Thomas Rap VJ10_def

download Thomas Rap VJ10_def

of 17

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

THOMAS RAP VOORJAAR 2010 1 RICK 19 TOM & JAN 23 Gedichten van een innemend podiumtalent Een beklemmend, wrang-komisch fictiedebuut Twee voetbalklassiekers voor het wk Het gesprek van de dag van alle vrouwen rond de dertig Pubers verklaard door een dierenarts Misdaad en strafrecht uit de praktijk van een bekend pleiter 2 3

Transcript of Thomas Rap VJ10_def

 • 1THOMAS RAP VOORJAAR 2010

 • 2 3

  ASTRID 7

  MICKELLE 15

  DAVID 17

  RICK 19

  TOM & JAN 23

  MARJOLIJN 29

  Het gesprek van de dag van alle vrouwen rond de dertig

  Misdaad en strafrecht uit de praktijk van een bekend pleiter

  Pubers verklaard door een dierenarts

  Een beklemmend, wrang-komisch fictiedebuut

  Twee voetbalklassiekers voor het wk

  Gedichten van een innemend podiumtalent

 • 4 5

  Steeds meer mannen zonder kinderen laten zich steriliseren. onderzoek Academisch Medisch Centrum Amsterdam

  Mannen willen seks, geen kinderen. filosoof Bas Haring

  De Nederlandse man heeft van alle Europese mannen de meeste weerstand om te gaan samenwonen en een gezin te stichten. Species, een onderzoek onder 12.000 mannenuit 15 Europese landen, uitgevoerd voor Discovery Channel

  Veel mannen denken dat kinderen hen zullen beperken in hun vrijheid. hoogleraar demografie, Jan Latten

  Vier op de tien vrouwen tussen de 26-45 jaar verwachten on-vrijwillig kinderloos te blijven. Centraal Bureau voor de Statistiek

  De postmoderne man wil net als zijn voorva-deren een vrouw die hem verzorgt, steunt en hem emotioneel in de watten legt. psycholoog Henk Noort

  Astrid, mijn bindingsangst is zo groot dat ik niet eens op je achterflap durf. Jeroen Pauw

  Slappe zakken! is voor alle vrouwen die alleen zijn of wel eens alleen willen zijn. Manon Uphoff (die trouwens zelf voor de methode is van sla ze desnoods teder met een knuppel en sleep ze je hol binnen)

  Astrid Theunissen bewijst dat alle evolutie-biologische theorietjes over de sekseverhou-dingen de prullenbak in kunnen. Heleen Mees

 • 6 7Mei 2010 | Paperback, ca. 272 pag. | 13,6 x 21,5 cm | Ca. N 16,90 | nur 301 isbn 978 90 6005 854 1 | Omslagontwerp Marlies Visser | Foto Vincent Boon

  Journaliste Astrid Theunissen weet het zeker: de hedendaagse man wil wel seks, maar geen kinderen. Hij blijft het liefst zo lang mogelijk in alle rust spelen, met zijn gadgets en zijn vrien-den. Maar vader worden? Hij kijkt wel uit om zijn vrije leven in de waagschaal te stellen voor een aandachtstrekkertje. Ondertussen tikt hr biologische klok onverstoorbaar door.Astrid laat het er niet bij zitten en gaat op zoek naar een vader voor haar onverwekte kind. En naar mogelijkheden om het alleen te doen want hoe erg is dat nou eigenlijk, een kind van de spermabank?

  Slappe zakken is een persoonlijk, met humor en zelfspot geschreven verhaal dat kan worden ge-lezen als pamflet tegen mannen die hun verant-woordelijkheid niet nemen.

  Astrid Theunissen (1968) is journaliste en inmid-dels ook een trotse alleenstaande moeder. Zij schreef voor HP/De Tijd onder andere het artikel Journaliste zoekt vader voor haar kind (dat toen al veel rumoer veroorzaakte) en had in 2006 het eerste en enige interview met Alicia de Bielefeld, dochter van prins Bernhard.

  ASTRID THEUNISSEN

  SLAPPE ZAKKEN!

