annegen vader selve Alphert Schalken de Meu Hermen Cuyper.

  1-5-1624 't welk seer krank was: ander daachs gestorven

  Peter Govertsen de wever in de Astesteech get.: vader selve Seger Nicasius Lijntje Bertgen Peters de Rie

  16-5-1624 Jacob Dirck Anthonissen get.: vader selve Jan Jacobsz van Benschop Jan Aertsen van Dusten (?) Ariaentgen Hermensdr

  30-5-1624 Henrickxen Sebasteaenen Ghijsberts get.: vader selve Lijsken ....

  20-6-1624 Cornelis Jan Corneliss alias Boeven get.: vader selve Oom Adriaen meu Janneke Hendrickx

  27-6-1624 Aert Peter Adriaensen de Wever get.: vader selve oom Adriaentgen Lamberts, wed. van za. Jan Cornelissen Backer.

  15-8-1624 Peter ..... gedoopt door swager Ds. Hermanus Antopor

  22-8-1624 Peter Geerlof Petersen get.: vader twee oomen van wedersijden, beide genaamd Peter meu Anneke Ghijsen

  22-8-1624 Clara Jan Spoor get.: Janneke Aertsdr Lijske Gosendr.

  22-8-1624 Adriaen Willem, de creeppelen Breijer get.: vader Huich Cornelissen

  12-9-1624 Rijck Dirck Jansen in Brouck get.: vader meu en swaegre van Ameide Aert Jansen Snouck

 • [2]

  12-9-1624 Hilleke Jacob Adriaensen uiy Tienhoven get.: vader bestevader de meu

  19-9-1624 Metgen Joost de Schoenlapper get.: vader oom meu

  3-10-1624 Gerrigen Dirck Aertsen Pijnsen get.: vader Cornelis Adriaensz uyt Weverwijck. meu Hilleke van 't kint etc.

  10-10-1624 Niclaes Adriaen Aelbertsen get.: vader genoemd na de overleden bestevaders naem

  7-11-1624 Anneke Theunis Willemsen get.: vader Dirck Schalkens Grietgen etc.

  21-11-1624 Catalijntgen Rijck Dingense bij Ariaentgen Lambertsdr. get.: Stees Ariensen Decker Janneke Aertsdr Arientgen Dircks de dienstmaecht van wijlen Albhert Schalcken de vader, vermits hij se noch niet getrout hadde, weijgerde over de doop van het kint te staen.

  5-12-1624 Leendert Cornelis Adriaensen, won. hofstede van Jan Philipsen, genaemt Den Dool get. vader is tegens expresse belofte absent geweest. Jan Roeloffen mit noch een ander man en vrou.

  12-12-1624 Meijgen Evert Cornelissen get.: vader hysvrou van Cornelis Jansen van Tienhoven Jooske Ariaensdr.de nichte.

  12-12-1624 Adriaen Jan Philipsen

  get.: vader Jan Willemsen Smit Claes Adriaensen Timmerman Ariaentgen Christiaens

  12-12-1624 Anneke Elias Aertsen

  get.: vader Herbert Jansen Aeltgen Christiaens Marighen, huysvr. van

  19-12-1624 Jacob Paulus Roelen van Laeckerveld

  met conscent van predikant van Lexmond get.: de vader selve

  26-12-1624 Dieverke Hendrick Ariensen

  get.: vader selve Cornelis Leenderts Neeltgen Herbertsendr. Stijntge Dircksdr huysvrouwe van Sebasteanen Ghijsberts.

 • [3]

  6-2-1625 Mels Jan Melsen op Laeckervelt

  en get.: vader

  Eechtgen meu Fijlis Aelbertsen Maijken Hendrick Muijens en haer broeder.

  6-2-1625 Herbert Willem Herbertsen

  en is niet lange daerna gestorven

  get.: vader bestemoeder Celijgen oom Gerit Jan Jansen de Ries

  10-3-1625 Niclaes Leendert Adriaenssoon

  get.: vader selve

  27-3-1625 Willem Peter Floren in Brouck

  get.: vader Henrick Willemsz Huych Hendrick, oom Maeijke Cornelis grooten Hendrickx

  3-4-1625 Adriaentje Leenders Niclaessen

  get.: vader oom Stees Joostke de Meu

  3-4-1625 Maeijke Huych Cornelissen, die doentertijt in 't leger was met de wagen van Jacob Govers Verhoeff en oversulx over de doop van sijn kint niet konne staen. get.: bestevader de oom Cornelis meu Maijke

  6-6-1625 Adriaen Willem Jansen Quaeckenaeck

  get.: vader bestvader van Moederssijde oom van de vadersseijde etc.

  26-6-1625 Florus Jan de Wit

  get.: vader oom Adriaen neef Reijer Cornelissen Verkaeyck meu Swaentge Adriaens

  31-7-1625 Leentge Jan Damensen

  get.: vader bestevader Adriaen Lauwerse meu Geertje Damense Adriaentje Lambertse, wed. van Jan Cornelissen Backer beijden mortua.

  4-9-1625 Stijntje Cornelis Cornelissen de Aenwas

  get.: de bestevader vader selve de broeder Huijch en broeders huysvrouw Aeltje

  25-9-1625 Meijje Dirck Jansen de Best

  get.: de beste vader vader selve de broeder Huijch en broeders huysvrouw Aeltje

  11-12-1625 Cornelis Dirck Anthonisse

  get.: vader Bestevader van Ameijde Anneke Floren

 • [4]

  18-12-1625 Aeltje Herman Ghijsbertsen aan de Souwendijk

  en Aeltjen Christianen

  Dirck get.: vader Herman hysvrouw van Jan Claessen a/d Souwendijck dochter van Jan Hubertsen Maijke Ghijsbert Jaspersen Geerlof Adriaensz Aeltje Christiaensdr. de vader was overleden.

  26-12-1625 Marijke Cornelis Jan-Berense in Meerkerksbroek

  get.: vader oom Adriaen Jansen nichte Swaentje, huysvrouw van Adriaen Aalbersen Leentge Raeymaeckers.

  18-1-1626 Dirck Jan Jansen

  get.: vader bestevader Jan Geritsen Seger Nicasij en mijn dienstmaecht Adriaentje zijnde meu.

  29-1-1626 Dirck Willem Jansen Quaeckenaeck

  get.: vader Claes Adriaensen timmerman ende de dienstmaecht van de vader van 't kint.

  5-2-1626 Jan Willem Adriaensen, de creupelen breijer

  get.: vader Jan Lauwerense Schipper Jan Petersen op den heuvel Geertje Adriaensdr, huysvrouw van Jan Damense

  12-2-1626 Jan Jan Jansen in Brouck

  get.: vader Oom Marcus Meu Adriaentken, huysvrouw van Nicolaes Joachims

  5-3-1626 Marike Thomas Adriaensen in Brouck

  get.: vader meu Ghijske Hilleke Boeven

  23-3-1626 Aert Hendrick Gerrit Coenen

  get.: vader

  twee oomen Dirck ende Jan Aertsen Pijnsen en de dochter van Jacob Goverse aen de dijck.

  2-4-1626 Dingense Rijck Dingense

  get.: vader Aert Jansen van Wel de meu Maeijke Dingensdr Janneke Anthonisdr, huysvrouw van Niclaes Dingens

  30-4-1626 Beerent Philips Barents

  get.: vader de broeder Jan Beerentse Adriaentje Lambertsdr, wed. van sa. Jan de Backer Gedoopt van mijn swager Ds. Hermanno Artopao, predikant tot Leerbroek.

 • [5]

  6-6-1626 Pieterke Nicolaes Jochumsen in 't Broeck

  get.: vader Theunis Cornelisse van Ameijda Aetje Jochumsdr, de meu neelie Ghijsbertsdr in 't Broeck

  11-6-1626 .......... Bert den Haeck

  get.: .........

  5-8-1626 Mels Jan Aertsen van Wel

  is cort daerna gestorven. get.: vader bestevader

  20-8-1626 Sijke Wouter Jansen de metselaer

  get.: vader oom Cornelis Hilleke Aertsdr Pijnsen Agnietje Hendrickxdr

  1-10-1626 Claeske Seger Nicasij schoumaecker

  get.: vader oom Gerrit Jansen Marike Dircksen, huysvrouw van Jan Jansen

  1-10-1626 Metje Jan Adriaensz uit Ottoland, won. in de Weverswijck.

  get.: vader sijn broeders wijff Hubertje en de jongedochter genaemt Heilje.

  12-11-1626 Lijnje Dirck den Engelschen Barke

  get,: vader Tomas Eduwardts, de stieffvader van van de moeder van 't kint Jan Petersen op den Heuvel Lijsbet Jans van Werckhoven

  19-11-1626 Peter Hendrick Jansen timmerman op de Burggraeff

  get.: vader

  Jan Barentse

  Arris Petersen, oom Heiltje Peters, de meu

  26-11-1626 Geertje Peter Sebasteaensen, won. op dit eijnd van Lakervelt

  get.: vader Willem Ignissen Geertje, huisvr. van den Heijnen Hendrick Martijntje Claesse, de meu

  3-12-1626 Dingentje Claes Dingensen

  get.: vader oom Rijck Dingensen meu Maeijke Dingense Maeijken Theunis

  10-12-1626 Aentge Jan Segersen

  get.: vader oom Baujen bestemoeder Meijse Segers Dingentje Segers, de meu

  17-12-1626 Herbert Willem Herbertsen

  get.: vader de oom Jacob de neef Roel Jansen de Rie meu Aeltje, won. in Schoonderwoert

  17-12-1626 Aert Huich Cornelissen

  get.: vader de broer Cornelis Cornelissen Urbaen Pijbebetaln, zijnde swager Heiltje Jacobsdr. uit Broeck

 • [6]

  22-2-1627 Jan Dirck Jan-Rijcken in Broeck

  get.: vader Sebasteaan Ghijsbertsen Swaentje Claesdr.

  11-3-1627 Maeijke Leendert Adriaens Verhoeff

  get.: vader oom Cornelis Leendersen meue Marrichje nichte Lijske Gosensdr.

  26-3-1627 Adriaentje Jan Philipsen

  get.: vader enige vrienden van Jan Philipsen.

  26-3-1627 Rudolph ick (soms Philips Barents?)

  gedoopt door swager Ds.Hermanno Artopao predikant tot Leerbroek get.: vader Hermannus Artopaus Petrus Artopaus Mayke Artopaus die is gestorven op de laetste juli 1630

  1-4-1627 Floorke Theunis Willems Schipper

  get.: vader Theunis Willems Hilleken Peter Flooren en de dogter van Cornelis Flooren

  1-4-1627 Adriaen Jan Cornelissen Boeff

  get.: vader Jan Cornelissen de oom Adriaen Hendricksen de meu Anneke huisvrouw van Ghijsbert Hendricksen

  22-4-1627 Geertje Jan Jansen van de Baseldijck

  get.: vader en moeder en Aeltje Herberts.

  29-4-1627 Haesje Adriaen Dircksen Oscamp

  get.: vader Adriaen Dircksen de oom Claes Dircksen het outste dochterken bij Willem Adriaensen

  6-5-1627 Jan Hendrick Adriaensen

  get.: vader oom Jan Claesen van Hoornaar de nichte Stijntje, dienende bij de kinderen van Cornelis Verkaayck

  6-5-1627 Ghijsbertje Peter Goversen

  get.: vader Peter Adriaensen de Wever de bestemoeder

  3-6-1627 Stijntje Willem Jansen Quaekernaeck

  get.: vader Sebasteaen Cornelissen Lijsje Groot Hansen Neelge Huygen van Hoornaar

  17-6-1627 Stephen Jurrien Jansen cleermaeker

  get.: vader bestevader Jacob Volckersen, schoolmr. alhier de oom Stephen Jansen meu Anneke

  8-7-1627 Neeltje Peter Aertsen aen de Souwendijck

  get.: vader Elske, huysvr. van Jan Hubertsen Joostke Jerouijnen

 • [7]

  8-7-1627 Elsje Claes Alertsen molenaer

  get.: vader Jan Aertsen van der Dussen de swager, Annetje Alards de meu, Anneken Floren, staende in eens anders plaetse.

  15-7-1627 Ariaentje Jielis de Cladder op 't eind van Lakerveldt

  get.: vader Willem Ignissen de huisvr. van Paulus Roelen

  29-7-1627 Jacob Mercelis Centen uit Broeck

  get.: vader Sijmen Ghijsbertsen Joris de Munnick uit Leerbroeck Heiltje Jacobsdr, de meu

  26-8-1627 Nieske Peter Adriaensen de wever

  get.: vader oom Claes Adriaensen en de bestemoeder.

  2-9-1627 Dirck Sebastean Ghijsbertsen

  get.: vader bestevader Dirck Dircksen Swaentje Nicolaesdr.

  9-9-1627 Herbert Cornelis Herbertsen op Laeckervelt

  get.: vader oom Willem Herbertsen meue Anneke Herbertsdr.

  30-9-1627 Anneke Leendert Nicolaessen

  get.: vader bestevader Adriaen Petersen mijn huysvrouyw Sara ende meu Engeltje

  14-10-1627 Anneke Geerlof Petersen aan de Baseldijck

  get. vader Vas Sijmensen Maijke Sijmonsdr. Sijtje Adriaens, huysvrouw van Peter Petersen.

  28-10-1627 Neeltje Willem Adriaensen den Breijer

  get.: vader Meester Jacob Joostke Heijndricks, huysvrouw van Claes Adriaensz.

