tools energietransitie - VNG · huishoudens) van stad buurt of wijk (ETMoses). ... CEGOIA is door...

of 19 /19
tools energietransitie gebouwde omgeving | bestaande koopwoningen Realiseert vandaag kansen voor morgen

Embed Size (px)

Transcript of tools energietransitie - VNG · huishoudens) van stad buurt of wijk (ETMoses). ... CEGOIA is door...

 • tools energietransitiegebouwde omgeving | bestaande koopwoningen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjw-u_q5rUAhVSLVAKHRfzDPkQjRwIBw&url=https://forum.vng.nl/do/wbpage?id=363325-767762706167&psig=AFQjCNGYt9ABtkvLleo8_8Vv4cpLo4SNAA&ust=1496327241207904

 • Energietransitiemodel.nl

  • InfoHoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst waarin energie niet meer vanzelfsprekend is? Het Energietransitiemodel (ETM) maakt gebruik van feiten over energie om inzicht te geven in wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. De tool ondersteunt zo de inhoudelijke discussie over de energietransitie.

  • FunctionaliteitETM bevat veel data (met name open data) van 6 EU landen. Als gebruiker kan je met behulp van schuifjes en invoervelden eenvoudig verschillende opties kiezen. Het model berekent toekomstscenario’s (tot 2050) voor onder andere CO2 uitstoot en energiegebruik. De scenario’s worden direct weergegeven op een dashboard.

  • BijzonderhedenETM berekent de toekomstscenario’s voor aantallen huishoudens per land. Dus niet specifiek voor koopwoningen op een bepaalde locatie. Het model kan de berekening wel schalen naar de grootte (gemeten in huishoudens) van stad buurt of wijk (ETMoses).

  • Van: Quintel i.s.m. vele partners

  • Voor: beleidsmakers, experts

  • Type: tool

  • Data: ☒ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: ja, open source

  • Exporteren data: ja

  • Transitiefase: Visievorming

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • Energiebesparingspotentiekaart

  • InfoDe energiebesparingspotentiekaart is een set digitale kaarten (storymap) waarin gemeenten, woningeigenaren en marktpartijen in één oogopslag kunnen zien wat het energiebesparingspotentieel in een buurt is.

  • FunctionaliteitDe energiebesparingspotentie is een combinatie van energiebesparingsmaatregelen die mogelijk zijn voor een woning en de investeringsbereidheid van de woningeigenaren. De mogelijke maatregelen in de storymap zijn gebaseerd op woningkenmerken en onderverdeeld in bouwfysische maatregelen en installatie maatregelen. De investeringsbereidheid is gebaseerd op het besteedbaar inkomen, de leeftijd van de kostwinner, het gasverbruik en het wooncomfort.

  • Bijzonderhedende energiebesparings potentiekaarten zijn beschikbaar vanaf zomer 2017.

  • Van: VNG, CBS

  • Voor: gemeenten, woningeigenaren,marktpartijen

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☑ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: ja, vanaf zomer 2017

  • Exporteren data: ja

  • Transitiefase: Programmeren en plannen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjw-u_q5rUAhVSLVAKHRfzDPkQjRwIBw&url=https://forum.vng.nl/do/wbpage?id=363325-767762706167&psig=AFQjCNGYt9ABtkvLleo8_8Vv4cpLo4SNAA&ust=1496327241207904

 • Klimaatmonitor.databank.nl

  • InfoKlimaatmonitor is een portaal dat zoveel mogelijk gegevens voor de monitoring van lokaal en regionaal energiebeleid verzamelt uit bestaande registraties van het Rijk.

  • FunctionaliteitDe klimaatmonitor bevat allerlei gegevens met betrekking tot gas- en elektriciteitsgebruik, nieuwe energie en CO2 uitstoot per gemeente, wijk of buurt. Ook veel onderliggende gegevens als zonnepanelen, windvermogen, elektrische voertuigen en laadpalen zijn beschikbaar.

  • BijzonderhedenDe klimaatmonitor biedt diverse presentatiemogelijkheden voor data zoals kaarten, grafieken en rapportages.

