TIPS VOOR OUDERS BLOK 4, WEEK 7, LES 2 GROEP 7-8 2020. 6. 4.¢  1 5 10 15 20 25 30 35 2020...

download TIPS VOOR OUDERS BLOK 4, WEEK 7, LES 2 GROEP 7-8 2020. 6. 4.¢  1 5 10 15 20 25 30 35 2020 | BLOK 4,

of 10

 • date post

  23-Jun-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TIPS VOOR OUDERS BLOK 4, WEEK 7, LES 2 GROEP 7-8 2020. 6. 4.¢  1 5 10 15 20 25 30 35 2020...

© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 1 / 1
TIPS VOOR OUDERS | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
achtergrondinformatie
Uitleg
Deze les is een vervolg op les 1. De kinderen oefenen met de zeven leesstrategieën. De nadruk ligt op de strategie waarmee ze in les 1 hebben geoefend: Samenvatten. Het onderwerp sluit ook aan bij les 1: Nederland.
Benodigdheden
• de les zonder antwoorden, op papier: hiermee gaat je kind aan het werk • de les met antwoorden, op papier of digitaal: hiermee kun je de les nakijken
start 5 MIN
Veel kinderen zijn gewend om deze les zelfstandig te maken. Geldt dat niet voor jouw kind? Dan kun je hem of haar op weg helpen met onderstaande tips. Niet bij alle vragen zijn tips opgenomen, alleen bij de vragen die mogelijk problemen geven.
Bekijk de informatie bij Wat ga je doen? Neem samen Wat ga je doen? op pagina 1 door. Benadruk dat je kind de tekst pas bij stap 4 helemaal mag lezen. Hij of zij maakt dus eerst stap 1 tot en met 3.
Tekst Verken samen kort de tekst op pagina 2 en 3: Typisch Nederlands. Lees de titel en de kopjes en bekijk de kadertekst en de afbeelding.
vragen 25 – 30 MIN
Vraag 1 Als je kind er niet uitkomt, doe vraag 1a dan hardop voor: ‘Ik kijk naar de vorm van de tekst. Tot en met regel 48 bestaat de tekst uit alinea’s met kopjes erboven. Dat zie je vaak bij informatieve teksten. Vanaf regel 50 is de tekst anders. Ik zie tekstblokjes met een naam en een leeftijd erachter. Dat zie je ook bij reacties op internet. Dit tekstdeel lijkt mij daarom een meningtekst.’ Bij vraag 1b: ‘In het kader lees ik meningen van anderen, maar van de rest van de tekst leer ik vooral iets; ik kom nieuwe dingen te weten.’
Vraag 2 Bij het globaal lezen lees je de tekst niet helemaal. Je kijkt naar de afbeelding en je leest de titel, kopjes en opvallende woorden. Ook lees je de eerste en de laatste zin van elke alinea. Verder bekijk je de indeling. Bij vraag 2a: ‘De derde alinea heeft als kopje ‘Tulpen ...’. Als ik iets wil weten over tulpen, moet ik die alinea lezen, denk ik.’
Vraag 3 Het gaat bij deze vraag om de voorkennis van je kind. Het is niet erg als hij of zij weinig kan bedenken. Aan het einde van de les krijgt je kind nog de mogelijkheid om nieuwe dingen in het woordweb erbij te zetten.
Vraag 4 Lees bij vraag 4 de tekst eventueel samen. Zijn er woorden die je kind lastig vindt? Zoek die dan samen op in het woordenboek. Vraag 4 gaat over een gesplitst bijwoord (erover). Om uit te zoeken wat de schrijver bedoelt met het bijwoord, kun je een vraag stellen. Bijvoorbeeld: waarover is er verder niks leuks te vertellen?
Vraag 6 In de tekst staan de signaalwoorden net als (regel 27) en terwijl (regel 30). Aan deze woorden herken je de opbouw overeenkomst-verschil.
Vraag 7 Bij vraag 7 beantwoordt je kind een aantal vragen die helpen bij het maken van een samenvatting. Bij 7a kun je je kind de tip geven om bij het zoeken naar de hoofdgedachte te letten op woorden als dus of kortom.
Vraag 9 Heeft je kind hulp nodig bij het samenvatten? Lees dan samen Wat moet je weten? in les 1 nog een keer door. Vraag wat voor samenvatting je kind het fijnst vindt om te maken, en waarom. Benadruk dat je kind eigen woorden mag gebruiken. Bespreek aan het einde van de les de samenvatting van je kind en de voorbeeldsamenvatting. De voorbeeldsamenvatting maakt gebruik van een tabel om de tekst samen te vatten. Vind je kind dat ook een prettige manier van samenvatten?