  4-11-1627 Grietje Dirck Anthonissen over de Veerbrugh

  get.: vader bestevader Theunis Cornelissen Stijntje van Ameijde, de meu van Dirck Anthonissen

  25-11-1627 Jacob Joost de tromslager

  get.: vader zelfs oom Herbert Lambertsen Claeske Lambertsdr, de meu

  2-12-1627 Jan Reijer Adriaensen Verhoeff

  get.: vader bestevader Adriaen Jansen de oom Jan Adriaenssen de Witt Dirckje, huysvrouwe van Cornelis Leendertsen

  16-12-1627 Adriaentje Gerardt Jansen

  get.: Vader bestevader Jan Centen bestemoeder Lijske Aertsdr. Lijske Jaspers de meu

 • [8]

  6-1-1628 Cornelis Cornelis Jansen uyt Thienhoven

  get.: vader zelve Dirck Aertsen Pijnsen Pons Aertsen van Achthoven Maeyke Cornelis, de meu oock van Achthoven

  6-1-1628 Marike Evert Cornelissen de Reus

  get.: de vader en moeder

  27-1-1628 Dirckje Claes Dircksen Oskamp

  get.: de vader Oom Adriaen Dircksen de bestemoeder Adriaentje Jeroenen en de huysvrouw van Dircksen Oscamp.

  3-2-1628 Franck Sijmen Hendricksen

  get.: de vader oom Huych Hendricksen Gerrit Petersen Boelen bestemoeder Claeske van Noordeloos

  11-4-1628 Jasper Ghijsbert Jaspersen

  get.: de vader Adriaen Petersen den Decker Marike Sweeren.

  20-4-1628 Adriaentje Cors Jacobsen in Meerkerksebroek

  get.: de vader Jacob Govertsen Verhoeff Dirckje de Meue Maeijke Jacobs sijn buyrwijff.

  27-4-1628 Aeltje Wouter den Metselaer

  get.: de vader sijn broeder Aert in Weverswijk Geertje Ghijsbertsdr, Verkerck, huysvrouw van Claes Molenkerk en Janneke Aerts

  4-5-1628 Neeltje Onze schout Frans Jansen

  get.: de vader Adriaentje Jansdr de Rie, de meu.

  25-5-1628 Nicolaes Hendrick Segersen Verduyn

  get.: de vader beijde bestevaders van wedersijden ende Anneke Dircks, de huysvrouw van Jan Segersen.

  8-6-1628 Willem Jan Jansen Spoor

  get.: de vader Jan Aertsen Pijnsen Jan Cornelissen de Cort Meychje Jacobsdr. Verhoeff

  8-6-1628 Govert Leendert Adriaensz Verhoeff

  get.: de vader Thonis Aertse, de oom Reijer Adriaensen Verhoeff Mayke Adriaensdr Verhoeff de meue.

  13-7-1628 Geertje Hendrick Aertsen Pijnsen

  get.: de vader oom Jan Aertsen Pijnsen Meu Anneke Aertsdr. Pijnsen

  3-8-1628 Peter Jan Adriaensen wonende Weverswijk

  get.: de vader de swager Adriaen Jansen, uyt Leech-Blocklant

  3-8-1628 Seger Jan Philipsen

  get.: de vader Aert Janse van Wel Claes Adriaensen, timmerman Maeyke Segertsdr, de meue

 • [9]

  3-8-1628 Peter Cornelis Claessen van HoornaarWon in Meerkercksbroek

  get.: de vader Seger Nicaij bestemoeder Aentge

  17-8-1628 Adriaentje Hendrick Jansen Timmerman op de Burggraeff

  get.: de vader Thomas Beerentse Jannegen Petersdr uyt de Weverswijk, de meue

  14-9-1628 Lauwerens Jan Lauwerensen, schipper

  get.: de vader Dirck Adriaensen Spies Anthony Jansen van Werkhoven Leentgen Schalkensdr, huysvrouw van Ghijsbert Jaspersen.

  14-9-1628 Adriaen Joost Adriaensen aan de Souwendijck

  tweeling en get.: de vader

  Adriaentie

  4-10-1628 Dingentje Jan Aerts van Well

  get.: de vader swager Frederick Jacobsen bestemoeder Claeske Dingens Mayke Dingendr., de meue.

  19-10-1628 Sebasteaen Leendert Cornelissen op Siessenhofstede

  get.: de vader

  19-10-1628 Adriaentje Jan Jansen

  get.: de vader

  19-10-1628 Jannege Willem Jansen Quackernaeck

  get.: de vader en moeder.

  16-11-1628 Peter Willem Herbertsen timmerman

  get.: de vader de oom Winant Petersen de Rie van Lexmondt adriaen Jansen, de swager van Asperen doch is onlangs daerna gestorven.

  14-12-1628 Joost Claes Molenaer

  get.: de vader Wouter Mathijsen, molenaer van Braeckel Jan Ghijsbertsen Verkerck van Ameijde

  21-12-1628 Jacob Frederick Jacobs

  get.: de vader Beerent van Boeckholt, de swager van Ameijde IJffert Jansen van Wel, de bestevader Maijke Jacobsdr., de meue.

  21-12-1628 Jan Philips Beerentsen

  get.: de vader Heijman Cornelissen Beligen Jansdr.

  26-12-1628 Anneke Thomas Adriaensen

  get.: de vader Jan Petersen Rouck, de swager Neeltjen Sijmen Prijs Beerentsdr.

  1-2-1629 Maijke Peter Sebasteaensen won. op 't eijnd van Laekervelt

  get.: de vader de meue Aentje Claesdr. Aechje Aelbertsdr. van Laekervelt

  12-4-1629 Grietje Jan Corssen in 't Brouck

  get.: de vader Gerrit Sebasteaensen Weijntje, huysvrouw van Adriaen Dircksen Oscamp

 • [10]

  19-4-1629 Elisabeth Gerrit Jansen

  get.: de vader Claes Dircksen de swager Lijske Aertsdr, de bestemoeder Mayke Cornelisdr de meue uyt 't Leecheijndt van Middelcoop.

  26-4-1629 Anneke Peter Govertsen

  get.: de vader Jan Govertsen, de broeder Metgen, de bestemoeder uyt 't Leecheijndt van Middelcoop

  17-5-1629 Allert overleden Allert Jansen

  naer sijn gestorven vadersnaem get.: bestevader Sebasteanen Jansen van Cleijn Ammers Claes Allertsen Molenaer Janneke Aertsdr, de huysvrouwe van Frederick Jacobsen.

  31-3-1629 Marige Dirck Jansen de Best

  get.: de vader

  bestevader Seger Jansen Verduijn ende Divertje Anthonisdr, huysvrouw van Pieter Willemse op Noordeloos

  7-6-1629 Cornelis Huich Cornelissen

  get.: de vader Jan Huijbertsen Hendrickjen, de bestemoeder

  2-8-1629 Gerhardt Dirck Evertsen Engelsman, sijlde in barker.

  get.: de vader Meester Jacob, onse schoolmeester en de bestemoeder van Gorrichem

  9-8-1629 Geertje Cornelis Sueren

  get.: de vader heeft er niet bijgestaen, overmits hij uyt het dorpe was arbeijden in beijerlant.

  get. was Ghijsbert Jaspersen Marike Suers, de bestemoeder Anneke Meertensdr, de meue.

  16-8-1629 Dirck Andries Huygens

  get.: de vader Adriaen Huygens, de oom Dirck Dircksen, de oom van moederszijde, won. in Neerslingerlant Anne Jansdr, de huysvrouw van Anthonis dirckse 'won. in Peursum.

  4-10-1629 Grietje Dirck Anthonis won. aan de Veerbrugh

  get.: de vader bestevader Anthonis Cornelissen van Ameijda Beerent Hendriksen, schoenmaecker van Gorinchemende Stijntje.

  4-10-1629 Aeltje Beerent Heijndricksen, schoenmaecker van Gorrichem

  get.: de vader Dirck Anthonissen en de moeder selve.

  11-10-1629 Jan Hendrick Segersz Verduijn

  get.: de vader Phop Huugens Anthonis Aert en de huysvrouw van Cors Jacobs

  11-10-1629 Stijntgen Frans Hieronymissen, ruiter onder de doorluchtige Hertog van Buillon, also sijn huysvrouw onlangs bevallen was en hij met sijn huysvrouw neffens ander mar.... in ons dorpe een dach of twee offe drie verbleeff en vertoeffde ende is genoemt Steijntgen. get.: de vader en nog een ander.

 • [11]

  22-11-1629 Anthonis Hubert Anthonissen aan de Soouwendijck

  get.: de vader Dirck Dircksen Gerrit Cornelissen won. tot Ameijda Leentje Anthonis, de bestemoeder.

  29-11-1629 Aeltge Nicolaes Dircksz de Jongh get.: de vader Jacob Ghijsbertsen van Leerdam

  26-12-1629 Anneke Jan Cornelis Boeven

  get.: de vader Ger.und Aertsen in Meerkercksbrouk Sara Rudolphi, mijn huysvrouw Aeltje Franks, huysvrouw van Johan de Wit in Broeck

  10-1-1630 Dirck Theunis Willemsen Schipper

  get.: de vader Seger Nicasij Adriaentje Dircksdr.

  10-1-1630 Stijntge Cornelis Cornelissen de Aenwas

  get.: de vader oom Huich Cornelissen en sijn Huysvrouw.

  24-1-1630 Phanius Mattheus Fransen, een heijdense Mr.

  get.: de vader en enig ander

  7-2-1630 Geritge Mercelis Centen

  get.: de vader

  28-2-1630 Jacob Jurrien Jansen, ............Meerkerke

  get.: de vader Meester Jan Anthonis Jansen Werckhove Adriaentje Dircks

  7-3-1630 Celijgen Willem Herbertsen Timmerman

  get.: de vader de oom Cornelis Herbertsen op Laeckervelt de meu Anneke Herbertsdr op Laeckervelt Beertje Dircks, de huysvrouw van Wijn. Petersen de Rie, timmerman in Lexmondt, doch is onlangs gestorven.

  26-3-1630 Adriaentje Elias Aertsen Staut

  get.: de vader oom Peter Adriaensen de Grooten bestemoeder Jannigje, wed. van Adriaen Petersen den Grooten za. Engelken Aertsdr. de meue.

  26-3-1630 Elisabeth Rijck Dingensen

  get.: de vader Jan Aertsen van Wel.

  4-4-1630 Lijsje Sijmen Hendricksen

  get.: de vader Peterken, huysvrouw van Peter Floren in Broeck meue Glorigen Hendericksdr, meue.

  4-4-1630 Neelgen Cornelis Herbertsen op 't eijnd van Laeckervelt Bertje, huysvrouw van Willem Herbertsz. Marigen Adriaensdr, huysvrouw van Jacob Herbertsen op Laeckervelt.

  11-4-1630 Neelgen Frans Jansen Hackert, onze schout

  get.: de vader Elske, huysvrouw van Ghijsbert Jansen Hackert ende Adriaentje Dircks, huysvrouw van Jan Jansen de Rie.

 • [12]

  18-4-1630 Pieter Hendrick Jansen timmerman op de Burghgraeff.

  get.: de vader Jan Arrissen uyt het Leecheijndt van Middelcoop Jan Adriaensen van noordeloos Ootge, de bestemoeder van het kint En is den 2 dach daerna gestorven.

  25-4-1630 Herman Bert den Haeck op dit eijnd van Lakervelt

  get.: de vader en moeder.

  30-5-1630 Adriaen Cornelis Jansen uyt Tienhoven, won in Meerkercksbroeck

  get.: de vader Cornelis Adriaensen uyt de Weverswijk Cornelis Hendricksen van Achthoven en Adriaentje

  6-6-1630 Henderick Willem Jansen Quakernaeck

  get.: de vader Doch is corte daerna gestorven.

  6-6-1630 Jan Jan Philipsen de Ridder

  get.: de vader Aert Jansen van Berg Ambacht Eechje Segers, de meue van het kint.

  6-6-1630 Jurrien Van een seeckere vrouw, die hier gecomen was, omme in de paerdenmerckt yet te vercoopen en is hier bevallen, welcke kint na voorgaende ondersoeck haren geloofs en persoon gedoopt en genaemt is Jurrien. Met goedvinden van de kerckeraet.

  13-6-1630 Claertje Jan Jansen Spoor int Broeck

  get.: de vader Reijer Cornelissen Verkayck Lijske, huysvrouw van Dirck Dircksen Wiltschut.

  1-8-1630 Jacob Dirck Nicolaessen van Cockingen, laeckenvercooper won. tot Meerkerck

  get.: de vader Weijntge Cornelis

  29-8-1630 Dirck Sebasteaen Ghijsbertsen int Broeck

  get.: de vader Dirck Dircksen Wiltschut en sijn huysvrouw Lijsge.

  26-9-1630 Jan Cornelis Jansen

  get.: de vader de bestevader Aert Christiaensen Adriaentje Jansdr, meue van het kind Engeltje Aertsdr, meue van het kind

  8-10-1630 Ignus Claes Ignussen

  get.: de vader Huych Hendricksen van Nes Machtelge won bij de groote Hendrick

  24-10-1630 Aertge Pieter Aertsen aan de Souwendijck

  get.: de vader Jaepke, sijne huysvrouw, voordochter en ...en . dochter wonend bij de langen Ghijsbert int Broeck. Dit kint is onlangs daerna gestorven.

  31-10-1630 Anneke Leendert Cornelissen, alias Waechhals won. int Meerkercksbroek

  get.: de vader bestemoeder Aelge Heijmans.

