The Story of the Jews - AG filmhuis of the Jews...PDF fileGerona, 1263: publiek theologisch debat...

Click here to load reader

 • date post

  14-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of The Story of the Jews - AG filmhuis of the Jews...PDF fileGerona, 1263: publiek theologisch debat...

 • The Story of the Jews - AG filmhuis Vrijdagavonden, 20.00 uur, balkonkamer

  21 november 2014 Aflevering 1: In the Beginning Circa 1500 voor het begin van onze jaartelling tot het ontstaan van het Christendom. Ontwikkeling van het monotheïsme. Joodse mythologie als effectieve bepaling van de Joodse identiteit. Aflevering 2: Among Believers Het verhaal van het Joodse volk van de Middeleeuwen tot de Renaissance. 12 december 2014 Aflevering 3: A Leap of Faith De explosie van creativiteit en de bijdrage van het Joodse volk aan de moderne cultuur. Aflevering 4: Over the Rainbow Twee belangrijke richtingen: sommigen volgden hun passie voor sociale gerechtigheid en anderen omarmden de dynamiek door te emigreren naar de VS. 9 januari 2015 Aflevering 5: Return Hoe de horror van massavernietiging de rest van de wereld beïnvloedde. Met de creatie van Israël blijft het Joodse verhaal relevant voor het lot van de wereld. Reflectie Onze reactie op het verhaal zoals dat wordt verteld door Simon Schama. Onderlinge discussie van de toeschouwers aan de hand van de vraag waarop het antisemitisme is gebaseerd.

 • Story of the Jews – deel 1: In the Beginning Identiteit van de Joden is niet ras, huidskleur, voedsel enz., maar hun verhaal. Schama: “We are our Story”. Geen archeologisch bewijs van de exodus uit Egypte Ca. - 1500: Aanvaarding van de Mosaïsche geboden, als belofte en plicht Ca. - 1000: ten tijde van koning David oudste concrete archeologische vondst Ca. - 700: De Thorah wordt geschreven Ca. - 600: Val van Jeruzalem, verwoesting van de tempel, deportatie van Joodse elite door de Babyloniërs Ca. - 450: terugkeer uit ballingschap, herstel tempel. Contact met Joodse vestigingsplaats op eiland Elefantine in de Nijl bij Aswan Ca. -300 tot – 100: assimilatie met het Hellenisme Ca. begin jaartelling: bibliotheek Dode Zee rollen Ca. + 70: rebellie tegen Romeinen, val van Jeruzalem, optreden van historicus Flavius Josephus.

 • Story of the Jews – deel 2: Among Believers Dit deel gaat over eerste 1500 jaar van onze jaartelling. Vanuit Joods gezichtspunt onderscheid tussen 3 perioden: • Romeinse rijk tot de kerstening door keizer Constantijn,

  circa 3½ eeuwen. • Dominantie van het Christendom tot de komst van de

  Islam; circa 4½ eeuwen • Samenleven met Christendom óf Islam; circa 7 eeuwen Schama geeft voorbeelden aan de hand van locaties. Periode 1: Zippori, Rome. Systematisering leefregels, ontstaan van de Talmud, betrekkelijk tolerante situatie. Periode 2: Antiochië. De antisemitische kerkvader Chrysostomos demoniseert de Joden, verbod op de Talmud, uitsluiting van openbare ambten. Periode 3: Caïro: centrum van Joodse cultuur, samenleven met Islam in segregatie en tolerantie; not equal, but neighbour. Cordoba: productieve samenleving met de Islam; rijke cultuur, tot de herovering door de Christenen. Lincoln: keuze tussen bekering of onteigening en verbanning. Gerona, 1263: publiek theologisch debat over de goddelijkheid van Jezus = diens status als Messias. 14e eeuw massale vervolging en massamoorden, verspreiding over geheel Europa, Ottomaane Rijk en de Arabische wereld. Venetië: tolerante situatie; Joodse wijk genaamd gheto.

 • Story of the Jews, deel 3 – A Leap of Faith Explosie van creativiteit Bijdrage van Joodse volk aan moderne Europese cultuur Doorbreking van de Middeleeuwse vooroordelen Verlichtingsdenkers en Joodse intellectuelen nodigen elkaar wederzijds uit tot Ratio en Tolerantie. Godsdienstvrijheid – Scheiding kerk en staat MAAR: Spinoza wordt nog verketterd in 1657 Medio 18e eeuw: Moses Mendelssohn, vertaling Hebreeuwse bijbel in het Duits Medio 19e eeuw: Circa 36,000 Joden in Berlijn, d.i. ruim 10% Wagner contra Meyerbeer Na 1870: herleving van de Jodenhaat in Frankrijk 1894: Dreyfus veroordeeld Parijs en Wenen centra van antisemitisme 1896: Theodor Herzl publiceert Der Judenstaat

 • Story of the Jews, deel 4: Over the Rainbow Oost en Midden Europa: chassidisme Eind 18e eeuw: opdeling van het Pools-Litouwse koninkrijk Opleving nationalisme en antisemitisme 1881: Moord op Alexander II – Joden vals beschuldigd Pogroms rond de eeuwwisseling, massaslachtingen in Polen, Litouwen, Ukraïne

  Joden in de USA 1850 tot 1920 emigratie van 2,2 miljoen Joden naar de VS. Succesvol in wetenschap, zakenleven en kunst. Lower East Side Manhattan, later ook Brooklyn Voorbeelden± Irving Berlin, George Gershwin, Joshua Nelson Yip Harburg en Harold Arlen: The Wizard of Oz, met topsong ‘Over the Rainbow’

 • Madagascar is jarenlang door Europese mogendheden overwogen als de locatie waarheen de Joden konden worden gedeporteerd.

