Thuiscompagnie vergezelt, verbindt, versterkt

Click here to load reader

 • date post

  01-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Koen Vansevenant (Bind-Kracht) schetste bondig het kader van waaruit Thuiscompagnie werkt. Hij belichtte wat armoede met mensen doet en waarom gezinszorg troeven heeft om de nodige verbindingen terug te leggen. Hij verduidelijkte wanneer en waarom de verzorgende versterkend kan werken. De kracht van het vergezellen is de grootste troef. Dit is slechts mogelijk als verzorgenden goed worden ondersteund.

Transcript of Thuiscompagnie vergezelt, verbindt, versterkt

 • THUISCOMPAGNIE VERGEZELT, VERBINDT, VERSTERKT

  Koen VansevenantTrainer Bind-Kracht

 • INLEIDING

  Verwondering over de kracht en verbinding die door dit project is gemaakt

  Het is een voorbeeld van onverwachte synergien, verschillende werelden die zijn samengebracht, een voorbeeld van empowerment

  Spilfiguren en voortrekkers uit diverse hoeken hebben het verschil gemaakt: provincie Limburg, Thuiszorgdiensten, thuisverzorgenden, regio-coaches, Instituut voor gezinswetenschappen en Bind-Kracht. Een vorm van verbindend werken

 • ARMOEDE- EN UITSLUITINGSPIRAAL

  Uitsluiting en minder kansen

  Minder kapitaalvorm

  en

  Schaamte en

  onzekerheid

  Terugtrekken en isolement

  Verlies van greep en structuur

  Opvoeding en aansluitingspro

  blemen

  Oordeel en gemis aan erkenning

  Verbindingsproblematiek

 • BELEVING EN GEDRAG

  Onmacht

  kwaadheid

  strijd

  Oordeel en afwijzing

  Onzekerheid

  Stilvallen

  Achterdocht

  Medelijden of aandacht opwekken

  Slachtofferrol

  Moeizame tot gestoorde

  communicatie

 • LEEFWERELDBOTSING HULPVERLENING - GEZIN

  WILLEN VASTHOUDEN WAT ER IS WILLEN VERANDEREN

  Weerstand Hanteren van

  overlevinsstrategien Eigen taal-doe en toontaal Angst voor oordeel Afsluiten Ervaren van

  ongelijkwaardigheid Gevoelens van

  afhankelijkheid

  Aanbod-gericht Miskenning van

  overlevingstrat. Grote woorden Geen authentieke erkenning oordeel Hanteren van macht Druk om hulp te aanvaarden

 • BIJZONDERE TROEVEN THUISZORG

  Werken vanuit een concrete vraag of duidelijke doorverwijzing en grondige afstemming

  Een concreet en tastbaar aanbod die verbonden is met het dagdagelijkse

  Het appeleren op samen doen in functie van een concreet resultaat

  Het gezin bepaalt zelf mee het tempo en de aanpakkeuze Een brede aanpak met ruimte voor doen, praten over doen

  en verbreed praten Ruimte voor emoties, dagelijkse verhalen Meer tijd als troef tot verbinding

 • VERBINDEND WERKEN

  Verbinding tussen de centrale gast(meestal moeder) en de verzorgende door het Beiden Vrouw zijn Samen aanpakken op het domein van de gast-vrouw en

  komen tot iets Werken aan een gedeelde taal Een veelheid aan verhalen, zorgen laten binnen komen Wederkerigheid en gelijkwaardigheid bevorderen Deelgenoot worden van een levensverhaal

 • VERBINDEND WERKEN TUSSEN VERZORGENDE EN GEZIN

  De kinderen komen op een verscheiden manier in het vizier of in contact.

  Er ontstaat een palet aan interacties op maat van de gezinsdynamiek. De verzorgende voegt zich in en zoekt hoe ze van betekenis kan zijn

  De verzorgende werkt mogelijk als een brugfiguur tussen de ouders en kinderen

  Waar passend en haalbaar wordt de man of partner mee betrokken in de dynamiek die de verzorgende teweegbrengt

 • VERBINDEN WERKEN TUSSEN GEZIN EN DE OMWERELD

  De verzorgende maakt verbinding met de buurt, school, omgevingsactoren, andere hulpverleners.

  LCO kan hierbij een ondersteunend en cordinerend kader zijn

  De verzorgende is de persoon dicht bij het gezin die de brug maakt naar de sectorverantwoordelijke

  In de gesprekken, het samen aanpakken en actief zich profileren in het gezin brengt de verzorgende, vooral bij gesoleerde gezinnen, de buitenwereld binnen

 • VERSTERKEND WERKEN

  Continuteit van thuiszorg op een vergezellende en verbindende manier brengt een gelaagde verandering met zich mee In de relatie met de verzorgende De huishoudelijke dynamiek De zorg en ontplooiing van de kinderen In de vaardigheden van het gezin In de structuur en het greep hebben In de contacten met de buitenwereld In de communciatie- en relatiedynamiek

 • VERSTERKEND WERKEN

  Versterkend werken betekent deze verandering zien, bespreekbaar maken en werken aan een zekere duurzaamheid van de veranderingsdynamiek

  Versterkend werken is ook duurzame verandering realiseren in de kapitaalvormen van het gezin: netwerk, inkomen, budget, arbeid, opvoeding, passende hulpverlening

  Versterkend werken is vasthouden en loslaten op een manier waarbij de autonomie van het gezin terug toeneemt

 • VERGEZELLEND WERKEN

  De relationele dynamiek tussen de verzorgende, de coach en het gezin is de motor van het groei- en veranderingsproces

  Het samenspel, het samen-doen, vertrouwen winnen,zichzelf binnenbrengen, gedeelde taal krijgen, wederkerigheid en openheid bevorderen, kwetsbaarheden een plaats geven en een krachtige verbinding maken brengt een vorm van herstel en vernieuwing met zich mee

 • VERGEZELLENDE ONDERSTEUNING EN FEEDBACK

  Een verzorgende intensief inzetten bij kwetsbare gezinnen is een enorme uitdaging die niet zonder risicos is.

 • RESULTAAT

  De thuiscompagnie is drager van vele verhalen Het onderzoek van Kristien Nijs geeft ons meer

  zicht op het resultaat van de acties van de Thuiscompagnie