torosaurus catalog

26

description

a childrens brand.

Transcript of torosaurus catalog

Torosaurus gaat de lente tegemoet en breidt uit met nieuwe producten

en nieuwe prints! De ontwerpen kunnen nu ook door u zelf gepersonal iseerd worden.

Originele muurstickers en T-shirts met de naam van uw kind. Veel plezier!

• Gepersonaliseerde muurstickers – p. 04

• Krijt Muurstickers – p. 18

• Gepersonaliseerde T-shirts – p. 22

Voor meer info contacteer Els Bauwelinck

[email protected] • www.torosaurus.be • T +32 (0)3 312 10 54

GEPERSONALISEERDE MUURSTICKERSTorosaurus maakt trendy muurstickers die je zelf kan personal iseren

met de naam van je kind. De naam is mooi geïntegreerd in het ontwerp.

Zo kri jgen de muurtekeningen nog een persoonl i jke en speciale touch mee.

De muurstickers zi jn er in verschi l lende kleuren en formaten.

Geschikt om op muren, kamerdeuren of kasten te hangen…

Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

Gepersonaliseerde muurstickers!

uw naam hier, mooi geïntegreerd in het

ontwerp. Geschikt voor toepassingen

op muren, deuren, kasten.

Gepersonaliseerde muurstickers!

uw naam hier, mooi geïntegreerd in het

ontwerp. Geschikt voor toepassingen

op muren, deuren, kasten.

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

A S T R O N A U T

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E V L A G .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 8 . 5 x 2 7 c m – 5 8 x 4 1 c m – 8 2 . 5 x 5 8 c m

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 8 . 5 c m H x 2 7 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 4 1 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 2 . 5 c m H x 5 8 c m B

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

B O B B Y

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E T E K S T B A L L O N .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 4 0 x 2 4 c m – 5 8 x 3 5 c m – 8 5 x 5 2 c m

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 4 0 c m H x 2 4 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 3 5 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 5 c m H x 5 2 c m B

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

K A P I T E I N

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N H E T L A B E L O N D E R A A N .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 9 x 2 7 c m – 5 8 x 4 0 c m – 8 3 x 5 8 c m

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 9 c m H x 2 7 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 4 0 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 3 c m H x 5 8 c m B

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

K A P I T E I N

STOP!KAmER VAn

stan

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E T E K S T B A L L O N .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 9 x 1 7 c m – 5 8 x 2 5 . 5 c m – 8 5 x 3 8 c m

B

H

STOP!kamer van

cas

STOP!kamer van

sam

Joppe en

Hendrik

halloik ben

siebe

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 9 c m H x 1 7 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 2 5 . 5 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 5 c m H x 3 8 c m B

M U U R S T I C K E R S

( N I E T G E P E R S O N A L I S E E R D )

K O E

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E Z E M U U R / D E U R S T I C K E R S Z I J N N I E T G E P E R S O N A L I S E E R D .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 2 F O R M AT E N : 5 8 x 3 8 . 5 c m – 8 4 . 5 x 5 6 c m

F O R M A AT M I D D E L 0 1 > 5 8 c m H x 3 8 . 5 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 2 > 8 4 . 5 c m H x 5 6 c m B

KRIJT MUURSTICKERSTorosaurus maakt trendy kri jtmuurstickers.

Fi jne vormen om een leuke boodschap of kri jttekening op te zetten.

De muurstickers zi jn er in verschi l lende vormen en formaten.

Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

S N O R

I N 1 F O R M A AT: 5 7 x 2 6 c m

T E K S T B A L L O N

I N 3 F O R M AT E N :

3 1 x 3 9 c m – 4 7 x 5 8 c m – 5 8 x 7 2 c m

A U T O

I N 1 F O R M A AT: 1 0 0 x 4 8 c m

W O L K E N

I N 1 F O R M A AT: 5 8 x 5 1 c m

GEPERSONALISEERDE T-SHIRTSTorosaurus gaat de lente in met nieuwe prints en nieuwe kleuren

op de T-shirts. Enkele hiervan kunnen zelfs gepersonal iseerd worden

met de naam van uw kind. Zo kri jgt het een extra originele tint…

Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

Gepersonaliseerde

T-shirts!

Hippe T-shirt prints met

jouw naam geïntegreerd

in het ontwerp.

Luiz met astronaut – gele fluo opdruk op gri js T-shirt

G E P E R S O N A L I S E E R D E T- S H I R T S

B O B B Y E N A S T R O N A U T

M E E R I N F O O V E R B E S C H I K B A R E M AT E N O P D E W E B S I T E

B O B B Y T- S H I R T

( G R O E N T- S H I R T • PA A R S E O P D R U K )

A S T R O N A U T T- S H I R T

( G R I J S T- S H I R T • F L U O G E L E O P D R U K )

W W W . T O R O S A U R U S . B E

© Els Bauwelinck • Torosaurus • februari 2013 • Al l r ights reserved