Tempus 1 - april 2011

of 36 /36
tempus HUB P EOPLE M ODE E VENTS S PORT HUB NEWS S TUDENT LIFE L IFESTYLE C ULTURE & CO A CTUA Nie uw ! EVENTS Galabal Poëziewedstrijd 1 Nieuw HUB-magazine VOOR en DOOR HUB-studenten. Cultuur & co, film , muziek, HUB -news, and more ... Exclusief interview met The Opposites. “Wij zijn onze eigen grootste fans.” 05 gouden examentips DOSSIERS Politiek Asielzoekers April 2011 Mode en Lifestyle

Embed Size (px)

description

Onze allereerste publicatie, meteen ook de enige in het academiejaar 2010-2011.

Transcript of Tempus 1 - april 2011

Page 1: Tempus 1 - april 2011

tempus HUB

p e o p l e M o d e e v e n t s s p o r t h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u aNieuw !

EVENTS

GalabalP o ë z i e w e d s t r i j d1

Nieuw HUB-magazine voor en door HUB-studenten.

C u l t u u r & c o , f i l m , m u z i e k ,

H U B - n e w s , a n d m o r e . . .

Exclusief interview met The Opposites.“Wij zijn onze eigen grootste fans.”

05 gouden

examentips

DOSSIERS

PolitiekA s i e l z o e k e r s

April 2011

Mode en Lifestyle

Page 2: Tempus 1 - april 2011

x

Tempus fugiT.Time flies when you’re having fun! Of zoals men vroeger in het Latijns zei: tempus fugit; de tijd vliegt. En inderdaad, de afgelopen maanden is de tijd zeker gevlogen! Met onze zeskoppige redactie hebben we keihard gewerkt om jullie nog voor de tweede examenperiode de allereerste editie van het nieuwe studentenmagazine van de HUB te bezorgen: Tempus. Een nieuw blad, gemaakt voor en door studenten. ‘Waarom Tempus?’ hoor ik jullie denken. Allow me to explain! Tempus staat voor tijd, maar daar zit zoveel meer achter… De school - en de redactie natuurlijk ook –vond het tijd voor een nieuw tijdschrift, tijd om iets leuks te doen voor de student, tijd om lekker te kunnen lezen op school (als je die suffe syllabussen even helemaal zat bent), kortom: TIJD VOOR JOU!

Het thema voor deze eerste editie is, hoe kan het ook anders, NIEUW. Tempus is nieuw, de lente is aangebroken (nieuwe lammetjes en kuikentjes en bloemetjes) en de zomer staat alweer bijna voor deur. Uiteraard hebben we de absolute places to be voor je geselecteerd voor dit seizoen en kun je in dit nummer ook vinden wat met de warme dagen hot is om aan te trekken, zowel voor de dames als de heren. Geniet verder van de nieuwste films, boeken en muziek die we voor je gespot hebben. Voor sommige studenten onder ons is het ook tijd voor een nieuwe baan. In de moderepor-tage geven we de aanstormende afstudeerders vast wat kledingtips voor toekomstige sollicitaties. Met deze killeroutfits sleep je die job zeker weten binnen! Tot slot helpen we je de examenperiode door met wat nieuwe en verrassende antistress tips en kun je – tussen het leren door – genieten van een reportages en interviews, waaronder een exclusief interview met de stoere Hollandse rappers The Opposites!

Graag wil ik je namens de hele redactie ontzettend veel leesplezier wensen. Daarnaast willen we je ook oproepen om even wat van je te laten horen. De hoofdgedachte achter dit blad blijft: voor en door studenten. Voel je dus vrij om feedback (in de vorm van kritiek of juist complimentjes) te geven, ideeën aan te dragen of – nog beter – je aan te melden als freelancer of vast redactielid, zodat we samen de volgende editie van Tempus nog toffer kunnen maken. Kortom, mail ons, het is TIJD om van je te laten horen.

Alvast een fijne zomer vol sun, sea, sangria (en zo min mogelijk studie) toegewenst en tot in de herfst/winter van 2011!

C H E E r s !

Maartje NatropHoofdredacteur [email protected]

Read first!

2 tempus

Page 3: Tempus 1 - april 2011

INHOUDSOPGAVE

04 Wie zijn We?05 intervieW: the OppOsites08 FUn stUFF09 hUB events: GALABAL 201110 hUB events: pOezieWeDstrijD11 DOssier: AsieLzOeKers 13 hUB events: MOUntAinBiKen & FUtsALcUp14 eXAMentips15 cOLUMn jOhAn De schrYver16 hUB neWs18 eXchAnGe stUDents20 shOp repOrt: BriLLen in BrUsseL 22 MODe: WhAt tO WeAr 25 teMUs Wishes YOU A GreAt sUMMer 26 cULtUUr & cO: recensies32 pOLitieK 34 vOOrUitBLiK Op een Actieve zOMer 35 vOOrUitBLiK Op een MUziKALe zOMer

COLOFON

TempusIn opdracht van sTUVO (studievoorzieningen van de Hoge-school Universiteit Brussel)stormstraat 21000 [email protected]

1e editie – april 2011 – oplage 1000

Aan deze editie werkten mee:

Het redactieteam:Hoofdredacteur: Maartje NatropAdjunct-hoofdredacteur & Eindre-dacteur cultuur & co: Tais KellnerEindredacteur mode & lifestyle: Jelena JanssensEindredacteur actualiteit & maat-schappij: Linde WaltersHoofd vormgeving: Davy VandeputteAssistent vormgeving: Dieter Ysen-brandt

Freelancers:Assistent eindredactie: Jeroen MetsGast columnist: Johan De schryverGast schrijver: Vincent Beckers

Drukkerij:GEErs OFFsET in Gent

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

tempus 3

Page 4: Tempus 1 - april 2011

LINDE Met reeds een opleiding politieke wetenschapdpen achter de rug pendel ik – Linde Walters - tegenwoordig tussen Kortrijk en Brussel voor de master journalistiek. In deze editie van Tempus neem ik de actuastukjes voor mijn rekening, als oefening voor ‘later als ik groot ben’ en in een bescheiden poging mijn medestudenten op de hoogte te houden van al wat reilt en zeilt in die mooie hoofdstad van ons. Wat verderop in dit fijne HUB-blad laat ik als fervente fan van Het Betere Boek ook mijn theelichtje schijnen over 1 recent en 1 minder recent -maar daarom niet minder briljant- boek.

Als ik me ook even mag voorstellen: Davy Vandeputte is de naam, Bruggeling, 23 jaar oud en net als de meesten van jullie student aan de HUB. Ik studeer handelswetenschappen met als afstudeerrichting B&O. Daarnaast volg ik ook deeltijds kunstonderwijs waar ik me spe-cialiseer in het beeldhouwen. In mijn vrije tijd probeer ik overdag wat aan sport te doen en ’s avonds een feestje mee te pikken. Als ik geslaagd ben voor deze masteropleiding ga ik de uitdaging aan en begin ik met m’n eigen bedrijf. Maar vooraleer ik hiermee van start ga, ont-fermde ik me eerst over de vormgeving van Tempus.

Ik, Jelena, studeer journalistiek aan de HUB en zie een toekomstige job bij een gerenommeerd vrouwenmagazine wel zitten. Ik zal dan ook de rubriek ‘lifestyle’ voor mijn rekening nemen en jullie onderdompelen in de wonderlijke wereld van fashion, beauty, design…kortom alles wat hip en trendy is! Brussel kent inmiddels nauwelijks nog geheimen voor deze trendwatcher van dienst en na een avondje majoretten of een uitputtende atletiektraining verwen ik mezelf graag met een fris pintje in één van de vele gezellige Brusselse kroegen. sporten, fashion, ca-féklets: een meer dan geslaagd trio!

Communicatie, Cultuur, Carrière en Chocola: de 4 C’s – of wel de 4 grote passies – in mijn le-ven! Mijn naam is Maartje Natrop, 22 jaar en student aan HUB: schakeljaar Meertalige Com-municatie. Ik kom uit dat gekke, kleine landje ten Noorden van hier waar de mensen gierig en luidruchtig zijn. Het land van de kaas, koeien, klompen, wallen en wiet: jawel, Nederland! Naast mijn studie hier in Brussel wilde ik graag iets extra’s doen, iets leuks en leerzaams. Dat is er gekomen in de vorm van Tempus! En als ik later groot ben, wil ik het liefst nog meer mooie verhalen schrijven, of dit nu in de vorm van een tijdschrift, boek of corporate story is…

Tais = tai : s en dus niet zoals mais /majs. Ik weet ook niet wat mijn ouders bezielden toen ze me naar de courtisane uit de gelijknamige opera van Cezanne vernoemden, maar ik heb ermee leren leven en dus moeten jullie dat ook maar. Net als Maartje ben ook ik een zoge-naamde ‘schakelaar’. Na 3 jaar zwoegen, blokken en labeuren aan de Hogeschool Gent besloot ik om dit hele proces nog eens opnieuw te doen, maar dan in Brussel. Mijn bomma zei altijd: ‘verandering van spijs doet eten’. Met mijn 21 lentes en 1m60 ben ik de ‘Benjamin’ van het team, maar wat ik tekortkom in jaren en centimeters zal ik hopelijk goedmaken met mijn creatieve bijdrage aan Tempus. Mijn grote passies zijn film en muziek dus vooral onder de recensies zullen jullie mijn bevallige naam - Tais Kellner - zien prijken.

Hoi! Ik ben Dieter Ysenbrandt, ik zit in mijn masterjaar handelswetenschappen, afstudeer-richting accountancy, die ik koos omdat ik ooit bedrijfsrevisor zou willen worden. Ik houd mij vooral bezig met mijn studentenclub Horta. Daarnaast werk ik ijverig aan mijn thesis. Als ik een momentje vrij heb, of wil zijn, ga ik een toertje rond mijn thuisstad Brugge gaan lopen. Verder houd ik me in m’n vrije tijd bezig met grafische programma’s als Photoshop e.d. Dat is zo een beetje een korte beschrijving van mezelf. Ik ben altijd bereid voor een tof gesprek, dus spreek me gerust aan als je me tegen het lijf loopt!

DAVY

DIETER

W i e z i j n w i j ?

JELENA

MAARTJE

TAIS

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

4 tempus

Page 5: Tempus 1 - april 2011

interview: The Opposites“WIJ ZIJN ONZE EIGEN GROOTSTE FANS”

De een is klein en donker, de ander lang en blank, vandaar: The Opposites. Willem (a.k.a. Willy) en Twan (a.k.a. Big2) ontdekten hun hiphoptalenten toen Willem voor straf een rap moest schrijven op de middelbare school en Twan hem hiermee hielp. Het Hol-landse Hiphopduo was geboren! Met hun hits (zoals ‘Dom, lomp en famous’ en ‘Broodje bakpao’) wonnen ze vele prijzen, waaronder ‘Beste album’ en ‘Beste groep’. Tegenwoordig maken ze vele Nederlandse en Belgische feesten onveilig. Wij ontmoetten de heren op 4 maart backstage bij een optreden in het Nederlandse Apeldoorn en vroegen hen van alles over muziek, carrière, cre-ativiteit en (Amerikaanse) hiphop.

W i e z i j n w i j ?p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

tempus 5

Page 6: Tempus 1 - april 2011

1. Beschrijf elkaar eens in drie woorden:Willy over Big2: “enerverend, emotioneel, diep”Big2 over Willy: “raar, episch, anatomisch”

2. Op welke momenten ben je het meest creatief/pro-ductief?Willy: “als we in de studio zijn. Het klinkt een beetje stom, maar we hebben nu een echte studio, dat hadden we eerst niet.” (de mannen hadden hiervoor een studio aan huis, red.)Big2: “eigenlijk ben ik altijd creatief, maar als we de studio ingaan, is dat het moment dat we er echt mee bezig zijn.”Willy: “we kunnen ernaar toe wanneer we willen dus als we gaan, hebben we er echt zin in.”Big 2: “we hebben trouwens in diezelfde studio deze week nog een nieuw nummer gemaakt, dat is echt de shit! Het heet ‘On top of the World’. Maar we wachten nog even voor we deze uitbrengen tot ons nieuwe album er volgend jaar komt.”

