Theaterfestival Boulevard Evaluatieverslag 2010

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Magazine Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch

Transcript of Theaterfestival Boulevard Evaluatieverslag 2010

 • evaluatieverslag2010

 • OVERJE GRENZEN

  HEEN KIJKEN.VOETEN

  OP AARDE,HOOFD IN

  DE WOLKEN!

 • 22010

  BLVRD

  EVALUATIE

  Opening Theaterfestival Boulevard 2010

  Opening Theaterfestival Boulevard 2010

 • 32010

  BLVRD

  EVALUATIE

  Opening Theaterfestival Boulevard 2010

 • 42010

  BLVRD

  EVALUATIE

  Theater Instituut Nederland TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL

 • 52010

  BLVRD

  EVALUATIE

  Boulevard bewijst dat een gedurfde programmeringwel degelijk samen kan gaan met een groot en breedpubliek. OMSK/Lotte van den Berg VOORONDERZOEK DE TWEEDE WERELD

  Het is geweldig dat Theaterfestival Boulevard samenmet mij en vele andere makers het experiment nietschuwt. Al vele jaren stelt het festival me in staat mijnonconventionele werk te tonen aan een groot enbreed publiek. Door de relatief lage drempel van hetfestival komen veel mensen, die het reguliere theaterniet veelvuldig bezoeken, met het werk in aanraking.Het festival bewijst dat experiment en avontuur nietgelijk staan aan ontoegankelijkheid. Dries Verhoeven LIFE STREAMING

  Theaterfestival Boulevard heeft ons het publiek gege-ven wat we wilden: mensen die zin hebben om te luis-teren, verrast willen worden en zich mee willen latenslepen. Miss Molly & Me PINE WOOD

  Tol heeft een zeer grote betrokkenheid gevoeld metGeert Overdam. Weinig directeuren die zo integer meteen maker omgaan. Mijn grote complimenten voorhem. Hij durft risicos te nemen, maar is ook doortas-tend en eerlijk. Kortom, voor Tol was dit het juiste moment, de juiste plek en een zeer aangename tijd.Luce is een voorstelling waarin inhoud en vormsamen moeten vallen. Dan is ook de locatie van grootbelang en dat was zeker op de Pettelaarschans.Theater Tol wil jullie daarom ook erg bedanken omLuce als premire te kiezen. Theater Tol LUCE

  Reacties van makers

 • PLANKTON HOTEL vond Theaterfestival Boulevard alseen heleboel warme zonneschijn doorheen alle drup-pels regen. Een feestelijk en sfeervol festival, met al-lerlei soorten en maten kunst voor iedereen. Eenbijzonder festival, als een droomtrip in een oergezelligBrabants stadje. We stonden er graag met zowat dekleinste voorstelling van het hle festival die grootswas volgens het publiek en een recensie. Op tiendagen tijd speelden we meer dan honderd voorstel-lingen. Als dat geen feestje is! Ons Hotel is er graagweer bij volgende zomer! Warme groeten namens hlhet Hotel vanuit zonnig Brussel aan hl het mooiezotte Theaterfestival Boulevard-team! PLANKTON HOTEL "BLIKSCHADE" IN "BLIK/REGARD"

  Theatergroep Max. heeft de locatievoorstelling Alleenop de Wereld kunnen uitbrengen op TheaterfestivalBoulevard. Hierdoor zijn we in de gelegenheid gesteldom een volle week, op een voor ons unieke manier, de voorstelling te spelen voor een enthousiast, ge-mleerd publiek. De organisatie is erg behulpzaam geweest, vanuit zowel productioneel als marketing-technisch oogpunt. Theatergroep Max. ALLEEN OP DE WERELD

  Theaterfestival Boulevard heeft mij gevraagd om metmijn voorstelling Janken en Schieten binnen hun Theaterroutes-programma te participeren. Daardoorkon ik als maker een kleine context creren rondommijn voorstelling. Deze kans heb ik direct aange-grepen door een documentaire te tonen die een belangrijke inspiratiebron was voor mijn voorstelling.Vervolgens heeft het publiek wat gegeten met elkaaren mijn voorstelling gezien. En hoewel het contactmet het publiek sowieso close is binnen mijn voor-stellingen en Theaterfestival Boulevard een festivalis met nieuwsgierige bezoekers ontstond er hierdooreen bijzondere ontmoeting. Een ontmoeting die doorde context verdiepend werkte voor de voorstelling.Theater gaat voor mij ten alle tijden over de ontmoe-ting tussen maker en publiek, maar daar moet wel dejuiste context aan gegeven worden. In de zomer van2010 heb ik langs acht verschillende festivals getoerd,waardoor ik een goede inkijk heb gekregen in de ver-schillen binnen de festivals in Nederland en Belgi. Opproductioneel en organisatorisch vlak is Theaterfesti-val Boulevard een festival dat zich onderscheidt doorprofessionaliteit en publieksvriendelijkheid. Ilay den Boer/Huis van Bourgondi/Over het IJ festival JANKEN EN SCHIETEN/HET BELOOFDE FEEST DEEL II

  6

  2010

  BLVRD

  EVALUATIE

 • De hele ambiance, waarin je afwisselend speelt voor een enorm nieuwsgierig publiek (in ons geval in de Verkadefabriek ) en je daarna onderdompelt inde uitgelaten sfeer van het plein waar je je collegastegenkomt en met elkaar ervaringen uitwisselt,maken dit festival voor ons bijzonder. Theater-festival Boulevard is een echt artiestenfestival waarwe graag naar toe komen. Compagnie Cecilia/HETPALEIS SCHNE BLUMEN

