Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

of 89 /89

Embed Size (px)

description

Onderzoeksmatige en vakdidactische analyse

Transcript of Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Page 1: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg
Page 2: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

1 december 2014

Hogeschool Arnhem & Nijmegen Instituut Leraar en School

Faculteit Educatie

LessenserieLeertaak TEFL 8/9

“Onderzoeksmatig en vakdidactische analyse”

Tanja RietbergHoofdfase, En3b

495514

Page 3: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Voorwoord

Mijn naam is Tanja Rietberg. Ik ben 22 jaar en studeer aan de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen, te Nijmegen. Sinds september 2012 volg ik de opleiding leraar 2e graad Engels en ik zit nu in mijn 3e leerjaar van de hoofdfase.

Voor het vak TEFL 8/9 ontwerp ik een leertaak in de vorm van een lessenserie. Deze leertaak voer ik uit, toets ik en evalueer ik. Mijn lessenserie bestaat uit 6 lesplannen.

Vanaf november t/m eind december loop ik stage op het Schaersvoorde te Aalten bij de 1e en 2e jaars vmbo lwoo. Mijn leertaak ga ik uitvoeren bij klas BK1A en vervolgens ook bij klas BK1B.

Page 4: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1: Analyse van de leerstof

Lesvoorbereiding van lessenreeks

De toetsen

1. SO English words – Chapter 3 – Page 39

2. SO English words – Chapter 3 – Page 40

3. SO Stones 7, 8 en 9

4. Repetitie hoofdstuk 3: My Phone and me

Deel 2: Theoretische verhandeling

Deel 3: Evaluatie van lessenreeks

Reflectie les 3: The Alphabet

Reflectie les 4: Getallen in het Engels

Reflectie les 6: News Flash!

Leerprestaties BK1A en BK1B

Toetsanalyse

Deel 4: Eindconclusie

Bronnenlijst

Bijlage

Bijlage 1: Old MacDonald had a farm

Bijlage 2: Getallen in het Engels

Bijlage 3: Werkblad

Bijlage 4: SO page 39

Bijlage 5: SO page 40

Bijlage 6: So Stones

Bijlage 7: Repetitie

Bijlage 8: Feedback spd – les 1

Bijlage 9: Feedback spd – les 2

Bijlage 10: Feedback spd – les 3

Bijlage 11: Feedback spd – les 4

Bijlage 12: Vakdidactische artikelen

Page 5: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg
Page 6: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Inleiding

Tijdens het maken en uitvoeren van de TEFL 8/9 leertaak “onderzoeksmatige en vakdidactische analyse” ga ik mij verdiepen in het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een lessenreeks, inclusief de toetsing.

Doormiddel van deze leertaak laat ik zien dat ik in staat ben om op een creatieve, verantwoorde en beredeneerde wijze om kan gaan met de leergang of het onderwijsprogramma. Ik ben in staat om waar nodig het lesmateriaal te vervangen of aan te vullen. Daarnaast krijg ik meer inzicht op de leerprestaties en het leerproces van de leerlingen.

Deze leertaak bestaat uit verschillende onderdelen:

Deel 1: De voorbereiding Analyse van de leerstof Lesvoorbereiding van lessenreeksDe toetsen

Deel 2: Theorie Theoretische verhandelingDeel 3: De uitvoering Evaluatie van de lessenreeks

Leerprestaties BK1A en BK1BToetsanalyse

Deel 4: Eindconclusie EindevaluatieEindconclusie

Deel 5 Bijlage

Deze leertaak is gericht op de volgende competenties:

Vakinhoudelijk en vakdidactische competentie, niveau 2 Organisatorische competentie, niveau 2 Reflectieve competentie, niveau 2

1

Page 7: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Deel 1: Analyse van de leerstof

Deel 1 bestaat uit het analyseren van de leerstof. Ik heb hoofdstuk 3: My phone and me als uitgangspunt genomen, aangezien we volgende week starten met dit nieuwe hoofdstuk. De leerlingen werken tot het einde van december aan dit hoofdstuk.

Samen met mijn spd heb ik besproken dat ik mijn lessenreeks ga afsluiten met de so’s en de repetitie van hoofdstuk 3. Bij zowel klas BK1A als klas BK1B, aangezien deze klassen het zelfde niveau hebben en we dus dezelfde stof behandelen.

Stepping StonesDe methode waar ze op het Schaersvoorde mee werken is Stepping Stones. Mijn klassen 1A en 1B werken met dezelfde boeken. Voor mijn lessenreeks gebruik ik hoofdstuk 3. Ik ga hoofdstuk 3: My phone and me analyseren per leerdoelen en per onderdeel/oefening, volgens Neuner’s exercise typology.

Methode BK1A en BK1BUitgever Noordhoff Uitgevers B.V. (juni 2009)Editie 4e editieNiveau Vmbo b/lwoo 1Redactie Lether, ATaal NederlandsIBSN10 9001764185IBSN13 9789001764180

Eigen ervaringZelf heb ik Stepping Stones 1 jaar gehad tijdens mijn 1e leerjaar op de middelbare school. Ik herinner mij nog goed wat ik zelf van deze methode vond en waarom ik het juist geen fijne methode vond om Engels te leren. Vooral omdat deze methode draait om het aanleren van notions and functions, het stampen en leren van de standaard zinnen (stones). Bijna alle opdrachten hebben te maken met deze standaard zinnen en met deze stones.

2

Page 8: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Leerdoelen per onderdeelHoofdstuk 3 heb ik geanalyseerd volgens Neuner’s exercise typology, die ik in het 1e leerjaar al behandeld heb. De oefeningen heb ik verdeeld in receptieve en productieve oefeningen. Deze heb ik ook weer onderverdeeld in de A, B, C en D fases. Hieronder een korte samenvatting van de fases.

Ik heb een kopie gemaakt van het werkboek. Zie document Stepping Stones – Werkboek. In dit document vindt u de geanalyseerde onderdelen en opdrachten.

A-Phase: Presentation phase: Checking and organising information Material is presened to learner and comprehension is checked.

B-Phase: Construction phase: Implanting skillsBuilding blocks, such as idioms, grammar and pronunciation are offered.

C-Phase: Communication phase: Developing skillsDeveloping skills. Guided exercises are offered in which the learner can practise with the building blocks of the previous phase. For example, role play with information gap.

D-Phase: Transfer phase: Using skillsUnguided exercises. The learner use what they have learnt in the previous phases.

Receptieve oefeningen Productieve oefeningen

Hoofdstuk 3 A-Phase B-Phase C-Phase D-PhaseIntroductie 1 2Onderdeel A 3, 4Onderdeel B 5, 6Onderdeel C 7, 8, 9 10, 11 12Onderdeel D 13, 14 15Onderdeel E 16, 19, 20 17, 18Onderdeel F 21, 22, 23, 24Onderdeel G 28 25, 27 26 29Onderdeel H Computer oefeningenTest Yourself 1, 2Task Stap 1, 2 Stap 3, 4

Tabel 1: Indeling van hoofdstuk 3: “My phone and me’’

Conclusie Hoofdstuk 3 bevat veel kleine luisteroefeningen en korte leesoefeningen. Daarnaast zitten er ook veel puzzels in het hoofdstuk, waarbij vocabulare aanbod komt. Er wordt veel aandacht geschonken aan receptieve oefeningen, waarbij leerlingen werken met de stones en de vocabulary. Er zitten weinig daadwerkelijke spreekoefeningen in het hoofdstuk.

3

Page 9: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

De grammatica komt weinig aanbod. Er zijn 3 kleine opdrachten waarbij ze hiermee oefenen. Er is weinig uitleg over de grammatica en ze oefenen hier dus te weinig mee in het hoofdstuk. Terwijl ze hier uiteindelijk wel een toets over krijgen.

Leerdoelen voor hoofdstuk 3Aan het begin van het werkboek wordt een samenvatting van de leerdoelen van hoofdstuk 3 weergegeven.

Aan het eind van hoofdstuk 3 kunnen de leerlingen:

- Een telefoongesprek voeren- Persoonlijke informatie vragen en geven- Om verduidelijking vragen- Vragen over jezelf beantwoorden

Leerlingen kennen:

- Woorden die je vaak in een telefoongesprek gebruikt- De Engelse telwoorden tot en met honderd- Woorden die te maken hebben met je persoonlijke gegevens

Nadat ik alle opdracht had bekeken en doorgenomen zag ik nog een aantal andere leerdoelen in het hoofdstuk:

- Leerlingen kunnen vragen maken in het Engels (met de vorm van to be)- Leerlingen kunnen vragen maken in het Engels (met Question Words)- Leerlingen kunnen het Engelse alfabet uitspreken- Leerlingen kunnen hun eigen naam spellen

Moeilijkheden voor mijn leerlingenHet hoofdstuk behandeld een aantal Engelse onderwerpen erg kort. Onderwerpen die de leerlingen misschien van de basisschool nog kennen, maar op de middelbare school nog niet hebben behandeld. Als het aan de methode lag werd hier verder geen aandacht aangeschonken. De onderwerpen zijn:

Het Engelse alfabet Getallen in het Engels

Daarnaast bevat het hoofdstuk ook een aantal grammatica punten, waar het werkboek maar 3 kleine oefeningen aanbied voor de leerlingen. Hier moet meer aandacht aan worden gegeven. Deze grammatica onderwerpen zijn:

Vragen maken met to be Vragen maken met Question Words (what, where, when, who, why, how)

Na mijn mening zou hier meer aandacht aan moeten worden gegeven. Met name het alfabet en de getallen, want dit is natuurlijk de basis van het Engels.