3. Hoe is jullie huidige liefde voor hiphop nu echt ont-staan, was dat direct toen jullie voor straf die ene rap moesten schrijven op de middelbare school, of is het gaan groeien?Big 2: “daarvoor luisterden we wel al volop hiphopplaten, maar schrijven deden we nog niet. Dat vonden we pas vanaf dat moment leuk; we zijn begonnen met die track voor straf, en eigenlijk is het er toen gewoon een beetje in gebleven.” Willy: “waar wij vandaan komen (Heiloo, een Nederlands dorp, red.) is het nogal saai en hiphop was stoer, rebels, tegen dingen aanschoppen en dat vonden wij wel leuk.”

4. Jullie hebben beiden VWO gedaan maar geen vervolg-studie. Als je in plaats van fulltime met de muziek bezig te zijn toch verder was gaan studeren, wat had je dan voor studie gekozen?Big 2: “ik was denk ik nepkleren gaan verkopen. Nee, zon-der gein, ik ben er niet trots op maar ben in de tweede helft van de middelbare school afgetrapt, dus ik zou eerst mijn VWO afmaken.”Willy: “ik was denk ik Antropologie gaan doen.”

Willy: “Lekker chillen en beetje muziek maken”

5. Wat is jullie leukste samenwerking tot nu toe? Big 2: “waar het beste nummer is uitgekomen is denk ik toch onze samenwerking met Kempi. ‘Kom nie hier’ vind ik wel een heel leuk nummer.”Willy: “De leukste samenwerking is met onze homies Dio en stef enzo. Dat is lekker chillen en beetje muziek maken.

Willy’s favourites:Amsterdamwaterkip met rijstjoggingbroekheb ik nietons eigen nieuwe nummer, eergisteren geschreven: On top of the worldwees altijd optimistisch!

Big2’s favourites:Favoriete stad: Amsterdam

Favoriete drankje: spa blauwFavoriete eten: frieten

Favoriete kledingstuk: bloesjeFavoriete artiest: Tupac

Favoriete track: Hit em up (van Tupac) maar meestal luister ik het liefste naar

onze eigen, nieuwe muziekLevensmotto: fuck it!

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

6 tempus

Page 7: Tempus 1 - april 2011

6. Wie staat er nog op jullie verlanglijst voor een samen-werking?Big 2: “Er staat niet echt iemand op onze verlanglijst. We hebben een hoop artiesten die we gewoon heel tof vinden maar waar we niet perse mee hoeven samen te werken.”Willy: “Momenteel werken we gewoon liever samen, ik houd het even bij The Opposites. Weet je wat het is, het moet gewoon op je pad komen, het moet wel kloppen en natuurlijk gaan.”

7. Wat is volgens jullie het grootste verschil tussen de hiphopscene in Amerika (het ‘geboorteland’ van dit gen-re) en hiphop in de Lage Landen (België/Nederland)?Big 2: “In Amerika is de scene veel groter, daar is het ge-woon mainstream en echt een business. Hier komt de mu-ziek veel meer voort uit liefde. Het is ook wel business maar hier draait het veel meer om wat mensen zelf echt tof vin-den. Je hebt hier heel veel old skool hiphop die in Amerika bijna niet meer bestaat. De markt daar wordt toch wel over-heerst door wat er geld in het laatje brengt.”Willy: “Ik denk dat hiphoppers in de lage landen busi-nesswise wel iets kunnen leren van hun Amerikaanse col-lega’s. Er is een groot verschil tussen de muziekwereld en de muziekbusiness en ik denk dat sommige jongens in de zakelijke kant meer ondersteuning mogen hebben. Aan de andere kant vind ik ook dat we juist helemaal niet teveel naar Amerika moeten kijken en dat gaan overnemen want hiphop hier heeft zich echt onderscheiden van de scene daar, en dat is een goed ding. Vroeger maakte ik onze eerste rapnummers omdat ik kende wat uit Amerika kwam en nu hebben we echt ons eigen geluid en ons eigen verhaal en dat heeft niets meer te maken met wat er daarvandaan komt.”

8. Als jullie terugkijken op jullie carrière, waar zijn jullie dan het meeste trost op? Big2: “eigenlijk alles, de hele ontwikkeling zelf, hoe ver we zijn gekomen. Maar sommige dingen zijn wel extra leuk, zoals bijvoorbeeld optreden op Lowlands, dat vonden we heel tof.”Willy: “En het feit dat we drie albums in de winkel hebben die stuk voor stuk best wel veel succes hebben gehad.”

9. Zijn er ook dingen waar jullie spijt van hebben of die jullie liever anders gedaan hadden?Willy: “Achteraf zijn er altijd wel dingen die je anders kunt doen, maar als we dat hadden gedaan, hadden we hier mis-schien nu niet zo gezeten. Dus spijt van dingen hebben we niet.”

10. In Broodje Bakpao rapt jullie vriend en collega Gers: ‘Ben geen hype rapper maar bewust van de mode’. Passen jullie je aan wat je denkt dat jullie fans tof zullen vinden?Big 2: “Wij maken heel veel nummers en vinden het na-tuurlijk wel belangrijk dat die goed zijn. Maar aangezien wij zelf enorm fan zijn van onze muziek is het het belangrijkste wat wij zelf tof vinden en wat wij graag luisteren. Wij zijn onze eigen grootste fans. Dat nummer dat we eergisteren

maakten hebben we al vierhonderd keer op repeat gehad, wij moeten het gewoon ontzettend tof vinden.”Willy: “Het is sowieso niet voorbedacht van ‘dit moet een hit worden’. Het zou raar zijn als wij als muzikanten iets gaan maken wat ‘in’ is. Zonder arrogant te willen klinken maar als onze muziek tof is, maken wij wat in is.”

11. Succes gaat onder andere over de keerzijde van suc-ces: het beroemd zijn. Jullie collega en vriend Gers rapt in dit nummer: ‘Ergens haat ik de fame zo van laat me al-leen.’ Overwegen jullie nooit eens om te stoppen met wat jullie doen en een anoniem leven te gaan leiden?Big 2: “Nee, nu zeker niet. succes is maar een momentop-name, in andere nummers geven we juist weer aan dat het heel erg tof is wat we doen en wat daarbij komt kijken. Na-tuurlijk heeft fame zijn keerzijde maar momenteel zitten we in zo’n luxespot dat het stom zou zijn hier van weg te lopen.”Willy: “Later misschien, nu nog niet, nu geniet ik er nog van. Ik denk niet dat ik over twintig jaar nog steeds hier zo interviews zit te doen, dan ben ik er wel een beetje klaar mee en wil ik wat anders doen. Maar wat ik ook doe, het zal altijd met muziek te maken hebben!” (M.N.)

Tot slot leggen we de mannen een paar kernwoorden voor en vragen hun wat het eerste is dat bij hun opkomt:

Muziek: liefde (Willy), Tupac (Big2)Liefde: hiphop (Big2), muziek (Willy)Vriendschap: Twan, Willem (roepen spontaan elkaars naam)Familie: papa en mama (beiden)Feesten: party (in koor)Vakantie: “We gaan binnenkort naar Miami om the chil-len en daarna optreden in Zwitserland, da’s werk maar ook vakantie.”Toekomst: “Een hoop geluk en gezondheid “ Big2: “ En au-to’s die op water rijden.”

The Opposites live zien?Check ze op de volgende data:

07-05 : Palm Live Stage, Weerde 25-06 : Summer Festival, Antwerpen 22-07 : Tommorowland, Boom 31-07 : Kneifestival, Knokke-Heist

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

tempus 7

Page 8: Tempus 1 - april 2011

Fun Stuffp e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Leeuw niet langer koning van de jungleNa Egypte, Tunesië en Libië is nu ook in de Turkse zoo sprake van politieke aardverschuivingen. Na 15 jaar onderdrukking - sinds de release van de Lion King - besloot een Bengaalse tijger het heft in eigen handen te nemen en de Koning leeuw te doden in zijn aangrenzende kooi. Hiermee werd het dictato-riale bewind van die ‘tirannieke aap met manen’ aldus het Verenigde Tijger-front beëindigd. Wie de leeuw opvolgt, is nog onduidelijk.

‘Waar elke man aan denkt, als hij niet aan seks denkt’Nergens aan, aldus een Britse onderzoeker in zijn nieuwste, lege boek. Het 200 blanco pagina’s tellende boek is het resultaat van 39 jaar diepgaand on-derzoek. “Uiteindelijk kwam ik tot de schockerende conclusie dat mannen werkelijk nergens anders aan denken dan aan seks” aldus Sheridan Simove, ‘schrijver’ van het boek. Het resultaat is een origineel notaboekje.

Wat als de tonijn een panda was?De Sea Shepard Conservation Society pakt uit met een wel erg vreemde cam-pagne. Omdat haar beschermeling - de blauwvintonijn - met uitsterven be-dreigd wordt maar helaas niet hetzelfde knuffelgehalte heeft als de panda, besloot ze de ene gewoon door de andere te vervangen. De boodschap is dui-delijk: “When you see tuna, think panda.” Zo hopen ze dat de tonijn aan sym-pathie wint en niet langer massaal overbevist wordt.

Amerikanen kweken neuronen die op termijn geheugenverlies teniet kunnen doen.Goed nieuws voor onze bomma’s en bompa’s: de Amerikanen hebben her-sencellen nagemaakt die worden aangevallen door de Ziekte van Alzheimer: de ziekte die het geheugen ernstig aantast. Hiermee kan waarschijnlijk op termijn geheugenverlies ongedaan gemaakt worden. Uiteraard is dit ook zeer goed nieuws voor de fanatieke bierdrinkers onder ons, aangezien je hersenen na een aantal jaar stevig drinken krimpen met gemiddeld 10 tot 15%, wat natuurlijk best nog wel eens voor geheugenproblemen kan zorgen.

Student slaagt na twintig jaar. Als je denkt dat jij moeite hebt met een cursus of vaak buist, think again! Een rechtenstudent uit Argentinië is er pas na twintig lange jaren in geslaagd om een cursus, waarvoor hij 39 (!) keer was gezakt, met een voldoende resultaat af te sluiten. Een baan zoeken kan voor deze man ook nog eens twintig jaar gaan duren…. (M.N. & L.W.)

8 tempus

Page 9: Tempus 1 - april 2011

We love a man in uniform: Undercover Fashion Police vs. Jeansdragers : “shame on you”. Gelieve één etiquetteregel in ere te houden: ga gekleed in kostuum/smoking of in avondjurk/cocktaildress en laat die jeans, laarzen, rokjes maar mooi in de kast hangen. Gala betekent (nog steeds) stijlvol gekleed gaan.

No more curfew: Hoe har-der die beats, hoe beter. Een Peter Luts achter de Dj-tafel, Dj Sir Vain om het feestje af te sluiten en ge-woon gaan tot in de vroege uurtjes. Losgehen!!!

Boy meets girlssss : Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Groepsdaten is in! Gezellig samen indrinken op kot en dan met z’n allen richting Birnigham Palace.

Galabal HUB 2011: one to remember

Vergeet de glamoureuze avondjurken met bij-passende corsage. Vergeet de gladgestreken smokings en stijlvolle Mad Men-kapsels. Weg met de punch, weg met de rijen verlegen jon-gens en meisjes die elkaar niet ten dans durven vragen. Geen avondklok, geen wakende profes-soren…. Kortom: weg met de eens geldende eti-quetteregels op een Galabal.

