torosaurus catalog

of 26 /26

Embed Size (px)

description

a childrens brand.

Transcript of torosaurus catalog

Page 1: torosaurus catalog
Page 2: torosaurus catalog
Page 3: torosaurus catalog

Torosaurus gaat de lente tegemoet en breidt uit met nieuwe producten

en nieuwe prints! De ontwerpen kunnen nu ook door u zelf gepersonal iseerd worden.

Originele muurstickers en T-shirts met de naam van uw kind. Veel plezier!

• Gepersonaliseerde muurstickers – p. 04

• Krijt Muurstickers – p. 18

• Gepersonaliseerde T-shirts – p. 22

Voor meer info contacteer Els Bauwelinck

[email protected] • www.torosaurus.be • T +32 (0)3 312 10 54

Page 4: torosaurus catalog

GEPERSONALISEERDE MUURSTICKERSTorosaurus maakt trendy muurstickers die je zelf kan personal iseren

met de naam van je kind. De naam is mooi geïntegreerd in het ontwerp.

Zo kri jgen de muurtekeningen nog een persoonl i jke en speciale touch mee.

De muurstickers zi jn er in verschi l lende kleuren en formaten.

Geschikt om op muren, kamerdeuren of kasten te hangen…

Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

Page 5: torosaurus catalog

Gepersonaliseerde muurstickers!

uw naam hier, mooi geïntegreerd in het

ontwerp. Geschikt voor toepassingen

op muren, deuren, kasten.

Page 6: torosaurus catalog

Gepersonaliseerde muurstickers!

uw naam hier, mooi geïntegreerd in het

ontwerp. Geschikt voor toepassingen

op muren, deuren, kasten.

Page 7: torosaurus catalog
Page 8: torosaurus catalog

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

A S T R O N A U T

Page 9: torosaurus catalog

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E V L A G .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 8 . 5 x 2 7 c m – 5 8 x 4 1 c m – 8 2 . 5 x 5 8 c m

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 8 . 5 c m H x 2 7 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 4 1 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 2 . 5 c m H x 5 8 c m B

Page 10: torosaurus catalog

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

B O B B Y

Page 11: torosaurus catalog

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E T E K S T B A L L O N .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 4 0 x 2 4 c m – 5 8 x 3 5 c m – 8 5 x 5 2 c m

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 4 0 c m H x 2 4 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 3 5 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 5 c m H x 5 2 c m B

Page 12: torosaurus catalog

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

K A P I T E I N

Page 13: torosaurus catalog

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N H E T L A B E L O N D E R A A N .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 9 x 2 7 c m – 5 8 x 4 0 c m – 8 3 x 5 8 c m

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 9 c m H x 2 7 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 4 0 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 3 c m H x 5 8 c m B

Page 14: torosaurus catalog

G E P E R S O N A L I S E E R D E

M U U R S T I C K E R S

K A P I T E I N

STOP!KAmER VAn

stan

Page 15: torosaurus catalog

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E M U U R / D E U R S T I C K E R S K A N J E Z E L F ( L AT E N ) P E R S O N A L I S E R E N I N D E T E K S T B A L L O N .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 3 F O R M AT E N : 3 9 x 1 7 c m – 5 8 x 2 5 . 5 c m – 8 5 x 3 8 c m

B

H

STOP!kamer van

cas

STOP!kamer van

sam

Joppe en

Hendrik

halloik ben

siebe

F O R M A AT K L E I N 0 1 > 3 9 c m H x 1 7 c m B

F O R M A AT M I D D E L 0 2 > 5 8 c m H x 2 5 . 5 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 3 > 8 5 c m H x 3 8 c m B

Page 16: torosaurus catalog

M U U R S T I C K E R S

( N I E T G E P E R S O N A L I S E E R D )

K O E

Page 17: torosaurus catalog

B E S C H I K B A R E K L E U R E N : Z I LV E R • G E E L • B L A U W • G R O E N • R O O D • Z WA R T ( M AT )

D E Z E M U U R / D E U R S T I C K E R S Z I J N N I E T G E P E R S O N A L I S E E R D .

Z E Z I J N B E S C H I K B A A R I N 2 F O R M AT E N : 5 8 x 3 8 . 5 c m – 8 4 . 5 x 5 6 c m

F O R M A AT M I D D E L 0 1 > 5 8 c m H x 3 8 . 5 c m B

F O R M A AT G R O O T 0 2 > 8 4 . 5 c m H x 5 6 c m B

Page 18: torosaurus catalog

KRIJT MUURSTICKERSTorosaurus maakt trendy kri jtmuurstickers.

Fi jne vormen om een leuke boodschap of kri jttekening op te zetten.

De muurstickers zi jn er in verschi l lende vormen en formaten.

Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

Page 19: torosaurus catalog
Page 20: torosaurus catalog
Page 21: torosaurus catalog

S N O R

I N 1 F O R M A AT: 5 7 x 2 6 c m

T E K S T B A L L O N

I N 3 F O R M AT E N :

3 1 x 3 9 c m – 4 7 x 5 8 c m – 5 8 x 7 2 c m

A U T O

I N 1 F O R M A AT: 1 0 0 x 4 8 c m

W O L K E N

I N 1 F O R M A AT: 5 8 x 5 1 c m

Page 22: torosaurus catalog

GEPERSONALISEERDE T-SHIRTSTorosaurus gaat de lente in met nieuwe prints en nieuwe kleuren

op de T-shirts. Enkele hiervan kunnen zelfs gepersonal iseerd worden

met de naam van uw kind. Zo kri jgt het een extra originele tint…

Neem eens een ki jkje op de webshop > www.torosaurus.be

Page 23: torosaurus catalog

Gepersonaliseerde

T-shirts!

Hippe T-shirt prints met

jouw naam geïntegreerd

in het ontwerp.

Luiz met astronaut – gele fluo opdruk op gri js T-shirt

Page 24: torosaurus catalog

G E P E R S O N A L I S E E R D E T- S H I R T S

B O B B Y E N A S T R O N A U T

M E E R I N F O O V E R B E S C H I K B A R E M AT E N O P D E W E B S I T E

Page 25: torosaurus catalog

B O B B Y T- S H I R T

( G R O E N T- S H I R T • PA A R S E O P D R U K )

A S T R O N A U T T- S H I R T

( G R I J S T- S H I R T • F L U O G E L E O P D R U K )

Page 26: torosaurus catalog

W W W . T O R O S A U R U S . B E

© Els Bauwelinck • Torosaurus • februari 2013 • Al l r ights reserved