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
Alle leesstrategieën
Wat ga je leren?
Je kunt straks: • de tekst bekijken voordat je gaat lezen (stap 1 t/m 3) • bedenken wat je moet doen als je het niet meer snapt (stap 4) • vragen over de tekst beantwoorden tijdens het lezen (stap 5) • van de tekst een plaatje maken in je hoofd (stap 6) • de tekst samenvatten (stap 7)
Wat ga je doen?
Een paar dagen geleden las je over dingen die je kunt doen in ons eigen land. Deze les heeft ook met Nederland te maken. Bekijk de tekst. Maak stap 1 t/m 3. Lees dan de tekst helemaal en maak stap 4 t/m 7.
Weet je het nog?
Lezen doe je in zeven stappen. De vorige les heb je meer geleerd over stap 7: Samenvatten.
Tip! Vind je samenvatten moeilijk? Bekijk het filmpje dan nog eens op de computer.
Maak de vragen
VOOR HET LEZEN
STAP 1 Leesdoel bepalen 1 Bekijk de tekst Typisch Nederlands op bladzijde 2 en 3. a Waar kun je deze tekst tegenkomen? Markeer het goede antwoord.
in een kookboek / in een leesboek / op een poster / op internet
b De tekst bestaat uit twee tekstsoorten. Welke tekstsoorten? Vul in.
Regel tot en met is een informatieve tekst.
Regel tot en met is een meningtekst.
c Wat is het belangrijkste leesdoel bij de tekst? Vul in.
Ik wil
STAP 2 Voorspellen 2 Lees de tekst globaal. a Je hoorde laatst het liedje Tulpen uit Amsterdam. Je wilt weten of tulpen
ook echt uit Amsterdam komen. Wat besluit je? Kruis aan.
Ik lees alleen alinea 2. Ik lees de hele tekst. Ik lees alleen alinea 3. Ik lees de tekst niet.
b Stel, je bent op zoek naar weetjes voor je spreekbeurt over Nederland. Wat besluit je? Markeer de antwoorden die bij jou passen.
De tekst past wel / niet bij mijn leesdoel. De tekst lijkt mij wel / niet moeilijk. Ik lees de tekst dus wel / niet.
© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 1 / 4
1
5
10
15
20
25
30
35
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
STAP 3 Kennis ophalen 3 Welke bijzondere weetjes over Nederland ken jij al? Maak een woordweb.
Je mag extra lijnen in het web tekenen.
bijzondere weetjes over Nederland
Typisch Nederlands
Wat zeg je? Nederland saai? Nee hoor, ons eigen kikkerlandje is best bijzonder. Of denk jij dat je alles al weet over ons land? Dat er verder niks leuks over te vertellen is? Hmm, we zullen zien. We zetten een paar bijzondere weetjes over Nederland voor je op een rijtje.
Oranje wortels Wist je dat wortels oorspronkelijk vooral wit, geel en paars waren? De eerste oranje wortels werden pas gekweekt in de zestiende eeuw. In Nederland! Waarom wilden Nederlanders zo graag oranje wortels? Nou, in de zestiende en zeventiende eeuw kwamen Nederlanders in opstand tegen Spanje. Ze wilden niet langer dat de Spanjaarden hier de baas waren. Willem van Oranje was een belangrijke leider van deze opstand. Waarschijnlijk gingen Nederlanders steeds meer oranje wortels telen om te laten zien dat ze Willem van Oranje steunden. En daarom eten we tegenwoordig oranje wortels!
Tulpen ... ... uit Amsterdam! Toch? Nou nee, jammer dan. Onze bekendste bloem, de tulp, is van oorsprong Turks. Maar inmiddels is Nederland wel het grootste bloemenland ter wereld. Ongeveer 75 procent van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. Best bijzonder voor zo’n klein landje.
Gewoon bijzonder eten Hagelslag op de boterham, pannenkoeken als avondeten, stroopwafels … Heel normaal voor ons. Toeristen die ons land bezoeken, zijn wel verbaasd over onze rare eetgewoontes. Maar net als wij vinden ze hagelslag, pannenkoeken en stroopwafels best lekker. Dat geldt niet voor drop. Toeristen snappen niet wat wij zo lekker vinden aan die zwarte, rubberachtige snoepjes. Ze vinden drop vies, terwijl de meeste Nederlanders ervan smullen.