Say hello to de nieuw geldende “Galabalregels’’ gespot @ Birnigham Palace op de 3e editie van het HUB-galabal! Een spetterende editie met dank aan al de organiserende studentenclubs, vele sponsors en hardwerkend personeel.

Bye Bye Punch, Hello Mr. Whis-key-Cola: Hoe meer percentage in de drankjes, hoe beter. Dorst hoef je niet te lijden: een speciale J&B “Start the party here” –stand, een cocktailbar, champag-nebar en jawel hoor ...zelfs een bar met watertjes en frisdrank. Waar zijn die toiletten hier?

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Foto’s: Guido Magazine,Tekst J.J.tempus 9

Page 10: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Interview Leila Van der Mauten door Jelena Janssens: “Gewoon zeggen waar het op staat, meer heb je niet nodig”

Nodig

Ge voelt aan alsof ge lucht zijt,ge weegt niks, maar ge bestaat.Ik wist niet dat gij zo diep zat,maar ik voel het als ik praat

dat gij hangt aan al mijn woorden,dat ge zweeft op mijn geluid.Ge ligt genesteld op mijn lippen,dus ik spreek u niet meer uit.

Ik heb u nodig als mijn lichaam,of als wat mijn lichaam voedt.Gij zijt mijn hart niet, noch mijn longen,maar ge gutst als waart gij bloed.

Ge bestuurt mij, ge beleeft mij,ge houdt mij recht als mijn gestel.Ik durf u niet meer te lossen,want dan ben ik enkel vel.

Leila Van der Mauten

Creatieve duizendpoot, Leila Van der Mauten, mag zich sinds maart 2011 de trotse winnares noemen van de poëziewedstrijd van de HUB (het thema luidde ‘leven’ red.). De 22-jarige studente journa-listiek was duidelijk favoriet van dichter en jurylid Christophe Vekemans die haar gedicht ‘Nodig’ uit meer dan 40 inzendingen verkoos. Haar overwin-ning leverde haar een waardebon van € 100 op en natuurlijk ook eeuwige roem.

Het is in sofie’s Clubke dat ik haar ontmoet. Warme choco? Check! Niet te veel pottenkijkers? Check! Laten we eens kijken wat deze jongedame zoal in haar mars heeft, iets in mij vertelt me dat het ze-ker niet ophoudt bij het neerschrijven van mooie woorden die menig beginnend dichter groen doen zien van jaloezie.

TEMPUS: Eerst en vooral proficiat Leila! Zowaar je eerste overwinning in een poëziewedstrijd. Mag ik hieruit afleiden dat er vanaf heden nog vele zullen volgen?LEILA: Jazeker! Nu ik weet dat ik het in me heb, dat ik niet de enige ben die mijn poëzie waardeert, zal ik zeker mijn kans wagen bij andere wedstrij-den.

TEMPUS: Enkel poëzie, of durf je ook andere lite-raire genres aan? LEILA: Wel, ik schrijf heel graag verhalen, maar dan vooral kortverhalen. Mijn interesse blijft jam-mer genoeg niet lang genoeg aangewakkerd om een volledig boek neer te schrijven. Maar ik moet toegeven dat het wel al in me opgekomen is, ik heb zelfs al een gans scenario in mijn hoofd.

TEMPUS: Aha, vertel eens ;)LEILA: Het zou gaan over een meisje wiens beste vriendin overleden is. Het meisje kan het verlies van haar vriendin maar niet verwerken en geeft zichzelf nog 60 dagen om het beste uit haar leven te halen en dan…komt ze. Dan wordt ze herenigd met haar vriendin. Dit alles neergeschreven in dagboekvorm.

TEMPUS: Mijn interesse heb je al gewekt. Doen zou ik zeggen. Ook je gedicht ‘nodig’ is gebaseerd op de relatie tussen twee vriendinnen?LEILA: Dat klopt, het gedicht gaat over mijn lief.

Ik heb ‘nodig’ geschreven met haar in mijn achter-hoofd. Op mijn blog odeaandebanaliteit.blogspot.com kan je trouwens nog meerdere gelijkaardige gedichten lezen.

TEMPUS: Bereid je maar voor op een massa blog-bezoekers nu. Tot slot een laatste vraagje: heb je nog enkele tips voor toekomstige dichters? LEILA: Wat ik vooral belangrijk vind, is dat je niet noodgedwongen hoeft te rijmen. Daarnaast hoef je helemaal geen moeilijke woorden te gebruiken om een gedicht van hoge kwaliteit te schrijven. Gewoon zeggen waarop het staat, meer heb je niet nodig.

TEMPUS: Hartelijk bedankt dat je even tijd wou vrijmaken voor TEMPUS. Nog veel succes met het schrijven van gedichten en boeken en ga nu maar gauw die € 100 uitgeven.

10 tempus

Page 11: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

“Mijn leven, ik leef je…”

Niet één, twee, maar drie keer heb ik je nu geleefd, mijn levenheb ik van je genotenvan je genomenaan je gegeven

steeds weer een nieuwe belevenis, een nieuwe herrijzenisje leerde me dromende spiegel van de realiteitieder leven weer, geen spijt

ik heb je gekend van hoog in de lucht, als één met de grondtelkens verschillendmijn vleugels gespreidmijn klauwen in je verspreid

nu sta ik hier als mens van vlees en bloed opnieuw voor joumijn emoties veel sterkerde pijn veel intenserde liefde veel groter

mijn leven, ik leef je alsof iedere dag de laatste isik geniet van jeik neem van jeik geef aan je

wil je me één ding beloven, mijn leven, laat dit niet het laatste zijnmijn leven, ik leef jevoor eeuwigen altijd!

Jelena Janssens

D OsIEr: AsIELZOEKErs

Nieuwe asielcrisis in het vooruitzicht?

Naast kerstmarkten en pakken sneeuw lijken tegen-woordig ook asielcrisissen de Belgische winters te typeren. Vanaf de eerste winterprik lezen we in alle kranten over gezinnen die noodgedwongen de nacht doorbrengen in het Noordstation. Dat was ook deze winter niet anders. Maar dan zijn daar de eerste ter-rasjes en de opvangcrisis verdwijnt al gauw weer naar de achtergrond. Betekent dit dan dat de asielcrisis op-gelost is?

Helemaal niet, zo verzekert Ilse van Caritas Interna-tional ons. Caritas verzorgde deze winter samen met een aantal partnerorganisaties een geïmproviseerde sociale dienst vlakbij de gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Daar konden asielzoekers ‘s morgens terecht voor sociaal en juridisch advies ter-wijl Vluchtelingenwerk Vlaanderen hen ‘s middags onder het motto ‘soep en informatie voor asielzoe-kers’ van een warme tas soep voorzag. Dit initiatief kwam er uit solidariteit met hen die in plaats van een slaapplaats enkel een papiertje met ‘niet-toewijzing’ kregen. Voor die mensen was er simpelweg geen plaats meer.

Foto: Florence Aigner

Niks nieuws onder de zon.

Nochtans is de opvangcrisis niks nieuw. Ieder jaar zijn er mensen die wegens plaatsgebrek worden ge-weigerd. De voorbije jaren waren er verhalen genoeg van asielzoekers die noodgedwongen op straat leef-den. Een van hen was Fawzi uit Gaza. “Wij dwalen maar wat rond. Ik heb me al drie weken niet kunnen wassen, ik voel me vies. Ik draag nog steeds dezelfde kleren als toen ik in België aankwam”. De Kosovaarse Xhezide en Kadri zochten in de winter van 2009 hun toevlucht tot een tentenkamp in hartje Brussel. Na drie weken sla en brood vonden ze daar een warme maaltijd en medische begeleiding. (vervolg pagina 12)

tempus 11

Page 12: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

(Vervolg asieldossier.) Achteraf vertelden ze: “Voor ons was het nog gemakkelijk. Wij hebben geen kinderen. Maar we zagen families met erg kleine kinderen. Voor hen moet het bijzonder moeilijk zijn geweest.”

Maar al deze verhalen en de uitgebreide media-aandacht –in de winter althans- bleken niet voldoende om een herha-ling van dergelijk scenario te voorkomen. Integendeel. Wat betreft een frappant gebrek aan opvang stak 2010 er met kop en schouders bovenuit. Terwijl het aantal asielaanvra-gen met 16 % steeg ten opzichte van 2009, verviervoudigde het aantal niet-toewijzingen. Waar in 2009 zo’n 6 % van alle aanvragers geen slaapplaats vond, was dat een jaar later al 23,3 %.

Toch is het bij wet bepaald dat de regering moet instaan voor materiële steun zoals onderdak, eten en sociale bege-leiding. Maar in de praktijk zijn het vaak ngo’s die deze taak overnemen en zo het alibi vormen van een regering die te-kort schiet. Onlangs werd ons land zelfs veroordeeld door het Europees Hof voor de rechten van de Mens, een duide-lijke tik op de vingers wat betreft het Belgische asielbeleid.

Nieuwe opvangcrisis in de maak.

Maar dankzij het Winterplan waren er sinds 6 december geen niet-toewijzingen meer. Op korte tijd werden honder-den extra plaatsen gecreëerd. sommigen belandden in over-bevolkte hotels, anderen konden een veldbed bemachtigen bij samusocial. Maar in de naam van het plan zit meteen een nieuw probleem vervat: het geldt enkel in de winter. De hotels moeten tegen ten laatste 31 maart opnieuw leeg zijn en ook samusocial bevestigde al de sluiting van hun winter-opvang. Op dit ogenblik verblijven er echter nog meer dan 300 mensen in hotels, vaak gezinnen met kinderen. De kans bestaat dat zij na 31 maart opnieuw de straat op moeten. “Het zal dus zelfs niet tot volgende winter duren vooraleer de volgende asielcrisis zich aandient” aldus Ilse.

Eind maart moeten alle tijdelijke opvangplaatsen sluiten. De kans bestaat dat die mensen daarna te rug op straat belanden.

En zij is niet de enige die vreest voor een nieuwe opvangcri-sis. “Vorig jaar beloofde de regering 2000 extra plaatsen via lokale opvanginitiatieven (LOI’s) van OCMW’s, maar daar zijn er vandaag nog maar 400 van ingericht” vertelt Eef van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dan is een rekensommetje snel gemaakt: indien nog maar de helft van alle 354 perso-nen in de hotels doorstromen naar reeds ingerichte LOI’s, is bij de minste stijging van asielaanvragen weer een plaats-gebrek.

En een nieuwe stijging is niet ondenkbaar. De revoluties in de Arabische wereld veroorzaken naast politieke aard-verschuivingen ook heel wat vluchtelingen. Nu reeds staan

Libiërs aan te schuiven aan de Tunesische en Egyptische grens, op de vlucht voor het geweld. sommige Europese lid-staten vrezen dan ook dat ze binnenkort overspoeld zullen worden door vluchtelingen uit de Arabische revolutielan-den. Ook deze mensen hebben nood aan én recht op op-vang voor de duur van hun procedure.

Wat nu?