  • Van: Rijk

  • Voor: beleidsmakers

  • Type: dataset

  • Data: ☑ woningkenmerken☑ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: ja

  • Exporteren data: ja

  • Transitiefase: Programmeren en plannenMonitoren voortgang verduurzaming

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • PICO.geodan.nl

  • InfoPICO geeft informatie over energie in de bebouwde omgeving. Met PICO kan je op buurtniveau onderzoeken waar je het meest effectief energie kan besparen of nieuwe energie kan opwekken.

  • FunctionaliteitPICO gebruikt diverse vrij beschikbare data zoals gegevens van BAG, WOZ, CBS. De gebruiker kan maatregelpakketten selecteren, het systeem berekent de gemiddelde investering en besparing. Voor energiebesparingsmaatregelen kan de gebruiker kiezen uit verschillende labelsprongen. Voor energie opwekken kan de gebruiker kiezen uit verschillende pakketten.

  • BijzonderhedenPICO kan gebruikt worden op een touch-table.

  • Van: Geodanism: TNO, Alliander, Ecofys, ESRINederland, NRG031

  • Voor: beleidsmakers, planmakers

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☑ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☒ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: ja

  • Exporteren data: ja

  • Transitiefase: Programmeren en plannen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • NoM-kansenkaart

  • InfoMet de Kansenkaart krijgen gemeenten en woningcorporaties inzicht in potentieel interessante woningen voor Nul op de Meter renovaties.

  • FunctionaliteitDe kansenkaart presenteert ‘3D’ op basis van publieke informatie wijken of woningtypes die geschikt zijn voor Nul op de Meter.

  • BijzonderhedenDe kansenkaart geeft ook inzicht op het nivo van typen woningen met vergelijkbare kenmerken.

  • Van: Kwartiermakers in de Bouwkmidb.itscreative.nl

  • Voor: gemeenten en woningcorporaties

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☑ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: nee

  • Exporteren data: niet bekend

  • Transitiefase: Programmeren en plannen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • Energielabelatlas.nlWoningdossier.nl• Info

  De tool geeft inzicht in de Energielabels in Nederland en in de kosten en opbrengsten van energiebesparende maatregelen per woning. Geeft woningeigenaren inzicht in subsidies

  • FunctionaliteitDe tool bepaalt de theoretisch uit te voeren energiebesparende maatregelen op woningniveau (te aggregeren naar postcodeniveau) inclusief de besparingen en de vermindering van de CO2 uitstoot. Gemeenten kunnen daarmee doelgroepen segmenteren en die volgen in de tijd.

  • BijzonderhedenWoningeigenaren kunnen via de tool offertes opvragen. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid lokale bedrijven te tonen en offertes te laten uitbrengen. Het offerte-opdrachttraject kan gevolgd worden.

  • Van: Bespaar Lokaal, de natuur en milieufederaties (i.s.m. NVM, Kadaster, Bouwend Nederland)

  • Voor: beleidsmakers, marktpartijen,woningeigenaren

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☒ energiegebruik☒ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: gedeeltelijk

  • Exporteren data: ja

  • Transitiefase: Programmeren en plannen, keuzeondersteuning woningeigenaren

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • CEGOIA

  • InfoCEGOIA is door CE Delft ontwikkeld om gemeenten op buurtniveau inzicht te geven in de toekomstige duurzame warmtevoorziening.

  • FunctionaliteitCEGOIA modelleert per duurzame warmtetechniek de kosten van de gehele warmteketen op buurtniveau. Hiermee kan CE Delft de gemeente inzicht geven in het meest optimale klimaatneutrale eindbeeld in 20150 en de route hier naar toe.

  • BijzonderhedenCE Delft gebruikt CEGOIA bij adviestrajecten voor gemeenten.

  • Van: CE Delftce.nl

  • Voor: beleidsmakers, planners, bestuurders

  • Type: model

  • Data: ☑ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: nee

  • Exporteren data: nee (optie adviestraject)

  • Transitiefase: visievormingprogrammeren en plannen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • Energieinbeeld.nl

  • AlgemeenHoeveel energie gebruikt je gemeente? Deze dataset brengt de energiestroom in kaart zodat je kan zien in welke gebieden bespaard kan worden.