Best, Echt, Heel ... Raar ‘Waar woon je?’ ‘Heel.’ ‘Echt?’ ‘Nee, niet in Echt.’ ‘Jaja, zal best.’ ‘Neehee, niet in Best, in Heel.’ Zo’n gesprek kun je dus alleen maar in Nederland hebben. Je vindt in ons land veel rare plaatsnamen. Denk aan plaatsen als Kijkuit, Hongerige Wolf, Doosje, Boerenhol en Nummer Een. En waar woon jij?
© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 2 / 4
© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 3 / 4
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
Nederland is gezellig! Nergens anders ter wereld is het zo gezellig! Waarschijnlijk omdat dat woord niet te vertalen is. Probeer maar eens in het Engels te vertellen hoe gezellig je verjaardag was. Nice? Nou ja, het was wel iets meer dan nice. Tja, gezelligheid is dus typisch Nederlands. Niet voor niets horen Nederlandse kinderen tot de gelukkigste van de wereld. Echt? Ja, ook in Echt.
En? Wist je alles al? Vast niet! Er valt dus nog genoeg te ontdekken over ons eigen Nederland!
Nederland is best een cool land! Wat vind jij? Reageer!
‘Ja, eens! Ik ben best wel trots op ons landje. We hebben zulke goede voetballers, beroemde DJ’s en coole vloggers. Top! Linde, 11 jaar
‘Nou, koel is het hier wel vaak, ja! Brrr, ik wil liever op Aruba wonen!’ Bo, 12 jaar
Maak de andere vragen
TIJDENS HET LEZEN
STAP 4 Herstellen 4 Lees de tekst helemaal. a Lees: Dat ... is? (r. 4 en 5)
Welk gesplitst bijwoord zie je in deze zin? Markeer het in de tekst.
b Wat bedoelt de schrijver met dat bijwoord? Schrijf op.
STAP 5 Vragen stellen 5 Lees de alinea Oranje wortels. a Stel, je krijgt een toets over wortels. Welke WH-vraag kun je hierover in
een toets krijgen? Schrijf op.
b Wat is het antwoord op je vraag bij 5a? Markeer het in de tekst.
STAP 6 Visualiseren 6 Lees de alinea Gewoon bijzonder eten. a Welke opbouw is in deze alinea belangrijk? Kruis aan.
overeenkomst – verschil doel – middel
b Wat is de overeenkomst waar het in deze alinea over gaat? En wat is het verschil? Vul het schema in.
Nederlanders Toeristen
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
NA HET LEZEN
STAP 7 Samenvatten
Weet je het nog? Samenvatten
Tijdens het maken van de samenvatting ben je al bezig met studerend lezen: • je kijkt naar de kernwoorden en kernzinnen • je kijkt naar het schrijversdoel • je kijkt naar de hoofdgedachte • je onderscheidt de hoofdzaken en bijzaken Dan kies je een soort samenvatting. Tijdens het maken hiervan ben je aan het studeren. Daardoor onthoud je makkelijker de belangrijke informatie. Wat voor samenvatting je ook kiest: gebruik in de samenvatting ook je eigen woorden! Je eigen woorden snap je beter en kun je ook beter onthouden.
7 Bekijk de tekst nog eens. a Markeer de hoofdgedachte in de tekst. Gebruik een andere kleur.
b Wat is het schrijversdoel van deze tekst? Kruis aan.
De schrijver wil je ... een grappig verhaal over Nederland vertellen. leuke weetjes leren over Nederland. overhalen om een boek over Nederland te kopen. uitleggen hoe je oranje wortels maakt.
c Waaraan herken je de kernwoorden? Markeer het goede antwoord.
De kernwoorden zijn een andere kleur / schuingedrukt / vetgedrukt.
d Stel, je gaat de tekst samenvatten. Wat neem je dan zeker op in je samenvatting? Kruis het beste antwoord aan..
de eerste drie zinnen de laatste zin van elke alinea de kopjes de laatste zin in het kader
e Lees de tekst in het kader. Staan in dit deel hoofdzaken of bijzaken? En zijn deze belangrijk voor je samenvatting? Markeer de goede antwoorden.
Het zijn hoofdzaken / bijzaken en daarom zijn ze wel / niet belangrijk voor een samenvatting.
Kijk terug
8 Kijk nog eens naar je antwoorden op vraag 1 en 2. Klopten ze? Verbeter ze zo nodig. Kijk ook naar vraag 3. Wat weet je nu nog meer? Schrijf dat erbij met een andere kleur.
Tijd over?
