Timotheus Magazine 23

of 32 /32
driemaandelijks tijdschrift nr 23 jaargang 6 april mei juni 2015 Afgiftekantoor: 2000 Antwerpen X Erkenningsnummer: P 706363 Afzender: Timotheus-Intuitie vzw Jaak De Boeckstraat 73 b2, 2170 Merksem Gent en het Gulden Vlies Project HOPE Psycho-ecologie Enneagram Dr. Laskow, healing with love Pianoconcert met Steven Vrancken

Embed Size (px)

description

driemaandelijks tijdschrift nr 23 jaargang 6 april mei juni 2015.

Transcript of Timotheus Magazine 23

Page 1: Timotheus Magazine 23

driemaandelijks tijdschriftnr 23 jaargang 6

april mei juni 2015

Afgiftekantoor: 2000 Antwerpen XErkenningsnummer: P 706363

Afzender: Timotheus-Intuitie vzwJaak De Boeckstraat 73 b2, 2170 Merksem

Gent en het Gulden Vlies

Project HOPEPsycho-ecologie

Enneagram

Dr. Laskow, healing with lovePianoconcert met Steven Vrancken

Page 2: Timotheus Magazine 23

2

V o o r w o o r d Verlangen naar de lente

Na de intense winter verlangen we meer dan ooit weer naar de lente. Een nieuw leven be-gint en nieuwe perspectieven verschijnen in het landschap!

Hoewel we uiteraard ieder jaar als aarde en als mens doorheen de cyclus van de seizoenen reizen, herinnert de lente er ons dit jaar meer dan ooit aan dat de mensheid langzaam maar zeker uit een diep dal komt. Niet alleen de zeven jaren economische crisis die we nu achter de rug hebben, maar ruimer gezien ook de vele eeuwen oorlog, machtsconflicten, ontbering en honger, trokken een spoor van ontmoe-diging en donkerte door onze geschiedenis.

Het Timotheus Project wil in deze woelige tijden een oase van ontmoeting, rust en herbronning zijn voor al wie op zoek is naar een meer-waarde in zijn leven en mee wil zoeken naar nieuwe wegen voor onze toekomst. We staan als mens en mensheid wellicht voor uitdagingen zoals

we ze nog nooit gekend hebben. Oude antwoorden voldoen niet meer in deze tij-den van onzekerheid. De oude waarden en overtuigingen bieden geen oplossingen meer.

Wat we ondertussen wel in dit project geleerd hebben, is dat we ons kunnen verbinden met onze oorspronkelijke innerlijke krachtbron die ons meteen ook met elkaar verbindt. Een nieuwe intuïtieve, creatieve energie komt dan vrij om de uitdagingen die op ons afkomen aan te gaan.

Wellicht is het vooral de onnoemelijke hoop die vanuit de nieuwe inzichten en ervaringen van de laatste 21 jaar binnen het Timotheus Project zijn gegroeid, dat we samen met ande-ren meer dan ooit op weg willen gaan. Kom je meedoen en meeproeven van het nieuwe HOPE-project dat Timotheus lanceert?

Een warme uitnodiging aan allen die met ons verder op weg willen gaan…

Philippe Vandevorst

Page 3: Timotheus Magazine 23

3

t i m o t h e u s p r o j e c t

Tom Torremans interviewt Geert Delanoeije en Veerle Bervoets “Er is nu veel meer ruimte. Voor onszelf en voor ons samen.”

Geert Delanoeije en Veerle Bervoets zijn levenspartners en stonden beiden twintig jaar terug aan de wieg van het Timotheus Project. Eenvoudig was die combinatie aanvankelijk niet. We hadden een gesprek over verbinding. Tussen individuen, hun persoonlijke biotoop en de wijdere omgeving.

Hoe was het voor jullie om gedurende meer dan twintig jaar de evolutie van het Timotheus Project ook samen te beleven?

V e e r l e “Het was een ongelooflijke evolutie. Toen we met de cursus startten, ondervond ik ongelooflijk veel weerstand. Ik voelde op voorhand aan dat het niet simpel was waar we door moesten gaan. En achteraf klopte dat ook. Het was soms echt wroeten en hopen dat Philippe eens ziek zou zijn zodat de les niet zou doorgaan, omdat ik het af en toe echt te zwaar vond. Als ik dat met de huidige groepen vergelijk, dan heb ik de indruk dat de mensen nu veel sneller in transformatie en beweging gaan. Bij ons gebeurde dat pas na een jaar of drie. Toch een ongelooflijk verschil.”

Welke transformatie gingen jullie persoonlijk door?

V e e r l e “Ik was vroeger erg dromerig en stond niet met mijn voeten op de grond. Nu ben ik veel meer gefocust. Dat is toch de sterkste verandering. In onze relatie merk ik het duidelijkst hoe ik verander. Maar die veranderingen kun je zeker niet forceren. Het is een kwestie van meegroeien.”

G e e r t “Ik ben van nature een denker. Daardoor handelde ik vaak nogal eigenzinnig en vol van eigen overtuiging. Veel hoofdenergie en nogal onzeker over mijn eigen buikgevoelens. Daar ben ik zachter in geworden. De grootste stappen zette ik in de ontwikkeling van mijn eigen leiderschap. Als ik naar mezelf terugkijk, zie ik iemand die ongelooflijk tolerant was, maar ook onduidelijk in mijn boodschappen

aan mensen. Het blijft voor mij nog een oefening van elke dag, namelijk durven staan voor wat je belangrijk vindt en je grenzen aangeven. Daar zie ik mijn grootste evolutie én uitdaging in. Wat me daarin enorm helpt is om milder naar mezelf te kijken, hoe ik op bepaalde terreinen in mijn leven al grote stappen heb gezet en op andere er nog weinig van bak.”

En hoe was dat voor jullie als koppel?

G e e r t “Het was wat raar. In plaats van een directe bekrachtiging op onze relatie, waren we elkaar voortdurend dingen aan het verwijten. ‘Ik kan niet vooruit omdat jij dit en dat.’ Daardoor geraakten we ook effectief niet vooruit. De confrontatie was erg intens. Dat had vaak te maken met schaduwenergie. Wat je op de ander projecteert, komt telkens terug bij jezelf. We moesten dus naar onszelf kijken in plaats van elkaar dingen te verwijten en tegelijk constructief blijven. Het was een moeilijke leerschool die toch wel tien jaar duurde.”

V e e r l e “Ongelooflijk. Vroeger zaten we vaak vast in discussies. We wilden uit die zware periode geraken en dan deden we veel oefeningen. Daar zijn we nog steeds mee bezig, maar eerder in ons dagelijks werk. We gaan er niet meer apart voor zitten, het is meer geïntegreerd, een bewustwording. We zitten echt in de stroom. En als we samenzijn, is dat heel intens. Er is nu een diepe verankering. We vinden direct heel diepe rust als we samen zijn.”

G e e r t “Ik denk dat het sterkste thema dat bij ons leeft de angst voor verlies is. Daar reageren we elk anders op. Veerle is veel emotioneler en ik sluit mij mentaal af. Maar die emotie zit er wel. Je wilt elkaar absoluut niet kwijt geraken, maar je reageert elk verschillend en je vindt daardoor de juiste golflengte niet. Dat is heel diep veranderd. Er heerst tussen ons een ongelooflijk diep vertrouwen. We weten dat we elkaar niet gaan verliezen.”

Jullie hebben ook kinderen. Gaan jullie er op een andere manier mee om?

Page 4: Timotheus Magazine 23

4

G e e r t “Ik heb het gevoel dat ze wel dingen hebben overgenomen van ons. Ze zijn open in het leven, ze durven moeilijke dingen aanpakken en leerden om zich niet direct terug te trekken. Eigenlijk vind ik dat het belangrijkste.”

V e e r l e “Ze voelen wat hun missie is en gaan er hard voor. Altijd weer opnieuw. Ik wil hen aanmoedigen om daarin voort te gaan. En als er een mislukking op hun pad komt? Dan probeer ik als ouder heel ondersteunend te zijn. Ik help hen om het ruimte te geven, een plaats te geven, om dan weer verder te kunnen gaan. Een mislukking mogen ze als een leerproces zien.”

G e e r t “We hebben ook een zeer intense kinderen- en jongerenwerking opgestart binnen het project toen onze kinderen nog klein waren. Daardoor waren we voortdurend bezig met wat we zelf leerden ook te vertalen naar hun leefwereld. Zij zijn hierdoor wellicht nog veel natuurlijker dan wij vertrouwd met de wereld van de natuurwezens, met vorige levens, enzovoort.”

Psycho-Ecologie

Jullie kochten een boerderij en verbouwen die momenteel. Dan kom jij als aannemer en adviseur in psycho-ecologie naar voor, Geert.

G e e r t “We willen er een plaats van verbinding van maken. Alles bundelen we erin. Mijn job als aannemer, adviseur psycho-ecologie en ecologische bouwmaterialen. Onze zoon Jelle

is er ook bij betrokken. Hij teelt er biogroenten en gaat ermee op de markt staan om mensen bewust te maken van wat ze eten. Ook mijn broer zit mee in het project. Hij is al jaren verantwoordelijke voor landschapszorg en -beheer bij Natuurpunt.”

Wat houdt psycho-ecologie precies in?

G e e r t “Het gaat over hoe je psyche, je geest en alles wat niet materieel is, zich uitdrukt in je omgeving. Psyche verwijst naar onze binnenwereld, naar alle overtuigingen en gedachtenkronkels die wij hebben, en in zijn diepste essentie naar onze ziel. Die binnenwereld drukt zich uit in de ‘oikos’, de woning of leefomgeving, de buitenwereld. ‘Zo binnen, zo buiten!’ Je huis waar je woont is niet zomaar toevallig een huis dat je huurt of kocht. Het drukt iets uit over hoe je bent, hoe je jezelf voelt, wat je partnerverhouding is, jouw overtuigingen en beperkingen. Als je goed kijkt is dat ook wat men in bepaalde televisie-formats betracht, de zogenaamde ‘Extreme make-over’, of het nu gaat over je lichaam verbouwen of je huis verbouwen. De betrachting is niet alleen om iets aan de buitenkant te veranderen, maar de mensen uit hun oude vertrouwde patronen te halen. Onze insteek is wel om duurzame veranderingen tot stand te brengen. Door via oefeningen contact te maken met je ziel, kun je van je woning iets maken dat helemaal bij je past. Het zorgt voor een transformatiebeweging. Dat hoeft niet per se meteen een concrete verbouwing te betekenen. Soms zijn kleine ingrepen voldoende waardoor de energie in de woning verandert. Denk aan een nieuw samengesteld gezin, waarbij de nieuwe partner intrekt en in het bed van zijn voorganger moet slapen. Ja, dat bed en die kleerkast dragen zoveel oude herinneringen mee dat je ze misschien beter naar spullenhulp brengt.”

Op welke manier breng je psycho-ecologie aan bij mensen die er niet zo mee bezig zijn?