  • FunctionaliteitDe tool toont op postcode-6 nivo het energiegebruik en de hoeveelheid opgewekte energie. Daarnaast zijn historische gegevens vanaf 2008 beschikbaar.

  • BijzonderhedenEnergie in beeld bevat de meest recente gebruiksgegevens, maar is niet landelijk dekkend.

  • Van: Enexis, Liander, Stedin

  • Voor: gemeenten

  • Type: dataset

  • Data: ☒ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☒ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: ja

  • Exporteren data: nee

  • Transitiefase: programmeren en plannen,monitoren voortgang verduurzaming

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

  http://www.energieinbeeld.nl/

 • Woonconnect

  • AlgemeenWoonconnect werkt aan het digitaliseren van de Nederlandse woonomgeving. Energiebesparingsmaatregelen zijn onderdeel van de digitale woonomgeving.

  • FunctionaliteitDe tool geeft een digitaal model van elke woning. Daarmee kan een woningeigenaar diverse scenario’s vergelijken en doorrekenen. Bijvoorbeeld scenario’s voor energiebesparingsmaatregelen.

  • BijzonderhedenMet de City deal heeft de overheid toegezegd dit initiatief te steunen.

  • Van: De Twee Snoekenwoonconnect.nl

  • Voor: woningeigenaren

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☒ energiegebruik☒ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: nee

  • Exporteren data: niet bekend

  • Transitiefase: keuzeondersteuning woningeigenaren

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • Warmte Transitie Atlas

  • AlgemeenHoe kan ik aan de slag om mijn gemeente, stad of regio aardgasloos te maken? Deze vraag staat centraal in de Warmte transitieatlas (WTA). De WTA is onderdeel van de Energie Transitie Atlas.

  • FunctionaliteitDe WTA is een interactieve tool die gegevens bevat over de gebouwde omgeving en de warmtevraag. Tool om partijen te betrekken in het proces

  • BijzonderhedenDe tool wordt door adviesburo Over Morgen gebruikt in haar adviestrajecten.

  • Van: Over Morgenovermorgen.nl

  • Voor: beleidsmakers, plannen makers

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☒ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: nee

  • Exporteren data: nee (optie adviestraject)

  • Transitiefase: visievormingplanvorming

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

  http://overmorgen.nl/

 • Zonnekaart / Duurzaamheidskaart

  • AlgemeenDe zonnekaart brengt het potentieel voor zonne-energie in kaart. De zonnekaart is onderdeel van de duurzaamheidskaart, een tool die ook inzicht geeft in de mogelijkheden voor groene daken, dakisolatie en riothermie.

  • FunctionaliteitDe zonnekaart is een online kaartapplicatie die primair huiseigenaren inzicht geeft in de geschiktheid van hun dak voor zonnepanelen, zonneboilers of bijvoorbeeld een groen dak. De kaart toont dakvlakken die geschikt zijn, geeft een inschatting van het aantal zonnepanelen en berekent de kosten en opbrengsten. De tool biedt meerdere modules, o.a. Een MKB-module (berekening voor bedrijven), kaart met lokale aanbieders en Postcoderoos viewer.

  • BijzonderhedenGemeenten kunnen de Zonnekaart aanschaffen als online applicatie, als webservice of als GIS-bestand.

  • Van: MapGearzonnekaart.nl

  • Voor: woningeigenaren

  • Type: tool, dataset

  • Data: ☑ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☒ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: nee

  • Exporteren data: nee

  • Transitiefase: keuzeondersteuning woningeigenaren, programmeren en plannen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • Energiescan Woningvoorraad

  • AlgemeenHet verduurzamen van de woningvoorraad staat bij gemeenten hoog op de agenda. Maar hoe pak je dat aan? Wat zijn de meest kansrijke buurten om in te investeren? Op welke doelgroepen moet de gemeente zich richten? De energiescan geeft antwoord op deze vragen.

  • FunctionaliteitDe energiescan geeft ruimtelijk inzicht waar bepaalde woningtypen, demografische kenmerken, energetische en financiële gegevens samenkomen.

  • BijzonderhedenDe informatie wordt gepresenteerd in GIS kaarten waameede klant kan inzoomen tot op de individuele woning.