4

Page 10: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Voorkennis van de leerlingenDe leerlingen hebben tot nu toe hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 al behandeld en afgesloten. In deze hoofdstukken hebben ze de volgende onderdelen al behandeld:

Persoonlijke voornaamwoorden SHIT-regel Vorm van to be Have / has

Verder hebben de meeste leerlingen het alfabet en de getallen 1 t/m 100 vaak al op de basisschool een keer behandeld. Dit zal natuurlijk bij de meeste leerlingen al wel weggezakt zijn.

De leerlingen kennen de vorm van to be al, dus hiermee kunnen ze onderhand al wel vragen maken. Toch neem ik dit opnieuw door met de leerlingen, door te beginnen bij het uitleggen van de to be vorm.

Aanvullen van hoofdstuk 3Het hoofdstuk ga ik aanvullen door het maken van extra opdrachten. Dit doe ik door het maken van een power point, waarbij ik de oefeningen klassikaal kan oefenen en bespreken met de leerlingen. Daarnaast ben ik ook van plan om werkbladen en mini toetsen te maken voor de leerlingen.

Voor de vocabulary ben ik van plan om deze op een leuke manier te oefenen en te herhalen voor de leerlingen. Ook doormiddel van de power point en het visueel weer te geven van de woorden die ze moeten leren voor hoofdstuk 3.

5

Page 11: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesvoorbereiding van lessenreeks

Na het analyseren van het hoofdstuk en na de afronding van hoofdstuk 3 ben ik begonnen met het plannen en voorbereiden van mijn lessenreeks.

Vanaf week 2 gaf ik een extra herhalingsles over de stof van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Vervolgens gingen we van start met hoofdstuk 3. Voor week 3 t/m 5 heb ik geen lesplannen gemaakt. Tijdens deze lessen draaide ik mee met het onderwijsprogramma. Ik legde kort de opdrachten uit en leerlingen gingen individueel aan de slag met deze opdrachten in hun boek.

Samen met mijn spd heb ik besproken dat ik daarna alle Engelse lessen zou overnemen, vanaf week 6. Ik ga de stof van hoofdstuk 3 behandelen met klas BK1A en vervolgens geef ik dezelfde les aan BK1B. Hieronder de planning van mijn lessenserie.

Week Datum Les ToetsenWeek 2 Donderdag 6 november 2014 Extra samenvatting

van hoofdstuk 1+ 2Extra oefeningenLESPLAN 1

Week 3 Maandag 10 november 2014

Donderdag 13 november 2014

Start hoofdstuk 3

Werkboek oefeningen

Maken / nakijken

Week 4 Maandag 17 november 2014

Donderdag 20 november 2014

Werkboek oefeningen

Maken / nakijken

Week 5 Maandag 24 november 2014

Donderdag 27 november 2014

Werkboek oefeningen

Maken / nakijken

Week 6 Maandag 1 december 2014 Hoofdstuk 3 nakijken en oef. spreekvaardigheid

Toetsen opgevenLESPLAN 2

Week 6 Donderdag 4 december 2014 - SO vocabulary

- The alphabet

- Naam spellen

- Vocabulary

- Woordjes leren op WRTS

SO woordjes blz. 39

LESPLAN 3

6

Page 12: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Week 7 Maandag 8 december 2014 - SO vocabulary

- Counting 1 – 100

- Question Words

- Leren

SO woordjes blz. 40

LESPLAN 4

Week 7 Donderdag 11 december 2014 - SO Stones

- Vragen stellen in het Engels

- Question words- To be

- Vocabulary game - Leren

SO Stones 7, 8, 9van hoofdstuk 3

LESPLAN 5

Week 8 Maandag 15 december 2014REPETITIE

HOOFDSTUK 3REPETITIE

HOOFDSTUK 3

Week 8 Donderdag 18 december 2014(Eigen bedachte les)

News Flash! Nieuws uit Engeland

LESPLAN 6Tabel 2: “Indeling lessenserie”

7

Page 13: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesplan 1Instituut voor Leraar en School

Naam student: Tanja Rietberg Titel van

de les: Animal Magic

Stage: WPL2B School: Schaersvoorde, AaltenKlas: BK1A Lesuur: 2e lesuur Datum: Donderdag 6 november 2014 Spd: Henk JanssenAantal leerlingen: 14 leerlingen Vak: Engels

Beginsituatie (voorkennis van de leerlingen, bijzondere omstandigheden)Leerlingen hebben hoofdstuk 2. Animal Magic net afgerond en helemaal nagekeken. Ze moeten / of zijn al bezig met het leren van het hoofdstuk (have/has, third person singular en vocabulary).

Ondersteuningsbehoefte v.d. leerlingen- Leerlingen erbij betrekken- Leerlingen structuur geven (wanneer vrij praten, wanneer niet, vinger op steken etc.)

Schoolagenda Samenvatting van hoofdstuk 2

Doelen en taalinput

ERK leerdoelen (can-do-statements)- Leerlingen kunnen vertellen over dieren- Leerlingen kennen woorden voor dieren- Leerlingen kennen woorden voor kleuren- Leerlingen kennen woorden om dieren te omschrijven - Leerlingen weten wanneer ze have/has moeten gebruiken - Leerlingen weten wanneer er een +s achter het werkwoord komt

Vakspecifieke leerdoelen - Have/has- Third person singular- Animal vocabulary- Colors- Luistervaardigheid

Onderwijskundige leerdoelen - Antwoorden uitleggen en onderbouwen- Drilling- Luistervaardigheid (lyrics invullen)

Benoem de bouwstenen (woorden, nuttige zinnen, conventies, taalstructuren, taalfuncties) die de leerlingen nodig hebben om de leerdoelen te realiseren. Have / hasThird person singular (+s)

Vocabulary:Monkey

8

Page 14: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

OrangeCatGreenKittenPinkClawHorse > White / BlackParrotBowl + GoldfishRabbitQuestionKangarooRatBlueCheetahRedCrocodileMusclePurplePigShrimpsGreySnakeElephant + trunk

Te gebruiken materialen en hulpmiddelen

Computer + beamer Power point presentatie Worksheet: Old MacDonald had a farm (Bijlage 1: Old MacDonald had a farm) Youtube clip: http://www.youtube.com/watch?v=3-NSN8IyfTE

Oefendoelen voor jezelf

Rustig en duidelijk de grammatica uitleggen Rustig en niet te snel praten voor de klas

Vragen van leerlingen zo goed mogelijk beantwoorden Fouten herkennen bij leerlingen Fouten verbeteren bij leerlingen

Bepalen wanneer leerlingen mogen praten, wanneer het stil moet zijn en wanneer ik leerlingen een beurt geef

Stop gedrag toepassen wanneer ik iets niet wil

9

Page 15: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

10

Page 16: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesplan 2Instituut voor Leraar en School

Naam student: Tanja Rietberg Titel van de les: Phone

Conversation!

Stage: WPL2B School: Schaersvoorde, AaltenKlas: BK1A Lesuur: Datum: Maandag 1 december Spd: Henk JanssenAantal leerlingen: 14 leerlingen Vak: Engels

Beginsituatie (voorkennis van de leerlingen, bijzondere omstandigheden)Leerlingen hebben hoofdstuk 3: My Phone and Me al doorgewerkt. Ze kennen de stones 7, 8, 9 en de vocabulary die bij dit hoofdstuk hoort.

Ondersteuningsbehoefte v.d. leerlingen- Stones 7, 8 en 9- Vocabulary - Duidelijk de opdracht uitleggen en voordoen

Schoolagenda N.V.T.

Doelen en taalinput

ERK leerdoelen (can-do-statements)- Leerlingen kunnen vragen over zichzelf beantwoorden- Leerlingen kunnen om verduidelijking vragen- Leerlingen kunnen een geleid telefoongesprek voeren in het Engels- Leerlingen kunnen gegevens in het Engels invullen

Vakspecifieke leerdoelen - Zinnen van Nederlands – Engels vertalen- Engels spreekvaardigheid- Vocabulary- Stones

Onderwijskundige leerdoelen - Samenwerken in tweetallen- Opdracht opbouwen van begin tot uitvoering- Spreekvaardigheid - Telefoongesprek voeren- Gegevens noteren / samenvatten

Benoem de bouwstenenStepping Stones – 1 vmbo b/lwoo – Textbook

- Stone 7: Zo voer je een telefoongesprek, blz. 31- Stone 8: Zo vraag je persoonlijke informatie, blz. 33- Stone 9: Zo vraag je om verduidelijking, blz. 37- Vocabulary, blz. 39 + 40.