G e e r t “Door heel concrete voorbeelden te geven. Een vrouw die al jaren alleenstaand was, vroeg mij om haar verbouwing te doen. Ik kwam binnen door een donkere hal. Die

t i m o t h e u s p r o j e c t

Page 5: Timotheus Magazine 23

5

gaf uit op de leefruimte waar wel een koepel zat, maar die was helemaal overgroeid met mos. Hetzelfde voor de keukenramen. En dan overal donkergebeitste kastjes. Haar vraag was om een lange lichtstraat in het dak te plaatsen, zodat zelfs de overburen van de appartementsblokken overal konden binnenkijken. Hier is wel iets grondigs aan de hand, dat voel je dan op kilometers afstand! Geen plaats meer om je te verstoppen. Tijd om zaken aan het licht te brengen. Toen ik haar enkele maanden na de verbouwing terugzag, vertelde ze mij dat haar leven wel heel drastisch veranderd was. ‘Zou het kunnen dat het aan de verbouwing ligt?’, opperde ze voorzichtig. Ze had alleszins een punt kunnen zetten achter een relatie met een getrouwde man. Een geheime relatie, in het donker, waarover ze vijf jaar lang met niemand had gesproken. Op verschillende terreinen besloot ze om zich niet meer te verstoppen, en ze is een gelukkige vrouw nu.”

“Zulke voorbeelden herkennen mensen wel vrij snel als ze even rondkijken in hun omgeving. Uiteraard kom je als aannemer ook soms midden in een spanningsveld tussen partners terecht. De vrouw wil na tien jaar dat die provisoire keuken nu eens eindelijk deftig wordt aangepakt, maar de man vindt het absurd om hier een aannemer bij te betrekken, want hij gaat dat zelf wel doen. Het conflict lijkt dan alleen maar over de materiële kant van de zaak te gaan, maar eigenlijk gaat het over zelfbewustzijn, oude patronen in de relatie doorbreken, herschikken van de Yin-Yang energie.”

V e e r l e “Ik ken heel veel mensen met vochtproblemen in hun huis. Dat wil dus iets zeggen over de waterhuishouding in hun eigen energetisch systeem. Hoe ze omgaan met hun emoties eigenlijk.”

Hoe ga je daar dan mee om?

G e e r t “Ja, da’s een goeie vraag. Iedereen heeft zo zijn manier ontwikkeld om met moeilijke emoties om te gaan, en dus ook met water- en vochtkwaaltjes. Alles dichtbetonneren bijvoorbeeld, het water opsluiten zodat het

niet in de ruimte komt waar jij het niet wilt. Maar het blijft dan wel in de muur zitten en tast soms de steen onverbiddelijk aan. Je kunt ook een putje maken in de kelder waar het water op en neer kan gaan, met een pompje als regelaar voor wanneer het water overvloedig wordt. Zo kun je op een of andere manier met water leven en dat ook ruimte geven.Soms kom ik bij mensen binnen waar er veel onverwerkt verdriet blijft plakken aan de muren. Dan moet je die mensen aansporen om te verluchten, om vocht af te voeren, om hun waterafstotend behang te vervangen door ademende verven, leembezetting, enzovoort. Water zorgt ook voor veel burenruzies, waar we soms geen van de beiden de verantwoordelijkheid voor het probleem bij onszelf willen leggen, want net zoals met moeilijke emoties, zoeken mensen al gauw naar een schuldige buiten zichzelf. Het moeilijkste in het nieuwe paradigma ‘zo binnen, zo buiten’ is wellicht het opnemen van je eigen verantwoordelijkheid. Het wil ook zeggen dat als je het waterprobleem enkel fysiek oplost, zonder dat je de onderliggende emotie aanpakt, dat het probleem zich zeer snel op een andere plaats zal manifesteren.”

Wat kwam er boven bij jullie eigen verbouwing?

G e e r t “In de boerderij heerst er een familiegeschiedenis van een oude vader en vooral twee broers die er bleven wonen. Die twee takken van de familie zijn met elkaar in de clinch gegaan. Dat heeft lang geduurd, zelfs tot wij het gekocht hadden. Die onderhandelingen tussen de familie sleepte twee jaar aan. Bij de notaris zaten de twee takken ook gescheiden aan een tafel en ze gunden elkaar geen blik waardig. Tegelijk voel je ook dat er energetisch een zeer sterke breuklijn loopt door de twee aanpalende huizen. Het is een tweewoonst met een krachtige waterader. We merkten zelfs bij de afbraak dat het ging om een muur van 80cm tussen de twee woningen. Die breuklijn werd daardoor nog extra benadrukt. Ongelooflijk eigenlijk. Je zou schrik kunnen krijgen voor iets wat generaties lang voor zoveel verdeeldheid zorgde, maar we pakken het aan en brengen er

t i m o t h e u s p r o j e c t

Page 6: Timotheus Magazine 23

6

meer evenwicht in.”

V e e r l e “We zitten veel samen om te overleggen wat er moet komen, hoe we het aanpakken en wie welke taken op zich neemt. Zo’n overleg met duidelijke afspraken is erg belangrijk.”

Energielijnen in steden

Wat opgaat voor je woning, geldt ook zo voor een stad blijkbaar?

G e e r t “Ja, het gaat natuurlijk over veel grotere systemen, maar je kunt een stad ook bekijken als een groot huishouden. Elke stad heeft zo doorheen de geschiedenis een heel eigen politieke, economische en culturele identiteit ontwikkeld. Net zoals in een koppelrelatie is de dynamiek tussen Yin en Yang, tussen vrouwelijke en mannelijke energie, daarbij zeer betekenisvol. Wat we de laatste jaren sterk ontdekten en onderzochten, is hoe die energie traceerbaar is in energiebanen die als acupunctuurbanen of meridianen door de steden lopen. Alle grote middeleeuwse steden zijn ontstaan doordat mensen samen gingen leven op de kruisingen van deze grote energiebanen waar het hart van de stad zich ging ontwikkelen. Op deze lijnen zie je dan ook kerken, pleinen, musea, en torens ontstaan die symbooldragers zijn voor de specifieke energie die zich in die stad ontwikkelt.En zoals je regelmatig eens naar de acupunc-turist of de ostheopaat gaat om gestagneerde energie terug doorheen je meridianen te laten stromen, zo merkten we dat ook in de steden de energie letterlijk kan stilvallen of verwrongen geraken.”

Wat zijn de gevolgen als je de natuurlijke lijn verstoort?

G e e r t “In grote lijnen kun je stellen dat de Yin-energie, de vrouwelijke stroom, ook meestal verbonden is met de waterstromen in de stad. Waar water stroomt, hebben we het meeste voeling met de ondergrond, met de bodem, met de moederenergie die ook verbindend is. De levendigheid van een stad, de zorgende en verbindende functies, bevinden zich langs

de krachtige wateraders, boven of onder de grond. Als je het hebt over verstoring van de natuurlijke lijnen, dan is Brussel wel een heel interessant voorbeeld. De Zenne in Brussel is in 1920 helemaal dichtgegooid, omdat de rivier een open riool geworden was. Niemand had het bruisende leven langs de rivier nog onder controle, alles werd erin geloosd. Men bouwde er de grote rechte boulevards overheen, zoals de Anspachlaan,die aan Brussel een vernieuwde orde en grandeur moesten geven. Op de vrouwelijke lijn werd ook het gerechtsgebouw opgetrokken dat tot doel had om de ‘dievenbuurt’ van de Marollenwijk onder controle te krijgen. Wat een natuurlijke, levendige energiebaan was, werd hier sterk ver-yangd. Het Gravensteen in Gent is eigenlijk hetzelfde verhaal, alleen is het een verhaal van bijna 1.000 jaar geleden, toen de graven van Vlaanderen de burcht daar ook op de vrouwelijke lijn bouwden om macht en controle op de stad te krijgen.”

Heeft het zin om zover in de geschiedenis te graven?

G e e r t “Het heeft alleen maar zin als we er vandaag iets mee aankunnen. Ja, in veel oude gebouwen staan de kwetsuren uit het verleden nog altijd in de stenen gegrift. Of ze zweven als spoken door de gangen en rond de muren. Het zijn die onbewuste boodschappen die ons blijven aansporen om telkens opnieuw de geschiedenis te herhalen. De vraag die ik dikwijls hoor, is of we aan dergelijke grote systemen in ons eentje wel iets kunnen veranderen. ‘Dat zijn toch zaken die de politiekers en de grote bedrijfsleiders boven onze hoofden beslissen.’ Ik kan alleen maar zeggen dat ik bijzonder hoopvol ben, als ik zie hoe we in verschillende steden met ons project ‘Hoeders van de stad ‘ de energie in beweging zien komen. Doordat we consequent het principe van ‘zo binnen, zo buiten’ toepassen. Ik beschouw de energie in mijn stad als een uitdrukking van wat er bij mij van binnen leeft. Alles wat daar binnen in mij nog onaf is, kan ik helen en transformeren. En dan verwonderd staan over wat het met de buitenwereld doet.”

t i m o t h e u s p r o j e c t

Page 7: Timotheus Magazine 23

7

A R T I K E L In Gent op kruissnelheid naar JeruzalemDe koningslijn: Van Brugge tot Gent

In Brugge wandelden we vorig jaar via dereien - met een unieke ervaring in de begijn-hofkerk- naar het hart van de stad om het cumulatiepunt in de bloedkapel te ervaren. Ook in Gent is heel wat werk nodig om de energetische stroming in de stad helemaal te doorvoelen en aldoende vrijer, lichter te maken.

Opvallend in Gent is de sterke band met Jeruzalem die ook in Brugge aanwezig was. In Brugge bouwde Diederik van Den Elzas de bloedkapel als een kopie van de tempel van Salomo en trachtte hij de kracht ervan binnen de muren te verankeren.

Ook in Gent vinden we het verlangen naar de verbinding met Jeruzalem terug. De Sint-Baafs-abdij werd al in de vroege tijd gebouwd met het oog op Jeruzalem en niet –zoals toen de gewoonte- op Rome. Er huisden 24 paters, wat een duidelijk verwijzing is naar de 24 wijzen uit ‘openbaringen’ die Jezus zouden bijstaan om Jeruzalem te regeren. Ook werden deze monniken in de tuin naar het oosten begraven zodat ze bij de verrijzenis naar Jeruzalem zouden kijken.

De crypte van Sint-Baafs

In 1540 straft Keizer Karel de koppige Gentenaren, laat hij de Sint –Baafsabdij platbranden en bouwt er zijn Spaanse vesting. De monden van de kanonnen staan op het – van nature – opstandige Gent gericht.

De Sint-Jans kerk die dan al enkele eeuwen in de stad staat, wordt omgedoopt tot de Sint -Baafskerk en later kathedraal. Het oudste deel van deze Romaanse kerk vinden we terug in de Sint-Jan de Doper crypte. De crypte gaat terug tot een zekere Lausus, die leefde in het begin van de 11de eeuw. Deze man geld als inspirator of zelfs bouwheer van de kerk en trok zelf in zijn leven naar Jeruzalem. Lausus lag mogelijk aan de basis voor de devotie voor

het Heilige Graf, die je ook terugvindt in de 15de eeuwse muurschilderingen in de crypte. De oude Romaanse kerk wordt nog steeds Jeruzalem in Vlaanderen genoemd.

