Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de...

of 39 /39
Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA) 22 maart 2019

Transcript of Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de...

Page 1: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)

22 maart 2019

Page 2: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Programma

- Welkom door MBO Raad en Kennispunt Onderwijs & Examinering

- Eerste bevindingen toelatingsrecht door Inspectie: wat zien we bij de verschillende instellingen?

- Doelen en opzet onderzoek naar Toelatingsrecht door KBA

- Facts & figures BSA door Ministerie van OCW

Page 3: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Terugblik

- Wel of geen beperking op het aantal aanmeldingen van studenten- Meer of minder intakeactiviteiten- Numerus fixus: effect

Page 4: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Eerste indrukken toelatingsrecht

mbo

Presentatie Kennispunt Onderwijs & Examinering22 maart 2019

Page 5: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Inhoud

• Verkenning toelatingsrecht

• Eerste indrukken: - soepeler overgang vmbo-mbo?- versterking positie student?- aanpassingen intake

• Vervolg

5

Page 6: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

• Dit jaar extra aandacht voor werking wet: Wat zien we gebeuren en wat betekent dat voor ons toezicht?

• Aanpak: gesprekken stakeholders, analyseren klachten, analyse eerste instroomcijfers, aandacht voor toelatingsrecht en bsa in 4-jaarlijkse onderzoeken bij instellingen.

6

Verkenning toelatingsrecht

Page 7: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Eerste indrukken: soepeler overstap?

• Datum 1 april bij studenten bekend• Leerplicht G4: bodem ‘zomerlek’ bereikt, vsv

daalt niet meer, stabiel % tijdige aanmeldingen• LOB in VO is essentieel, en moet eerder (?)• Studenten melden zich op meer plekken aan• AVG vertraagt VVA en bemoeilijkt overdracht,

soms ook ten onrechte gebruikt als ‘excuus’

1 februari 20197

Page 8: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Eerste indrukken: rechtspositie student• Recht op toelating tot opleiding van keuze minder bekend bij

studenten• Zorgvuldige communicatie aandachtspunt• Voorbeelden klachten/signalen:

• passend onderwijs• leeftijd (te oud voor bol, te jong voor bbl)• geen toelating zonder stageplaats (bbl) • niveau (van afzonderlijke vakken van test, of van vooropleiding)

• Instroom vmbo-gediplomeerden op hoger niveau dan verleden jaar (maar al langer trend)

8

Page 9: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Instroomniveau in mbo met vmbo-diploma

9

Page 10: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Instroom in mbo met vmbo-kader diploma

1 februari 201910

Page 11: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Gevolgen verandering populatie

• Andere dynamiek, studenten moeten meer op tenen lopen

• Toename kwetsbare doelgroep

• vraagt wat van onderwijsproces: groepsindeling, pedagogisch didactische aanpak, begeleiding, differentiatie en maatwerk

NB Dit komt niet alleen door toelatingsrecht

11

Page 12: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Eerste indrukken intake

Meeste instellingen hebben intake een beetje tot aanzienlijk aangepast

• meer groepsgewijs• wijziging in toon en gesprekstechnieken• meer aandacht voor motivatie en belevening• minder testen

Let op: Intake ook start begeleiding. Studenten wel goed in beeld?

12

Page 13: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

VervolgWe blijven toelatingsrecht en bsa volgen

Vooralsnog geen aanleiding voor extra aandacht in 4JO of themaonderzoek komend schooljaar

Intake onderdeel van onderzoek naar ontwikkeling en begeleiding (OP2)

Mogelijkheid tot specifiek onderzoek nav signalen

1 februari 201913

Page 14: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Veel dank!

Jet [email protected]

1 februari 201914

Page 15: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

EvaluatieWet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo

Ton Eimers

22 maart 2019

KBA Nijmegen / Cinop-Ecbo

Page 16: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Onderzoek

• Monitor en evaluatie

• Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht

• Bindend studieadvies

• Landelijk onderzoek, 2018-2022

• KBA i.s.m. Cinop-Ecbo

• Opdrachtgever NRO, begeleidingscommissie

Page 17: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wat willen we weten: analysekader

1. Implementatie maatregelen

2. Veranderingen op school/studentniveau

3. Directe effecten

4. Bereiken van doelen

5. Onbedoelde/ongewenste effecten

Page 18: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Implementatie maatregelen

• Bekenmaking procedures mbo

• (Verplichte) voorlichtingsactiviteiten mbo

• Studiekeuzeadvies mbo

• Aanmelding voor 1 april

• Toelatingsrecht

• Bindend studieadvies

• Inspanning bij negatief BSA

Page 19: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Veranderingen op studentniveau

