Trajectum 09/10 #18

download Trajectum 09/10 #18

of 36

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Trajectum - Magazine voor de Hogeschool Utrecht - www.trajectum.hu.nl - Jaargang 09/10 - Nummer 18 - 10 juni 2010

Transcript of Trajectum 09/10 #18

 • nR 18 | 10.06.2010 | www.trajectum.hu.nl | magazine voor Hogeschool Utrecht magazine voor Hogeschool Utrecht

  5 EURO

  PER DAG

  | | |

  SUPERVOORDELIGSUPERVOORDELIGALLEEN VANDAAG

  COVERSTORY tRAJECtUMS GROtE 5 EURO PER DAG EXPERIMENt

  INTERVIEW HUGH EVANS BEZOEKt DE HU OP ZIJN tOURNEE tEGEN ARMOEDE

  REPORTAGE ZINGEVING DEEl 2: DE StUDENtENKERK

  MEt tIPS

  lUKt JOU DAt?

 • (advertentie)

 • 10062010 TRAJECTUM 18 3

  REdA

  CTiO

  nEEL

  KlAAR VOOR/MEE

  Ik ben er klaar voor. Klaar voor een nieuw kabinet. Als we onze rising

  star Mark Rutte mogen geloven, is zijn formatie al voor 1 juli afge-

  rond. Ook klaar ben ik met elke ochtend, middag en avond een debat

  tussen lijsttrekkers waaruit weer een winnaar tevoorschijn komt. Is

  Emile Roemer een keer grappig en gevat, dan levert het hem direct

  vijf zetels op in de peiling. En over dat debat wordt weer in allerlei

  tv-programmas een debat gevoerd.

  Ook ben ik klaar voor het WK. Onze jongens zijn inmiddels afgereisd

  naar Johannesburg, zonder stervoetballer Arjen Robben. Zijn blessure

  is groot nieuws in Europa: het Duitse boulevardblad Bild spreekt over

  der Robben-Schock en het Britse The Sun over de keiharde klap voor

  Oranje. Ik heb begrepen dat Robben s ochtends al om half acht op de

  tafel van de wonderfysiotherapeut Dick van toorn ligt voor behande-

  ling, zodat er een kans bestaat dat hij dit weekend het vliegtuig rich-

  ting Zuid-Afrika neemt en volgende week gewoon mee kan doen. Van

  toorn heeft tenslotte Van der Vaart ook in een week fit gekregen.

  Klaar ben ik inmiddels met alle voorbeschouwingen, discussies over

  voorbeschouwingen. toch hoop ik niet dat het WK overschaduwd gaat

  worden door keihard nieuws uit Peru, de volgende mediahype. Heeft

  ie het nu wel of niet gedaan: Joran van der Sloot. Peter R. kan weer

  op volle sterkte uitrukken. Ik ben er wel klaar voor.

  Janny Ruardy

  hoofdredacteur

  12 InterviewArmoedebestrijder Hugh Evans kwam op 17 mei naar de HU met zijn presentatie 1.4 billion reasons. Die is onderdeel van het door hem opgezette Global Poverty Project (GPP). Ultieme doel: het wereldwijd uitbannen van extreme armoede binnen n generatie. Trajectum sprak met deze Young Australian of the year.

  16 CoverstoryWat zou jij doen als je maar vijf euro per dag te besteden had? Kun je een lunch in de HUkantine wel vergeten. Of een rondje in de kroeg onmogelijk. Trajectumrepor-ter Emiel Elgersma trekt zijn broekriem aan en probeert een week te leven van vijf euro per dag.

  20 AchtergrondOf je nou van voetbal houdt of totaal niet, het kan je niet ontgaan zijn dat het Wereld-kampioenschap voetbal deze week staat te beginnen. Trajectum loodst je door de oranjeweken met kijktips en weetjes.