 • [13]

  7-11-1630 Adriaen Peter Adriaensen de Wever

  get. de vader

  Leentgen Godeschalcken, huysvrouwe van Ghijsbert Jaspersen

  14-11-1630 Adriaantge Stees Adriaensen de Decker

  get.: de vader de bestevader Adriaen Petersen Grietge Adriaensdr.

  21-11-1630 Dirck Jan Jansen

  get.: de vader Jacob Jans, de oom Meerten Dircksen, oom van moederszijde Neeltgen Dircksdr, meu van moederszijde

  21-11-1630 Maeike Maeijken Henderikx, alias Theunen Gislaecht op Lakervelt

  get.: de moeder Maeijken voorseijd Aachtge Aelberts quoniam pater ignorabatur (aangezien vader onbekend)

  5-12-1630 Aelbertge Claes Molenaer

  get.: de vader Geertken Adriaens, huysvrouw van Jan Damensen.

  5-12-1630 Ghijsbert Sebasteaen Jacobsen Vermeij

  tweeling en 1e kind: get. de vader

  Lijske Jan Petersen Jan Jansen en Anneke Jacobs

  2e kind: get. de vader Cornelis Sweeren, Mayken Jacobs.

  26-12-1630 Neelken Dirck Anthonissen aan de Veerbrugh

  get.: de vader Adriaen Heijmansen, won. tot Ameijde Geertje Jielis, huysvrouw van Theunis Cornelisse van Ameijde Geertke Ghijsberts Verkerck, huysvrouw van Claes Allartsen, molenaer.

  1-1-1631 Aeltgen Peter Gerritsen

  get.: de vader Jan Petersen op de hoocht Anneke Gerrits Engelken Aerts, de meijen van beijde seijden.

  9-1-1631 Stijntge Peter Govertsen de wever op 't kerkhoff

  get.: de vader Govert Petersen, de voorsoon.

  6-2-1631 Stijntge Henderick Segers int Broeck

  get.: de vader Seger Nicasij, schoenmaecker Hillichge, huysvrouw van Jan Cornelisse alias Boeven en de dienstmaecht van Seger Jansen Verduijn, genaemt Maijke Peters van Ameijda

  20-2-1631 Pieterken Geerlof Petersen

  tweeling en get.: de vader

  Beatris Dirck Petersen ende Peter Flooren int Broeck Dievertke, huysvrouw van Crijn Frederiksz, Anne Jans, Lijske Adriaens en Machtelge woonende bij de Groote Zeederik.

  27-2-1631 Dirck Claes Dircksen de Jongh

  get.: de vader Seger Nicasij schoenmaecker geertge Sebasteaen.

  6-3-1631 Lijsge Fije Aelbertsen dit eijnde van Laekervelt

  get.: de vader Aechtge en Grietje Aelberts, de meuen.

 • [14]

  10-3-1631 Cors Jan Corse in 't Broeck

  get.: de vader Peter Ghijsbertsen Geertge, huysvrouw van Gerrit Sebasteaensen.

  17-3-1631 Claesge Cornelis Claesz. won. in 't Broeck

  get.: de vader

  Adriaentgen, huysvrouw van Jacob Herberts dochter Joopge Feroijnen int Broeck

  29-5-1631 tweeling

  Jaques en Grietje

  Twee kinderen van eene vrucht van eene soldaete vrouw, dewelke, zoals sij seijde uit Vlaerding quam en in onse plaetse beviel.

  get.: Willem Herbertsoon Dirck Evertsen Engels (... man?) Metge Segers Bertge Peters

  26-6-1631 Aert Leendert Adriaensz Verhoeff

  get.: de vader Gerrit Aertsen, de oom Jan Adriaensz de With Anneke Goosensdr.

  3-7-1631 Willem Wouter Willemsz van Acquoij

  get.: de vader Claes Dingensen Claesge Dingens, de bestemoeder

  10-7-1631 Dirck Hendrick Aertsen Pijnsen

  get.: de vader Dirck Aertsen Pijnsen Jan Jansen, de gewesen swager Geertge Jansdr, huysvrouw van Wouter de metselaer.

  24-7-1631 Jan Leendert Claessen

  get.: de vader Grietge Aertsdr, huysvrouw van Stees Adriaensz.

  14-8-1631 Peter Hubert Anthonissen aan de Souwendijck

  get.: de vader Claes Dingensoon

  11-9-1631 Herbert Willem Herbertsen, timmerman tot Meerkerk.

  get.: de vader Jan Herbertsz.

  18-9-1631 Rudolf ?

  get.: de vader

  Gedoopt door Ds. Hermanna Artopao, predikant te Leerbroek, mijn swager

  get. ds Hermanno voornoemt Wouter Ghijsbertsen, secretaris tot Heijcop en Rijntsche Rudolphdr.

  1-10-1631 Drie kinderen Jan Willemsoon, smidt tot Meerkerck

  Claes Hendrick Elisabeth

  get.: de vader en de moeder Aektge Herberts IJchgedr van Herbert Jansen timmerman

  2-10-1631 Jan Cornelis Jansen de Rie

  get.: de vader Seger Nicasij, schoenmaker tot Meerkerck Sijtge Jans de Rie

  2-10-1631 Stijntje Huich Cornelisz

  get.: de vader Jannigje Aertsdr.

  16-10-1631 Jan Jan Jacobsen Verhoef

  get.: de vader , zie Rutger Franse Bruijnee

 • [15]

  16-10-1631 Emmichje Anthonis Jansen van Werckhoven, secretaris van Meerkerck

  get.: de vader zie Rutger Fransen Bruijnee.

  16-10-1631 Rutger Peter Fransen Bruijnee, schoolmeester tot Meerkerck

  get.: de vader Engeltjen Aerts Aeltje Christiaans Lijsbetje Jans en de brouster in de 3 snoure in Gorinchem

  23-10-1631 Baetge Dirck Eversen den Engeltschen Barke

  get.: de vader Gerrit Cornelissoon schoenmakers Geertje Adriaensdr. Geertge Ghijsberts Verkerk.

  13-11-1631 Aert Jan Aertsoon Pijnsen

  get.: de vader Hendrick Aertsen Pijnsen Hendrick

  27-11-1631 IJefken Lambert Aertsoon van Well

  get.: de vader Frederick Jacobsz. Pleuntgen, de bestemoeder Maijken Jacobs Os

  27-11-1631 Basteaen Gerardt Jansoon

  get.: de vader Ott Aerts Vermeer Maijken Cornelisdr. uyt het Lecheijndt van Middelcoop

  18-12-1631 Jacob Willem Jansen Quakernaeck

  get.: de vader en moeder

  22-1-1632 Jacob Jurrien Jansen, cleermaaker tot Meerkerck

  get.: de vader Jan Jacobsen Verhoeff Lijntge Frenand, de bestevader.

  5-2-1632 Mels Frederick Jacobsen

  get.: de vader Aert Janssoon van Wel, de bestevader Jaepge Jacobs

  1-3-1632 Jan Frans Jansz Hacker, onse schout

  get.: de vader Roel Jansoon de Rie Willem Herbertsoon staende in de plaetse, so ick meen van de ander Adriaentge Jans de Rie

  15-3-1632 Seger Dirck Jansz de Best

  get.: de vader de bestevader Seger Jansen Verduijn Jan Segers en de moeder.

  22-3-1632 Neeltgen Jan Cornelisz, alias Boeven

  get.: de vader Aecht Pieters Merritgen Cornelisdr.

  8-4-1632 Hendrick Ghijsbert Ghijsbertsz in 't eijnde van Broek

  get.: de vader Stijntge Dircks Jannigje Claas, huysvrouw van Hendrick Adriaensz

  8-4-1632 Maijke Thomas Adriaens int Brouck

  get.: de vader de bestemoeder van Ameijde Heijltge Adriaensdr van Hoornaar, de meue.

 • [16]

  15-4-1632 Basteaentge Leendert Cornelisse, alias Waechhals

  get.: de vader en moeder

  22-4-1632 Peter het knechtgen van Cornelis Peters op de Burggraef met voorafgaande afvraginge van het geloof en onder belofte van neerstelijk te kercke te sullen comen.

  get.: Gijsbert Jaspersz Maijke, de dienstmaagt van Jan Beerents op de Burggraeff bij welcke .. het jongsken diende.

  29-4-1632 Leonardt Reijer Adriaenssoon Verhoeff

  get.: de vader Cornelis Leenarsen Stolckenaer Reijer Cornelisz Verkaick Swaentje Adriaans Verhoeffdr.

  10-5-1632 Adriaen Rijck Dingensz

  get.: de vader Sebastiaen

  3-6-1632 Cornelis Dirck Anthonissen aan de Veerbrugh

  get.: de vader de bestevader Anthonis Cornelisz van Ameijde

  29-7-1632 Marrigen Robert Maertenszoon Weu, (?)

  get.: de vader Hendrick Lambertsz, de oom Eerkge Lambertsdr, de meu

  5-8-1632 Adriaen Peter Aertsen aan de Souwendijck

  get.: de vader Dirck Chijs IJmbertsoon op Lakervelt

  26-8-1632 Ch...nis Cornelis Herberts op 't eind van Lakervelt

  get.: de vader de bestemoeder van de Diefdijck.

  26-8-1632 Willem Arien Hendricks op t eind van Lakervelt

  get.: de vader

  9-9-1632 Neeltge Cornelis Dircksz, snijder opt Lakervelt

  get.: de vader Dirck Ghijs IJmbertsoon op Lakervelt Marige, weduwe van Hendrik Willems sa. Neeltge Hendrickdr op Lakervelt

  23-9-1632 Adriaen Elias Aertsoon Stout

  get.: de vader Aert Christiaensz Stout Thomas Janssoon uyt Heijcop Aertge Adriaensdr.

  21-10-1632 Pieter Jan Philipsoon get.: de vader de meu

  21-10-1632 Adriaen Bart de Haeck op 't eind van Laekervelt

  get.: de vader Adriaen Hermantsoon uyt Overboycoop onder Schoonderwoert Dirck Theunissoon.

  11-11-1632 Aert Jan Aertsz van Well

  get.: de vader Lambert Aertsoon van Well Maijken Dingens

  25-11-1632 Jan Cors Jacobsen int Meerkercksbroek

  get.: de vader Dirck Claessen, onse laekencooper Aert Cornelisz. JM van Schoonhoven. Dirckje Jacobs, de meu van Schoonhoven.

  2-12-1632 Jefke Mercelis Centen int Meerkercksbroek

  get.: de vader

 • [17]

  9-12-1632 Cornelis Cornelis Jan Beerentsoon int Meerkercksbroek

  get.: de vader en moeder Willem Adriaensz Schirk

  16-12-1632 Marigen Theunis de Snijder aan de Bazeldijk

  get.: de vader Marige Hendrixdr. aan de Bazeldijk

  23-12-1632 Grietje Philips Beerentsoon

  get.: de vader Baetje Cornelisdr, huysvrouw van Gerrit Cornelis, schoenmaker Jannigje Hendrix

  30-12-1632 Emmige Anthonis Janssoon, secretaris alhier

  get.: de vader Theunis Cornelis Jannige Christiaens

  13-1-1633 Ghijsbert Claes Aellertsoon Molenaer

  get.: de vader Jan Ghijsberts Verkerck van Ameijde Jan Aertsz, timmerman tot Ameijde Maeijgh Joosten en bestemoeder

  13-1-1633 Neeltgen Dirck Nicolaessoon, lakencooper alhier

  get.: de vader Jaepken Lubberts Merritgen Corstendr.

  20-1-1633 Ghijsbert Hendrick Aertsz Peijnse

  get.: de vader Jan Aertsz Pijnsen Jannigje Ghijsen, weduwe van Aelbert Herbertsoon sa.

  3-2-1633 Meerten Cornelis Sweeren

  get.: de vader Annege Meertens, de moeye

  10-2-1633 Peter Sijmen Hendricksoon

  tweeling en get.: de vader

  Metge Geertje Petersoon Adriaen Hendricksoon Henrick Gerritsen Voelen van Noordeloos de bestemoeder Claesge van Noordeloos Mayge, huysvrouw van cornelis Hendricks op Burggraef

  10-2-1633 Adriaentje Basteaen Jacobsen Vermeij

  get.: de vader Huych Hendrickssoon Annige Jooris

  24-2-1633 Cuniertje Stees Adriaensz de Decker

  Aert Lambertsoon, de bestevader won. op Lakervelt Grietge ende Joostke Adriaensdr de moeyen won. beijde onder ons

  17-3-1633 Jacob Jan Jans van Herwijnen

  get.: de vader Seger Nicasij Jaepke, de bestemoeder

  28-4-1633 Aelbertge Cornelis Janssoon in Meerkercksbroeck

  get.: de vader Hendrick Janssoon, de oom Adriaentje Adriaens Verhoeff.

  26-5-1633 Claes Jan Corsten int Meerkercksbroeck

  get.: de vader Neeltgen, huysvrouw van Ghijsbert Ghijsbertsz in Meerkercksbroek

 • [18]

  2-6-1633 Lodewijck Peter Govertsen Wever op het Kerckhoff

  get.: de vader

  9-6-1633 Gerrit Gerrit Jans sa

  get.: Jan Geritsen, de bestevader Seger Nicasij Grietge Jansdr de meuye Het kind is geboren 10 of 11 dagen na de doot en overlijden van de vader.

