TONGEREN · Tongeren vangt vluchtelingen op Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over...

3
Jaargang 2015 • nr. 3 • november TONGEREN www.n-va.be/tongeren N-VA Tongeren verwelkomt op 20 november N-VA-Kamerlid Zuhal Demir in onze stad. Zij zal ons onderhouden over het actuele thema van asiel en migratie. De gespreksavond start om 20 uur en vindt plaats in het Auditorium van het Gallo-Romeins Museum. Iedereen van harte welkom! Vooraf inschrijven niet nodig. ZUHAL KOMT NAAR TONGEREN V.U.: Greta Vermeulen, Tongersveldstraat 18, 3700 Tongeren vrijdag 20 november 20 uur Auditorium Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15, Tongeren Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over de honderd- duizenden vluchtelingen die naar Europa trekken. En het einde is nog niet in zicht. Miljoenen staan klaar om de Europese grenzen over te steken. Ook van Tongeren zal een extra inspanning worden gevraagd om vluchtelingen op te vangen. WIE HULP NODIG HEEFT, KRIJGT OPVANG Zolang de oorlogen in Irak en Syrië blijven duren en de inwoners van die landen geen zicht op een betere toekomst hebben, zullen ze veiligere toevluchtsoorden blijven opzoeken. Ook ons land heeft zijn deel van de vluchtelingenstroom moeten verwer- ken. Aanvankelijk ging dit moei- Dat betekent onder meer het verplicht volgen van een integratiecursus en het aanleren van Nederlands. Ook moeten de nieuwe burgers zich schikken naar de basiswaarden en –normen van onze samenleving. VRAGEN OVER ASIEL EN MIGRATIE? DE N-VA GEEFT ANTWOORDEN! Omdat veel Tongenaars met vragen zitten rond het asiel- en migratie- beleid organiseert N-VA Tongeren een gespreksavond rond dit actuele thema. N-VA-Kamerlid Zuhal Demir zal hierover op 20 november toelich- ting geven in het auditorium van het Gallo-Romeins Museum. Ook onze zusterafdeling N-VA Bilzen organiseert op 428_15D_Tongeren.indd 1 28/10/2015 13:49:00

Transcript of TONGEREN · Tongeren vangt vluchtelingen op Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over...

Page 1: TONGEREN · Tongeren vangt vluchtelingen op Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over de honderd-duizenden vluchtelingen die naar Europa trekken. En het einde is nog

Jaargang 2015 • nr. 3 • november

TONGEREN

www.n-va.be/tongeren

N-VA Tongeren verwelkomt op 20 november N-VA-Kamerlid Zuhal Demir in onze stad.

Zij zal ons onderhouden over het actuele thema van asiel en migratie.

De gespreksavond start om 20 uur en vindt plaats in het Auditorium van het Gallo-Romeins Museum.

Iedereen van harte welkom!

Vooraf inschrijven niet nodig.

ZUHAL KOMT NAARTONGEREN

V.U.

: Gr

eta

Verm

eule

n, T

onge

rsve

ldst

raat

18,

370

0 To

nger

en

vrijdag 20 november20 uurAuditorium Gallo-Romeins MuseumKielenstraat 15, Tongeren

Tongeren vangt vluchtelingen op

Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over de honderd-duizenden vluchtelingen die naar Europa trekken. En het einde is nog niet in zicht. Miljoenen staan klaar om de Europese grenzen over te steken. Ook van Tongeren zal een extra inspanning worden gevraagd om vluchtelingen op te vangen.

WIE HULP NODIG HEEFT, KRIJGT OPVANG

Zolang de oorlogen in Irak en Syrië blijven duren en de inwoners van die landen geen zicht op een betere toekomst hebben, zullen ze veiligere toevluchtsoorden blijven opzoeken. Ook ons land heeft zijn deel van de vluchtelingenstroom moeten verwer-ken. Aanvankelijk ging dit moei-ken. Aanvankelijk ging dit moei-zaam, maar door het strenge maar rechtvaardige beleid van N-VA-staatssecretaris Theo Franken kwam dit snel onder controle.

Ook N-VA Tongeren wil oorlogs-vluchtelingen de hulp en kansen ge-ven die nodig zijn om hier te kunnen inburgeren. Maar inburgering is wel inburgeren. Maar inburgering is wel een verhaal van rechten en plichten.

Dat betekent onder meer het verplicht volgen van een integratiecursus en het aanleren van Nederlands. Ook moeten de nieuwe burgers zich schikken naar de basiswaarden en –normen van onze samenleving.

VRAGEN OVER ASIEL EN MIGRATIE? DE N-VA GEEFT ANTWOORDEN!

Omdat veel Tongenaars met vragen zitten rond het asiel- en migratie-beleid organiseert N-VA Tongeren een gespreksavond rond dit actuele thema. N-VA-Kamerlid Zuhal Demir zal hierover op 20 november toelich-ting geven in het auditorium van het Gallo-Romeins Museum.

