Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst

download Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst

of 19

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  43
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst. HA/ POH GGZ. SGGZ. G BGGZ. Iris Bandhoe , Psychiater, lid RvB Ernst Amkreutz Klinisch psycholoog, Hfd . Stafbureau Zorg en Kwaliteit. Werkgebied. Delft Westland Oostland en Nieuw Waterweg Noord ongeveer ½ miljoen inwoners. Cijfers. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Toekomstbestendig? Verleden- heden- toekomst

PowerPoint-presentatie

Toekomstbestendig?Verleden- heden- toekomstIris Bandhoe, Psychiater, lid RvBErnst AmkreutzKlinisch psycholoog, Hfd. Stafbureau Zorg en KwaliteitHA/POH GGZG BGGZSGGZWerkgebied

Delft Westland Oostland en Nieuw Waterweg Noord ongeveer miljoen inwoners2CijfersJaarlijks +/- 13.000 patinten in zorgBedden: 305 ( 182 ZVW)Aantal medewerkers: +/- 950 (700 fte)Budget: +/- 70 miljoen euroZVW, AWBZ, WMOHUISARTS/POHGENERALISTISCHE GGZSPECIALITISCHE GGZHUISARTS/POH1E LIJN 2E LIJN

Februari 2013

TrajectPVA en wekelijkse stuurgroep HERINRICHTING (in relatie tot zorginkoop)Projectgroepen:POH GGZG BGGZ/GR1PPSGGZ(verplichte) Voorlichting aan medewerkers op 4 avonden in december (Herinrichting, Zorginkoop en eisen)Voorlichtingsbijeenkomsten voor h.a.

G BGGZProducten kort, middel en intensief. Chronisch?Psychologische hulpverlening.Protocollen (E-health)Farmacotherapie in de SGGZHfd. behandelaar is de GZ psycholoogBehandeluren duidelijk in te zetten fteApart dossier en eigen locaties

Verzekerd?G BGGZ procesWachtlijst beheer:< 3 weken>3 weken verwijzing

Verwijzing:Datum voor datum startVermoeden van stoornisZorgzwaarteDoor: H.A. , BJZ, bedrijfsarts

75 % van de behandeling op basis van opgestelde protocollen: registratieID?TriageRegelgeving over wat binnen G BGGZ max. magWijziging zorgzwaarte:Via H.A. naar S GGZ- Binnen G BGGZ: pt informerenIndicatoren:ROM: 80%ORS/SRS: 50%CQi: 80%Declarabiliteit: 75%Direct/indirect: 75%/25%

SGGZUitgangspunt vormen zorgpaden Sluiten wat beteft de indicatiecriteria aan bij het verwijsmodel: risico en complexiteitMeerdere paden met duidelijke doelen/uitstroomZorgpaden zijn opgebouwd uit modules (toets aan CVZ)E-health maakt onderdeel uit van de zorgpadenEvaluatiemomenten incl. ROM staan per zorgpad beschrevenAansluiting met crisiszorgverlening en klinische zorg staat beschrevenErvaringsdeskundigheid, familiebeleid, somatische zorg heeft een plek binnen de zorgpadenZorgpaden zijn in EPD te registrerenRegistratie sluit aan bij productgroepen DBCsDe zorgpaden zijn kosteneffectiefProces S GGZIndicatoren:ROM: 80% gestart en 50% gesloten DBCCQi: 50%Declarabiliteit: 70%Direct/indirect: 60%/40%TriageTriageIndicatorenIGZ:Somatische screeningContinuteit na ontslagBeschikbaarheid medicatieoverzichtSepareren

Kliniek:HeropnamesOpnameduur x traject

Verwijzing:Datum voor datum start/verwijsbriefVermoeden van stoornisDoor: H.A., BJZ, Bedrijfsarts, Med. Speciliast, arts ouderengeneeskunde

Verzekerd?Wachtlijst beheer:Treeknormen> treeknormen: verwijzingInternet

75 % van de behandeling op basis van zorgpadsubstitutie 5% e-healthID?Signaleringsplan: 70%Crisisplan/kaart: 50%TrajectLeidinggevendeSelectie medewerkersSentimentenInrichten systemen en controles

Triage instrument samen met h.a. ontwikkeld

Verwijshulp H.A.

HedenHuisartsPOH GGZ(klachten)Detachering van GGZ Delfland

Hoofdbehandelaar: GZ-psycholoog en J&K Psych/ Orthop. Gen.Protocollen binnen de producten kort, middel en intensief/E-M-healthGeen medicatieEigen dossier etc.Hoofdbehandelaar: Psychiater, Klinisch psycholoog en psychotherapeut Zorgpaden binnen de DBC productgroepen/E-M-healthCrisisdienst en HICsFACT, IHT en OVDB en om reductie in klinische zorg op te vangenEigen dossier etc.

ConsultatieConsultatieEnkele gegevens

Enkele gegevens

Enkele gegevens

Enkele gegevens

Toekomst: Ontwikkelingen PersoneelPOH-GGZ:DisciplineSGGZ:ZorgpadenHoofdbehandelaarAmbulantiserenHIC/FACT/IHT

G BGGZProtocollenHoofdbehandelaar

Transitie JeugdDisciplinemixOmvang(kosten)FPP 2014(mei 2014)

Strategisch Personeels-Beleid en PlanningSCENARIOS(1 juli 2014)

Verkoop 2015(baten)

Ondersteunende dienstenLeiderschap/managementSociaal PlanWervingOpleidingsplannenToekomstvraagstukkenPOH GGZScreeningsinstrument en verwijzing h.a.5 gesprekken en stoornis?13 gesprekken en protocollen?Verschillende eisen verzekeraars (MIRRO, ORS/SRS, E-health)!Prestatie Chronisch (in relatie tot FACT-model?)Hoofdbehandelaarschap en kosten/opbrengsten, Medebehandelaarschap en verantwoordelijkhedenMedicatie in G BGGZ ( psychiater 5 %, 5% , 10% en 15 % binnen de prestaties)Inkoop 2015