  HET gESPREK VAN DE DAg VAN ALLE VROUwEN ROND DE DERTIg

  9 7 8 9 0 6 0 0 5 8 5 4 1

  interviews

  ADvertenties

  POsterCAMPAGne

  lezersACties

  OPtreDens

 • 8 9

  WAAroM STEllEN MANNEN AlS VANzElfSprEkEND EEN hoop EiSEN AAN VrouWEN, MAAr bESTEMpElEN zij

  VrouWEN DiE EiSEN STEllEN AlS VEElEiSEND?

  AlS burgErlijkhEiD bETEkENT DAT jE zElf NiET VErAN-DErT EN VErNiEuWiNg buiTEN DE DEur houDT, iS hET DAN NiET burgErlijk oM op jE VEErTigSTE Nog NET zo TE

  lEVEN AlS op jE TWiNTigSTE?

  bESchErMiNg biEDEN MANNEN AllANg NiET MEEr, VADErEN WillEN zE NiET EN gElD VErDiENEN DoEN

  VrouWEN ook zElf. WAT VoEgT EEN MAN Nog ToE AAN hET lEVEN VAN EEN EcoNoMiSch zElfSTANDigE VrouW?

  WAAroM kAN EEN rockSTEr gEEN huiSVADEr zijN? ANouk hEEfT Toch ook kiNDErEN?

  Wij DErTigErS zijN AAN hET WErk EN bAAS iN EigEN buik. AllEEN koMT Er NiETS uiT DiE buik,

  DAT iS oNS problEEM.

  Uit Slappe zakken!:

  Voor ik het wist, had ik een relatie met De Jong. En dat was leuk en intens, maar niet bepaald handig. Dat we dezelfde baas hadden maakte niet uit we werden slechts eenmaal door de hoofdredacteur bij elkaar op schoot betrapt. Het was onhandig omdat deze De Jong het helemaal niet raar vond dat mijn ex zich liet steriliseren. Hij had ook een kinderloze vriend van veertig die dat had gedaan, en hij had nog een andere vriend die het overwoog. Zelf was hij te gehecht aan zijn mannelijkheid, maar die ingreep zou hem in principe rust geven. De gedachte aan kinderen joeg hem namelijk angst aan. Met kinderen kon het 24 uur per dag fout gaan. Ze konden verdrinken en verongelukken, aan de drank en drugs geraken, fysiek en geestelijk ziek worden. Kinderen grootbrengen kostte veel tijd en hij was een workaholic. Kinderen kosten ook veel geld en de schrijvende journalistiek betaalde slecht. Kinderen eisten aandacht en hij was een monomaan type. Enfin, hij had tig argumenten om zijn zaadleider te laten dichtbranden om niet meer over kinderen te hoeven dubben. Maar, zo besloot hij de gesprekken over dit onderwerp steevast, jou gun ik een kind. De Jong was verliefd op mij, en nooit eerder verliefd geweest, zo zei hij. Voor mij was hij bereid overstag te gaan. Overstag, dat woord gebruikte hij graag want een toekomstige bevruchting zag hij als een grote geste aan mij. Er zat wel een maartje aan dat woord, of een staartje aan de zin voor jou ben ik bereid om overstag te gaan. Hij wilde namelijk alleen overstag als ik voor het kind zou zorgen, want dat was volgens hem gelijk overste-ken. De Jong beschouwde het als logica dat degene die het liefst een baby wilde, ook het meest voor die baby zou zorgen. Dus als er een baby kwam ging hij geen dag minder werken. Hij wilde de man zijn die op zondag het vlees sneed.

 • 10 11

  Foto Hollandse H

  oogte

  EN WAT DoET ADVocA AT pETEr plASMAN?

 • 12 13

  MEER DAN 11.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

  Foto Moon Jansen

  Foto Ren K

  oster

  Elk jAAr hANDElEN DE rEchTErS circA 400.000 STrAfzAkEN Af

 • 14 15

  PLASMANDE PRAKTIJK VAN

  MICKELLE HAEST

  In mei 2000 werd Rudi Bakker, directeur van se Fireworks in Enschede, aangehouden, vanaf dat moment was ik zijn advocaat. [] Maandenlang draaide mijn leven om de vuurwerkramp; elke dag op en neer naar Enschede. Bakker verbleef daar in het poli-tiebureau. Hij wilde niet naar het huis van bewaring, en voor de po-litie was het makkelijker, vanwe-ge de vele verhoren. Elke avond at hij bij de wachtcommandant. Op een gegeven moment was hij zo ingeburgerd, dat hij soms zelf de telefoon opnam als ik naar het politiebureau belde. April 2010 | Paperback, 144 paginas | 12,5 x 20 cm | Ca. N 12,90 | nur 301isbn 978 90 6005 866 4 | Omslagontwerp Studio Jan de Boer | Foto Moon Jansen