9 Maak op een apart blaadje een samenvatting van de tekst. Je kunt je antwoorden op vraag 7 gebruiken. Bedenk welke manier van samenvatten je handig vindt voor deze tekst. Gebruik je eigen woorden.
Tip! Ga naar schooltv.nl en typ in het zoekscherm typisch Nederlands. Bekijk een van de filmpjes of doe de quiz Typisch Holland, over Nederlandstalige muziek.
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
Alle leesstrategieën
Wat ga je leren?
Je kunt straks: • de tekst bekijken voordat je gaat lezen (stap 1 t/m 3) • bedenken wat je moet doen als je het niet meer snapt (stap 4) • vragen over de tekst beantwoorden tijdens het lezen (stap 5) • van de tekst een plaatje maken in je hoofd (stap 6) • de tekst samenvatten (stap 7)
Wat ga je doen?
Een paar dagen geleden las je over dingen die je kunt doen in ons eigen land. Deze les heeft ook met Nederland te maken. Bekijk de tekst. Maak stap 1 t/m 3. Lees dan de tekst helemaal en maak stap 4 t/m 7.
Weet je het nog?
Lezen doe je in zeven stappen. De vorige les heb je meer geleerd over stap 7: Samenvatten.
Tip! Vind je samenvatten moeilijk? Bekijk het filmpje dan nog eens op de computer.
Maak de vragen
VOOR HET LEZEN
STAP 1 Leesdoel bepalen 1 Bekijk de tekst Typisch Nederlands op bladzijde 2 en 3. a Waar kun je deze tekst tegenkomen? Markeer het goede antwoord.
in een kookboek / in een leesboek / op een poster / op internet
b De tekst bestaat uit twee tekstsoorten. Welke tekstsoorten? Vul in.
Regel 1 tot en met 48 is een informatieve tekst.
Regel 50 tot en met 55 is een meningtekst.
c Wat is het belangrijkste leesdoel bij de tekst? Vul in.
Ik wil iets weten of leren.
STAP 2 Voorspellen 2 Lees de tekst globaal. a Je hoorde laatst het liedje Tulpen uit Amsterdam. Je wilt weten of tulpen
ook echt uit Amsterdam komen. Wat besluit je? Kruis aan.
Ik lees alleen alinea 2. Ik lees de hele tekst. Ik lees alleen alinea 3. Ik lees de tekst niet.
b Stel, je bent op zoek naar weetjes voor je spreekbeurt over Nederland. Wat besluit je? Markeer de antwoorden die bij jou passen.
De tekst past wel / niet bij mijn leesdoel. De tekst lijkt mij wel / niet moeilijk. Ik lees de tekst dus wel / niet.
© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 1 / 4
vraag 4a vraag 4a
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
STAP 3 Kennis ophalen 3 Welke bijzondere weetjes over Nederland ken jij al? Maak een woordweb.
Je mag extra lijnen in het web tekenen.
bijzondere weetjes over Nederland
Typisch Nederlands
Wat zeg je? Nederland saai? Nee hoor, ons eigen kikkerlandje is best bijzonder. Of denk jij dat je alles al weet over ons land? Dat er verder niks leuks over te vertellen is? Hmm, we zullen zien. We zetten een paar bijzondere weetjes over Nederland voor je op een rijtje.
Oranje wortels Wist je dat wortels oorspronkelijk vooral wit, geel en paars waren? De eerste oranje wortels werden pas gekweekt in de zestiende eeuw. In Nederland! Waarom wilden Nederlanders zo graag oranje wortels? Nou, in de zestiende en zeventiende eeuw kwamen Nederlanders in opstand tegen Spanje. Ze wilden niet langer dat de Spanjaarden hier de baas waren. Willem van Oranje was een belangrijke leider van deze opstand. Waarschijnlijk gingen Nederlanders steeds meer oranje wortels telen om te laten zien dat ze Willem van Oranje steunden. En daarom eten we tegenwoordig oranje wortels!
Tulpen ... ... uit Amsterdam! Toch? Nou nee, jammer dan. Onze bekendste bloem, de tulp, is van oorsprong Turks. Maar inmiddels is Nederland wel het grootste bloemenland ter wereld. Ongeveer 75 procent van alle bloembollen in de wereld komt uit Nederland. Best bijzonder voor zo’n klein landje.
