Tl week 07 15

of 22 /22
Geen ruimte voor auto’s in Boerhaavestraat Langdurig gepraat over besteding geld 2000 EURO VAN FONDS MONUTA VOOR ROUW- EN VERLIESCAFÉ Lokaal betrokken en betrouwbaar UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 11 februari 2015 JAARGANG 09 NR 6 cheque P17 parkeren P5 armoede P7 DE SPEELKRING n Voorstelling over schilders P19 Duidelijk maar broos herstel van Teylingse woningmarkt n Woningen worden redelijk vlot verkocht SASSENHEIM n De Leeuw Groep heeft de tiende jaargang van het rapport ‘Zicht op de woningmarkt’ uitgebracht. Het rap- port omvat gegevens over de regionale woningmarkt voor de regio’s Bollenstreek, Leiden en Alphen over de periode 2008-2014. De afgelopen maanden heeft De Leeuw onderzoek gedaan naar de woningmarkt in de regio. Onder andere is het aantal transacties, de mediane verkoopprijzen en medi- ane verkooptijden vergeleken op regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in tussen- woningen, hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. Deze gegevens zijn door de makelaars van De Leeuw voorzien van bevindingen en achtergrondinformatie. Tussen 1982 en 2008 maakte de wo- ningmarkt in Nederland een bij- zondere ontwikkeling door. De vier factoren voor prijsontwikkeling op de woningmarkt oefenden een enorme opwaartse druk uit op de prijzen van koopwoningen. De in- komens stegen, de rente daalde, het consumentenvertrouwen was hoog en de leenregels van overheden en banken boden alle ruimte voor kre- dietverstrekking. Daardoor stegen de prijzen van koopwoningen ge- durende 26 jaar met gemiddeld 4,3 procent per jaar, waarmee de prij- zen in ruim 25 jaar verdrievoudig- den. Hoewel er vanaf de eeuwwisse- ling door verschillende instanties was gewaarschuwd dat de woning- markt een keer uit de bocht zou gaan vliegen, bestond er lange tijd onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak voor overheids- ingrijpen in de prijsvorming. Uit- eindelijk leidde de financiële crisis tot een wankel politiek evenwicht voor fundamentele ingrepen in de woningmarkt. Vanaf 2008 stonden de inkomens onder druk, de rente kon nauwe- lijks verder dalen, het consumen- tenvertrouwen daalde tot een diep- tepunt en de leenregels werden fors aangescherpt. Het effect op de woningmarkt kon niet uitblijven: het aanbod steeg, de vraag daalde, woningen stonden steeds langer te koop en de prijzen vertoonden een dalende tendens. Het eerste kwartaal van 2013 vormde het diep- tepunt van de woningmarkt. Daar- na ontwikkelde de woningmarkt zich elk kwartaal beter. Het vierde kwartaal van 2013 was met 27.018 verkopen door NVM-makelaars, een dalend aanbod en een kentering in de prijsdalingen, het beste kwartaal sinds medio 2008. In 2014 zette het herstel van de woningmarkt krach- tig door. BOLLENSTREEK In de Bollenstreek werden door NVM-makelaars 1093 transacties verricht, een toename van 14 pro- cent. De grootste stijging van het volume deed zich voor in Noord- wijk, terwijl het volume in Teylin- gen en Noordwijkerhout licht daal- de met 3 procent respectievelijk 2%. Ten opzichte van het transactieni- veau van 2008 hebben de markten in Lisse en Katwijk het meeste her- stel laten zien. TEYLINGEN Teylingen vormt na Katwijk de grootste markt van de Bollenstreek. In kwantitatief opzicht was er in Teylingen vrijwel sprake van stabili- satie (-3 procent) van de markt. Te- gelijkertijd werden woningen wel vlot verkocht, na gemiddeld 134 da- gen. Ondanks de korte verkooptijd van verkochte appartementen, blij- ven er toch veel appartementen on- verkocht op de markt staan. Vraag en aanbod in dit segment sluiten niet op elkaar aan. Dat wordt ver- oorzaakt door een duidelijk waar- neembare trend waarbij starters de ‘appartementenfase’ overslaan. Starters kopen vaker een eenge- zinswoning dan voor de crisis op de woningmarkt, al dan niet geholpen door een starterslening. Volgens De Leeuw is er sprake van een duidelijk maar broos herstel van de woningmarkt. De Startbaan houdt open huis SASSENHEIM n Woensdag 11 februari van 9.00 tot 10.30 uur en zaterdag 14 februari van 10.30 tot 12.00 uur houdt basisschool De Startbaan aan de Smirnoffstraat 15 in Sassenheim haar jaarlijkse open dag. Bezoeken- de ouders worden dan ontvangen door Startbaan-ouders en -leerkrach- ten, die zorgen voor een rondje door de school. In de groepen vertelt een aantal kinderen en leerkrachten de belangstellenden meer over het on- derwijs op De Startbaan en de mate- rialen die daarbij worden gebruikt. Om het beeld over de school com- pleet te maken kan op verschillende momenten worden aangeschoven bij een algemene schoolpresenta- tie, gegeven door directeur Katja Verschoor. Trias Kinderopvang zorgt als samenwerkingspartner van de school bij het verzorgen van peu- teropvang, tussenschoolse opvang, voor- en naschoolse opvang, tijdens de open dag voor een leuke activiteit met de kinderen. Kardinaal woont nu in Voorhout VOORHOUT n Kardinaal Simonis is afgelopen week verhuisd naar Voorhout. Dat heeft de voormalige Utrechtse aartsbisschop bevestigd aan RTV Utrecht. Simonis is gaan wonen op Buitenplaats Nieuw Schoonoord. De 82-jarige kardinaal, die vorig jaar zijn heup brak, kan in zijn nieuwe woning makkelijker verzorging krijgen wanneer dat nodig is. Simonis was van 1983 tot 2007 bisschop van het aartsbisdom Utrecht. Na zijn vertrek uit Utrecht ging hij in een klooster wonen in Nieuw- kuijk. Daar woonde hij ruim zeven jaar. Na zijn heupbreuk werd Simo- nis al opgenomen in Voorhout voor zijn revalidatie. De verhuizing naar Voorhout is deze keer definitief. Nader onderzoek naar fijnstof TEYLINGEN n De staatssecreta- ris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, gaat nog voor de zomer nader onderzoek doen in de gemeenten rondom Schiphol naar de uitstoot van ultrafijnstof veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar de luchthaven vliegen. Dit doet zij naar aanleiding van een TNO-rapportage over ultrafijnstof wat in december verscheen. Het bureau mat verhoogde concentra- ties rond de luchthaven. Onderzoek heeft overigens niet aangetoond dat er gevaren zijn, maar om daar meer helderheid over te krijgen laat Mansveld nader onderzoek uit- voeren. Als de resultaten daarvan bekend zijn gaat wethouder Arno van Kempen met de gemeenteraad hierover van gedachten wisselen. Tot fijnstof worden de in de lucht zwevende deeltjes gerekend die kleiner zijn dan 10 micrometer. Zij kunnen bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar ge- zien de grote afstand tot de lucht- haven en de overheersende wind- richting vanuit het zuidwesten verwacht Van Kempen geen grote effecten op de luchtkwaliteit in Teylingen, zo maakte hij bekend op vragen van de raadsleden Bob Keeven (VVD) en Bart van der Ploeg (D66). BERLAGE KAPPERS Oosthoutplein 2 0252-226304 VOORHOUT Geopend dinsdag t/m zaterdag Online afspraken via www.berlagekappers.nl Kérastase - Schwarzkopf Februari Februari Februari donderdag vrijdag zaterdag WEEKENDPAKKER 12 13 14 PLUS Valentijns schnitte of halve Valentijnsvla ai Geschikt voor 5 personen Per stuk Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00 fb.com/plusvandijk Van Dijk Voorhout | Herenstraat 45 | T: 0252 21 62 52 | 4.99-5.69 3. 99 Tip voor Valentijnsdag! | | | | U I T L I M B U R Dag D a Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim www.melmanherenmode.nl AvanceFloors Systeemparket 22,5 cm eiken, diverse kleuren compleet geplaatst voor 99,- / m 2 * vraag naar de voorwaarden www.kroonparket.nl DOLDWAZE KORTING! Tussen 18.00 en 7.00 uur TOTAAL 13 ct KORTING op benzine Autobedrijf G. Dol b.v. Rijnsburgerweg 48 - Voorhout T 0252-211849 - www.gdol.nl EURO 1,45 9 p.ltr. SUPER + € 1,51 9 p.ltr. DIESEL € 1,22 9 p.ltr.

Embed Size (px)

description

De Teylinger, 11 februari 2015

Transcript of Tl week 07 15

 • Geen ruimte voor autos in Boerhaavestraat

  Langdurig gepraat over besteding geld

  2000 EURO VAN FONDS MONUTA VOOR ROUW- EN VERLIESCAF

  Lokaal betrokken en betrouwbaar UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DETEYLINGER.NL 11 februari 2015 JAARGANG 09 NR 6

  cheque P17 parkeren P5 armoede P7

  DE SPEELKRING n Voorstelling over schilders P19

  Duidelijk maar broos herstel van Teylingse woningmarktn Woningen worden redelijk vlot verkochtSASSENHEIM n De Leeuw Groep heeft de tiende jaargang van het rapport Zicht op de woningmarkt uitgebracht. Het rap-port omvat gegevens over de regionale woningmarkt voor de regios Bollenstreek, Leiden en Alphen over de periode 2008-2014. De afgelopen maanden heeft De Leeuw onderzoek gedaan naar de woningmarkt in de regio. Onder andere is het aantal transacties, de mediane verkoopprijzen en medi-ane verkooptijden vergeleken op regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in tussen-woningen, hoekwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen. Deze gegevens zijn door de makelaars van De Leeuw voorzien van bevindingen en achtergrondinformatie.

  Tussen 1982 en 2008 maakte de wo-ningmarkt in Nederland een bij-zondere ontwikkeling door. De vier factoren voor prijsontwikkeling op de woningmarkt oefenden een enorme opwaartse druk uit op de prijzen van koopwoningen. De in-komens stegen, de rente daalde, het consumentenvertrouwen was hoog en de leenregels van overheden en banken boden alle ruimte voor kre-dietverstrekking. Daardoor stegen de prijzen van koopwoningen ge-durende 26 jaar met gemiddeld 4,3 procent per jaar, waarmee de prij-zen in ruim 25 jaar verdrievoudig-den. Hoewel er vanaf de eeuwwisse-ling door verschillende instanties was gewaarschuwd dat de woning-markt een keer uit de bocht zou gaan vliegen, bestond er lange tijd onvoldoende maatschappelijk en politiek draagvlak voor overheids-ingrijpen in de prijsvorming. Uit-eindelijk leidde de financile crisis tot een wankel politiek evenwicht voor fundamentele ingrepen in de woningmarkt. Vanaf 2008 stonden de inkomens onder druk, de rente kon nauwe-lijks verder dalen, het consumen-tenvertrouwen daalde tot een diep-tepunt en de leenregels werden fors aangescherpt. Het effect op de woningmarkt kon niet uitblijven: het aanbod steeg, de vraag daalde, woningen stonden steeds langer te koop en de prijzen vertoonden

  een dalende tendens. Het eerste kwartaal van 2013 vormde het diep-tepunt van de woningmarkt. Daar-na ontwikkelde de woningmarkt zich elk kwartaal beter. Het vierde kwartaal van 2013 was met 27.018 verkopen door NVM-makelaars, een dalend aanbod en een kentering in de prijsdalingen, het beste kwartaal sinds medio 2008. In 2014 zette het herstel van de woningmarkt krach-tig door.

  BOLLENSTREEKIn de Bollenstreek werden door NVM-makelaars 1093 transacties verricht, een toename van 14 pro-cent. De grootste stijging van het volume deed zich voor in Noord-wijk, terwijl het volume in Teylin-gen en Noordwijkerhout licht daal-de met 3 procent respectievelijk 2%. Ten opzichte van het transactieni-veau van 2008 hebben de markten in Lisse en Katwijk het meeste her-stel laten zien.

  TEyLINGENTeylingen vormt na Katwijk de grootste markt van de Bollenstreek. In kwantitatief opzicht was er in Teylingen vrijwel sprake van stabili-satie (-3 procent) van de markt. Te-gelijkertijd werden woningen wel vlot verkocht, na gemiddeld 134 da-gen. Ondanks de korte verkooptijd van verkochte appartementen, blij-ven er toch veel appartementen on-

  verkocht op de markt staan. Vraag en aanbod in dit segment sluiten niet op elkaar aan. Dat wordt ver-oorzaakt door een duidelijk waar-neembare trend waarbij starters

  de appartementenfase overslaan. Starters kopen vaker een eenge-zinswoning dan voor de crisis op de woningmarkt, al dan niet geholpen door een starterslening.