11

Page 17: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Te gebruiken materialen en hulpmiddelen

Stepping Stones werkboek en tekstboek (blz. 71, 72 & 73) Pen en papier Tafels en stoelen tegen over elkaar zetten (leerlingen kijken elkaar aan)

Oefendoelen voor jezelf

De klas rustig houden De klas moet de opdracht uitvoeren Er op letten dat leerlingen Engels praten De opdracht goed en duidelijk uitleggen Leerlingen in tweetallen zetten (via sociogram)

Werkboek – Telefoongesprek voeren (blz. 71, 72 & 73)

12

Page 18: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesplan 3Instituut voor Leraar en School

Naam student: Tanja Rietberg

Titel van de les: The AlphabetStage: WPL2b School: Schaersvoorde, AaltenKlas: BK1A / BK1B (vmbo b/lwoo Lesuur: 2e lesuur / 3e lesuur Datum: Donderdag 4 december 2014 Spd: Henk JanssenAantal leerlingen: 14 leerlingen / 13 leerlingen Vak: Engels

BeginsituatieLeerlingen kennen personal pronouns, vormen van to be, have/has en de shit-regel. Maandag 1 december hebben we heel hoofdstuk 3 nagekeken. Leerlingen hebben alle oefeningen van dit hoofdstuk gemaakt.

Ondersteuningsbehoefte v.d. leerlingen- Duidelijk praten- Rust uitstralen- Voorbeelden geven

Schoolagenda SO woordjes blz. 39Leren woordjes blz. 40 voor maandag 8 december.

Doelen en taalinput

ERK leerdoelen (can-do-statements)- Leerlingen kennen het Engelse alphabet- Leerlingen herkennen het klankenschema (blz. 68 WB)- Leerlingen kunnen zelf het Engelse alphabet opnoemen- Leerlingen kunnen hun eigen naam spellen- Leerlingen kennen de vocabulary van blz. 40

Vakspecifieke leerdoelen - Leerlingen kennen het Engelse alphabet - Leerlingen kunnen eigen naam spellen in het Engels- Leerlingen leren vocabulary van blz. 40 (wat ze nog niet kennen)

Onderwijskundige leerdoelen- Leerlingen kunnen het alphabet zingen- Leerlingen leren woorden via WRTS- Leerlingen kunnen in tweetallen elkaar overhoren

Benoem de bouwstenenThe Alphabet: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, ZVocabulary: Tekstboek blz. 40

Vocabulary Game: Birthday, phone number, believe, cute, girlfriend, teacher, text, repeat, speak up

13

Page 19: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Te gebruiken materialen en hulpmiddelen

Computer / beamer Powerpoint Werkboek blz. 68 Tekstboek blz. 40 (vocabulary) Youtube link – The Alphabet:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/the-abc-fruity-band Computers (woorden leren op wrts)

Oefendoelen voor jezelf

Rust bewaren Rustig uitleg geven Leerlingen verbeteren op uitspraak (met alfabet) Sneller stopgedrag toepassen bij onrustige / onoplettende leerlingen

14

Page 20: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Didactisch lesontwerpLesfasen & timing

Leerdoel(en) per fase

Leerinhoud en middelen

Activiteiten van de leerlingen Activiteiten van de docent (gebaseerd op het directe instructie model)

Introductie1 minuut

- Duidelijke uitleg geven

Powerpoint - Leerlingen luisteren naar docent - Docent legt uit wat we gaan doen tijdens deze les: the alphabet, spell your name en woordjes leren van blz. 40 voor de SO van volgende week

Phase 1The Alphabet

15 min

- Leerlingen weten hoe het klankenschema van het Engelse alphabet eruit ziet

- Leerlingen kunnen het alphabet mee zingen

- Leerlingen kennen het Engelse aphabet

Werkboek blz. 68KlankenschemaBord + stift

Youtube clip: The ABC-Fruity Band

- Leerlingen openen tekstboek op blz. 68- Leerlingen bekijken het klankenschema- Leerlingen luisteren naar docent

- Leerlingen spreken de letter uit (met behulp van schema)- Leerlingen luisteren naar de clip - Leerlingen zingen mee met het alphabet

- Leerlingen spellen hun naam en/of achternaam

- Docent vraagt of leerlingen tekstboek op blz. 68 willen open- Docent legt het alphabet schema uit (klankenschema)

- Docent schrijft A t/m Z op het bord- Docent zegt het alphabet voor- Docent vraagt aantal letters aan leerlingen (ze mogen schema gebruiken)

- Docent laat clip zien - Docent vraagt iedereen mee te zingen

- Docent spelt zijn eigen naam - Docent vraagt leerlingen hun naam en/of achternaam te spellen

Phase 2Vocabulary Quiz

5 minuten

- Leerlingen kennen de vocabulary van blz. 40

Powerpoint - Leerlingen schrijven 1 t/m 10 onder elkaar- Leerlingen werken in stilte en schrijven de Engels / Nederlandse woorden op- Leerlingen controleren de woorden

- Leerlingen leren de woorden van blz. 40 op wrts, mobiel, boek of in tweetallen

- Docent legt vocabulary quiz uit- Docent laat leerlingen 1 t/m 10 onder elkaar op schrijven- Docent laat plaatjes zien, leerlingen schrijven antwoord op

- Docent kijkt antwoorden/plaatjes na- Daarna mogen leerlingen woordjes blz. 40 gaan leren

15

Page 21: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

16

Page 22: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

17

Page 23: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesplan 4Instituut voor Leraar en School

Naam student: Tanja Rietberg

Titel van de les: Getallen in het Engels

Stage: WPL2b School: Schaersvoorde, AaltenKlas: BK1A / BK1B (vmbo b/lwoo) Lesuur: 3e lesuur / 6e lesuur Datum: Maandag 8 december 2014 Spd: Henk JanssenAantal leerlingen: 14 leerlingen / 13 leerlingen Vak: Engels

BeginsituatieLeerlingen kennen personal pronouns, vormen van to be, have/has en de shit-regel. Maandag 1 december hebben we heel hoofdstuk 3 nagekeken. Leerlingen hebben alle oefeningen van dit hoofdstuk gemaakt. Tijdens de vorige les hebben de leerlingen het alphabet geleerd.

Ondersteuningsbehoefte v.d. leerlingen- Duidelijk praten- Rust uitstralen- Voorbeelden geven

Schoolagenda SO woordjes blz. 40

Doelen en taalinput

ERK leerdoelen (can-do-statements)- Leerlingen kennen de getallen 1 tot 20 in het Engels- Leerlingen kunnen de getallen 1 tot 20 in het Engels schrijven- Leerlingen kennen alle tientallen in het Engels- Leerlingen kunnen alle tientallen in het Engels schrijven- Leerlingen weten wat question words zijn- Leerlingen kunnen questions words (5 W’s + how) toepassen

Vakspecifieke leerdoelen - In het Engels tellen van 1 tot 20- Engelse tientallen- Question words

Onderwijskundige leerdoelen- Leerlingen kijken werk van elkaar na- Leerlingen beoordelen elkaars werk

Benoem de bouwstenen: Stones 7, 8 en 8

18

Page 24: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Te gebruiken materialen en hulpmiddelen:

Computer + beamer Power point presentatie Werkblad: Getallen in het Engels, 14x (Bijlage 2: Getallen in het Engels)

Oefendoelen voor jezelf (gekoppeld aan je leerdoelen in het LWP)

Niet te snel praten! Niet toestaan van “niet terzake doende” opmerkingen / gesprekken etc. Een leerling de beurt geven (ik bepaal) Stemverheffing gebruiken en dit niet los laten > meteen weer ingrijpen

19

Page 25: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Didactisch lesontwerpLesfasen & timing

Leerdoel(en) per fase

Leerinhoud en middelen

Activiteiten van de leerlingen Activiteiten van de docent (gebaseerd op het directe instructie model)

Introductie5 min

Powerpoint + beamer

- Leerlingen luisteren

- Leerlingen lezen alphabet op

- Docent legt uit wat we vandaag gaan doen

- Terugblik na vorige les The alphabet

- Docent vraagt leerlingen klassikaal de letters op te noemen

Phase 1Counting15 min

- Leerlingen weten hoe ze de getallen 1 – 20 moeten uitspreken / schrijven

- Leerlingen kennen de tientallen in het Engels

- Leerlingen testen zichzelf

- Leerlingen kijken werk van buurman/buurvrouw na

Powerpoint + beamer

Werkblad Getallen in het Engels

- Leerlingen geven antwoord op de vragen

- Leerlingen luisteren naar de uitleg / spreken getallen uit

- Leerlingen maken het werkblad

- Leerlingen kijken werkblad van elkaar na

- Docent stelt aantal vragen (zie pp)

- Docent legt de getallen uit

- Docent vraag leerlingen getallen uit te spreken

- Docent deelt werkblad uit

- Docent laat leerlingen werkblad van elkaar nakijken

Phase 2Question Words5 min

- Leerlingen weten wat question words zijn

- Leerlingen weten wanneer ze questions words kunnen gebruiken

- Powerpoint + beamer

- Oefening 1 & oefening 2 (pp)

- Leerlingen denken na over question words

- Leerlingen luisteren na uitleg

- Leerlingen doen mee met oefening 1 en oefening 2

- Docent vraagt leerlingen wat question words zijn / welke ze kennen

- Docent legt question words uit

- Docent legt oefening 1 / 2 uit. Geeft leerlingen om en om de beurt om antwoord te geven

20

Page 26: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

- Leerlingen weten welke question word ze moeten toepassen in welke context

- Leerlingen geven antwoorden (als ze aan de beurt zijn)

- Leerlingen gaan leren voor SO Stones 7, 8 en 9

- Docent sluit les af

- Leerlingen mogen leren voor SO Stones 7, 8 en 9

21

Page 27: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

22

Page 28: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesplan 5Instituut voor Leraar en School

Naam student: Tanja Rietberg

Titel van de les: Chapter 3: My Phone and me

Stage: WPL2b School: Schaersvoorde, AaltenKlas: BK1A / BK1B (vmbo b/lwoo) Lesuur: 2e lesuur / 3e lesuur Datum: Donderdag 11 december 2014 Spd: Henk JanssenAantal leerlingen: 14 leerlingen / 13 leerlingen Vak: Engels

BeginsituatieLeerlingen kennen personal pronouns, vormen van to be (am, is, are), have/has en de SHIT-regel. Maandag 1 december hebben we heel hoofdstuk 3 nagekeken. Leerlingen hebben alle oefeningen van dit hoofdstuk gemaakt. Op maandag 15 december hebben de leerlingen repetitie van hoofdstuk 3.