Dus kan men maar beter voorbereid zijn. Op korte termijn betekent dit simpelweg meer opvangplaatsen. Op lange termijn kan het helpen om één bevoegde minister te heb-ben in plaats van de huidige twee staatssecretarissen met elk hun voogdijminister plus een premier die instaat voor de algemene coördinatie. En er is ook nood aan een snel-lere asielprocedure. Nog altijd is de procedure te omslachtig zodat mensen veel langer dan nodig in het opvangnetwerk verblijven, waardoor dan weer te weinig plaatsen zijn voor nieuwkomers. “soms gaat het erg snel, soms gaat het erg traag. Na al die jaren begrijp ik het nog steeds niet. Een spel-fout of mislukte pasfoto kan een grote impact hebben op de rest van de procedure” aldus Eliane van Caritas. “Ik heb soms de indruk dat er vooral een hoop geluk en toeval mee gemoeid is.” En dat kan nooit een goede basis vormen voor een efficiënt, menselijk asielbeleid. (L.W.)Voor meer getuigenissen zie www.zonderopvang.be

Foto Florence Aigner

12 tempus

Page 13: Tempus 1 - april 2011

Mountainbiken in het ZoniënwoudLaten we beginnen met eerlijk zijn… We weten dat het groot-ste deel van ons studenten vrije uurtjes nu eenmaal het liefst doorbrengt in bed of op de bank, bij voorkeur met bier, chips en een laptop binnen handbereik. Maar de zomer komt er weer aan en natuurlijk wil je er goed uitzien in je bikini / zwembroek. Bovendien is actief bezig zijn goed voor je leerprestaties, zoals we ook uitleggen in het artikel Examentips verderop in dit blad. Tijd dus om van die bank af te komen en wat sportiefs te gaan doen. Gespierde benen, strakke buikspieren en prachtige cij-fers, here we come!Het is heerlijk weer buiten dus sporten hoeven we nu niet lan-ger in de muffe fitnesszalen te doen, maar lekker in de open lucht. En wat is er nu leuker dan een beetje sightseeing in het mooiste bos van Brussel en wat spier- en conditietraining tege-lijk? Twee vliegen in een klap dus met de mountainbiketocht die de sportdienst van de HUB organiseert op 11mei aan-staande. De tocht vindt plaats in het Zoniënwoud; een prachtig bos ten zuidoosten van Brussel en telt 400 hectare aan land. Kosten (inclusief fiets en begeleiding) zijn slechts 5 euro. Je kunt meer informatie vinden en je inschrijven via [email protected] Het is TIJD om te gaan sporten! (M.N.)

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

HUB Futsal-cupDat studenten niet enkel drinken en feesten bewijst de Fut-sal-competitie ook dit jaar weer. In iedere wedstrijd wordt er om elk punt gestreden tot het bittere einde. soms zijn de confrontaties zo fel dat er geblesseerden op volgen, maar er wordt altijd fair gevoetbald. De meeste ploegen strijden met hart en ziel om hun kleuren te verdedigen. Er zit wel wat voetbaltalent tussen de studenten, maar uit rondvraag blijkt de motivatie vooral te bestaan uit met vrienden een leuk partijtje te voetballen en - voor sommigen - de studen-tenvereningskleuren te verdedigen. Het waren spannende wedstrijden waarbij de toeschouwers op het puntje van de tribune zaten en weinig nagels meer over hadden! Check de uitslagen op de HUB website. (D.Y.)

Wist je dat… Het Futsal-team van HUB eerder al

Vlaams Kampioen was? Binnenkort mogen we zelfs tegen onze Waalse vrienden spelen

om de Belgische titel binnen te halen!

tempus 13

Page 14: Tempus 1 - april 2011

5 Gouden examentips

Een goed begin, is het halve werkJaja, we weten het, we klinken net als je ouders nu! Maar het is zo… Ook al doen wij zelf ook liever aan veel fees-ten, vervolgens veel uitslapen en daardoor de helft van de colleges missen; ooit wordt het toch tijd om volwassen te worden. En schijnbaar hoort daar netjes naar de les gaan en huiswerk doen bij. Kortom: houd elke week alles in een paar uurtjes bij en je hoeft zoveel minder te doen voor je examens. En dat laat toch mooi weer tijd over om het café in te duiken!

Lekker visje etenWe zijn geneigd in stressvolle examenperiodes naar sui-ker en vetten te grijpen. Junkfood, chocola en al het an-dere wat lekker weg snackt tijdens het leren. Helaas, slecht nieuws: suikers maken je moe en zijn slecht voor je (leer)prestaties. Vis (of visolietabletten voor de niet-visliefheb-bers onder ons) is, door het vetzuur Omega-3, supergoed voor je hersenen. Dus gooi elke dag even een stukje zalm, wat garnaaltjes of haring op je bord en je haalt alleen nog maar supergoede cijfers!

LachtherapieNee, da’s geen grapje. Lachen is gezond, stressverlagend en goed voor de geest. Als je lacht, komen er endorfinen vrij; dit zijn gelukshormonen. Na een flinke lachbui ben je dus happier en meer ontspannen en gaat de leerstof er veel soepeler in. Dus ga voor de spiegel staan, kijk jezelf aan en begin met lachen. Gaat dat niet spontaan, zeg dan hardop: ha, ha, ha. Herhaal dit net zolang tot je van een neplach overgaat naar een glimach en tot slot naar een echte schaterlach. Lukt het je nog niet, kun je je altijd nog aansluiten bij een van de lach-meditatie-clubs in dit land (ook geen grapje: die bestaan echt, hilarisch hé). Werkt vooral goed vlak voor een examen (wel checken of je al-leen bent in de WC, want een beetje gênant is het wel om betrapt te worden terwijl je de slappe lach hebt met je spiegelbeeld).

Sporten, sporten en nog een beetje sporten.Bewegen is niet alleen een fijne pauze tussen het leren door, maar houdt je ook fit en ontspannen, wat natuurlijk je exa-menprestaties weer ten goede komt! Bovendien gaat sporten de aanmaak van het stresshormoon cortisol tegen; dit hor-moon heeft een zeer slechte invloed op je geheugen. Nog even voor de duidelijkheid, onder sporten verstaan wij ook: 1. Naar de supermarkt lopen om je lege bierbak in te leveren2. Van de supermarkt naar huis lopen met een weer volle bierbak3. Je bed verschonen (wel nodig na 5 maanden) of de koel-kast ruimen (hallo, beschimmelde groente!)4. Een potje tongworstelen met je lover of scharrel of samen een romantische wandeling maken5. sex: A shag a day keeps the school stress away!

Kuis uw KotNormaal gesproken is kuisen toch echt een vorm van s.O.G. (studie Ontwijkend Gedrag) maar het is bewezen: een scho-ne, opgeruimde omgeving zorgt voor betere concentratie. Dus pak die stofzuiger en ga aan de slag! Gooi de lege bier-blikken weg, ruim die vieze sokken op, berg de lege pizzado-zen op, breng de berg afwas naar de keuken en zie daar: je persoonlijke studieparadijs is geboren!

(M.N.)

Mochten al deze tips niet helpen en je toch nog gestrest op je exa-men aankomen: bedenk dan dat het niet het ein-de van de wereld is om een keertje te buizen. En die heerlijke zomer staat bijna voor de deur! Tempus wishes you luck!

Om je examenperiode heelhuids door te komen.

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

14 tempus

Page 15: Tempus 1 - april 2011

Column: Droom van een nieuwe tijdWat schrijft een mens nu voor studenten, zeker als die mij vereenzelvigen met dingen als spelling en grammatica en geas-socieerde catastrofen? En dan nog voor het allereerste nummer van wellicht het allerbelangrijkste HUB-tijdschrift van dit jaar. Gelukkig verzekerde die Hollandse van de redactie mij dat het niet grappig hoefde te zijn. Een pak van mijn hart, want daar begin ik niet mee, met humor. ’t Is namelijk nooit goed genoeg voor studenten. Hoe vaak heb ik tijdens een les niet een poging tot grap gepleegd,die enkel beantwoord werd met een genadeloze stilte en onbegrijpende blikken , als van gedrogeerde runderen. Dat doet pijn, hoor. Niets humorachtigs dus. Anderzijds mocht het ook niet te zwaarwichtig zijn, want dan begrijpen ze het niet. Wat dan wel?

Maandenlang zat ik derhalve in zak en as door een acuut schrijversblok. Een onderwerp, een onderwerp, mijn koninkrijk voor een onderwerp! Dat heb ik talloze malen uitgeschreeuwd tijdens tig slapeloze nachten in mijn van angstzweet door-drenkte bed. Mijn vrouw, ook al een Hollandse, vond het bed vies en mijn uitroep onnozel, maar wacht maar tot zij eens een schrijversblok aan haar been heeft! Maar verder geen kwaad woord over mijn vrouw. Zij zou dit ook kunnen lezen. ’t Is een gratis tijdschrift, hè. Doch dit terzijde, zoals een groot schrijver eens gezegd heeft. Het punt waar ik naartoe wil, is dat op een minder slapeloze nacht de oplossing zich aandiende. Ik had een droom! Een vertelbare, een stichtelijke zelfs, vol postmoderne symboliek.

Majesteitelijk op een grote vogel gezeten zweefde ik boven het kruispunt van de stormstraat en Warmoesberg en keek neer op de studententrosjes die zich daar beneden verplaatsten. Plots doken we naar beneden en de vogel vuurde een joekel van een ei af, recht op een argeloze studente (ik denk die Hollandse van de redactie), die terstond neerzeeg. En dat was maar het eerste slachtoffer. We stegen weer op, doken weer en schoten weer een gericht ei af. En dan nog eens, en nog eens, steeds weer opnieuw, tot uiteindelijk alle studenten uitgeschakeld waren. Ze vormden een immense, kliederige vleesberg tussen de ingang van T’serclaes en Hermes. Een lugubere studentenomelet. Ik voelde me wel een beetje schul-dig om deze slachtpartij. ’t Was wel mijn schuld niet, ’t was die stomme vogel zijn schuld, maar toch. Groot was dan ook mijn opluchting toen er langzaam weer beweging in de studentikoze lichamen kwam. Een voor een maakten ze zich los van hun slijmerige medegesneuvelden. En zie! Daar stonden ze nu allemaal trots en welgezind rechtop, hun tanden twin-kelend bloot lachend, hun blikken hemelwaarts. Een duizelingwekkende kracht straalde van hen uit, alsmede een intense dankbaarheid.

En toen kreeg ik een schop van mijn vrouw omdat ik zogezegd aan het snurken was, maar dat kan niet, want ik snurk al lang niet meer. In elk geval, het vertelselke was uit. Dagenlang heeft de droom m ij nog geobsedeerd. Wat was de betekenis ervan? Welke boodschap stuurde de Grote regisseur op mij af? Het antwoord kwam van een documentaire op de BBC. Omdat een beetje intellectueel nu en dan naar documentaires op BBC kijkt, besloot ook ik op een avond naar een docu-mentaire op BBC te kijken. Het kon me niet schelen welke documentaire, als het maar een documentaire was. Nu bleek de documentaire van die avond over een vogel te gaan, de buzzard. Een geweldige schok ging door mijn afgetrainde lichaam toen ik mij er bewust van werd dat hij er identiek uitzag als de vogel uit mijn droom. Een nog geweldiger schok evenwel mocht ik ervaren toen ik achteraf de Nederlandse benaming ging opzoeken. Dat is namelijk… buizerd!

Echt gebeurd! Ik zweer het.

Johan De schryver

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

tempus 15

Page 16: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Het HUB nieuws wordt jullie aangeboden door de studenten-raad, maar wat is de studentenraad eigenlijk en waar houden de leden ervan zich mee bezig?

De studentenraad vormt de brug tussen de studenten en de instelling. Als lid van de studentenraad bepaal JIJ mede de toekomst van de HUB. Je werkt mee aan het beleid van de hele instelling. Je hebt inspraak in lessen en examens, oplei-dingsonderdelen en docenten, de prijs van de broodjes en alles wat je nog meer aanbelangt. Als sociaal geëngageerde student praat en beslis je mee!

Een ervaring die het verschil kan maken.