  30-6-1633 Grietge Jacob Herbertsen op Lakerveldop versoeck van Ds. Julius, predicant tot Lexmondt op tijt tot Heijcop den dienst des Godswoort waarnam.

  get.: de vader Geerigje, de huysvrouw van Cornelis Herberts op Lakerveld

  14-7-1633 Jannigi Cornelis Jansen

  get.: de vader en de moeder Elias Aertsen Stout Maijghen Cornelis won. op 't Leegheijndt van Middelcoop

  28-7-1633 Jantge Franck Jansen op dit eijnd van Lakerveld'

  tweeling en Willemke

  get.: de vader Jan Ghijsbertsz de Dansser de huysvrouw van Paulus Roelen Aechtge Aelberts en noch ene vrouwe. De kinderkens sijn events daaraen gestorven.

  4-8-1633 Willem Dirck Jansz de Beste

  get.: de vader Sijmen Jansz de Best Jan Segersz Verduijn Anneke Jacobs, huysvrouw van Mercelis Centen in Meerkercksbroek

  4-8-1633 Jan Jan Jansz aan de Baseldijck

  get.: de vader

  8-9-1633 Cornelis Hubert Theunissoon aan de Souwendijck

  get.: de vader Claes Dingensoon Maijgen Theunis, de moeye

  26-11-1633 Stijntge Aert Cornelisz Blommert, schuytemaker tot Meerkerck

  get.: de vader Geertge Ghijsberts, huysvrouw van Claes Alertsz, molenaar Jannige Corstensdr, de moye

  1-12-1633 Emmige Jan Jacobsz Verhoef

  get.: de vader Govert Jacobsoon Verhoef Adriaentgen Dirckx, huysvrouw van Anthonis Jans, secretaris

  1-12-1633 Geertruijt Jan Aertsoon Pijnsen

  get.: de vader Dirck Aertsen Pijnsen, de oom Merrigen Thomas de bestemoeder Mayge Jans de nichte

  8-12-1633 Cuijnertge Theunis de Snijder aan de Baseldijk

  get.: de vader ..asge, huijsvrouw van Sijmen Hendricksz

  15-12-1633 Metge Claes Adriaensoon timmerman

  get.: de vader

 • [19]

  26-12-1633 Aelbertge Peter Adriaensoon de Wever

  get.: de vader

  29-12-1633 Jacob Willem Cornelissoon de jonge smidt

  get.: de vader Geertge Ghijsberts, huysvrouw van Claes Alertsz molenaer

  1-1-1634 Claes Jan Jansen op dit eijnde van Laeckervelt, met consent van believen van Ds. Julius, predicant aldaer.

  get.: de vader en de moeder Jan Roochussen.

  16-2-1634 Heijman Peter Gerritsoon Schipper

  get.: de vader Annige Gerrits Engelge Aertsdr. de moyen aen wedersijden.

  4-4-1634 Jasper Cornelis Peters Snijders

  tweeling en Hendrick

  get.: de vader Ghijsbert Jaspersen Jan Jansen van Thienhoven Maijge Dircksdr. get.: 2e kind de vader Adriaen Beerentsen Baligen Peters, weduwe van Hendrick Janse won. op den Burggraeff'

  7-4-1634 Cors Cors Jansen leggende voor soldaet te Vueren onder de Drossert van Gorinchem de swager van Jacob Govertsen Vermeij.

  get.: de vader Maijke Jacobs Vermeij, de moy.

  20-4-1634 Jan Adriaen Adriaens Verhoef won. op Den Dool onder Meeerkerk. is genoemd Jan de With.

  get.: de vader

  18-5-1634 Heijndrick Jacob Heijndricksz won. op dit eind van Middelcoop.

  alsoo mijn swager Ds hermannus van huys was en op die tijt in Leerbroek niet gepredickt wiert.

  get.: de vader Cornelis Heijndricksoon, oom won. te Leerdam Nieske Cornelis en buurwijff

  26-5-1634 Annege Anthoni Jansen van Werckhoven, onsen secretaris

  get.: de vader Marijch Dirckxdr. Engelje Aertsdr.

  22-6-1634 Jan Peter Govertsen de Wever

  get.: de vader Hilligi Meertens, huysvrouw van Cornelis Sweeren.

  23-7-1634 Emmichge Jan Jansz van Herwijnen

  get.: de vader Grietje Jansdr de moye van het kint.

  10-8-1634 Susanna Kint van een schamel man, die dooff en stom was, wiens huysvrouw in onse dorpe op dach twee of drie te voren was bevallen.

  get.: Neeltgen Willems Quakernack Jannigie Ghijsberts de vader om sijn stommichh. en doofh. was onbequaem.

  10-8-1634 Lijsbet Leenart Cornelisz, alias Waechals

  get.: de vader

 • [20]

  28-9-1634 Jan Cornelis Jansz

  get.: de vader Peter Aertsen Stout Adriaentgen Jans, de moy Geertje Sebasteaensdr.

  12-10-1634 Merrige Cornelis Jansz de metselaar

  get.: de vader Jannige Jans Machtelge Ghijsberts de moyen van het kint van bijde sijden.

  16-11-1634 Willemke Franck Jansz op dit eind van lakevelt'

  get.: de vader Jannige, de huysvrouw van Paulus Roellen.

  7-12-1634 Cornelis Reijer Adriaens Verhoef

  get.: de vader Peter Adriaens Verhoeff Dionijs Cornelisz. Dirckje Ghijsberts, weduwe van sa. Cornelis Leenerts Stolkenaer

  7-12-1634 Lijsbet Dirck Claesse, laakencooper alhier

  get.: de vader Dirke Lamberts

  7-12-1634 Metgen Frederick Jacobse

  tweeling en get.: de vader

  Jefge Aert Jansz, de bestevader Emmige Goossens Heijlgen Jacobs

  14-12-1634 Aellardt Claes Aelbertsz, Molenaar

  get.: de vader Metgen Aellarts, de mye won. te Ameide

  14-12-1634 Theunis onse schoolmeester Boeckholt

  get.: de vader

  14-12-1634 Elijsabeth Jielis Aeldartsz op dit eind van Lakervelt

  get.: de vader Jannige, huysvrouw van Paulus Roelen.

  25-1-1635 Catalijntgen Jurrien Jansz, lakencooper en snijder alhier

  get.: de vader Wulf Jans des vaders broeder Mayken Jans des vaders suster, de moy Annige Goossens

  19-2-1635 Cornelis Jans Cornelisse op dit eind van Laeckervelt

  tweeling en Meijnsje

  get.: de vader Paulus Roellen, sijn huysvrouw Jannighe

  26-2-1635 Dirckje Elias Aertsen Stout

  get.: de vader Peter Aertsen, de oom Maijge Adriaens, de weduwe van Dirck Adriaensz., de moye van het kint Trijntge Matthijsdr.

  12-3-1635 Aert Jan Philipsen

  get.: de vader Jannige Segers, de moye van het kint.

  15-3-1635 Lijsge Cornelis Herberth op dit eind van Laeckervelt get.: de vader Abraham Theunissen, de oom Annige Herberts Marijge Adriaens, de moye van het kint.

  19-3-1635 Peter Aert Pietserse in Meerkercksbroeck get.: de vader Jan Adriaans, 'won. Weverswijk onder de schoute van Meerkerk. Aachje Pieters, de moye van 't kint.

 • [21]

  19-4-1635 Peter Rijck Dingensen

  get.: de vader Wijn Petersen de Rie, de oom van 't kind. Cornelis Jansz de Rie, de neeff Jannige Theunis, de huysvrouw van Claes Dingensz.

  24-5-1635 Marije Jan Heijndricksz de Lucht in Meerkerksbroek

  get.: de vader.

  24-5-1635 Adriaen Cornelis Cornelisz den Aenwas

  get.: Huijch Cornelisse, de oom v/h kind Vader selvs, vermits hij in 't leger was, soude niet over de doop staan van sijn kint. Lijsje op de hoorgh(?) presenteerde het ten doop. Neelge Meertens aen de Nieuwsteech was mede getuige.

  31-5-1635 Sijtge onze schout Frans Jansz Hackert

  get.: de vader Maijchge Jans van Werckhoven.

  31-5-1635 Neelge Geerloff Petersz.

  get.: de vader Jan Petersen Maijchge Dircks de nichte van den Burggraef

  31-5-1635 Pieter Wouter Pieterse

  get.: de vader Aert Ottens Aentge Pieters, de bestemoeder van het kint.

  7-6-1635 Geertruijt Cornelis Jans in Meerkercksbroek

  get.: de vader Bastiaens Cornelissen Aartje Pieters van Ameijde Meijchge Hendricx van Nes

  7-6-1635 Jan Hendrick Aertsz Pijnsen

  get.: de vader Jan Pijnsen Jan Jansz Mayken, weduwe van Frans de Weu(ch?)

  7-6-1635 Annige Secretaris Anthonis Jans v. Werckhoven

  get.: de vader het welcke gestorven is.

  7-6-1635 Mels Lambert Aertsen van Wel

  get.: de vader Adriaen Hendricxe Adriaentge Cornelis van Cleijn Ammers.

  21-6-1635 Gerrit Aert Cornelissen Blommertm Schuytemaker

  get.: de vader Geertge Ghijsberts Verkerck Jannige Corsensdr

  5-7-1635 Gerrit Huych Claessen in de Tolsteegh

  get.: de vader De bestevader van het kint Claes Geritsz won. in Overslingelant

  12-7-1635 Jan Cornelis Jansz.

  get..: de vader Maijken Adriaens, weduwe van Dirck Adriaensz Spies sa.

  2-8-1635 Peter Sijmen Heijndricksz

  get.: de vader Maijge Jacobs, de craemverwaerster

  9-8-1635 Cornelis Theunis den Snijder aan de Baseldijck

  get.: de vader Metgen Adriaens de Groote.

 • [22]

  9-8-1635 Hendrick Willem Jansz. Quakernaeck

  get.: de vader Geerlof Peterse Annige Aelbertsdr.

  16-8-1635 Aeltge Kind van een schoenlapper genaemt als hij seijt Claes, wiens vrouw in onse dorpe bevallen was en is genoemt Aeltge

  get.: de vader Geertge Basteaens, huysvrouw van Wouter Pietersz

  16-8-1635 Marrige Stees Adriaense Decker

  get.: de vader de bestevader Aert Lambertse won. op Laeckervelt

  23-8-1635 Balige Erris Cornelisz

  get.: de vader Dirck Cornelisz Maijge Adriaens, weduwe van Dirck Spies sal. Bartge Peters de Rie

  23-8-1635 Neeltge Leendert Claessen

  get.: de vader Jannigen Aerts

  30-8-1635 Sweer Cornelis Sweeren

  gedoopt door Rudolphus Artopeum, mijn schoonvader get.: de vader de bestemoeder van het kint Marijge Sweeren.

  11-10-1635 Herbert Jan Herberth op Laeckervelt, also Ds. Julius, predicant van Lexmont van huys was in Oostvrieslant.

  18-10-1635 Barber Willem Cornelisse de jonge smidt

  get.: de vader onze schoolmeester Jan Boeckholt Bartge Peters de Rie.

  18-10-1635 Meijge Huych Cornelisse

  get.: de vader

  25-10-1635 Meijge Aert Ottense uit Meerkerksbroek

  get.: de vader Ott Aertse Vermee, de bestevader vanhet kint Dirckje Ghijsberth

  25-10-1635 Pieter Cornelis Cornelisz op Lakervelt

  de vader om sijn bangiche was uyt de kercke gegaen en niet weder in gecomen. get.: gerrit Pietersz. Theunis Janse Basteaentge

  25-10-1635 Adriaen Claes Adriaensz timmerman

  get.: de vader Peter Adriaensz Dirck Jans van Heuckelum Adriaentge Jans van Kedichem

  25-10-1635 Celigen Gerrit Jacobsz op Lakervelt

  get.: de vader Lijsgen Theunis, de huysvrouw van Jan Herberts op Laeckervelt

  15-11-1635 Cent Ceel Centensen uit Meerkerksbroek

  get.: de vader Jan Petersen uyt Nie(uw)lant Jannigh Aerts van Wel

  15-11-1635 Adriaen Jan Jacobsen de Weert

  get,: de vader Frans Jansen Hackert, onze schout Theuntgen Aerts uyt Broeck

 • [23]

  22-11-1635 Adriaentge Jacob Herbertsen

  get.: de vader Geerige, de huysvrouw van Cornelis Herberthse

  8-12-1635 Aelgen Hendrick Jans, cleermaecker uit Meerkerksbroek genoemd nae haar overleden moeder Aelgen, die op de selve uyre begraven was.

  get.: de vader Cent Aelbertsen, boode van Lexmondt

  26-12-1635 Seger Jan Philipsen

  get.: de vader Thomas Beerentsen Adriaentge Jans

  24-1-1636 Ghijsbert Reijer Cornelisse Verkaijck

  get.: de vader Cornelis Jansen Verkaick, de bestevader Peter Andriesse van Ameijda Folikge Cornelis

  11-2-1636 Peter Dirck Theunissen aan de Veerbrugge

  geproceert bij sijn dienstmaeght buiten houwelicke get.: de vader Theunis Willemse schipper Theunis Willemse huysvrouw Het is daegs daerna gestorven.

  7-2-1636 Lijsge Jan Jansz aan de Baseldijck

  get.: de vader Dirck Aertsz Pijnsen Geertge Cleijne Hendricx, de bestemoeder van het kint Lijsge Adriaens

  6-3-1636 Jacobje Huybert Theunissen aan de Souwendijck

  get.: Dirck Dirckz Jannige Peters, de moeder van het kint Jannige Theunis, de moye van het kint De vader voorzeide kint was om noodige affaire van huys als sij seijde.

  6-3-1636 Jan Jan Joosten, won. aan de Souwendijck

  get.: de vader Ghijsbert Joosten uit Loopick, de oom van het kint. Huybert Claessen van Alblasserdam, de out-oom. Aertje Jans, de moye van het kint.