Ondersteuningsbehoefte v.d. leerlingen- Duidelijk praten- Rust uitstralen- Voorbeelden geven

Schoolagenda Leerlingen hebben eerst een SO over de Stones 7, 8 en 9 van hoofdstuk 3.

Doelen en taalinput

ERK leerdoelen (can-do-statements)- Leerlingen kunnen het alphabet opnoemen (herhaling)- Leerlingen weten het verschil tussen Nederlandse en Engelse uitspraak van

getallen- Leerlingen weten hoe je getallen na 21 in het Engels schrijft- Leerlingen kunnen getallen 1 tot 10 in het Engels uitspreken- Leerlingen kunnen tientallen in het Engels uitspreken- Leerlingen kunnen hun eigen telefoonnummer in het Engels uitspreken- Leerlingen weten dat je Engelse vragen maakt met Question Words / vorm van

“to be”- Leerlingen weten de betekenis van de Question Words (5 W’s + how)- Leerlingen kunnen Question Words toepassen - Leerlingen kunnen Engelse vragen maken met vormen van “to be”

Vakspecifieke leerdoelen - The Alphabet- Getallen 1 tot 10- Tientallen in het Engels- Eigen telefoonnummer in het Engels uitspreken- Vragen maken in het Engels (question words / to be)- Vocabulary

Onderwijskundige leerdoelen - Spreekvaardigheid

23

Page 29: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

- Woordenschat

Benoem de bouwstenen - The Alphabet ( A – Z)

- Numbers

- Question Words: what, where, when, who, why, how

- Werkwoord to be (am, are, is)

- Vocabulary1. Tired = moe2. Mobile phone = mobiele telefoon3. Repeat = herhalen4. Read = lezen5. Text message = sms’je6. Scream = schreeuwen, gillen7. Date = afspraakje8. Birthday = verjaardag9. Grade = klas10. Teacher = leraar

Te gebruiken materialen en hulpmiddelen

Computer + beamer Power point presentatie Werkblad 14 x (Bijlage 3: Werkblad) Computers voor wrts

Oefendoelen voor jezelf (gekoppeld aan je leerdoelen in het LWP)

Niet te snel praten Rust in het lesgeven Niet toestaan van “niet terzake doende” opmerkingen / gesprekken etc. Een leerling de beurt geven (ik bepaal) Stemverheffing gebruiken en dit niet los laten > meteen weer ingrijpen

24

Page 30: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Didactisch lesontwerpLesfasen & timing

Leerdoel(en) per fase Leerinhoud en middelen

Activiteiten van de leerlingen Activiteiten van de docent

SO STONES15 min.

Presentatie fase- Introductie- Herhaling

5 min.

- Leerlingen kunnen het alphabet opnoemen.- Leerlingen weten het verschil tussen Nederlandse en Engelse uitspraak van getallen.- Leerlingen weten hoe je getallen na 21 in het Engels schrijft.- Leerlingen kunnen getallen 1 tot 10 in het Engels uitspreken.- Leerlingen kunnen tientallen in het Engels uitspreken. - Leerlingen kunnen hun eigen telefoonnummer in het Engels uitspreken.

SO Stones 7, 8 en 9 (14 x)

Powerpoint + beamer

- Leerlingen luisteren naar introductie - Leerlingen spreken alphabet uit

- Leerlingen beantwoorden vragen over getallen in het Engels - Leerlingen spreken getallen 1 t/m 10 uit in Engels- Leerlingen spreken tientallen uit in Engels

- Leerlingen schrijven hun telefoonnummer op- Aantal leerlingen spreken hun telefoonnummer uit

- Docent vertelt wat we gaan doen tijdens de les- Docent vraagt leerlingen om het alphabet uit te spreken

- Docent stelt vragen over getallen in het Engels > geeft leerlingen beurt- Docent spreekt getallen 1 t/m 10 uit in Engels (samen)- Docent spreek tientallen uit in Engels

- Docent laat leerlingen hun telefoonnummer opschrijven- Docent vraagt aantal leerlingen om hun telefoonnummer op te lezen

Oefenfase

- Vragen stellen in het Engels- Oefeningen

15 min.

- Leerlingen weten dat je Engelse vragen maakt met Question Words of de vorm van “to be”. - Leerlingen weten de betekenis van de Question Words (5 W’s + how). - Leerlingen kunnen Question Words toepassen. - Leerlingen kunnen Engelse vragen maken met vormen van “to be”.

Powerpoint + beamer

Werkblad (14x)

- Leerlingen luisteren naar de uitleg- Leerlingen doen mee met de oefeningen- Leerlingen beantwoorden de vragen

- Docent legt uit op welke 2 manieren je vragen kunt stellen in het Engels

- Docent legt Question Words uit (5 W’s + how)- Docent laat leerlingen oefeningen maken, bespreekt deze klassikaal

- Docent legt vragen met “to be” (am, are, is) uit- Docent laat leerlingen de oefeningen klassikaal maken

- Leerlingen kennen de vocabulary van blz. 39 / 40

Powerpoint + beamer

Vocabulary test- Leerlingen schrijven nummers 1 t/m

Vocabulary test- Docent laat leerlingen 1 t/m 10

25

Page 31: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Rounding off- Leren- Afsluiting

15 min.

10 onder elkaar- Leeringen schrijven het Engels/Nederlandse woord bij het plaatje op- Leerlingen kijken het na

- Leerlingen mogen leren voor de repetitie van hoofdstuk 3 (maandag 15 december)

opschrijven- Docent laat plaatjes zien- Docent kijkt klassikaal na

- Docent zet leerlingen aan het leren voor de repetitie voor maandag 15 december (Vocabulary / Stones leren op pc, mobiel of elkaar overhoren)

26

Page 32: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

27

Page 33: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Lesplan 6Instituut voor Leraar en School

Naam student: Tanja Rietberg Titel van de les: News Flash!

Stage: WPL2b School: Schaersvoorde, AaltenKlas: BK1A Lesuur: 2e lesuur Datum: 18 december 2014 Spd: Henk JanssenAantal leerlingen: 14 leerlingen Vak: Engels

Beginsituatie (voorkennis van de leerlingen, bijzondere omstandigheden)Leerlingen hebben een aantal weken geleden een spreekvaardigheid les met mij gedaan. Ze hebben hoofdstuk 3 helemaal afgerond en hebben dus geen huiswerk of leerwerk voor vandaag.

Ondersteuningsbehoefte v.d. leerlingen- Structuur bieden aan leerlingen- Duidelijk de opdracht uitleggen - Stopgedrag direct toepassen- Duidelijk en rustig praten

Schoolagenda N.V.T.

Doelen en taalinput

ERK leerdoelen (can-do-statements)- Leerlingen kunnen artikelen in het Engels lezen- Leerlingen kunnen Engelse artikelen begrijpen- Leerlingen kunnen de gelezen artikelen bespreken met andere leerlingen- Leerlingen kunnen de artikelen kort samenvatten

Vakspecifieke leerdoelen - Engels leesvaardigheid / begrijpend lezen- Engels Spreekvaardigheid- Vocabulary

Onderwijskundige leerdoelen - Samenwerken in tweetallen- Leesvaardigheid- Spreekvaardigheid- Begrijpend lezen- Uitleggen- Samenvatten

Benoem de bouwstenenZie artikelen van leesblad 1 en leesblad 2.

Te gebruiken materialen en hulpmiddelen

Klassenopstelling (tafels tegenover elkaar) Leesblad 1 Leesblad 2

28

Page 34: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Stopwatch: http://www.online-stopwatch.com/countdown-timer/

De toetsen

De toetsen van hoofdstuk 3 voor BK1A en BK1B (1 vmbo b/lwoo) bestaan uit:

1. SO English words – Chapter 3 – Page 39 (Bijlage 4: SO page 39)2. SO English words – Chapter 3 – Page 40 (Bijlage 5: SO page 40)3. SO Stones 7,8 en 9 (Bijlage 6: So Stones)4. Repetitie hoofdstuk 3 (Bijlage 7: Repetitie)

Als bewijs van het uitvoeren van de toetsen en SO’s heb ik het hoogste cijfer en het laagste cijfer van BK1A als bewijs toegevoegd in de bijlage.