  Theaterfestival Boulevard gaf me de mogelijkheid ommijn productie zes keer na elkaar te tonen. In een minimum aan tijd hadden we een groot publieks-bereik en een massa aan reacties. Ook was het voormij super om de reacties van het publiek te kunnen beluisteren tijdens de Theaterroutes. De Boulevardgaf me de gelegenheid in gesprek te gaan met het publiek, zodat ik kon aanvoelen of ze het verhaal datik wilde vertellen er ook uithaalden. Leen Braspenning/Productiehuis Brabant EMBRASSE

  In het veld van de Nederlandstalige podiumkunstennemen festivals sinds jaar en dag een cruciale plaatsin. Als platform voor internationale ontmoetingen,zowel met collegas als met het publiek, maar ook als partner en coproducent van artistieke projectendie anders misschien het daglicht niet zouden zien.Zoals het opzetten van een locatievoorstelling bij-voorbeeld. Om al die redenen werkt NTGent al jarenheel graag samen met Theaterfestival Boulevard in Den Bosch, een festival dat gerust als toonaangevendmag worden beschouwd voor Nederland n Vlaande-ren. Wordt dus vervolgd NTGent BRIEF AAN MIJN RECHTER

  Wat ik heel goed vind aan Theaterfestival Boulevardis dat het in zijn programmering al jaren theater datvooral wil amuseren weet te combineren met meer serieuze theaterkunst. Dat is een delicate evenwichts-oefening, waarin men steeds beter wordt. Volgens mij is de Boulevard daarin uniek in Nederland, en internationaal te vergelijken met bijvoorbeeld Avignon. Het is sfeervol zonder braderie-achtig te zijn, en inhoudelijk interessant zonder elitair te zijn.Het festival weet niet alleen de verschillende publieks-groepen te bereiken, maar ook daadwerkelijk de barrires daartussen te slechten. Hotel Witlox/Stella Den Haag ONDER HET MELKWOUD

  7

  2010

  BLVRD

  EVALUATIE

 • Theaterfestival Boulevard is vooral een kleurrijk festival. Letterlijk: door onder andere natuurlijk detentoonstelling Ergens & Overal, met zijn blauw,oranje en geel dat werd versterkt door de groenepicknickbanken. Figuurlijk: door de vele verschillendevoorstellingen en concerten. Kortom, een feest! Theater Instituut Nederland TENTOONSTELLINGERGENS & OVERAL

  We hebben erg genoten van het festival. De organi-satie was heel behulpzaam en positief. En samen hebben we er tijdens de opbouw de ene na de andere onvoorziene moeilijkheid overwonnen. Ik was ook aangenaam verrast door de grote opkomst en de warme reacties van het publiek. En tot slotwaren we allemaal erg onder de indruk van het gezel-lige festivalhart. Dat is echt fantastisch! Arnaud Deflem HONGER!

  8

  2010

  BLVRD

  EVALUATIE

 • 92010

  BLVRD

  EVALUATIE

  Theater Instituut Nederland TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL

  Theater Instituut Nederland TENTOONSTELLING ERGENS & OVERAL

 • 10

  2010

  BLVRD

  EVALUATIE

  Festivalplein

 • 11

  2010

  BLVRD

  EVALUATIE

  voorwoordVoor u ligt het evaluatieverslag van TheaterfestivalBoulevard 2010. Wij genieten nog na n zijn tegelijker-tijd al flink bezig met het volgende festival in 2011 endat in een uiterst turbulente omgeving...

  Terugkijkend zien we dat het ons al jaren op rij lukt om Theaterfestival Boulevard succesvol af te sluiten.Artistiek inhoudelijk, productioneel en financieel slagen we er steeds weer in om een kwalitatief, breeden toegankelijk programma samen te stellen. Actuele,vernieuwende, uitdagende en inspirerende podium-kunstproducties, animaties en installaties worden be-zocht door een groot en breed publiek van passanten,liefhebbers, professionals uit de wereld van kunst encultuur en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

  We stellen juist nu vast dat Theaterfestival Boulevardallesbehalve elitair is. Iedereen die het festival bezoektvalt het op dat we niet alleen een groot, maar vooralook een breed publiek bereiken. Vaak publiek dat niettot de reguliere bezoekers van de podiumkunsten be-hoort, Bosschenaren, Brabanders, Nederlanders enVlamingen uit alle lagen en gezindten, jong en oud,ons publiek vormt een ware doorsnee van de samen-leving. En elk jaar lukt het, naast het bestaande pu-bliek, een nieuw publiek in aanraking te brengen methet programma van het festival. Dat is opmerkelijk,zeker als we ons realiseren dat we bij alle program-maonderdelen kiezen voor kwaliteit n voor het avon-tuur. Zo verbinden we de wereld van de kunsten metdie van een breed publiek en zorgt TheaterfestivalBoulevard voor betekenisvolle ontmoetingen voortienduizenden mensen. Tegelijkertijd leveren we eensubstantile bijdrage aan het imago van stad en pro-vincie, creatief, innovatief, eigentijds en grensover-schrijdend. En de bezoekers van het festival zorgenook nog eens voor een flinke investering in de lokaleeconomie.

  De 26e editie van Theaterfestival Boulevard (6-15 augustus 2010) was, met ruim 130.000 bezoekers, succesvol. Het bezoekersaantal bleef door een paarverregende avonden weliswaar iets achter bij dat vanafgelopen jaren (2009: 155.000 bezoekers, 2008: 140.000,2007: 120.000), maar daar stond een toegenomen ver-koop van 50.