Gewoon bijzonder eten Hagelslag op de boterham, pannenkoeken als avondeten, stroopwafels … Heel normaal voor ons. Toeristen die ons land bezoeken, zijn wel verbaasd over onze rare eetgewoontes. Maar net als wij vinden ze hagelslag, pannenkoeken en stroopwafels best lekker. Dat geldt niet voor drop. Toeristen snappen niet wat wij zo lekker vinden aan die zwarte, rubberachtige snoepjes. Ze vinden drop vies, terwijl de meeste Nederlanders ervan smullen.
Best, Echt, Heel ... Raar ‘Waar woon je?’ ‘Heel.’ ‘Echt?’ ‘Nee, niet in Echt.’ ‘Jaja, zal best.’ ‘Neehee, niet in Best, in Heel.’ Zo’n gesprek kun je dus alleen maar in Nederland hebben. Je vindt in ons land veel rare plaatsnamen. Denk aan plaatsen als Kijkuit, Hongerige Wolf, Doosje, Boerenhol en Nummer Een. En waar woon jij?
© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 2 / 4
© MALMBERG | LEESLINK, NIVEAU 3 3 / 4
vraag 7a
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
Nederland is gezellig! Nergens anders ter wereld is het zo gezellig! Waarschijnlijk omdat dat woord niet te vertalen is. Probeer maar eens in het Engels te vertellen hoe gezellig je verjaardag was. Nice? Nou ja, het was wel iets meer dan nice. Tja, gezelligheid is dus typisch Nederlands. Niet voor niets horen Nederlandse kinderen tot de gelukkigste van de wereld. Echt? Ja, ook in Echt.
En? Wist je alles al? Vast niet! Er valt dus nog genoeg te ontdekken over ons eigen Nederland!
Nederland is best een cool land! Wat vind jij? Reageer!
‘Ja, eens! Ik ben best wel trots op ons landje. We hebben zulke goede voetballers, beroemde DJ’s en coole vloggers. Top! Linde, 11 jaar
‘Nou, koel is het hier wel vaak, ja! Brrr, ik wil liever op Aruba wonen!’ Bo, 12 jaar
Maak de andere vragen
TIJDENS HET LEZEN
STAP 4 Herstellen 4 Lees de tekst helemaal. a Lees: Dat ... is? (r. 4 en 5)
Welk gesplitst bijwoord zie je in deze zin? Markeer het in de tekst.
b Wat bedoelt de schrijver met dat bijwoord? Schrijf op.
over ons land
STAP 5 Vragen stellen 5 Lees de alinea Oranje wortels. a Stel, je krijgt een toets over wortels. Welke WH-vraag kun je hierover in
een toets krijgen? Schrijf op.
Bijvoorbeeld: Waarom gingen Nederlanders steeds meer oranje wortels telen?
b Wat is het antwoord op je vraag bij 5a? Markeer het in de tekst.
STAP 6 Visualiseren 6 Lees de alinea Gewoon bijzonder eten. a Welke opbouw is in deze alinea belangrijk? Kruis aan.
overeenkomst – verschil doel – middel
b Wat is de overeenkomst waar het in deze alinea over gaat? En wat is het verschil? Vul het schema in.
Nederlanders Toeristen
40
45
50
55
2020 | BLOK 4, WEEK 7, LES 2 | GROEP 7-8
NA HET LEZEN
STAP 7 Samenvatten
Weet je het nog? Samenvatten
Tijdens het maken van de samenvatting ben je al bezig met studerend lezen: • je kijkt naar de kernwoorden en kernzinnen • je kijkt naar het schrijversdoel • je kijkt naar de hoofdgedachte • je onderscheidt de hoofdzaken en bijzaken Dan kies je een soort samenvatting. Tijdens het maken hiervan ben je aan het studeren. Daardoor onthoud je makkelijker de belangrijke informatie. Wat voor samenvatting je ook kiest: gebruik in de samenvatting ook je eigen woorden! Je eigen woorden snap je beter en kun je ook beter onthouden.
7 Bekijk de tekst nog eens. a Markeer de hoofdgedachte in de tekst. Gebruik een andere kleur.
b Wat is het schrijversdoel van deze tekst? Kruis aan.
De schrijver wil je ... een grappig verhaal over Nederland vertellen. leuke weetjes leren over Nederland. overhalen om een boek over Nederland te kopen. uitleggen hoe je oranje wortels maakt.
c Waaraan herken je de kernwoorden? Markeer het goede antwoord.
De kernwoorden zijn een andere kleur / schuingedrukt / vetgedrukt.
d Stel, je gaat de tekst samenvatten. Wat neem je dan zeker op in je samenvatting? Kruis het beste antwoord aan..
de eerste drie zinnen de laatste zin…