Toelatingsvoorwaarden academiejaar 2019-2020 rechtstreekse ... · Voor de inschrijving in...

Click here to load reader

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Toelatingsvoorwaarden academiejaar 2019-2020 rechtstreekse ... · Voor de inschrijving in...

 • Dit document bevat het overzicht van de toelatingsvoorwaarden van alle initiële masteropleidingen,

  schakel- en voorbereidingsprogramma’s die ingericht worden tijdens het academiejaar 2019-2020 door of

  in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en waarvoor aan de Vrije Universiteit Brussel zelf kan

  worden ingeschreven.

  De opleidingen zijn ingedeeld per faculteit.

  Alle Vlaamse diploma’s hoger onderwijs die rechtstreeks toegang geven tot deze opleidingen worden

  exhaustief opgesomd.

  Diploma’s waarvoor de toegang door middel van een aanvraagdossier dient te verlopen, worden vermeld

  in een aparte lijst.

  De toelatingsvoorwaarden tot de master-na-masteropleidingen worden vermeld in een aparte lijst.

  Buitenlandse diploma's worden op basis van een gelijkwaardigheidsprocedure toegelaten.

  Voor de inschrijving in academische programma’s (opleidingen of afstudeerrichtingen) geldt als algemene

  bijkomende toelatingsvoorwaarde het bewijs van voldoende kennis van de onderwijstaal waarin het

  programma gedoceerd wordt (uitgezonderd taalopleidingen), overeenkomstig de algemene richtlijnen die

  ter zake werden vastgelegd in het vigerende onderwijs- en examenreglement.

  De academische graden van licentiaat, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-

  architect, bio-ingenieur, landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de

  landbouwindustrieën,industrieel ingenieur, meester in de kunstendiploma’s, apotheker, arts, tandarts,

  dierenarts, van gediplomeerde in de aanvullende studiën, van gediplomeerde in de gespecialiseerde

  studiën, doctor in de rechten (verleend ten laatste in het academiejaar 1972-1973), doctor in de

  diergeneeskunde zonder proefschrift of doctor in de genees-, heel-, en verloskunde zonder proefschrift

  die de universiteiten, de erkende faculteiten voor protestantse godgeleerdheid, de Examencommissie van

  de Vlaamse Gemeenschap of de Examencommissies van de Staat voor het universitair onderwijs hebben

  verleend vóór het academiejaar 2004-2005 zijn gelijkgeschakeld met de graad van de master. De

  houders van die academische graden zijn gerechtigd tot het voeren van de titel van master.

  De Vlaamse regering neemt de aanvullende maatregelen die nodig zijn voor de gelijkschakeling van

  andere academische of universitaire graden op grond waarvan de houder gerechtigd is tot het voeren van

  een beschermde titel van hoger onderwijs, met de graad van master.

  Het BVR werd aangepast: hierdoor worden de equivalente graden en diploma’s van bachelor en master

  uitgereikt door de Franse en Duitstalige Gemeenschap, door het Groothertogdom Luxemburg en door het

  Koninkrijk der Nederlanden aumatisch als niveaugelijkwaardig beschouwd met een academische

  bachelor, dan wel een master. Deze maatregel betreft niet de gelijkwaardigheid van kwalificaties.

  Toelatingsvoorwaarden academiejaar 2019-2020

  rechtstreekse instroom tot de master-opleidingen

  Page 1 of 51

 • Faculteit LW Instroom

  Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

  master of arts in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen (60 SP) bachelor in de moraalwetenschappen

  bachelor in de wijsbegeerte

  bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

  research master of arts in philosophy (120 SP) bachelor in de moraalwetenschappen met grootste onderscheiding

  bachelor in de wijsbegeerte met grootste onderscheiding

  bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen met grootste onderscheiding

  verkorte research master of arts in philosophy (60 SP) master in de moraalwetenschappen met grote onderscheiding of met grootste onderscheiding

  master in de wijsbegeerte met grote onderscheiding of met grootste onderscheiding

  master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen met grote onderscheiding of met grootste onderscheiding

  schakel master of arts in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen (84 SP) alle professionele bachelors

  voorbereidingsprogramma master of arts in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen (63 SP) alle academische masters

  verkorte bachelor of arts in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen (60 SP) bachelor in de communicatiewetenschappen met minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen

  vanaf 2019-2020 wordt de verkorte bachelor niet meer ingericht als werkstudententraject bachelor in de geschiedenis met minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen

  bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie met minor wijsbegeerte en moraalwetenschappen

  Page 2 of 51

 • Geschiedenis

  master of arts in de geschiedenis (60 SP) bachelor in de geschiedenis

  bachelier en histoire

  schakel master of arts in de geschiedenis (82 SP) educatieve bachelor in het secundair onderwijs (optie geschiedenis)

  verkorte bachelor of arts in de geschiedenis (60 SP) bachelor in de communicatiewetenschappen met minor geschiedenis

  bachelor in de kunstwetenschappen en archeologie met minor geschiedenis

  bachelor in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen met minor geschiedenis

  Page 3 of 51

 • Kunstwetenschappen en Archeologie

  master of arts in de kunstwetenschappen en archeologie (60 SP) bachelor in de archeologie

  bachelor in de archeologie en de kunstwetenschappen

  bachelor in de kunstwetenschappen

  bachelier en histoire de l'art et archéologie (ULB, ULG, UCL en FUNDP-Namur)

  Taal-en letterkunde

  master of arts in de taal-en letterkunde (60 SP) bachelor in de taal- en letterkunde: 2 talencombinatie

  schakelprogramma master of arts in de taal-en letterkunde (60 SP) bachelor in het office management afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk

  educatieve bachelor in het secundair onderwijs (optie talen)

  voorbereidingsprogramma master of arts in de taal- en letterkunde (één taal) (46 SP) bachelor in de toegepaste taalkunde

  master in het tolken

  master in het vertalen

  voorbereidingsprogramma master of arts in de taal- en letterkunde (twee talen) (50-54 SP) bachelor in de toegepaste taalkunde

  master in het tolken

  master in het vertalen

  voorbereidingsprogramma master of arts in de taal-en letterkunde (één taal) (58 SP) master in de agogische wetenschappen

  master in de archeologie

  master in de archeologie en de kunstwetenschappen

  master in de communicatiewetenschappen

  master in de criminologische wetenschappen

  master in de economische wetenschappen

  master in de geschiedenis

  master in de kunstwetenschappen

  master in de politieke wetenschappen

  master in de psychologie

  master in de rechten

  master in de sociologie

  master in de toegepaste economische wetenschappen (ongeacht afst.richting)

  master handelsingenieur

  master handelsingenieur in de beleidsinformatica

  master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

  master in de wijsbegeerte

  master in de moraalwetenschappen

  master in de onderwijskunde

  Master of Arts in Linguistics and Literary Studies (60 SP) voorbereidingsprogramma Master of Arts in Linguistics and Literary Studies (ad hoc)

  bachelor in de taal- en letterkunde: 2 talencombinatie

  Master of Arts in Linguistics and Literary Studies (60 SP) profiel “Interpreting” en “Translation Studies” bachelor toegepaste taalkunde : combinatie 2 talen