Ook onze zusterafdeling N-VA Bilzen organiseert op organiseert op 18 november een gespreksavond over dezelfde problematiek.

Zij ontvangen staatssecretaris Theo Franken om 20 uur in De Kimpel in De Kimpel in Bilzen.

18 november een gespreksavond over dezelfde problematiek.

staatssecretaris

Didier GrosemansDidier GrosemansVoorzitter N-VA TongerenVoorzitter N-VA Tongeren

428_15D_Tongeren.indd 1 28/10/2015 13:49:00

Page 2: TONGEREN · Tongeren vangt vluchtelingen op Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over de honderd-duizenden vluchtelingen die naar Europa trekken. En het einde is nog

www.n-va.be/tongerentongeren @n-va.be

Op Plinius staan er tellers voor de toegang van voertuigen en voet-gangers tot parking en park. Voor elk geteld voertuig betaalt de stad Tongeren 1,50 euro, plus btw, aan N.V. Plinius. Voor elke voetganger is dat 0,70 euro. De voorbije zomer werden er (tot ieders verbazing) duizenden voertuigen en tiendui-zenden voetgangers geteld. Plinius kon dus tienduizenden euro’s aan de stad factureren.

Dit systeem werd uitgedacht om Plinius een fictieve facturatie met bijhorende inkomsten te gunnen en tegelijk de mogelijkheid te geven om zijn eigen btw te recupereren.

De N.V. Plinius heeft ruim 7 mil-joen schulden gemaakt, kampt nog steeds met een structureel gebrek aan financiële middelen en ontwik-kelde sinds het faillissement van het Land van Ooit geen enkele commer-ciële activiteit meer.

Via deze schimmige constructies past de stad Tongeren aan de lopen-de band de financiële tekorten van deze handelsvennootschap bij. Als

er weer geld nodig is in Plinius, dan zullen de verantwoordelijke politici wel aan het tellertje draaien.

En de Tongenaar betaalt. Niet alleen de tekorten van Plinius, maar ook nog eens de btw.

Als u dat als handelaar zou doen, dan zal u het waarschijnlijk snel geweten hebben! De Tongerse over-heid mag blijkbaar méér.

Controle van de door u gekozen gemeenteraadsleden op de werking van N.V. Plinius wordt bovendien niet toegelaten.

Op zijn 20ste verjaardag heeft cultuurcentrum De Velinx een ver-jongingskuur ondergaan. Er werd een nieuwe uitschuifbare tribune geplaatst die hopelijk wat steviger en duurzamer is dan de vorige. De zitplaatsen zijn nu uitgevoerd in frisse bleekgrijze tint, met beter zitcomfort en grotere beenruimte.

ENERGIEZUINIGE VERLICHTING EN NOG BETER GELUID

De zitplaatsen komen nu ook tot tegen het podium, waardoor de belevingswaarde van het muziek- en theatergebeuren veel intenser is. De verlichting in de theaterzaal, de galerij en de foyer en een deel van de podiumverlichting werd vervan-gen door smaakvolle led-verlichting, waarop een energiebesparing van bijna 20 000 euro per jaar werd berekend.

De Velinx heeft altijd al een geweldige akoestiek gehad door de samenwerking met Bose. Nu wordt ook samen met Bose de geluids-

installatie aangepast aan de nieuwe positie van de tribune. De geluids-installatie in de Velinx is een pro-motie van Bose, waarnaar theater-mensen uit de hele wereld komen kijken. De ontvangstbalie werd verbouwd en is nu toegankelijk als een aantrekkelijk eigentijds kantoorblok.

CULTUURCENTRUM LOKT STEEDS MEER BEZOEKERS

De laatste jaren werd de program-matie van De Velinx meer divers en dus ook meer toegankelijk voor het grote publiek. Dit heeft de bezoekers-aantallen voor de eigen programmatie opgedreven tot een

mooie 23 000 bezoekers per jaar. Ook de introductie van de Vrien-denpas is een succes, met nu al een toename van 10 procent ten opzichte van het aantal abonnementen vorig seizoen.

Enkele weken geleden werd ook Johan Wouters als nieuwe directeur aangesteld. Hij heeft jarenlange ervaring in de organisatie en de programmatie van De Velinx, zodat zijn aanstelling de juiste keuze is. We wensen hem, en samen met hem De Velinx, veel succes.

OOK RUIMTE VOOR CULTUUR MET ‘KLEINE C’ NODIG

Het blijft nog altijd spijtig dat De Velinx geen kleine zaaltjes heeft voor verenigingen, vergaderingen, voordrachten en cultuur met de ‘kleine c’. Dan pas zou De Velinx een echte ontmoetingsplaats zijn voor alle Tongerenaren.

Michel VanbuulLid van het Beheersorgaan De Velinx namens de N-VA

‘Creatieve’ oplossing past tekorten Plinius bij

De Velinx blaast 20 kaarsjes uit

Op dit ogenblik bouwt de N.V. Plinius een zwembad met tussen de 4 en 5 miljoen euro belastinggeld van de Tongenaren. De uitbatings- en onderhoudskosten zouden oplopen tot ongeveer een half miljoen per jaar. Maar een transpa-rante boekhouding van het project zit er voorlopig niet in.