  18-4-1636 Mechtelge Jan Pijnsen

  get.: de vader Aert Thomassen, de oom van het kint Maijgen Jans

  19-6-1636 Ott Schoolmeester Hendrick

  get.: de vader Jannige Jacobs, huysvrouw van Jurrien Jans, lakencooper.

  3-7-1636 Matthias Jan Herberth, timmerman

  get.: de vader Ds. Edzardus, predikant tot Ameijda Annige Matthijs van Haarlem

  23-7-1636 Pieterke Huich Claesse

  get.: de vader Geertge Basteanen, weduwe van Wouter Petersz

  11-9-1636 Aelbert Peter Adriaensz Weuch

  get.: de vader Fijchje Jansdr, huysvrouw van Claes Adriaensz timmerman

 • [24]

  11-9-1636 Elsge Claes Aellertsen molenaer

  get.: de vader Annige Aellarts, huysvrouw van Wouter Thijssen, molenaer op de Ameijsche Sluys Lijsge Theunis, huysvrouw van Theunis Willemsz.

  18-9-1636 Theunis Jan Gerritsen won. op de hofstede van Seger Jans Verduijn sal.

  get.: de vader Lijntge Pieters

  23-10-1636 Lijsge Jan Cornelisz, op dit eijnd van Lakervelt

  get.: de vader

  30-10-1636 Annige Cornelis Jansz de metselaer

  get.: de vader. Bastiaen Gijsberth, de oom v/t kind Merrighe Jans, de moye

  30-10-1636 Arien Bardt den Haeck op dit eijnde van Lakevelt

  get.: de vader en moeder

  6-11-1636 Grietge Cornelis Claesz : won. Meerkerksbroek

  get,: de vader Jannige, weduwe van Hendrick Adriaensz. Geertge Jans, huysvrouw van Dirck Pijnse

  13-11-1636 Jannige Cornelis Cornelisse den Aenwas

  get.: de vader Peter Adriaensz, de oom van het kint Willem Adriaensz uyt de Weverswijck Maijge Spiessen Aeltge Herberts

  20-11-1636 Marige Hermen Adriaensz

  get.: de vader Dirck Gerritsz uit Langeraeck Jannige Adriaensz, de moye Geertge Gijsberts Verkerck, huysvrouw van onsen molenaer Claes

  27-11-1636 Jacob Aert Cornelisse Blommert, schuytemaker in de Tollesteegh.

  get.: de vader Cornelis Corssen Cornelis Cornelisse, oomen van het kint.

  4-12-1636 Cornelis Leenart Cornelis Stolkenaer

  get.: de vader Adriaen Heijmansz, de bestevader v/h kint Dirckge Ghijsberts, de bestemoeder Ghijsbert Cornelisse

  1-1-1637 Sweer Cornelis Sweeren

  get.: de vader Marigen Sweeren, de bestemoeder

  1-1-1637 Merrighe Oth Jansen won. Meerkerksbroeck

  get.: de vader Jan Gijsberts won. op Lakerveld Adriaentje Cornelis uit de Nieupoort Maayke Jans, huysvrouw van Cornelis Claessen.

  15-1-1637 Maeijke Elias Adriaense

  get.: de vader Adriaen Claessen Engeltgen Aerts Fijchge Claes van Hoornaar

  22-1-1637 Heijnderick Jan Heijndricksz de Lugt van Meerkerksbroek

  get.: de vader Jacob Goverts Verhoeff Annige Govers, de bestmoeder

 • [25]

  22-1-1637 Adriaen Erris Cornelisz won. a/d Souwendijck

  get.: de vader Jan Cornelisz, de oom van het kint Peter Adriaensz de Groot Annige Adriaens, moye van het kint

  29-1-1637 Pieterke Aert Ottensz 'uit Meerkerksbroek

  get.: de vader Adriaen Pietersz Adriaentgen Adriaens, de bestemoeder uit Goudriaen Geertgen Ottens, de moye.

  19-1-1637 Marijgi Leendert Cornelisse, alias Waeghals

  get.: de vader Eechge Pietersdr

  12-2-1637 Meerten Jan Meertensz won. a/d Soewendijck

  get.: de vader Peter Meertense Bastiaen Huybertsz Emmige Peters

  19-2-1637 Cornelis Jan Corse in Meerkerksbroek

  get.: de vader Bastiaen Corssen en de moeder van het kint.

  22-2-1637 Jan Peter Gerritsz Schipper

  tweeling en Cornelis

  get.: de vader Gerrit Cornelisz, de bestevader Jannichge Aerts, de huysvrouw van frederick Jacobsz en Engeltje Aerts, de moye.

  26-2-1637 Stijntgen Wouter Willemsz op Lakervelt

  get.: de vader Neeltgen Willems de moye Eechtge Pieters de nicht

  9-3-1637 Dirck Cornelis Jansz, wonend besijden Dirck Claessen, lakencooper

  tweeling en Cornelis

  get.: de vader Willem Jansz Quakenaeck Theunis Cornelisse Vinck Metgen Segertsz Marijckge Dirckx

  12-3-1637 Laurens Dirck Claessen Toll, lakencooper

  get.: de vader Maijchgen Dirckxdoghter van Dirck Petersz op den Burchgraeff

  19-3-1637 Lambertge Lambert Aertsz, sal

  get.: Cornelis Jansz, in plaetse van Aert Janse van Wel de beste-vader Dirckge Ghijsberth Jannighe Aertsz, de moye van het kint

  26-3-1637 Ghijsbert Cornelis Cornelisz won. aan het eind van de Weverswijck tegen Cornelis Jansz............(?) get.: de vader Neeltgen Pleunen, huysvrouw van Jan Cornelissen de Cort.

  30-4-1637 Jannichje Hendrick Lambertsz Backer

  get.: de vader Grietgen Adriaens Claesge Lamberts, beide moyen van het kint van beide sijden.

  18-5-1637 Aeltje secretaris Antony van Werckhoven

  get.: de vader Maria Dirckx, de moye

  25-5-1637 Sara Reijer Adriaensen Verhoeff

  get.: de vader Beatris Adriaens, de huysvrouw van Leender Cornelisz Stolkenaer. Bij doop was het kind ziek

 • [26]

  4-6-1637 Grietje Gerrit Claessen won. in de Tolsteegh

  get.: de vader Hillichje Mertens Aachtgen Pieters, moyen van wederssijde.

  4-6-1637 Thomas Henderick Pijnsen

  get.: de vader Beerent Nicasius van Ameide Neeltgen Quakernaeck

  25-6-1637 Adriaen Peter Gooversz de Weuch

  get.: de vader en de moeder.

  12-7-1637 Claes Willem Adriaensz Schirk

  get.: de vader Geertge Bastiaens, weduwe van Gerrit Jansz Lisbet Wouter Pietersz.

  30-7-1637 Jannige Willem Jansz Quakernaeck

  get.: de vader Jurrien Jans leackencooper Adriaentje Jansdr

  30-7-1637 Lambert Robert Maertensen

  get.: de vader Wilhem Meertensen, de oom v/t kint Joostje Adriaens, huysvrouw van Hendrix Lambertse.

  27-8-1637 Jan Jan Jacobsz Verhoef

  get.: de vader Herbert Jansz Werckhoven en sijn huysvrouw Maijken Ludolph Lambert

  10-9-1637 Hendrickje Huich Cornelisse aan de Souwendijck

  get.: de vader Cornelis Jansz; sijn huysvrouw Neeltgen Herbertsz Claesge Cornelis, de moye van het kint

  21-9-1637 Hermen Floor Hermens aan de Souwendijck

  tweeling en Dirck

  get.: de vader bestevader Jan Huyberts Lijsge Adriaens, huysvrouw van Peter Aertsz en Stijngen Peter, huysvrouw van Jan Hermensen Visscher op Lakerveld

  22-10-1637 Jan Jurrien Jans, lakencooper

  get.: de vader Peter Peterse Claes Alertsz Molenaer Neeltgen, huysvrouw van Willem Jans Quakernaeck.

  29-10-1637 Aert Pater Jansen, clompmaker won. Meerkerksbroeck

  get.: de vader Aert Aerthe Wouter Jansz van Sleewijck Sijtje van de Duren

  19-11-1637 Marij Jan Pijnse

  get.: de vader Mr. Anthonij Merrichje Thomas Neeltje Nicasij

  26-11-1637 IJchgi Claes Cornelisz Schipper

  get.: de vader Jannichje Adriaens, de moye v/h kind

  26-11-1637 Theunis Dirck Theunisz aan de Veerbrugh

  get.: de vader Claes de Molenaer Lijsje Theunis, huysvrouw van Theunis Willems.

 • [27]

  3-12-1637 Lijsge Jacob Thijssen bij ..emken ??

  get.: de vader Adriaen Heijndricks Mayken Dircken van den Burggraef

  Maijken en een .eer..es doghter van Blocklant genaemt maijken

  31-12-1637 Aeltge Frederick Jacobsz

  get.: de vader Jaepge Jacobs, de moye van het kint.

  1-1-1638 Adriaentge Floor Pietersz won. Meerkerksbroek

  get.: de vader Adriaen Hendericksz Aeltge Pieters Jannichje Ottens, moye van het kint

  7-1-1638 Ingentje Claes Dircks get.: de vader Annichjen Dircks, huysvrouw van Jan Segersz, de oom Annichjen Cornelis Cuyck, de moye

  14-1-1638 Adriaen Daem Adriaensz

  get.: de vader Jan Daemnsz Aert Adriaensz won. Ottoland Leentgen Adriaens, de moye v/h kint

  21-1-1638 Annichje Peter Goversen

  get.: de vader Geertge Adriaens, huysvrouw van Jan Damen Maijchgen Dirckxs, weduwe van Jan Jans van Herwijnen

  18-2-1638 Adriaen Harmen Adriaensz

  get. de vader Thomas Jansz Schipper

  18-2-1638 ............ Huych Claessen

  get.: de vader Gerrit Claesz, oom van het kint Lijntgen Pieters de meuye

  22-2-1638 Willemtje Adriaen Beerents, op den Burggraef get.: de vader Thomas Beerents, oom van het kint Annnighje Isbrants op Lakervelt Maijchje Cleijns Hendrix de moye van het kint van des selvs moederszijde.

  8-3-1638 Cornelis Leendert Cornelisz Stolkenaer in Meerkerksbroek get.: de vader Adriaen Heijmanse, bestevader op Noordeloos Dionijs Cornelisz won Gorcum, oom van het kint. Dirckje Ghijsberts, bestemoeder

  14-4-1638 Hendrik Cornelis Jansz

  15-4-1638 Peterjen Aert Otten

  22-4-1638 Dirkjen Elias Aertgensz

  22-4-1638 Hessel Joost Janzen

  14-5-1638 Aeltgen Hendrik Hermans

  8-10-1638 Zijchjen Rijk Dingz

  31-10-1638 Cornelis Aert Cornelisz

  31-10-1638 Jan Claes Aertzen

  31-10-1638 Adriaentgen Cornelis Metzelaer

  15-11-1638 Derk Willem Derkens

  15-11-1638 Trijntje Jan Ariaense

 • [28]

  25-12-1638 Aerent Aert Aertze

  25-12-1638 Jan Jan Janzen

  25-12-1638 Neeltjen Claes Dings

  mei 1639 ..........?? Floor Peters kint Peter waren: Arien Teunis suster en Jannetje Zouwen (?)

  28-7-1639 Neeltje Meertensens kint

  28-7-1639 Annichjen Jan Jacobs

  23-6-1639 Teuntje Antonii Werckhovii peters: Joost Werkhoven, Jan Werkhoven

  3-6-1639 .......................... Annichjen Pieters kint

  PinsterMaendaah

  9-6-1639 Mayken Floor Hermans

  18-8-1639 Leentje Hugo Claessens

  ter Ameide gedoopt

  4-3-1639 Anna Willem J. Quakernaex

  4-3-1639 Neeltje Sijmon Hendrix

  gedoopt in Nieulant

  1-4-1639 Johannes Jacob Tijssens Peet: Lijsbet Damme.

  Sept. -1639 gedoopt te Ameide

  Maria Claes Cornelizens Peter: Jannichen Ariaens, Emmichen Gosens

  22-9-1639 Dirk Elias Arians in Broeck

  29-9-1639 Annechjen Jan hendrixens

  gedoopt te Ameide

  6-10-1639 Leentje Otto Jansens in Broek

  gedoopt te Termij=Ameide

  13-10-1639 Teunis genoemd Ari

  Cornelis Jansens

  27-10-1639 Anna Aert Othenen

  gedoopt te Ameijde

  5-11-1639 Grietje Hendrik Hermens Snijders Peter waren: Gerrit Cornelissen diac. Philips Barens huysvrouw in Burghgraef

  10-11-1639 gedoopt tot Nieulant

  Geerlof Daem Ariaens get.: Daem Ariaens suster, Philips Barens huisvrouw Vastien

  10-11-1639 Emmichien Claes Derkse Best in Broek

  gedoopt te Ameide

  15-11-1639 gedoopt door Ds. Exardo

  Tomas Jan Pinsen get.: de vader Gerrit Tomasse Snoek, borgermr. van ameide en de ouders van Liduwij der Sertis (of Gertis), huisvrouw

  3-12-1639 Maritjen Cornelis de Schipper peter: Cornelis Janzen, Ariaentje van Assele

  25-1-1640 Henderikjen Hugo Cornelisz Muyshof get.: de vader Grietje Teunis en Trijn Barents, nichte

  5-3-1640 Jan Aris Cornelisz, in de Tolsteegh

  5-3-1640 .................. Hermen Cornelisz aan de grote Brugh

 • [28 vervolg]

  In 1639 onregelmatige doopinschrijving. Predikant vacature Ds.Theodorus Gisberti 1620-1638 Ds. Tobias Velthuysen 1639-1640 Ds. Abraham Huising 1640-1641 Ds. Lamberti van Heessel 1643-1650

 • [29]

  3-5-1640 Lambert Jan Aertsen

  7-7-1640 Jannige Peter Aerthen Stout

  7-7-1640 Pieter Jacop Jansz.