  Toegepaste taalkunde

  master of arts in het tolken (60 SP) bachelor of arts in de toegepaste taalkunde

  master of arts in het vertalen (60 SP) bachelor of arts in de toegepaste taalkunde

  master of arts in de journalistiek (60 SP) Bachelor of Social Sciences

  bachelor of arts in de toegepaste taalkunde

  bachelor of arts in de taal- en letterkunde

  bachelor of science in de communicatiewetenschappen

  bachelor of science in de politieke wetenschappen

  bachelor of science in de sociologie

  bachelor of science in de politieke en socialen wetenschappen

  bachelor of arts in de geschiedenis

  Page 4 of 51

 • bachelor of arts in de afrikaanse talen en culturen

  bachelor of arts in de oost-europese talen en culturen

  bachelor of arts in de oosterse talen en culturen

  bachelor of arts in de taal- en regiostudies: arabistiek en islamkunde

  bachelor of arts in de taal- en regiostudies: japanologie

  bachelor of arts in de taal- en regiostudies: oude nabije oosten

  bachelor of arts in de taal- en regiostudies: sinologie

  bachelor of arts in de taal- en regiostudies: slavistiek en oost-europakunde

  volgende bacheloropleidingen uit Nederland:

  bachelor in de communicatie- en informatiewetenschappen

  bachelor in de communicatiewetenschap

  bachelor in de communicatiewetenschappen

  bachelor in de media en cultuur

  bachelor in de taal en communicatie

  bachelor in de Duitse taal en cultuur

  bachelor in de Engelse taal en cultuur

  bachelor in de Franse taal en cultuur

  bachelor in de Italiaanse taal en cultuur

  bachelor in de Keltische taal en cultuur

  bachelor in de Nederlandse taal en cultuur

  bachelor in de literatuurwetenschap

  bachelor in de taalwetenschap

  bachelor in de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap

  bachelor in de taal- en cultuurstudies

  bachelor in de algemene cultuurwetenschap

  bachelor in de Afrikaanse talen en culturen

  bachelor in de Griekse en Latijnse taal en cultuur

  bachelor in de Hebreeuwse taal en cultuur

  bachelor in de Nieuwgriekse taal en cultuur

  bachelor in de Scandinavische talen en cultuur

  bachelor in de Arabische taal en cultuur

  bachelor in de Slavische taal en cultuur

  bachelor in de Chinastudies

  bachelor in de Japanse studies

  bachelor in de Midden-Oosten studies

  bachelor in de Russische studies

  bachelor in de bestuurs- en organisatiewetenschappen

  bachelor in de bestuurskunde (met variant ‘beleid, bestuur en organisatie’)

  bachelor in de internationale betrekkingen en organisaties

  bachelor in de internationale studies

  bachelor in de politicologie

  bachelor in de Europese studies

  bachelor in de European Studies

  bachelor in de sociologie

  bachelor in de algemene sociale wetenschappen

  bachelor in de culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

  bachelor in de geschiedenis

  bachelor in de Romaanse talen en culturen

  alle masters van de Nederlandse universiteiten

  academische master met een andere kwalificatie dan die van academische bachelors die rechtstreeks toegang hebben

  schakelprogramma master of arts in het tolken, 2 talen (56 SP) bachelor in het communicatiemanagement

  bachelor in het office management

  educatieve bachelor in het secundair onderwijs, met twee vreemde talen in het

  studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

  schakelprogramma master of arts in het vertalen, 2 talen (54 SP) bachelor in het communicatiemanagement

  bachelor in het office management

  educatieve bachelor in het secundair onderwijs, met twee vreemde talen in het

  studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

  voorbereidingsprogramma master of arts in het tolken, 2 talen (38 SP) bachelor of arts in de taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het

  studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

  voorbereidingsprogramma master of arts in het tolken (omvang ad hoc te bepalen) een voorbereidingsprogramma wordt opgesteld per student met een ABA of MA

  zonder intensieve taalcomponent, afhankelijk van het voorliggend academisch

  diploma

  Page 5 of 51

 • voorbereidingsprogramma master of arts in het tolken (6 SP) master of arts in de taal- en letterkunde met één of twee vreemde talen in het

  studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

  voorbereidingsprogramma master of arts in het vertalen, 2 talen (41 SP) bachelor of arts in de taal- en letterkunde met twee vreemde talen in het

  studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

  voorbereidingsprogramma master of arts in het vertalen (omvang ad hoc te bepalen) een voorbereidingsprogramma wordt opgesteld per student met een ABA of MA

  zonder intensieve taalcomponent, afhankelijk van het voorliggend academisch

  diploma

  voorbereidingsprogramma master of arts in het vertalen (6 SP) master of arts in de taal- en letterkunde met één of twee vreemde talen in het

  studiepakket identiek aan de talen waarvoor men zich inschrijft.

  schakelprogramma master of arts in de journalistiek (53 SP) bachelor in de journalistiek

  schakelprogramma master of arts in de journalistiek (56 SP) bachelor in het communicatiemanagement

  educatieve bachelor in het secundair onderwijs

  bachelor in de logopedie en de audiologie

  bachelor in het sociaal werk

  bachelor media en entertainment business

  voorbereidingsprogramma master of arts in de journalistiek (56 SP) academische bachelor met een andere kwalificatie dan die van academische

  bachelors die rechtstreeks toegang hebben.