Met het debacle van het Land van Ooit in het achterhoofd (kostprijs voor u: meer dan 7 miljoen euro!) wil de N-VA extra op zijn hoede zijn voor de financiële gevolgen van het Plinius-project. Daarom vroegen we inzage in de boekhouding van N.V. Plinius op de gemeenteraad van september. Het stadbestuur, bij monde van schepen Guy Schiepers, weigerde dat echter.

BELASTINGBETALER MOET WETEN WAAR ZIJN GELD NAARTOE GAAT

Volgens ons is dit een gemiste kans. De massale geldbesteding en inves-teringen voor Plinius mogen volgens ons niet ver van uw ogen gehouden worden. N.V. Plinius mag dan wel een privéhandelsvennootschap zijn, ze ontvangen wel massaal geld van de Tongerse belastingbetaler.

Zoveel jaren na het debacle van het Land van Ooit zou het een blijk zijn van goed bestuur als uw gemeente-raadsleden inzage en medezegging zouden krijgen in het beleid rond het Plinius-project, waarbij miljoenen worden besteed aan een stedelijk zwembad. We moeten absoluut voor-komen dat de ezel Plinius zich twee keer aan dezelfde steen stoot.

De N-VA vindt het overigens ook (net als Groen) hoog tijd dat alle fracties van de gemeenteraad vertegenwoor-digd zijn in de raad van bestuur van N.V. Plinius. Enkel op die manier is er democratische controle over het beleid van Plinius en hebben uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad volledig toezicht en inzage in de boekhouding.

Stadsbestuur weigert inzage Plinius-boekhouding

tongeren @n-va.be

In oktober nam de N-VA-fractie afscheid van raadsleden Mark Vanherf en Kathleen Nelissen. De samenwerking verliep al lange tijd zeer moeizaam. Voor de N-VA is politiek ploegspel. Dat lag hen blijkbaar niet. We komen hier sterker uit. Onze N-VA-gemeente-raadsfractie gaat als één groep verder voor de Tongenaren.

Een nieuw begin

Fractieleider Patrick Leenders: “Beiden namen al gedurende meer dan een jaar niet meer deel aan bestuurs- en fractievergaderingen. Hun po-litieke activiteit beperkte zich tot aanwezigheid op vergaderingen waar-voor ze betaald werden. Vanherf werd al eerder voor vier maanden geschorst door het provinciaal bestuur en een tuchtdossier was hangende. Met hun ontslag uit de N-VA houden ze nu de eer aan zichzelf.”

Als lid van de oppositie kun je ook dingen reali-seren. Dat doen we in de eerste plaats door regelma-tig contact te houden met de inwoners en te luisteren naar uw verhaal. Door actieve tussenkomsten op de gemeenteraad en via een goede samenwerking met

sommige schepenen, kon de N-VA op korte tijd al heel wat nuttige zaken verwezenlijken, zoals:

• Extra zebrapaden aan de Achttiende Oogstwal (H. Hart) en Hasseltse-steenweg te Overrepen.

• De terugkeer van de gemeenteraad van de brandweerkazerne naar het Praetorium.

Daardoor is de gemeen-teraad weer toegankelijk voor personen met een beperking.

• Het digitaliseren van het kerkhof in Berg. Via de website van de stad kan u nu de plaats van een over-ledene opzoeken.

• Het wildparkeren aan Moerenpoort is opgelost na twee tussenkomsten op de Politieraad.

• Een klimrek en speeltoestel werden geïnstalleerd aan het pleintje in Overrepen.

er democratische controle over het beleid van Plinius en hebben uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Patrick LeendersN-VA-fractievoorzitter

Onze vijf mandatarissen gaan als een hechte groep verder voor de Tongenaren.

Een vraag? Een suggestie? Contacteer me gerust!Antoon [email protected] 49 45 78

Nuttig werken vanuit de oppositie

428_15D_Tongeren.indd 2 28/10/2015 13:49:06

Page 3: TONGEREN · Tongeren vangt vluchtelingen op Dagelijks zien we op tv of lezen we in de kranten over de honderd-duizenden vluchtelingen die naar Europa trekken. En het einde is nog

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 [email protected] - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van de diverse diensten van de N-VA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum: / /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpakmensenhandel

Europesebuitengrenzenversterken

Werken aan structureleveiligheid in herkomstlanden

Meer en betere opvang in de regiovan herkomst

Nieuw EU-fonds omsolidaire lidstatenfinancieel te steunen

Pushbacksnaar veiligehavens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening op terroristen en criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aangastvrijheid

Vrijwillig als het kan, gedwongen

als het moet

Negatieve beslissing=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

428_15D_Tongeren.indd 3 28/10/2015 13:49:08