  Volgens De Leeuw is er sprake van een duidelijk maar broos herstel van de woningmarkt.

  De Startbaan houdt open huisSASSENHEIM n Woensdag 11 februari van 9.00 tot 10.30 uur en zaterdag 14 februari van 10.30 tot 12.00 uur houdt basisschool De Startbaan aan de Smirnoffstraat 15 in Sassenheim haar jaarlijkse open dag. Bezoeken-de ouders worden dan ontvangen door Startbaan-ouders en -leerkrach-ten, die zorgen voor een rondje door de school. In de groepen vertelt een aantal kinderen en leerkrachten de belangstellenden meer over het on-derwijs op De Startbaan en de mate-

  rialen die daarbij worden gebruikt. Om het beeld over de school com-pleet te maken kan op verschillende momenten worden aangeschoven bij een algemene schoolpresenta-tie, gegeven door directeur Katja Verschoor. Trias Kinderopvang zorgt als samenwerkingspartner van de school bij het verzorgen van peu-teropvang, tussenschoolse opvang, voor- en naschoolse opvang, tijdens de open dag voor een leuke activiteit met de kinderen.

  Kardinaal woont nu in VoorhoutVOORHOUT n Kardinaal Simonis is afgelopen week verhuisd naar Voorhout. Dat heeft de voormalige Utrechtse aartsbisschop bevestigd aan RTV Utrecht. Simonis is gaan wonen op Buitenplaats Nieuw Schoonoord. De 82-jarige kardinaal, die vorig jaar zijn heup brak, kan in zijn nieuwe woning makkelijker verzorging krijgen wanneer dat nodig is. Simonis was van 1983 tot 2007 bisschop van het aartsbisdom Utrecht. Na zijn vertrek uit Utrecht ging hij in een klooster wonen in Nieuw-kuijk. Daar woonde hij ruim zeven jaar. Na zijn heupbreuk werd Simo-nis al opgenomen in Voorhout voor zijn revalidatie. De verhuizing naar Voorhout is deze keer definitief.

  Nader onderzoek naar fijnstofTEyLINGEN n De staatssecreta-ris van Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld, gaat nog voor de zomer nader onderzoek doen in de gemeenten rondom Schiphol naar de uitstoot van ultrafijnstof veroorzaakt door vliegtuigen die van en naar de luchthaven vliegen. Dit doet zij naar aanleiding van een TNO-rapportage over ultrafijnstof wat in december verscheen. Het bureau mat verhoogde concentra-ties rond de luchthaven. Onderzoek heeft overigens niet aangetoond dat er gevaren zijn, maar om daar meer helderheid over te krijgen laat Mansveld nader onderzoek uit-voeren. Als de resultaten daarvan bekend zijn gaat wethouder Arno van Kempen met de gemeenteraad hierover van gedachten wisselen. Tot fijnstof worden de in de lucht zwevende deeltjes gerekend die kleiner zijn dan 10 micrometer. Zij kunnen bij inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar ge-zien de grote afstand tot de lucht-haven en de overheersende wind-richting vanuit het zuidwesten verwacht Van Kempen geen grote effecten op de luchtkwaliteit in Teylingen, zo maakte hij bekend op vragen van de raadsleden Bob Keeven (VVD) en Bart van der Ploeg (D66).

  BERLAGEKAPPERSOosthoutplein 2

  0252-226304VOORHOUT

  Geopend dinsdag t/m zaterdagOnline afspraken via

  www.berlagekappers.nlKrastase - Schwarzkopf

  Februari Februari Februari

  donderdag vrijdag zaterdagWEEKENDPAKKER 12 13 14

  PLUS Valentijns schnitte of halve Valentijns vla ai Geschikt voor 5 personen Per stuk

  Openingstijden: ma-do 8.00 - 20.00 | vr 8.00 - 21.00 | za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00 fb.com/plusvandijk

  Van Dijk Voorhout | Herenstraat 45 | T: 0252 21 62 52 |

  Per stuk

  4.99-5.69

  3.99Tip voor

  Valentijnsdag ! |

  |

  ||

  UIT LIM

  BURRG

  RG

  R

  ELKE

  DADAD GAGA

  Dagve

  rs

  Dagve

  rs

  Dagve

  rs

  Dagve

  rs

  Dagve

  rs

  Dagve

  rs

  Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim

  www.melmanherenmode.nl

  Hoofdstraat 226-228, 2171 BN Sassenheim

  www.melmanherenmode.nl

  AvanceFloorsSysteemparket

  22,5 cm eiken, diverse kleurencompleet geplaatst

  voor 99,- / m2* vraag naar de voorwaarden

  www.kroonparket.nl

  DOLdwaze korting!

  Tussen 18.00 en 7.00 uur

  TOTAAL 13 ct kOrTing op benzineAutobedrijf g. Dol b.v.

  Rijnsburgerweg 48 - VoorhoutT 0252-211849 - www.gdol.nl

  EURO 1,459 p.ltr.SUPER+

  1,519 p.ltr.diESEl

  1,229 p.ltr.

 • gemeenteberichtenTeylingen week 07 / 2015

  Sleuteloverdracht aan carnavalsverenigingenNog een paar dagen en dan barst het carnavalsfeest weer los. De burgemeester, bijgestaan door haar drie wijze adjudanten, geeft het startsein met de sleuteloverdracht aan Prins Mart en Prinses Monica van de Bokken en aan Prins Chef en zijn adjudanten van de Saksen.

  Vanaf dat moment wordt het Bokkendorp vijf dagen bestuurd door Prins Mart en Prinses Monica, die bijgestaan worden door jeugdprins Rick en jeugdprinses Romy. Het besturen van het

  Saksenrijk wordt gedurende 5 dagen de taak van Prins Chef en zijn Adjudanten Joris en Ramon. Zij worden op hun beurt bijgestaan door jeugdprins Stephen en adjudant Daan.De sleuteloverdracht vindt plaats op vrijdag 13 februari 2015 vanaf 19.00 uur in het gebouw van de voormalige bibliotheek (Raadhuisplein) in Voorhout.

  Iedereen is van harte welkom om samen met de Burgemeester, het college van B&W, de Bokken en de Saksen dit officile begin van het carnaval in Teylingen mee te vieren.

  Alaaf! Alaaf! Alaaf!

  Bekendmaking beleidsregelsHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen heeft in zijn vergadering van 27 januari 2015 de volgende beleidsregels vastgesteld:

  Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie; Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ- belanghebbende in een keuzesituatie; Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen; Beleidsregels voor het vaststellen van het waterverbruik voor de rioolheffing; Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen; Reglement voor automatische incasso van gemeentelijke belastingen; Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Bollenstreek; Intrekking van de beleidsregels invordering; Intrekking van de beleidsregels toetsen kwijtscheldingsverzoeken; Intrekken van de beleidsregels tot het verlenen van uitstel van betaling; Intrekking van de beleidsregels hoofdverblijf forensenbelasting; Intrekking van de Beleidsregel toepassing wegingsfactoren en taxatietarieven wet waardering onroerende zaken.

  Deze besluiten treden in werking op 12 februari 2015. De ingetrokken beleidsregels vervallen per 12 februari 2015.U kunt de beleidsregels inzien op www.teylingen.nl.Ook liggen de beleidsregels gratis ter inzage in het gemeentekantoor. Tegen betaling van de legeskosten kunt u een exemplaar van de beleidsregels ontvangen.

  Wet milieubeheer - Jacoba van BeierenwegDe Omgevingsdienst West-Holland maakt met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft Kok Lexmond in Achthoven 23 A Lexmond zich gemeld. De melding betreft de inzet van een mobiele breker voor de locatie Jacoba van Beierenweg in Voorhout ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin vrijgekomen bij de sloop van gebouwen.De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf

  11 februari 2015 tot en met 10 mei 2015 gedurende2 keer 8 dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 2 februari 2015 geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op deze melding.

  Voor nadere inhoudelijke informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer H. Hoppener van de Omgevingsdienst West-Holland, tel: 071-4083230.

  Wet milieubeheer -

  De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de A44, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

  Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

  In het bestemmingsplan Sassenheim Menneweg 20 dat in procedure is worden twee nieuwe woningen mogelijk gemaakt in plaats van de bestaande woning aan de Menneweg 20 te Sassenheim. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woning.Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

  Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek

  bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

  Stukken inzienDe stukken liggen ter inzage van donderdag 12 februari 2015 tot en met woensdag 25 maart 2015 bij de receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim, maandag van 8.30 uur tot 13.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

  Zienswijzen gevenU kunt tot en met woensdag 25 maart 2015 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

  InlichtingenVoor meer informatie kunt u contact opnemen: deprocedurekamer,tel.071-4083117(procedure) deheerE.Dolman,tel.071-4083366(inhoudelijk) deheerK.vanKampenvandegemeenteTeylingen, tel. 14 0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten)

  Ontwerpbesluit Wet geluidhinder - Menneweg 20 in Sassenheim

  Teylingen, Kerkweg 2, 2215 KM Voorhout (Gezondheidscentrum Linnaeus), omgevingsvergunning beperkte milieutoets, datum ontvangst aanvraag: 4 februari 2015, voor inzameling medisch afval.

  Wilt u nadere informatie over deze aanvraag? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland 071-4083117. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: [email protected]

  Binnengekomen aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  Collectes

  Er is van 8 tot en met 14 februari 2015 een collectevergunning verleend aan Natuurmonumenten in Nederland en van 15 februari tot 21 februari 2015 aan de Stichting van het kind.

  Algemene plaatselijke verordening

  Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend aan: TelegraafMediaGroep,Amsterdamvoorhetinnemenvaneen standplaats in de Hoofdstraat thv 260 in Sassenheim op elke eerste zaterdag van de maand in 2015 (02-02-15)

  Drank- en horecawetOntheffing van artikel 35 voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank is verleend aan: GemeenteTeylingen,Voorhouttijdensdesleuteloverdracht van de carnavalsverenigingen in het oude Bibliotheekgebouw aan het Raadhuisplein in Voorhout op 13 februari 2015 van 19.00 tot 22.00 uur (03-02-15)

  MarktverordeningOp grond van artikel 5 is vergunning verleend aan:

  Hoorzitting Commissie Bezwaarschriften en KlachtenDatum dinsdag 17 februari 2015

  19.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit het hand- havingsverzoek met betrekking tot het afsluiten van de doorgang tussen Cayennehof en Dillestraat in Voorhout af te wijzen

  20.30 uur Bezwaarschrift tegen het besluit vergunning te verlenen voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig aan de Willem de Zwijgerlaan in Sassenheim, boxnummer 261

  De hoorzitting van de Commissie Bezwaarschriften en Klachten vindt plaats in het bestuurscentrum in Voorhout. Wilt u zeker weten of de hoorzitting doorgaat, neemt u dan telefonisch contact op met Jos Roosjen, afdeling A&O.

 • Benmarktkoopman,DenHaagvoorhetinnemenvaneen standplaats op de weekmarkt in Sassenheim voor de verkoop van drogisterij-artikelen vanaf 5 februari 2015 (03-02-15)

  Woonschepenverordening Vergunning op grond van artikel 5.1 is vergunning verleend: voorhetwoonschipHoyHoy,gelegeninhetVennemeerin Warmond (30-01-15)

  Niet eens met een van deze besluiten?Hoe u dan bezwaar kunt maken staat genoemd aan het einde van deze gemeenteberichten.

  Binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning(Reguliere procedure)

  Torenlaan34, plaatsendakkapelzijgevel 2215 RX Voorhout (29-01-15) Veerpolder69, vervangen/uitbreidensteiger 2361 KZ Warmond (30-01-15) Hoofdstraat161, plaatsenerfafscheiding 2171 BB Sassenheim (02-02-15) Julianalaan49, plaatsenveranda(02-02-15) 2171 CX Sassenheim Pancraszicht12, plaatsendakkapelvoorzijde 2171 EN Sassenheim woning (05-02-15)

  Inzien binnengekomen aanvragenBinnengekomen aanvragen kunt u inzien bij balie 0 (bouwen en wonen) in het gemeentekantoor. Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

  Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar)

  Zijldijk11, vervangenmastkraan 2362 AE Warmond voor kolomzwenkkraan (29-01-15) Loosterweg12a, bouwenbedrijfshal 2215 TM Voorhout (30-01-15) Schoonoord63, vergrotenwoning,bouwen 2215 EC Voorhout garage en plaatsen 2 dakkapellen (30-01-15) Herenstraat47, kappentweebomen(02-02-15) 2215 KE Voorhout Herenweg82, gedeeltelijkvervangen 2361 ET Warmond onderdelen van monument (03-02-15) DirckvanDelffstraat13, plaatsendakkapel 2215 XX Voorhout achterdakvlak (05-02-15) Saffraanplein36, verbredendakkapel(05-02-15) 2215 WC Voorhout

  Bezwaar tegen besluitenAls u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de tussen haakjes genoemde verzenddatum van betreffend besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Teylingen.