  Faculteit RC Instroom

  Rechten

  master of laws in de rechten (120 SP) bachelor in de rechten

  bachelier en droit

  schakel master of laws in de rechten (90 SP) bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting rechtspraktijk

  bachelier éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif

  bachelier assistant social

  bachelier assistant en psychologie

  voorbereidingsprogramma master of laws in de rechten (94 SP) alle academische bachelors

  alle academische masters

  einddiploma Koninklijke Militaire School

  alle bacheliers académiques

  alle masters académiques

  alle masters haute école type long

  alle licenciés

  alle diplômes haute école type long

  diploma's oude structuur:

  alle academische licentiaatsdiploma's

  alle einddiploma's hoger onderwijs van twee cycli

  verkorte bachelor of laws in de rechten (121 SP) alle academische bachelors

  alle professionele bachelors

  alle academische masters/licentiaten

  einddiploma Koninklijke Militaire School

  alle bacheliers académique

  alle bacheliers professionalisants

  alle masters académique

  Page 6 of 51

 • alle masters haute école type long

  diploma's oude structuur:

  alle academische licentiaatsdiploma's

  alle einddiploma's hoger onderwijs van twee cycli

  Criminologische Wetenschappen

  master of science in de criminologische wetenschappen (60 SP) bachelor in de criminologische wetenschappen

  bachelor in de politieke wetenschappen minor criminologie (behaald aan de VUB)

  bachelor in de sociologie minor criminologie (behaald aan de VUB)

  bachelor politieke wetenschappen en sociologie afstudeerrichting sociologie minor criminologie (behaald aan de VUB)

  master in de rechten afstudeerrichting criminologie (behaald aan de VUB)

  bachelier en criminologie

  verkorte bachelor of science in de criminologische wetenschappen TRAJECT 1 (69 ECTS) professionele bachelor sociaal werk, afstudeerrichting maatschappelijk werk,

  advisering of sociaal juridische dienstverlening, mits de student gedurende de

  opleiding een stage heeft gelopen in het criminologisch werkveld

  professionele bachelor orthopedagogiek, afstudeerrichting toegepaste

  (jeugd)criminologie, mits de student gedurende de opleiding een stage heeft

  gelopen in het criminologisch werkveld

  professionele bachelor maatschappelijke veiligheid, mits de student gedurende

  de opleiding een stage heeft gelopen in het criminologisch werkveld

  verkorte bachelor of science in de criminologische wetenschappen TRAJECT 2 (69 ECTS) bachelor pedagogische wetenschappen

  vanaf 2018-2019 wordt traject 2 van de verkorte bachelor niet meer ingericht als werkstudententraject bachelor psychologie

  bachelor agogische wetenschappen

  bachelor sociologie

  bachelor politieke wetenschappen

  bachelor communicatiewetenschappen

  verkorte bachelor of science in de criminologische wetenschappen TRAJECT 3 (63 ECTS) bachelor in de rechten

  vanaf 2018-2019 wordt traject 3 van de verkorte bachelor niet meer ingericht als werkstudententraject master in de rechten (AR criminologie levert vrijstellingen voor reeds behaalde

  studiepunten)

  verkorte bachelor of science in de criminologische wetenschappen TRAJECT 4 (93 ECTS) bachelor in de geschiedenis

  vanaf 2018-2019 wordt traject 4 van de verkorte bachelor niet meer ingericht als werkstudententraject bachelor moraalwetenschappen en wijsbegeerte

  verkorte bachelor of science in de criminologische wetenschappen TRAJECT 5 (120 ECTS): professionele bachelor, met uitzondering van deze hierboven expliciet vermeld

  vanaf 2018-2019 wordt traject 5 van de verkorte bachelor niet meer ingericht als werkstudententraject bachelor, met uitzondering van deze hierboven expliciet vermeld

  Faculteit ES/SBS Instroom

  Toegepaste Economische Wetenschappen

  master of science in de toegepaste economische wetenschappen (60 SP) bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

  bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

  bachelor handelsingenieur

  master in management (VUB)

  master in de bedrijfskunde

  verkorte bachelor of science in de toegepaste economische wetenschappen (120 SP) bachelor in de industriële wetenschappen (ongeacht de verdere kwalificatie)

  bachelor in de ingenieurswetenschappen (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de toegepaste informatica (ongeacht afstudeerrichting)

  Page 7 of 51

 • bachelor in het bedrijfsmanagement (ongeacht afstudeerrichting)

  Handelsingenieur

  master of science handelsingenieur (120 SP) bachelor handelsingenieur

  verkorte bachelor of science handelsingenieur (120 SP) bachelor in de industriële wetenschappen (ongeacht de verdere kwalificatie)

  bachelor in de ingenieurswetenschappen (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de toegepaste informatica (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in het bedrijfsmanagement (ongeacht afstudeerrichting)

  Master of Science in Business Engineering: Business and Technology (120 SP)

  Engelstalig programma bachelor handelsingenieur

  voorbereidingsprogramma master handelsingenieur (ad hoc)

  Bedrijfskunde

  master of science in de bedrijfskunde (60 SP) bachelor ingenieurswetenschappen, nevenrichting bedrijfsbeheer

  Academic Pre-master "Strategic Business Management and Marketing",

  uitgereikt door de NHTV (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer)

  Internationaal hoger onderwijs Breda

  schakel master of science in de bedrijfskunde Traject 1 (54 SP) alle professionele bachelors die niet in aanmerking komen voor een gereduceerd traject (Traject 2 tem Traject 6)

  schakel master of science in de bedrijfskunde Traject 2 (51 SP) bachelor Bedrijfsbeheer Optie accountancy-Fiscaliteit

  bachelor Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Accountancy-fiscaliteit

  bachelor Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Financie- en verzekeringswezen

  schakel master of science in de bedrijfskunde Traject 3 (51 SP) bachelor in de netwerkeconomie

  bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

  bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting logistiek management

  bachelor in de toegepaste informatica

  schakel master of science in de bedrijfskunde Traject 4 (51 SP) bachelor communicatiemanagement

  bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing

  bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting marketing - accountancy

  schakel master of science in de bedrijfskunde Traject 5 (51 SP) bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting KMO-management

  bachelor sociaal werk: personeelswerk

  schakel master of science in de bedrijfskunde Traject 6 (48 SP) bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting rechtspraktijk

  voorbereidingsprogramma master of science in de bedrijfskunde (21 SP/24 SP) alle academische bachelors met uitzondering van:

