Thema criminaliteit

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  92
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Thema criminaliteit

 • 1. Hoofdstuk 1:Regels en rechten

2. Waarden gaan overiets wat belangrijk is Gelijkheid, trouw,eerlijkheid ofvrijheid Waarde Norm Norm(aal) zo hoorje je te gedragen. 3. Normen en waarden Hier komenregels en wetten uit voort Geschreven regels Ongeschreven regels 4. Regels die op papiervastgelegd zijn: Schoolregels Reglement van eenvereniging wetten 5. Regels die ergewoon zijn, niet oppapier Fatsoensnormenzoals: Handen schudden Niet schelden Omgangsvormen metelkaar 6. Belangrijke normen en waarden zijn(rechts)regels die in de wet beschrevenstaan Wet overtreden? strafbaar delict Orde in de maatschappij en voorkomenvan delicten 7. Grondwet Document met belangrijkste regelsvan ons land Wetboek van Moord, diefstal, mishandeling etc. VerkeersovertredingenStrafrecht Openbare dronkenschap Europese rechten en Regels waar ieder land in Europa zichaan moet houdenwettenRegels waar ieder land in de wereldInternationalezich aan zou moeten houdenverklaringen 8. Wetten en regelsveranderen door dejaren heen Verouderde wetten(heksen, vreemdgaan, slavernij, doodstraf) Nieuwe wetten(hacken, online fraude, wet op terrorisme) 9. Wetten die in Nederlandgelden hoeven in hetbuitenland niet tegelden, en andersom Abortus en euthanasie Homohuwelijk Vuurwapen Spugen 10. Land waar burgers beschermd wordentegen de overheid (zoals Nederland) Kenmerken:1. Burgerrechten2. Grondrechten3. Rechtsbescherming4. Parlementaire democratie5. Scheiding der machten6. Onafhankelijke rechters 11. Iedere burger heeft rechten die hembeschermen, tegen de overheid en demedeburgers Rechtszekerheid Weten welke straf jekunt krijgen Rechtsgelijkheid Iedereen is gelijkvoor de wet 12. Belangrijke rechtendie in de grondwetstaan Vrijheid vanmeningsuiting Vrijheid vangodsdienst Privacy Gelijke behandeling 13. Rechtshandhavingbescherming door de overheid Rechtsbescherming * onschuldig tot tegendeel bewezen* recht op advocaat en eerlijk proces Fouten van de overheid Terrorisme 14. Zie vorig boek!Regering, kabinet, 1een 2e kamer Burgers hebbeninvloed op depolitieke besluiten enwetten Dat is een recht! 15. Trias politicadriedeling der machten Wetgevende macht regering +parlement maken wetten Uitvoerende macht regering,verschillende ministeries Rechtelijke macht onafhankelijke rechterscontroleren de wetten 16. De rechters zijnonafhankelijk van deoverheidgeen lid van een politieke partijgeen politieke voorkeur Vrouwe justitia: Weegschaal gerechtigheid Zwaard om te straffen Blinddoek Blind voor verschillenonder mensen en voor macht