  Het bezwaarschrift moet bevatten: Naamenadres Datum Omschrijvingvandebeslissingwaartegenbezwaarbestaat Reden(en)vanhetbezwaar Handtekening

  Verzoek voorlopige voorzieningEen bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: Naamenadres Datum Besluitwaartegenbezwaarbestaat KopievanhetbezwaarschriftdatbijdegemeenteTeylingenis ingediend.

  Het adres is:Voorzieningenrechter rechtbank Den HaagSector BestuursrechtPostbus 203022500 EH Den Haag

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Commissie Welstand

  Eens per twee weken op maandag behandelt een deskundige van de Welstandscommissie vanaf 09.30 uur de projecten in het gemeentekantoor. Deze besprekingen zijn openbaar. Voor het inzien van de agenda of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het gemeentekantoor.

  De eerstvolgende welstandsvergadering is maandag 16 februari 2015.

  Kennisgeving onteigening van onroerende zaken voor uitvoering bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

  De burgemeester van Teylingen maakt bekend, dat ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet vanaf 12 februari 2015 tot en met 25 maart 2015 een afschrift van het koninklijk besluit van 11 december 2014, nr. 2014002380, ter inzage ligt.

  De in het koninklijk besluit ten name van Teylingen ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan.De door de Kroon ter onteigening aangewezen onroerende zaken hebben de bestemmingen Bedrijf (B), Verkeer (V), Water (WA) en Groen (G) en deels de dubbelbestemmingen Leiding Hoogspanningsverbinding (L-HV), Leiding Water (L-W). Waterstaat Waterkering (WS-WK) en Waarde-Archeologie (WR-A). Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 27 januari 2015, nr. 2279. Tegen dit besluit staat geen beroep open.

  Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties: GemeentekantoorvanTeylingen,Wilhelminalaan25te Sassenheim (openingstijden staan op de website van de gemeente). RijkswaterstaatCorporateDienst,Griffioenlaan2teUtrecht van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV Publiekrecht, toestelnr. 71329 of 71467.

  Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

  Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Teylingen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan vastgesteld. Op 28 januari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het ingestelde beroep tegen de Reactieve aanwijzing van de provincie Zuid Holland. De uitspraak houdt in dat de mogelijkheid van tuincentra of bouwmarkten van ten hoogste 1000m2 per bouwperceel (artikel 3, lid 2 regel 2) en de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan (artikel 3.6) definitief geen deel uitmaken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan. Tevens houdt de uitspraak in dat de reactieve aanwijzing voor zover gericht op artikel 3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan is vernietigd.

  Deze publicatie houdt in: debekendmakingvandeinwerkingtredingvanartikel3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan. Dit ten gevolge van de uitspraak van de Raad van State. Het artikel (3, lid 3.1 onder e) laat bedrijfs- gebonden detailhandel toe voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel uitmaakt van de totale bedrijfs- uitoefening met een maximum van 200 m2 per bedrijf.; debekendmakingdattengevolgevandeuitspraakvan de Raad van State artikel 3, lid 3.1 onder c, regel 2 en artikel 3.6 definitief geen deel uit maken van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan; debekendmakingdathetbestemmingsplanBedrijventerrein Oosthoutlaan, behalve artikel 3, lid 3.1 onder e en behalve artikel 3, lid 3.1 onder c, regel 2 en artikel 3.6 onherroepelijk in werking is getreden; debekendmakingvandemogelijkheidtothetinstellenvan beroep. Het instellen van beroep is alleen mogelijk voor het onderdeel: artikel 3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan (zie tevens onder kopje: beroep).

  Ter inzageHet artikel 3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan ligt van donderdag 12 februari tot en met woensdag 25 maart 2015 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim.Een digitale versie kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Beroep (tegen artikel 3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan)Van donderdag 12 februari tot en met woensdag 25 maart 2015 is het instellen van beroep mogelijk voor: Belanghebbenden,dietijdigeenzienswijzeoverartikel3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan naar voren hebben gebracht; Belanghebbenden,diekunnenaantonendatzij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken;Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

  20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens eenverzoek om voorlopige voorziening indienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleenontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

  Het vaststellingsbesluit (voor zover betrekking hebbende op artikel 3, lid 3.1 onder e van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan) treedt op donderdag 26 maart 2015 in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepsschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

  InformatieVoor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Ron van der Geest via telefoonnummer 14 0252 of via [email protected]

  Ontwerpbestemmingsplan Menneweg 20, Sassenheim ter inzageIdentificatienummer: NL.IMRO.1525.BP2014SAS05007-0301

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Menneweg 20, Sassenheim, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

  PlangebiedHet plangebied betreft uitsluitend het perceel Menneweg 20 te Sassenheim.

  Inhoud planHet huidig geldende bestemmingsplan Sassenheim-Oost staat de bouw van n woning toe. Met dit bestemmingsplan is het mogelijk om op dit perceel twee-aan-een-gebouwde woningen te bouwen.

  Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan Menneweg 20, Sassenheim , bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting, ligt vanaf donderdag 12 februari 2015 tot en met woensdag 25 maart 2015 ter inzage.

  InzienU kunt het ontwerpbestemmingsplan plan inzien op het Gemeentekantoor in Sassenheim.De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op www.teylingen.nl onder Bouwen en verbouwen Bestemmingsplannen Sassenheim Ontwerpbestemmingsplan Menneweg 20, Sassenheim vindt u een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast vindt u een link naar de authentieke digitale bestanden.

  (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit Ruimtelijke Ordening de digitale versie beslissend.)

  ZienswijzenBinnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14-0252.U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via emailadres: [email protected]

  OpenbaarWanneer u een zienswijze indient, dan kan iedereen deze zienswijze op de website www.teylingen.nl inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar.

  Informatie Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Koos van Kampen van de afdeling Ruimte via 14-0252.

  Gemeente Teylingen Postadres: Postbus 149, 2215 ZJ VoorhoutTelefoon: 14 0252 (kengetal niet nodig)[email protected] , www.teylingen.nl

  De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.

  Gemeenteberichten is een uitgave van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen. Editie 11 februari 2015.

  TEYLINGENi FACEBOOK.COM/GEMEENTETEYLINGEN

  YOUTUBE.COM/GEMEENTETEYLINGEN TWITTER.COM/GEM_TEYLINGEN

 • Nijverheidsweg 10 - Voorhout - Tel. 0252-21 57 62 www.berNardschulTe.Nl

  VOOrhOuT

  SCHULTE BVBERNARDCENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING,

  LOODGIETERSWERK EN VENTILATIESYSTEMEN

  Warme service inkoude dagen! Comfortabel warm huis, zonder hoge stookkosten of gezondheidsrisicos Gedegen onderhoud 24-uurs storingsdienst Grondige inspectie door ervaren warmte specialisten Energie besparen zonder comfort te verliezen Leverancier van duurzame energie zoals zonnepanelen Reinigen van luchtkanalen / onderhoud aan mechanische afzuiging Wij werken met gerenommeerde merken als Nefit, Remeha en Vaillant Showroom met verschillende typen designradiatoren, sanitair en CV installaties, bezoek graag op afspraak

  KOOPJESMARKT ZEEZIJDE KATWIJK

  TOT 90% KORTING

  PS. Liefhebben hoeft niet veel te kosten ;P

  14FEBzaterdag

  tot 17.30

 • nieuws woensdag 11 februari 2015de TeYLIngeR 5

  Boerhaavestraat klaagt over het parkerenn Slechts 0,7 parkeerplaats per woningVOORHOUT n Een vijftal gezinnen in de Boerhaavestraat in Voorhout heeft bij de gemeente een klacht ingediend tegen de moeilijke parkeersituatie in de smalle straat.

  Door Nico Kuyt

  De bewoners geven aan iedere dag last te ondervinden bij het parke-ren. Er zijn zo weinig parkeerplaat-sen dat zij vaak genoodzaakt zijn om hun autos op de stoep te stallen. Er is slechts 0,7 parkeerplaats per adres. Intussen verjongt de wijk en veel bewoners hebben twee autos of een bedrijfswagen die ook 1,5 parkeerplaats in beslag neemt. Wij-ken zij noodgedwongen uit naar de Herenstaete, dan worden zij daar sinds kort weggestuurd. Er worden briefjes onder de ruitenwisser ge-plaatst, of op een volgens de bewo-ners niet prettige manier duidelijk

  gemaakt dat zij er niet mogen staan. Ook wordt er gedreigd met het weg-slepen van de auto. De problemen rond het parkeren verergeren naar hun mening omdat er in de straat geen belijning aanwezig is, wat vaak leidt tot loze gaten tussen de gepar-keerde autos. En overdag staan er veel autos van het winkelgebied, on-der andere van winkelpersoneel. Er wordt ook steevast voor de inritten geparkeerd. En in de avond staan er weer veel busjes. Zodra bewoners parkeren bij de Herenstaete worden zij direct aangesproken met de me-dedeling dat parkeren daar niet de bedoeling is. Tenslotte wordt er ook nog erg hard gereden in de straat.

  OplOssingenDe bewoners dragen enkele oplos-singen aan, zoals het duidelijk mar-keren van het priv-parkeergebied van Herenstaete. Verder willen ze dat er meer par-keergelegenheid komt door het gebied beter in te richten. Ook het stimuleren van winkelhouders en -personeel om gebruik te maken van eigen parkeergelegenheden of bijvoorbeeld de parkeergarage van de Plus.

  Verder grotere parkeerplekken voor de bedrijfsbusjes en een be-tere belijning om de capaciteit te vergroten en de inritten te bescher-men. Verder kan een bomenrij wel verdwijnen, de stoep versmald wor-den en schuine verkeershavens een oplossing bieden.

  School viert kleurrijke Kerk- & SchooldienstsAssenHeiM n Zondag 1 februari kwamen veel kinderen met hun ouders naar de jaarlijkse Kerk- & schooldienst in de Julianakerk in sassenheim. In de weken voorafgaand aan deze viering hebben de kinderen samen met hun leerkrachten van basisschool de Rank en dominee Bosma de kerkdienst voorbereid. er is flink geoefend voor de liedjes, die dan ook tijdens de dienst uit volle borst werden meegezongen. op creatief vlak hebben de kinderen hun best gedaan om het thema god kleurt je leven vorm te geven. de kerk was versierd en dat gaf het geheel een feestelijk en kleurig tintje. op allerlei manieren hebben kinderen een bijdrage geleverd tijdens de dienst: het voor-dragen van gedichten en Bijbelgedeeltes, het bidden van hun zelfgeschreven gebeden, helpen bij de collecte en het uitdelen van de liturgien. op de foto de kleuters die het openingslied voor hun rekening namen.

  Omwonenden willen parkeren bij supermarktVOORHOUT n De OD&DO Polski Supermarket, gevestigd in de oude Plus-locatie aan de Heren-straat 66 in Voorhout, heeft aan parkeerders te kennen gegeven dat op het eigen terrein alleen door bezoekers van de super-markt mag worden geparkeerd. De reactie zorgde voor enkele mails met protesten aan de ge-meenteraad.

  Begin tachtiger jaren is de super-markt gebouwd met ruim dertig parkeerplaatsen op eigen terrein. Sinds die tijd hebben de super-markten Dagmarkt, Edah en Plus hier een vestiging gehad. Na de ver-huizing van de Plus stond het pand vijf jaar leeg. Er waren daardoor

  geen beperkingen aan het parke-ren op het terrein. De Poolse super-markt dreigt nu met wegslepen van de daar geparkeerde autos. Naar de mening van de bewoners is de druk op de parkeergelegenheid in de wijde omgeving daardoor sterk toegenomen. Zij geven aan dat ook de overige winkeliers klagen dat hun bezoekers niet meer dichtbij kunnen parkeren. De leegstand, verkeersintensiteit en rijsnelheid in de Herenstraat zorgen naar de mening van de briefschrijvers voor een bedenkelijk winkelklimaat. Zij wensen dat de gemeente met de eigenaar of uitbater van de su-permarkt in contact treedt om een voor iedereen aanvaardbare oplos-sing te realiseren.