  * bachelor in de economische wetenschappen

  * bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

  * bachelor handelsingenieur

  * bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica

  * bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

  * bachelor in de handelswetenschappen

  of een hiermee gelijkaardig bedrijfseconomisch bachelordiploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap

  voorbereidingsprogramma master of science in de bedrijfskunde (18 SP/21 SP) alle academische masters met uitzondering van:

  * master in de economische wetenschappen

  * master in de toegepaste economische wetenschappen

  * master handelsingenieur

  * master handelsingenieur in de beleidsinformatica

  * master in de sociaal-economische wetenschappen

  * master in de handelswetenschappen

  of een hiermee gelijkaardig bedrijfseconomisch masterdiploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap

  Management

  Page 8 of 51

 • Master of Science in Management (60 SP) bachelor ingenieurswetenschappen, nevenrichting bedrijfsbeheer

  Engelstalig programma Academic Pre-master "Strategic Business Management and Marketing",

  uitgereikt door de NHTV (Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer)

  Internationaal hoger onderwijs Breda

  getuigschrift van het schakelprogramma in de Bedrijfskunde

  voorbereidingsprogramma Master of Science in Management (21 SP) alle academische bachelors met uitzondering van:

  Engelstalig programma * bachelor in de economische wetenschappen

  * bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

  * bachelor handelsingenieur

  * bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica

  * bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

  * bachelor in de handelswetenschappen

  of een hiermee gelijkaardig bedrijfseconomisch bachelordiploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap

  voorbereidingsprogramma Master of Science in Management (18 SP) alle academische masters met uitzondering van:

  Engelstalig programma * master in de economische wetenschappen

  * master in de toegepaste economische wetenschappen

  * master handelsingenieur

  * master handelsingenieur in de beleidsinformatica

  * master in de sociaal-economische wetenschappen

  * master in de handelswetenschappen

  of een hiermee gelijkaardig bedrijfseconomisch bachelordiploma behaald buiten de Vlaamse Gemeenschap

  International Business Engelstalig programma

  Master of Science in International Business (120 SP) Bachelor of Business Economics (behaald aan de VUB)

  bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

  bachelor handelsingenieur

  bachelor in de toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde

  Sociologie

  master of science in de sociologie (60 SP) bachelor in de sociologie

  bachelor of science in de politieke wetenschappen en de sociologie AR sociologie

  Bachelor of Social Sciences

  schakel master of science in de sociologie (72 SP) alle professionele bachelors

  voorbereidingsprogramma master of science in de sociologie (72 SP) alle academische bachelors

  alle academische masters

  verkorte bachelor of science in de sociologie (ad hoc) alle academische bachelors

  alle professionele bachelors

  alle academische masters

  Politieke Wetenschappen

  master of science in de politieke wetenschappen (60 SP) bachelor in de politieke wetenschappen

  bachelor of science in de politieke wetenschappen en de sociologie AR politieke wetenschappen

  Bachelor of Social Sciences

  schakel master of science in de politieke wetenschappen (66 SP) alle professionele bachelors

  voorbereidingsprogramma master of science in de politieke wetenschappen (66 SP) alle academische bachelors

  alle academische masters

  verkorte bachelor of science in de politieke wetenschappen (ad hoc) alle academische bachelors

  alle professionele bachelors

  alle academische masters

  Page 9 of 51

 • Master of Science in Political Science: European and International Governance (60 SP) bachelor in de politieke wetenschappen

  bachelor of science in de politieke wetenschappen en de sociologie AR politieke wetenschappen

  Bachelor of Social Sciences

  Communicatiewetenschappen

  master of science in de communicatiewetenschappen (60 SP) bachelor in de communicatiewetenschappen

  Bachelor of Social Sciences

  Master of Science in Communication studies (60 SP) bachelor in de communicatiewetenschappen

  Bachelor of Social Sciences

  schakel master of science in de communicatiewetenschappen (62 SP) alle professionele bachelors

  voorbereidingsprogramma master of science in de communicatiewetenschappen (ad hoc te bepalen) alle academische bachelors

  alle academische masters

  verkorte bachelor of science in de communicatiewetenschappen (ad hoc) alle academische bachelors

  alle professionele bachelors

  alle academische masters

  Faculteit PE Instroom

  Psychologie

  master of science in de psychologie (120 SP) bachelor in de psychologie

  schakel master of science in de psychologie (48 SP) bachelor in de toegepaste psychologie (ongeacht afstudeerrichting)

  schakel master of science in de psychologie (90 SP) alle professionele bachelors

  voorbereidingsprogramma master of science in de psychologie (90 SP) alle academische bachelors

  voorbereidingsprogramma master of sciencen in de psychologie (60 SP) bachelor in de agogische wetenschappen

  bachelor in de criminologische wetenschappen

  bachelor in de onderwijskunde

  bachelor in de pedagogische wetenschappen

  bachelor in de sociologie

  verkorte bachelor of science in de psychologie (129 SP) alle professionele bachelors

  alle academische bachelors

  Educational Sciences

  Master of Science in Educational Sciences (120 SP) bachelor in de agogische wetenschappen

  bachelor in de onderwijskunde

  bachelor in de pedagogische wetenschappen

  bachelor in de psychologie

  schakel master of science in de onderwijskunde (67 SP) alle professionele bachelors

  schakel master of science in de onderwijskunde (61 SP) educatieve bachelor in het onderwijs (ongeacht verdere kwalificatie)

  Agogische Wetenschappen

  master of science in de agogische wetenschappen (60 SP) bachelor in de agogische wetenschappen

  bachelor in de onderwijskunde

  bachelor in de pedagogische wetenschappen

  bachelor in de psychologie

  schakel master of science in de agogische wetenschappen (61-63 SP) bachelor in het sociaal werk (ongeacht afstudeerrichting)