1. SO English words – Chapter 3 – Page 39

S.O. English words chapter 3 page 39

Vertaal: Name:

1. tired –2. other – 3. ofcourse –4. text message –5. nice – 6. stay – 7. too –8. willen – 9. terug vragen – 10. terug bellen –11. schreeuwen – 12. zonder – 13. afspraakje –

29

Page 35: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

14. begrijpen – 15. kunnen –

2. SO English words – Chapter 3 – Page 40

S.O. English words chapter 3 page 40

Vertaal: Name:

1. cute –2. more slowly – 3. repeat –4. speak up –5. mean – 6. grade – 7. have got –8. eerste – 9. hoe laat – 10. vriendin –11. geloven – 12. verjaardag – 13. phone number – 14. de hele tijd – 15. vaak –

30

Page 36: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

3. SO Stones 7, 8 en 9

Engels leerjaar1 S.O. Stones 7, 8 en 9

Vertaal: Name:

1. Can you call back later, please?

2. Could I ask you a few questions?

3. Can I leave a message?

4. Can you speak more slowly, please?

5. What do you mean by that?

6. Kun je wat langzamer praten, a.u.b.?

7. Hoe laat begint de film?

8. Waar woon je?

9. Mag ik U een paar vragen stellen?

10. Dank je. Tot ziens.

31

Page 37: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

4. Repetitie hoofdstuk 3: My Phone and me

32

Page 38: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

33

Page 39: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

34

Page 40: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Deel 2: Theoretische verhandeling

Voor onderdeel 2 heb ik 3 artikelen opgezocht die betrekking hebben op mijn vakdidactische onderwerp. Vervolgens vergelijk ik de informatie uit de verschillende artikelen met elkaar en verduidelijk ik de hoofdconcepten van het onderwerp. Ik sluit mijn theoretische verhandeling af met een korte maar bondige conclusie.

Vakdidactisch onderwerp: Compenserende strategieën voor spreekvaardigheid

Article 1: Speaking Strategies for English Learners Article 2: Five strategies to use with English Language Learners Article 3: Strategies for Preschool ELLs’ Language and Literacy Development

(Bijlage 12: Vakdidactische artikelen)

De 3 Engelse artikelen gaan allemaal over het zelfde onderwerp Speaking Strategies voor Engelse lerende, ELL (English Language Learners). Deze strategieën zijn extra belangrijk voor ELD learners (English Language Deficient), deze leerlingen hebben meer en extra ondersteuning nodig bij het leren en spreken van een 2e taal.

Het laatste artikel gaat iets meer over het basisonderwijs, over hoe belangrijk het is voor leerlingen om al op een vroege leeftijd te beginnen met een tweede taal te leren en te spreken. Met name over hoe belangrijk het eigenlijk is om de basis van de taal goed te kennen en om succesvol te zijn in de toekomst.

De meeste leerlingen zijn niet zelfverzekerd genoeg om Engels te praten in het klas lokaal. Hierdoor vertalen ze de zinnen of vragen snel naar hun eigen taal. Doordat ze nerveus of zenuwachtig zijn en geen zelfvertrouwen hebben in hun spreken. Ze blijven zoeken naar het woord dat ze willen zeggen in plaats van het woord te beschrijven, wat natuurlijk een makkelijkere oplossing is. Leerlingen hebben vaak geen vertrouwen in hun eigen spreken van de Engelse taal, gewoon weg omdat ze daar weinig tot geen kans voor krijgen om dit in het klas lokaal te oefenen. (Beare, K, z.d.)

Volgens K. Beare zouden leerlingen zoveel mogelijk de kans moeten en kunnen krijgen om een taal te kunnen oefenen en te kunnen spreken in het klaslokaal. Het is belangrijk dat leerlingen de standaard zinnen kennen en kunnen uitspreken. Dit kun je vooral bereiken door dialogen, spellen of verschillende internets sites te gebruiken waarbij leerlingen kunnen oefenen. Een andere manier is om leerlingen A-B gesprekken te laten uitvoeren en als docent zijnde is het erg belangrijk dat je gewoon luistert naar de leerlingen. (Marx-Talarozyk, J.A.).

H. Warren en K. Jones geven al meer dan 20 jaar les aan bi-lingual leerlingen. Volgens hun mening is het belangrijk dat je als docent de leerlingen tijd geeft om na te denken en te spreken. Zo niet, dan vertalen de leerlingen de zinnen meteen na hun eigen taal en bedenken hoe ze er dan op zouden reageren. Ook is het geven van feedback belangrijk. Houdt als docent een notitieboekje bij zodat je kunt volgen welke leerlingen moeite hebben met spreken, welke goede indrukken maken of welke leerlingen er in het midden blijven hangen. Oefening baart kunst! Ga als docent niet iedere dag een nieuwe spreekvaardigheid oefening bedenken, maar geef leerlingen een vertrouwde activiteit of opdracht die ook daadwerkelijk werkt. Jou

35

Page 41: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

leerlingen hebben daar baad bij. Ze weten op welk niveau ze moeten zitten, welke taal (notions and functions) ze moeten gebruiken en wat er van ze wordt verwacht. Gebruik activiteiten die ze kennen en waar ze vertrouwd mee zijn. Volgens de docenten Warren & Jones is het Vocabulary Bingo en het Concentration/Memory spel een goede oefening die ze vaak herhalen in de klas. (Marx-Talarozyk, J.A.)

Behalve K. Beare en J.A. Marx-Talaroxyk noemt ook K. Ford het belang van de vocabulary oefeningen in de klas. Koppel deze aan thema’s zodat de leerlingen de woorden beter kunnen opslaan en leren. Ook is hij het ermee eens dat leerlingen met elkaar Engels moeten praten, maar daarnaast hebben ze de ondersteuning en feedback van volwassenen nodig.

K. Ford praat meer over het belang van het leren van een 2e taal in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk de basis voor het middelbare onderwijs. Wanneer leerlingen de basis, met name het alfabet, al kennen zijn ze klaar voor het lezen en het schrijven in de 2e taal. Naast het alfabet is ook phonological awareness erg belangrijk. Leerlingen moeten weten welke woorden rijmen en lettergrepen kunnen tellen van een woord. Daarnaast vind Ford het lezen van boeken erg belangrijk. Als docent kun je hardop voor lezen uit een Engels boek, leerlingen kunnen onderling boeken uitwisselen en de docent kan liedjes en video’s afspelen in het lokaal. Dit allemaal voor de blootstelling aan de Engelse of een nieuwe 2e taal. Ook vindt hij net zoals J.A. Marx-Talarozyk dat structuur erg belangrijk is voor de leerlingen.

Conclusie Alle artikelen komen met verschillende strategieën voor spreekvaardigheid. Uiteindelijk komen deze strategieën op het zelfde neer:

Kennen van standaard zinnen Dialogen (A-B gesprekken) Spelletjes (Vocabulary / Role-play) Exposure to the language (liedjes, video’s, boeken, voorlezen)

Maar het uitvoeren van deze strategieën is natuurlijk net zo belangrijk voor de leerlingen. Voor de leerlingen is het allerbelangrijkste dat ze een kans krijgen op spreekvaardigheid te oefenen in het klaslokaal. Vaak hebben docenten hier naast de vocabulary, grammatica, schrijven etc. weinig of geen tijd voor en wordt er dus weinig aandacht geschonken aan de spreekvaardigheid van het Engels.

Daarnaast is het van belang dat je leerlingen voldoende tijd gunt voor antwoord geven of een oefening. Ook is het voor docenten handig om een notitieboekje bij te houden. Hierdoor kun je aan het eind van het jaar zien hoe ver leerlingen gekomen zijn. Of ze er tussen uit springen, nog steeds moeite hebben met spreken of in het midden blijven hangen. Geef ze ook feedback, maar nog belangrijker luister naar je leerlingen en onderbreek ze niet voor ieder kleine foutje!

Het verschil in het niveau van de leerlingen ligt natuurlijk in hun basiskennis. Wat hebben ze op de basisschool geleerd over Engels of wat leren de leerlingen thuis over een andere taal? Hier kun je als middelbare docent natuurlijk niks meer aan veranderen. Wel kun je alle leerlingen opnieuw een kans geven om Engels te leren spreken, zolang jij ze maar een KANS geeft in het lokaal!

36

Page 42: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Deel 3: Evaluatie van lessenreeks

In dit onderdeel blik ik structureel terug op de vakdidactische component van iedere les. Indien nodig stel ik mijn les bij. Ik blik terug aan de hand van mijn les, de opdrachten en de uitvoering van de leerlingen. Daarnaast heb ik mijn spd gevraagd om een feedback formulier in te willen vullen, bij iedere les.