  Toezegging door ambtenaar niets waardVOORHOUT n De eigenaar van een blokhut en een schuur aan de Van den Berch van Heemstede-weg in Voorhout heeft zijn juri-dische gevecht met de gemeente Teylingen verloren. De blokhut en de schuur zijn illegaal ge-plaatst en moeten nu weg, zo heeft de Raad van State afgelo-pen week beslist.

  Volgens de eigenaar had hij vooraf-gaand aan de bouw toestemming gekregen van een ambtenaar van de gemeente. Die had gezegd dat de blokhut en de schuur gewoon vergunningsvrij konden worden gebouwd.

  Maar de Raad oordeelt nu dat die toezegging niets waard is. De amb-tenaar was namelijk niet bevoegd om dat te doen. Overigens zei de ambtenaar zelf zich niets meer te herinneren van een toezegging. Voor de Raad van State telt dat in elk geval geen toezegging is gedaan

  namens het college of de gemeen-teraad van Teylingen. Dat had wel gemoeten. Daarnaast wijst de Raad op het geldende bestemmingsplan. Vergunningsvrij bouwen mag al-leen als dat niet in strijd is met het bestemmingsplan. Maar in dit ge-val verbiedt het bestemmingsplan deze bebouwing op het perceel van de eigenaar. De eigenaar zal de blokhut en de schuur nu moeten verwijderen. Als hij dat niet doet, dan kan de gemeente dat zelf doen en de re-kening daarvan op het bord van de eigenaar leggen.

  Aswoensdag en vespervieringenWARMOnD n Woensdag 18 februari begint de veertigdagen-vastentijd op weg naar het hoogfeest van Pasen. Die avond is er om 19.00 uur een woord- en communieviering in de Matthiaskerk aan de Herenweg 76 in Warmond. De volgende woensdagavonden in de vastentijd is er om 19.00 uur een ves-perviering met als afsluiting in de Goede Week een boeteviering.

  Parkeren mag nu toch op straatVOORHOUT n De eigenaren van de zes te bouwen woningen aan de Boerhaavestraat in Voorhout hoe-ven niet meer verplicht op hun ei-gen terrein te parkeren. B&W heeft de verplichting laten vervallen. De gemeente heeft in 2003 de bouw-grond aan aannemersbedrijf Van der Hulst verkocht. Destijds is afge-sproken dat de voertuigen op eigen erf moesten worden gestald. Vanwe-ge de moeilijke huizenmarkt is het bouwplan evenwel veranderd, waar-door er nu zeven woningen komen. Hierdoor is bij nog slechts n van de zeven woningen ruimte om op eigen terrein te parkeren. Bij de ove-rige zes is die niet meer aanwezig.

  VERSTRIO

  SASSENHEIM

  v.d. VeerHoofdstraat 259 - Sassenheim

  Tel./Fax: 0252-232141

  Kleine spruitjes 500 gram 0.75

  Vers gesneden prei 500 gram 0.75

  Super mandarijnen 10 stuks 1.95

  Varia salade 100 gram 0.79

  Maaltijd van de week:

  Zuurkool met worst 100 gram 0.79

  Elke woensdag:

  Perssinaasappels Klasse I 10 stuks . . . . . . . . . 1.75

  WeekaanbiedingenWeekaanbiedingen

  Onbetwist uw fruitmandspecialist

  Openingstijden viswinkel: Maandag van 11.00-18.00 uur Di. t/m vr. van 9.00-18.00 uur -Zaterdag van 9.00-17.00 uurFish & Chips is geopend van woensdag t/m vrijdag van 12.00 - 18.00 uur en op zaterdag van 12.00 - 17.00 uur.

  Tel. winkel: 0252-210151

  Oude Haven 3 Sassenheim

  Aanbiedingen geldig van dinsdag 10-02 t/m maandag 16-02 2015All you need is Fish! Visovenschotel voor 2 personen per stuk 850Zalmsalade, glutenvrij 500 gram 495 Sliptong

  100 gram 175Grote zeetong 100 gram 195Schelvisfilet 100 gram 150Gerookte zalm 100 gram 395Gerookte palingfilet 100 gram 495Woensdagactie:Gebakken kibbeling 500 gram 650Valentijnsactie:

  Mandje oesters Fines de Claire, 12 stuks + mes 1295Deze week in Fish & Chips: Grote zeetong

  Geserveerd met frites, salade en saus 1950

  Scholten keurslagerHoofdstraat 261 SassenheimTel. 0252-211440 Fax 0252-220534www.scholt[email protected]

  Aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 14 feb

  Keurslagerij ScholtenHoofdstraat 261Sassenheim0252-211440

  VLEESWARENKOOPJE

  150 gram filet americain + 150 gram vleessalade

  samen 350SPECIAL

  Choucroute en croute

  per stuk 195TROTS VAN DE KEURSLAGER

  Varkensoesters

  4 stuks 595KEURSLAGERKOOPJE

  Hacheepakket 500 gram vlees, uien en kruiden

  samen 695

  VLEESWARENKOOPJE

  150 gram filet americain +150 gram vleessalade samen 350KEURSLAGERKOOPJEa

  Choucroute en croute per stuk 195

  Aan

  bied

  inge

  n zi

  jn g

  eldi

  g va

  n 9

  t/m 1

  4 fe

  b

  SPECIALVarkensoesters 4 stuks 595TROTS VAN DE KEURSLAGERHacheepakket 500 gram vlees,uien en kruiden samen 695

  Goed voor u

 • servicewoensdag 11 februari 2015 de TeYLIngeR6

  deTeYLiNGer

  Oplage: 16.200

  www.deteylinger.nlTwitter: @DeTeylinger

  uitgave van:Uitgeverij VerhagenAmbachtsweg 7 A, KatwijkPostbus 3066, 2220 CB KatwijkTelefoon 071-4022901Fax 071-4032325

  advertenties:Telefoon 071-4022901Fax 071-4032325E-mail: [email protected] De TeylingerSluitingstijd advertenties:dinsdag 11.00 uur

  redactie:Eindredactie: Piet van der VoorenE-mail: [email protected]/fax 071-3010118Contact bij voorkeur per e-mailSluitingstijd kopij:maandag 16.00 uur

  Verspreiding:Telefoon 071-4022901E-mail: [email protected]

  De Teylinger wordt iedere woens-dag huis-aan-huis verspreid in de gemeente Teylingen en is boven-dien af te halen op de volgende adressen:

  Sassenheim: Gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25; The Read Shop, Hoofdstraat 207; Primera Van der

  Lans, Hoofdstraat 208; Esso Selfser-vice, Oosthoutlaan 2;

  Voorhout: Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1; Autobedrijf Schoonoord, Herenstraat 8; Plus Van Dijk, Herenstraat 45; Hoek Boek & Kantoor, Herenstraat 63; Primera, Jacoba van Beierenhof 26;

  Warmond: Albert Heijn, Dorpsstraat 2; Boek Kado Enzo, Dorpsstraat 106; VVV, Gemeentehaven 3.

  COLOFON

  Kerkdiensten

  Medische diensten

  Donderdag 12 t/m woensdag 18 februari.SASSENHEIMRK-Sint Pancratiuskerk (Hoofd-straat 186): Zondag: 10.00 uur Car-navalsviering m.m.v. Vivo. Woens-dag: 19.00 uur Aswoensdagvie-ring m.m.v. Gemengd Koor.Protestantse Gemeente:- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): Zondag: 10.00 uur ds. H.R. Betting (Avondmaal); 19.00 uur ds. H.R. Betting (zangdienst).- Julianakerk (Julianalaan 6): Zon-dag: 10.00 uur ds. T. Moll m.m.v. De Lofstem. Christelijke Gerefor-meerde Havenkerk (Bijweglaan 4): Zondag: 10.00 uur ds. A.G. van der Heijden; 19.30 uur Jongeren voor Tanzania (zangdienst).

  VOORHOUTRK-Sint Bartholomeuskerk (He-renstraat 47): Donderdag: 18.45 uur Viering in Dagkapel. Zondag: 10.00 uur Carnavalsviering m.m.v. Middenkoor. Woensdag (As-woensdag): 19.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Dames-koor. Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): Zondag: 10.00 uur ds. J.W. van den Berg.

  WARMONDRK-Sint Matthiaskerk (Heren-weg 76): Zaterdag: 19.00 uur Woord- en Communieviering met Oj-koor. Woensdag (Aswoens-dag): 19.00 uur Woord- en Com-munieviering met Matthiaskoor.RK-Kapel Maringaerde (Mgr. Aengenentlaan 3): Donderdag: 11.00 uur. Zondag: 10.00 uur. Dinsdag: 11.00 uur. Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zon-dag: 10.00 uur mevr. ds. J. Nijboer, Noordwijk. Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): Zondag: 10.30 uur ds. W.F. van Rijn. Wings of Healing (Veerpolder 6 A): Zon-dag: 10.00 uur evang. Jan Zijlstra (Eredienst); 19.00 uur evang. Jan Zijlstra (onderwijsdienst).

  Avond-, nacht- en weekend-diensten.

  HuisartsAlleen spoedeisende huisart-senhulp (maandag t/m vrijdag 17.00-8.00 uur, weekend en feest-dagen): Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 B, Voorhout, tel. 0252-240212 (altijd eerst bellen).TandartsSassenheim/Voorhout: Via www.tandartswaarnemingbol-lenstreek.nl of telefoonnummer eigen tandarts verneemt men welke tandarts waarneemt. War-mond: Woensdag 11 t/m zondag 15 februari: Tandartspraktijk Oude Singel, Leiden, tel. 071-5226040; spreekuur zaterdag en zondag 13.00 uur. Maandag 16 t/m woensdag 18 februari: Tandarts-praktijk Maresingel, Leiden, tel. 071-5141838.ApotheekAlleen spoedrecepten buiten ope-ningstijd eigen apotheek. Maan-dag t/m vrijdag 17.00-23.00 uur, en weekend en feestdagen 8.00-23.00 uur: Dienstapotheek Bollen-streek, Rijnsburgerweg 4 C, Voor-hout, tel. 0252-240216. Dagelijks 23.00-8.00 uur: Dienstapotheek De Nachtwacht (LUMC), Albinus-dreef 2, Leiden, tel. 071-5665019.DierenartsVia telefoonnummer Dierenkli-niek Sassenheim (tel. 0252-232219) en Dierenkliniek Voorhout (tel. 0252-215231) verneemt men welke dierenarts waarneemt.

  Aanleveren familieberichtenU kunt aanleveren via

  e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

  Per e-mailMail de tekst naar

  [email protected] De Teylinger.

  U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF).

  Per post of afgevenU kunt uw advertentie per post

  sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen,

  Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

  (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

  FAMILIEBERICHTEN

  Al meer dan 30 jaar ht adres voor het mooiste kunstgebit. Reparaties klaar terwijl u wacht.

  Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

  Tel: 071 - 361 11 45www.tandenwinkel.com

  KUNSTGEBIT

  Duisternis is opgeklaardnu zacht licht je heeft geraakten langzaam tot zich heeft genomennaar daar......waar warmte verder dan de einder draagten het nu goed is thuis te komen

  Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, oma en kleine oma.

  Johanna Willemina van Leeuwen

  MienWeduwe van Cornelis Hundersmarck

  Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar.

  Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

  Leiden, 5 februari 2015Correspondentieadres:Familie HundersmarckLindenlaan 42172 AJ Sassenheim

  De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

  Jacoba van Beierenlaan 42171 CM SassenheimTel: 0252-211843

  E-mail: [email protected]

  Begraven

  Cremeren

  Rouwtransporten door binnen en buitenland

  Opbaring in eigen rouwkamers

  Eigen parkeerterrein

  Dag en nacht bereikbaar

  Wat blijftIk heb mijn moeder niet verloren.

  Daarvoor gaf zij mij te veel.Wat zij mij zei dat bleef ik horen.

  Van wat ik ben, is zij een deel.

  Ik kom haar overal nog tegen.In wat ik doe, in wat ik laat.

  Zij was en blijft voor mij een zegen.Waarvan het spoor steeds verder gaat.Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis van het overlijden van onze zorgzame moeder, lieve oma en onze trotse omi

  Laurentia Maria Rozenbroek-Caspers

  - Laura -sinds 1979 weduwe van Harry Rozenbroek* 28 november 1927 2 februari 2015John en Ineke Diba en Dennis, Wessel, JoniGitaAnja en DaanLinda en Peter, Evi, SamElise en Thomas, Stef, Joep, GuusDanny en Ankie, Cas, LucJan en SjanieMonique en Dennis, Tim, SvenErik en Sandra, Mike, DavyRick en AngelinaLucasCorrespondentieadres: Rick RozenbroekRidderhof 52171 TJ SassenheimDe familie heeft op 6 februari afscheid genomen.

