Titel, Onderwijsraad, februari 2009. Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni...

of 16/16
Titel, Onderwijsraad, februari 2009
 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Titel, Onderwijsraad, februari 2009. Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni...

 • Dia 1
 • Titel, Onderwijsraad, februari 2009
 • Dia 2
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen Toelichting advies op ORD Wageningen, 21 juni 2012 Ib Waterreus Discussieer mee via Twitter: #ord12uoc
 • Dia 3
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Aanleiding Eerdere grootschalige onderwijsvernieuwingen hebben niet geleid tot gewenste resultaten Terughoudende opstelling overheid gewenst (Commissie Dijsselbloem, 2008) Tegelijkertijd blijft verbetering van het onderwijs een continue opdracht Systematische onderwijsverbetering ontstaat niet vanzelf
 • Dia 4
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Adviesvraag Tweede Kamer Subvragen: Welke rol kan evidentie daarbij spelen? Hoe kan deze werkwijze structureel in het onderwijs en het onderwijsbeleid worden verankerd? Hoe kan het onderwijs stapsgewijs worden verbeterd?
 • Dia 5
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Aanpak Extern onderzoek Regtering & Van den Broek (ResearchNed) Lukt het, loop het, leert het ? Verkenning hoe systematisch scholen omgaan met innovaties Literatuurstudie Gesprekken met diverse experts en betrokkenen bij innovatieprojecten in het onderwijs en de zorg Panel met betrokkenen van OCW bij innovatieprojecten Werkbezoek Academische opleidingsscholen
 • Dia 6
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Advies Stimuleer netwerkvorming scholen, ontwikkelaars en onderzoekers Bundel en cordineer de verdeling van de middelen voor onderwijsonderzoek Kijk als overheid kritisch naar de effectiviteit van onderwijsbeleid Versterk de verbinding tussen onderwijs en onderzoek
 • Dia 7
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Aanbeveling 1 Vorm universitaire onderwijscentra (UOCs) om onderzoek en praktijk te verbinden Bevorder verspreiding en uitwisseling van kennis Stimuleer een onderzoeks- en ontwikkelingsorintatie bij leraren Stimuleer netwerkvorming scholen, ontwikkelaars en onderzoekers
 • Dia 8
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 UOC-vorming Een universitair onderwijs- centrum (UOC) is een netwerkorganisatie waarin scholen, universiteiten, hogescholen en onderwijs- ondersteunende instellingen samenwerken om kennis te ontwikkelen op het gebied van onderwijs- verbetering.
 • Dia 9
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Bevorder verspreiding en uitwisseling van kennis Verspreiding van kennis als integraal onderdeel van onderzoeksprojecten Stimulering van deelname aan kennisgemeenschappen
 • Dia 10
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Stimuleer een onderzoeks- en ontwikkelingsorintatie bij leraren Verhoog het opleidingsniveau van leraren Laat een deel van de leraren zich specialiseren in praktijkgericht onderzoek
 • Dia 11
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Aanbeveling 2 Laat regie-orgaan de onderzoeksmiddelen cordineren en verdelen Verleid scholen en onderzoekers tot samenwerking Bundel en cordineer de verdeling van de middelen voor onderwijsonderzoek
 • Dia 12
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Laat regie-orgaan de onderzoeks- middelen cordineren en verdelen Regie-orgaan nodig voor afstemming tussen verschillende vormen van onderwijsonderzoek Minimumnorm van 1,7% voor R&D in het onderwijs
 • Dia 13
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Verleid scholen en onderzoekers tot samenwerking Middelen om scholen over de streep te krijgen Plan van aanpak voorwaarde voor bekostiging Incentives voor onderzoekers
 • Dia 14
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Aanbeveling 3 Geef scholen de ruimte Evalueer onderwijsbeleid periodiek Kijk als overheid kritisch naar de effectiviteit van onderwijsbeleid
 • Dia 15
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Reacties uit het veld PO-raad: positief, pleit wel voor bredere definitie van samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en scholen, aandacht voor borgen van positie praktijkonderzoek onder regie-orgaan. VO-raad: positief, benadrukt belang van ruimte voor scholen en vraagt ook aandacht voor positie praktijkonderzoek
 • Dia 16
 • Ruim baan voor stapsgewijze verbeteringen, Onderwijsraad, juni 2012 Nassaulaan 6 2514 JS Den Haag www.onderwijsraad.nl