  24 ReportageIn drie afleveringen gaat Trajectums Jasmijn Masius op zoek naar zingeving. Voor aflevering 2 schuift ze aan bij de wekelijkse bijeenkomst van De Studenten-kerk, waar deelnemers een bijbelstudie houden en gesprekken over religieuze themas.

  28 In t kortYvette Mulder is vierdejaars sport- en en-tertainmentmarketing en verantwoordelijk voor de organisatie van het Nederlandse deel van The Ride Brussels to London. Deze fietstocht is een initiatief van de orga-nisatie Right To Play, waar ze stage loopt.

  36 24/7Het fotodagboek van ACSIE, de activi-teitencommissie van studievereniging Paramedus

 • 4 TRAJECTUM 18 10062010

  Cohen in De Uithof

  PvdA-lijsttrekker Job Cohen staat na het debat met Utrechtse studen-ten op 3 juni in De Uithof de pers te woord. Hij richtte zijn pijlen vooral op het CDA en VVD die volgens hem veel meer willen bezuinigen dan zijn partij. Ook dit keer liet Cohen zich niet uit met wie hij na de verkiezingen een coalitie wil vormen. (GR)

  Greeny Games de beste

  Studentenbedrijf Greeny Games van de HU Amers-foort is uitgeroepen tot de beste hbo-onderneming van Nederland. Dat gebeurde tijdens de landelijke finale voor jonge ondernemers op 3 juni in de Groningse Marti-niPlaza. Greeny Games won de hoofdprijs voor het bord-spel Greeny, dat kinderen op jonge leeftijd bewust maakt van de invloed die ze hebben op het milieu. Een duidelijke best practice in ondernemerschap. Zij heb-ben er veel tijd in gestoken en een prachtig, duurzaam product neergezet, stelt het juryrapport. Het bedrijf van studenten small business and retail management viel al vaker in de prijzen. (JJ)

  Weer prijs HU-websiteDe HU-website heeft de Dutch Interactive Award in de categorie Corporate Website gewonnen.

  De Dutch Interactive Awards zijn eind mei voor het eerst uit-gereikt door de orga nisatoren, het magazine/website Emerce en Platform Internet bureaus Nederland (PIBN). De jury was lovend over de bij-drage van studenten aan de website. Zogeheten HU-repor-ters doen verslag middels blogs, fotos, videos en sociale media over de opleiding en studenten-leven. De HU-website is vorig jaar vernieuwd en viel al twee keer in de prijzen. Zo kreeg de site de titel Onderwijswebsite van het jaar en won het de titel Sitecores Site of the Year. (GR)

  Online WK-voetbalpoule

  Journalistiekstudent Bouke van den Berg is met een vriend een online voetbalpoule voor het WK in Zuid-Afrika gestart.

  Op de site www.wkbet.nl kan eenieder zich gratis aanmelden. Deelnemers krijgen een virtueel budget van duizend euro en mo-gen dat naar eigen inzicht inzet-ten. Na elke spelronde krijgen de vijf hoogste noteringen een bedrag van vijftig euro. Voor de eindwinnaars staan er prijzen als een tv, smartphone en laptop klaar. Iedereen kan op de site een eigen minicompetitie begin-nen. Zo is er een subleague aan-gemaakt voor de HU. Dat maakt het leuker omdat er dan een

  competitie ontstaat tussen vrien-den en bekenden, zegt de der-dejaars journalistiek. Het duo heeft voor dit initiatief het bedrijfje Bet Boys opgericht en betaalt de site, de prijzen en wervingsadvertenties uit eigen zak. We hebben er inmiddels aardig wat geld in gestopt, vertelt Van den berg. Maar het is de bedoeling om minimaal quitte te spelen en het zou he-lemaal mooi zijn als we er wat mee gaan verdienen. Volgend jaar willen ze een poule voor de eredivisie voetbal en Formule 1 starten. (GR)

  FO

  TO

  : G

  ER

  AR

  D R

  UT

  TE

  N

 • 10062010 TRAJECTUM 18 5

  Kijk op www.trajectum.hu.nl

  FiLM

  PJE

  Elke w

  eek

  een nie

  uw film

  pje

  op tra

  jectum

  online

  Filmen voor school in Keniatwee studenten journalis-tiek maakten in Kenia een promotiefilmpje voor een meisjesschool van de lor-nah Kiplagat foundation.