Het lam Gods

De eigenzinnigheid van Gent en vooral de participatie van de burgerij aan het wel-varen van de stad is ongezien. Zo was het een patriciërskoppel dat één van de meest magnifieke schilderijen uit de geschiedenis bestelde en in hun kapel aan de zuidkant van de Sint-Jans kerk liet plaatsen: het Lam Gods van de gebroeders van Eyck. Oorspronkelijk heette dit schilderij het Johannes-paneel. We kunnen hierin niet alleen een verwijzing naar de patroonsheilige van de stad zien, maar ook het belang rond de cultus van Johannes de

M A G M A t i m o t h e u s p r o j e c t

Page 8: Timotheus Magazine 23

8

Doper in Gent wordt hiermee onderschreven. De rite rond Johannes, die als de eerste Messias kan gezien worden en Jesus aan-duidt, is ook duidelijk aanwezig in de crypte van Sint –Jan en ook op het lam Gods is hij een opvallende figuur.

De Graal, de Ark en Het Gulden vlies.

Op het centrale paneel van het lam Gods zien we in het midden het lam staan dat zijn bloed vergiet in een beker. Hier zien we de eerste lijn die we in Brugge al uiteen hebben gezet. De Graal die het bloed symboliseert. De lijn die de vorsten aanhaalden om hun afstamming van het geslacht van David en Jezus aan te tonen en die hen deed verlangen naar de troon van Jeruzalem. Het was ook deze bloedlijn die Filips van den Elzas in de verf wilde zetten toen hij het Gravensteen met zijn 24 torens liet bouwen. En wanneer hij de naam van zijn vader en moeder nadrukkelijk boven de ingangspoort liet kerven om zijn dubbele ‘Koninklijke’ afstammingslijn in de verf te zetten.

Onder het lam zien we de achtvormige bron des levens. Het water dat uit de bron loopt bevloeit de aarde met de perfecte kristallijne strcutuur van diamanten. Dit verwijst dan weer, zoals wij in Brugge uiteen hebben gezet en koppelden aan de steen, naar de Ark des Verbonds.

Als derde element, boven het lam, vinden we hier de duif terug. De duif die in de Christe-lijke traditie de heilige Geest weergeeft maar daarmee ook de tanscendentie naar een andere, voor ons niet meer tastbare wereld impliceert. Wij vereenzelvigen die met het Gulden Vlies. In 1430 richtte Filips de Goede de orde van het Gulden Vlies op. Het eerste kapittel vond plaats in Brugge en bestond uit 24 ridders –de Hertog inbegrepen. Ook Filips heeft de juiste bloedlijn en wil meer. De roep naar Jeruzalem ligt er dik op maar Filips zal nooit op kruistocht vertrekken. De Gouden ramsvacht die via de vliegende ram vanuit de Godenwereld tot bij de mens is gekomen kan symbool staan voor dit onstilbare verlangen:

niet allen in materie maar ook in geest.

Het is duidelijk dat de woelige geschie-denis van de stad -die steeds vocht voor haar vrijheden- en het diepe verlangen naar een verbinding met het Goddelijke, ook in Gent voor enorm veel turbulentie op de energetische lijnen heeft gezorgd. Wij willen de stad ontdoen van deze ballast en er voor zorgen dat ze de ruimte krijgt om haar eigen verbindingsbanen te bekrachtigen.

Hannes Delanoeije::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

W A N D E L I N G In Gent op kruissnelheidnaar JeruzalemDeze energetische wandeling kadert in het MAGMA-project ‘Hoeders van de Stad’ dat tot doel heeft om energetische verbindingslijnen (leylijnen) te heractiveren. Na onze energetische exploratie van Brugge in november vorig jaar trekken we verder naar Gent. Meer bepaald exploreren we verder de leylijn die in de oude geschriften de ‘Graallijn’ genoemd wordt. Ze loopt door onder andere Cambridge, Brugge, Gent, Asse, Affligem en Brussel richting Jeruzalem.

Wanneer Zondag 26/4 (10-17u) Waar Prov. Oost Vlaanderen – Gent De deelnemers worden een aantal dagen op voorhand verwittigd van de juiste vertrekplaats. Het volledige programma van deze dag vind je binnenkort op de website.Begeleiding De Kerngroep van Timotheus ProjectCode 2015MEGR-OGN-0426Prijs 85 euro (inclusief fijne lunch)Inschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).Opgelet Inschrijven ten laatste op 13/4 i.v.m. afspraken lunch.Doelgroep Iedereen welkom die graag de stad energetisch leert verkennen en die in voeling wil komen met de Gulden Vlies energie in zichzelf.

Page 9: Timotheus Magazine 23

9

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e v z w JAARTRAINING INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

De corebusiness van het Timotheus Project zijn de jaartrainingen in Intuïtieve Ontwikkeling. Dit programma ontstond twintig jaar geleden vanuit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die aantoonden dat onze hersenen zich continu vernieuwen als reactie op de dingen die we meemaken. Door het trainen van onze hersenen ontstaan namelijk nieuwe neurale verbindingen en patronen en wordt het zenuwnetwerk vernieuwd. Deze verscherpen onze geestelijke vermogens en herstellen de cognitieve disbalans in onze hersenen. Resultaat: we ervaren meer innerlijke vrede en krijgen toegang tot meer creativiteit en geluk.

Exploratiejaar (IO1)

De lessenreeks geeft je dankzij een innerlijke zoektocht een breder zicht op jezelf en je omgeving. Daar vind je de inspiratie die je nodig hebt om tot zelfontplooiing te komen. Je leert je volledig potentieel gebruiken, zodat je sterker in het leven staat. Je krijgt ook een aantal tools mee naar huis om dit te integreren in je dagelijkse leven. Eens je jouw intuïtieve vaardigheden ontdekt, merk je dat de deur van ongekende mogelijkheden opent. Deze blijft vanaf dan steeds binnen handbereik.

Programma 2015-2016, zie pag. 12

Intuïtief meesterschap (IO2A)

Het accent in dit jaar ligt op het helemaal leren kennen van jezelf door al je stukjes te exploreren. Deze energiepatronen zijn bijv. de man-vrouw polariteit in jezelf, je innerlijke vader en moeder en je innerlijke kind. Verder leer je via de techniek van voice dialogue omgaan met bepaalde subpersoonlijkheden of rolpatronen die je eerder in je schaduw hebt geplaatst. Op die manier krijg je meer meesterschap over hoe je in het leven staat.Dit programma wordt om de twee jaar georgani-seerd en kan zowel gevolgd worden door mensen die alleen het 1ste jaar of tevens het 2de jaar B gevolgd hebben.

Programma 2015-2016, zie website www.timotheus.be vanaf april 2015.

Intuïtief leiderschap (IO2B)

Dit vernieuwde vormingsaanbod biedt je een aanzet, een kader, een denkwijze voor het ontwikkelen van meer persoonlijke kracht en vervulling in je leven ten aanzien van de vijf belangrijkste uitdagingen voor elke volwassene: realiseren van het levensdoel, aangaan van liefdevolle relaties, behouden van een goede gezondheid en vitaliteit door meesterlijk om te gaan met tijd en stress, evenwicht te brengen in persoonlijk en beroepsleven en voorspoed en succes te ervaren. Ons uitgangspunt hierbij is dat we uitdagingen zien als kansen en niet als hindernissen, problemen of mislukkingen.Dit programma wordt om de twee jaar georgani-seerd en kan zowel gevolgd worden door mensen die alleen het 1ste jaar of tevens het 2de jaar A gevolgd hebben.

Programma 2016-2017, zie website www.timotheus.be vanaf april 2016.

Ongoing process

Dit veranderingsproces is niet iets dat op korte termijn werkt. Daarom vinden we het belangrijk om verder te investeren in onze langdurige trajecten. Na de drie verschillende jaren in Intuïtieve Ontwikkeling en het Inspiratiejaar kun je je nog

Page 10: Timotheus Magazine 23

10

G e t u i g e n i s Luk vindt kracht bij een jaarcursus Intuitieve Ontwikkeling

Drie jaar geleden schreef Luk zich in voor een opleiding Intuïtieve Ontwikkeling bij de vormingsinstelling Timotheus Intuïtie, wat resulteerde in een leerrijke en confron-terende zoektocht naar zijn ware zelf.

Spiritualiteit, meditatie, mindfulness, … allemaal thema’s waar Luk zich al een lange tijd trachtte in te verdiepen door op eigen houtje te gaan luisteren naar lezingen en deel te nemen aan workshops. Het was tijdens zo’n lezing dat hij botste op een brochure van Timotheus Intuïtie. “Ik merkte al snel dat ik met een opleiding Intuïtieve Ontwikkeling mijn kennis over intuïtie verder zou kunnen ontwikkelen. Wat me echter vooral aansprak, was het groepsaspect van deze vorming. Je gaat een leertraject aan samen met andere mensen. Je legt bij wijze van spreken samen een parcours af, waarbij je elkaar kan volgen, stimuleren en leren van elkaars inzichten. Bij een gewone lezing kom je af en toe wel eens mensen opnieuw tegen, maar zulke contacten zijn eerder vrijblijvend en vluchtig.”

Onze maatschappij heeft meer hart en buik nodig.

Wanneer we vragen aan Luk om een ingewikkeld begrip zoals ‘intuïtie’ uit te leggen,

blijven verdiepen via allerhande gespecialiseerde workshops. Het is een ‘ongoing process’. We werken vooral ervaringsgericht en houden de voeten steeds stevig op de grond. Nadien worden de ervaringen kort theoretisch gekaderd. Dit gebeurt vanuit een interessante mix van (oosterse) intuïtieve tradities en (westerse) logica, waarin we hedendaagse modellen combineren met oudere tradities. Onze trainingen geven iedereen zo de mogelijkheid om intuïtie in zijn of haar leven te integreren, steeds vanuit verschillende invalshoeken.

Het jaarprogramma start telkens in oktober. De meest actuele info van data, plaatsen en prijzen vind je op www.timotheus.be.

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

Page 11: Timotheus Magazine 23

11

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

krijgen we een mooie en heldere verklaring: “Je kan de werkelijkheid interpreteren vanuit verschillende invalshoeken: vanuit je hoofd, je hart of je buik. Je hoofd staat voor de rede, je hart voor je emoties en je buik voor je aanvoelen. In onze Westerse samenleving heeft het hoofd gewonnen van het hart en de buik, wat zorgt voor een verstoord evenwicht. Tijdens een opleiding Intuïtieve Ontwikkeling ga je opnieuw op zoek naar dat ‘buikgevoel’, dat aanvoelen van wat leeft in jezelf als individu, in je omgeving en van wat leeft tussen mensen. Je ervaart opnieuw dat je deel uitmaakt van een groter geheel en dat je in verbinding staat met je omgeving en met andere mensen.”

Een cursus Intuïtieve Ontwikkeling klinkt voor sommigen als zweverig in de oren, maar niets is minder waar: “Tijdens de opleiding worden theorieën maar met mondjesmaat overgebracht. De focus ligt vooral op de erva-ringen en het kunnen toepassen van wat je leert, in je dagelijkse leven. Dit doen we aan

de hand van concrete oefeningen, individueel of samen in groep.”

Ik heb het gevoel dat ik meer in mijn kracht sta, dat ik mijn volledig potentieel aan moge-lijkheden beter kan benutten en dat ik meer ben gaan openbloeien.