Reflectie les 1: Animal MagicDeze les verliep prima en volgens mijn planning. Mijn les had een duidelijke structuur en een leuke inleiding met een opdracht. De leerlingen vonden vooral het liedje van Old MacDonald erg leuk en zongen tijdens de les ook mee. Vervolgens was mijn uitleg erg duidelijk en deden de leerlingen goed mee.

Stap voor stap legde ik de stof uit. Daarbij herhaalde ik ook de stof van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Ik probeerde alles zo visueel mogelijk te maken en gaf visuele voorbeelden voor enkelvoud en meervoud (zoals window, table, computers, the students etc). Mijn tijdmanagement was prima, de les was precies 50 minuten.

Wat mijn spd wel als tip gaf was dat ik strenger moest zijn. Meteen laten weten wanneer ik het stil wil hebben en wanneer leerlingen moeten luisteren. Ook duidelijk aangeven en vragen stellen. Geen algemene vragen, want dan gaat iedereen reageren. Duidelijk leerlingen de beurt geven. (Bijlage 8: Feedback spd – les 1)

Reflectie les 2: Phone Conversation!Deze les had ik wel goed voorbereid, maar de uitvoering ging een stuk minder. Doordat BK1A eigenlijk nooit samenwerk tijdens lessen en vooral niet bij Engels. Maar bij mij moesten ze dus echt Engels gaan praten, wat ze normaal nooit doen! Het begin was erg chaotisch, doordat leerlingen zelf de tafels moesten verplaatsen en ergens moesten gaan zitten. Van deze les heb ik veel geleerd. De volgende keer zorg ik dat het lokaal al klaar staat en dat leerlingen op hun plek moeten zitten. Voor deze les heb ik geen schriftelijke feedback gekregen van mijn spd.

Wel heb ik alles wat mis ging tijdens deze les en de feedback die ik kreeg van mijn spd meteen toegepast bij BK1B. Hierdoor verliep de les meteen een stuk beter en had de les meer structuur.

Reflectie les 3: The AlphabetDeze les had ik ook goed voorbereid en had dezelfde structuur en opbouw van opdrachten als mijn andere lessen. De belangrijkste feedback van deze les was dat ik strenger en duidelijker moet zijn in mijn bedoelingen. De Vocabulary test was een toets, maar ondertussen riepen en fluisterden leerlingen de woorden. Hier moet ik de volgende keer meteen op reageren.

Daarnaast gebruikte ik dit keer echt mijn stemverheffing vertelde mijn spd. Er was meteen stilte en dit moet ik blijven vasthouden. Uiteindelijk laat ik het weer langzaam los en komt er onrust, dit moet ik voor zijn en meteen reageren. (Bijlage 9: Feedback spd – les 2)

37

Page 43: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Reflectie les 4: Getallen in het EngelsOok tijdens deze les hield ik dezelfde structuur en opbouw van opdrachten aan. Dit doe ik zodat leerlingen weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten tijdens mijn lessen. Deze les ging al een heel stuk beter dan de vorige. Ik paste meteen stopgedrag toe en vertelde duidelijk wat ik wilde of niet wilde. Ik reageerde overal een stuk sneller op en kapte onwenselijk gedrag meteen af. Hierdoor geef ik de leerlingen ook meer structuur, wat wil de docent en wat niet. (Bijlage 10: Feedback spd – les 3) Reflectie les 5: Chapter 3 - My Phone and meDeze les verliep helemaal prima! Tijdens deze les had ik het lesbezoek vanuit de HAN. Hij vertelde achteraf dat mijn les erg gestructureerd en duidelijk in elkaar gezet was. Leerlingen hebben geen tijd om te praten of iets anders te doen, omdat mijn lessen steeds door gaan of over gaan in andere opdrachten. Om de leerlingen even rust te geven doe ik vaak de Vocabulary test, waarbij ze het woord bij het plaatje moeten raden.

Mijn abi en spd waren erg tevreden en ik zelf ook. De leerlingen vinden mijn lessen leuk en snappen mijn uitleg goed. Dit komt vooral doordat ik vaak begin bij de basis en weer opnieuw begin. Stap voor stap maak ik de opdrachten en uitleg moeilijker. Uiteindelijk moeten ze vaak aan het eind van de les de grammatica zelf toepassen, zonder hulp van mij of het bord.

Doordat mijn abi op bezoek was tijdens deze les, heb ik geen schriftelijke feedback van mijn spd. Wel heb ik hem later gevraagd om mijn feedbackformulier in te vullen, zodat ik zelf een beeld heb over waar ik nu sta met mijn lessen. (Bijlage 11: Feedback spd – les 4)

Reflectie les 6: News Flash!Deze les verliep ook prima. Ik had de tafels klaar gezet voordat de leerlingen in het klas lokaal waren. Ik vertelde iedereen waar ze moesten gaan zitten, wachtte tot ze stil waren en toen legde ik de opdracht duidelijk uit. Deze les was erg leuk en leerlingen praatte enthousiast over hun nieuws artikel!

Evaluatie lessenreeksZelf ben ik erg tevreden over mijn lessenreeks, de afgenomen SO’s en toetsen. Ik weet dat ik zelf een lessenreeks kan creëren en kan uitvoeren. Mijn lessen hebben een strakke structuur en een duidelijke opbouw. Dit kreeg ik ook vaak te horen van mijn spd en uiteindelijk ook van mij abi.

Tijdens mijn stage heb ik eigenlijk nooit feedback of tips gekregen over mijn lesopbouw of manier van lesgeven. Mijn time management klopte prima bij al mijn lessen. Als ik tijd over had wist ik wel iets te verzinnen, bijv. de woordenlijsten klassikaal voorlezen met de klas of konden de leerlingen leren. Bij elke les hebben de leerlingen veel geoefend met de stof en een stuk uitleg gekregen over de grammatica. Ik ben tevreden over mijn lessenreeks en na mijn mening hoef ik mijn lesplannen niet aan te passen of te veranderen.

38

Page 44: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Leerprestaties BK1A en BK1B

Na mijn terugblik op de lessenserie zelf, reflecteer ik natuurlijk ook op de toetsing. Hierbij blik ik structureel terug op de leerprestaties van mijn leerlingen en stel ik mijn toetsen indien nodig bij.

Na elke toets keken mijn spd en ik de SO’s en toetsen meteen na. De cijfers heb ik zelf ook bijgehouden. Hieronder ziet u de cijferlijst van mijn leerlingen.

BK1A SO 1 SO 2 SO Stones Repetitie H3 Annemarie 4,7 10 8,5 8,3Chiel 6,3 8,6 6,8 XHenri 9,0 9,6 4,8 7,8Inge 10 9,3 9,0 9,4Kelvin 6,3 9,0 7,3 6,4Luuk 8,7 9,0 7,5 6,8Marcin 5,7 8,7 9,5 8,2Mick 4,7 5,3 4,8 6,7Noa V 6,0 7,3 5,8 6,9Noa 4,3 9,3 8,5 6,0Robin 6,7 8,0 5,5 5,2Thijs 7,3 9,6 6,3 5,6Tijmen 9,3 7,3 4,0 4,8Wouter 5,0 7,3 6,0 4,9Gemiddeld 6,7 8,4 7,3 6,6

BK1B SO 1 SO 2 SO Stones Repetitie H3 Anne 8,0 9,3 X 8,5Danillo 2,3 10 4,7 3,9Diamy 5,7 6,0 8,5 8,2Esmee 10 10 8,7 9,9Fjern 1,7 9,0 4,7 7,1Luke 4,0 7,0 6,5 6,9Mats 10 10 9,0 8,5Ramon 5,3 5,9 9,2 8,2Robin 6,3 6,0 8,0 7,3Sefanja 5,3 6,6 6,2 7,0Stef 7,0 10 10 9,2Tessa 10 9,3 7,7 7,3Wessel 10 9,6 9,7 6,8Jill 7,3 10 8,2 8,9Gemiddeld 7,4 8,9 7,7 7,6

39

Page 45: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Toetsanalyse

De toetsanalyse ga ik uitvoeren op de repetitie van hoofdstuk 3. Ik reflecteer op deze toets en koppel deze ook terug naar het werkboek en het tekstboek van de leerlingen. Ook geef ik inzicht in mijn antwoordmodel, de norm, cesuur en vat ik kort samen hoe tevreden ik ben over de prestaties van mijn leerlingen.

Toetsanalyse repetitie hoofdstuk 3

Speaking & WritingOpdracht 1 t/m 3 zijn eigenlijk dezelfde zinnen die de leerlingen moesten leren voor de SO Stones. Bij deze opdrachten moeten ze de Nederlandse zinnen vertalen naar het Engels. Ik vind het goed dat deze zinnen worden herhaald in de repetitie. Doordat ze de stones (7, 8 en 9) nog weer moeten leren, kennen ze de zinnen beter en blijft het langer hangen. In het werkboek hebben ze ook vaak deze zinnen moeten maken en moeten opschrijven.

Als de leerlingen goed hebben geleerd kunnen ze voor opdracht 1 t/m 3 al 30 punten krijgen. Per correcte zin reken ik 2 punten.