Het mag duidelijk zijn dat participatie op elk niveau het no-dige engagement vereist. Maar er staat ook heel wat tegen-over. Deelnemen aan het beleid van de instelling staat zeer goed op je CV; werkgevers hechten veel belang aan extra scolaire ervaring. Terecht overigens, want je verwerft heel wat competenties die je in het beroepsleven kunnen helpen. Waar houdt de studentenraad zich mee bezig?Het belangrijkste is dat op heel veel gebieden aan de stu-dentenraad advies moet gevraagd worden bij het bepa-len van beleidsbeslissingen. De studentenraad komt dus een zestal keer per jaar samen om bepaalde kwesties te

bespreken. Daarnaast zijn de leden van de studentenraad ook vaak de eerste studenten die nieuwe ontwikkelingen te weten komen. Zo heeft de studentenraad al bepaalde dos-siers besproken die in de toekomst zullen worden toegepast. soms zijn dit zeer technische veranderingen maar even vaak zijn dit aanpassingen waarvan de gevolgen voor elke student voelbaar zijn. specifiek zullen we er twee toelichten:

1. Blokken @ HUB

Bij de studenten is er een grote vraag naar mogelijkheden om collectief te studeren. De moderne communicatiemid-delen zoals Facebook, iPhones etc. zorgen voor teveel af-leiding tijdens het studeren. Collectief blokken helpt om de blokdiscipline erin te houden en de verleiding tot ‘5 mi-nuutjes’ Facebook te weerstaan. De universiteiten van Gent & Leuven hebben al op deze trend ingespeeld door allerlei faciliteiten op een geïntegreerde manier ter beschikking te stellen van hun studenten. Aan de HUBrussel bestaat een dergelijk project niet op een structurele manier en de stu-dentenraad is ervan overtuigd dat daar zeker vraag naar is. De studentenraad heeft in samenwerking met de studen-tenvoorzieningen een voorstel gelanceerd dat al zal worden toegepast voor volgende blok-en examenperiode.

H U B n e w s

16 tempus

Page 17: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Concreet betekent dit dat er voor de studenten tijdens de blokperiode voldoende ruimte ter beschikking wordt ge-steld om te studeren. De studenten hebben nood aan ba-sic infrastructuur, tafels, stoelen en een rustige omgeving. Bovendien worden sessies met studietips en studievaardig-heden georganiseerd door het CsB&V (Centrum voor stu-dentenbegeleiding en voorzieningen). Alle initiatieven en plaatsen waar de studenten terecht kunnen zullen bekend worden gemaakt via een pagina op HUBrussel.net.

2. Resultaten van delen van opleidingsonderdelen

In de faculteit Economie & Management heeft men in de voorbije beraadslagingsperiode vastgesteld dat studenten ‘speculatiegedrag’ vertonen, door te beslissen om slechts voor één deel van een OOD (opleidingsonderdeel, voor-heen: vak) te studeren en niet of minder voor het andere. De studenten gaan er (terecht) van uit dat zij het hoogste cijfer op het deel behouden, en trachten het cijfer van het opleidingsonderdeel positief te beïnvloeden door alleen voor het andere deel te studeren.. In een aantal gevallen zullen zij slagen voor een deel OOD en toch gezakt blijven voor een ander deel waar zij geen nieuwe prestatie meer voor hebben geleverd in een tweede examenkans.Wat er nu precies ter discussie stond was het compensatiemechanis-

me. Dit maakt het mogelijk dat een student met een 14/20 en een 6/20 op twee delen van een OOD toch kan slagen voor het OOD, omdat de twee cijfers elkaar compenseren (als de twee delen even zwaar wegen in studiepunten). Het behoud van het beste resultaat van een opleidingsonderdeel stond niet ter discussie. Deze materie is faculteitsgebonden, maar de andere facul-teiten van ALLE opleidingen (zowel professioneel als acade-misch) hebben deze regel ook toegepast, behalve opleidin-gen van de faculteit Taal & Letteren.

Vincent,Beckers voorzitter [email protected]

H U B n e w s

Wist je dat:- studentenraad.hubrussel.be onze website is en je daar in de meer informatie kan vinden- Elke student een gratis exemplaar van het onderwijs- en examenreglement kan afhalen op de dienst studentenadministratie- Je veel minder lang moet aanschuiven in het studentenrestaurant ‘de Mineen’ als je met je studenten kaart betaalt- De studenten van Campus Nieuwland volgend academiejaar naar de Campus in de stormstraat komen- Als je een ‘wat-kan-beter’ formulier invult via hubrussel.net wordt dit opgevolgd door het betreffende diensthoofd en door de dienst kwaliteit- Het inzetten van FX’en in de masteropleidingen ter discussie staat - De opleiding medische beeldvorming, optiek en optometrie en milieu-en preventiemanagement aan de HUB uniek zijn en nergens anders kunnen gevolgd worden

tempus 17

Page 18: Tempus 1 - april 2011

Brussels: the most multicultural city in Belgium! Not only the city itself but also the HUB is very welcoming towards international exchange students. Cultural diversity is encoura-ged, which shows in the great amount of foreigners that study here every year. But we do not only receive many students from other countries, we also like to go abroad ourselves. Tempus wanted to shine a little light on the experiences of exchange students and decided to have two Erasmusstudents interview each other. Michal Chowaniec – a Polish student studying at the HUB – and Pauline Heyninck – a HUB student studying in Paris – asked each other all about their international adventures. Enjoy!

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Pauline interviews Michal:

1. Why did you want to study abroad and why did you pick Belgium/Brussels as your destina-tion? studying abroad was my goal since the first year of my bachelor study. It is definitely the best way to gain international experience, im-prove language skills and get to know people from numerous countries. Brussels, as the capital of Europe, seems to be the best choice when it comes to student life and quality of education.

2. Is the experience living up to your initial ex-pectations? I was expecting Brussels to be a city full of life and full of multicultural, open-minded people – and I was right ! What I did not expect though was that many students live outside Brussels so usually they do not stay for the weekends. But the clubs and pubs are almost full anyways and we party during the week as well.

3. What things have you discovered in Belgium that have struck you as special or strange? Ok, I am going to be honest:it is weird that in Brussels there is no flower shop! I was looking for it two hours riding my bike trough the city, and nothing. In Poland it is way easier to get flowers for your girlfriend, yet I don’t think we are that more romantic than Belgians.

4. Have you visited Belgian cities besides Brus-sels and if yes which one did you prefer and why? I have seen many Belgian cities already, my favourite is probably Antwerp. I love harbour cities, I miss my own [Gdansk]. What I also like about Antwerp is the fact that it is just so beautiful and full of small, secret places and of-course the big, old city centre. Magical !

5. What Polish speciality do you miss most while staying in Belgium? And is there something ty-pically Belgian that you'll miss when you return to Poland in a few months?I miss Polish sausages from the barbecue, believe me or not – they are the best. It is ge-nerally hard to organise a barbrecue here in Brussels. What I will miss from Belgium when going back? speculoos!

exchangestudent-iN

18 tempus

Page 19: Tempus 1 - april 2011

Michal interviews Pauline:

1. Why did you choose Paris and which factors played a role in the decision-making process?I picked Paris because the city enchanted me when I visited it a few years ago. I am a big fan of big and busy cities because there is so much to discover and you are never done exploring. Another reason for me was the language; I de-finitely wanted to go to France because I really want to improve my French.

2. How would you convince me to come to Paris using just one sentence?Paris, the city of not only love but also of par-ties, entertainment, great views and a big crowd of fun students who can show you around.

3. Which city – Brussels or Paris – is better when it comes to the night life? I would definitely say Paris because it is a lot bigger and there are many different neighbor-hoods and some of them are filled with nothing but little cozy bars and restaurants. I suppose that some of these districts could represent the whole nightlife in Brussels by themselves. I have to say that there is quite a lot to discover in Brussels as well but right now Paris is defini-tely my favorite.

4. Have you had any problems or funny ex-periences due to cultural or other differences between Belgium and France?At the beginning I used the wrong nomina-tion when I pronounced numbers. In France they do not understand you when you say for example ‘nonante’, it has to be ‘quatre-vingt dix’. There are no big cultural difference that I can think of, although I do remember hearing “ils sont bizarres les Belges!” a few times.

5. Could you give me three tips for what NOT to do when around French people?If you don’t want to come across as a tourist you shouldn’t pronounce French as you lear-ned it in school, drop the last few letters, and talk really fast, that way you’ll fit in, at least in Paris. I also noticed that the French have more pride of their country than I expected. so don’t criticize France too much. Another thing you definitely can’t criticize is pancakes. Make sure you know how to make them and serve them with lots of different side dishes, not just Nu-tella and sugar but also cheese, crème fresh, tomatoes and salads.

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

exchangestudent-OuT

tempus 19

Page 20: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Brussel door een roze bril.

De Hoet Optiek (Theo), gelegen in de populaire Dan-saertstraat nummer 97, is the place to be voor zij die wel van een strakke, trendy en stijlvolle designbril houden. Je vindt er uiteraard zowel de ‘Theo’ producten als de exclusieve ‘Hoet’ collectie, echte eyecatchers die brillen. Voor een bril van het design Theo betaal je rond de 300 euro, een Hoet-bril heb je vanaf 700 euro. Breng zeker ook een bezoekje aan hun site ‘www.hoet.be’, want naast brillen ontwerpt het familiebedrijf, opgericht in 1884, ook hedendaagse meubelen en accessoires. De moeite waard!

HOET Dansaertstraat 97, 1000 Brussel ww.hoet.be - 02 511 04 47 -Openingsuren:di-zat: 10u30 – 18u30Elke donderdag open tot 20u.

Wat hogerop in de straat ligt Cappelleopticien. Met top-merken als Paul smith, Anne et Valentin, starck en La fond, begin je spontaan brillen te dragen. slechtziend of niet, willen willen en nog eens willen die brillen!

CAPPELLEOPTICIEN Dansaertstraat 65, 1000 Brussel www.cappelleopticien.be - 02 511 53 05 - Openingsuren:di-zat: 10u – 18u

Is de inhoud van je portemonnee niet opgewassen tegen deze zwaargewichten van de Dansaertstraat, laat je dan overrompelen door het aanbod van tweedehands brillen in de buurt van sint-Kathelijne en de Zuidstraat.

Bij Lucien Cravate, een minuscuul tweedehandswinkel-tje in de Kartuizerstraat, kan je naast kitscherige meu-bels en juwelen ook briljante brillen vinden. We mogen Nicolas Dehon dankbaar zijn voor het verzamelen van deze schattige hebbedingen!

LUCIEN CrAVATE Kartuizerstraat 24, 1000 Brussel - 02 647 04 54 -Openingsuren:woe-zat: 12u – 18uElke donderdag: 12u – 20u

Ook bij Optique Carpentier kan de vintageliefhebber zijn/haar slag slaan. Hier krijg je voor de luttele prijs van 60 euro een ‘all-in pakketje’, bestaande uit een fancy bril met glazen op sterkte!

OPTIQUE CArPENTIEr- Zuidstraat 47, 1000 Brussel - 02 511 56 73 -Openingsuren:di-zat: 10u – 18u

Modieuze brillendragers, plan asap een trip naar Brussel, want hier vind je voor iedere neus wat wils.

20 tempus

Page 21: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

And last but not least, hebben we vintagekenner Laurence Bur-lesque. Als je graag pronkt met een (zonne)bril van Gucci, Cha-nel of Louis Vuitton op je neus, moet je in de Zuidstraat num-mer 64 zijn!Deze übersympathieke schot heeft de voorbije 30 jaar zowaar gans de wereld rondgereisd en baat sinds 5 jaar zijn vintagestore uit in Brussel. De man heeft naar eigen zeggen ook een grote privécollectie brillen bij hem thuis, maar in de winkel verkoopt hij hiervan (jammer genoeg) slechts enkele stuks.

