Toolbox Gevaarlijke stoffen

of 13 /13
voor gezond en veilig werken Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen Toolbox Gevaarlijke stoffen

Embed Size (px)

description

Toolbox Gevaarlijke stoffen. Hoe herken je een gevaarlijke stof?. Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket: gevaarsymbolen H- of R- zinnen over het gevaar P- of S- zinnen over de maatregele n. Gevaarsymbolen. Gevaarlijke stoffen die ontstaan tijdens het werk. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Toolbox Gevaarlijke stoffen

Toolbox Gevaarlijke stoffen

ToolboxGevaarlijke stoffenvoor gezond en veilig werken1Deze presentatie gaat over gevaarlijke stoffen (en producten). De presentatie is algemeen. Gebruik waar mogelijk in de presentatie fotos en voorbeelden van gevaarlijke stoffen uit het eigen bedrijf, om de presentatie herkenbaarder te maken voor je werknemers.

Gevaarlijke stoffen herken je aan het etiket:gevaarsymbolenH- of R- zinnen over het gevaar P- of S- zinnen over de maatregelenHoe herken je een gevaarlijke stof?

voor gezond en veilig werken2Gebruik hier eventueel fotos van producten uit het eigen bedrijf.GevaarsymbolenCorrosiefOntvlambaarExplosiefSchadelijkToxischOxiderendMilieu-gevaarlijkSchadegezondheid lange termijnHouder onder druk

voor gezond en veilig werkenDe oranje symbolen zijn de oude symbolen, die vervallen per 01-01-2017.De nieuwe symbolen hebben een rode rand en zijn sinds 1 januari 2010 verplicht.3Tijdens werk kunnen gevaarlijke stoffen ontstaan:

Hout: schuren, frezen, boren > houtstofSteen/beton: boren, slijpen etc.> kwartsstofDiesel: verbranden in motor> dieselmotoremissiesAsbest: schuren, boren etc.> asbeststof (vezels)Lassen> lasrook

Gevaarlijke stoffen die ontstaan tijdens het werk

voor gezond en veilig werken4Benoem hier vooral wat er allemaal in het eigen bedrijf wordt gedaan.via de huid (aanraken, spatten)via de mond (eten, roken)door inademen (damp, gas, kleine stofdeeltjes)

Opname van gevaarlijke stoffen

voor gezond en veilig werken5Hoe ernstig hangt af van:de schadelijkheid van de stof voor de gezondheidde hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteldhoe lang je eraan wordt blootgesteld

Ernstige gevolgen

voor gezond en veilig werken6Gevaarlijke stoffen kunnen een direct effect hebben en een effect op lange termijn.

Direct: oplosmiddel inademen: hoofdpijn en duizeligasbestvezels inademen: merk je niets van

Lange termijn: jarenlang oplosmiddel inademen: schade aan zenuwstelsel (OPS)asbestvezels inademen: 10-20 jaar later asbestose, kankerEffect van gevaarlijke stoffenvoor gezond en veilig werken7Blootstelling aan epoxy kan verschillende gevolgen hebben:eczeem, dit kan direct (acuut) en chronisch zijn chemische verbranding, een direct effect van epoxy dat op de huid is gekomen (kan zelfs door kleding heen)allergie, meestal een langetermijneffectVoorbeeld: gevolgen epoxy

eczeemchemische verbrandingallergievoor gezond en veilig werken8lees het etiket en volg de instructiesvraag je leidinggevende om instructie bij ontbreken etiketmaak gebruik van afzuiging en/of ventilatiegebruik het juiste gereedschapvermijd contact met het productdraag juiste persoonlijke beschermingwerk hyginisch > niet eten, drinken en roken op de werkplek, handen wassen en werkkleding uit voor de pauze

Wat kun je doen?

voor gezond en veilig werken9Vraag hier ook of de werknemers zelf nog extra ideen/voorbeelden hebben. andere (minder gevaarlijke) producten (laten) gebruikenandere werkmethodes invoeren (knippen i.p.v. zagen)zorgen voor gereedschap met watertoevoerof afzuigingzorgen voor voldoende ventilatieinstructie geven over omgaan met gevaarlijke stoffenzorgen voor de juiste persoonlijke bescherming

Wat kan de werkgever doen?

voor gezond en veilig werken10Geef hier waar mogelijk voorbeelden van specifieke zaken die in het eigen bedrijf worden gedaan, zoals specifieke werkmethodes die zorgen voor minder stof, persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, andere minder schadelijke producten die zijn aangeschaft etc.Vraag hier ook naar ideen van werknemers voor het bedrijf om nog minder met schadelijke stoffen/producten te werken.let ook op of collegas in de buurt met gevaarlijke stoffenwerkenwaarschuw je collegas als je zelf met gevaarlijke stoffen gaat werkenlet op: producten worden soms overgegoten in andere verpakkingen zonder etikettrek iedere dag schone werkkleding aan. Bij het aantrekken van vieze kleding komen er gevaarlijke stoffen op je huidTips

voor gezond en veilig werken11Gevaarlijk?Cementgebonden productenKunstharsgebonden productenVerfLijmExpanderende isolatiemiddelenOplosmiddelenVulmiddelenReinigingsmiddelenVerontreinigde grond

KitUitlaatgassenBitumengebonden productenBitumen oplosmiddelenBitumen toevoegmiddelenBoor-, frees-, zaag-, slijp-, schaaf- & schuurstofKalk- en gipsmortelstofMorteltoevoegmiddelenLasdampen

voor gezond en veilig werken12Deze sheet is bedoeld om de discussie op te starten en de groep te laten inzien wat allemaal gevaarlijk zou kunnen zijn (hoeft niet altijd, zoals verf). Vraag aan de groep welke stoffen ze als gevaarlijk herkennen. Het werkt nog beter om in plaats hiervan alleen stoffen uit het eigen bedrijf te noemen of fotos van producten uit het eigen bedrijf te laten zien en te vragen welke gevaarlijk zijn. Vragen?

voor gezond en veilig werken13