Toolbox Het Nieuwe Werken - TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een...

Click here to load reader

download Toolbox Het Nieuwe Werken - TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een start

of 7

 • date post

  24-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Toolbox Het Nieuwe Werken - TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een...

 • TOOLBOX HET NIEUWE WERKEN U wilt binnen uw waterschapsorganisatie een start maken met Het Nieuwe Werken, maar hoe pakt u dat aan? Of u bent reeds gestart met de invoering, maar bent op zoek naar verdieping, praktische instrumen- ten en tips. Om u verder op weg te helpen is van- uit het A&O-fonds Waterschappen de Toolbox HNW ontwikkeld.

  Deze toolbox is ingedeeld aan de hand van een overzicht van concrete stappen waar een (best practice) implemen- tatietraject van HNW uit zou kunnen bestaan.

  Per stap vindt u een uitwerking door middel van ‘door- klik-links’ die u de bijbehorende informatie aanbied. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: •   Theorie, methoden en technieken •   Praktische instrumenten •   Referentiemateriaal •   Waterschappen referentiemateriaal 

  Deze toolbox is opgesteld als een hulpmiddel bij het leren werken volgens de principes van HNW. HNW is geen doel op zich, maar een middel om op een slimmere,  efficiëntere, leukere een meer toekomstgerichte manier  vastgestelde (organisatie) ambities re realiseren. HNW is ook geen product, maar een gericht programma met  voor iedere organisatie een specifiek en contextgebonden eindresultaat. De ingrediënten uit de toolbox bevatten een selectie van relevante materialen, zonder de preten- tie volledig te zijn.

  Meer weten? Heeft u vragen over de Quickscan of Toolkit Het Nieuwe Werken of heeft u informatie om de Quickscan of Toolkit verder te verrijken? Neemt u dan contact op met het A&O-fonds Waterschappen (info@aenowaterschappen.nl) of bezoek de website.

  www.aenowaterschappen.nl

  OPEN DE TOOLBOX

  http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=127 mailto:info@aenowaterschappen.nl?subject=Vraag/opmerking over de Toolbox HNW

 • Visie op Het Nieuwe Werken

  Business Case Het Nieuwe Werken

  Werkstijlen

  Samenstelling projectgroep Het Nieuwe Werken en HR

  Implementatiestrategieën Het Nieuwe Werken en OR

  Basispresentatie Het Nieuwe Werken

  Terug naar openingsscherm

  Introductie op Het Nieuwe Werken

  Aan de slag met Het Nieuwe Werken

  Communicatie en Change

  THEORIE,

  METHODEN EN

  TECHNIEKEN

  Voorbeeld werkprofiel

  Voorbeeld visie Rijksdienst

  Veelgestelde vragen

  Aan de slag met Het Nieuwe Werken

  Do’s en don’ts

  Voorbeeldcases

  Literatuur, websites en sprekers

  Koplopers

  Website Slimmer Netwerk

  Website Werk en vervoer

  REFERENTIE­

  MATERIAAL

  ALGEMEEN

  Informatie

  Contactpersonen

  Informatie

  Contactpersonen

  Informatie

  Contactpersonen

  Informatie

  Contactpersonen

  Informatie

  Contactpersonen

  REFERENTIE­

  MATERIAAL

  WATERSCHAPPEN

  SPECIFIEK

  sTap 5 IMPLEMENTATIE

  sTap 1 ORIëNTATIE & INSPIRATIE

  TOELICHTING TOELICHTING TOELICHTING TOELICHTING TOELICHTING

  sTap 2 ANALySE & CONCEPT

  sTap 3 PLAN

  sTap 4 REALISATIE

  Werkstijlonderzoek

  Activiteitenanalyse

  Toelichting bij Quickscan Het Nieuwe Werken

  Quickscan Het Nieuwe Werken

  Template voor een plan van aanpak

  Basispresentaties voor leidinggevenden

  Basispresentaties voor medewerkers

  Introductieworkshop Het Nieuwe Werken

  PRAKTISCHE

  INSTRuMENTEN

  Invoeren en succes meten

  Rapport ‘Onder de waterlijn’

