Toetsboek NVAB Dit Toetsboek is een supplement op het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde,

download Toetsboek NVAB Dit Toetsboek is een supplement op het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde,

If you can't read please download the document

 • date post

  24-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Toetsboek NVAB Dit Toetsboek is een supplement op het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde,

 • Toetsboek

  NVAB

  Supplement bij het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde

 • Toetsboek NVAB versie 03_ DEF Juni 2019 2

  Voorwoord

  Dit Toetsboek is een supplement op het Landelijk Opleidingsplan Bedrijfsgeneeskunde, dat in maart

  2017 door het College Geneeskundig Specialismen is vastgesteld.

  Het is opgedeeld in twee delen:

  - In deel I staat de visie op de opleiding en een aantal uitgangspunten voor het

  competentiegericht onderwijs. Dit deel is in overleg met de NVVG en KAMG ontwikkeld,

  vanuit de visie dat toetsen en beoordelen in de sociaal geneeskundige opleidingen zo

  eenduidig mogelijk moet verlopen.

  - In deel II zijn alle specifieke toetsinstrumenten opgenomen voor de praktijkopleiding

  bedrijfsgeneeskunde. Per type toets is er tevens een informatieblad, waarin het gebruik van

  de toets nader wordt toegelicht.

  Het toetsboek is ontwikkeld onder regie van de NVAB door een werkgroep, bestaand uit:

  - Mevr. J.C.M. Gerritsen, projectleider Opleiding & onderwijs, NVAB

  - Dhr. G. Kaldenberg, bedrijfsarts en instituutsopleider NSPOH

  - Dhr. J.J. de Schipper, onderwijskundige NSPOH

  - Mevr. R. Sandbrink, bedrijfsarts en instituutsopleider SGBO

  Alle concepttoetsen zijn van feedback voorzien door een leesgroep van praktijkopleiders en aios,

  bestaand uit:

  - Dhr. T. Homsma, bedrijfsarts en hoofdopleider Blijwerkt (tot september 2018)

  - Dhr. E. Sprong, bedrijfsarts en hoofdopleider Blijwerkt (vanaf september 2018)

  - Dhr. P. Janssens, bedrijfsarts en praktijkopleider Active Health

  - Mevr. R. de Roos, bedrijfsarts en praktijkopleider Human Capital Care

  - Mevr. M. de Klaver, aios bedrijfsgeneeskunde

  - Dhr. A. Hamming, aios bedrijfsgeneeskunde

  - Dhr. R. van Wijngaarden, aios bedrijfsgeneeskunde

  Bij het tot stand komen van dit toetsboek is tevens dankbaar gebruik gemaakt van materiaal van de

  NSPOH, de SGBO, de verschillende opleidingen SG, het project Modernisering Medische

  Vervolgopleidingen en andere geneeskundige specialismen.

  Versie 3.0, juni 2019

  Dit is de derde en definitieve versie van het Toetsboek, waarin alle toetsinstrumenten die behoren bij

  Thema 1 (De werkende), Thema 2 (De werkorganisatie/branche) en Thema 3 (Maatschappij) van het

  Landelijk Opleidingsplan (LOP) zijn opgenomen.

 • Toetsboek NVAB versie 03_ DEF Juni 2019 3

  Inhoud Voorwoord .............................................................................................................................................. 2

  Deel I ........................................................................................................................................................ 5

  1. Inleiding ........................................................................................................................................... 5

  2. Toetsen en beoordelen ‒ Algemeen ............................................................................................... 6

  3. Het individuele opleidingsschema (IOS) en het Individuele opleidingsplan (IOP) .......................... 7

  4. Instrumenten voor monitoring van de voortgang .......................................................................... 8

  4.1 Portfolio ............................................................................................................................... 8

  4.2 Voortgangsgesprek .............................................................................................................. 9

  4.3 Beoordelingsgesprek ......................................................................................................... 10

  5. Overzicht toetsinstrumenten ........................................................................................................ 11

  Deel II ..................................................................................................................................................... 13

  1. Toetsmatrix LOP Bedrijfsarts ......................................................................................................... 14

  2. Toetsinstrumenten met informatiebladen en formulieren .......................................................... 20

  Informatieblad Korte praktijkbeoordeling (KPB) ................................................................................... 21

  KPB ‒ Spreekuurconsult .................................................................................................................... 23

  KPB ‒ Arbeids- en bedrijfsgeneeskundige diagnose ......................................................................... 28

  KPB ‒ Werkplekonderzoek ................................................................................................................ 31

  KPB ‒ Driegesprek ............................................................................................................................. 36

  KPB ‒ Consult i.k.v. risicocommunicatie ........................................................................................... 39

  KPB ‒ Verplichte medische keuring ................................................................................................... 43

  KPB ‒ Werkanamnese (specieel) ....................................................................................................... 47

  KPB ‒ Opstellen risicomatrix (bedrijfsgeneeskundig deel)................................................................ 51

  KPB ‒ Mondeling (beleids)advies ...................................................................................................... 54

  KPB ‒ Schriftelijk (beleids)advies....................................................................................................... 57

  KPB ‒ Onderwijs (individueel niveau) ............................................................................................... 60

  KPB ‒ Onderwijs geven aan groep .................................................................................................... 63

  KPB ‒ Presentatie (eigen onderzoek) ................................................................................................ 66

  Informatieblad Praktijkopdracht (PO) ................................................................................................... 70

  PO ‒ Beroepsziekten ......................................................................................................................... 71

  PO ‒ Reflectie, ethiek en privacy ....................................................................................................... 77

  PO ‒ Beoordeling rapportage werkplekonderzoek ........................................................................... 82

  PO ‒ Evaluatie van het advies werkplekonderzoek .......................................................................... 89

  PO ‒ Beoordeling rapportage RI&E ................................................................................................... 94

  PO ‒ Evaluatie dienstverlening bedrijfsarts ...................................................................................... 99

  PO ‒ Kosten-baten analyse ............................................................................................................. 104

  PO ‒ Onderwijs (op individueel niveau) .......................................................................................... 108

 • Toetsboek NVAB versie 03_ DEF Juni 2019 4

  PO ‒ Onderwijs (groepsniveau) ....................................................................................................... 113

  PO ‒ Bijdrage professioneel handelen beroepsgroep ..................................................................... 118

  PO ‒ Bijdrage profilering eigen vak ................................................................................................. 123

  Informatieblad Multi Source Feedback (MSF) .................................................................................... 131

  Multisource Feedback (MSF) ‒ Algemeen....................................................................................... 133

  Informatieblad Lange praktijkopdracht .............................................................................................. 136

  LPO ‒ Verzuimbegeleiding............................................................................................................... 138

  LPO ‒ Arbeidsomstandighedenspreekuur ....................................................................................... 144

  LPO ‒ PMO....................................................................................................................................... 150

  LPO ‒ Verplichte Medische keuring/Aanstellingskeuring ............................................................... 157

  LPO ‒ Werkplekonderzoek .............................................................................................................. 163

  LPO ‒ RI&E uitvoeren ...................................................................................................................... 168

  Critical Appraisal of a Topic (CAT) ....................................................................................................... 175