Luk is tijdens de opleiding, die hij ondertussen al drie jaar volgt, sterk veranderd: “Ik was vroeger een hoofdtype en ben altijd heel rationeel ingesteld geweest. Tijdens de cursus heb ik me echter overgegeven aan de ervaring, het meedoen en mee proberen te voelen. Ik ben als mens warmer en minder afstandelijk geworden. Deze opleiding heeft me gestimuleerd om met een andere kijk door het leven te gaan en ik ben hierdoor als mens gelukkiger geworden.“

http://www.laatmensenschitteren.be

Page 12: Timotheus Magazine 23

12

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

Nieuwe groepen Jaartraining 1ste jaarLocatie (plaats) Dagdeel Uren Startdatum Code

Provincie ANTWERPEN

Alfa-coaching (Mol) 28 wo av 19.30-22.30u 30/9 2015TIO1-AML-WOAV

Kring (Merksem) 28 di av 19.30-22.30u 29/9 2015TIO1-AMR-DIAV

Kring (Merksem) 28 wo vm 09.30-12.30u 30/9 2015TIO1-AMR-WOVM

Transforma (Duffel) 28 ma av 19.30-22.30u 28/9 2015TIO1-ADF-MAAV

Provincie LIMBURG

Siloam (Zonhoven) 28 do av 19-22u 1/10 2015TIO1-LZN-DOAV

Provincie OOST-VLAANDEREN

School van Ayurveda (Gent) 28 ma av 19.30-22.30u 28/9 2015TIO1-OGN-MAAV

Provincie VLAAMS-BRABANT

De Curve (Leuven 28 di av 19.30-22.30u 29/9 2015TIO1-BLV-DIAV

De Kluizerij (Affligem) 14 vr dag 9.30-16.30u 2/10 2015TIO1-BAF-VRDA

Provincie WEST-VLAANDEREN

Locatie nog niet gekend (Brugge) Startdatum nog niet gekend.

Gezamenlijke dagen

Inbegrepen in het lespakket zijn twee dagen met alle groepen van het eerste jaar samen.

Dag 1Zaterdag 28/11 2015 (10-17u) - Provinciehuis Vlaams-Brabant, zaal Spoor 95 (Provincieplein 1, Leuven)

Dag 2 Zaterdag 19/3 2016 (10-17u) – De Kluizerij (Aalsterse dreef / Affligemdreef 1, Affligem)

Page 13: Timotheus Magazine 23

13

Jouw investering

Volledig jaar 699 euro (module 1 + 2) (665 euro - bij betaling vóór 15/7)Module 1 315 euro (299 euro - bij betaling vóór 15/7)Module 2 420 euro (399 euro - bij betaling vóór 15/11)

Uitzondering

Voor de groep die plaatsvindt in De Kluizerij op vrijdagen zijn de lunch en koffiepauzes inbegrepen. Je betaalt dan volgende bijdrage:

Volledig jaar 945 euro (899 euro - bij betaling vóór 15/jul)Module 1 399 euro (383 euro - bij betaling vóór 15/jul)Module 2 575 euro (552 euro - bij betaling vóór 15/nov)

Tip!

Indien het je niet lukt om de bijdrage in één keer te betalen, kan je onder bepaalde voorwaarden een maandelijks afbetalingsplan aanvragen.Als je al deelnam aan een bepaald cursusjaar en dit opnieuw wil volgen, krijg je een fikse korting op je bijdrage.

Contacteer hiervoor het secretariaat:[email protected] of 03 644 06 60

Inschrijven

Via www.timotheus.be en het overschrijven van de bijdrage op rekening BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).

OpgeletLees de inschrijvingsvoorwaarden pagina 29.

Kennismaken met Intuïtieve Ontwikkeling

Is een opleiding intuïtieve ontwikkeling iets voor jou? Kom het ontdekken tijdens een van onze initiatielessen, seizoensklassen, voordrachten en workshops. Je voelt meteen of onze methode jou aanspreekt. En niet onbelangrijk, je ervaart aan den lijve wat Intuïtieve Ontwikkeling bij jou in beweging brengt.

Voor diegene die reeds een traject binnen Timotheus hebben afgelegd, zijn de seizoen-klassen, voordrachten en workshops een ideale

gelegenheid om bepaalde thema’s te verdiepen, op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen op het gebied van intuïtieve ontwikkeling en/of gewoon je verder verbonden te blijven voelen met het gedachtengoed van het Timotheus Project.

P r o e f l e s Initiatie intuïtieve ontwikkeling

Tijdens een proefles krijg je een goed idee hoe het er tijdens een doorsnee les Intuïtieve Ontwikkeling aan toegaat. Daarbij krijg je enkele interessante tips aangereikt om thuis mee aan de slag te gaan. Je hoeft je voor deze les niet op voorhand in te schrijven. Je betaalt ter plaatse slechts 15 euro.

Provincie ANTWERPENAlfa-coaching (Mol) wo av 17/6 19.30-22.30u wo av 9/9 19.30-22.30u

Kring (Merksem) di av 9/6 19.30-22.30u di av 8/9 19.30-22.30uKring (Merksem) wo vm 3/6 09.30-12.30u wo wm 23/9 09.30-12.30u

Transforma (Duffel) ma av 22/6 19.30-22.30u ma av 7/9 19.30-22.30u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Provincie LIMBURGSiloam (Zonhoven) do av 11/6 19-22u do av 10/9 19-22u :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Provincie OOST-VLAANDERENSchool van Ayurveda ma av 15/6 19.30-22.30u(Gent) ma av 14/9 19.30-22.30u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Provincie VLAAMS-BRABANTDe Kluizerij (Affligem) vr vm 12/6 09.30-12.30u vr vm 18/9 09.30-12.30uDe Curve (Leuven) di av 9/6 19.30-22.30u di av 8/9 19.30-22.30u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Provincie WEST-VLAANDERENLocatie nog niet gekend (Brugge)Data nog niet gekend.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Prijs 15 euroInschrijven Niet nodig, ter plaatse te betalen.Meebrengen Pantoffels.Doelgroep Voor iedereen toegankelijk, geen voorkennis vereist.

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

Page 14: Timotheus Magazine 23

10-mrt di av ANT - Berchem DNS Mannen dansen Patrick Voet MAGMA € 6 27...............................................................................................................................................................................................................................................................19-mrt do av BAF - Affligem SIN Hope-Sit’in Jan Raes en Hilde Cieters TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................20-mrt vr av ANT - Merksem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst en Patricia Kegels TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................21-mrt za och BAF - Affligem RIT Lenteritueel Philippe Vandevorst MAGMA gratis/10€ 25...............................................................................................................................................................................................................................................................21-mrt za da BAF - Affligem RIT Mannen zweten: Jos Pauwels en Patrick Voet MAGMA € 50 26 mannenzweethut...............................................................................................................................................................................................................................................................22-mrt zo vm ANT - Merksem MED Lichtcirkel Jeanne Smout en Lut Dauwe STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................23-mrt ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................26-mrt do av LIM - Zonhoven SIN Hope-Sit’in Leen Vantilt TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................27-mrt vr av OVL - Gent SIN Hope-Sit’in Jan Meysmans TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................27-mrt vr av VLB - Herne SIN Hope-Sit’in Jos Pauwels en Sonia De Pauw TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................3-apr vr av WVL - Zedelgem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................6-apr ma av BRS - Evere SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................7-apr di av WVL - Heule SIN Hope-Sit’in Michiel Debel TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................7-apr di av ANT - Berchem DNS Mannen dansen Patrick Voet MAGMA € 6 27...............................................................................................................................................................................................................................................................13-apr ma av OVL - Gent VOO Dit zijn tijden voor Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 16 hoopvolle mensen...............................................................................................................................................................................................................................................................16-apr do av ANT - Merksem VOO Dit zijn tijden voor Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 16 hoopvolle mensen...............................................................................................................................................................................................................................................................19-apr zo da OVL - Gent WSH Hope-Intensive Philippe Vandevorst en Jan Meysmans TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................20-apr ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................23-apr do av LIM - Zonhoven SIN Hope-Sit’in Leen Vantilt TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................23-apr do av BAF - Affligem SIN Hope-Sit’in Jan Raes en Hilde Cieters TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr av ANT - Merksem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst en Patricia Kegels TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr av OVL - Gent SIN Hope-Sit’in Jan Meysmans TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr av VLB - Herne SIN Hope-Sit’in Jos Pauwels en Sonia De Pauw TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr da ANT - Merksem WSH Hope-Intensive Philippe Vandevorst TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................26-apr zo da OVL - Gent WDL In Gent op kruissnelheid kerngroep MAGMA € 85 7 naar Jerusalem...............................................................................................................................................................................................................................................................26-apr zo da VLB - Leuven WSH Hope-Intensive Jan Meysmans TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................26-apr zo vm ANT - Merksem MED Lichtcirkel Jeanne Smout en Lut Dauwe STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................1-mei vr av WVL - Zedelgem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................1-mei vr da VLB - Affligem WSH Hope-Intensive Jan Meysmans TIMO-INT € 79 18...............................................................................................................................................................................................................................................................2-mei za da ANT - Mol WSH Hope-Intensive Philippe Vandevorst TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................4-mei ma av BRS - Evere SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................5-mei di av WVL - Heule SIN Hope-Sit’in Michiel Debel TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................5-mei di av ANT - Berchem DNS Mannen dansen Patrick Voet MAGMA € 6 27...............................................................................................................................................................................................................................................................13-mei wo av ANT - Merksem CRT Steven Vrancken Steven Vrancken TIMO-INT €16/€20 21 in concert...............................................................................................................................................................................................................................................................18-mei ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................20-mei wo av OVL - Heusden MED Lichtcirkel Anja Glabeke STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................