• Verschuiving in aanmelddatum• Verandering in aantal aanmeldingen• Raadplegen informatie mbo• Deelname voorlichting mbo• Deelname adviesgesprekken• Inschrijvingen• Negatieve BSA• Vervolg studieloopbaan student met negatief BSA

Page 20: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Directe effecten

• Vroegere startkeuzeproces in vmbo

• Transparantie procedures mbo

• Betere opleidingskeuze

• Kwaliteit en inhoud intake op mbo

• Inschrijving op opleiding van (eerste) keuze

• Succesvol eerste leerjaar

• Succesvol vervolg studieloopbaan (in geval negatief BSA)

Page 21: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Bereiken van doelen

• Versterking positie student• Formeel: recht op toelating• Praktisch: goede basis in eerste leerjaar

• Doelmatige opleiding• Minder uitval en switch in eerste leerjaar

• Beter rendement• Minder uitval en voortijdig schoolverlaten

Page 22: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Onbedoelde, ongewenste effecten

• Invloed van andere factoren• Andere beleidsmaatregelen• Andere actoren (vmbo, gemeenten)

• Onbedoelde effecten• Aanmeldingen

• Ongewenste effecten• Beperking keuzemogelijkheden, stijging VSV

Page 23: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Hoe gaan we te werk: opzet onderzoek• Stromen (aanmeldingen, inschrijvingen)

• Data DUO, data scholen

• Vroegtijdige aanmelding (LOB-programma)• Enquête vmbo-scholen

• Ervaringen scholen• Enquêtes mbo-instellingen, mbo-teams

• Ervaringen student• Enquête eerstejaars studenten

• BSA• Data scholen, enquête studenten, enquête scholen

• Totaaloverzicht (integrale beeld)• Casestudies

Page 24: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Planning

• Juni 2019 rapport aanmelddatum en toelatingsrecht• Najaar 2019 rapport BSA

• Elk jaar tussenrapportages• Eindrapport BSA in 2020• Eindrapport onderzoek in 2022

• Op de hoogte blijven?

Page 25: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

BSA

Wet Vroegtijdige aanmelddatum vooren toelatingsrecht tot het mbo

Ellen Verheijen, maart 2019

Page 26: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wet Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het mbo

• Verstevigen studiekeuzeondersteuning tijdens de intake• Duidelijk kader voor het toelatingsbeleid van mbo-instellingen

waardoor onterechte weigering en selectie wordt voorkomen• Studenten weten beter waar ze aan toe zijn• Leerlingen die moeite hebben met de overstap komen eerder in

beeld bij de verantwoordelijke partijen.

26

Page 27: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Achtergrond BSAWas al praktijk in de entree-opleiding en het ho

Voor studenten die aantoonbaar, en ondanks de inspanningen van alle betrokken partijen, onvoldoende studievordering laten zien, kan het bindende advies worden gegeven om een andere opleiding of een andere leerweg te kiezen.

Gebrek aan studievorderingen “over de hele linie”.

27

Page 28: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Artikelen 8.1.7b en 8.1.1 lid 4

• Ongeschikt voor toekomstige beroepsuitoefeningAls (aspirant-) student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt.

• Bijzonder instelling: niet respecteren (Entree, niv2) of onderschrijven (niv3 en 4) grondslag en doelstellingen van de instelling

28

Page 29: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Discussie BSA hoger onderwijs

29

Page 30: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Check – wat is al bekend?1. Wanneer (periode) moet BSA worden afgegeven?

2. Aan welke voorwaarden moet voor negatief BSA zijn voldaan?

3. Welke plichten hebben mbo-scholen na afgeven negatief BSA?

4. Wat moeten mbo-scholen tav BSA vastleggen in beleid?

5. Welke bezwaar/beroepsmogelijkheden zijn er tegen BSA?

30

Page 31: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wettelijke bepalingen

• Het bevoegd gezag brengt aan iedere deelnemer die zich inschrijft, advies uit over de voortzetting van zijn opleiding:

Studieduur 1 jaar: 3- 4 maandenStudieduur >1 jaar: 9-12 maanden

Mbo-instellingen en andere betrokken partijen kunnen in samenspraak met de student wel overeenkomen om in een eerder stadium een ander (maatwerk)traject te volgen, eventueel (deels) buiten het onderwijs.