  http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=128 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=128 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=128 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=128 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=128 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=127 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=127 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=127 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=127 http://www.aenowaterschappen.nl/index.php?id=127 http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0101_Basispresentatie_HNW.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0102_Introductie_op_HNW.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0103_Introductieworkshop_HNW.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/Bijgewerktebestanden/Onder_de_Waterlijn.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0104_Literatuur-websites-sprekers.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0105_Koplopers.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0201_Visie_op_HNW.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0202_Business_Case_HNW.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0203_Werkstijlen.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0204_Werkstijlonderzoek.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0205_Activiteitenanalyse.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/scan_Waterschappen_-_versie_1.4.xls http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/Bijgewerktebestanden/Uitleg_Quickscan_HNW.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0207_Voorbeeld_werkprofiel.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/0208_Voorbeeld_visie_rijksdienst.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/03Plan/0301_Samenstelling_projectgroep.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/03Plan/0302_Implementatiestrategieen.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/05Implementatie/0502_Communicatie_en_change.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/03Plan/0303_Template_Plan_van_Aanpak.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/04Realisatie/0401_HNW_en_HR.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/04Realisatie/0402_HNW_en_OR.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/04Realisatie/0403_Basispresentatie_Leidinggevenden.pot http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/04Realisatie/0404_Basispresentatie_Medewerkers.pot http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/04Realisatie/0405_Veelgestelde_vragen.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/05Implementatie/0501_Aan_de_slag_met_HNW.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/05Implementatie/0503_Invoeren_en_succes_meten.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/05Implementatie/0504_Do_s_en_don_ts.doc http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/05Implementatie/0505_Aan_de_slag_met_HNW.pdf http://www.telewerkforum.nl/participanten/best-practices/ http://www.slimmernetwerk.nl/ http://www.werkenvervoer.nl/

 • STAP 1: ORIëNTATIE & INSPIRATIE

  Zoals het gezegde luidt: “een goed begin is het halve werk”, is het belangrijk aan het begin van uw reis naar Het Nieuwe Werken uitvoerig stil te staan bij wat dat “Nieuwe Werken” nu eigenlijk is en hoe dat er uit kan zien voor uw eigen organisatie. Antwoorden op vragen die u hierbij kunnen helpen zijn o.a.: •   Wat is het nieuwe werken, en wat kan het betekenen 

  voor mijn organisatie? •   Wat zijn de kansen en wat zijn de risico’s van een 

  nieuwe manier van werken? •   Wat is de impact van z’n project op mijn bedrijfsvoe­

  ring en organisatie? •   Wat zou het ons kunnen brengen en wat zijn onze 

  randvoorwaarden

  advies voor succes •   Laat u inspireren door praktijkcases en leer van 

  koplopers; •   Ontwikkel een eigen kijk op werken die past binnen 

  uw organisatie; •   Creëer draagvlak voor verandering; betrek directie, 

  lijnmanagement, HRM, ICT en Facilities, Communica­ tie en de OR.

  sTap 5 INVOERING

  sTap 1 ORIëNTATIE & INSPIRATIE

  TOELICHTING TOELICHTING TOELICHTING TOELICHTING

  sTap 2 ANALySE & CONCEPT

  sTap 3 PLAN

  sTap 4 REALISATIE

  THEORIE,

  METHODEN EN

  TECHNIEKEN

  REFERENTIE­

  MATERIAAL

  ALGEMEEN

  REFERENTIE­

  MATERIAAL

  WATERSCHAPPEN

  SPECIFIEK

  sTap 1 ORIëNTATIE & INSPIRATIE

  PRAKTISCHE

  INSTRuMENTEN

  Basispresentatie Het Nieuwe Werken

  Introductie op Het Nieuwe Werken

  Literatuur, websites en sprekers

  Koplopers

  Informatie

  Contactpersonen

  Introductieworkshop Het Nieuwe Werken

  Rapport ‘Onder de waterlijn’

  Website Slimmer Netwerk

  Website Werk en vervoer

  http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0101_Basispresentatie_HNW.ppt http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0102_Introductie_op_HNW.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/01OrientatieInspiratie/0103_Introductieworkshop_HNW.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/Bijgewerktebestanden/Onder_de_Waterlijn.pdf http://www.aenowaterschappen.nl/fileadm