  De vierdejaars studenten Laura Hogendoorn en Oscar van der Horst filmden in mei een week op locatie. De film word ingezet om sponsors te werven voor het project. De Lornah Kiplagat Sports Academy is een initiatief van de Keniaans/Nederlandse hardloopster Lornah Kiplagat.

  Ook andere faculteiten zijn be-trokken bij de oprichting van de school. Binnenkort gaan studen-ten van de faculteit Economie en Management samen met col-legas van de Keniaanse Moi Uni-versity ter plekke onderzoek doen naar de kosten en werken studenten Natuur en Techniek met de architect de bouwplan-nen uit. De faculteit Gezond-heidszorg peilt de behoefte van de plaatselijke bevolking aan een gezondheidscentrum en de fa-culteit Educatie wordt betrokken bij de opzet van het curriculum. De school moet in 2012 de deu-ren openen en aan enkele hon-derden kansarme meiden on-derwijs bieden. Creativiteit, sport en ict krijgen een belang-rijke plaats in het curriculum. In juli werken studenten van de FEM en Gezondheidszorg twee weken in Kenia aan hun projec-ten. Het plan is om in septem-ber een evenement aan de HU te organiseren. (GR)

  DEZE WEEK:

  Toeters, Beesies, Pletterpetten, Kratkussens, Buddies, Juichbandjes, de Dutch Dress en de Afri-kaman. Trajectum TV-reporters Jacco en Pascale testen deze week de BEStE ORANJEGADGEtS.

  een nie

  uw film

  pje

  Universiteiten en hogescholen krijgen dit jaar geen geld om de lonen van docenten te laten stijgen.

  Het Rijk wil de salarissen be-vriezen om de financile te-genspoed te bezweren. Dat is een jaar eerder dan aangekon-digd vanwege de Griekse cri-sis en kredietcrisis. CDA en ChristenUnie hebben besloten de nullijn een jaar eerder in te voeren. Dat blijkt uit de voor-jaarsnota, die 31 mei naar de tweede Kamer is gestuurd.

  De overheid trekt jaarlijks geld uit voor de salarissen van docenten. Dat bedrag houdt normaal gesproken gelijke tred met het gemiddelde loon in het bedrijfsleven. Daar re-kenden universiteiten en ho-gescholen op bij het afsluiten van collectieve arbeidsover-eenkomsten met de vakbon-den. Maar de overheid laat dit systeem nu los. Daardoor heb-ben vooral hogescholen een probleem: zij moeten dit jaar nog een loonstijging van 2,4 procent uitbetalen. Het is nog niet bekend waar dat geld dan vandaan moet komen. (HOP)

  Zie ook interview Doekle terpstra, voorzitter van de HBO-raad, op trajectum.hu.nl

  fouten tijdens HU-verkiezingen

  tijdens de verkiezingen van de medezeggen-schapsraden van de HU, eind 2009, zijn meerdere keren reglementen over-treden.

  Dit blijkt uit een evaluatierap-port van de projectleider, de Centrale Kiescommissie en de Commissie van Beroep. Het is goed bevallen om taken te delegeren aan een projectlei-der. Die rol werd vervuld door Emi Stikkelman, tevens coach bestuurlijke participatie studen-ten. Maar haar positie was niet altijd duidelijk waardoor de schijn van belangenverstrenge-ling ontstond. De kiescommissie heeft niet optimaal gefunctioneerd. Voor-zitter Cees Meijer nam zelfstan-dig besluiten die achteraf

  gezien aan de voltallige com-missie