  T 071 - 36 46 006 dag en nacht bereikbaar | www.barbaranoordwijk.nl | Annemarie Hazenoot & Areen van der Plas

  Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen

  Huisartsenpraktijk SassemBourgis wegens vakantie

  geSloten van 23 februari 2015t/m 27 februari 2015

  Voor spoedgevallen neemt waar:Huisartsenpraktijk Warnaars,Hoofdstraat 80, SassenheimTel.: 0252-212479

  Buiten kantooruren neemt waar:De Doktersdienst in Voorhout Tel.: 0252-240212

  Wilma Bleeker

  Jollie Wildeman

  Ankie Jochemsz

  zorgzaamen betrokken

  dag en nacht bereikbaar

  Tel: 06-30409466

  [email protected]

  vrijblijvend voorgesprek mogelijk

  UitvaartondernemingTeylingen

  Voor een blijvende herinnering. Een persoonlijk en passend gedenk teken. Grafstenen en urnen in natuursteen,glas, RVS en hout.

  Deskundig en zorgvuldig, snelle levering. Open ma. t/m za. 10-17 uur. Voorbeeldentuin 7 dagen per week vrij toegankelijk.

  Delfweg 34a, 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 418912 E-mail: [email protected] www.about.me/memorienatuursteen

  Uw adviseurHenri van Hardeveld

 • gemeentepolitiek woensdag 11 februari 2015de TeYLIngeR 7

  Strijd in raad over bestrijding armoeden Verdeling van geld gaat moeizaamTEYLINGEN n Na een langdurig politiek gevecht kon de ge-meenteraad vorige week uiteindelijk toch akkoord gaan met een verdeling van de gelden die voor 2015 beschikbaar zijn voor de bestrijding van armoede en schulden. Drie doelen kregen het geld toebedeeld.

  Door Nico Kuyt

  Het Rijk heeft 51.000 euro voor Tey-lingen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede. Maar om tot een verdeling te komen ging vo-rige week bepaald niet gemakkelijk. De gemeenteraad bleek gespleten in twee kampen bestaande uit D66 en Trilokaal en daartegenover VVD en ChristenUnie. Ertussen zaten PvdA en CDA om het kwartje het ene of de andere kant uit te laten vallen. Het grootste struikelblok bleek het voorstel om met weinig poen veel te doen van de stichting Moio. Deze bracht het idee naar voren om drie jeugdteams van KTS en basisscho-len samen te stellen en los te laten op de armoede. De teams hebben zelf ervaring met armoede en krij-gen een bedrag van 5000 euro om met behulp van het bedrijfsleven zoveel mogelijk eruit te halen en zo tevens werkervaring op te doen. Maar diverse fracties hikten tegen de hoge kosten voor de begelei-ding. Hierdoor werd in hun ogen te weinig aan de jeugd zelf besteed.

  Zo vonden VVD en ChristenUnie dat met teveel poen te weinig werd ge-daan. Ze stelden in plaats daarvan voor een fonds op te zetten om kin-deren te ondersteunen die hinder ondervinden in de participatie op sociaal- en onderwijsgebied, zoals laptops voor leerlingen die deze niet kunnen betalen. De PvdA wees op zijn beurt weer op een eerdere motie die was aangenomen die dat al zou regelen. Maar volgens de VVD ging deze nog niet ver genoeg. Het idee van de ChristenUnie en VVD sneuvelde evenwel. Het kreeg al-leen steun van de eigen fracties.

  VErdELINGEen ander voorstel van D66 en Tri-lokaal werd wel aangenomen. Het voorstel kreeg steun van de PvdA en na een aanpassing ook van het CDA. Daarbij gaat 5750 euro naar Welzijn Teylingen voor een training om schuldhulp nog beter te laten verlopen. Er komt een noodfonds met 17.750 euro om schrijnende gevallen weer op de weg van in-komsten te helpen. En 27.500 euro

  gaat toch naar het idee van Studio Moio, maar dan wel een uitvoering tegen lagere kosten. Wethouder Arno van Kempen kon in de ver-gadering aangeven dat het lokale jongerenwerk van Welzijnskwar-tier onder deze condities bereid is de uitvoering op zich te nemen. In Teylingen verzorgt Welzijnskwar-tier het jongerenwerk op straat en in de jongerencentra Fascinus in Sassenheim en Ex-Voto in Voorhout. De organisatie denkt voor 8000 euro het project uit te kunnen voe-ren. Een ander project, een vervolg op het Uitkomen met inkomen, een door de gemeente georgani-seerde avond om inwoners voor te lichten over budgetteren zoals bij-voorbeeld het koken met een klein budget, vond het CDA te ver gaan. De fractie wilde eerst de discussie afwachten over welke taken de ge-meente moet gaan uitvoeren. Het werd dan ook geschrapt zodat het CDA kon instemmen met het voor-stel van D66 en Trilokaal. Een op-roep van ChristenUnie en VVD om de jeugd van 12 tot 23 meer te laten participeren in de besluiten van de gemeente kreeg geen meerderheid. Er wordt volgens de overige fracties bij veel projecten al een uitvoerig participatietraject ingezet, zoals bij de speeltuinen.

  Is de bouwvergunning wel goed gecontroleerd?Door het goedkeuren van de uitbreidingsplannen van een bouwmaterialenhan-del in het hart van het dorp Voorhout zou je gaan denken dat de regels en voor-schriften van de controlerende instanties kunnen worden gekneed en gebogen om zon plan toch te accepteren. Het uit te breiden pand wordt omgeven door woningen die er praktisch tegenaan staan. En dan de smalle Boekhorstlaan die vol staat met geparkeerde autos, zodat bij calamiteiten het gebouw zeer moei-lijk met groot materieel te bereiken is. De Welstandscommissie heeft kennelijk ook geen bezwaar tegen deze alsmaar groeiende grijze puist in het hart van het dorp. Ik vraag me af of dit allemaal wel goed gecontroleerd is.J.J.M. van Zundert, Beukenrode 15, Voorhout.

  Lezers Schrijven

  De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

  Make-A-Wish krijgt cheque van OostergeestWArMONd n Vorige week dinsdag kregen medewerkers van Make-a-wish een cheque overhandigd ter waarde van 917,08. dit geld is in de periode tussen sinterklaas en kerst opgehaald door leerlingen van basisschool oos-tergeest. elke leerling kreeg een klussenkaart mee naar huis. daarop werden klussen op aangetekend waarmee zij geld verdienden voor dit doel. dankzij de inzet van alle leerlingen is het voor deze stichting mogelijk om de liefste wens van kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte te vervullen.

  Speelmanmolen kan niet worden afgebouwdSASSENHEIM n B&W heeft nog-maals bevestigd dat de afbouw van de Speelmanmolen in Sas-senheim op de huidige plek niet kan worden gerealiseerd.

  Aanleiding voor deze extra uit-spraak is een brief die de stichting De Molen van Sassenheim aan de gemeente stuurde. Hierin stelde de stichting vragen bij een uitspraak van wethouder Bas Brekelmans over de herbouw van de molen. Hij vindt namelijk dat, na alle gevoerde

  procedures, de molenstomp op die plek niet kan worden afgebouwd. Een mening die B&W overigens deelt. Door een fout in het bestem-mingsplan is het nu niet meer mo-gelijk om een 24 meter hoge koren-stellingsmolen te realiseren. Dit tot groot ongenoegen van de stichting die de stomp voor 1 euro heeft aan-gekocht met de opdracht om het rijksmonument te herstellen in ori-ginele staat. De buren staan even-wel niet geheel positief tegen een afbouw.

  Gratis wifi is nog maar beperkt aanwezigTEYLINGEN n In 2012 hebben de raadsfracties van Trilokaal en D66 een initiatief ingediend om te komen tot punten met gratis wifi in de gemeente, zoals op terrassen in de centra. Maar na drie jaar lijkt de beoogde dekking in hun ogen nog niet te zijn bereikt. Zij stelden hier-over onlangs vragen aan B&W.

  Na het indienen van de vragen in 2012 is B&W aan de slag gegaan, maar het college constateerde dat wifii via een telecomleverancier hoge kosten met zich meebrengt. Vervolgens zijn alternatieve mo-gelijkheden onderzocht. Alle verenigingen, instellingen en on-dernemers binnen Teylingen zijn gevraagd of zij gratis internet ter beschikking stellen. Uit deze in-ventarisatie is gebleken dat op veel locaties het binnen wel be-schikbaar is, maar buiten op straat slechts zeer beperkt. Bovendien zijn veel locaties afgeschermd met een wachtwoord. Om het goede

  voorbeeld te tonen is rond het Ge-meentekantoor in Sassenheim en het Bestuurscentrum in Voorhout gratis internet mogelijk gemaakt. Ook bij het Trefpunt in Warmond is wifi voor gasten gerealiseerd. Maar volgens B&W blijft het mo-gelijk maken van gratis internet een zaak van de markt en behoort het niet tot de kerntaken van de gemeente. Ook de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) meent dat de ontwikkeling van wifi-punten bij de individuele on-dernemers zelf ligt. Het bestuur van de TOV gaat zich hier niet in mengen. De interesse van de TOV gaat overigens meer uit naar de beschikbaarheid van een glasve-zelnetwerk.

  Er is vervolgens samenwerking gezocht met de vrijwilligersorga-nisatie Wireless Leiden, onder de naam Wireless Teylingen. De door-ontwikkeling van wifi-punten in de gemeente ligt daarmee in de handen van deze stichting. In een

  laatste stand van zaken geeft de stichting aan dat er nog geen wifi-punt in Sassenheim is, maar dat dat nog op het verlanglijstje staat. Daarvoor is nog de medewerking nodig van een locatie-eigenaar en een financile bijdrage van een sponsor. Wel is vorig jaar een wifi-knooppunt op de toren van Akzo-Nobel in gebruik genomen.

  Beter letten op financin gemeenteTEYLINGEN n CDA-raadslid Sybrin-ne de Vries wil dat het financile beheer van de gemeente strikter wordt gehandhaafd. Met name het aantal onduidelijke stelpos-ten in de begroting is volgens haar een struikelblok. Dat zijn voor de gemeente onduidelijke inkomsten die nog aandacht be-hoeven.

  Vorige week diende De Vries een motie in die B&W oproept om zo min mogelijk niet-concrete stel-posten in de begroting op te ne-men. Anders dreigt namelijk pre-

  ventief toezicht vanuit de provincie waarmee de vrijheid van uitgaven door de gemeenteraad wordt be-perkt. De gemeenteraad nam unaniem de oproep van de coalitiepartijen CDA, VVD en D66 aan. Wethouder Kees van Velzen huldigde evenwel de mening dat stelposten, met een in-schatting van verwachte opbreng-sten, altijd in de begroting zullen voorkomen. Hij gaf desondanks aan dat B&W deze in kaart zal bren-gen en dat inmiddels de grootste posten al op deze wijze helder zijn gemaakt.

  Bijeenkomst voor Poolse oudersVOOrHOUT n Woensdag 11 febru-ari wordt om 20.00 uur in het Be-stuurscentrum van de gemeente Teylingen aan het Raadhuisplein 1 in Voorhout een bijeenkomst voor Poolse ouders gehouden. De the-mas zijn zowel de verschillen tus-sen het Nederlandse en het Poolse onderwijssysteem, als de positie van de Poolse leerling op Neder-landse scholen. De organisatoren zijn de gemeente Teylingen en de Stichting Kreda, be-kend van het Pools Centrum en de Poolse School Bollenstreek in Lisse. De bijeenkomst wordt in het Pools gehouden.

  Firma P. en G. VisserAardappelen, groenten & fruitBloemige Zeeuwse eigenheimers aardappelen

  5 kilo 2.75 10 kilo 4.95Super jonge bospeen per bos 1.35 2 bossen 2.50Bredase spruitjes 1 kilo 1.00Top prestige Jonagold handappelen 3 kilo 2.50Zoete kiwis 15 stuks 2.75Extra zoete sappige Spaanse Salustianas (Huismerk) Queen perssinaasappels 20 stuks 2.95 per krat 13.95

  Iedere vrijdag op het Raadhuisplein

  VOORHOUT VERSMARKT VOORDEEL

 • GISELLE by Cinderella Cinderella design hoofdbord+ 2 luxe gestoffeerde pocketveer boxen+ 2 luxe micropocketveer matrassen+ Inclusief luxe topdekmatrasLeverbaar in diverse streel-zachte stoffen, kleuren en electrisch.