31

Page 32: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wettelijke bepalingen

• Aan advies kan het bevoegd gezag een besluit tot ontbinding van de OOK verbinden, als:

de deelnemer, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de opleiding; er is gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd, en de deelnemer een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven en een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten zouden kunnen worden verbeterd. een negatief bsa moet schriftelijk worden uitgebracht.

32

Page 33: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wettelijke bepalingen

• Na het afgeven van een negatief bsa moet het bevoegd gezag de student de mogelijkheid bieden zich in te schrijven aan andere opleiding waarvoor inschrijving mogelijk is. Niet verplicht voor AOC’s en vakinstellingen

Beperking toelatingsrecht voor niet-kwalificatieplichtigen die al 3x een nbsa hebben

ontvangen voor studenten die al 6 jaar op een beroepsopleiding hebben

gezeten zonder diploma te hebben behaald

Als student zich zelf bij andere opleiding van dezelfde instelling aanmeldt (ook bij AOC of vakinstelling) gelden dezelfde regels m.b.t. toelating als voor nieuwe aanmelding.

33

Page 34: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wettelijke bepalingen

• Ontbinden OOK: de inschrijving voor de desbetreffende opleiding aan de betrokken instelling wordt beëindigd. De deelnemer kan niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven.

• Zorgplicht: Het bevoegd gezag spant zich in de student, ook niet-kwalificatieplichtige studenten, te ondersteunen en begeleiden naar een andere opleiding al dan niet aan die instelling, rekening houdend met diens voorkeuren (8 weken)

34

Page 35: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Wettelijke bepalingen

• Het bevoegd gezag stelt nadere regels vast, t.a.v.:de te behalen studieresultaten;de voorzieningen, die een goede studievoortgang waarborgen.

• Tegen het advies staat binnen twee weken na het uitbrengen van het advies, beroep open bij de Commissie van beroep voor de examens (artikel 8.1.7a, lid 5).

35

Page 36: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Veelgestelde (feitelijke) vragen- Aard nadere regels ‘studieresultaten’

Proces, onderdelen of punten. Het moet voor de student duidelijk zijn.

- Met welke persoonlijke omstandigheden moet rekening worden gehouden? Alle persoonlijke omstandigheden, zwangerschap, beperking verplicht

- Doubleren-> opnieuw BSA? Nee, het laten doubleren wordt gezien als toch geven van vertrouwen

- Wat zijn niet-kwalificatieplichtigen? Mbo-2, 18+

- Negatief BSA: overbrugging regelen tot start nieuwe opleiding?Nee, dat hoeft niet

- Moet student na negatief BSA lessen/begeleiding volgen? Nee, wel melden leerplicht of RMC

- 3x negatief BSA: hoe weet je dat? DUO zal dat aanleveren

36

Page 37: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Veelgestelde vragen

- Mag je bv stellen dat de bpv minimaal voldoende zijn om een positief bsa te krijgen?

Nee- Ben je verplicht een BSA te geven?

Voortgangsgesprek is verplicht, kan uitmonden in positief bsa (mag mondeling)

- Mag je afgeven van BSA uitstellen? Nee

- Mag je een negatief BSA registreren?Ja

- Mag je je na een negatief BSA inschrijven bij: een ander (lager/hoger) niveau uit hetzelfde dossier? Jazelfde crebo bij een andere instelling? Jazelfde crebo bij een andere locatie? Neezelfde crebo, maar andere leerweg? Nee

37

Page 38: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Veelgestelde andere vragen

- Wat betekent studievoortgang over de hele breedte?- Wat zijn de voorwaarden voor toelating bij studenten die geen

toelatingsrecht meer hebben?- Wat als leerbedrijf en school van mening verschillen?- Wat als je je geen oordeel kunt vormen over de

studievoortgang van de student? - Inspanningsverplichting: hoe toon je dat aan?

38

Page 39: Themabijeenkomst toelatingsrecht en bindend studieadvies (BSA)€¦ · Was al praktijk in de entree-opleiding en het ho. Voor studenten die . aantoonbaar, en . ondanks de inspanningen

Handige links

Q&A’s over de wet Toelatingsrecht van de MBO Raad:https://www.mboraad.nl/publicaties/qa-wet-vroegtijdige-aanmelddatum-en-toelatingsrecht-mbo

Handreiking BSA van het Kennispunt MBO:https://onderwijsenexaminering.nl/algemeen/bindend-studieadvies/

Monitor en evaluatie van de wet, via NRO:https://www.nro.nl/evaluatie-en-monitoring-wet-vroegtijdige-aanmelddatum-en-toelatingsrecht-tot-het-mbo-van-start/

39