LAUrENCE BUrLEsQUE Zuidstraat 64, 1000 Brussel (J.J.)

tempus 21

Page 22: Tempus 1 - april 2011

De fashionweeks lente/zomer 2011 mogen dan allang de revue gepas-seerd zijn, de getoonde collecties zitten ons nog fris in het geheugen. Tempus geeft jullie dan ook graag (eerst een algemeen) overzichtje van de meest fashionable items voor dit seizoen:

Meiden, deze zomer kiezen we resoluut voor kleur! Daar waar de pan-terprint het nog een seizoen langer weet te rekken, kent nu ook de ‘prints charming’ zijn opmars (denk aan kleurrijke bloemtapijten op enkellange jurken - de zogeheten maxi-jurken). En zij die steeds vol afgrijzen de vakantiekliekjes van hun puberende ouders en bijhorende bizarre out-fits (brede pijpen, hoge taille, ...) moesten waarnemen, slecht nieuws: de crew van That ‘70s show vormt vanaf heden jouw persoonlijke stylist op het grote scherm.

Jongens die hun marinedroom nooit wisten waar te maken, maar stie-kem toch fan bleven van de marinestijl: jacht of geen jacht in de buurt, de klassieke bootschoenen kennen een ongekende comeback deze zomer. Combineer deze dan nog met een gestreepte blazer of met een ‘techni-color hoody’ en je bent volledig klaar voor je eerstvolgende cruisetocht.

Maar Tempus zou geen studentenmagazine zijn, moesten we deze trends niet afstemmen op de wensen van de jonge, hippe student: speciaal voor jullie dan ook de allereerste what-to-wear tips om er EN sexy - stoer uit te zien op de festivalweide EN verleidelijk - professioneel tijdens jullie eerste sollicitatie EN tot slot stralend - speels tijdens het veroveren van (alweer) een vakantielief.

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Mode en Lifestyle: What 2 Wear

1. Dress Urban outfitters 63 €2. Bikini Topshop 30 €3. Sunglasses Acne & Thierry Lasry4. Short Topshopt 39 €5. Laarzen Aigle 104, 95 €

22 tempus

Page 23: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

1. Broek COS 69 €2. Vintage Sunglasses Christian Dior 161 €3. Houten sandalen 155 €4. Handtas Top Shop 34, 50 €5. Blazer Top Shop 69 €6. Oversized broek New Look 34, 60 €

IMPONEER DIE TOEKOM-STIGE BAAS:

REvIvAL vAN DE 70’S:oversized pants!

OUTFIT MET vERvALDATUM:

LIEF vEROvERD, WEG ERMEE: Alle hens aan dek!

1. Urban Outfitters (binnenkort in winkels)2. Bootschoenen Gaastra 129, 95 €3. Short COS 79 €4. T-shirt Ben Sherman 11, 50 €5. Sunglasses Carrera 166 €

tempus 23

Page 24: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

1. Kostuum Paul smith (prijs op aanvraag)2. Gilet New Look € 22, 50 3. Aktetas Borelli € 219 4. Colbert Mexx € 149, 955. iPhone Apple (Voor dat telefoonnummer in op te slaan – prijs afhankelijk van model)

‘Suit Up’:Ook al krijg je die job niet, het nummer van die knappe secretaresse zal je met deze outfit zeker wteten te scoren!

SUIT UP!

24 tempus

Page 25: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

enjoy your

summer, chill out!

- Tempus -tempus 25

Page 26: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

- Waar? -In het centrum van Brussel, op het sint Katelijneplein nummer 44, staat een oude elektriciteitscentrale uit 1901. In de vroe-gere machinezalen van het bijzondere gebouw zijn er tegenwoordig wisselende tentoonstellingen van hedendaagse kunst (multimedia, video, installaties, performances, toegepaste kunsten, beeldhouwkunst) te vinden.

- Wie? -De Zuid-Afrikaanse kunstenares Jane Alexander, geboren in Johannesburg in 1959. Alexander staat vooral bekend om de bijzondere beeldhouwwerken die de apartheid door haar ogen voorstellen. Deze sculpturen leverden haar exposities op in onder andere Afrika, Italië, Frankrijk, spanje en Amerika. Ook won ze de prestigieuze DaimlerChrysler Award for South African Sculpture, de Standard Bank Young Artist Award en de FNB Vita Art Award.

- Wat? -De tentoonstelling Security – Surveys (from the Cape of Good Hope) is een bijzondere mix van beeldhouwwerken, instal-laties, foto’s en video’s. Deze bonte kunstverzameling neemt je mee in de verontrustende wereld van Jane Alexander. Het belangrijkste thema van haar werk is een kritische kijk op de politieke situatie van haar land tijdens de apartheid. Maar ook hedendaags racisme en de groeiende behoefte aan veiligheid komen aan bod. Haar visie op het geweld van de rassenschei-ding uit zich voornamelijk in mensachtige figuren die dierlijke maskers dragen. Dit ten eerste omdat zij dan niet langer tot een blank of zwart ras behoren, maar tot een algemene genera. Ten tweede omdat ze mensen na wil laten denken over de geringe verschillen tussen mens en dier. Deze wezens heten zeer toepasselijk: humanimals.

- Waarom? -We kunnen heel veel redenen bedenken om je over te halen naar de tentoonstelling te komen en nog meer manieren om je te vertellen hoe bijzonder deze is, maar eigenlijk is het werk van Alexander niet in woorden te omschrijven. Je moet het zelf gaan zien, horen, beleven, voelen etc. Het enige minpuntje wat wij konden ontdekken, is dat de omvang van de tentoonstelling wat tegenvalt. Echter: kwaliteit gaat voor kwantieit dus onze conclusie blijft dat je dit artistieke pareltje echt niet mag missen. Beleef de apartheid op een wel heel aparte manier!

- Wanneer? -Van 25 maart tot en met 21 augustus 2011, van wo t/m zo, van 10.30 tot 18.00.Tickets kosten – met studentenpas – slechts 4,50. www.deelektriciteitscentrale.be (M.N.)

Jane Alexander - security -surveys (from the Cape of Good Hope)Tentoonstelling

26 tempus

Page 27: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Redding nabij voor country

Vandaag heb ik iets op te biechten, het is tijd om uit de spreekwoordelijke kast te komen. Ik kan het niet langer onder stoelen of banken steken en wil het eindelijk van de daken schreeuwen: “ ik ben een countryfan!”. Weg met die verbloemende termen zoals americana, nashville sound en country rock, ik hoef me niet langer te schamen. Dankzij het bevallige duo The secret sisters en hun gelijknamige de-buutalbum zal countrymuziek opnieuw herleven en tege-lijkertijd verheven worden tot ongekend muzikaal niveau. Gedreven door de katholieke gospel, zuiderse blues en

country groeiden Laura en Lydia rogers uit tot de vrou-welijke en hedendaagse versie van The Everly Brothers. De plaat werd opgenomen in, waar kan het ook anders, Nash-ville: het Walhalla van de country. De producers zijn ook niet van de minsten. Jack White was fan van het eerste uur en besloot zich te ontfermen over het productieproces. T Bone Burnett (‘O Brother Where Art Thou’, ‘Walk the Line’ en ‘Crazy Heart’), ontdekte de meisjes en overtuigd van hun talent stampte hij speciaal voor hen een nieuw platenlabel uit de grond. Gedurende 2 weken werden The sisters op-gesloten in een studio met opnamemateriaal dat dateert uit de fifties.

Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit covers, maar dat zien we even door de vingers, hun creatieve schrijfvaardig-heden komen nog wel. Harmonieuze, authentieke en adem-benemend mooie retroklanken vloeien uit mijn platenspe-ler en brengen me terug naar de vervlogen tijden van The Old south. Gewoonweg subliem. (T.K.)

Gedaan met vakantie voor The Strokes Vijf jaar hebben we moeten wachten op een nieuwe plaat van The strokes, maar op 21 maart werden onze smeekbe-des eindelijk beantwoord. Na een welverdiende vakantie brengen The Fab Five hun vierde en langverwachte plaat ‘Angels’ uit.

‘Angels’ is ongetwijfeld een van de langverwachte albums van 2011. Toch slaagt ‘Angels’ er niet in om mij evenveel te bekoren als de vorige albums. De plaat vereist een aantal luistersessies alvorens echt te overtuigen, en dan nog. Ge-lukkig maken Casablancas karakteristieke stem, de strakke drums en de grillige gitaarlijnen veel goed en roepen ze her-inneringen op aan hun goede oude beginperiode. Conclu-sie: al bij al een catchy plaat, maar na vijf jaar wachten had ik toch net iets meer verwacht. Hopelijk is deze plaat dus niet hetzelfde lot beschoren als First Impressions of Earth, het derde album dat - als we heel eerlijk zijn - nogal tegenviel. (T.K.)

Music

tempus 27

Page 28: Tempus 1 - april 2011

Dit biografische sportdrama is gebaseerd op het doen en laten van ‘Irish’ Micky Ward (Mark Wahlberg) en zijn oudere halfbroer en mentor Dicky Eklund (Christian Bale). Dicky is een aan lager wal geraakte voormalig bokskampioen die in een hopeloos nega-tieve spiraal van drugs en marginaliteit is terechtge-komen. Moeder Alice (Melissa Leo) managet haar twee zonen en bepaalt met ijzeren hand welke keuzes er gemaakt moeten worden zodat haar vechtende zo-nen kunnen voorzien in het dagelijks brood van de hele familie. De relatie tussen de drie verloopt echter moeizaam, vooral wanneer Micky kansen aangebo-den krijgt waardoor hij uit de schaduw van Dicky kan treden. Gooi daar dan nog wat liefdesperikelen bij en de boel staat helemaal op springen.

The Fighter is zeker geen herinterpretatie van klassie-ke boksfilms zoals rocky. Er zijn heel wat vechtscè-nes te zien, maar die dienen vooral als achtergrond. De focus ligt dit keer meer op de relaties tussen de personages. Naast de fysieke strijd in de ring wordt er ook een innerlijke strijd uitgevochten.

De twee verzilverde Oscarnomi-naties voor Leo en Bale getui-gen van de kracht van deze film. Vooral Bale lijkt volledig te zijn opgegaan in zijn rol en heeft er geen moeite mee om te boeien en te overtuigen. The Fighter biedt een rauw maar niettemin interessant inzicht in de boks-wereld. De weergaloze acteer-prestaties en de ietwat grauwe sfeer leveren een hierbij een gevarieerd kijkspel op. Een un-derdog van een film, maar toch ijzersterk. (T.K.)

Regie: David O. russelGenre: drama, sportDuur: 114 min.Acteurs: Christian Bale, Mark Wahlberg, Melissa Leo, Amy Adams

In de grimmige onderbuik van Missouri.

Dit white trash drama biedt een kijkje in de grimmige onderwereld van een marginaal milieu in de Ozarks, een ruig en afgelegen berggebied in het zuiden van Missouri. Het hoofdpersonage ree wordt vertolkt door de jonge en relatief onbeken-de Jennifer Lawrence. De 17-jarige draagt de ver-antwoordelijkheid over

haar jongere broer en zus en hun labiele moeder. Haar criminele vader heeft hun huis opgegeven als onderpand voor zijn borg en is vervolgens in geen velden of wegen meer te bespeuren. Niet bepaald een vrolijke boel. Wan-hopig gaat ree op zoek naar haar vader, maar silence is gold en moet zo’n beetje het moto zijn van haar dorpsge-noten. Wanneer ree te veel vragen stelt schromen ze er niet voor om haar hardhandig aan te pakken...

Winter’s Bone laat zich niet zomaar in een hokje schuiven en dat is nu net wat de film zo interessant maakt. Een so-ciaal-realistisch drama met hier en daar een knipoog naar het misdaad- en thrillergenre. regisseur Debra Grenik slaagt er tevens magnifiek in om de film en het verhaal een extra dimensie te geven. De op het eerste zicht nogal oppervlakkige personages krijgen een diepzinnigheid en complexiteit waardoor je alles in een ander licht begint te zien. (T.K.)Regie: Debra GrenikGenre: drama, thrillerDuur: 100 minCast: Dale Dale Dickey, Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan, sheryl Lee

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Winter’s Bone

The Fighter

2 Movies 2 see:

28 tempus

Page 29: Tempus 1 - april 2011

Klassieker van de maand: Catch-22 - Joseph Heller

New York Times: ‘de mooiste roman van na

WOII’Klassieker. Het woord wordt al te vaak gebruikt, maar zijn al die ‘klas-siekers’ nu wel het lezen waard? Naast een toffe nieuwe (zie hiernaast) hebben we deze editie ook een ‘gouwe ouwe’ voor jullie opgezocht!

