The Human Touch

9
NATHALIE GOETHALS Founder & Creative Director !DROPS The Human Touch

Transcript of The Human Touch

Page 1: The Human Touch

NATHALIE GOETHALSFounder & Creative Director !DROPS

The Human Touch

Page 2: The Human Touch

!DROPS?

• Sociaal innovatie buro• Profit en non profit organisaties• Samen • Tastbare oplossingen ontwikkelen• Maatschappelijke uitdagingen • Op maat • Korte en lange trajecten• Mensgericht

Page 3: The Human Touch

HOE PAKKEN WE DIT AAN?

• Research• Creatieve en design labs• Residences• Coaching• Training• Events• Van idee tot implementatie

Page 4: The Human Touch

ONZE BASELINE

Page 5: The Human Touch

ONZE BASELINE

INCUBATE• Mensen positief stimuleren, actief coachen, bevragen en uitdagen

EMPOWER• Geloven in de kracht van menselijke co-creatie • Samenwerken en positieve energie • Creatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken

• Het individuele initiatief • Stimuleert de verbeelding van mensen.

HARVEST• Resultaat oogsten uit co-creatie.

Page 6: The Human Touch

6 CATEGORIEEN

• Educatie• Superdiversiteit• Zorg• Future economie• Urban innovation• Peace

Page 7: The Human Touch

VOOR WIE DOEN WE HET?

• Overheid (ambassades, steden, gemeenten)• Sociale organisaties• Bedrijven• Kennisinstellingen

Page 8: The Human Touch

HOE VERTAALT ZICH DIT IN PROJECTEN?

InTouch• Innovatietraject rond de psychosociale noden van mantelzorgers

• Onderzoek & Prep labs met stakeholders • Creatieve labs• Design labs• Prototype• User testing• Evaluatie• Implementatie, spillover

Page 9: The Human Touch

follow us: WWW.IDROPS.ORGIDROPS_TWEET / IDROPSLABS / IDROPS_INSTA