  BOXSPRING VICTORIAOOK LEVERBAAR MET POCKETVEERDesign hoofdbord+ 2 beklede boxen+ 2 geveerde matrassen+ Compleet gestoffeerd+ 1 comfort matras topper+ 2 gratis kussens + gratis dekbed

  ELECTRISCHE BOXSPRING WINNIPEGCOMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAARLuxe Design hoofdbord+ Electrisch verstelbare boxsprings+ Supersterke Volva motor+ Topkwaliteit pocketveer matras(sen)+ 2 poten set+ 2 metalen matrasrem, keuze uit diverse kleuren en maten 1.60 / 1.80 / 2.10

  Quebec+ 26 cm stevig matras+ Pocketveer / 7 slags / 7 zones+ 3d border met handvaten+ Toplaag HR55 / HR60 koudschuim

  Liberty+ 20 cm stevig matras+ Pocketveer / 7 slags+ Afneembare hoes

  Wellness+ 22 cm stevig matras+ Pocketveer / 7 slags / 7 zones+ 3d border met handvaten+ Toplaag HR45 koudschuim

  2deGRATIS 899,-

  149,-

  599,-Alle matrassen

  leverbaar in alle maten

  facebook.com/beddingplaza

  Hoofdstraat 14Noordwijk aan Zee

  [email protected]

  T. 071 361 59 61

  www.beddingplaza.eu

  14 dagen

  GRATISomruilgarantie

  In onze 700 m2 showroom heten wij u van harte welkom voor het beste advies,

  topkwaliteit en de laagste prijs!

  Koop nu,betaal later!

  12.00 t/m17.30 uur

  2deGRATIS

  Indien gewenst ookafspraak mogelijk buiten

  de openingstijden!

  OPEN Ma. 09.30- 18.00 uur Di. 09.30-18.00 uur Wo. 09.30-18.00 uur Do. 09.30- 21.00 uur Vrij. 09.30- 21.00 uur Za. 09.30- 17.30 uur Zo. 12.00- 17.30 uur

  WintersaleWintersaleWintersaleWintersaleWintersaleWintersale

  Ford B-Max Titanium74 kW-100 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, cruise control, navigatie, achteruitrijcamera, etc.

  Ford Focus EcoboostEdition Wagon Plus 92 kW-125 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, automatisch inparkeren, cruise control, navigatie, climate control, etc.

  Ford C-Max EcoboostEdition Plus 92 kW-125 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, cruise control, navigatie, achteruitrijcamera, etc.

  Ford Ecosport Titanium92 kW-125 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, mistlampen, cruise control, radio CD, Sync smartphone-koppeling, etc.

  Ford B-Max Titanium74 kW-100 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, cruise control, navigatie, achteruitrijcamera, etc.

  Ford Focus EcoboostEdition Wagon Plus 92 kW-125 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, automatisch inparkeren, cruise control, navigatie, climate control, etc.

  Ford Ecosport Titanium92 kW-125 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, mistlampen, cruise control, radio CD, Sync smartphone-koppeling, etc.

  Ford C-Max EcoboostEdition Plus 92 kW-125 pkUitgerust met o.a. 16 lm velgen, cruise control, navigatie, achteruitrijcamera, etc.

  Ford Ka Style51 kW-69 pkUitgerust met o.a. airconditioning, elektrisch bedienbare ramen voor, radio CD, USB, centrale vergrendeling, etc.

  Ford Fiesta Style 3 drs48 kW-65 pkUitgerust met o.a. airconditioning, navigatie, Sync smartphone-koppeling, etc.

  Ford B-Max

  Normaal 11.755,-

  Uw voordeel 2.760,-

  Ardea Actieprijs 8.995,-Normaal

  14.910,-

  Uw voordeel 2.915,-

  Ardea Actieprijs 11.995,-

  Normaal 22.215,-

  Uw voordeel 2.745,-

  Ardea Actieprijs 19.470,-Normaal

  25.795,-

  Uw voordeel 1.800,-

  Ardea Actieprijs 23.995,-

  smartphone-koppeling, etc.

  Normaal 22.163,-

  Uw voordeel 2.168,-

  Ardea Actieprijs 19.995,-Normaal

  23.795,-

  Uw voordeel 3.950,-

  Ardea Actieprijs 19.845,-

  4 JAAR GARANTIE

  TECHNO PACK

  Prijzen zijn in euro en incl. BTW/BPM. en excl verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen gelden op autos uit voorraad. Ford Ka, Fiesta, Focus voorzien van kenteken 2014. Vraag naar de exacte voorwaarden of kijk op www.ardeaauto.nl. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaardspecificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 18,9-23,3 - CO2 gr/km: van 99-125.

  Kijk voor adresgegevens en openingstijden op www.ardeaauto.nlBel voor meer informatie: Haarlem - 023 553 1666 | Hoofddorp - 023 568 3200 Lisse - 0252 466 900 | Noordwijk - 071 364 1010

 • nieuws woensdag 11 februari 2015de TeYLIngeR 9

  Gemeente zet eigenaar van schuur buitenspeln Raad van State oordeelt over project Engelse TuinVOORHOUT n Alles opzij voor woningbouw, want dat is lucra-tief voor de gemeente. Die gedachte is wellicht leidend ge-weest bij het beknotten van het gebruik van een monumenta-le bollenschuur aan de Engelselaan in Voorhout. De eigenaar van de schuur stapte afgelopen week naar de Raad van State om die beknotting aan te vechten.

  Met het toewijzen van een woonbe-stemming aan die schuur heeft de gemeente een mogelijk obstakel voor woningbouw in het project Engelse Tuin uit de weg geruimd. Een bedrijf in de schuur zou na-melijk voor teveel overlast kun-nen zorgen bij de toekomstige woningen. En dat betekent dat er misschien minder woningen ge-bouwd kunnen worden, omdat een grotere afstand tot de bollen-schuur moet worden aangehou-den. In dat geval passen er minder woningen in het plangebied.

  De eigenaar van de schuur is woest. Een bedrijfsmatig gebruik is door de gemeente gewoon wegbestemd zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat, zegt hij. De verhuurmogelijkheden zijn door de nieuwe bestemming be-

  perkt. De schuur kan worden ver-bouwd voor woningen, maar dat is voor hem een veel te grote investe-ring. Het steekt hem verder dat de gemeente met twee maten heeft gemeten. Een andere monumen-tale bollenschuur aan de Jacoba van Beierenweg, de zogenoemde schuur van Colijn, heeft wel een bestemming gekregen waarmee de eigenaar meer gebruiksmo-gelijkheden heeft gekregen. En pal tegenover de monumentale schuur aan de Engelselaan zit ook een bedrijf dat van de gemeente voor relatief veel overlast mag zor-gen bij de nieuwe woningen in de Engelse Tuin.

  De gemeentewoordvoerder kwam bij de Raad van State met een moei-zame verklaring om wat hier krom is toch recht te praten. Het instal-

  latiebedrijf IJsselmuiden heeft vol-gens de gemeente bestaande rech-ten om daar actief te zijn. Feitelijk betekent dit dat de gemeente dit bedrijf niet zomaar kan beknotten, want dat zou een forse schadever-goeding opleveren. Blijkbaar wil de gemeente het projectontwikke-laar Adriaan van Erk niet aandoen om voor die schadevergoeding op te draaien.

  Voor de eigenaar van de schuur aan de Engelselaan was er ook het recht om daar agrarische activitei-ten te hebben. Maar dat gebruik was al lange tijd opgeheven. Dit recht is door de gemeente nu mak-kelijk aan de kant geschoven.

  De Raad van State moet nu beoor-delen of de gemeente terecht een woonbestemming aan de schuur mocht geven. Waarschijnlijk wordt die handelwijze goedgekeurd, want de Raad geeft gemeenten altijd veel vrijheid bij het geven van nieuwe bestemmingen aan panden en percelen. De uitspraak volgt over enkele weken.

  558 babymutsjes gaan straks naar GambiaSASSENHEIM n Brede buurtschool De Startbaan, die wordt ge-vormd door Trias Kinderopvang en basisschool De Startbaan, heeft jong en oud opgeroepen om mee te breien voor de actie van Rescue Baby Gambia. Daar-aan is goed gehoor gegeven. We-kenlang is er keihard gewerkt. Thuis en op De Startbaan. Door kinderen, maar vooral ook door omwonenden, ouders, grootou-ders en docenten. Met elkaar zijn er 558 mutsjes gebreid,zes paar babysokjes en zes dekentjes.

  De mutsjes komen terecht bij pas-geboren babys in Gambia, want ook hier zijn deze van levensbelang.

  Na de geboorte zijn de haartjes en het hoofdje van de baby nog voch-tig en juist daar verliest het als eer-ste de warmte van het lichaam. Hier in Nederland wordt ook meteen na de geboorte een mutsje opgezet om zo snel mogelijk afkoeling van de baby te voorkomen. Ook in Gambia is het voor kleintjes buiten de baar-moeder erg kil. Het temperatuur-verschil is groot, waardoor babys te snel hun warmte verliezen.

  Regina Bouwman van Rescue Baby Gambia zorgt ervoor dat de muts-jes worden uitgedeeld aan de ou-ders van de babys. Op deze manier wordt bijgedragen aan het terug-dringen van babysterfte.

  omwonenden breien mutsjes voor babys in gambia.

  Techniek ontdekken met de kleutergroepenVOORHOUT n Vrijdagochtend 6 februari zijn de kleuters van de locaties Beukenrode en distelweg van basisschool de achtbaan in het kader van hun thema Techniek met kleuters op bezoek geweest bij de KTs in Voorhout. Leerlingen van de KTs verzorgden verschillende demonstraties op het gebied van metaal en elektrotechniek. Zo maakten zij met de kleuters een sleutel-hanger met hun naam erin. de kleuters keken vol verwondering naar de vele machines. Tot slot werden de kleuters in het restaurant bediend door KTs-leerlingen en kregen de kleuters limonade met cake geserveerd. Vrijdag 13 februari staat voor de kleuters van de locatie Cluster dit bezoek gepland.

  Meidenmiddag in Ex-Voto

  VOORHOUT n Donderdag 12 febru-ari is er weer een meidenmiddag in jongerencentrum Ex-Voto. De middag zal in het teken staan van hapjes maken. De meiden kunnen op deze middag hapjes samenstel-len met een gezonde twist. De mid-dag begint om 16.00 en eindigt om 17.45 uur. Iedereen tussen de 10 en 14 jaar kan zich aanmelden via [email protected] of bellen naar 0252-229952. Men betaalt 1 euro om deel te nemen aan deze middag. Ook volgen er meer-dere meidenmiddagen waar activi-teiten georganiseerd worden. Voor meer informatie: www.ex-voto.nl. Jongerencentrum Ex-Voto is te vin-den aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout.

  Woningen op perceel bedrijf aan HoofdstraatSASSENHEIM n B&W wil in princi-pe meewerken aan het omzetten van het heibedrijf aan de Hoofd-straat 38 en 40 in Sassenheim naar particuliere woningen.

  In oktober heeft de eigenaar een principeverzoek ingediend voor de verandering. Op dit moment is op nummer 40 het bedrijf gevestigd met op nummer 38 een bedrijfswo-ning, maar de eigenaar is voorne-mens om het bedrijf te beindigen. Hij wil de bedrijfsbebouwing slopen, de naastgelegen bedrijfswoning om-zetten naar een particuliere woning en daarnaast nog een nieuwe wo-ning realiseren. B&W kan zich hierin vinden en meent zelfs dat de nieuwe

  ontwikkeling stedenbouwkundig beter past dan een bedrijf, want ook de naastgelegen percelen bestaan voornamelijk uit woonhuizen. Er moet wel worden voldaan aan en-kele voorwaarden, zoals voor het parkeren. Per woonhuis zijn twee parkeerplaatsen op eigen terrein nodig. Het plan is dan nog steeds in strijd met het bestemmingsplan, dus moet een nieuw plan worden opgesteld. De gemeenteraad moet dit uiteindelijk nog accorderen.

  Kindercoach in SassenheimSASSENHEIM n Debby Kraaijeveld is in Sassenheim van start gegaan met kindercoachpraktijk Bee Special. Voor mij betekent kindercoaching dat we kinderen zien in alles wat ze zijn en kunnen, vertelt Kraaijeveld. Dit doe ik door te denken in moge-lijkheden binnen de kwaliteiten van het kind. Er zijn zoveel kinde-ren die zich niet goed genoeg, of anders voelen, bijvoorbeeld door-dat ze niet mee kunnen komen op school, in sport, thuis of bij vriend-jes. Ik vind dit niet zo vreemd als ik

  zie wat er tegenwoordig van kin-deren wordt verwacht. Op school worden ze continu getoetst, de maatschappij blijft ze overvragen en in de media zien kinderen voort-durend ideaalbeelden. Ik coach kin-deren naar meer zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Ik maak hen bewust van hun kwaliteiten, en leer hen deze in te zetten op momenten dat zij dit nodig hebben. Want ieder kind is speciaal. Voor meer infor-matie: www.bee-special.nl of tel. 06-53276323.

