Teledetectie si GIS -Prezentare

of 12 /12
Teledetectie si GIS Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară –București Facultatea de Management, Inginerie Economică in Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala Calarasi Realizat de: Alina- Ioana rof. indrumator: ......

Embed Size (px)

Transcript of Teledetectie si GIS -Prezentare

Page 1: Teledetectie si GIS -Prezentare

Teledetectie si GIS

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară –BucureștiFacultatea de Management, Inginerie Economică in Agricultură și Dezvoltare

Rurală - Filiala Calarasi

Realizat de: Alina- Ioana

Prof. indrumator: ......

Page 2: Teledetectie si GIS -Prezentare

Un GIS utilizează unul sau mai multe modele de date spaţiale pentru a reprezenta obiectele geografice. Există trei tipuri de astfel de modele: modelul vectorial, care este foarte apropiat de cel utilizat pentru reprezentarea hărţii; modelul raster, care descrie suprafaţa Pământului ca o matrice formată din elemente omogene, similar modelului utilizat pentru reprezentarea imaginilor; şi modelul TIN (Triangular Irregular NetWork) care reprezintă forma suprafeţelor in spaţiu tridimensional.

Page 3: Teledetectie si GIS -Prezentare

In modelul de date vectorial, obiectele GIS sunt reprezentate având o delimitare bine definită în spaţiu. Poziţia şi forma obiectelor este reprezentată utilizând un sistem de coordonate x, y (Cartezian). Un punct este reprezentat printr-o singură pereche de coordonate x, y. O linie este reprezentată printr-un şir ordonat de perechi de coordonate x. y. Un poligon este reprezentat printr-un şir de perechi de coordonate x, y care definesc segmentele liniare ce delimitează poligonul. Modelul vectorial reprezintă suprafeţele apeland la izolinii; de exemplu, altimetria se reprezintă prin curbe de nivel. Modelul vectorial este foarte eficient pentru desenarea hărţilor dar este mai puţin eficient pentru analiza suprafeţelor care necesită calcule complexe pentru determinarea unor caracteristici cum ar fi panta suprafeţei în orice punct sau direcţia pantei.

Page 4: Teledetectie si GIS -Prezentare

Modelul de date raster reprezintă o zonă de teren ca o matrice (grilă) formată din celule rectangulare uniforme, fiecare celulă având o valoare. Grila este reprezentată într-un sistem de coordonate x, y (Cartezian). Coordonatele x. y ale unei celule se calculează pe baza coordonatelor unui punct de referinţă, de obicei unul din colţurile grilei, ţinând cont de poziţia celulei în grilă (numărul liniei/coloanei) şi de dimensiunile celulei pe x şi pe y. Valoarea unei celule indică obiectul situat în acea poziţie.

Page 5: Teledetectie si GIS -Prezentare

Există trei metode pentru stabilirea valorilor unei celule: clasificarea obiectelor, în care fiecare valoare indică un anumit tip de obiecte cum ar fi drum, zonă urbană, tip de sol; indicarea valorii culorii (nivelului de gri) înregistrate într-o imagine (fotografie); indicarea unei măsurători relative cum ar fi altitudinea faţă de nivelul mării, înălţimea unei clădiri faţă de nivelul solului, etc. In modelul raster, obiectele nu au o delimitare bine-definită iar relaţiile spaţiale dintre obiecte sunt conţinute implicit.

Page 6: Teledetectie si GIS -Prezentare

Reprezentând celule rectangulare, forma obiectelor nu este foarte exactă şi depinde de rezoluţia celulei. Prin rezoluţia celulei se înţelege dimensiunea suprafeţei de teren reprezentate de o celulă; cu cât suprafaţa reprezentată este mai mică, cu atât rezoluţia este mai bună şi deci datele mai precise, în schimb este nevoie de volume mari pentru stocarea datelor şi de un timp de prelucrare mai îndelungat. Precum modelul vectorial, modelul raster permite reprezentarea obiectelor GIS punctuale, liniare sau poligonale. Un obiect punctual este reprezentat printr-o valoare într-o singură celulă a grilei. Un obiect liniar apare ca o serie de celule adiacente care redau lungimea şi forma obiectului. Un obiect poligonal este reprezentat ca un grup de celule adiacente care redau aria şi forma obiectului.

Page 7: Teledetectie si GIS -Prezentare

Modelul raster este foarte eficient pentru reprezentarea imaginilor şi pentru implementarea funcţiilor analitice spaţiale (suprapunerea obiectelor, identificarea întinderii unui fenomen, operaţii pe vecinătăţi). In modelul raster suprafeţele sunt reprezentate prin indicarea în fiecare celulă a valorii cotei corespunzătoare punctului din centrul celulei (o latice). Prin urmare, acest model permite implementarea cu uşurinţă a operaţiilor asupra suprafeţelor (calculul pantei, direcţiei pantei, interpolarea curbelor de nivel).

Page 8: Teledetectie si GIS -Prezentare

Un model de date GIS îşi propune să reprezinte Pământul într-un format digital structurat care să permită utilizatorilor crearea, editarea, actualizarea, vizualizarea, analiza şi reprezentarea grafică a datelor geografice. Un model de date trebuie să fie simplu, uşor de înţeles, suficient de flexibil pentru a putea reprezenta date provenind de la o mare varietate de surse, şi în acelaşi timp robust, capabil să modeleze procese geografice complexe şi să se adapteze la specificul fiecărei aplicaţii.

Page 9: Teledetectie si GIS -Prezentare

Sisteme de coordonate

Exista doua tipuri de sisteme de coordonate: geografice si proiectate. Sistemele de coordonate geografice utilizează coordonatele latitudine si longitudine de pe un model sferic al suprafeţei pământului. Sistemele de coordonate proiectate utilizează o conversie matematica pentru a transforma coordonatele latitudine si longitudine care cad pe suprafaţa tri-dimensionala a pământului intr-o suprafaţa doi-dimensionala.

Page 10: Teledetectie si GIS -Prezentare
Page 11: Teledetectie si GIS -Prezentare
Page 12: Teledetectie si GIS -Prezentare

Vă mulţumesc pentru atenţie!