Deze klassieker is Catch-22 van Joseph Heller. Als we dit boek in één woord moeten omschrijven, laat het dan ab-surd zijn. Van het goede soort. Het soort waarbij je soms meewarig, soms verward maar immer met een glimlach het hoofd schudt.Het verhaal speelt zich af in de laatste maanden van WO II op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Protagonist van dienst is Yossarian, een paranoïde bommenrichter die er -niet onterecht in een oorlogssituatie- van overtuigd is dat de vijand het op hem gemunt heeft. Daarnaast zijn er Ka-pitein Aardvark, een navigator zonder oriëntatie, Majoor Major Major Major en Het Lijk In Yossarians Tent.

De titel verwijst naar een paradoxale logica die inhoudt dat alleen gekken bereid zijn om nog meer missies te vlie-gen. Maar juist omdat ze gek zijn, kunnen ze worden af-gekeurd. Ze hoeven er dus maar om te vragen. Maar zo-dra iemand erom vraagt, wordt hij niet langer beschouwd als gek, want geen normaal mens vliegt vrijwillig levens-gevaarlijke missies en moet hij ze dus wel vliegen. Een catch-22, quoi.

Joseph Heller, zelf een WO II veteraan, schreef deze ro-man als een aanklacht tegen de waanzin van de militaire bureaucratie. De niet-chronologische stijl en vele perso-nages creëren soms wat verwarring maar dit wordt ruim-schoots goedgemaakt door een portie satire, zwarte hu-mor en briljante dialogen.

Time Magazine omschreef het boek ooit als ‘magistraal en briljant geschreven’, The New York Times hield het op ‘de mooiste roman van na de Tweede Wereldoorlog.’ En wie zijn wij om hen tegen te spreken? (L.W.)

Zomerhuis met zwembad - Herman Koch

Marc schlosser is een cynische huisarts met een wachtka-mer vol kunstenaars en een weduweoverschot. Hij neemt het niet zo nauw met de medische normen want “het zijn medicijnen die de kwaliteit van het leven verhogen.” Of dat nu lorazepam, amfetaminen of speed is. Wanneer ech-ter een van zijn beroemde patiënten door een medische fout overlijdt, moet hij zich gaan verantwoorden voor de Tuchtraad. Maar was het wel een medische fout? In stuk-jes en brokjes vertelt Koch de lezer wat er zich die bewuste zomer heeft afgespeeld tussen de twee families. Overspel, verkrachting en wraak zijn maar een paar van de thema’s die aan bod komen.

In zijn nieuwe roman doet Koch wat hij eer-der in ‘Het diner’ ook al deed: de lezer op het verkeerde been zetten. Hij speelt in op onze vooroorde-len en strooit in deze spannende whodunit kwistig met echte en valse clues. En ook hier wordt de mo-raal weer in twijfel getrokken. Hoe ver mag je gaan om je kind te verdedigen? Bestaat er überhaupt wel zoiets als ‘juist’ of ‘fout’?

Daarnaast haalt Koch met plezier uit naar kunstenaarsty-pes en hun verplicht lollige begrafenissen, de Nederlandse bed & breakfastobsessie en “azijnpissers die uitsluitend planten eten en biologische yoghurt slurpen.” Ook de me-dische scènes zijn heerlijk en walgelijk tegelijk. Net als in een medisch handboek beschrijft hij hoe lever scheurt bij overmatig drankgebruik, wat vetten doen met aders en or-ganen en hoe een man het rib voor rib begeeft onder zijn vrouw van 150 kilo.

Zomerhuis met zwembad zal dan misschien nooit als klassieker in de rubriek hiernaast vereeuwigd worden, het is een spannende, aangrijpende en bij momenten grappige thriller die je op het einde met spijt dichtslaat. En dat is nooit slecht. (L.W.)

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

2 books 2 read:

tempus 29

Page 30: Tempus 1 - april 2011

True Grit

De western is aan een ware revival bezig en deze film luidt zonder twijfel een nieuw tijd-perk in voor het genre. De gebroeders Coen hebben zichzelf weer eens overtroffen met hun eigenzinnige kijk op het verhaal van Charles Portis. Hun True Grit is dus geen zuivere remake van de westernklassieker uit 1969 met John Wayne. Van die versie herinneren de meesten zich enkel nog het hoofdpersonage rooster Cogburn: de lijvige, eenogige, vuil-bekkende en permanent dronken U.s. marshal. Daar blijft het dan ook bij.

Niet enkel Hollywoodveteraan Jeff Bridges, maar ook de piepjonge Hailee steinfeld (am-per 14) weten het publiek moeiteloos te overtuigen. Die laatste levert een prachtprestatie als de vroegrijpe, eigenzinnige en pientere boerendochter Maddie die na de laffe moord op haar vader uit is op wraak. Cogburn, een rol voor Bridges, vergezelt schoorvoetend Maddie en tijdens hun zoektocht lopen ze een ietwat zelfingenomen maar goedhartige Matt Damon tegen het lijf. Damon neemt de rol van Texas ranger LaBoeuf op zich. Het

resultaat is een meer dan entertainende Wild West show waar Buffalo Bill “U” (of “Ugh”) tegen zou zeggen. Niet gevreesd voor al wie de zonde begaan heeft de film niet in de zalen te gaan zien, vergiffenis is onderweg. Vanaf juni ligt True Grit in de rekken van je videotheek en rond juli galopperen we met z’n allen naar de dichtstbijzijnde winkel om ons eigen exem-plaar te bemachtigen. (T.K.)

Regie: Joel & Ethan CoenGenre: western, dramaDuur: 110 min.Acteurs: Matt Damon, Jeff Bridges, Josh Brolin, Hailee steinfeld, Barry Pepper, Dakin Matthews, Jarlath ConroyKijkwijzer:

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Rabbit Hole

In rabbit Hole, de verfilming van het uiterst gerenommeerde toneel-stuk van David Lindsay-Abaire, verliezen Becca (Nicole Kidman) en Howie (Aaron Eckhart) hun zoontje door een tragisch ongeluk. De vader klampt zich krampachtig vast aan alles en iedereen die herinne-ringen oproepen aan zijn overleden zoon Danny. Zijn vrouw daaren-tegen tracht elk tastbaar bewijs te wissen en achter zich te laten. Tot ze geconfronteerd wordt met de jonge autobestuurder die medeverant-woordelijk was voor de dood van haar zoon. Tussen de twee groeit een ongewone relatie die moeilijk verteerbaar is voor Howie, maar voor de kijker is het waarschijnlijk het meest aangrijpende aspect van het verhaal.

Nicole Kidman weet nogmaals een karaktervolle prestatie neer te zetten. De manier waarop ze de onderhuidse pijn en onderdrukte frustraties brengt, is pure klasse. Kortom, dit is Kid-man op haar best. Zij was ook degene die Eckhart koos als haar tegenspeler en het wordt al snel duidelijk dat ze de juiste keuze heeft gemaakt. Een pakkend en ingrijpend verhaal dat er door het voortreffelijke acteerwerk uitspringt. Zonder twijfel een van de betere drama’s van de afgelopen jaren. (T.K.)

Regie: John Cameron MitchellGenre: dramaDuur: 91 min.Acteurs: Nicole Kidman, Aaron Eckhart, Dianne Wiest, sandra OhKijkwijzer:

2 Movies 2 see:

30 tempus

Page 31: Tempus 1 - april 2011

Gra

n E

ldor

adop e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

De Belg was er vroeg bij om de cinema in zijn hart te sluiten. Misschien hebben de gebroeders Lumière hier iets mee te maken? In 1895 kozen zij Brussel als uitverkoren stad voor hun allereer-ste officiële filmvertoning. Pas in 1896 kon ook ‘Jan met de pet’ voor 1 Belgische frank (da’s wat anders dan de hedendaagse exorbitante prijzen hé) een filmpje meepikken. Al snel bleek deze vorm van tijdverdrijf een waar succes te zijn. Te-gen 1920 telde Brussel maar liefst een honderdtal bioscopen, vandaag zijn dat er nog maar 14.

In de jaren 30 bereikte het succes zijn hoogte-punt en uit diezelfde periode dateert de mooi-ste filmzaal van België (volgens sommigen zelfs van Europa). Verstopt in het doolhof van het UGC-complex schuilt er een waar architecturaal pareltje: de Gran Eldorado zaal heeft zijn naam niet gestolen. Het is net alsof je in het mythische goudland zelf terechtgekomen bent, alleen zijn het hier filmliefhebbers en niet goudzoekers die aan hun trekken zullen komen. De zaal werd ge-heel in art decostijl ingericht en herinnert ons aan de vervlogen hoogdagen van Belgisch-Kon-go. Oorspronkelijk konden 2705 bezoekers hun ogen de kost geven en gehypnotiseerd worden

door de vergulde reliëfs en koloniale muurde-cors. Vandaag biedt de zaal nog plaats aan 708 toeschouwers. De Gran Eldorado is sinds 1932 dé publiekstrekker van het De Brouckèreplein en dankzij onze goede vrienden van monumenten-zorg beschermd sinds 1994.

Ook nog steeds op zoek naar het Land van Goud? Je hoeft er niet ver voor te gaan, het ligt net om de hoek van de stormstraat. (T.K.)

Brussel = Cinemastad

UGC De Brouckère - De Brouckèreplein 38, Brussel

tempus 31

Page 32: Tempus 1 - april 2011

BHV: Het enige Belgische kiesdistrict waar inwoners zowel op Nederlandstalige als Franstalige partijen kunnen stemmen. En dat zorgt dan voor wat problemen, voilà.

Communautair: slaat op de verhouding tussen de gemeenschap-pen of gewesten, vaak toegespitst op de verschillende taalgroepen. Voorspelt meestal weinig goeds.

Curieuzeneuzemosterdpot: Bart De Wevers notamopje voor al te nieuwsgierige fotografen, naar analogie met Dehaene vier jaar eerder.

De zeven: Alle partijen die mee zoeken naar een regering. In alfa-betische volgorde: CDH, CD&V, Ecolo, Groen, N-VA, Ps en sp.a.

Faciliteitengemeente: Een Belgische gemeente in een ééntalig ge-bied (dus niet Brussel-Hoofdstad) waar een Nederlands-, Frans- of Duitstalige indien gewenst ook in zijn of haar moedertaal bij de gemeentediensten terecht kan. België heeft er in het totaal 27.

Informateur: Moet het pad effenen voor de formateur die met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid premier wordt.

Lazarusformatie: Passende beschrijving van deredactie.be voor de waggelende regeringsformatie. Ook: een horde dronken stu-denten op wandel door de stad.

Nil Volentibus Arduum: (niets is moeilijk voor hen die willen) Bart De Wevers equivalent van Letermes ‘vijf minuten politieke moed’: catchy quote zo vlak na de verkiezingen maar precies moeilijker dan gedacht.

Olijke duo: André Flahaut en Danny Pieters. Krijgen de meer of-ficiële naam van bemiddelaars.

Plan B: Er is geen. Verder onderhandelen dus.

Preformateur: Formateur die dan toch nog niet met een aan ze-kerheid grenzende waarschijnlijkheid premier wordt. Vandaar de pre-.

Responsabilisering: Principe waarbij deelstaten verantwoorde-lijk worden voor eigen middelen en kunnen worden afgerekend op hun eigen beleid.

Verduidelijker/clarificateur: Alberts inspiratie voor nieuwe titels geraakt op.