  • Van: KAWkaw.nl

  • Voor: gemeentes, woningcorporaties

  • Type: tool

  • Data: ☑ woningkenmerken☑ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: nee

  • Exporteren data: nee (optie adviestraject)

  • Transitiefase: programmeren en plannen

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

  https://twitter.com/kawarchitecten

 • Vesta

  • AlgemeenHet Vesta model is een ruimtelijk energiemodel van de gebouwde omgeving. Het doel van Vesta is het verkennen van mogelijkheden om het energiegebruik en de CO2 uitstoot te verminderen in de periode tot 2050.

  • FunctionaliteitVesta kan de effecten berekenen van gebouwmaatregelen in termen van vermeden CO2 uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiele opbrengsten.

  • BijzonderhedenVesta wordt als rekenmodel gebruikt door onder andere PICO, ETM.

  • Van: Planbureau voor de Leefomgevingpbl.nl

  • Voor: experts

  • Type: model

  • Data: ☑ woningkenmerken☒ gegevens woningeigenaren☑ energiegebruik☑ gebiedskenmerken

  • Vrij beschikbaar: ja

  • Exporteren data: nee

  • Transitiefase: visievorming

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

 • // Fases energietransitie

  • Visievorming• Programmeren en

  plannen

  • Keuzeondersteuning woningeigenaren

  Monitoren voortgang energietransitie

  Bijsturen

 • // Tools per fase

  • Visievorming• Programmeren en

  plannen

  Monitoren voortgang energietransitie

  Bijsturen

  • Keuzeondersteuning woningeigenaren

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjjw-u_q5rUAhVSLVAKHRfzDPkQjRwIBw&url=https://forum.vng.nl/do/wbpage?id=363325-767762706167&psig=AFQjCNGYt9ABtkvLleo8_8Vv4cpLo4SNAA&ust=1496327241207904http://overmorgen.nl/https://twitter.com/kawarchitectenhttp://www.energieinbeeld.nl/

 • // Tools per transitiefaseVisievorming Programmeren en

  plannenKeuze-ondersteuning woningeigenaren

  Monitoren voortgang verduurzaming

  Energietransitiemodel ✓

  Energiebesparingspotentiekaart ✓

  Klimaatmonitor ✓ ✓

  Pico ✓

  Energie in beeld ✓ ✓

  Woningdossier / energielabelatlas ✓ ✓

  Vesta-model ✓

  CEGOIA ✓ ✓

  NoM-kansenkaart ✓

  Woonconnect ✓

  Warmte transitie atlas ✓ ✓

  Zonnekaart / Duurzaamheidskaart ✓ ✓

  Energiescan Woningvoorraad ✓

 • // Tools en datagebruikWoningkenmerken Gegevens

  woningeigenarenEnergiegebruik Gebieds kenmerken

  Energietransitiemodel ✓ ✓

  Energiebesparingspotentiekaart ✓ ✓ ✓ ✓

  Klimaatmonitor ✓ ✓ ✓ ✓

  Pico ✓ ✓ ✓

  Energieinbeeld ✓ ✓

  Energielabelatlas/Woningdossier.nl ✓

  Vesta-model ✓ ✓ ✓

  CEGOIA ✓ ✓ ✓

  NoM-kansenkaart ✓ ✓ ✓ ✓

  Woonconnect ✓

  Warmte transitie atlas ✓ ✓

  Zonnekaart / Duurzaamheidskaart ✓ ✓

  Energiescan woningvoorraad ✓ ✓ ✓ ✓

 • Colofon• Versie 1.0 - Juni 2017

  • In opdracht van:

  Vereniging Nederlandse GemeentenProgramma Energie | Expertisecentrum Fysiek DomeinPostbus 30435 2500 GK Den Haag

  • Uitgevoerd door:

  Coöperatie VersnellingNL U.A.Nieuwleusen | Dedemsvaartwww.versnellingnl.nl

  Inhoudelijke contactpersonen:

  o Gertjan Brand (06) 183 44 272

  o Marianne Konijnenberg (06) 177 72 887

  Realiseert vandaag kansen voor morgen

  http://www.versnellingnl.nl/