Theoretische uitgangspunten bij jongerencommunicatie door Eric Goubin

Click here to load reader

 • date post

  03-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.170
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Theoretische uitgangspunten bij jongerencommunicatie door Eric Goubin

 • 1. VIP Jeugd Studiedag Jongeren bereiken, 26 april 2012 Jongerencommunicatie:praktijkgebaseerde aandachtspunten Eric Goubin 1

2. Stelling 3 VIP Jeugd Als je informatie wil verspreidennaar lle kinderen, tieners en jongeren, moet je rekening houden metverschillende doelgroepen 3. Communicatiedoelen:Wat & wie wil je bereiken met je communicatie? 4. Wij willen onze activiteiten promoten bij het brede(jongeren)publiek 4 5. Wanneer ervaren we communicatieals succesvol? Indien stijgende bekendheid van beleid, diensten, specifieke activiteiten... alle info is beschikbaar voor wie er om vraagt alle info is vindbaar voor wie er naar zoekt de bevolking is actief genformeerd Indien voldoende deelnemers aan activiteiten / clinten voor diensten Indien voldoende effect bij het gewenste publiek Indien goede kwaliteit van de informatie: de informatie is correct, met juiste accenten alle info is bevattelijk: overzichtelijk & verstaanbaar Indien (beoogde) imago-opbouw Indien (beoogde) sensibilisering met het oog op het veranderen van houding en/ofgedrag kennis verhogen attitude/houding positief benvloeden gedrag positief benvloeden Andere ? Hoe maken we dit waar? => is niet alleen een kwestie van communicatie, maar ook van marketing (4 Ps):product / prijs / plaats / promotie (/ publiek) 5 6. Doelgroepbepaling Intern publiekIntermediairen Primaire doelgroepenZe zijn alledriebelangrijk! 6 7. Kom zorgvuldig tot inventarisatie en afbakening vanrele & potentile doelgroepen => ga segmenteren volledig & (redelijk) gedetailleerd voldoende deeldoelgroepen: groepen waarbinnen de individuen op gelijkaardige wijzereageren op communicatieactiviteiten moeten identificeerbaar / af te bakenen zijn maar groot genoeg om een aparte benadering te rechtvaardigen meerjarenbenadering & prioritering trend: individualisering (one-to-one benadering) Mogelijk # doelen voor # doelgroepen Belang van publieksonderzoek 7 8. Psychografische analyse: de ene jongere is de andere nietOpen, plezierINDIVIDUALISTENPEER GROUPSOPINION LEADERS/ VOLGERSDifferentiatieBelonging BRAVE JONGENSREBELLEN EN MEISJESNorm, controle 9. Hou rekening met vier soorten drempels Materile drempels: M.b.t. kostprijs, bereikbaarheid infrastructuur, aan/afwezigheid facilitairevoorzieningen (bvb. kinderopvang) Fysieke drempels: i.v.m. horen, zien, snelheid & onderlinge afstemming zenuwen en/ofhersenen, enz... Intellectuele drempels: verdrinken in de info-overload van de infosamenleving vinden van het goede contactpunt kunnen formuleren van gerichte vraag problemen met het vatten van communicatieboodschappen: moeilijkheidsgraad, ambtelijke taal, abstracte beelden, dubbele bodems, humor Psychologische drempels: selectief kijken/luisteren/lezen/onthouden twijfels over de organisatie, het onderwerp, of over de aanpak vertrouwen tegenover de betreffende instelling / medewerker /communicator/presentator 9 10. Vb. Drempels voor cultuurparticipatie Kostprijs ticket Aanbod spreekt niet aan Geen culturele kennis Geen vrienden die mee willen Geen vervoer of afhankelijk van openbaar vervoer Geen gepaste kledij Angst voor het onbekende VVS-vorming Communicatie naar alle burgers10 11. Stelling 3 VIP Jeugd Als je informatie wil verspreidennaar lle kinderen, tieners en jongeren, moet je rekening houden metverschillende doelgroepen 12. Stelling 2 VIP JeugdOm informatie zo goed mogelijk te verspreiden naar kinderen, tieners en jongeren, zorg je ervoor dat de informatie zo toegankelijk mogelijk is 13. Aandachtspunten voor toegankelijke enaantrekkelijke informatie:bereiken n beraken 14. Opgelet met zelfreferentialiteitMaak komaf met: dadas van beleidsmensen en medewerkers informatie over interne keuken jargon en/of moeilijk taalgebruik organisatie-egos overdreven gevoeligheid voor / aversie tegen trends14 15. 