Wafelijzerpolitiek: Principe waarbij de ene gemeenschap ook steeds iets moet krijgen als de andere iets binnenhaalt. “Mama, ik wil óók een ijsje!”, zo u wil. (L.W.)

P O L I T I E K

Wat vooraf ging: AbsurdistanNadat Leterme tot vijf maal toe zijn ontslag had ingediend (twee keer als formateur, drie keer van de hele regering) waar-van vier keer met succes, na het inschakelen van de oude garde om het boeltje te redden -in volgorde van verschijning: Herman Van rompuy, Armand De Decker, Guy Verhofstadt, Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene- en na meer dan 1000 dagen onderhandelen over BHV viel de regering Leterme finaal op 22 april 2010.

13 juni 2010

Verkiezingen. N-VA wordt de grootste in Vlaanderen, de PS doet het nog beter in Wallonië. In Brussel haalt de MR het nipt van de PS.

29 augusturs 2010

De Wever (N-VA) wordt informateur. Exact 21 dagen later geeft hij zijn op-dracht terug. Het is nog te vroeg voor een formateur dus dan maar Di Rupo (PS) als preformateur.

De 7 partijen geraken het niet eens over de financieringswet. Di Rupo biedt zijn ontslag aan maar de Koning weigert.

17 juni 2010

Di Rupo biedt opnieuw zijn ontslag aan. Dat wordt dit keer wel aanvaard.

3 september 2010

Wat erop volgde: Absurdistan, the sequel

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Het gaat niet goed met ons landje. We hebben nog maar net een economische crisis doorgesparteld en we zitten nu alweer middenin een politieke crisis. Op 17 februari hadden we de dubieuze eer Irak voorbij te steken als land met de langste rege-ringsonderhandelingen ooit. Bij het ter perse gaan van deze Tempus stond de teller al op 305 dagen (15 april) onderhandelen zonder resultaat. Maar herinnert je je nog wat zich al die tijd heeft afgespeeld in en rond de Wetstraat? Hieronder belichten we nog eens de politieke hoogtepunten van een alweer een Belgische topprestatie, inclusief een verklarend woordenboek. Kwestie van door de bomen het bos nog te zien.

VErKLArEND WOOrDENBOEK:

32 tempus

Page 33: Tempus 1 - april 2011

De voorzitters van Kamer en Senaat Fla-haut (PS) en Pieters (N-VA) -het olijke duo- betreden de arena. En verlaten die amper een maand later.

De Wever mag het nog eens proberen, dit keer als ‘verduidelijker’. Tien dagen later klinkt het ontgoocheld - maar nog steeds in het Latijns- ‘fabula acta est’ (het verhaal is ten einde).

8 oktober 2010

Alle ogen zijn nu op Johan Vande La-notte (sp.a) gericht. Hij moet het onmo-gelijke mogelijk maken.

21 o

ktob

er 20

10

CD&V wijst de nota Vande Lanotte af met eerst een ‘Nee, tenzij’ en volgens een ‘Ja, maar’. N-VA volgt. Na een sisy-fusarbeid van net geen 100 dagen geeft ook Vande Lanotte op.

Alweer een formateur. Hij luistert naar de naar Didier Reynders (MR). Een maand later concludeert hij dat “politie-ke wil voor het sluiten van een akkoord aanwezig is”

België steekt Irak voorbij als wereld-recordhouder regeringsvormen. Deze indrukwekkende prestatie van onze politici wordt in Gent gevierd met een groot volksfeest.

Who’s next? Wouter Beke (CD&V) mag het ook eens proberen als onderhande-laar.

34 000 Belgen lopen mee in de SHAME betoging om te protesteren tegen de politieke impasse. Zonder al teveel ef-fect, helaas.

23 ja

nuar

i 201

1 2 m

aart

2011

18 fe

brua

ri 20

112 f

ebru

ari 2

011

5 jan

uari

2011

4 september 2010

Wordt vervolgd...

Indien jullie weten hoe het nu verder moet, stuur jullie suggestiest gerust naar

[email protected] of

[email protected]. De beste inzending wint... een regering.

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Verbind de quote met de juiste politicus/a ...

1.“En français? Ah oui, je n'ai pas préparé ça. C’est déjà une bêtise!”

2.“Hoop doet leven” 3.“Bart, we hadden een afspraak dit niet te doen!”

4.“Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet doen drinken”

5.“Ik denk niets meer!”

6.“Ja, we moeten ons voorbereiden op het einde van België. Zonder dat zijn we gezien."

Oplossing:

1= Bart De Wever (N-VA) maakt een klein foutje op zijn eerste persconferentie als informateur2= Wouter Beke (CD&V) ziet het duidelijk zitten3= Elio Di rupo (Ps) over het op tafel leggen van de finacieringswet4= Johan Vande Lanotte (sp.a) houdt ermee op5= Joeëlle Milquet (cdH) verandert van strategie na alweer een mislukte poging6= Laurette Onkelinx wil op alles voorbereid zijn

tempus 33

Page 34: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

Vo o r u i t b l i k o p e e n A C T I E V E z o m e r

Bij een zinderende zomer vol zon, lekkere drankjes en veel lol horen natuurlijk ook wat boeiende activiteiten. Want zeg nu zelf, elke dag alleen maar op het strand liggen of op een terrasje zitten gaat – hoe heerlijk het ook is – op een gegeven moment toch ook vervelen? Dus als het mooi weer is en je je verveelt, what to do then? Wij hebben vier leuke evenementen voor je uitgekozen voor als je even zin hebt in wat anders dan luieren. Als je wilt feesten of wat cultuur wilt snuiven, kun je bij de onderstaande adresjes goed terecht. En tot slot is – voor hen die ons voor gek verklaren als we zeggen dat luieren gaat vervelen – bij het laatste evenement ‘Het Brusselse Bad’ helemaal niets doen ook een optie!

Kunst met een hoofdletter KKunst in alle vormen, kleuren en geuren tijdens het Kun-stenfestivaldesarts dat dit jaar duurt van 6 tot en met 28 mei. Het festival vindt plaats in vijftien Brusselse theaters en kunstencentra. Voor meer informatie: www.kfda.be

Het gekleurde caféCouleur Café is een multicultureel muziekfestival waar je elk jaar van kan genieten tijdens het laatste weekend van juni. Van wilde Afrikaanse ritmes tot soepele Latijns-Ame-rikaanse salsa; alles wat je je maar kunt wensen op muzikaal gebied is aanwezig. De zeer gevarieerde smeltpot van cul-tuur, muziek en etniciteit vindt plaats op de prachtige Tours & Taxis locatie in het centrum van Brussel.Voor meer informatie: www.couleurcafe.be

Knettergekke KermisVan 17 juli tot en met 22 augustus aanstaande staat Brus-sel op z’n kop met het grootste en oudste zomerevenement van Brussel: de Zuidfoor. Deze enorme kermis begint bij de Hallepoort en strekt zich uit over de Zuidlaan. ruim een maand lang kun je genieten van alle snelle en gekke attrac-ties en je misselijk eten aan snoep en suikerspinnen.Voor kortingsbonnen: www.kermis-feest.be

Stads StrandVan 17 juli tot en met 23 augustus 2011 vind je bij het Brus-selse metrostation IJser een heus strand! Je kunt hier niet alleen relaxt liggen en van een cocktail genieten met een muziekje op de achtergrond... er is nog veel meer! Zo zijn er voor de liefhebbers vele sportieve en culturele activiteiten, van volleybaltoernooien tot dansfees-ten. De entree van dit stadse strand vind je in de Dijlestraat. Waarschuwing vooraf: het kanaal induiken is helaas niet toegestaan…Voor meer informatie en openingsuren: www.brusselbad.be (M.N.)

34 tempus

Page 35: Tempus 1 - april 2011

Vo o r u i t b l i k o p e e n m u z I k A l E z o m e r

Nog even op de tanden bijten en het is weer zover: vette gitaar-riffs, knallende drums, duizenden muziekliefhebbers, liters bier en kilo’s junkfood. Ja ja, het festivalseizoen is in aantocht! Nog 47 keer slapen en het eerste grote festival is een feit. Eerst nog even die vervelende examens te lijf gaan, maar het ziekelijk goede vooruitzicht naar de zomer kan niet anders dan de pijn een beetje te verzachten. We geven je alvast een kort overzicht van wat de zomer te bieden heeft aan muzikale hoogstandjes. (T.K.)

Juni

PinkpopLandgraaf (NL)11-13 juniFoo Fighters, Kings of Leon, Coldplay, Wolfmother, Go Back to the Zoo, e.a.

Naar goede gewoonte geven onze noorderburen het startschot van het muzikale zomerseizoen. Was ik maar student in Nederland, die mazzelpikken hebben al gedaan met blokken eind mei.

Glastonbury festivalGlastonbury (GB)22-26 juniU2, Coldplay, Beyonce, Mumford & sons, The Chemical Brothers, e.a.

Graspop Metal MeetingDessel 24-25-26 juni

Couleur CaféBrussel24-25-26 juni

Rock Werchter Werchter30 juni - 1-2-3 juliKings of Leon, Coldplay, Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, White Lies, Mona, e.a.

Roskilde Festivalroskilde (DK)30 juni - 1-2-3 juliKings of Leon, Iron Maiden, PJ Harvey, M.I.A., e.a.

Juli

Gent Jazz FestivalGent (Bijlokesite)7-17 juli BB King, steven De Bruyn, Jef Neve Trio, e.a.

Cactusfestival Brugge 8-9-10 juli

TW ClassicWerchter 9 juli Bryan Adams, shakira, simple Minds, e.a.

Dour festivalDour14-17 juli

Gentse feesten Gent16-25 juli

Pole Pole GentGent16-25 juliPannonia All stars, Chico Trujillo, Discobar Galaxie, Motown supre-macy, e.a.

SuikerrockTienen 29-31 juliroxette, Triggerfinger, Iggy & The stooges, e.a.

Lokerse feestenLokeren 29 juli - 7 augustus

SfinksBoechout29-30-31 juli

Augustus

Folk DranouterDranouter4-5-6-7 aug

Pole Pole BeachZeebrugge5-6-7 aug

Antilliaanse feestenHoogstraten12-13 augustus

PukkelpopKiewit (Hasselt)18-20 augustus Ook dit jaar weer een mooie mix van mainstream en alternatieve muziek.

LowlandsBiddinghuizen (NL)19-20-21 augustus

Jazz in ’t parkGent26-28 augustus & 2-4 september

Genieten van een jazzy nazomer in het Gentse Zuidpark, met zowel ge-vestigde waarden als jong en aanstor-mend talent.

p e o p l e e v e n t s f u n k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o a c t u a

tempus 35

Page 36: Tempus 1 - april 2011

p e o p l e f u n e v e n t s k a l e n d e r h u b n e w s s t u d e n t l i f e l i f e s t y l e c u l t u r e & c o s o c i e t y

TEMPUS IS OP ZOEK NAAR

JOU!Wil jij in het academiejaar 2011-2012 ons team ver-sterken als freelancer of redactielid?

We zijn op zoek naar tekstredacteuren (die vlotte ar-tikelen schrijven), eindredacteuren (die sterk zijn met spelling en grammatica), een fotograaf (die schone foto’s kan trekken en bewerken), vormgevers (die creatief zijn en kunnen werken met Adobe Indesign) en marketingtoppers (die sponsors willen zoeken).WIL JIJ:

- Bekendheden interviewen?- Gratisnaartoffefilmsenevenementengaan?- Jecreativiteituiteningrafischevorm?- Je vloeiende pen regelmatig gebruiken?- Een supertof studentenmagazine maken?- Een waanzinnige goede aanvulling op je CV hebben?

MELD JE DAN NU AAN VIA: [email protected]

PS: Maak je niet druk, studie gaat voor ;)!

Jij maakt zelf uit hoeveel tijd je in Tempus steekt!