  Page 10 of 51

 • schakel master of science in de agogische wetenschappen (67-69 SP) bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen (optie vrijetijd)

  schakel master of science in de agogische wetenschappen (72-75 SP) educatieve bachelor in het onderwijs (ongeacht verdere kwalificatie)

  schakel master of science in de agogische wetenschappen (73-75 SP) alle professionele bachelors

  voorbereidingsprogramma master of science in de agogische wetenschappen (76-78 SP) alle academische bachelors

  verkorte bachelor of science in de agogische wetenschappen (120 SP) alle professionele bachelors

  alle academische bachelors

  Onderwijskunde

  master of science in de onderwijskunde(120 SP): bachelor in de agogische wetenschappen

  bachelor in de onderwijskunde

  bachelor in de pedagogische wetenschappen

  bachelor in de psychologie

  voorbereidingsprogramma master of science in de onderwijskunde (67 SP): alle academische bachelors

  Faculteit WE Instroom

  Wiskunde

  master of science in de wiskunde (120 SP) bachelor in de wiskunde

  bachelier en sciences mathématiques

  Fysica en de sterrenkunde

  Master of Science in Physics and Astronomy (120 SP) bachelor in de fysica

  Interuniversitaire samenwerking Ugent, Vrije Universiteit Brussel bachelor in de fysica en de sterrenkunde

  bachelier en sciences physiques

  voorbereidingsprogramma Master of Science in Physics and Astronomy (ad hoc te bepalen, max. 60 SP) bachelor in de wiskunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen (ongeacht verdere kwalificatie en afstudeerrichting)

  Chemie

  master of science in de chemie (120 SP) bachelor in de chemie

  bachelier en sciences chimiques

  Master of Science in Chemistry (120 SP) bachelor in de chemie

  Page 11 of 51

 • Interuniversitaire samenwerking Ugent, Vrije Universiteit Brussel bachelier en sciences chimiques

  Biologie/Biology

  master of science in de biologie (120 SP) bachelor in de biologie

  bachelier en sciences biologique

  schakel master of science in de biologie (57 SP) bachelor in de agro- en biotechnologie afstudeerrichting biotechnologie

  (vervolgopleiding: master biologie/biology AR genetica, cel en ontwikkelingsbiologie) bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerricht. farmac. en biologische laboratoriumtechnologie

  schakelprogramma master in de biologie (60 SP) bachelor in de agro- en biotechnologie afstudeerrichting biotechnologie

  (vervolgopleiding: master biologie/biology, alle afstudeerrichtingen) bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerricht. farmac. en biologische laboratoriumtechnologie

  ba milieuzorg (EhB)

  verkorte bachelor of science in de biologie (120 SP) bachelor in de agro- en biotechnologie afstudeerrichting biotechnologie

  bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerricht. farmac. en biologische laboratoriumtechnologie

  bachelor in de milieuzorg (EhB: niet meer ingericht)

  Bio-ingenieurswetenschappen

  master of science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (120 SP) bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelier en science de l'ingénieur: orientation bioingénieur

  master of science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie- en bioprocestechnologie (120 SP) bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelier en science de l'ingénieur: orientation bioingénieur

  Molecular Biology

  Master of Science in Molecular Biology (120 SP) bachelor in de biochemie en de biotechnologie

  Engelstalig programma, Interuniversitair KUL, UA, VUB, Coördinatie VUB bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de biologie

  bachelor in de biomedische wetenschappen

  bachelier en sciences de l'ingénieur orientation: bioingénieur

  bachelier en sciences biologiques

  bachelier en sciences biomédicales

  Biomoleculaire Wetenschappen/Biomolecular Sciences

  master of Science in de biomoleculaire wetenschappen (120 SP) (bevroren vanaf 2018-2019) bachelor in de biochemie en de biotechnologie

  bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de biologie

  bachelor in de biomedische wetenschappen

  bachelor in de chemie

  bachelier en sciences de l'ingénieur orientation: bioingénieur

  bachelier en sciences biologique

  bachelier en sciences biomédicales

  bachelier en sciences chimiques

  Master of Science in Biomolecular Sciences (120 SP) (bevroren vanaf 2018-2019) bachelor in de biochemie en de biotechnologie

  Engelstalig programma bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de biologie

  bachelor in de biomedische wetenschappen

  bachelor in de chemie

  bachelier en sciences de l'ingénieur orientation: bioingénieur

  bachelier en sciences biologiques

  bachelier en sciences biomédicales

  bachelier en sciences chimiques

  Page 12 of 51

 • Geografie/Geography

  master of science in de geografie/ in Geography (120 SP) bachelor in de geografie

  Interuniversitaire programma KULeuven - Vrije Universiteit Brussel bachelor in de geologie met afstudeerrichting geografie

  bachelier en sciences géographiques

  Page 13 of 51

 • Toegepaste Informaticabachelor in de computerwetenschappen

  master of science in de toegepaste informatica (60 SP) bachelor in de informatica

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  bachelier en sciences informatiques

  schakel master toegepaste informatica

  schakel master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  voorbereidingsprogramma master in de toegepaste informatica

  voorbereidingsprogramma master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  schakel master of science in de toegepaste informatica (59 SP) bachelor in de toegepaste informatica (ongeacht afstudeerrichting)

  = schakel master of science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (59 SP) bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

  voorbereidingsprogramma master of science in de toegepaste informatica (60 SP) bachelor in de industriële wetenschappen (ongeacht afstudeerrichting)

  = voorbereidingsprogramma master of science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (60 SP)

  voorbereidingsprogramma master of science in de toegepaste informatica (65 SP) bachelor in de wiskunde

  bachelor in de fysica

  bachelor in de fysica en de sterrenkunde

  bachelor in de chemie

  bachelor in de geografie

  bachelor in de geologie

  bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de (toegepaste) economische wetenschappen

  bachelor handelsingenieur

  verkorte bachelor of science in de computerwetenschappen (75 SP) bachelor in de toegepaste informatica (ongeacht afstudeerrichting)

  Marine and Lacustrine Science and Management

  Master of Marine and Lacustrine Science and Management (120 SP) bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  Engelstalig programma, interuniversitair UA, VUB en UG bachelor in de biologie

  bachelor in de chemie

  bachelor in de geografie

  bachelor in de biochemie en de biotechnologie

  bachelor in de geologie

  bachelor in de geografie en de geomatica

  bachelier en sciences de l'ingénieur orientation: bioingénieur

  bachelier en sciences biologiques

  bachelier en sciences chimiques

  bachelier en sciences géologiques

  bachelier en sciences géographiques

  Page 14 of 51

 • Stedenbouw en de ruimtelijke planning

  master of science in de stedenbouw en de ruimtelijke planning (120 SP) bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  bachelor of science in de geografie

  bachelor of science in de geografie en geomatica

  bachelor of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  bachelor of science in de architectuur

  master of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  master of science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  master of science in de architectuur

  master of science in de geografie

  master of science in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  master of science in de geomatica en landmeten