BLZ

DAT

UM

DA

G/D

EEL

WA

AR

VOR

M

WAT

WIE

OR

GA

NIS

ATIE

PRIJS

Page 15: Timotheus Magazine 23

21-mei do av BAF - Affligem SIN Hope-Sit’in Jan Raes en Hilde Cieters TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................21-mei do da VLB - Affligem VOO The art & science of Dr Laskow TIMO-INT € 15 20 healing with love...............................................................................................................................................................................................................................................................22-mei vr av ANT - Merksem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst en Patricia Kegels TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................22-mei vr av OVL - Gent SIN Hope-Sit’in Jan Meysmans TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................25-mei ma da VLB - Affligem EVT Doe mee dag kerngroep EPECA € 15 24...............................................................................................................................................................................................................................................................28-mei do av LIM - Zonhoven SIN Hope-Sit’in Leen Vantilt TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................29-mei vr av VLB - Herne SIN Hope-Sit’in Jos Pauwels en Sonia De Pauw TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................31-mei zo vm ANT - Merksem MED Lichtcirkel Jeanne Smout en Lut Dauwe STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................2-jun di av WVL - Heule SIN Hope-Sit’in Michiel Debel TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................2-jun 3 di av ANT - Mol WSH De toekomst Lisette Hofmans TIMO-INT € 79 22 van de liefde...............................................................................................................................................................................................................................................................3-jun wo vm ANT - Merksem PRL Initiatie intuïtieve Jan Meysmans TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................5-jun vr av WVL - Zedelgem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................9-jun di av ANT - Merksem PRL Initiatie intuïtieve Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................9-jun di av VLB - Leuven PRL Initiatie intuïtieve Petra Spoelders TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................11-jun do av LIM - Zonhoven PRL Initiatie intuïtieve Leen Vantilt TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................12-jun vr vm VLB - Affligem PRL Initiatie intuïtieve Herma Horstink TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................14-jun zo da VLB - Affligem EVT Presentaties eindwerken EPECA gratis 24 psycho-energetica...............................................................................................................................................................................................................................................................15-jun ma av OVL - Gent PRL Initiatie intuïtieve Jan Meysmans TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................15-jun ma av BRS - Evere SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................17-jun wo av ANT - Mol PRL Initiatie intuïtieve Lisette Hofmans TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling ...............................................................................................................................................................................................................................................................18-jun do av LIM - Zonhoven SIN Hope-Sit’in Leen Vantilt TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................18-jun do av BAF - Affligem SIN Hope-Sit’in Jan Raes en Hilde Cieters TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................19-jun vr av ANT - Merksem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst en Patricia Kegels TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................19-jun vr av OVL - Gent SIN Hope-Sit’in Jan Meysmans TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................19-jun vr av VLB - Herne SIN Hope-Sit’in Jos Pauwels en Sonia De Pauw TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................22-jun ma av ANT - Duffel PRL Initiatie intuïtieve Griet Deblauwe TIMO-INT € 15 13 ontwikkeling...............................................................................................................................................................................................................................................................22-jun ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................27-jun za da BAF - Affligem RIT Mannen zweten: Jos Pauwels en Patrick Voet MAGMA € 50 26 mannenzweethut...............................................................................................................................................................................................................................................................28-jun zo vm ANT - Merksem MED Lichtcirkel Jeanne Smout en Lut Dauwe STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................20-jul za av VLB - Affligem RIT Zommerzonnwende kerngroep TIMO-INT gratis 25 en zomerfeest...............................................................................................................................................................................................................................................................

Afkortingen vorm: CRT (concert) EVT (event) DNS (dans) MED (meditatie) PRL (proefles) RIT (ritueel) SIN (sit’in) VOO (voordracht) WDL (wandeling) WSH (workshop)

10-mrt di av ANT - Berchem DNS Mannen dansen Patrick Voet MAGMA € 6 27...............................................................................................................................................................................................................................................................19-mrt do av BAF - Affligem SIN Hope-Sit’in Jan Raes en Hilde Cieters TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................20-mrt vr av ANT - Merksem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst en Patricia Kegels TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................21-mrt za och BAF - Affligem RIT Lenteritueel Philippe Vandevorst MAGMA gratis/10€ 25...............................................................................................................................................................................................................................................................21-mrt za da BAF - Affligem RIT Mannen zweten: Jos Pauwels en Patrick Voet MAGMA € 50 26 mannenzweethut...............................................................................................................................................................................................................................................................22-mrt zo vm ANT - Merksem MED Lichtcirkel Jeanne Smout en Lut Dauwe STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................23-mrt ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................26-mrt do av LIM - Zonhoven SIN Hope-Sit’in Leen Vantilt TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................27-mrt vr av OVL - Gent SIN Hope-Sit’in Jan Meysmans TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................27-mrt vr av VLB - Herne SIN Hope-Sit’in Jos Pauwels en Sonia De Pauw TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................3-apr vr av WVL - Zedelgem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................6-apr ma av BRS - Evere SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................7-apr di av WVL - Heule SIN Hope-Sit’in Michiel Debel TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................7-apr di av ANT - Berchem DNS Mannen dansen Patrick Voet MAGMA € 6 27...............................................................................................................................................................................................................................................................13-apr ma av OVL - Gent VOO Dit zijn tijden voor Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 16 hoopvolle mensen...............................................................................................................................................................................................................................................................16-apr do av ANT - Merksem VOO Dit zijn tijden voor Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 16 hoopvolle mensen...............................................................................................................................................................................................................................................................19-apr zo da OVL - Gent WSH Hope-Intensive Philippe Vandevorst en Jan Meysmans TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................20-apr ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................23-apr do av LIM - Zonhoven SIN Hope-Sit’in Leen Vantilt TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................23-apr do av BAF - Affligem SIN Hope-Sit’in Jan Raes en Hilde Cieters TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr av ANT - Merksem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst en Patricia Kegels TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr av OVL - Gent SIN Hope-Sit’in Jan Meysmans TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr av VLB - Herne SIN Hope-Sit’in Jos Pauwels en Sonia De Pauw TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................24-apr vr da ANT - Merksem WSH Hope-Intensive Philippe Vandevorst TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................26-apr zo da OVL - Gent WDL In Gent op kruissnelheid kerngroep MAGMA € 85 7 naar Jerusalem...............................................................................................................................................................................................................................................................26-apr zo da VLB - Leuven WSH Hope-Intensive Jan Meysmans TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................26-apr zo vm ANT - Merksem MED Lichtcirkel Jeanne Smout en Lut Dauwe STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................1-mei vr av WVL - Zedelgem SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................1-mei vr da VLB - Affligem WSH Hope-Intensive Jan Meysmans TIMO-INT € 79 18...............................................................................................................................................................................................................................................................2-mei za da ANT - Mol WSH Hope-Intensive Philippe Vandevorst TIMO-INT € 59 18...............................................................................................................................................................................................................................................................4-mei ma av BRS - Evere SIN Hope-Sit’in Philippe Vandevorst TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................5-mei di av WVL - Heule SIN Hope-Sit’in Michiel Debel TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................5-mei di av ANT - Berchem DNS Mannen dansen Patrick Voet MAGMA € 6 27...............................................................................................................................................................................................................................................................13-mei wo av ANT - Merksem CRT Steven Vrancken Steven Vrancken TIMO-INT €16/€20 21 in concert...............................................................................................................................................................................................................................................................18-mei ma av VLB - Kessel-Lo SIN Hope-Sit’in Petra Spoelders TIMO-INT € 15 17...............................................................................................................................................................................................................................................................20-mei wo av OVL - Heusden MED Lichtcirkel Anja Glabeke STER € 7 22...............................................................................................................................................................................................................................................................

BLZ

DAT

UM

DA

G/D

EEL

WA

AR

VOR

M

WAT

WIE

OR

GA

NIS

ATIE

PRIJS

Page 16: Timotheus Magazine 23

16

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

Timotheus lanceert...

Meer dan 160 mensen hebben de voorbije weken al deelgenomen aan de eerste INTENSIVES van het project HOPE in Vlaanderen. Velen kwamen ook meedoen met de SIT’INS om in voeling te komen met het thema. In april starten nieuwe

Intensives, die we hier-onder aankondigen en vinden in alle regio’s de maandelijkse sit’ins plaats, deze keer ook in Heule bij Kortrijk. De getuigenissen na de beleving van een Intensive die via mail naar ons toekomen zijn wel ontroerend en indrukwekkend. Hieronder een aantal inzendingen (voor de privacy is de naam alleen bij ons gekend).

Getuigenissen van deelnemers

Deze diepe ervaring gaf mij een nieuwe start in mijn leven. Ik merk sindsdien dat emoties en gedachten veel minder storende impact op me hebben. Ik ontdekte dat ik me nooit meer een slachtoffer hoefde te voelen. - E. -

Ben ook wel enthousiast over de Hope-benadering. Het resoneert met iets krachtigs. Het werkt! Het kan moeiteloos! Het is eenvoudig! Ik voel, hoor en zie het in mezelf en in jou, deze methodiek brengt beweging in wat vast lijkt te zitten! De tijd van handelen en doen is aangebroken. Nu, vanuit een zeker weten: Moeiteloos! - R. -

Het werd me plots duidelijk hoe en waarom de dingen aan mij gebeuren. Ik kan nu niet langer de schuld op een ander schuiven, maar heb een kracht in mezelf ontdekt om uit mijn eigen onmacht te komen. - J. -

Ik ervaarde een diepe vreugde zoals ik voorheen nooit gevoeld had. Ik kwam nog nooit zo diep thuis bij mezelf. Wat mij het meest bijblijft, is dat ik de dagen nadien nog zo goed in contact kon blijven met mijn kern, mijn eigen innerlijke plan. Ik was plots veel minder beïnvloedbaar geworden. - M. -

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V o o r d r a c h t “Dit zijn tijden voor HOOPVOLLE mensen”

Tijdens deze voordracht licht Philippe Vandevorst de achtergronden toe van de HOPE-methodiek en hoe deze doorheen 21 jaar Timotheus tot stand gekomen is. Hij geeft verder aan welke perspectieven deze nieuwe methodiek ons biedt rond persoonlijke groei, spiritualiteit, maatschappelijk engagement, relaties en gezondheid.

De centrale vraag die steeds terug kwam in dit 20 jaar onderzoek is: “Hoe kan ik de supramentale realiteit, die altijd de hoeksteen van de zoektocht was, verbinden met die realiteiten in mezelf en in de wereld die niet gelukkig zijn, het niet zien zitten, eenzaam en gefrustreerd zijn?”

Dit verhaal zet hulpverlening en begeleiding in een totaal nieuw perspectief.

Wanneer Ma av 13/4 (20-22u)Waar Prov. Oost Vlaanderen – The Lov’d (Gent):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Do av 16/4 (20-22u)Waar Antwerpen – Kring (Merksem):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Spreker Philippe Vandevorst Prijs 15 euroInschrijven Niet nodig, ter plaatse te betalen.

Page 17: Timotheus Magazine 23

17

H O P E Sit’inEen uitnodigend ervaringsmoment

Wil je veranderen en groeien, wil je jouw leven een nieuwe duurzame wending geven, wil je jouw dagelijks leven de balans geven die het nodig heeft? Gun jezelf dan de tijd en ruimte. En je staat er niet alleen voor. Tijdens een Sit’in krijg je een aantal sleutels die de deuren van ontdekkingstocht gemakkelijk openen. Met een facilitator of in groep beleef je een ervaringsmoment, zodat je in voeling komt met je ware ‘zijn’.

Waarom deze aangename kennismaking met je ware ‘zijn’ zo belangrijk is? Omdat je dan niet meer langer afhankelijk bent van de omringende wereld. Integendeel. Het bewustzijn van je innerlijke levensbron voedt jouw geluksgevoel.In het tweede deel van de Sit’in leer je om de hinderpalen in je leven te gebruiken als hefboom. Net zo kun je dingen veranderen en laat je jezelf groeien!

Vanwaar de term Sit’in? Ghandi gebruikte het voor het eerst als een vorm van geweldloos verzet tegen wat er in de wereld gebeurt. Het is dus een geweldloze tool om de samenleving in beweging te krijgen.

De ervaring wordt erg tastbaar wanneer je, om te starten, dit beoefent in de nabijheid van mensen die zich hier al een tijdje in geschoold hebben.