Correcte Engelse zin 2 puntenSpelling fout - 0,5 puntGrammatica fout - 1 puntVertaling fout - 1 puntTotaal punten (opdracht 1, 2 en 3) 30 punten

VocabularyOpdracht 4 en 5 bestaan beide uit 8 zinnen. Achter deze zinnen staan Nederlandse woorden tussen haakjes gegeven. Leerlingen moeten deze woorden vertalen naar het correcte Engelse woord.

De zinnen geven de woorden meer context zodat leerlingen het woord sneller kunnen herkennen in het Engels. Ook deze woordenlijsten hebben ze al geleerd voor de SO’s. Daarom is het goed dat deze woorden nog weer extra worden herhaald in de repetitie. Per correct woord geef ik 1 punt.

Correct Engels woord 1 puntSpelling fout (in Engels) - 0,5 puntVertaling fout - 1puntTotaal punten (opdracht 4 en 5) 16 punten

Make good questionsBij opdracht 6 moeten de leerlingen vraagzinnen maken van de gegeven zin, in het Engels. Dit hebben we tijdens mijn lessen vaak geoefend en herhaald. Toen ging het prima en snapte de leerlingen het. Bij het nakijken hadden alle leerlingen deze opdracht goed gemaakt. Ze snapte de opdracht goed en hadden de vraagzinnen correct gemaakt. Per zin gaf ik 1 punt.

40

Page 46: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Correcte vraagzin 1 puntSpelling fout (in Engels) - 0,5 puntVertaling fout - 1puntTotaal punten (opdracht 6) 8 punten

Wat ik tijdens het analyseren van hoofdstuk 3 al snel opmerkte in het werkboek was dat de grammatica heel weinig wordt geoefend. Dus ook deze opdracht kwam maar 2 keer voor in het werkboek.

Stepping Stones 4e editie, 1 b/lwoo, Wb. blz. 57

Stepping Stones 4e editie, 1 b/lwoo, Wb. blz. 58

Fill in the correct word

41

Page 47: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Opdracht 7 ging over de Question Words die ik met de klassen heb besproken en geoefend. Leerlingen kunnen kiezen uit: what, where, when, who, why and how. Per zin kregen ze 1 punt. Totaal konden ze dus 8 punten krijgen voor deze opdracht. Hierbij geld fout is fout.

Ook in het werkboek kwam deze grammatica opdracht weinig voor. Wel komen er veel zinnen voor in de opdrachten met what, where, when, who, why, how in andere opdrachten. Maar dan geven leerlingen antwoord op vragen en wordt er dus geen aandacht geschonken aan deze woorden of betekenis.

Stepping Stones 4e editie, 1 b/lwoo, Wb. blz. 68

Censuur repetitie hoofstuk 3In totaal kunnen leerlingen 62 punten behalen voor de hele toets. Nadat ik alle opdrachten had nagekeken telde ik het aantal behaalde punten bij elkaar op. Het aantal punten deelde ik door 6. Als ik het door 7 (aantal opdrachten) zou hebben gedeeld dan zou de normering een stuk zwaarder wegen op de cijfers van de leerlingen.

Normering: Aantal punten (62) / 6 = Eind cijfer

Prestaties van de leerlingenIk ben tevreden over de prestaties van de leerlingen. Zowel van BK1A als BK1B. BK1B heeft een hoger gemiddelde, dit komt vooral doordat daar een aantal meiden in zitten die graag en goed leren.

Gemiddelde BK1A 6,7 8,4 7,3 6,6Gemiddelde BK1B 7,4 8,9 7,7 7,6

Een aantal leerlingen haalde wel constant onvoldoendes of net voldoendes. Bij een aantal leerlingen weet ik de oorzaak (ziekte van vader, ongemotiveerd of vindt Engels erg moeilijk). De leerlingen die niet goed hun best deden voor simpele SO’s hebben we gesproken tijdens de ouderavonden. Ze kunnen het en moeten veel beter hun best gaan doen in 2015.

42

Page 48: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Deel 4: Eindconclusie

In het laatste onderdeel schrijf ik een heldere eindevaluatie. In mijn eind conclusie geef ik antwoord op de volgende vragen:

1. Ben ik vakdidactisch competent op niveau 2 (hoofdfasebekwaam)2. Welke leerdoelen kan ik formuleren voor WPL3?

Eind evaluatieIk ben tevreden over mijn lessenreeks. Wel vond ik het jammer dat de leerlingen de eerste paar weken gewoon de methode moesten doorlopen. Hierbij gaf ik of mijn spd de uitleg over de opdrachten en gingen de leerlingen daarna zelfstandig werken in hun werkboek. Daarbij liepen wij rond om vragen te beantwoorden. Uiteindelijk is dit wel hoe een normale lessenweek eruit ziet voor de docent en de leerlingen.

Mijn voorbereidde lessen heb ik zorgvuldig voorbereid en had ik tijdig af. Ik stuurde mijn lessen telkens netjes naar mijn spd voor controle. Hij was altijd tevreden en ik hoefde niks aan te passen (op enkele spelling fouten na).

Ik heb de leerdoelen behaald. Ik ben in staat om op een creatieve manier om te gaan met de leerstof. Ik bedacht en maakte de power points, opdrachten, oefeningen en werkbladen zelf. Ook kreeg ik meer inzicht in de leerprestaties van de leerlingen, doordat ik de toetsen zelf maakte, uitvoerde en nakeek. Ik kan mijn eigen didactisch handelen en de leerstof aanpassen op de behoefte van de leerlingen, door telkens vanaf de basis te beginnen en uitleg te geven. Ook stap voor stap oefeningen uitbouwen. Ik kan voor een langere tijd, eigenlijk vanaf week 2, aaneengesloten lessen ontwerpen, uitvoeren en evalueren. Dit deed ik bij BK1A en BK1B.

Eind conclusieIk ben vakdidactisch competent op niveau 2 en ik ben klaar voor mijn WPL3 of voor mijn LIO stage. Zelf vond ik erg prettig om mijn eigen lessen uit te voeren voor de klas, omdat ik zelf denk dat ik op een simpele maar fijne manier les en uitleg geef voor leerlingen. Van makkelijk naar moeilijk met veel oefeningen en opdrachten voor leerlingen. Ik heb mijn leerdoelen behaald.

Leerdoelen voor WPL3

Lessenserie van te voren voorbereiden voor langere tijd en meerdere klassen (power point)

Voor iedere les even iets anders doen dan alleen het werkboek Methode doornemen en bekijken wat ik kan aanvullen of aanpassen Klassen, niveaus en lessen aan elkaar koppelen (zelfde lessen en toetsen

geven) SO’s en toetsen maken / bekijken en censuur bepalen

43

Page 49: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bronnenlijst

Beare, Kenneth. (z.d.) Speaking Strategies for English Learners. Geraadpleegd op 7 januari 2015, van http://esl.about.com/od/speakingenglish/a/speaking_hub.htm

Marx-Talarczyk, J.A, H. Warren, K. Jones. (2012). Strategies to use with English Language Learners. Geraadpleegd op 7 januari 2015, van, http://www.russell.k12.ky.us/userfiles/indexblue/5-Strategies-to-Use-with-English-Language-Learners-JMT.pdf

Ford, K. (2010). Strategies for Preschool ELLs’ Language and Literacy Development. Geraadpleegd op 8 januari 2015, van http://www.colorincolorado.org/article/36679/

44

Page 50: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage

Bijlage 1: Old MacDonald had a farm

45

Page 51: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 2: Getallen in het Engels

46

Page 52: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 3: WerkbladWERKBLAD

NAAM:__________________ KLAS:_______________

Opdracht 1Mijn telefoonnummer is: ________________________

Opdracht 2Vertaal de Question Words naar het Nederlands:

1. What =2. Where =3. When =4. Who =5. Why =6. How =

Opdracht 3Omcirkel het juiste antwoord:

1. Who / What / Where time does the film start?

2. When / Who / Why are you bullying him all the time?

3. How old / When / Where is your brother? She is 16 years old.

Opdracht 4Vul het juiste vraagwoord in:

1. ________ is your birthday?

2. ________ is my phone? I can’t find it anywhere.

3. _______ is that man over there?

4. I’m sorry, ________ do you mean?

5. ________ do you go to school? By bike?

47

Page 53: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Opdracht 5Maak van de zinnen een vraagzin:

1. I am a girl. ______________________________________________________

2. He is a basketball player. ______________________________________________________

3. They are best friends. ______________________________________________________

4. We are alone. ______________________________________________________

5. You are happy with your phone. ___________________________________________________________

Opdracht 6Maak van de zinnen een vraagzin:

1. Mark is ready.___________________________________________________________

2. You are a football fan. ___________________________________________________________

3. He is a nice person.___________________________________________________________

4. I am scared. ___________________________________________________________

5. Peter is a boy. ___________________________________________________________

VOCABULARY TEST1. 6.2. 7.3. 8.4. 9.5. 10.