  Faculteit GF Instroom

  Geneeskunde

  master of medicine in de geneeskunde (240 SP) bachelor in de geneeskunde

  Biomedische Wetenschappen

  master of science in de biomedische wetenschappen (120 SP) bachelor in de biomedische wetenschappen

  Master of Science in Biomedical Research (120 SP) bachelor in de biomedische wetenschappen

  Engelstalig programma

  Farmacie

  master of science in de farmaceutische zorg (120 SP) bachelor in de farmaceutische wetenschappen

  master of science in de geneesmiddelenontwikkeling (120 SP) bachelor in de farmaceutische wetenschappen

  verkorte bachelor of science in de farmaceutische wetenschappen (120 SP) bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de biologie

  bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerricht, farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

  bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie

  bachelor in de biomedische wetenschappen

  bachelor in de chemie

  bachelor in de chemie afstudeerrichting biochemie

  bachelor in de chemie afstudeerrichting chemie

  bachelor in de chemie afstudeerrichting milieuzorg

  bachelor in de chemie afstudeerrichting procestechnologie

  bachelor in de diergeneeskunde

  bachelor in de geneeskunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen(KMS)

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technieken

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technieken en materiaalkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde

  Page 15 of 51

 • bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek

  bachelor in de milieuzorg

  bachelor in de tandheelkunde

  bachelier technologue de laboratoire médical

  bachelier en biotechnique

  bachelier en chimie

  bachelier en sciences de l'ingénieur

  bachelier en sciences biomédicales

  bachelier en sciences chimique

  bachelier en sciences biologiques

  bachelier en médecine

  bachelier en médecine vétérinaire

  Page 16 of 51

 • Management en Beleid van de Gezondheidszorg

  master of science in het management en beleid van de gezondheidszorg (60 SP) bachelor in de sociologie minor management en beleid van de gezondheidszorg

  bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie afstudeerrichting sociologie minor management en beleid van de gezondheidszorg

  bachelor in de toegepaste economische wetenschappen minor management en beleid van de gezondheidszorg

  schakel master of science in het management en beleid van de gezondheidszorg (60 SP) bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen

  bachelor in de zorgtechnologie

  bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerricht. farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

  bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie

  bachelor in de gezinswetenschappen

  bachelor in de ergotherapie

  bachelor in de motorische revalidatie en kinesitherapie

  bachelor in de logopedie en audiologie afstudeerrichting audiologie

  bachelor in de maatschappelijke veiligheid

  bachelor in de medische beeldvorming

  bachelor in de optiek en optometrie

  bachelor in de orthopedagogie afstudeerrichting orthopedagogie

  bachelor in de orthopedagogie afstudeerrichting toegepaste (jeugd)criminologie

  bachelor in de orthopedie

  bachelor in de podologie

  bachelor in de toegepaste psychologie (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de verpleegkunde (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de voedings- en dieetkunde

  bachelor in de vroedkunde

  bachelor in het bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit

  bachelor in het office management afstudeerrichting medical management assistant

  bachelor in het sociaal werk afstudeerrichting maatschappelijk werk

  bachelor in het sociaal werk (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelier en diététique

  bachelier en ergothérapie

  bachelier technologue en imagerie médicale

  bachelier en logopédie

  bachelier en podologie-podothérapie

  bachelier en soins infirmiers

  bachelier sage-femme

  bachelier assistant en psychologie

  bachelier assistant social

  voorbereidingsprogramma master of science in het management en beleid van de gezondheidszorg alle academische bachelors

  alle academische bachelordiploma's uitgereikt door de Franse Gemeenschap

  Page 17 of 51

 • Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie

  master of science in het management, zorg en beleid in de gerontologie (60 SP) bachelor in de politieke wetenschappen minor management, zorg en beleid in de gerontologie

  bachelor in de sociologie minor management, zorg en beleid in de gerontologie

  bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie afstudeerrichting sociologie minor management, zorg en beleid in de gerontologie

  schakel master of science in het management, zorg en beleid in de gerontologie (60 SP) bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen

  bachelor in de gezinswetenschappen

  bachelor in de orthopedagogie (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de toegepaste psychologie

  bachelor in de maatschappelijke veiligheid

  bachelor in het sociaal werk (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de verpleegkunde (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de vroedkunde

  bachelor in de ergotherapie

  bachelor in de logopedie en audiologie (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in de medische beeldvorming

  bachelor optiek en optometrie

  bachelor in de podologie

  bachelor in de voedings- en dieetkunde

  bachelor in het bedrijfsmanagement (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in het communicatiemanagement (ongeacht afstudeerrichting)

  bachelor in het officemanagement; afstudeerrichting Management assistant

  bachelor in het officemanagement; afstudeerrichting Medical Management assistant

  bachelor in sport en bewegen

  bachelor in het facilitair management

  Gegradueerde in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  bachelier technologue en imagerie médicale

  bachelier en ergothérapie

  bachelier en logopedie

  bachelier en audiologie

  bachelier en podologie-podothérapie

  bachelier assistant en psychologie

  bachelier en soins infirmiers

  bachelier en diététique

  bachelier sage-femme

  bachelier assistant sociale

  bachelier en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie

  bachelier conseiller social

  bachelier en écologie sociale

  bachelier en communication

  voorbereidingsprogramma master of science in het management, zorg en beleid in de gerontologie alle academische bachelors

  alle "bacheliers universitaires"

  Faculteit LK Instroom

  Page 18 of 51

 • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

  master of science in de bewegings- en sportwetenschappen (120 SP) bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  verkorte bachelor of science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (106 SP) educatieve bachelor in het secundair onderwijs (optie lichamelijke opvoeding)

  verkorte bachelor of science in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen (70 SP) bachelor in de kinesitherapie

  bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  master in de kinesitherapie

  master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

  master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (120 SP) bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

  academische master in de kinesitherapie

  verkorte master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (74 SP) voorbereidingsprogramma master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

  voorbereidingsprogramma master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Bachelor of Health Science: Fysiotherapie of bachelor in de fysiotherapie (NL)

  verkorte bachelor of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (87 SP) bachelor in de geneeskunde

  verkorte bachelor of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (85 SP) bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

  schakel master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (45 SP) gegradueerde in de kinesitherapie

  Faculteit IR Instroom

  Page 19 of 51

 • Ingenieurswetenschappen: architectuur

  master of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur *

  Master of Science in Architectural Engineering (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur *

  Engelstalig programma, interuniversitair ULB en VUB (BRUFACE)

  Voor deze BRUFACE master:

  Gelijkwaardig diploma uitgereikt door de Franstalige Gemeenschap:

  nooit rechtstreeks, steeds via dossieronderzoek!

