Themadag Leuven 25 oktober 2008

21
Themadag Leuven 25 oktober 2008

description

Themadag Leuven 25 oktober 2008. Van grote onderverdelingen naar kleinere groepen Eerst het algemene patroon bepalen (achtergrond) Pas daarna gaan individualiseren (voorgrond). Subgroepen Zoogdieren Vogels Vissen Reptielen Amfibieën Insecten…. Roofvogels Trekvogels Zangvogels - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Themadag Leuven 25 oktober 2008

Page 1: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Themadag Leuven 25 oktober 2008

Page 2: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Van grote onderverdelingen naar kleinere groepen

Eerst het algemene patroon bepalen (achtergrond)

Pas daarna gaan individualiseren (voorgrond)

Page 3: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Subgroepen Zoogdieren Vogels Vissen Reptielen Amfibieën Insecten….

Page 4: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Roofvogels Trekvogels Zangvogels Watervogels Gedomesticeerde vogels Nachtvogels….

Page 5: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Er zijn nog 27 levende ordes Zes zijn uitgestorven

8700 species over de hele wereld verspreid

Page 6: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Sphenisciformes : Familie Spheniscidae(Pinguin)

Pelecaniformes , Familie Pelecanidae (Pelikaan)

Procellariiformes, Familie Diomedeidae (Albatros)

Page 7: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Ciconiiformes, Familie Ardeidae (Ooievaar) en Familie Cathardidae (Gier en condor)

Anseriformes Familie Anatidae (Eend, gans, zwaan)

Falconiformes, Familie Accipitridae (Havik, arend,

sperwer, buizerd, valk…)

Page 8: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Columbiformes Familie Columbidae (Duif)

Psittaciformes Familie psittacidae (Papagaai)

Strigiformes , Familie Strigidae (Uil)

Passeriformes Familie Passeres (Zangvogels) Familie Corvidae (Raaf, kraai, kauw)

Page 9: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Vogels vliegen met vleugels Vogels leggen eieren Pluimen, die jaarlijks vervangen

worden Hoge lichaamstemperatuur Hol, licht skelet met meer nekwervels Hoornachtige bek Geen tanden

Page 10: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Cloaca waar stoelgang en urine verzameld wordt

Sterk ontwikkeld spierstelsel Sterk ontwikkeld ademhalingsapparaat Geschubde poten (plus zwemvliezen bij

watervogels) Goed zicht en smaak maar minder

ontwikkelde reuk

Page 11: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Denken in concepten Intuïtie Gedesoriënteerd in tijd en plaats Spiritueel Empathie Relatie Vrijheid en reizen Perfectionisme

Page 12: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Snel metabolisme Zeer licht skelet Eten enorm veel in

verhouding tot hun lichaamsgewicht: verstoring in voedingspatroon

Grote dorst vaak plassen Verlangen open lucht Hoofdpijn, vol, vertigo Stekende pijn, vooral

ogen, borst en buik

Page 13: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Pijn in de aangezichtsbeenderen, tandvlees en gevoel tanden zijn zwak

Ogen!!! Keel: gevoel van brok, constrictie en

moeilijk slikken Veel sx in de rug en de ledematen:

stijfheid, pijn, voos, onhandigheid

Page 14: Themadag Leuven 25 oktober 2008

‘Rising above’ Dromen van water Honden Muziek

Page 15: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Adventure Heightened awareness Beauty Eats frequently Hyperactive Mysticism Sense of danger Sensitive to external expressions

Page 16: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Clairvoyant Group, society Singing, whistling Need for freedom Spiritual Creative Visionary Territory

Page 17: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Understands feeling without verbal communication

Desire for country Sensitive to all external impressions Competitve Communication

Page 18: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Vrijheid Overzicht, visie, panorama, verzicht,

hoog Ogen, focus Gevangen, verhinderd, opgesloten Vliegen Zorg voor de kinderen Oren Beenderen Eten

Page 19: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Arend: overstijgen, hoog Uil: wijs, onderwijzen, kennis Pelikaan: vrij om zonder oordeel te zijn Papegaai: eigen waarheid vs de groep Duif: te goed voor deze wereld Havik: geëxploiteerd door de familie Reiger: onaangedaan vs te emotioneel Raaf: niet gerespecteerd/woedend

Page 20: Themadag Leuven 25 oktober 2008

Valk: sterke wil, enorme vrijheidsdrang, razernij, gevaar en snelheid

Gier: catharsis, purificatie Condor: de wereld van de levenden en

de wereld van de doden Pinguïn: uitgestoten uit de

gemeenschap Zwaan: overweldigd door verdriet Albatros: zoeken naar het

onbereikbare, stamina

Page 21: Themadag Leuven 25 oktober 2008