15 16. Kies resoluut voor het ontvangersperspectief Maak informatie die: aansluit bij de leefsituatie en de (beperkte) voorkennis van de lezer inspeelt op de informatiebehoeften van de ontvanger de ontvanger aanspreekt en raakt Informatiestructuur volgens perspectief ontvanger i.p.v.perspectief zender (bvb. in inhoudelijke structuur van publicaties enwebsites) niet alleen zakelijkheid, ook human interest benadering &storytelling: fotos van mensen ipv gebouwen & ander saai vertoon Interviews, anekdotes, quotes, you-approach 16 17. Kies voor klare, eenvoudige taalHanteer een leesniveau 14 jaar: Woorden: - korte, makkelijke woorden - vaktermen en afkortingen uitleggen - geen schrijffouten - getallen in cijfers Zinnen:- vermijd samengestelde zinnen: knip! - 10 tot 15 woorden per zin - opsommingen onder elkaar - actief schrijven 18. Tien tijdloze tips uit Ambrassadeurs(F. Devos, 2004) Zeer heterogene groep=> lijn je doelgroep af (15-18 / 19-25 jaar)=> mik op de bovengrens van de doelgroep (+2) Jongeren zijn eerder traditioneel, overschat hunprogressiviteit niet Cruciaal = aansluiting bij de peer group gebruikjongeren als ambassadeurs Belang van tussenpersonen en -groepen (jeugdwerk) Volwaardige ipv kinderlijke aanpak: geef ze een plek inde drivers seat 19. Ga voor levendigheid & actie Beperk woorden en gebruik beelden Gebruik spreektaal, maar verval niet in jongerentaal ofsubcultuurtaal Kies zeker ook voor jongens, niet alleen voor meisjes opde beelden Test communicatieacties uit bij haar en hem 20. Stelling 2 VIP JeugdOm informatie zo goed mogelijk te verspreiden naar kinderen, tieners en jongeren, zorg je ervoor dat de informatie zo toegankelijk mogelijk is 21. Stelling 1 VIP JeugdOm in je werking informatie te verspreiden naarzoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren,gebruik je best een mix aan middelen 22. Communicatiekanalen kiezen 28 23. Niveaus in communicatie 1 In de belangstelling brengen / aandacht trekken 2 Informeren 3 Overtuigen 4 Ondersteunen: geheugensteun, meer diepgaande info,inschrijvingsmodaliteiten 5 Publiek behouden/onderhouden 6 => ergens verspreid tussen 1 tot 5: het publiek betrekken Al te vaak zijn communicatieacties vooral georinteerd op in deaandacht komen of op informeren Deze niveaus kunnen ook een lineair verloop kennen, met name in 29campagnes 24. Elk communicatiemedium heeft een specifiekcommunicatievermogen: vermogen om in debelangstelling te brengen, te informeren (kwantiteit &kwaliteit), te overtuigen, te ondersteunen. Voor elke fase zijn verschillende communicatiekanalenmeer/minder geschikt: 30 25. Niveau 1: iets in de belangstelling brengen,vooral via: (afhankelijk van zender & publiek: landelijke, regionaleen/of lokale) pers (incl. gemeentelijk infoblad) regionale/lokale radio en televisie affiches op geschikte locaties folder / flyer persoonlijke brief / direct mail mondelinge media (aanspreken, telefoneren, ) stand op een beurs, evenement, sms-bericht e-mail en e-zine sociale media 26. Niveau 2: informeren, vooral via: Folder / flyer brochure direct mail mondelinge media (aanspreken, telefoneren, infolijn,vergadering, stand) website e-zine 32 27. Niveau 3: overtuigen, vooral via: Mondelinge communicatie (incl. via intermediairs) (storytelling & getuigenissen) TV-redactioneel (bepaalde vormen van) sociale media33 28. Niveau 4: ondersteunen, vooral via: website brochure folder sociale media mondelinge communicatie34 29. Niveau 5: je publiek behouden/onderhouden, vooral via: mondelinge communicatie tijdschrift (nieuws)brief e-zine sociale media 35 30. Niveau 6 => ergens tussen 1 en 5: hetpubliek betrekken, vooral via: mondelinge communicatie sociale media gevorderde interactieve website (web 2.0) schriftelijke bevragingen (smartphone / gsm)36 31. Communicatie over de communicatie Je communicatiekanalen werken pas echt als ze bekendzijn: bij je collegas (ook communicatiekanalen die nog in de maakzijn) bij je publiek Verwijs in eigen & in externe communicatiemedia naarje (andere) eigen communicatiekanalen surf naar vraag onze brochure aan bel ons infonummer maak een afspraak met volg ons op Twitter ...37 32. Stelling 1 VIP JeugdOm in je werking informatie te verspreiden naarzoveel mogelijk kinderen, tieners en jongeren,gebruik je best een mix aan middelen 33. En tenslotte...39 34. Doe eens vaker:In vijf stappen communiceren met Omwille van:bereiken n beraken40 35. www.communicerenmetarmen.be 41 36. Bedankt voor uw aandacht!Volg ons op: www.memori.be [email protected] op LinkedIn, Twitter, Facebook, Netlog 43 37. 44