  * = inclusief diploma behaald via de volgende verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (ad hoc +/- 60 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde

  master in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (ad hoc +/- 80 SP) bachelor in de architectuur

  master in de architectuur

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur (max 120SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek

  Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  master of science in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde

  Master of Science in Civil Engineering (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  Engelstalig programma, interuniversitair ULB en VUB (BRUFACE) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: geotechniek en mijnbouwkunde

  Voor deze BRUFACE master:

  Gelijkwaardige diploma's uitgereikt door de Franstalige Gemeenschap:

  nooit rechtstreeks, steeds via dossieronderzoek!

  * = inclusief behaald via verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting bouwkunde (120 SP) professionele bachelor in de autotechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de bouw

  professionele bachelor in de chemie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektromechanica (alle afstudeerrichtingen)

  professionel bachelor in de elektronica-ICT (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektrotechniek

  professionele bachelor in de luchtvaart (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  Page 20 of 51

 • verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting bouwkunde (62 SP) bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  bachelor in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  master in de architectuur

  master in de industriële wetenschappen: chemie

  master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  master in de industriële wetenschappen: biochemie

  master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting bouwkunde (max 80 SP) master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie

  master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

  master in de wiskunde

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  master in de chemie

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting chemie en materialen (58 SP) bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie

  master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting chemie en materialen (59 SP) bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  bachelor in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting chemie en materialen (60 SP) bachelor in de chemie

  master in de chemie

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstudeerrichting chemie en materialen (120 SP) professionele bachelor in de autotechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de bouw

  professionele bachelor in de chemie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektromechanica (alle afstudeerrichtingen)

  professionel bachelor in de elektronica-ICT (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektrotechniek

  professionele bachelor in de luchtvaart (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen (max 80 SP) master in de wiskunde

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. werktuigkunde-elektrotechniek (120 SP) professionele bachelor in de autotechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de bouw

  professionele bachelor in de chemie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektromechanica (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektronica-ICT (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektrotechniek

  professionele bachelor in de luchtvaart (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. werktuigkunde-elektrotechniek (62 SP) bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  Page 21 of 51

 • bachelor in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  master in de industriële wetenschappen: chemie

  master in de industriële wetenschappen: biochemie

  master in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  master in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. werktuigkunde-elektrotechniek (62 SP) bachelor in de fysica

  bachelor in de fysica en de sterrenkunde

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. werktuigkunde-elektrotechniek (max. 80 SP) master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie

  master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

  master in de wiskunde

  master in de chemie

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. elektronica en informatietechnologie (120 SP) professionele bachelor in de autotechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de bouw

  professionele bachelor in de chemie (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektromechanica (alle afstudeerrichtingen)

  professionel bachelor in de elektronica-ICT (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de elektrotechniek

  professionele bachelor in de luchtvaart (alle afstudeerrichtingen)

  professionele bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie (alle afstudeerrichtingen)

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. elektronica en informatietechnologie (60 SP) bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  bachelor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT

  bachelor in de industriële wetenschappen: nucleaire technologie

  master in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  master in de industriële wetenschappen: chemie

  master in de industriële wetenschappen: biochemie

  master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: afstd.richt. elektronica en informatietechnologie (max. 80 SP) master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie

  master in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

  master in de wiskunde

  master in de chemie

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  Ingenieurswetenschappen: chemie en materialen

  master of science in de ingenieurswetenschappen: chemie en materialen (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

  Master of Science in Chemical and Materials Engineering (120 SP)

  Engelstalig programma, interuniversitair ULB en VUB (BRUFACE) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

  Page 22 of 51

 • Voor deze BRUFACE master:

  Gelijkwaardige diploma's uitgereikt door de Franstalige Gemeenschap:

  nooit rechtstreeks, steeds via dossieronderzoek!

  * = inclusief verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen vermeld sub Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  Ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

  master of science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, nevenrichting werktuigkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde, nevenrichting elektrotechniek

  Master of Science in Electromechanical Engineering (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  Engelstalig programma, interuniversitair ULB en VUB (BRUFACE) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde - elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, nevenrichting werktuigkunde

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde, nevenrichting elektrotechniek

  Voor deze BRUFACE master:

  Gelijkwaardige diploma's uitgereikt door de Franstalige Gemeenschap:

  nooit rechtstreeks, steeds via dossieronderzoek!

  * = inclusief verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen vermeld sub Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  Ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie

  master of science in de ingenieurswetenschappen: elektronica en informatietechnologie (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  Master of Science in Electrical Engineering (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting bouwkunde *

  Engelstalig programma, interuniversitair ULB en VUB (BRUFACE) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting chemie en materialen *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting werktuigkunde - elektrotechniek *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  Bachelor Electric Engineering uitgereikt door de Universiteit van Nicosia

  Voor deze BRUFACE master:

  Gelijkwaardige diploma's uitgereikt door de Franstalige Gemeenschap:

  nooit rechtstreeks, steeds via dossieronderzoek!

