torosaurus catalog

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

a childrens brand.

Transcript of torosaurus catalog

 • Torosaurus gaat de lente tegemoet en breidt uit met nieuwe producten

  en nieuwe prints! De ontwerpen kunnen nu ook door u zelf gepersonal iseerd worden.

  Originele muurstickers en T-shirts met de naam van uw kind. Veel plezier!

  Gepersonaliseerde muurstickers p. 04 Krijt Muurstickers p. 18 Gepersonaliseerde T-shirts p. 22

  Voor meer info contacteer Els [email protected] www.torosaurus.be T +32 (0)3 312 10 54

 • GEPERSONALISEERDE MUURSTICKERSTorosaurus maakt trendy muurstickers die je zelf kan personal iseren

  met de naam van je kind. De naam is mooi gentegreerd in het ontwerp.

  Zo kri jgen de muurtekeningen nog een persoonl i jke en speciale touch mee.

  De muurstickers zi jn er in verschi l lende kleuren en formaten.

  Geschikt om op muren, kamerdeuren of kasten te hangen

  Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

 • Gepersonaliseerde muurstickers!uw naam hier, mooi gentegreerd in het

  ontwerp. Geschikt voor toepassingen

  op muren, deuren, kasten.

 • Gepersonaliseerde muurstickers!uw naam hier, mooi gentegreerd in het

  ontwerp. Geschikt voor toepassingen

  op muren, deuren, kasten.

 • G E P E R S O N A L I S E E R D E

  M U U R S T I C K E R S

  A S T R O N A U T

 • B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R G E E L B L A U W G R O E N R O O D Z WA R T ( M AT )

  D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E V L A G .

  Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 8 . 5 x 2 7 c m 5 8 x 4 1 c m 8 2 . 5 x 5 8 c m

  F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 8 . 5 c m H x 2 7 c m B

  F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 4 1 c m B

  F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 2 . 5 c m H x 5 8 c m B

 • G E P E R S O N A L I S E E R D E

  M U U R S T I C K E R S

  B O B B Y

 • B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R G E E L B L A U W G R O E N R O O D Z WA R T ( M AT )

  D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E T E K S T B A L L O N .

  Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 4 0 x 2 4 c m 5 8 x 3 5 c m 8 5 x 5 2 c m

  F O R M A AT K L E I N 0 1 > 4 0 c m H x 2 4 c m B

  F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 3 5 c m B

  F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 5 c m H x 5 2 c m B

 • G E P E R S O N A L I S E E R D E

  M U U R S T I C K E R S

  K A P I T E I N

 • B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R G E E L B L A U W G R O E N ( M AT )

  D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N H E T L A B E L O N D E R A A N .

  Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 9 x 2 7 c m 5 8 x 4 0 c m 8 3 x 5 8 c m

  F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 9 c m H x 2 7 c m B

  F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 4 0 c m B

  F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 3 c m H x 5 8 c m B

 • G E P E R S O N A L I S E E R D E

  M U U R S T I C K E R S

  K A P I T E I N

  STOP!KAmER VAn

  stan

 • B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R G E E L B L A U W G R O E N R O O D Z WA R T ( M AT )

  D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E T E K S T B A L L O N .

  Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 9 x 1 7 c m 5 8 x 2 5 . 5 c m 8 5 x 3 8 c m

  B

  H

  STOP!kamer van

  cas

  STOP!kamer van

  sam

  Joppe enHendrik

  halloik ben

  siebe

  F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 9 c m H x 1 7 c m B

  F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 2 5 . 5 c m B

  F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 5 c m H x 3 8 c m B

 • M U U R S T I C K E R S

  ( N I E T G E P E R S O N A L I S E E R D )

  K O E

 • B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R G E E L B L A U W G R O E N R O O D Z WA R T ( M AT )

  D E Z E M U U R / D E U R S T I C K E R S Z I J N N I E T G E P E R S O N A L I S E E R D .

  Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 2 F O R M AT E N : 5 8 x 3 8 . 5 c m 8 4 . 5 x 5 6 c m

  F O R M A AT M I D D E L 0 1 > 5 8 c m H x 3 8 . 5 c m B

  F O R M A AT G R O O T 0 2 > 8 4 . 5 c m H x 5 6 c m B

 • KRIJT MUURSTICKERSTorosaurus maakt trendy kri jtmuurstickers.

  Fi jne vormen om een leuke boodschap of kri jttekening op te zetten.

  De muurstickers zi jn er in verschi l lende vormen en formaten.

  Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

 • S N O R

  I N 1 F O R M A AT: 5 7 x 2 6 c m

  T E K S T B A L L O N

  I N 3 F O R M AT E N :

  3 1 x 3 9 c m 4 7 x 5 8 c m 5 8 x 7 2 c m

  A U T O

  I N 1 F O R M A AT: 1 0 0 x 4 8 c m

  W O L K E N

  I N 1 F O R M A AT: 5 8 x 5 1 c m

 • GEPERSONALISEERDE T-SHIRTSTorosaurus gaat de lente in met nieuwe prints en nieuwe kleuren

  op de T-shirts. Enkele hiervan kunnen zelfs gepersonal iseerd worden

  met de naam van uw kind. Zo kri jgt het een extra originele tint

  Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

 • Gepersonaliseerde

  T-shirts!Hippe T-shirt prints met

  jouw naam gentegreerd

  in het ontwerp.

  Luiz met astronaut gele fluo opdruk op gri js T-shirt

 • G E P E R S O N A L I S E E R D E T- S H I R T S

  B O B B Y E N A S T R O N A U T

  M E E R I N F O O V E R B E S C H I K B A R E M AT E N O P D E W E B S I T E

 • B O B B Y T- S H I R T

  ( G R O E N T- S H I R T PA A R S E O P D R U K )

  A S T R O N A U T T- S H I R T

  ( G R I J S T- S H I R T F L U O G E L E O P D R U K )

 • W W W . T O R O S A U R U S . B E

  Els Bauwelinck Torosaurus februari 2013 Al l r ights reserved