48

Page 54: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 4: SO page 39

Bijlage 5: SO page 40

49

Page 55: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 6: So Stones

50

Page 56: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 7: Repetitie

51

Page 57: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 8: Feedback spd – les 1

52

Page 58: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

53

Page 59: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

54

Page 60: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 9: Feedback spd – les 2

55

Page 61: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

56

Page 62: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 10: Feedback spd – les 3

57

Page 63: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

58

Page 64: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

59

Page 65: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 11: Feedback spd – les 4

60

Page 66: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Bijlage 12: Vakdidactische artikelen

Article 1: Speaking Strategies for English Learners By Kenneth BeareEnglish as 2nd Language Expert

Many English students complain that they understand English, but don't feel confident enough to join a conversation. There are a number of reasons for this including:

Students are trying to translate from their native language into English. Production "blocking" is occurring due to nervousness, lack of confidence,

etc. The speaker is looking for a specific word, rather than using simple

language to describe what is meant. There aren't enough conversation opportunities in or outside of class. Students aren't able to speak to peers (for example: mixed classes of

adults and teenagers). Exam preparation focuses on grammar, vocabulary, etc. and leaves little

time for active use.Here are a number of resources, lesson plans, suggestion pages and more which will help you and your students improve English speaking skills in and outside of class.

Speaking StrategiesThe first rule of improving speaking skills is to speak, converse, talk, gab, etc. as much as you can! However, these strategies can help you - or your students - make the most out of your efforts.

American English Usage Tips - Understanding how Americans use English and what they expect to hear can help improve conversations between native and non-native speakers.

These next two features help you understand how words stress plays a role in both understanding and being understood:

Intonation and Stress: Key to Understanding Word Stress - Changes in Meaning

Register use refers to the "tone" of voice and words that you choose when speaking to others. Appropriate register use can help you develop a good rapport with other speakers.

61

Page 67: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Register Usage Register Use in English

Teaching Conversational Skills will help teachers understand specific challenges involved when teaching speaking skills in class.

Social English ExamplesMaking sure that your conversation starts well often depends on using social English (standard phrases). These social English examples provide short dialogues and key phases necessary.

Introductions Greetings Special Days Speaking to Strangers Traveling phrases

DialoguesDialogues are useful in learning standard phrases and vocabulary used in common situations. These situations are some of the most common you'll find when practicing your English.

A Busy Day A Great Workout Weekend Sports

Here are a number of dialogues based on level:

Beginner's Dialogues Intermediate Dialogues

GamesGames are also quite popular in class, and games which encourage to express their point of view are some of the best:

Creating a New Society Guilty! Lego Blocks

Places to Practice Your English OnlineFinally, you'll need to find as many English speaking opportunities as you can. Here are a few sites that will help you make English speaking friends over the Internet.

English, baby! - Find Friends LiveMocha Italki

62

Page 68: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Article 2: 5 Strategies to use with English Language Learners

63

Page 69: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

64

Page 70: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

65

Page 71: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Article 3: 8 Strategies for Preschool ELLs' Language and Literacy Development

Early childhood education can play an essential role in preparing young English language learners (ELLs) for later success in school. Children who have an opportunity to develop basic foundational skills in language and literacy in preschool enter kindergarten ready to learn to read and write (Ballantyne, Sanderman, & McLaughlin, 2008).

But how can early childhood educators know if their programs are providing children with the skills they need? This article will describe some of the methods and strategies that research has proven effective in preparing young ELLs for kindergarten.

Language Development for Preschool ELLsEssential to any preschool program for ELLs is effective instruction inlanguage development. Children need explicit instruction in Englishvocabulary, as well as opportunities to hear and speak the languagethroughout the day. Examples of strategies are listed below.

5 Classroom Strategies: LanguageProvide explicit, systematic instruction in vocabulary.Children require multiple exposures to words in order to develop a rich understanding of their meaning and use. Teachers should make a point of introducing interesting new words for children to learn into each classroom activity (Tabors, 2008).

Presenting vocabulary thematically helps children make associations between words and scaffolds students' learning (McGee & Richgels, 2003).

Read-alouds that include explanations of targeted vocabulary can support word learning (Brabham & Lynch-Brown, 2002; Coyne, Simmons, Kame'enui, & Stoolmiller, 2004), as can dramatic play organized around a carefully chosen theme (Barone & Xu, 2008; Tabors, 2008).

Ensure that ELLs have ample opportunities to talk with both adults and peers and provide ongoing feedback and encouragement.English language learners need lots of opportunities to engage in social interactions with other children, but they also need support from adults as they develop the language skills they need to negotiate those interactions (Ballantyne et al., 2008). You can use the following strategies to foster social interaction:

For group activities, pair English language learners with children who have strong English language skills, and make sure that all the children who speak the same home language (L1) are not grouped together (Barone & Xu, 2008).

66

Page 72: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Provide opportunities for self-directed activities so that ELLs can choose activities that match both their interests and their language abilities (Bunce & Watkins, 1995).

Encourage child talk by providing prompts when children need help in expressing themselves (e.g., "Tell Bobby, 'May I have the red crayon now?'").

Use open questions, or questions that can have multiple answers, to help ELLs expand their own utterances (e.g., "Why do you like this doll best?" instead of "What is this doll's name?").

Expose ELLs to rich language input.Exposure to rich language, whether through shared book reading or through teacher talk, has been shown to enhance children's oral language development (Aukrust, 2007; National Early Literacy Panel, 2008). One effective strategy is for the teacher to provide an ongoing commentary on activities that are taking place in the classroom in order to expose children to language associated with the immediate context (Bunce & Watkins, 1995; Tabors, 2008).

Structure the classroom space and routine to provide scaffolding for ELLs' language learning.Arrange the classroom in a way that supports each type of instructional activity that will take place, and then keep changes to the physical environment to a minimum. Once ELLs learn which activities take place in various parts of the classroom (e.g., centers, circle), the physical environment will cue them as to what they are to do and how they are to behave in that area (Barone & Xu, 2008).

Predictable classroom routines can also provide scaffolding for English language learners by allowing them to anticipate what will happen each day, including the type of language they will need for each activity (Bunce & Watkins, 1995; Tabors, 2008).

Encourage continued L1 language development.Strong L1 skills support both language and literacy learning in English:

Encourage parents to talk and read to their children in their home language as a way of strengthening children's L1 language skills.

Incorporate children's home language in the classroom when possible. Songs and videos can be used effectively for this purpose if teachers do not speak their students' language (Gillanders, 2007).

Literacy Development for Preschool ELLsResearch has shown that alphabet knowledge, phonological awareness,and print awareness are early literacy skills that contribute significantly tolater reading achievement (National Early Literacy Panel, 2008). Englishlanguage learners can begin to develop these essential foundational skills in preschool, even before they have developed strong English language skills.

67

Page 73: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

Early Literacy Skills

Alphabet knowledgeSkills appropriate to preschool include recognizing and naming upper and lower case letters and beginning to associate letters with the sounds they make.

Phonological awarenessPhonological awareness refers to the ability to manipulate the sounds that make up language, independent of meaning. In preschool, children benefit from:

learning to recognize rhyming words listening for syllables within words learning to recognize beginning sounds in words matching those sounds to letters

Print awarenessPrint awareness is an understanding of the features of books and print. Children should:

be taught to recognize the parts of a book (e.g., front and back covers, top and bottom)

learn that printed letters and words run from left to right and from top to bottom

learn that a book has a title, was written by an author, and has illustrations that were drawn by an illustrator

3 Classroom Strategies: LiteracyDesign instruction that focuses on all of the foundational literacy skills.Activities that promote early literacy skills in preschool include:

interactive storybook reading "pretend" reading and writing games and other activities to help children identify the letters of the

alphabet interactive experiences with language and print through poems, nursery

rhymes and songs

The emphasis should be on code-based instruction, or instruction that helps children understand the relationship between spoken language and print (National Early Literacy Panel, 2008).

Recognize that many literacy skills can transfer across languages.A child who has developed early literacy skills in his or her first language will find it easier to develop those same skills in English. Parents who are not proficient in English should be encouraged to help prepare their children for learning to read by using the home language to:

68

Page 74: Tefl 8 9 lessenserie tanja rietberg

teach rhymes and songs play word games share storybooks

Teachers can support parent-child reading by sending home books in the child's home language. This makes L1 text available to parents, and it lets them know that the teacher considers reading to children in the home language to be important.

Accelerate English literacy development by helping ELLs make the connection between what they know in their first language and what they need to know in English.Similarities between English and the child's home language can be used as a foundation for instruction (Helman, 2004). For example, if L1 has some of the same phonemes as English, start with those phonemes for rhyme or beginning sound activities because those are sounds the child is already familiar with.

Children usually have the most difficulty when they encounter sounds that are present in English but do not occur in their home language. For this reason, Spanish L1 speakers often have difficulty with the "short" or lax sounds of a, e, i, and uand with the consonants j, r, v, and z (Bear, Templeton, Helman, & Baren, 2003; Helman, 2004).

Preparing for the FutureMuch attention has been given to the persistent achievement gap between English language learners and their English-speaking peers. Unfortunately, by the time children arrive in kindergarten, differences in foundational language and literacy skills have often already set the stage for this disparity in achievement (Miller & Garcia, 2008).

The good news, however, is that recent research has shown that high-quality early childhood education programs can have a significant impact on children's later academic achievement (Barnett, 2008). Programs that provide research-based, age-appropriate instruction in early language and literacy skills can ensure that English language learners enter school equipped with the tools they need to be successful learners in kindergarten and beyond (Ballantyne et al., 2008).

69