  20-6-1640 tweeling

  Jan en merge

  Jan Jansen van Fijn (Tijn?)

  Register van gedoopte kindereen van mij Abram Huisinghio, predikant tot Meerkerck, beginnende Jare 1640 13 juli

  13-7-1640 Cornelis Jan Jansen aan de Souwendijck

  2-8-1640 Pijnevel Jan Pijnevelen get.: de vader

  13-9-1640 Echje Huijch Claesen op de .ort (?)de van Pieter Nicasij

  13-9-1640 Aerke Joost Jansz Schoemaeker

  5-10-1640 Annichje Aet Cornelisz Schuytemaeker get.: de vader Berber Segers

  28-10-1640 Neeltje Theunis de ...ke get.: de vader Jans ..Bebe Segers

  28-10-1640 Gijsbert Herman Gijsbertsz get.: de vader Peter Aertsz, daken als getuige

  1-11-1640 Ayntge Jan Hermesch Visscher get.: Aet Lamberts Grietje Aets de vader door sieckte heeft niet konne tegenwoordig sijn.

  1-11-1640 Claesjen Nelis Jan Hoeve (?) get.: Leenert Willems Lijntje Willems De vader door verleis van sijn vrou is geabsenteert. Beijd deze gedoopt sijn van Lakervelt dog door absentie van de predikant aldaer sijn alhier gedoopt.

  1-11-1640 Arien Jan Jan over leck In Broek get.: de vader Heijltje, de huisvrouw van Jan Pijns in Broek

  8-11-1640 Lijsbet Floor Piete Floris in Broek get.: de vader Otto Aetsz Maijcken Otto Lijntje Peters

  8-11-1640 Lijsbet Willem Dircksz aan de Souwendijck get.: de vader Willemtje Ariense, huyevrouw van Cornelis Schipper.

  9-...-164. tweeling

  Neesje en Hendrickje

  Peter Roelofsen Staevast

  11-...-164.. Albert Peter Aeth Wever get.: de vader Fijgje, de huisvrouw van Claes Timmerman.

  ?? Eegj Gijsber Arissen get. de vader en bestemoeder Kind van Lakerveld.

  ?? Jacob Jan Leenders Waeghhals get.: de vader

 • [30]

  ?? Lijsken Hendrick Heijmens get.: de vader

  ?? Hendrick Cornelis Sweer get.: de vader

  ?? Hermen Floor Hermensz get:: de vader

  ?? Neeltje Jan Fransz get.: de vader Neeltje Frans

  9-9-1641 Peter Adriaen Dircksz Donck

  9-9-1641 Leendert Claes Leendertsz

  9-9-1641 Jan Jan Jansz

  30-9-1641 Miggiel Rijck Dingens

  21-11-1641 Dirkgen (?) Jan van Eck

  21-11-1641 Cornelis Cornelis de Schipper

  28-11-1641 Arien Huijgh in de grient

  23-1-1642 Meerten Peter Vertegh (Versteegh ?)

  13-2-1642 Cornelis Leendert Cornelisz Stolkenaer

  20-3-1642 Cornelis Claes de Schipper

  20-3-1642 Cornelis Floor Peter Floren

  3-4-1642 Lijsken Peter Aertsz achter de kerk

  14-8-1642 Jeesken (?) Tonis Tonisz het Geele

  21-8-1642 Aefken secretaris Jan Pijnsen

  11-9-1642 Stijntgen Aert Cornelisz Schuytemaker

  25-9-1642 Grietgen Hermen .uters (Luters?)

  6-11-1642 Annigen Jan Jans van Thienhoven

  27-11-1642 Anneken Arien Dircksz Donck

  11-12-1642 Arien Elias Ariensz

  4-1-1643 Medtgen Jan Jacobsz Verhoef

  15-1-1643 Jan Arien Jansz

  22-1-1643 Merten Robbert de Weever

  5-2-1643 Jannigje Franck Jansz

  26-2-1643 Neeltgen Hermen Jansz

  26-2-1643 Cornelis Willem Cornelisz

  5-3-1643 Pieter Piter Mertens

  De navolgende kinderen zijn gedoopt van mij Joh.s Lamberten Heesseliam Pred. tot Meerkerk.

  19-3-1643 Adriaen Reijer Verhoef

  23-3-1643 Anneke Jan Jansz Maes

  26-3-1643 Federick Abram Fredericksz

  26-3-1643 Janneken Cornelis Phlips

  31-3-1643 Metjen Peter Cornelisz

  11-6-1643 Sijchien Claes Dricksz

  14-6-1643 Aeltjen ouders: Joost Jansz en Janneken Hessels

  9-7-1643 Neeltjen Aert Otten Vermeer

  23-7-1643 Neeltjen Leenard Cornelisz Stolkenaer

  27-8-1643 Huybert Jacob Jansz get.: de vader; Gijsien, de huisvrou van Peter Mertense

  3-9-1643 Derick Hermen Arentsz get.: de vader; Ariaen Dericksz, de oom en Claesken Arentse de meu.

 • [31]

  24-9-1643 Bastiaen Willem Derriksz get.: de vader Neeltjen Dericksx de meuy

  30-9-1643 Sijgjen Hendrick Jan Rijcken

  okt.1643 Leentje Jan Leenderts get.: de vader Huybert Jansz van Kortenhoeve Maijken Bastiaensz, huysvrou van Claes Lenertse

  okt. 1643 Ariaen Huybert Claesz get.: de vader Wouter Willems, oom Claes Ariaens, oom Leentje Ariaens de meuy.

  29-10-1643 Geerichje Tijs Jansz

  12-11-1643 Lijsbertjen Tonis Tomasz op de Burggraef

  12-11-1643 Engeltjen Cornelis Jansz Groothans

  19-11-1643 Franck Cornelis Aelbertsz op Lakervelt

  19-11-1643 Nellichchen Claes Petersz van Vianen, timmerman

  26-11-1643 Claesjen Claes Aertsz

  17-12-1643 Cateleijn Hieronimes Catena, een verdreven persoon, wiens vrou alhier op de Burggraef in de kraem gekomen en van mij gedoopt. get.: de vader

  17-12-1643 Neeltjen Floor Peters Dochterom

  17-12-1643 Neeltjen Schalck Gijsbertsz.

  17-12-1643 Maria Claes Aelbertsz, de molenaer

  31-12-1643 Lijsbeth Huijbert Woutersz.

  31-12-1643 Anneken Peter Goeverts de wever

  14-1-1644 Huijbertje zal. Huijbert Dericksz Donck, de vader also overleden. get.: Ariaen Dericksz Donck, oom Lom Dericksz met Geertchien Jans, de meuyen.

  21-1-1644 Marichen Daem Ariaentsz.

  9-2-1644 Hendrick Jan Cornelisz won. in Leecheind van Middelkoop

  11-2-1644 Claes Pieter Pleunen op Lakervelt

  25-2-1644 Huybert Floer Hermentsz den Blinde get.: Jan Huijberts

  10-3-1644 Hilleken Aert Aerts uit Broek

  17-3-1644 Derick Schalck Dericksz de Kleijn

  24-3-1644 Claes Eres Cornelisz

  11-4-1644 Joannes Jan Pelt

  18-4-1644 Neeltjen Laurents Evertsz op de Burghgraef

  2-6-1644 Aertje Huich Cornelis Muijhadt

  16-6-1644 Annichjen Jan Jansz van Tienhoven

  23-6-1644 Cornelis Peter Cornelus

  7-7-1644 Metjen Frederick Hermensz won. Lakervelt

  7-7-1644 Jacobus Jan Fransz Hacker get.: de vader Goosen Jacobsz, de grootvader Ariaen Fransz, de oom Lijsbet Goosen, de meuy

  7-7-1644 Fijken Claes Leendertsz get.: de vader Neeltje Bastiaan de meuy

  7-7-1644 Derick Claes Dericksz de Best; get.: de vader Anneke Derckx, de oudt-meuy

 • [32]

  7-7-1644 Willem Jacob Herbertsz won. op Lakerveld get.: de vader Lijsbet Toenisz, de meuy mede won. op Lakerveld.

  11-8-1644 Neeltjen Jan Ariaensz int Broeck

  12-8-1644 Herbert Jan Leenderts get.: de vader Meester Anthoni, chirurgijn Het kind was seer kranck.

  18-8-1644 Maiken Willem Cornelisz uit Broek

  18-8-1644 Barbara secretaris Jan Pinse (Pijnse)

  18-8-1644 Henneken Thijs Fransz

  1-9-1644 Krijn Jan Meertensz won. aan de Souwendijck

  6-10-1644 Neeltgen Peter Meertensz

  12-10-1644 Jan Huijbert Toenisz aan de Souwendijck

  20-10-1644 Engeltjen Peter Aertsz Stout

  20-10-1644 Arien Abraham Fredericksz

  3-11-1644 Jan Derick Cornelisz won. in Middelkoop

  17-11-1644 Anneken Derick Jans uit Broeck get.: de vader Ariaen Jansz met Maijcken Dericx

  16-1-1645 Jan Tonis Tonisz de Geelen

  22-1-1645 Cornelia Jan Cornelis won. Lakerveld

  30-1-1645 Lijsbet Aert Otten Vermeer

  16-2-1645 Aeltjen en Jan Herberts op Lakerveld

  (tweeling) Neeltjen

  16-2-1645 Hendrickje Cornelis Aenwas.

  23-2-1645 Adriaen Elias Adriaensz

  9-3-1645 Grietje Herman Ariensz get.: de vader Willemken Arens, de meuy

  13-3-1645 Beatris Leendert Cornelisz Stolkenaer get.: de vader Ariaen Heijmensz

  13-3-1645 Jannichjen Arien Jansz won. op Lakerveld

  4-5-1645 Fijcken Jan van Neck

  4-6-1645 Margrita Ds Croll....., predikant tot Nieulant get. de vader (ick selve) Aeltjen Arents mijn huysvrou en suster

  8-6-1645 Annichjen Jan Jans Maes, timmerman get.: de vader Aeltjen Corstiaenen, de grootmoeder

  8-6-1645 Magdeleen Aert Cornelisz schuytemaeker get.: de vader Leentje Witte, de grootmoeder

  22-6-1645 Mariegjen Peter Cornelisz won. lakerveld get/: d evader Maiken Peters, huisvrou van Gijsbert

  22-6-1645 Aelbert Jan Hendricksz uit Broek

  13-7-1645 Goevert Jan Jacobs Verhoef get.: de vader Adriaen Fransz Hacker Adriaen Leenderts Verhoef Niesken Jacobs Verhoef

 • [33]

  13-7-1645 Cornelis Pieter Cornelisz.

  13-7-1645 Dingetien Herbert Aelberts get.: de vader Anneke Aelberts

  20-7-1645 Jan Hendrick Melcherts get.: de vader Aeltje de grootmoeder

  27-7-1645 Hendrick Floor Pietersz Dochterom get.: de vader Hendrickx, de grootmoeder Simon Hendricx van Hof

  27-7-1645 Leendert Claes Cornelisz Schipper

  17-8-1645 Melis Willem Jansz Quaeckernaet

  29-8-1645 Hendrick Willem Hendricksz de Vos get.: de vader Frans Jansz Hacker, schout alhier Marichje Hendricx, de bestemoeder

  31-8-1645 Mechteltjen Laurents Hermensz get.: de vader Hermen Jansz, de grootvader

  4-10-1645 Adriaen Gijsbert Adriaensz op Lakerveld get+vader. Neeltje Hendricx, grootmoeder

  11-10-1645 Jan Claes Alertsz, de molenaer

  12-10-1645 Eva Jan Leenderts Waeghals.

  13-11-1645 Gerrit Willem Dericksz

  16-11-1645 Heijltje Jan Ariaensz Pelt get.: de vader Heijmen Ariaensz, schout tot Tienhoven Marichjen Ariaens

  19-11-1645 Peter Cornelis Hendriksz won. Hoogh-Blockland get.: de vader Annichje Hendrix, de meuye Willem Peters

  20-11-1645 Jan Jan Jansz van Tienhoven

  18-12-1645 Gijsbert Schalck Gijsberts

  21-12-1645 Jacob Cornelis Jacobsz op Lakerveld

  8-1-1646 Margrita Peter Pleunen op Lakerveld

  9-2-1646 Adriaentje Daem Adriaensz get.: de vader de outoom Leendert Hendricks

  1-3-1646 Maijken Ariaen Geerlofsen won. Lakerveld get.: de vader Maijken Geerlof Geerlof Dericks de bestevader Jannichje Toenisz, de bestemoeder

  5-3-1646 Toenis Joost Schoenmakers

  15-3-1646 Cornelis Claes Dericksz de Best

  26-3-1646 Jan Laurents Evertsz

  26-3-1646 Crijn Pieter Meertensz

  28-3-1646 Cornelis Derick Cornelisse weverswijk

  19-4-1646 Gijsbert Cornelis Philipsz 'won. Lakerveld

  3-5-1646 Willem Wouter Willemsz

  3-5-1646 Aert Kind van een arme vrouw, die in Middelcoop in de kraem quam.