  Een goed begin is het halve werk

  Het proces voor het regelen van een hypo-theek kan wel eens behoorlijk tegenvallen; het duurt soms te lang, de geldverstrekker blijft om extra informatie vragen, documen-ten worden door de geldverstrekker afge-keurd. Als adviseurs worden wij hier al ture-luurs van. Voor een klant kan de spanning en frustratie behoorlijk oplopen. Sommige zaken zijn gewoonweg ingewikkeld en complex, an-dere zaken kunnen snel en efficint worden afgehandeld. Om problemen bij de aanvraag van een hypo-theek te voorkomen wil ik een aantal tips ge-ven.

  Laat uw inkomen op voorhandgoed bepalenU heeft een prima inkomen en op het mo-ment dat u deze inkomensgegevens invult op een berekeningstool op het internet, blijkt dat u voldoende inkomen heeft voor de hypo-theekaanvraag. In de praktijk kan het vaak anders zijn: u heeft de mogelijkheid om tijde-lijk rood te staan op uw betaalrekening, de werkgever verlengt uw arbeidscontract niet, u bent sinds 2 jaar zelfstandig, u heeft de ver-keerde toetsrente gebruikt. Al deze zaken kunnen van invloed zijn op het bepalen van de haalbaarheid van de hypotheekaanvraag.

  Laat een onafhankelijk financieel adviseur dit voor u berekenen, het voorkomt later veel problemen.

  Schakel een aankoopmakelaar inEen makelaar moet voor zijn opdrachtgever (verkoper van de woning) de woning verko-pen. Hier is hij goed in en hier wordt hij ook voor betaald. Als koper moet u met deze ma-kelaar onderhandelen en de koop afwikkelen. U begrijpt het al, uw belang wordt nog wel eens vergeten. Geef opdracht aan een eigen aankoopmakelaar om u te helpen met de aan-koop van de woning. Deze makelaar houdt w belangen in het oog. De kosten voor een aankoopmakelaar liggen tussen de 1.500 en 2.000. Vaak verdient u dit weer snel terug in de onderhandeling. Doen dus.

  TaxatierapportDe geldverstrekker wil de waarde van de wo-ning onafhankelijk laten bepalen, hiervoor vraagt hij om een taxatierapport. De in dit rap-port genoemde waarde vormt voor een deel de basis van de hypotheekaanvraag. Het is dus belangrijk dat deze taxateur de juiste waarde formuleert. Is de waarde lager dan de koopsom van de woning dan heeft dit invloed op de hypotheekaanvraag. Uw financieel ad-

  viseur weet welke taxa-teur u voor welke wo-ning moet i n s c h a k e -len. Overleg dit altijd met uw ad-viseur.

  OverlijdensrisicoverzekeringIs de hoogte van uw hypotheek hoger dan 80% van de marktwaarde van uw woning dan zal de geldverstrekker vaak een verplichting vragen voor een verzekering bij overlijden. De premies voor deze verzekeringen zijn de laat-ste jaren fors verlaagd. Het gaat ook niet om de premie maar om het feit of de verzekeraar u de verzekering wil aanbieden. Voor de ac-ceptatie van deze verzekering wordt ge-vraagd om een gezondheidsverklaring. Het kan zijn dat de verzekeraar aanvullende infor-matie wil opvragen bij uw huisarts of specia-list. Dit kan het aanvraagproces behoorlijk vertragen. Overleg met uw financieel adviseur of deze aanvraag wellicht eerder moet wor-den opgestart.

  Een uitspraak die ik van huis uit heb meegekregen. En die in de dagelijkse praktijk nog steeds belangrijk is. Waarom vertel ik u dit?

  Column door Rutger Wiering Hypotheekshop VoorhoutColumn door Rutger Wiering Hypotheekshop Voorhout

  Rutger Wieringis Hypothecair Planner en geeft maandelijks zijn visie op het gebied van hypotheken en wonen.

 • Valentijsdag ...

  Liefde is...

  samen sporten bij Thea Hoogervorst

  En...13 maanden sporten =10 maanden betalen

  of silvercard

  Het sportcentrum waar iedereen zich thuis voelt!

  Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657

  *

  * deze geldt alleen bij single abonnementen.

  Bijna 50% korting

  bij een partner abonnement

  14 februari Valentijnsdag

  Bij onze winkeliers

  slaagt u altijd

  voor een mooi

  Valentijnscadeau!

  Bij onze winkeliers

  slaagt u altijd

  voor een mooi

  Valentijnscadeau!

  M A G A Z I J N V E R K O O P

  OUTLETLeren dameslaarzen

  van Helioform en J.J. Footwearin diverse kuitmaten

  van 159,95 / 189,95

  Nu voor 50,-

  Meerstraat 19 - [email protected] www.vanhaastrechtschoenen.nl

  van HaastrecHt scHoenen-outlet

 • Voor

  havenkwartier

  Het leukste plein van S

  assen

  heim

  www.voorhavenkwartier.nl

  Verras je Valentijn!

  * Tegen inlevering geldig op 14 februari

  * Vraag naar de voorwaarde aan de kassa. Deze aktie is alleen geldig in Filiaal Sassenheim.

  EXTRA kassakorting!bij aankoop van een es naar keuze*

  10%

  30 cm menu voor 7,50*

  Tweede kopje koffie gratis*hartjes prikken

  Bezorgen wij uw valentijnsboeket GRATIS in de gehele Bollenstreek

  bij besteding vanaf 10,-*

  10% korting op al uw aankopen*

  in ALPHEn AAn DEn RiJn

  Zaterdag 7 maart van 18.00 tot 20.00 uurHerenhof 193, Alphen aan den Rijn

  Trendy kleding voor dames, heren en kids!

  HERoPEnings

  REcEPTiE031 Alpehn uitnodiging heropening A5 FC.indd 1 26-1-2009 14:27:32

  Hartjes prikken*

  Bij een 90 minuten Bergman behandeling een gratis scrub ter waarde van 60,00 *

 • van de voorraad van TRENDHOPPER KATWIJK!!van de voorraad van TRENDHOPPER KATWIJK!!LEEGVERKOOP

  Tevens TIJDELIJKE VERKOOP van VOORDELIGE nieuwe bankstellen/ eetkamerstoelen/ tafels etc.

  Ambachtsweg 11- Katwijk Voormalig pand van Trendhopper

  Grote voorraad

  accessoires.

  Tot

  KORTING

  Tot

  KORTING70%

  elders 999,- Onze prijs 849,-

  LECCE zithoek. Diverse stoffen mogelijk!

  150,- uw

  voordeel elders 799,- Onze prijs 679,-

  ORSAY zithoek. Diverse stoffen

  120,- uw

  voordeel

  Show room modellen

  Tot

  KORTING

  Tot

  KORTING50% Sla n uw slag!

 • nieuws woensdag 11 februari 2015de TeYLIngeR 13

  Teylingen: 750.000 euro voor openbaar vervoern Maatregelen moet eind volgend jaar klaar zijnTEYLINGEN n De provincie Zuid-Holland investeert ruim 900.000 euro in de voorbereiding van infrastructurele maat-regelen voor de invoering van Hoogwaardig Openbaar Ver-voer (HOV) in de gemeenten Teylingen, Noordwijk en Lisse als onderdeel van de HOV-verbinding Noordwijk-Schiphol. In Zuid-Holland worden de komende jaren in totaal zeven HOV bus- en treinverbindingen gerealiseerd. Hierdoor kunnen reizigers rekenen op frequent, stipt en comfortabel openbaar vervoer in de hele Randstad.

  De subsidies die de provincie Zuid-Holland heeft verstrekt dragen bij aan de invoering van hoogwaar-dig openbaar vervoer in de Bol-lenstreek, vertelt gedeputeerde Ingrid de Bondt. Door de infra-structurele maatregelen neemt de bereikbaarheid van ondernemin-

  gen, instellingen en woongebieden in dit gebied aanzienlijk toe. Dat is ontzettend belangrijk voor de ver-dere economische ontwikkeling en verbetering van de ruimtelijke kwa-liteit van de regio.De gemeente Teylingen ontvangt van de beschikbare 900.000 euro

  subsidie het grootste deel: 750.000 euro. Deze subsidie is bedoeld voor het uitwerken van plannen die bij-dragen aan de doorstroming en betrouwbaarheid van de bus, zo-als aanpassingen aan rotondes, de Noordelijke Randweg Voorhout, de aanleg van verkeerslichten met voorrang voor het HOV en het aan-passen van haltes. Hierdoor zal de doorstroming voor de bussen in en om Teylingen verbeteren. Ook het auto- en fietsverkeer heeft hier pro-fijt van. Het streven is om de meeste maatregelen voor eind 2016 te rea-liseren.

  Shakespeare op het Rijnlands LyceumSASSENHEIM n Het toneelgezelschap shakespeare discovered gaf de tweede klas tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum sassenheim een workshop (zie foto). aanleiding was het toneelstuk Midsummer nights dream dat altijd rond deze tijd in de klas behandeld wordt. Het gezelschap bestaat uit acteurs die veel ervaring hebben met shakespeare en zij konden daarom genspi-reerd en inspirerend vertellen over zijn tijd en hoe engeland en met name Londen er toen uit zag. In de bovenbouw komt shakespeare nog vaak terug met zijn sonnetten en andere toneelstukken.

  Menno de Koning bij Heel Teylingen BaktSASSENHEIM n Zaterdag 14 febru-ari brengt Menno de Koning, winnaar van Heel Holland Bakt 2014, een bezoek aan Boekhan-del Wagner ter gelegenheid van zijn onlangs verschenen bak-boek Menno Bakt.

  Op 15 november 2014 ontving de boekhandel ook al Robrt van Beck-hoven in Sassenheim. Toen ont-stond spontaan een wedstrijd Heel Teylingen Bakt, waarbij de winnaar van het lekkerst gebakken peperno-tenbrood een exemplaar Meester-lijk Brood ontving van de boekhan-del. Gezien het succes van vorig jaar wordt de wedstrijd Heel Teylingen Bakt herhaald, maar deze keer gaat men de lekkerste Valentijnstaart van Teylingen onthullen. Met als ju-rylid Menno de Koning. Ook komt hij vertellen over zijn boek, zijn op-leiding als patissier waar hij de brui aan gaf, de ervaring om deel te ne-men aan een van de meest bekeken programmas van 2014, en zal hij zijn bakboek Menno Bakt van een handtekening voorzien.Wie deel wil nemen aan de wed-strijd kan zich aanmelden via bkh-

  [email protected] onder vermel-ding van Deelname Heel Teylingen Bakt. Menno de Koning bezoekt de boekhandel zaterdag 14 februari van 16.00 tot 17.00 uur. Deelname en toegang zijn gratis.

  Menno de Koning komt naar Boek-handel wagner.

  2014 was uitstekend jaar voor de MareGroepVOORHOUT n De MareGroep heeft in 2014 boven verwachting ge-presteerd. Het re-integratiebe-drijf, dat onder meer de WSW uitvoert, is het jaar geindigd met een winst van bijna 150.000 euro. De resultaten zijn des te meer positief te noemen, aange-zien vooraf in de begroting nog rekening werd gehouden met een verlies van 600.000 euro als gevolg van teruggelopen subsi-dies en de effecten van de econo-mische crisis.

  Alle bedrijfsonderdelen van Ma-reGroep hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Zowel bij de productieafdelingen, de groen-voorziening als de post is boven begroting gepresteerd. Daarnaast is ook het aantal detacheringen constant gebleven. Het aantal Bege-leid Werkers (mensen die door Ma-reGroep bemiddeld zijn naar een begeleid reguliere arbeidsovereen-komst bij een werkgever) is zelfs met 25 procent toegenomen tot ruim boven de honderd. Landelijk gezien behoort MareGroep hier-mee tot de best presterende WSW-bedrijven. Ook op het gebied van arbeidsomstandigheden doet het bedrijf goede zaken. Zo is de certifi-cering voor het arbomanagement-systeem OHSAS 18001 wederom toe-gekend en is het ziekteverzuim van sw-medewerkers verder gedaald tot onder de 9 procent, ruim 4 procent onder het landelijk gemiddelde.De goede contacten met de bestaan-de opdrachtgevers en het uitge-

  breide werkgeversnetwerk liggen ten grondslag aan de prestaties van MareGroep. De organisatie werkt al jaren aan het terugdringen van de kosten en het verbeteren van haar resultaten om onder meer de nog altijd teruglopende subsidies op de loonkosten op te vangen.