  Hitler’s gedroomde supergetto

 • 1897: Frankrijk verovert en koloniseert het koninkrijk Madagascar 1903: Theodor Herzl prefereert Palestina als Joods thuisland, maar hij oppert ook mogelijke alternatieven: Madagascar, Argentinië, Uganda. Uganda was een aanbod van Chamberlain. Koloniale mogendheden overwegen diverse mogelijkheden, waaronder ook Suriname. 1904: Herzl overlijdt 1905: Zionistisch congres besluit dat het sowieso Palestina moet zijn. 1918: Na WOI wordt deportatie serieus bepleit door o.a. UK, Nederland, Polen. Madagascar is bij hen inmiddels de favoriete mogelijkheid. 1940: Revival van het Madagascar plan. Hitler stelt aan Pétain (Vichy France) voor om Madagascar aan Duitsland over te dragen, met het voornemen de Europese Joden daarheen te deporteren. Vichy-France wil Madagascar niet afstaan; UK beheerst de zee en werkt ook niet mee, het plan gaat niet door. Januari 1942: Wannsee conferentie Beslissing om alle Joden in door Nazi Duitsland beheerste gebieden uit te roeien door vergassing.

 • Story of the Jews, deel 5: Return Na WOI: UK belooft een ‘Joods nationaal tehuis’ in Palestina, Balfour Declaration Diplomaat Chaim Weizmann : dringt aan op beschikbaarstelling van gedeeld Palestina Realist Jabotinsky: samenleven met Arabieren is kansloos; strijd wordt onvermijdelijk Idealist Martin Buber geeft filosofisch inhoud Na WOII en de holocaust: Stichting van Joodse staat gesteund door meerderheid in de VN. Organisator David Ben Goerion drukt door. 1948 Israël – oorlog met Arabische buurstaten en met de Palestijnen Simon Schama verzucht: Nu zijn de Joden muurbouwers, de openheid van het Judaïsme is verdwenen.

 • The Story of the Jews Discussie 9 januari 2015

  WAAROP IS HET ANTISEMITISME GEBASEERD?

  Wij overwegen vijf mogelijke argumenten voor wantrouwen en haat jegens het Joodse volk.

  1. Schuld aan de dood van Jezus

  2. Voorkeurspositie op religieuze gronden

  3. Voorkeurspositie op culturele gronden

  4. Niet loyaal aan de nationale staat

  5. Aangeboren eigenschappen

 • Antisemitisch motief 1

  Schuld aan de dood van Jezus Vanuit primitief Christelijk anti- semitisme wordt verondersteld dat de Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus. De Joodse religieuze leiders drongen bij het Romeinse gezag aan op zijn arrestatie en kruisiging. Daarbij komt de Joodse ontkenning van de historische betekenis van Jezus als Verlosser. ------------------------------------------------

  Was dit motief historisch van groot belang?

  Wordt dit motief nu nog

  steeds gehanteerd?

 • Antisemitisch motief 2

  Voorkeurspositie op religieuze gronden

  Er wordt verondersteld dat Joden zichzelf beschouwen als een door God uitverkoren volk, en dat zij daarom altijd streven naar een voorkeurspositie ten opzichte van niet-Joden. ------------------------------------------------------------------

  Was dit motief historisch van groot belang?

  Wordt dit motief nu nog steeds

  gehanteerd?

 • Antisemitisch motief 3

  Voorkeurspositie op culturele en educatieve gronden

  Aan zowel lichamelijke als geeste- lijke ontwikkeling (hygiëne, weten- schap, kunst) geven Joden bij de opvoeding van hun kinderen door- gaans een hoge prioriteit, met als resultaat een gemiddeld hoger opleidingsniveau en maatschappe- lijk succes. Dat leidt tot jaloezie bij niet-joden. --------------------------------------------------------------

  Was dit motief historisch van groot belang?

  Wordt dit motief nu nog steeds gehanteerd?

 • Antisemitisch motief 4

  Niet loyaal aan de nationale staat

  De Joden waren een volk zonder staat. Er werd verondersteld dat van hen dus geen nationale solidariteit kan worden verwacht. Zij zouden zich dus nooit loyaal kunnen opstellen tegenover de staat waarin zij leven. ----------------------------------------------------------------

  Was dit motief historisch van groot belang?

  Wordt dit motief nu nog steeds

  gehanteerd

 • Antisemitisch motief 5

  Aangeboren eigenschappen

  Er wordt verondersteld dat de Joden gemeenschappelijke genetische kenmerken bezitten die hen zozeer doen verschillen van niet-joden dat samenleven praktisch onmogelijk is. ---------------------------------------------------------------

  Was dit motief historisch van

  groot belang?

  Wordt dit motief nu nog steeds gehanteerd?

 • Aanvullende argumenten De onderstaande argumenten wor