  3-5-1646 Jan Jan Corsz

  7-5-1646 Crijn Cornelis Crijnen

 • [34]

  17-5-1646 Gijsbert Tonis Meertense uit Broeck get.: de vader Neeltje Simons

  29-5-1646 Jacomijntje Baltus Cornelisz de Molenaer get.: de vader Goossen Jacobsz, outoom Geretje Jansz, de oudmeuy.

  28-6-1646 Joannes Jan van Eck

  20-7-1646 Jan Tonis Tomassoon

  19-7-1646 Annichjen Jacob Petersz aan de Baeseldijk

  25-7-1646 Derickje Derick Jansz uit Broeck

  13-9-1646 Cornelis Jasper Cornelisz

  20-9-1646 Aelbert Herbert Aelberts

  20-9-1646 Leendert Claes Leenderts

  23-9-1646 Jan Pieter Gijsberts het kind was seer kranck.

  11-10-1646 Cornelis Willem Cornelisz int Broeck

  18-10-1646 Frans Ariaen Fransz Hacker

  5-11-1646 Jan Hendrick Heijmensz de Snijder

  15-11-1646 Derick Aert Otten Vermeer

  19-11-1646 Adriaentje Jan Hendericksz, timmerman won. op de Burggraef

  13-12-1646 Jannigje Ariaen Hendricks

  13-12-1646 Jan Tijs Jansz

  17-12-1646 Cornelus Abraham Fredericks

  20-12-1646 Derickje Leendert Stolkenaer uit Broeck

  27-12-1646 Neeltje Huigh Claesz uit Broeck

  10-1-1647 ................ Gijsbert Claesz Greef 'in Broeck

  14-1-1647 Annichjen Ariaen Jansz van Bueren

  tweeling en

  Neeltjen

  24-1-1647 Cornelis Ariaen Jacobsz. Verhoef

  24-1-1647 Paulus Jan Paulsz won. in Middelcoop

  28-1-1647 Jan Elias Adriaensz

  28-1-1647 Willem Cornelis Woutersz won. Lakerveld

  21-2-1647 Joost Floor Peters Dochterom get.: de vader de bestevader Pieter Flooren Maijken Peters de meuy.

  28-2-1647 Berent Laurents Hermensz

  28-2-1647 Annichjen Jan Aertsz Stout

  21-3-1647 Marichjen Claes Cornelisz de Schipper get.: de vader Maijken Claes, huisvrou van Claes Leendertsz.

  28-3-1647 Geertje Schrevel Gerritsz won. int Leegheind van Middelkoop

  28-3-1647 Marichien Laurents Evertsz

  1-4-1647 ............. Jan Herberts op Lakervelt

  4-4-1647 Aefken Ariaen Aelbertsz

  4-4-1647 Wouter Huijbert Woutersz

 • [35}

  8-4-1647 Neeltjen Willem Hendricksz de Vos

  25-4-1647 Gerrit Willem Gerritsz uit Broeck

  25-4-1647 Geertje Pieter Cornelisz van de Burghgraef

  25-4-1647 Cornelis Cornelis Jansz van Assenede

  2-5-1647 Maijken Pieter .........ens Verhoeff uit Broek

  2-5-1647 Geertruyd Aert Pinsen, secretaris alhier get.: de vader Gerrit Tomassen Snoeck (?) Aeltje Pieters van Oirschot, de meuy

  16-5-1647 Nellichjen Cornelis Cornelisz de Schipper

  30-5-1647 Annichien Jan Jansz van Tienhoven

  13-6-1647 Derick Jan Jansz Maes get.: de vader, Aeltje Cristianen

  sept-1647 Catrina Willem Gijsbertsz in Broek

  sept-1647 Mariken Aerdt Cornelis Blommert

  10-10-1647 Jan Rijck Dericksen van Veen

  24-10-1647 Aeltjen Hendrick Jan Rijcken

  24-10-1647 Peter Adriaen Dericks Donck

  7-11-1647 Roelof Ariaen Geerloffs won. op Lakerveld

  7-11-1647 Cornelia Cornelis Leenderts Waeghhals

  31-10-1647 Frans Ariaen Fransz Hacker

  29-12-1647 Digna Teunis ....... uit Broek

  30-12-1647 Grietjen Toenis Thomasz

  30-12-1647 Aefken Peter Pleunen op Lakervelt

  4-3-1648 Teunis Cornelis Joosten

  8-3-1648 Peterken Aert Otten won. aan de Souwendijk

  15-3-1648 Claes Dinghens Jacob Daniels Rietvelt won. Souwendijk

  12-3-1648 Neeltjen Peter Versteegh won. aan de Souwendijk

  18-3-1648 Gerrit Jan Gerrits won. tot Broeck

  3-4-1648 Nelleken Hermen Adriaensz won. aan de Souwendijk

  16-4-1648 Digna Geerlof Adriaensz

  16-4-1648 Beatris Jan Adriaensz Pelt

  30-4-1648 Lijsbet Leendert Cornelisz Stolkenaer

  30-4-1648 Joannes Jan van Eck

  7-5-1648 Maria Jan Jacobsz Verhoef

  21-5-1648 Claesken Hendrick Heijmensz de Snijder

  22-5-1648 Stijnjen Derick Jansz 'in Broeck

  22-5-1648 Mensjen Jan Cornelisz won. op Lakerveld

  22-5-1648 Peterken Jelis Aelbertsz op Lakerveld

  30-5-1648 Anthoni Kind van een arme vrou, die in de kraeem quam bij ............Petersz Donck

  4-6-1648 Claes Jan Ariensz uit Broeck

  4-6-1648 Jan Cornelis Crijnen

  18-6-1648 Adriaentje Pieter Cornelis

  2-7-1748 Adriaentjen Claes Cornelisz Schipper

  2-7-1648 Peter Cornelis Aelbertsz Kladder op Lakerveld

  2-7-1648 Gijsbert Herbert Aelbertsz

  2-7-1648 Aeltjen Gijsbert Dericx op Lakervelt

 • [36}

  23-7-1648 Stijntie Pieter Aertsz Stout

  30-7-1648 Aeltjen Pieter Meusz

  20-8-1648 Aelbert Pieter Geerloffsz Donck

  20-8-1648 Jan Jan Hendricksz, timmerman op de Burgtegraef

  27-8-1648 Jasper Schalck Gijsbertsz

  tweeling en Aelbert

  27-8-1648 Cornelis Jacob Herberts won. op Lakerveld

  1-10-1648 Neeltjen Jasper Cornelisz

  8-10-1648 Jan Claes Dericksz de Bert

  22-10-1648 Jan Melis Jansz.

  29-10-1648 Jan Jan Jansz van Tienhoven

  8-11-1648 Cornelis Jacob Joosten en dewijl de vader nae indien getrocken was, waeren gethuigen Bart Hermensz Haeck Jan Cornelis won. op Lakerveld

  19-11-1648 Annichjen Peter Gijsbertsz uit Broeck

  27-11-1648 Gerrit Aelbert Ariaensz : uit Broeck

  7-12-1648 Corst Aert Cornelisz Blommert

  7-12-1648 Anneken Ariaen Jansz van Bueren won. op Lakerveld

  10-12-1648 Ottjen Aert Otten Vermeer

  10-12-1648 Marichien Aert Aertsz uit Broek

  21-12-1648 Adriaen Govert Adriaensz Verhoef get.: Adriaen Heijmensz Leenedeert Adriaensz Verhoef Teuntien Aerts

  31-12-1648 Jacobus Cornelis Jacobsz Bloesem

  4-1-1649 Aeltjen Jan Jansz Maes

  19-1-1649 Annichjen Elias Adriaentsz

  4-2-1649 Hendrick Willem Cornelis uit Broek

  8-2-1649 Olof Gijsbert Jans de Smit

  8-2-1649 Gerrit Jan Meertens Versteegh

  10-2-1649 Marichjen Maij Joosten in onegt geprocureert

  26-3-1649 Bastiaen en Claes Leendertsz.

  tweeling Willem

  29-4-1649 Willem kint van een schamele vrou bij de Wilde in de kraem quam.

  6-5-1649 Toenis Cornelis Dericksz de Uijl

  13-5-1649 Aeltjen Arien Fransz Hacker

  20-5-1649 Claes Jacob Daniels Rietvelt

  27-5-1649 Soetjen Cornelis Hendricksz van Gijblandt won. tot Broeck

  5-8-1649 Jacomijntje Baltus de moolenaer

  5-8-1649 Cornelia Cornelis Cornelisz Aenwas

  12-8-1649 Derick Laurens Evertsz Reus

  26-8-1649 Roelof Arien Geerlofsz won. op Lakerveld

  26-8-1649 Marichjen Pieter Hendricksz won. op Lakerveld

  14-10-1649 Floris Aert Pinse, secretaris tot Meerkerk

  14-10-1649 Geertje Willem Hendricksz Vos uit Broek

  21-10-1649 Maijken Cornelis Geerlofs

 • [37]

  28-10-1649 Cornelis Willem Derriksz

  11-11-1649 Ariaentjen Cornelis Jansz van Assenede

  14-11-1649 Jenneken Abraham Fredericksz

  18-11-1649 Ariaen Giel Ariaensz op Lakerveld

  5-12-1649 Geertjen Leendert Hendrick van Esch

  18-12-1649 Franck Ariaen Jan Francken op Lakerveld

  10-1-1650 Pieterken Pieter Meertens Versteegh

  28-1-1650 Neeltjen Claes Cornelisz Polderman

  7-2-1650 Cornelis Gijsbert Stolkenaer

  17-3-1650 Glorichen Pieter Geerloffen Donck

  21-3-1650 Leendert Huybert Theunisz Demper

  4-4-1650 Jannechen Hendrick Jan Rijcken

  21-4-1650 Willem Gijsbert Eijmertsz

  3-5-1650 Marichien Jacob Pieters

  3-5-1650 ............... Hermen Arients

  3-5-1650 Jacob Jan Jacobs Verhoef

  9-6-1650 Laurents Hendrick Heijmensz

  30-6-1650 Reijnooij Floris van Oij, schout tot Meerkerk

  30-6-1650 Joannis Cornelis Hendricksz uit Meerkerksbroek

  25-8-1650 Swaentgen Barent Flipse

  25-8-1650 Maria Jan Adriaensz

  22-9-1650 Fijken Jan Jansz van Eck

  12-10-1650 Jannitien Schalck Gijsbertsz

  13-10-1650 Andries Erris Oeten ??

  13-10-1650 Niesken Wouter Willemsz op Lakervelt

  3-11-1650 Tonis Antoni Antonisz

  3-11-1650 Geertgen Peter Cornelisz

  3-11-1650 Adriaengen Gerrit Hendricksz

  10-11-1650 Dirck Louweris Herments

  10-11-1650 Bouwen Stees Adriaensz

  17-11-1650 Geerthen Jasper Cornelisz van de Borghgraef

  Deze naevolgende kinderen sijn gedoopt van mij Theodorus van Eest predicant tot Meerkerck

  8-12-1650 Lijntien Arien Lenaertsen Verhoef

  8-12-1650 Neeltgen Arien Lenaertsen Verhoef

  29-12-1650 Henricken Jan Jansen Maes

  5-1-1651 Heijnen Govert Ariensen Verhoef

  5-1-1651 Herbert Huijbert Herbertsen

  12-1-1651 Arien Mees Ariensen

  2-2-1651 Neeltie Elias Adriaensen

  6-2-1651 Petertien Cornelis Hendricksen de Kleijn

  6-2-1651 Bouwen Peter Henricksen

  7-2-1651 Aeltgen Rijck Dircksen

  9-3-1651 Claes Hermen Jansen

  13-3-1651 Jannitie Geerlof Aelbertse

  13-4-1651 Susanna M.Frederick Sintrom

  13-4-1651 Aelbert Jan van Haestrecht

 • [38]

  13-4-1651 Dirck Gijsbert Dircksen de Best

  27-4-1651 Leulof Jan Ariensen

  30-1-1651 Dirck Dirck Jansen

  4-5-1651 ......... Aelbert Ariensen

  4-5-1651 Lodewijck Aert Cornelissen

  8-5-1651 Dirck Cornelis Geerloffen

  11-5-1651 Gerrit Willem Gerritsen

  11-5-1651 Trijntien Mels Jansen

  19-5-1651 Leenaert Cornelis Jacobsen Bloesem

  1-6-1651 Huijbert Arien Dirckse Donck

  21-9-1651 Nathan Reijnout Floris van Oij, schout tot Meerkerck

  12-10-1651 Janneke Arien Geerloffen op Lakerveld

  19-10-1651 Hermen Cornelis Leendersen de Best

  26-10-1651 Metien Balthus Jansen

  26-10-1651 Gijsbert Claes Dircksen de Best

  26-10-1651 Aegien Jilis Aelbertsen op Lakerveld

  2-11-1651 Dirck Gijsbert Cornelissen Stolkenaer

  16-11-1651 Arien Peter Pleunen op Laeckervelt

  27-11-1651 Jan Pieter Maertensen Versteegh

  7-12-1651 Grietje Cornelis Dircken Vijl, wiens huysvrou uijt vrese van het water alhier is gevlugt uijt Heijcoop.

