Theorie h2 marketing kopie

download Theorie h2 marketing  kopie

of 15

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  833
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Theorie h2 marketing kopie

 • 1. Hoofdstuk 2 Marketing Wat was nou eigenlijk marketing?Marketing activiteiten gericht op hettegemoetkomen aan de wensen van (potentile)afnemers, onder voorwaarde dat aan de doelstellingvan de organisatie wordt voldaan. Elke onderneming kent organisatiedoelstellingen afgeleid Marketingdoelstellingen

2. Hoofdstuk 2 Marketing Marketingdoelstellingen kunnen zijn: Verhoging afzet, omzet Verbetering Marktaandeel Verbeteren van imago 3. Hoofdstuk 2 Marketing Elk bedrijf heeft bij het ontwikkeling van marketingdoelstellingen te maken met: OMGEVINGSFACTOREN (wel en niet benvloedbaar) Omgevingsfactoren zijn: Demografisch factoren : Hierbij gaat het om dekenmerken van de bevolking (spreiding, omvang,samenstelling,) de koopkracht en het aantalhuishoudens. Een huidige demografische trend isbijvoorbeeld de vergrijzing. 4. Hoofdstuk 2 Marketing 5. Hoofdstuk 2 Marketing Omgevingsfactoren zijn: Technologische factoren : Hierbij gaat het om destand van de techniek, zoals de producttechnologie, deinfrastructuur en innovaties. Wetgeving: Hierbij gaat het om de wetten en regelsdoor de politiek ontwikkelt waaraan bedrijven zichmoeten houden. Belangrijke wetten zijn: Wet productaansprakelijkheid - aansprakelijkheidvoor schade die het product veroorzaakt Wet economische mededinging - het voorkomenvan machtsmisbruik (prijsafspraken) Wet misleidende reclame aansprakelijkheid voorschade als gevolg van misleidende reclame 6. Hoofdstuk 2 Marketing Omgevingsfactoren zijn: Gedrag van afnemers : Vragen hierbij zijn: In welke markt ben je als bedrijf actief ? Welke prijs hanteer je? Welk type product verkoop je? Substitutie- ofcomplementaire goederen Behoefte van de consument fysiek en psychisch Voorbeeld fysiek eten, drinken, kleding psychisch ergens willen bij horen,waardering en acceptatie Gedrag van concurrenten: Wordt bepaald door de marktvorm monopolie,oligopolie Veranderingen in afzetkanalen voorbeeld kopenvia het internet in plaats van een winkel 7. Hoofdstuk 2 Marketing Omgevingsfactoren zijn: Cultuur : Het geheel van kennis, overtuigingen, kunst,wetten, normen, waarden, gewoonten en gedragingen 8. Hoofdstuk 2 Marketingstrategien Marketingbeleid is gericht om organisatiedoelstellingente realiseren. (voorbeeld door een verbetering vanklanttevredenheid zal waarschijnlijk de omzet stijgen) De marketingdoelstellingen wordt gerealiseerd doorde marketinginstrumenten. De marketinginstrumenten zijn: (de 5 Ps) Prijs Plaats Promotie Product EN Personeel (deze vergeet het boekje) Deze 5 Ps bij elkaar noemen we de marketingmix 9. Hoofdstuk 2 Marketingstrategien 10. Hoofdstuk 2 Marketingstrategien Om een goed marketingbeleid op te zetten, moet je de(afzet) markt verdelen in segmenten. Dit noemen we marktsegmentatie. Je kunt de markt segmenteren op basis van: Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht) Sociaaleconomische kenmerken (inkomen, vermogen,beroep) Marktsegmentatie heeft dus gevolgen voor hetmarketingbeleid. 11. Hoofdstuk 2 Marketingstrategien Door deze marktsegmentatie ontstaat: Geconcenteerde marketing je richt je op nmarktsegment Gedifferentieerde marketing je richt je opmeerdere segmenten en voor elk segment een apartmarketingbeleid Ongedifferentieerde marketing je richt je op dehele markt zonder onderscheid te maken 12. Hoofdstuk 2 Marketingstrategien 13. Hoofdstuk 2 Marketingstrategien 14. Hoofdstuk 2 MarketingstrategienProducten/dienstenHuidig NieuwBestaand productNieuw product Huidig MARKTPENETRATIEPRODUCTONTWIKKELING Kans op succes 90% Kans op succes 25%MARKT Nieuwe markt Nieuwe strategie MARKTONTWIKKELINGDIVERSIFICATIE Nieuw Kans op succes 50%Kans op succes 5% 15. 2.3 MarketingstrategienBCG-matrixRelatief marktaandeel = Marktaandeel van het eigen product Marktaandeel van de belangrijkste concurrent