  een miljoenenfraudeur, een vrouw die haar man vergiftigt, een politieagent die aan zweepjesseks doet, een piloot die zijn han-den niet kan thuishouden, weekendgebruikers van coke of Mohammed B., het kantoor van Peter Plasman verdedigt ze. Journaliste Mickelle Haest sprak de topadvocaat voor haar wekelijkse column in Het Parool. De door haar opgetekende verhalen uit de praktijk van Plasman die zijn clinten steevast op de motor bezoekt leveren een uitzonderlijke in-kijk op de wereld van recht en onrecht.Naast bijzondere zaken uit de praktijk geeft de

  strafrechtadvocaat, een van de beste van Neder-land, in De praktijk van Plasman ook tips over wat te doen wanneer je zelf wordt opgepakt!

  Mickelle Haest (1972) is freelance journalist en schrijft onder andere voor NRC Handelsblad en Het Parool. In 2009 schreef zij het succesvolle 112, daar red je levens mee, waarvan er inmiddels ruim 11.000 verkocht zijn. Daarin legde zij volgens hetzelfde proced de verhalen vast van een cen-tralist van de ambulancedienst. Eerder verscheen Droomhuis voor een weekend (2005).

  MICKELLE HAESTDE PRAKTIJK VAN PLASMAN

  VERHALEN UIT HET ADVOCATENKANTOOR

  lezersACtie Met

  ADvertenties

  interviews

  Het PArOOl

  9 7 8 9 0 6 0 0 5 8 6 6 4

 • 16 17

  WAAroM zijN pubErS SoMS zo SliM EN SoMS hElEMAAl NiET?

  WAT iS hET DoEl VAN Al DiE groTE EN klEiNE pijNEN, VAN Al DiE hobbElS EN bobbElS?

  WorDEN pubErS EchT Door huN horMoNEN gElEiD?

  EN hoE ziT hET Nou MET Alcohol, rokEN EN DrugS?

  VANWAAr Toch DiE hANg NAAr SlAAp, SEkS EN kNAllENDE MuziEk?

  WAT iS hET VErSchil TuSSEN pubErjoNgENS EN pubErMEiSjES?

  WAAr koMEN pubErS EigENlijk VANDAAN?

  EEN DiErENArTS hEEfT DE ANTWoorDEN. April 2010 | Paperback, ca. 368 pag. | 13,6 x 21,5 cm | Ca. N 19,90 | nur 320 isbn 978 90 6005 933 3 | Omslagontwerp Studio Jan de Boer | Foto Michelle Bainbridge

  De typische gedragingen van mensen tussen de twaalf en de twintig, iedereen kent ze. Maar begrijpen we ze ook? Een dierenarts, verbonden aan de universiteit van Cambridge, bestudeert pubers vanuit zijn vakgebied en komt met verrassende vergelijkingen en verklaringen. Waarom doen tot dan toe leuke en lieve kinde-ren ineens zo onaangenaam? Waarom krijgen ze zweetvoeten en zijn ze s morgens niet uit hun bed te branden? Verliefdheid, onzekerheid, desinteresse, er zijn allemaal biologische en psychologische verklaringen voor. En wat blijkt? De puber is geen plaag, maar een hoogtepunt van natuurlijk vernuft.In Pubers legt Bainbridge met veel gevoel voor humor verbanden tussen de jonge mens die in

  een lichamelijke, emotionele en mentale acht-baan zit en de dierenwereld. Ben je er zelf een of woon je met een exemplaar in huis? Lees dan dit boek, en je raakt ervan overtuigd dat de puber het wonderbaarlijkste schepsel op aarde is!

  David Bainbridge was zelf puber in de jaren tachtig en is tegenwoordig als dierenchirurg en bioloog verbonden aan de Universiteit van Cambridge. Hij heeft eerder populair weten-schappelijke boeken geschreven over zwanger-schap, seksualite