TOEZICHT BVE IN 2009

download TOEZICHT BVE IN 2009

of 21

 • date post

  30-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

TOEZICHT BVE IN 2009. Conferentie Btg HTVF 15 april 2009. WORKSHOP TOEZICHTKADER 2009. Presentatie Verhelderende vragen Discussie. NIEUW: ÉÉN TOEZICHTKADER. toezicht op onderwijskwaliteit toezicht op examenkwaliteit toezicht op financiële rechtmatigheid - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TOEZICHT BVE IN 2009

 • TOEZICHT BVE IN 2009Conferentie Btg HTVF 15 april 2009

 • WORKSHOP TOEZICHTKADER 2009

  Presentatie

  Verhelderende vragen

  Discussie

 • NIEUW: N TOEZICHTKADER

  toezicht op onderwijskwaliteit

  toezicht op examenkwaliteit

  toezicht op financile rechtmatigheid

  toezicht bekostigd en niet bekostigd onderwijs

 • UITGANGSPUNTEN

  1. Selectief intensief waar nodig terughoudend waar mogelijk

  2. Slagvaardig versterking interventiesintegraal beeld kwaliteit en geld

 • UITGANGSPUNTEN3. Stimulering bestuurlijk vermogenproportionele informatievraag: aansluiten bij publieke verantwoordingproportionele uitvoering: aansluiten bij wat al bekend isaanspreken op eigen verantwoordelijkheid

  4. Transparant en professioneeljaarkalender per instellingstandaarden en normen op internetISO gecertificeerd (ISO-17020)

 • TOEZICHTMODEL

  Eerste orde toezicht voor alle instellingen

  Jaarlijks gesprek met bestuur

  Tweede orde toezicht waar nodig

 • WERKPROCES PER INSTELLINGTOEZICHT EERSTE ORDE TOEZICHT TWEEDE ORDErisico-detectieonderwijsexamen-onderzoekonderzoekkwaliteitonderwijsonderzoekkwaliteits-verbeteringonderwijs 2onderzoekkwaliteits-verbeteringexamenscontrolenalevinghercontrolenalevingonderzoekkwaliteits-verbeteringonderwijs 1GENERIEKALLEEN WAAR NODIG

 • JAARKALENDER BVEjan-mrtexamenleveranciersfebr-mrtanalyse BRON en VK2 opbrengsten 2007/2008apr-novtoezichtronde 2009 per instellingrisicodetectie onderwijsexamenonderzoekjaarlijks gesprekeventuele vervolgactiesthemaonderzoeken, waar mogelijk gekoppeldokt-mrtanalyse jaarrekeningen 2008

 • RISICODETECTIE ONDERWIJSBRONNEN:opbrengstgegevens BRON en VK2jaarverslaglegging, waar mogelijksignaleneerdere informatie inspectieTRECHTERMODEL:instellingenorganieke eenhedenafdeling/team/opleidingOVERLEG MET INSTELLING BIJ GROTE EENHEDEN OF TE WEINIG GEGEVENS

 • EXAMENSTANDAARDEN

  Vertrouwen beroepenveldDeskundigheid betrokkenen Exameninstrumentarium: dekking uitstroomeisenExameninstrumentarium: toetstechnische eisenExamenprocessen: afname, beoordeling en diplomering Borging examenkwaliteit Wettelijke vereisten examinering

 • BEOORDELING LL&B EN TALEN IN 2009

  Eisen Nederlands tellen alleen mee op niveau 4 (m.i.v. 2007)

  Eisen MVT tellen op alle niveaus mee

  Burgerschap: verantwoording leveren, input voor gesprek. Telt niet mee in oordeel examens

 • NORMERING EXAMENKWALITEIT

  Per opleiding moeten vijf van de zeven standaarden voldoende zijn, waaronder 3, 4, 5 en 7.

 • Wat doet Directie Rekenschap

  Tweedelijns toezicht via accountants

  Financieel toezicht op onderwijsinstellingen

  Toetsing wet-en regelgeving

 • JAARLIJKS GESPREK MET BESTUUR

  Totaalbeeld kwaliteit: O en E, naleving en geld

  Lopende vervolgtrajecten

  Ontwikkeling bestuurlijk vermogen

  Vervolgafspraken

 • BIJ VERMOEDEN VAN TEKORTKOMINGStand ontwikkeling bestuurlijk vermogen:tekort zelf opgemerkt?al maatregelen genomen?

  Bij goede ontwikkeling bestuurlijk vermogeninstelling stelt zelf vast of er tekorten zijnrapport inspectie, gebaseerd op onderzoek instelling, mits bruikbaar

  Eigen onderzoek is bruikbaarder naarmate het:relevanter is,actueler is,valider is,betrouwbaarder is.

 • WAARDERINGSKADER ONDERWIJS BVE

  Wettelijke vereistenOpbrengstenOnderwijsproces:ProgrammaLeerprocesTrajectbegeleidingOmgang en veiligheidKwaliteitszorg

  VO: eigen waarderingskader

 • NORMERING KWALITEIT ONDERWIJS

  opbrengsten f onderwijsproces onvoldoende: onderwijs is van zwakke kwaliteit

  opbrengsten f onderwijsproces is langdurig (2 jaar) onvoldoende: onderwijs is van zeer zwakke kwaliteit

  opbrengsten n onderwijsproces onvoldoende:onderwijs is van zeer zwakke kwaliteit

  zeer zwak = van onvoldoende kwaliteit cf. WEB

 • BEOORDELING OPBRENGSTEN

  In 2009 oordeel over opbrengsten 2007/2008Indicatoren:vsv:jaarresultaatdiplomaresultaatin ontwikkeling: toegevoegde waardeNorm: tot nu toe relatief: mediaanin ontwikkeling: absolute norm

 • INTERVENTIES BIJ ONVOLDOENDE KWALITEITHet toezicht wordt gentensiveerdExaminering: melding aan minister en waarschuwingOKV na een jaarindien onvoldoende: start sanctietrajectOnderwijs:bestuur maakt plan van aanpakmonitoringOKV na een jaar, als dan nog onvoldoende:melding aan minister en waarschuwingOKV2 na een jaarIndien onvoldoende: start sanctietraject

 • SANCTIESOnvoldoende examenkwaliteit:intrekken recht op examinering

  Onvoldoende onderwijskwaliteit:intrekken recht op bekostiging en diplomering

  Niet naleven wet- en regelgeving: inhouden of opschorten bekostiging

  Altijd: hoor en wederhoor en gelegenheid tot herstel

  Voornemen 1-1-2010: IvhO mandaat sancties

 • HET BESTE HALEN UIT ELKE STUDENT