Wanneer Ma av 6/4, 4/5, 15/6 (20-22u)Waar Brussel – Ateliers (Evere)Begeleiding Philippe Vandevorst (tweetalig fr/ndl):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Do av 26/3, 23/4, 28/5, 18/6 (20-22u)Waar Prov. Limburg – Siloam (Zonhoven)Begeleiding Leen Vantilt:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Do av 19/3, 23/4, 21/5, 18/6 (20-22u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Begeleiding Dr. Jan Raes en Hilde Cieters::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Wanneer Ma av 23/3, 20/4, 18/5, 22/6 (20-22u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Curve (Leuven)Begeleiding Petra Spoelders:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Wanneer Vr av 20/3, 24/4, 22/5, 19/6 (20-22u)Waar Prov. Antwerpen – Kring (Merksem)Begeleiding Philippe Vandevorst en Patricia Kegels::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Wanneer Vr av 27/3, 24/4, 22/5, 19/6 (20-22u)Waar Prov. Oost-Vl. – The Lov’d (Gent)Begeleiding Jan Meysmans:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Vr av 27/3, 24/4, 29/5, 19/6 (19.30-22u)Waar Prov. Vl.-Brabant – La Charlotte (Herne)Begeleiding Jos Pauwels en Sonia De Pauw::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Wanneer Vr av 3/4, 1/5, 5/6 (20-22u)Waar Prov. West-Vl. – Ter Loo (Zedelgem)Begeleiding Philippe Vandevorst::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Wanneer Di av 7/4, 5/5, 2/6 (19.30-21.30u)Waar Prov. West-Vl. – ’t Kasteel (Heule)Begeleiding Michiel Debel:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Prijs 15 euro per avond.Inschrijven Niet nodig, ter plaatse te betalen.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

H O P E Intensive

Tijdens deze workshop leer je ‘in de diepte’ kennismaken met de HOPE-methodiek. Stapsgewijs leer je de verschillende stappen in de methodiek toepassen en verdiepen. Zo kun je dit in je leven integreren.

Het leren in voeling komen met deze methodiek is voor velen een levensveranderende ervaring. Het reactiveert ons eigen celgeheugen en herinnert ons aan onze eigen volmaaktheid, gezond zijn en heel zijn. Het herstelt het evenwicht in onszelf en activeert ons zelfgenezend vermogen. Deze nieuwe benadering werkt door op alle niveaus, zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als spiritueel. Zo ontstaat, voor wie zich op dit pad engageert, doorheen de tijd meer vertrouwen (kracht), herstel van fysieke balans, vergroting van je intuïtie, verruiming van je grenzen, loslaten van eigen angsten, helderheid in gevoelszaken, een diepe ervaring van rust en vrede. Het leren de leegte en de stilte ervaren, brengt je automatisch bij de supramentale werkelijkheid. De ervaring wordt erg tastbaar wanneer je, om te starten, dit beoefent in de nabijheid van mensen die zich hier al een tijdje in geschoold hebben.

T i m o t h e u s - I n t u ï t i e

Page 18: Timotheus Magazine 23

18

T i m o t h e u s - I N T U Ï T I E

Tijdens de dag leer je ook omgaan met de hinderpalen in je leven die je nu als hefboom kan gebruiken om je eigen groeidynamiek te bevorderen. Zo leer je omgaan met dieper liggende emoties en de daaraan verbonden behoeftes die je via een unieke methodiek op een nieuwe manier leert hanteren.

Deze ‘Intensive’ is meteen een introductie voor de facilitatorsopleiding waarin je leert de HOPE-methodiek door te geven aan anderen.

Wanneer Zo da 19/4 (10-17u)Waar Prov. Oost-Vl. – The Lov’d (Gent)Begeleiding Philippe Vandevorst en Jan MeysmansCode 2015THI-OGN-0419Prijs 59 euro:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Vr da 24/4 (9.30-16.30u)Waar Prov. Antwerpen – Kring (Merksem)Begeleiding Philippe VandevorstCode 2015THI-AMR-0424Prijs 59 euro:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Zo da 26/4 (10-17u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Curve (Leuven)Begeleiding Jan MeysmansCode 2015THI-BLV-0426Prijs 59 euro:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Vr da 1/5 (10-17u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Begeleiding Jan MeysmansCode 2015THI-BAF-0501Prijs 79 euro (incl. lunch en koffiepauzes)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Wanneer Za da 2/5 (10-17u)Waar Prov. Antwerpen – Alfa-coaching (Mol)Begeleiding Philippe VandevorstCode 2015THI-AML-0502Prijs 59 euro:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Inschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage (1 week voor de start) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).Meebrengen Lunch (uitgezonderd in De Kluizerij), schrijfgerief en pantoffels.

H O P E Facilitators Opleiding

Je hebt al deelgenomen aan een ‘Intensive’ en je wenst je hierin te verdiepen. Je wenst je eigen krachtbron alsmaar meer te ontdekken en te laten stromen. Je wenst je in te zetten om mensen dichter bij hun kern te brengen en zo samen met een ruim netwerk bij te dragen aan een betere wereld. Dan kun je deelnemen aan een opleiding als facilitator (one-to-one begeleiding). Je moet je hiervoor stap per stap in te schrijven.

Stap 1H O P E Intensive

Voor info en data zie pagina 17, 18.

Stap 2H O P E Selfcoaching

Dit is een traject dat je gedurende 21 dagen en 21 minuten per dag, thuis alleen aflegt. Je ontvangt van ons iedere dag een mail die je telkens zal begeleiden om nieuwe stappen te zetten. Daarnaast wordt er een gesloten Google Community geopend voor de deelnemersgroep. Je kan dan, als je dit wenst, aansluiten bij deze groep en je ervaringen uitwisselen en je krijgt via deze weg eventueel de nodige feedback. Naast de start-webinar op de eerste dag is er een ‘live’ webinar waarin je rechtstreeks kan vragen stellen. Deze webinar kan je nadien herbekijken mocht je op dat moment niet vrij zijn.

Start Ma da 11/5Live webinar Zo da 17/5 (19.30-20.30u)Code 2015THS-0511Prijs 50 euroInschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage (1 week voor de start) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).Opgelet Je moet eerst stap 1 gevolgd hebben

Page 19: Timotheus Magazine 23

19

T i m o t h e u s - I N T U Ï T I E

19

Stap 3H O P E Training

Je neemt deel aan een tweedaagse training. Je leert er via een aantal oefeningen de basis verdiepen: zowel het verkennen van de sleutels rond stilte als het omgaan met pop-ups. Je verdiept samen met ervaren trainers de dynamiek van een sit’in (one-to-one). Je leert hoe je andere mensen in deze dynamiek kunt initiëren. Je verkent en transformeert je eigen twijfels en weerstanden.

Wanneer Za da 6/6 (10-22.30u) en zo da 7/6 (9.30-17u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Begeleiding Dr Jan Raes en Philippe VandevorstCode 2015THT-BAF-0606 (+ eventueel OO)Prijs 285 euro (inclusief lunch, avondmaal en koffiepauzes)Opmerking Je kan blijven overnachten en ontbijten mits reservering en extra betaling van 35 euro (code OO toevoegen). Je kan nog ter plaatse een kamer alleen aanvragen mits beschikbaarheid van kamers en dan betaal je ter plaatse 25 euro extra.Inschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage (1 week voor de start) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam + eventueel OO).

Stap 4H O P E Practice

Over een periode van ongeveer acht weken loop je stage en krijg je regelmatig feedback. Je engageert je om minstens acht individuele sessies te begeleiden met vrienden, familie of collega’s uit de opleiding. Op het einde van het vormingsweekend (zie stap 3) krijg je een spaarpotje mee. De personen die je begeleidt tijdens je stage kunnen hierin een vrije bijdrage deponeren. Met deze bijdrage kan je mogelijk je eigen opleiding financieren of het totale project mee helpen sponseren. Na iedere sessie stuur je ons een kort verslag toe van je eigen ervaring en de ervaring van de persoon waarmee je gewerkt heeft.In deze stageperiode engageer je je om iedere dag tijd te maken om het sit’in ritueel ook voor jezelf toe te passen, zodat de dynamiek zich in je eigen onbewuste kan verdiepen.Je kan je tijdens deze stageperiode aansluiten bij een gesloten Google Community waarin je je ervaringen kan delen met andere facilitators in opleiding. Er is in deze periode tevens één webinar voorzien om al je vragen live te beantwoorden rond je stageerevaringen.Er is één trainingsdag in De Kluizerij om verder te oefenen met elkaar en gerichte feedback te krijgen.Tijdens je stage-ervaringen probeer je waar mogelijk deel te nemen aan een sit’in in je regio.Door dit proces als HOPE-facilitator te gaan activeer je de vernieuwde vibratie in jezelf. Je wordt lid van een grotere familie die dit project wereldwijd graag wil uitdragen. De ‘inner circle’ groep van een zestigtal mensen binnen het Timotheus Project ondersteunt jouw proces.

Live webinar Di da 16/6

TrainingsdagWanneer Zo da 28/6 2015 (10-17u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)

Code 2015THP-BAF-0628Prijs 150 euroInschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage (1 week voor de start) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).

Page 20: Timotheus Magazine 23

20

T i m o t h e u s - I N T U Ï T I E

Stap 5H O P E Certification

Wanneer je je klaar voelt, kun je op een aangekondigde datum gecertificeerd worden als HOPE-facilitator. Je komt samen met een persoon die graag het proces ondergaat naar een bijeenkomst waarin je samen met een andere persoon die je nog niet kent laat zien hoe je het hele proces begeleidt. Je krijgt hierrond feedback om verder te groeien en ontvangt, mits voldoende diepte niveau, je certificaat als HOPE-facilitator.Het kan zijn dat de supervisor aanvoelt dat je je stage en groeiperiode nog wat moet verlengen om voldoende niveau te halen.De certificering is één jaar geldig en wordt verlengd mits engagement om één keer per jaar deel te nemen aan een vormingsdag.

Wanneer Za da 29/8 2015 (10-13u).Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Code 2015THC-BAF-0829Prijs 50 euro Inschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage (1 week voor de start) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).

Belangrijke opmerking

Een deel van je financiële bijdrage gaat naar het sponseren van HOPE-projecten zoals het opstarten van het project in het buitenland, gevangenissen, bejaardenhuizen, ziekenhuizen.

V o o r d r a c h t The Art & Science of Healing with Love (Dr Laskow)As the mind rests and the heart opens, the truth of who we are—in the deepest sense—is finally revealed. The

search for love ends the moment we discover it to be ever present within.

This evening’s didactic and experiential presen-tation will blend ancient wisdom with recent scientific research on the efficacy of loving energy in facilitating healing on all levels. From his research with cancer cells and DNA Dr. Laskow developed a method of healing with the energy of the “Whole” called Holoenergetic® Healing.

Coming into wholeness through loving presence, beyond conditioning and concept, the enormous energy we use to maintain the illusion of separation from truth, from Oneness, from Source, is liberated. Then, using conscious choice as attention and intention, this energy can be cohered and directed to heal the physical body, one’s own and others, resolve emotional issues, and support spiritual awakening.

Dr. Laskow, a Stanford-trained Life Fellow of the American College of Obstetrics and Gynecology, served as faculty at UCSF and Chief of OB-GYN at the Community Hospital in Carmel, California. He has studied, researched, and taught about the healing power of love and self awakening for more then 35 years. He is a founding diplomate of the American Board of Integrative Holistic Medicine and a former member of the Institute of Heartmath’s Scientific Advisory Board. Founder of Holoenergetic® Healing, author of Healing With Love, Dr. Laskow gives seminars at universities, medical centers, and holistic institutes internationally and does personal consultations. Website: www.laskow.net Wanneer Do da 21/5 (20.00-22.30u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Spreker Dr. Laskow Prijs 15 euroInschrijven Niet nodig, ter plaatse te betalen.Opmerking Engels gesproken, geen vertaling voorzien.