  De komst van de Participatiewet op 1 januari 2015 betekent dat er ook voor MareGroep veranderingen aanstaande zijn. De gemeenten die als aandeelhouder verantwoorde-lijk zijn, nemen binnenkort een besluit over de toekomstige rol van het bedrijf. Met het grote werkge-versnetwerk en de voor re-integra-tieactiviteiten onontbeerlijke certi-ficeringen als Blik Op Werk, VCU en Erkende jobcoachorganisatie ziet MareGroep deze toekomst echter met vertrouwen tegemoet.

  Bomen als filter voor fijnstof in de luchtTEYLINGEN n De gemeente kan specifieke bomen planten die het fijnstof optimaal kunnen absorberen, zo blijkt uit een ant-woord van wethouder Kees van Velzen op vragen van Bart van der Ploeg (D66).

  Bomen in stedelijk gebied wer-ken als een luchtfilter dat fijnstof en andere verontreiniging uit de lucht verwijdert. Weliswaar doet de ene boom het beter dan de an-dere, maar alle bomen en overige vormen van groen halen perma-nent stof en verontreiniging uit de lucht, zo blijkt uit onderzoek. Naaldbomen zijn daarbij effectie-ver dan loofbomen vanwege de spitse structuur van de naalden. De loofbomen met ruwe en behaarde bladeren zijn weer effectiever dan die met gladde en platte bladeren. En soorten die groenblijvend zijn verwijderen meer fijnstof dan an-deren. Daarnaast vangen soorten met een groot bladoppervlak meer fijnstof op dan met een klein blad-

  oppervlak. Bomen zijn dus effectie-ver dan struiken. Maar de gemeente moet bij de aanplant van de juiste soorten op meer eigenschappen let-ten dan alleen op het afvangen van fijnstof. De gemeente gaat uit van de juiste boom op de juiste plaats. Van belang is dat de nieuwe boom genoeg boven- en ondergrondse groeiruimte krijgt om ook daad-werkelijk uit te groeien. En bij de aanplant van bomen speelt tevens de participatie van de omgeving een rol. Omwonenden worden betrok-ken bij de soortkeuze. Maar een zo groot mogelijke diversiteit zorgt voor het voorkomen van grootscha-lig uitval bij soorteigen ziekten en plagen. Het maakt het bomenbe-stand meer toekomstbestendig. De meeste boomsoorten die fijnstof opzuigen komen al veelvuldig voor in Teylingen, maar groenblijvende naaldbomen nog niet veel. Bij nieu-we aanplant kan de gemeente een bijdrage leveren om dat aantal te vermeerderen.

  Verkoop boeken in bibliotheekSASSENHEIM n Bibliotheek Bollen-streek houdt haar collectie graag up to date. Daarom vindt in de ves-tiging Sassenheim vanaf vrijdag 13 februari om 11.00 uur een grote ver-koop van afschreven boeken en tijd-schriften plaats. Voor 50 cent kan men al een boek meenemen. Voor vijf boeken betaalt men 2 euro. Voor tijdschriften betaalt men 1 euro per vijf stuks. De verkoop vindt tijdens de openingsuren plaats.

  Voorlezen in de bibliotheekWARMOND n De Zuid-Hollandse bibliotheken organiseren ook dit jaar weer een finale van de Natio-nale Voorleeswedstrijd voor alle kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. In de gemeente Tey-lingen zal de voorronde plaats-vinden op maandag 16 februari om 16.00 uur. Zes basisscholen hebben hun schoolkampioen aan-gemeld. Deze schoolkampioenen laten aan een select publiek horen hoe goed ze kunnen voorlezen. De winnaar mag zich lokale voorlees-kampioen noemen en gaat door naar de kwartfinale. Na de kwart-finale volgt de provinciale finale. De kampioen van Zuid-Holland neemt het vervolgens in de lande-lijke finale op tegen de deelnemers van de overige provincies. Maan-dag 16 februari van 16.00 tot 17.30 uur vindt de voorronde plaats in de Warmondse bibliotheek aan de Herenweg 80.

  Winterbridge in VoorhoutVOORHOUT n BridgeClub Voor-hout organiseert zondagmid-dag 15 februari een bridgedrive in caf-restaurant Cheers aan de Herenstraat 106 in Voorhout. Deelname aan de bridgedrive kost 5 euro per paar, inclusief een snack. Wellicht gaat men met een fles wijn naar huis. De zaal gaat open om 13.30 uur en men speelt van 14.00 tot 17.00 uur. Door de computerverwer-king van de spelresultaten is de uitslag kort na 17.00 uur bekend. Men kan zich opgeven via het e-mailadres [email protected], bij Els Mens op telefoon-nummer 06-11191193 of bij Corne-lie Jansen op tel. 06-24860155.

  Plameco Rijn & Bollenstreek, De Lasso-Zuid 5b 2371 EVRoelofarendsveen (t.o. Auto Heemskerk) of bel: 071-303 12 71

  Plafonds Sierlijsten Verlichting

  Een nieuw plafond in 1 dag!

  verlichting naar wens

  Bezoek onze showroom:maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur,

  zaterdag: op afspraak

 • Uw kostbaarheden zijn goud waard!Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar

  expertise!

  Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust

  van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

  grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat

  uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van

  Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het

  willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een rele prijs.

  Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

  Goud

  Zilver

  Munten

  Sieraden (goud en zilver)

  Oude bankbiljetten

  Postzegels

  Antiek speelgoed

  Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

  www.goudwisselkantoor.nl

  Meer dan 50

  locaties door heel

  Nederland!

  Locatie Katwijk Tramstraat 112b2225 CM KatwijkT [email protected]

  OpeningstijdenDi. t/m za. van 9.30 - 17.00 uur

  De

  gro

  otste

  colle

  ctie! A

  LTIJD

  30

  - 70

  % g

  oe

  dk

  op

  er ! D

  e g

  roo

  tste co

  llectie

  ! ALT

  IJD 3

  0 - 7

  0%

  go

  ed

  ko

  pe

  r!

  De grootste collectie! ALTIJD 30 - 70% goedkoper ! De grootste collectie! ALTIJD 30 - 70% goedkoper! De grootste collectie! ALTIJD 30 - 70% goedkoper !

  De

  gro

  ots

  te c

  oll

  ect

  ie!

  ALT

  IJD

  30

  - 7

  0%

  go

  ed

  ko

  pe

  r !

  De

  gro

  ots

  te c

  oll

  ect

  ie!

  ALT

  IJD

  30

  - 7

  0%

  go

  ed

  ko

  pe

  r!

  UITVERKOOP!OOP!OOPOOPOOPKOOPKOOPKElegance

  100% katoenen

  hoeslakensN alle maten

  en kleuren EXTRA

  20% kassa korting!

  DE GROOTSTECOLLECTIE

  ALTIJD DE LAAGSTEPRIJZEN!

  Kortingen van 30 tot 70% op de gehele collectie!

  N 120/140/160 en180 x 200 cm complt SLAAPKLAAR!

  ALT

  IJD 3

  0 - 7

  0%

  go

  ed

  ko

  pe

  r!A

  LTIJD

  30

  - 70

  % g

  oe

  dk

  op

  er!

  Alle maten n

  495.-

  BOXSPRING ISASchitterende boxspring bestaande uit: 2 vlakke boxen 1 hoofdbord 2 meegesto eerde Bonnell veren matrassen 1 koudschuim oplegmatrasVan 995.- N 495.-

  EXTRA

  VOORDELIG

  !

  DIVA POCKETVEER MATRAS Afgedekt met een sg. 30

  comfortschuim Badstof tijk Anti-allergisch 90 x 200 cm van 179.- N 119.- 140 x 200 cm van 269.- N 189.-

  Pro teervan deze s

  uper

  aanbieding!!

  Niet te gelven!!!!

  De

  gro

  ots

  te c

  oll

  ect

  ie!

  De

  gro

  ots

  te c

  oll

  ect

  ie!

  ALT

  IJD

  30

  - 7

  0%

  go

  ed

  ko

  pe

  rA

  LTIJ

  D 3

  0 -

  70

  % g

  oe

  dk

  op

  er

  !

  Anti-allergisch. Wasbaar. Keuze uit 2 soorten Extra dik gevuld Tijk 100% katoen Van 49.95 N 9.95

  Sperstunt!Hoofdkussensmet neksteun

  N of NOOIT!van 49.95 n

  9.95

  Goedkoper kn nietGoedkoper kn niet90 x 200 cm

  van 179.-

  119.-

  Anti-allergisch en wasbaar 1 Pers. van 29.95 N 17.50 2 Pers. van 39.95 N 24.95 Lits-Jum. van 49.95 N 28.95

  1 Pers. van 39.95 N 29.50 2 Pers. van 59.95 N 40.50 Lits-Jum. van 65.- N 45.-

  Ook leverbaar in extra lange maten!

  Allerlaagste

  prijs!Arosoft Dekbed

  4SEIZOENEN DEKBED WOL

  4- Seizoenen1 pers. van 29.95

  N vanaf

  17.50

  Jersey hoeslakens

  100% katoen. Vele kleuren Rondom elastiek 1 Pers. n 2.95 per stuk

  en 4 voor 10.- 2-pers. N 3.95 Lits-jum. N 4.95 Lits-jum. N 4.95

  N 4 VOOR

  10.-N

  Profiteer!

  De

  gro

  otste

  colle

  ctie!

  Warm prijsje!Warm prijsje!

  N van 39.95

  19.95

  Bijna de laatste!

  Heerlijk zacht en warme badjas Vele kleuren en dessins

  BadjassenFlanel eece

  WEGERMEE !Neem m!

  Kan niet waar zijn!Kan niet waar zijn!140 x 200 cm

  van 79.-

  49.95

  Profiteer!

  Goedkoper kn nietGoedkoper kn niet1-pers. van 12.95

  6.95

  MICROVEZEL DEKBED OVERTREKKEN Schitterende kwaliteit Vele dessins Strijkvrij 1-pers. van 12.95 N 6.95 2-pers. van 19.95 N 9.95 Lits-jum. van 25.- N 12.95

  UITZOEKEN!

  Superstunt!!! Tijk 100% katoen Vulling 100% scheerwol Dekbed 140 x 200 cm van 79.95 N 49.95 Dekbed 200 x 200 cm van 119.95 N 69.95 Dekbed 240 x 200 cm van 145.- N 85.- Ook leverbaar in extra lange maten!

  KATWIJK ZEILMAKERSTR. 1 TEL: 071 403 32 35ACHTER DE KASSAS VAN DE ALBERT HEIJN XL

  Goed, goedkoper: www.lionbeddenshop.nl

 • nieuws woensdag 11 februari 2015de TeYLIngeR 15

  Aanpak schoolverzuim werpt vruchten afn Mede dankzij preventief werkenTEYLINGEN n Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) heeft in Teylingen zes gevallen van absoluut schoolverzuim opge-pakt. Daarvan is sprake als een leerplichtige jongere niet bij een school staat ingeschreven. In drie gevallen is het verzuim ook daadwerkelijk geconstateerd. Twee van hen zijn nog leer-plichtig en gaan weer naar school, n jongere is in de loop van het schooljaar 18 jaar geworden, maar gaat ook weer naar school. Door Nico Kuyt

  Het vroegtijdig oppakken van ver-zuim is van groot belang om te voorkomen dat het verergert en re-sulteert in schooluitval. Het RBL is het afgelopen schooljaar 2013-2014 daarom meer preventief gaan wer-ken. Niet alleen verzuim van leer-plichtige jongeren, ook verzuim van jongeren van 18 jaar en ouder in het MBO wordt direct opgepakt. De omvang van het schoolverzuim is steeds beter in beeld bij het RBL. De zestien scholen in Teylingen zijn allemaal bezocht door de leer-plichtambtenaar. De verzuimregis-tratie was op orde. In Teylingen wo-nen 6294 jongeren van 5 tot en met 17 jaar. In het schooljaar 2013-2014 zijn 205 meldingen van verzuim gedaan over 146 leerlingen. Dat zijn er 61 meer dan het schooljaar daar-voor. Het aantal meldingen van

  spijbelen is sterk toegenomen, met name omdat de MBO-instellingen beter zijn gaan melden. Het luxe verzuim, bijvoorbeeld door het on-geoorloofd op vakantie gaan, is iets gezakt. Verder zijn in het schooljaar twee thuiszitters geregistreerd in Teylingen. Thuiszitters zijn jonge-ren die staan ingeschreven op een school, maar zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimen. En van hen gaat inmiddels weer naa