  * = inclusief behaald via verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen vermeld sub Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen / Applied Sciences and Engineering: Computer Science

  master of science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (120 SP) bachelor in de computerwetenschappen

  bachelor in de informatica

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  bachelier en sciences informatiques

  schakel master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  schakel master in de toegepaste informatica

  Page 23 of 51

 • voorbereidingsprogramma master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  voorbereidingsprogramma master in de toegepaste informatica

  schakel master of science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (60 SP) professionele bachelor in de toegepaste informatica (alle afstudeerrichtingen)

  = schakel master of science in de toegepaste informatica (60 SP)

  voorbereidingsprogramma master of science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen (60 SP) bachelor in de industriële wetenschappen (alle afstudeerrichtingen)

  = voorbereidingsprogramma master of science in de toegepaste informatica (60 SP)

  Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science (120 SP) bachelor in de computerwetenschappen

  Engelstalig programma bachelor in de informatica

  bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  Bachelor Computer Engineering uitgereikt door de universiteit van Nicosia

  Bachelor Computer Science uitgereikt door de universiteit van Nicosia

  schakel Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science (60 SP) professionele bachelor in de toegepaste informatica (alle afstudeerrichtingen)

  voorbereidingsprogramma Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Computer Science (60 SP) bachelor in de industriële wetenschappen

  Ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen / Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science

  master of science in de ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschappen (120 SP) bachelor in de biochemie en de biotechnologie

  bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de biologie

  bachelor in de chemie

  bachelor in de fysica

  bachelor in de fysica en de sterrenkunde

  bachelor in de geografie

  bachelor in de geografie en de geomatica

  bachelor in de geologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en afstudeerrichtingen) *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur **

  bachelor in de wiskunde

  master in de biochemie en de biotechnologie

  master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties)

  master in de biologie

  master in de chemie

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  master in de geografie

  master in de geologie

  master in de industriële wetenschappen (alle kwalificaties)

  master in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en afstudeerrichtingen)

  master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  master in de wiskunde

  * = inclusief behaald via verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen vermeld sub Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  ** = inclusief behaald via verkorte bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen: architectuur vermeld sub Ingenieurswetenschappen: architectuur

  Master of Science in Applied Sciences and Engineering: Applied Computer Science (120 SP) bachelor in de biochemie en de biotechnologie

  Engelstalig programma bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de biologie

  bachelor in de chemie

  bachelor in de fysica

  bachelor in de fysica en de sterrenkunde

  bachelor in de geografie

  bachelor in de geografie en de geomatica

  bachelor in de geologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en afstudeerrichtingen) *

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur **

  bachelor in de wiskunde

  Page 24 of 51

 • master in de biochemie en de biotechnologie

  master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties)

  master in de biologie

  master in de chemie

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  master in de geografie

  master in de geologie

  master in de industriële wetenschappen (alle kwalificaties)

  master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  master in de ingenieurswetenschappen

  master in de wiskunde

  Bachelor Electric Engineering uitgereikt door de universiteit van Nicosia

  Bachelor Computer Engineering uitgereikt door de universiteit van Nicosia

  Ingenieurswetenschappen: fotonica

  master of science in de ingenieurswetenschappen: fotonica (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronika en informatietechnologie *

  interuniversitair UGent en VUB, inschrijving VUB & UG bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

  master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties)

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  master in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en afstudeerrichtingen)

  met uitzondering van master in de ingenieurswetenschappen: architectuur)

  master of engineering: materials engineering

  master of nuclear engineering

  master of nanophysics

  European Master of Science in Photonics (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronica en informatietechnologie *

  Engelstalig programma, interuniversitair UGent en VUB, inschrijving VUB & UG bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde

  master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties)

  master in de fysica

  master in de fysica en de sterrenkunde

  master in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en afstudeerrichtingen)

  met uitzondering van master in de ingenieurswetenschappen: architectuur)

  master of engineering: materials engineering

  master of nuclear engineering

  master of nanophysics

  Bachelor Electric Engineering uitgereikt door de universiteit van Nicosia

  * = inclusief behaald via verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen afstudeerrichting elektronica en informatietechnologie - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen vermeld sub Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  Ingenieurswetenschappen: biomedische Ingenieurstechnieken

  master of science in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en/of afstudeerrichtingen)*

  Interuniversitair UGent en VUB met uitzondering van bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  bachelor in de ingenieurswetenschappen Koninklijke Militaire School

  master in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en/of afstudeerrichtingen

  master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  master in de ingenieurswetenschappen Koninklijke Militaire School

  master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en/of afstudeerrichtingen)

  Master of Science in Biomedical Engineering (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en/of afstudeerrichtingen) *

  Interuniversitair UGent en VUB met uitzondering van bachelor in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  Engelstalig programma bachelor in de ingenieurswetenschappen Koninklijke Militaire School

  master in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en/of afstudeerrichtingen)

  master in de ingenieurswetenschappen: architectuur

  master in de ingenieurswetenschappen Koninklijke Militaire School

  master in de bio-ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en/of afstudeerrichtingen)

  * = inclusief behaald via verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen - zie lijst verkorte bachelors of science in de ingenieurswetenschappen vermeld sub Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

  Page 25 of 51

 • Industriële wetenschappen:

  master of science in de industriële wetenschappen: elektromechanica (60 SP) bachelor of science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting elektromechanica

  bachelor of science in de industriële wetenschappen: elektromechanica

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  master of science in de industriële wetenschappen: elektronika-ICT (60 SP) bachelor of science in de industriële wetenschappen, afstudeerrichting elektronica-ICT

  bachelor of science in de industriële wetenschappen: elektronika-ICT

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

  bachelor of science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

  Physical Land Resources

  Master of Science in Physical Land Resources (120 SP) bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  Engelstalig programma, interuniversitair UGent en VUB, inschrijving: Ugent en VUB bachelor in de biologie

  bachelor in de chemie

  bachelor in de geografie

  bachelor in de geografie en de geomatica

  bachelor in de geologie

  bachelor in de ingenieurswetenschappen (alle kwalificaties en afstudeerrichtingen)

  voorbereidingsprogramma Master of Science in Physical Land Resources (60 SP) bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

  interuniversitair, inschrijving UGent of VUB bachelor in de industriële wetenschappen: milieukunde

  bachelor in de industriële wetenschappen: bouwkunde

  bachelor in de biowetenschappen

  Water Resources Engineering

  Master of Science in Water Resources Engineering (120 SP) bachelor in de ingenieurswetenschappen

  Engelstalig programma, interuniversitair KUL en VUB, inschrijving: KUL bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

  bachelor in de geografie

  bachelor in de geologie

  bachelor in de biologie

  master in de biowetenschappen

  master in de industriële wetenschappen

  voorbereidingsprogramma Master of Science in Water Resources Engineering (60 SP) bachelor in de biowetenschappen

  (inschrijving: KUL) bachelor in de industriële wetenschappen: chemie

  Page 26 of 51