Page 21: Timotheus Magazine 23

21

C o n c e r t Steven Vrancken in concert

Als aanloop naar zijn derde album toert Steven gedurende 2015 door zoveel mogelijk huiskamers en bescheiden zalen om zijn nieuwe creaties helemaal op punt te zetten. Jij kan hier bij zijn,nog voor de muziek op CD verschijnt. Verwacht intimistische improvisaties op piano, solo en metzang, aangevuld met de klanken van enkele akoestische instrumenten, zoals die van de Indische Shruti box en de Hawaïaanse Bamboe-sax. Naast verschillende nieuwe nummers, zal je ook enkele van zijn bekendere nummers horen in een nieuw jasje.

Na zijn eerste publieke piano concert in 2008 begon hij zich te focussen op de creatie van zijn eerste CD. Steven kon dankzij een loyale fanbase zijn tweede CD in 2012 succesvol crowdfunden. Hij performde al in België, Nederland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en was onlangs uitgenodigd op het Mérida Music Festival in Mexico. In het voorjaar 2015 toert hij met huisconcerten als voorbereiding voor een nieuwe CD. Intrigerend zijn vergelijkingen

met gevestigde muzikanten zoals Ludovicio Einaudi, Keith Jarret, Arvo Pärt, Wim Mertens en Nils Frahm... want hij heeft nooit een muzikale opleiding gehad zoals hen. Steven is autodidact, kan nog geen partituren lezen en raakte voor het eerst een piano aan op zijn 22ste.

Discografie: ‘Into resonance’ (2011), ‘Resonancia II’ (2013), ‘All is well ¬ Remix 1’ (2014).Luister alvast voor op Steven zijn website: www.stevenvrancken.com

Wanneer Wo av 13/5 (deuren: 19.30u, concert: 20.00-21.30u)Waar Prov. Antwerpen – Kring (Merksem)Code 2015TCSV-AMR-0513Prijs 16 euro in VVK (voor 5/5), 20 euro aan de kassaInschrijven Via www.timotheus.be en het overschrijven van de bijdrage (voor 5/5, nadien aan de kassa) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).

Page 22: Timotheus Magazine 23

22

T i m o t h e u s - I N T U Ï T I E

O p r o e p Middagmeditatie

De kantoormedewekers van Timotheus medi-teren elke middag om 12 uur. Zo beginnen we de namiddag terug helemaal opgeladen. Doe je met ons mee? Van op afstand verbinden we ons met elkaar en de omgeving!

W o r k s h o p De toekomst van de liefde

In deze tijd van veranderende relatievormen leren we contact maken met onze diepere, innerlijke verlangens. Beleving van liefde en intimiteit vraagt steeds meer om een spirituele benadering. In drie lessen zien we hoe een relatie zich ontvouwt volgens wetmatigheden die ons leiden naar een diepgaande transformatie.

Wanneer 3 di av 2/6, 9/6 en 16/6 (19.30-22.30u) Waar Prov. Antwerpen – Alfa-coaching (Mol)Begeleiding Lisette HofmansCode 2015TTL-AML-0602 Prijs 79 euroInschrijven Via www.timotheus.be EN het overschrijven van de bijdrage (1 week voor de start) op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).Meebrengen Pantoffels en schrijfgerief

Lichtcirkel

We verbinden ons met de mensen die ons nauw aan het hart liggen en die ondersteuning nodig hebben omwille van een moeilijke situatie die ze nu doormaken. We besteden speciaal aandacht aan overledenen en hun omgeving om hen rust, vrede en licht toe te wensen.

Wanneer Zo vm 22/3, 26/4, 31/5, 28/6 (10.00-12.00u)Waar Prov. Antwerpen – Kring (Merksem)Begeleiding Jeanne Smout en Lutgard DauwePrijs 7 euro per sessie.Inschrijven Niet nodig, ter plaatse te betalen.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Wo av 20/5 (19.30-21.00u)Waar Oost-Vlaanderen – Iza-men (Heuseden – Destelbergen)Begeleiding Anja GlabekePrijs 7 euro per sessie.Inschrijven Via [email protected] of 0485/38.61.81

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Page 23: Timotheus Magazine 23

23

E P E C A v z w

E P E C A v z w Psycho-energeticaIs een opleiding Psycho-energetica iets voor jou?Epeca in een nieuw kleedje

Volgend werkjaar in september starten we met een totaal vernieuwde opleiding Psycho-energetica in het kader van Epeca (European Coaching Association)

Zowel wat inhoud als wat vorm betreft, bieden we een krachtige geactualiseerde versie van de resultaten van 20 jaar onderzoekswerk. Zo zullen cursisten veel sneller doorheen de opleiding kunnen groeien als voorheen en toch hun eigen ritme kunnen bepalen via zogenaamde ‘credits’ die ze stap voor stap opbouwen.

Er wordt sterk rekening gehouden met het persoonlijk groeiproces van iedere deelnemer, zijn eigen aspiraties en biografie rond innerlijke groei. Tijdens een intakeweekend wordt in functie van de eigen doelstellingen en voorbije groeitraject, bepaald welke vrijstellingen mogelijk zijn bij de basismodules.

Psycho-energetica wil vooral ‘professionals’ opleiden om de aangeleerde ‘psycho-energetische en intuïtieve vaardigheden te integreren in de beroepspraktijk. We richten ons op professionelen uit de hulpverlening, de zorgsector, het onderwijs, de creatieve en commerciële wereld, en op leiding-gevenden. Onze cursisten ontwikkelen hun intuïtieve bewustzijn en vaardigheden, waarna ze die integreren in hun professionele praktijk.

We werken met opleidingscriteria en -doelen volgens de internationale criteria voor innovatie, kwaliteiten en integriteit. Onze afgestudeerden ontvangen gecertificeerde getuigschriften die beantwoorden aan de internationale en Europese standaards. Er is ook mogelijkheid in de opleiding om zich te specialiseren in ‘coaching’ en ‘leadership training’.

Gewone coachingsprocessen willen vanuit een huidige toestand bewegen naar een gewenste toestand. Bij Psycho-energetische Coaching is de gewenste toestand bij voorkeur verbonden met onszelf, met ons meest wezenlijke bestemming. Ze vertrekt vanuit een centrum, een aanwezigheid,

Page 24: Timotheus Magazine 23

24

E P E C A

een volheid, een verbondenheid die de persoon-lijkheid overstijgt. Dit zijn de sleutelkwaliteiten waarvan we merken dat ze een verschil maken in de begeleiding en coaching tot succesvolle, gelukkige en creatieve mensen.

Het nieuwe programma zal vanaf Pinkstermaandag 25/5 op de website www.epeca.eu te zien zijn.

DOE MEE-dag

Dit is het ideale moment om te komen mee proeven wat Psycho-energetica in jouw beroeps-leven kan betekenen. Je kan er cursisten ontmoe-ten en vragen stellen aan de lesgevers. Kans ook voor de ‘anciens’ om de draad weer op te pikken en te komen mee snuiven van de nieuwe richtingen die Epeca gaat.

Programma

c Presentatie van de achtergronden van waaruit we werken binnen Epeca – met nadruk op de grote paradigmaverschuivingen in relatie tot coaching, therapie, leadership en maatschappelijke ontwikkelingen.

c DOE MEE-oefening om te proeven wat de nieuwe benadering voor jezelf kan betekenen.

c Opsplitsing in verschillende workshops waarin demo’s gegeven worden, vragen kunnen gesteld worden aan lesgevers en afgestudeerde cursisten.

c Thema’s die aan bod komen: Psycho-energetica en onderwijs, Psycho-energetica en gezondheid, psycho-energetica en coaching, leadership, Psycho-energetica en omgeving (psycho-ecologie), stervensbegeleiding.

Meer info: www.epeca.eu Het volledige programma vind je terug op www.epeca.eu.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Wanneer Ma da 25/5 (13.30-17u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Code 2015EDM-BAF-0525Prijs 15 euroInschrijven Via www.epeca.eu en het overschrijven van de bijdrage op BE88 0015 6764 0541 GEBABEBB van Epeca vzw (vermeld de code en je naam).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Publieke presentaties eindwerken Master Practitioner, Coach, Master Leadership.

De cursisten die afstuderen brengen een thema waarin psycho-energetica intens verweven is met hun werkveld. De volledige lijst van de presentaties vind je binnenkort op de website: www.epeca.eu. Een aanrader voor al wie meer wil vernemen over de concrete toepassingen van psycho-energetica in het beroepsleven. Er is tussendoor tijdens de koffiepauzes zeker ook kans om met cursisten en lesgevers te praten over de opleiding en vragen te stellen.

Wanneer Zo da 14/6 (9.30-17u)Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Prijs Gratis, inschrijven niet nodigOpmerking Broodjes en drank te verkrijgen.

Page 25: Timotheus Magazine 23

25

M A G M A

Seizoenrituelen

Bewuster omgaan met de natuurlijke flow van het leven geeft een helend effect op je eigen innerlijke flow. De wisseling van de seizoenen met elk zijn belang en betekenis in het grotere geheel vormen daar een wezenlijk onderdeel van. We willen daarom binnen het Timotheus Project vier keer per jaar ruimte maken om stil te staan en ons bewust te verbinden met de grote bewegingen van de seizoenen op onze planeet. Zo heeft ieder seizoen in de grote tradities zijn heel specifiek ritueel.

R i t u e e l Lenteritueel

Lente is verrijzen, herbronnen en het nieuwelicht verwelkomen. Tijdens een stille tocht bij het ontwaken van de dag verwelkomen we het nieuwe licht. We bezoeken de Kluiskapel waar een bijzonder krachtige energie hangt. Daarna is er een meditatie en een ritueel aan een bron.Na het ritueel is er mogelijkheid om ontbijt te nemen. Hiervoor dien je in te schrijven. Wil je

de nacht ervoor blijven slapen, neem dan contact op met De Kluizerij ([email protected]).

Wanneer Za da 21/3 (6-8u).Waar Prov. Vl.-Brabant – De Kluizerij (Affligem)Prijs Gratis

Ontbijt in De Kluizerij

Prijs 10 euroCode 2015TLR-BAF-0321 Inschrijven Via www.timotheus.be en het overschrijven van de bijdrage op BE78 2200 3117 1186 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

R i t u e e l Zomerzonnewende

Zoals in vele tradities vieren we het begin van de zomer met het aansteken van een groot vuur, het Sint-Jansvuur genaamd. Na een meditatie, zingen

Page 26: Timotheus Magazine 23

26

M A G M A

M A G M A v z w Mannenforum

Mannen ervaren, delen, exploreren, dansen, zweten: MANNENBEWUSTZIJN

R i t u e e l Mannenzweethut

Mannen verbinden zich zwetend en vurig met de aarde en de kosmos. Een zweethutceremonie is een manier om opnieuw geboren te worden, laat je afscheid nemen van het oude en helpt jou je te richten naar het nieuwe, brengt je enerzijds dieper in de materie en de aarde en verbindt je anderzijdsbeter met je eigen intuïtieve weten en de kosmos. Een zweethut is een sterk reinigend en zuiverend ritueel en een essentieel integrerende activiteit.We verzamelen eerst in het ‘Vlaams Café’ voor een introductie en deelronde. Daarna bouwen we de zweethut op en steken we het vuur aan om. Daarna volgen er enkele rondes in de zweethut.Om de continuïteit van het ritueel te verzorgen gaat er bij te weinig inschrijvingen toch een vuurritueel door aan de zweethut. Verdere info volgt bij de inschrijving.

en dansen we rond het vuur, en springen we over het vuur de zomer in.