  1-1-1652 Maijken Willem Hendricksen Vos

  4-1-1652 Janneken Peter Geerlofsen Donck

  8-1-1652 Arien Daem Ariensen

  15-1-1652 Jan Dirck Jansen de Graef

  1-2-1652 Jan Arien Jansen van Laekervelt

  12-2-1652 Aeltgen Dirck Hendricksen

  26-2-1652 Leendert Arien Leendersen

  26-2-1652 Arien Geerlof Ariensen

  29-2-1652 Gerrit Jacob Willemsen

  29-2-1652 Govert Hermen Ariensen

  7-3-1652 Lijsbet Arien Ariensen Carpesteijn

  26-3-1652 Catharina Wouter Gielen

  4-4-1652 Cornelis Pieter Gijsbersen

  1-4-1652 Willem Baerent Philipsen

  25-4-1652 Jacob Herbersen 'uijt Laeckervelt

  2-5-1652 Johanna M.Frederick Sintrow

  2-5-1652 Bastiaen Wouter Willemsen

  9-5-1652 Leentien Jan Dircksen

  18-7-1652 Ariaentien Aert Otten Vermeer

  28-7-1652 Aeltien Jan Hendricksen

  28-7-1652 Jannitien Laurens Hermensen

  28-7-1652 Lijsbet Geerlof Aelbertsen

  28-7-1652 .......... Leendert Henricksen van Nes

  8-9-1652 Otto Gijsbert Bastiaensen

  8-9-1652 Ariaentien Cornelis Geerlofsen

  19-9-1652 Arien Mees Ariensen

 • [39]

  31-10-1652 Teuntie Jan Jansen Maes

  14-11-1652 Arien Arien Fransen Hacker

  19-12-1652 Anneken Jan van Staveren, een arm man, wiens huysvrouw in het deur trecken alhier in de kraem quam.

  2-1-1653 Leentien Huijbert Herbertsen

  30-1-1653 Lijsbet Hermen Cornelissen

  9-2-1653 Jan Arien Petersen

  13-3-1653 Anneken Cornelis Henricsen

  11-4-1553 Ariaentien Peter Cornelissen

  28-4-1653 Maaiken Laurens Joosten

  1-5-1653 Sijsien Jan Willemsen

  12-6-1653 Arien Arien Ariensen uit Laeckervelt

  11-9-1653 Mees Pieter Meesen

  11-9-1653 Jasper Schalck Gijsbertsen

  14-9-1653 Dirck Dirck Jansen

  23-10-1653 Leentien Bastiaen Cornelissen van Noordeloos

  30-10-1653 Cornelis Peter Gijsbertsen

  13-11-1653 Marichien Laurens Eversen

  1-12-1653 Lijsien Geerlof Aelbertsen

  11-1-1654 Maria Johannes Rusch, quartiermeester van de ritmeester Vaubergert in garnizoen tot Maastricht, wiens huysvrouw door reijsen alhier beviel.

  15-1-1654 Reijnout Floris van Oij, schout tot Meerkerck

  15-1-1654 Neeltgen Arien Pieterse

  25-1-1654 Jannetien kint van een arme vrou Machdeleen genaemt, wiens man soo sij seijde Jan Janse was geheeten.

  5-2-1654 Dirckjen Gijsbert Cornelissen Stolckenaer

  19-2-1654 Anneken Claes Cornelissen uijt Laeckervelt

  26-2-1654 Arien en Jan Pelt

  tweeling Maijgien

  19-3-1654 Anneken Peter Gijsbertsen

  9-4-1654 Jan Jansen Jan Jansen Maes Klijn

  30-4-1654 Janneken Aelbert Ariesen

  4-5-1654 Lijntien Arien Hendricksen

  4-6-1654 Leentien Daem Ariensen

  4-6-1654 Casparus M Frederick Sintrom

  18-6-1654 Jannetien Dirck Ariensen Ossecamp uijt de Weverswijck

  25-6-1654 Sijtien Arien Jansen uijt Laeckervelt

  2-7-1654 Claes Mels Jansen uijt Laeckervelt

  24-9-1654 Teunis Gijs Eijmerts

  8-11-1654 Cornelia Leendert Hendricksen van Nes

  8-11-1654 Maurichien Laurens Joosten

  12-11-1654 Stijntien Cornelis Hendricksen

 • [40]

  19-11-1654 Gerrit Govert Gerrissen van Velthuijzen

  19-11-1654 Arien Gijsbert Dircksen de Best

  21-11-1654 Peter Cornelis Vlodt

  4-1-1654 Gijsbert Cornelis Jacobsen Verweij

  7-1-1654 Willem Peter Jansen Lam

  14-1-1654 Jacomijntie Arien Carpesteijn

  21-1-1655 Maijken Gijsbert Geelofsen uijt Laeckervelt

  4-2-1655 Maria Hendrick Dircksen Tol

  8-2-1655 Peter Pieter Meertense Versteegh

  11-2-1655 Gerrit Cornelis Leendertsen Waeghals

  15-2-1655 Anneken Rijck Dircksen van Veen

  1-3-1655 Geertien Jasper Cornelissen op de Burghgraef

  12-4-1655 Gijsbert Claes Dircksen de Best

  22-4-1655 Heijmen Hermen Jansen

  29-4-1655 Maijken Dirck Bastiaensen

  29-4-1655 Neelgen Jan Hendrecksen

  29-4-1655 Claes Jan Ariensen

  13-5-1655 Magdalena M.Fredrick Siegrou Sintrom

  3-6-1655 Naomi Floris van Oij, schout tot Meerkerck

  10-6-1655 Sijgien Arien Jansen uijt Lekervelt

  17-6-1655 Jan Cornelis Jansen Maes

  12-8-1655 Aeltgen Jan Dircksen

  12-8-1655 Aelbert Geerlof Aelbertsen

  26-8-1655 Arien Pieter Claesen

  2-9-1655 Ariaentie Gerrit Rietveld

  9-9-1655 Heijmen Mees Ariensen

  9-9-1655 Gerrit Antonis Paulissen

  9-9-1655 Helena Geerlof Ariensen

  30-9-1655 Servaes Hermen Ariensen

  28-10-1655 Jacob Arien Vinck uijt Laekervelt

  28-10-1655 Ariaentien Aert Aerssen

  11-11-1655 Jacob Arien Vinck uijt Laekervelt

  11-11-1655 Cornelis Govert Jansen uijt Middelkoop

  25-11-1655 Grietien Lambrecht Arien

 • doopboek Meerkerk 1655-1665

  Namen der kinderen die van mij Theodoro Gibbonis als Eerst predicant tot Meerkerck

  sijn gedoopt tsedert den Jaere 1655

 • [1] Den 2 December 1655 gedoopt het kint van Arien Claessen genaemt Eijtien Den 10 December Gedoopt het kint van Cornelis Jacobsen genaemt Eijtien Den 13 dito Gedoopt het kint van Gijsbert Bastiaensen genaemt Bastiaen Den 3 Jannuary 1656 Gedoopt het kint van Arien Petersen genaemt Jan Den 17 january Gedoopt het kint van Peter Hendricksen uijt Lakervelt genaemt Arien Den 24 dito Gedoopt het kint van Claes Cornelissen uijt Lakervelt genaemt Cornelis Den 21 Februarij Gedoopt het kint van Herber Willemsen genaemt Claesien Den 24 Februarij 1656 Gedoopt twee kinderen van Peter Gijsbersen genaemt Lijsien ende Plin Den 9 Martij Gedoopt het kint van Peter Meessen genaemt Geertruijt Den 7 April Gedoopt het kint van Huijbert Herbersen genaemt Cors Item Gedoopt het kint van Teunis Jansen genaemt Herber Den 13 April Gedoopt het kint van Claes Jansen genaemt Johannes Den 16 dito Gedoopt het kint van Laurens Hermensen genaemt Hermen Den 20 dito Gedoopt het kint van Jacob Jansen genaemt Jan Den 27 dito Gedoopt het kint van Arien Hendricksen genaemt Hendrick

 • [2] Den 1 Junij 1656 Gedoopt het kint van Hendrick een schamel man genaemt Grietien Den 15 dito Gedoopt het kint van Mels Jansen uijt Lackervelt genaemt Arien Den 22 dito Gedoopt het kint van Floris van Oij Schout tot Meerkerck genaemt Nathan Den selfden dito Gedoopt het kint van Peter Cornelissen genaemt Petertien Den 10 Augusti Gedoopt het kint van Jan Pelt genaemt Arien Den 17 dito Gedoopt het kint van Cornelis Petersen Soon genaemt Jurrien Den 7 september Gedoopt het kint van Claes Dircksen uijt Laeckervelt genaemt Paulus Den 21 september Gedoopt het kint van Pieter Jansen genaemt Willemptien den selven dito Gedoopt het kint van Dirck Bastiaensen genaemt Cornelia Noch in dien naemiddag Gedoopt het kint van Cornelis Jansen Maes genaemt Jan Gedoopt het kint van Hermen Barten uijt Laeckervelt genaemt Arien Den 27 September gedoopt het kint van Arien Leendersen verhoef genaemt Cornelis Den 5 October Gedoopt het kint van Rejer Jansen Verhoef genaemt Jan Den 12 October Gedoopt het kint van Pieter Claessen genaemt Dirckien Den 16 October Gedoopt het kint van Gijsbert Cornelissen Stolckenaer genaemt Jan Den selfden dito Gedoopt het kint van Peter Rijcken twelck hij bij Janneken Gerrits hadde en is genaemt Bartien

 • [3] Den 2 November 1656 Gedoopt het kint van Jacob Dirck Teunissen uijt Laeckervelt genaemt Dirck Den 9 November Gedoopt het kint van Cornelis Hendricksen genaemt Pieter Gedoopt het kint van Schalck Gijsbertsen genaemt Herber Anno 1657 Den 8 Januarij Gedoopt het kint van Govert Gerritsen van Velthuijsen genaemt Jan Den 11 Januarij Gedoopt het kint van Aelbert Ariensen genaemt Ariaentien Den 18 Januarij Gedoopt het kint van Joost Claessen genaemt Claes Gedoopt het kint van Jan Hendricksen genaemt Jan Gedoopt het kint van Cornelis Hendricksen vlot genaemt Gedoopt het kint van Maerten Cornelissen genaemt Jannitien Gedoopt het kint van Gijsbert Hermensen genaemt Hermannis Gedoopt het kint van Teunis Paulussen genaemt Cornelis Gedoopt het kint van Willem Hendricksen genaemt Barent Gedoopt het kint van Jan Jansen van Eck genaemt Jan Den 5 April Gedoopt het kint van Geerlof Ariensen genaemt Maijken [doorgehaald] Consters?? Jtem Gedoopt het kint van Arien Hendricksen van Hof genaemt Maijken Den 19 Aprilis Gedoopt het kint van Arien Carpesteijn genaemt Sijtgen

 • [4] Den 26 April 1657 Gedoopt het kint Aert Jansen van veel (wien huijsvrou nae sijn doot inde ...aen quam) genaemt Aert Den selfden dito Gedoopt het kint van Hendrick Aertsen van Bemmel genaemt Aert Den 3 Maij Gedoopt het kint van Jacob Pietersen genaemt Pietertien Den selfden dito Gedoopt het kint van Schalck Dircksen genaemt Ariaentien Jtem Gedoopt kint van Aert Jacobsen genaemt Marrichien Den 7 Junij Gedoopt het kint van Arien Pietersen genaemt Jacobien Den selven dito Gedoopt het kint van Daem Ariensen Jan Den 21 Junij Gedoopt het kint van Mees Ariensen genaemt Maijken Den 28 Junij 1657 Gedoopt het kint van Aert Aertsen Streef genaemt Willem Den 4 Julij Gedoopt het kint van Antonis Janse van Dort genaemt Catharina Den 12 Julij Gedoopt het kint van Jan Corsen genaemt Cors Den 26 Julij Gedoopt het kint van Arien Hendricksen genaemt Hendrick Gedoopt het kint van Dirck Teunissen genaemt Geertien Gedoopt het kint van Franck Simonsen genaemt Vasien van 1659 tot 1660 Gedoopt het kint van L . Joosten genaemt Johan Gedoopt het kint van Dirck Bastiaens genaemt Philips

 • [5] Gedoopt het kint van H Jansen genaemt Joosien Gedoopt het kint van Reijer Verhoef genaemt .. Gedoopt het kint van Arien Hendricksen genaemt Hendrick Gedoopt het kint van Willem Hendricksen Vos Gedoopt het kint van Gijbert Bastiaensen genaemt Swaentien Gedoopt het kint van C den Besten Gedoopt het kint van L Stockenaer Gedoopt het kint van Vlot Gedoopt het kint van AA Streef Gedoopt het kint van Bart Ariensen genaemt Hendrick Gedoopt het kint van Rijck Dircksen van Veen genaemt Jan Gedoopt het kint van Jan Jansen van Tienhoven genaemt Peter Gedoopt het kint van Dirck Geerlofsen genaemt Peter Gedoopt het kint van Jan Hendricksen op de Burghgraaf genaemt Tomas Gedoopt het kint van Jan Hendricksen genaemt Elsien Gedoopt het kint van Hermen Cornelissen genaemt Meijntien Gedoopt het kint van Peter Crijter genaemt Deliaentien Gedoopt het kint van Lambert Versteeg genaemt Claes Gedoopt het kint Peter Aelbertsen genaemt Aelbert Gedoopt het kint van Jacob Jan Hijberden genaemt Heijmen Gedoopt het kint Jan Hendricks op den Burghgraaf Gedoopt het kint Jan Corsen genaemt Peter Gedoopt het kint van Peter Rijcker genaemt Michiel

 • [6] Gedoopt het kint van Mees Ariensen genaemt Heijmen Gedoopt het kint van Gabriel Aertsen genaemt Neeltien Gedoopt het kint van Hessel Joosten genaemt Leentien Gedoopt het kint van Peter Gijsbertsen genaemt Peter Gedoopt het kint van Niels Jansen genaemt Trijntien Gedoopt