The Physics of Fluids Conservation of Energy Conservation of Momentum

download The Physics of Fluids Conservation of Energy Conservation of Momentum

of 36

 • date post

  19-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  0

Embed Size (px)

description

The Physics of Fluids Conservation of Energy Conservation of Momentum. Inhoud.  Behoud van energie  Bernoulli  Verschillende voorbeelden - spin-effect van een bal - tsunami  Behoud van impuls. Daniel Bernoulli. Probleemstelling. p 2. v 2. p 1. v 1. A 2. A 1. h 1. h 2. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of The Physics of Fluids Conservation of Energy Conservation of Momentum

 • *energie kent vele vormen, die in elkaar zijn om te zetten:bewegingsenergiezwaartekrachtsenergiewarmtechemische energie..

 • *basis: energie-behoudenergievormen zijn in elkaar om te zettenindien wrijving verwaarloosbaar

  *

  Bernoulli's vergelijking

  *

  Toepassing 1Pijp met variabele diameterBernoulli toepassen Op stroomlijn geldt

  *

  Toepassing 1Pijp met variabele diameterDruk p2 is lager dan p1

  *

  Druk neemt dus af naarmate de snelheid hoger is

  *

  Cavitatie

  *

  Stagnatiepunt Elk lichaam in een stroming heeft een stagnatiepunt Een gedeelte van de stroming gaat bovenlangs of onderlangs De lijn die deze stroomlijnen scheidt: stagnatiestroomlijn De stagnatiestroomlijn eindigt op het stagnatiepunt waar de snelheid nul is Figuur 3.5 Munson

  *

  Hoe groot is de druk op het gezicht van de fietser?Beweeg mee met de fietser

  *

  Hoe groot is de druk op het gezicht van de fietser? Rekenvoorbeeld: Dichtheid van lucht r=1.2 kg/m3 Snelheid v1 = 10 ms-1 Drukverschil p2-p1 = 60 Pa Kracht werkend op gezicht van wielrenner: oppervlak gezicht A=0.015 m2 F = pA = 60 x 0.015 = 0.9 N

  *

  Veelgebruikte aannames bij Bernoulli1. Snelheid V0 = 0

  Volume dat per tijdseenheid wegstroomt is klein tov totale volume. Dan mag de neerwaartse snelheid van het wateroppervlak verwaarloosd worden. V0=0

  *

  Veelgebruikte aannames bij Bernoulli2. Drukken bij in/uitstroomopeningen zijn gelijk aan de atmosferische druk

  In de praktijk wordt de atmosferische druk op 0 gesteld. De berekende druk worden dan de "gage" pressures genoemd, oftewel de druk tov de atmosferische druk V0=0patmosfeer

 • *H=50m v=31m/spatmosfeerV0=0

  *

  Illustratie Des te kleiner H, des te kleiner de uitstroomsnelheid

 • *voorbeeld: ping-pong bal in gasstraalFzwFwr + Fopwvertikaal: zwaartekracht gecompenseerddoor opwaartse kracht engasstroomhorizontaal:stabiliteit dankzijBernoulli

  *

  spin effectenhttp://www.youtube.com/watch?v=oqWXKt16svs

 • *

  *

  Het verhaal is iets gecompliceerderPhotograph taken by F. N. M. Brown, courtesy of the University of Notre Dame. Illustration by Barbara Aulicino

  *

  Tsunami: golven verplaatsen zich met hoge snelheid

  *

  Tsunamihttp://www.pep.bc.ca/tsunamis/causes_2.htm

 • *H=4km v = 200 m/s!!! = 720 km/u

 • *Bernoullis wet energie behoud en geen wrijvingsimpel idee, krachtige instrument

 • *Behoud van impuls: Navier-Stokes vergelijking

 • *Massabehoud

  Impulsbehoud: Navier-Stokes vergelijkingverandering in de tijdletterlijk stroming(in uit)productie= krachten

  *

  Deformatie van vaste stof tussen twee platen

  *

  Deformatie van vaste stof tussen twee platen

  *

  Vloeistof tussen twee platen waarvan er eentje beweegtVaste plaat

  *

  Newtoniaanse vloeistof: schuifspanning t evenredig met snelheidsgradint

  *

  Dynamische of absolute viscositeit m lucht is veel minder 'stroperig'dan vloeibaar water

  *

  Bloed is geen Newtoniaanse vloeistofrode bloedcellenwww.sciencemuseum.org.uk

  *

  Samenvatting Behoud van impuls - viscositeit m, Newtoniaanse vloeistof Behoud van energie Bernoulli- incompressibel, steady-state, wrijvingsloos- stagnatiepunt- cavitatie Verschillende voorbeelden- druk lager naarmate stroomsnelheid groter is- ondiep-water golven

  **********