Wanneer Zaterdag 20/7 (17.30-19u) Waar Prov. Vl.-Brabant – De KluizerijBegeleiding De kerngroepPrijs GratisInschrijven Niet nodig.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

F e e s t Zomerfeest

Na het zomerritueel feesten we verder. Er is eerst een barbecue. We delen onze meegebrachte hapjes en maken er een groot open buffet van: slaatjes, fruit, gebak, koude groenten, sausen, brood enz. zijn welkom. Er is ter plaatse vlees, vis en drank te verkrijgen aan democratische prijzen. Daarna dansen, spelen en zingen we op zomerse ritmes. Wie muziekinstrumenten heeft, kan ze meebrengen (drum, djembé, gitaar, fluit, enz.).

Wanneer Zaterdag 20/7 2015 (19-23.00u) Waar Prov. Vl.-Brabant – De KluizerijBegeleiding De kerngroepPrijs GratisInschrijven Niet nodig.Meebrengen Hapjes voor bij de barbecue (vlees, vis en drank ter plaatse verkrijgbaar), pantoffels en muziekinstrumenten.Doelgroep Iedereen welkom, ook kinderen

Meer activiteiten en info op www.magmanet.be

Page 27: Timotheus Magazine 23

27

m a g m a

Lentehut We verzamelen aan de inkom om 11u00 (met wat thee) om dan naar het Vlaams café te vertrekken voor een introductie, deelronde en omkleding. Wanneer Za da 21/3 (11-23u).Code 2015MMZW-BAF-0321:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Zomerhut We verzamelen aan de inkom om 14u00 (met wat thee) om dan naar het Vlaams café te vertrekken voor een introductie, deelronde en omkleding. We starten met de opbouw van de zweethut effectief om 14u30. Wanneer Za da 27/6 (14-23u).Code 2015MMZW-BAF-0627:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Waar Prov. Vl.-Brabant – De KluizerijBegeleiding Jos Pauwels en Patrick VoetPrijs 50 euro (inclusief soep met brood na de zweethut)Inschrijven Via www.magmanet.be en het overschrijven van de bijdrage op rekening BE 66 0015 3167 3143 GEBABEBB van Timotheus-Intuïtie vzw (vermeld de code en je naam).Meebrengen Twee handdoeken, badjas, eventueel extra kleding en slippers.Praktisch We eten in principe niets tot dat het ritueel voorbij is.Doelgroep Voor alle mannen toegankelijk, geen ervaring vereist.

D a n s Mannen dansen

We nemen voeling met ons lichaam en van daaruit bewegen we stevig, krachtig, rustig of aarzelend, altijd met respect voor onszelf in de ruimte en met de andere mannen rondom ons. Bedoeling is om na een meditatie, vanuit een grondende beweging, meer bewust te worden van ons lichaam, de beweeglijkheid ervan te ervaren en de fysieke sensaties die we voelen te proeven. Misschien heb je zin om de ganse avond op één plek te dansen, misschien wil je stevig rondstappen, een vechtdans uitvoeren, snel of traag, met of zonder contact: het kan allemaal.

Wanneer Di av 10/3, 7/4, 5/5 (20-21.45u)Waar Prov. Antwerpen – CC BerchemBegeleiding Patrick VoetPrijs 6 euro per avond.Inschrijven Niet nodig, ter plaatse te betalen.Praktisch Losse kledij, eventueel drankflesje meebrengen.Doelgroep T oegankelijk voor alle mannen, ervaring niet vereist, wel ‘graag’ bewegen.Meer info 0485 28 63 70 (Patrick)

Page 28: Timotheus Magazine 23

28

W e b i n a r s Supramentaal bewustzijn ervarings momenten

Eens per maand organiseren we een gratis webinar waarin we met een grote groep van mensen samen mediteren vanuit het supramen-taal bewustzijn. We lichten ook de inhoud van de geprogrammeerde workshops en cursussen voor de volgende periode toe en we staan stil bij de actualiteit in de wereld. Je krijgt de moge-lijkheid om vragen te stellen.

Voor de volgende data kijk je best even op www.timotheus.be.

28

Wedstrijd TN 22 ‘Kracht van emoties’

De gelukkigen die een exemplaar van het nieuwe boek ‘Kracht van emoties’ wonnen zijn:

c Ingrid Motmansc Clair Gabrielc Griet De Keyser

Het boek kun je ook bekomen in de Kring in Merksem of in de Kluizerij in Affligem. Of je kunt hem bestellen via onze webshop.

Prijs: 25 euro

Gefelicteerd !

Page 29: Timotheus Magazine 23

Inschrijven en voorwaardenc Je neemt zelf het initiatief om in te schrijven via de website EN een overschrijving van het inschrijvingsbedrag op het gevraagde rekeningnummer (met vermelding van je naam en de cursuscode). Jouw inschrijving is pas definitief als dit bedrag geregistreerd werd op het Secretariaat van het Timotheus Project. Je ontvangt dan een inschrijvings- en betalingsbevestiging. Wij behouden het recht deelnemers te weigeren als dit niet in orde is.

c Schrijf minstens 1 week voor de start van de activiteit in. Daarna kunnen we niet garanderen dat we jouw inschrijving tijdig verwerkt hebben. Het zou ook jammer zijn als de cursus niet doorgaat bij gebrek aan tijdige inschrijvingen en achteraf toch voldoende mensen aanmelden.

c De organiserende vzw (Timotheus-Intuïtie of Epeca) behoudt het recht om een cursus of activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gebracht en het door jouw overgemaakte bedrag storten wij je terug.

c Aan wie zijn inschrijving annuleert, wordt automatisch 20% van het totale cursusbedrag als administratiekosten aangerekend, de rest wordt terugbetaald. Als je een week of later voor de start van de activiteit annuleert, betalen wij niet terug.

29

LOCATIES Timotheus ProjectBRUSSELS Hoofdstedelijk GewestAteliers (Willebrord Van Perckstraat 6, Evere):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provincie ANTWERPENAlfa-coaching (Oude Bleken 25, Mol)CC Berchem (Drie Koningenstraat 126, Berchem)Kring (Jaak De Boeckstraat 73, Merksem)Transforma (Rietlei 105 – ingang Lisstraat, Duffel)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provincie LIMBURGSiloam (Holsteenweg 17, Zonhoven)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provincie OOST-VLAANDERENIza-men (Blauwesteenstraat 63, Heusden - Destelbergen)The Lov’d (Aaigemstraat 10, Gent) School van Ayurveda (Molenaarsstraat 111-45, Gent)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provincie VLAAMS-BRABANTCentrum De Curve (De Becker Remyplein 27, Kessel-Lo)De Kluizerij (Aalsterse dreef / Affligemdreef 1, Affligem)La Charlotte (Breemstraat 36/38, Herne)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Provincie WEST-VLAANDEREN’t Kasteel (Heulsekasteelstraat 1, Heule)Ter Loo (Torhoutsesteenweg 56, Zedelgem)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Page 30: Timotheus Magazine 23

Dit is een uitgave van Timotheus-Intuïtie vzw voor het Timotheus Project.Volgend nummer juni 2015

Hoe blijf je op de hoogte?

Timotheus Project verstuurt dit tijdschrift naar alle cursisten van Intuïtieve Ontwikkeling, Psycho-Energetica, Ster, naar alle Magma-leden en op simpele aanvraag. Verder ligt het gratis ter beschikking in winkels, bibliotheken, culturele centra, bij therapeuten, enzovoort. De actuele informatie vind je steeds op onze websites. Wens je via e-mail op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Een twee-maandelijkse elektronische nieuwsbrief met een leuze of tip van de maand komt dan jouw richting uit. Geef je e-mailadres of adres met naam door aan [email protected].

Zin om ons te helpen of uit te nodigen?

Draag je Timotheus Project een warm hart toe en wil je ons ondersteunen:

c Met de verspreiding van dit tijdschrift? Bekom extra exemplaren op het secretariaat.c Door mailadressen, namen en adressen van vrienden die Timotheus nog niet kennen door te geven, zodat zij onze nieuwsbrief of tijdschrift ontvangen. Natuurlijk op voorwaarde dat ze toestemming gaven.c Met ons uit te nodigen in jouw regio, stad of dorp voor een minicursus intuïtieve ontwikkeling. Je zorgt dat je een groep van minimum tien mensen bijeenbrengt en een zaaltje en dan komt een lesgever graag naar je toe.

Laat het ons weten op: [email protected]

Erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Printed on 100% gerecycleerd & FSC label.

Algemeen secretariaatJaak De Boeckstraat 732170 MerksemTel 03 644 06 60

Redactie Tom Torremans, Jan Meysmans, Philippe Vandevorst, Geert Delanoeije, Jos Pauwels en Dr. Jan Raes

Vorm Andy Huysmans

Verntwoordelijke uitgeverPhilippe VandevorstJaak De Boeckstraat 73 b32170 Merksem

30

Page 31: Timotheus Magazine 23

31

Initiatieven die vanuit Timotheus Project gegroeid zijn:

Timotheus-Intuïtie vzw is de oudste en meest gekende organisatie die vooral als erkende en gesubsidieerde gespecialiseerde vormingsinstel-ling bezig is met het thema: intuïtieve ontwikkeling. Deze vzw is sedert 2003 erkend door de vlaamse overheid als gespecialiseerde vormingsinstelling.Meer info www.timotheus.be

EPECA vzw (European Psycho-energetic Coaching Association) is een europese beroepsvereniging en het jongste opleidingsinitiatief van het Timotheus Project. Epeca organiseert gecertifi-ceerde opleidingen rond practitioner, master practitioner, coaching en leadership. Ze organiseert tevens de kaderopleidingen intuïtieve ontwikkeling in opdracht van vzw Timotheus-Intuïtie. Meer info www.epeca.eu

Magma vzw – Vereniging/beweging van het Timotheus Project. Centrale vraag is hoe we de nieuwe inzichten van het onderzoeks- en vormings-werk in vzw Timotheus-Intuïtie en EPECA kunnen integreren in onze hedendaagse samenleving.Meer info op www.magmanet.be

Creator vzw – Vorming, onthaasting en vitaliteit in de Kluizerij te Affligem – Onthaal en verblijfsmoge-lijkheden voor groepen en individuen.Meer info www.creator.be

Ster – Vorming en onderzoek rond Stervens-begeleiding over de dood heen en rond een nieuwe benadering van Rouwen.Meer info www.stervzw.be

Vrouwenmantel – Helende lichaamszorgMeer info www.vrouwenmantel.org

Tobawereld – Ontwikkeling/verkoop producten voor natuurgeneeskunde en verzorgingMeer info www.tobawereld.be

Page 32: Timotheus Magazine 23

www.timotheus.be

“Ook met de stenen die jouw de weg versperren,kun je iets moois bouwen.” Johann Wolfgang von Goethe

Voor nog meer geactualiseerde info over onze activiteiten: