Teeltkrant Agrifirm Plant - Akkerbouw editie 4 Oost

download Teeltkrant Agrifirm Plant - Akkerbouw editie 4 Oost

of 8

 • date post

  01-Aug-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Op weg naar duurzame gewasbescherming. Telers moeten bij het inzetten van chemische middelen, voldoen aan aanvullende vragen van onze overheid en bovenwettelijke eisen van hun afnemers.

Transcript of Teeltkrant Agrifirm Plant - Akkerbouw editie 4 Oost

 • Regio OostEditie juni 2016

  NIEUWS & ADVIESVOOR AKKERBOUW

  Op weg naar duurzame gewasbeschermingTelers moeten bij het inzetten van chemische middelen, voldoen aan aanvullende vragen van onze overheid en bovenwettelijke eisen van hun afnemers. Volgens Erwin Boogaard, teeltspecialist Akkerbouw bij Agrifirm Plant, kunnen telers deze uitdaging aan met een gentegreerde aanpak waarin chemische middelen worden bewaard voor als ze cht nodig zijn.

  Volgens de teeltspecialist begint het met preventie.

  Daaronder valt een scala aan maatregelen: minder

  ziektegevoelige rassen, optimale bodemcondities waarin

  bodemleven zich kan ontwikkelen en het zo goed mogelijk

  benutten van natuurlijke vijanden. Beslissings

  ondersteunende systemen, waarin de weersomstandig

  heden en infectiedruk worden meegenomen, helpen

  bij de afweging van het wel of niet spuiten.

  In deze editie o.a. Groenbemestingsmengsels voldoen als ecologisch aandachtsgebied p.2 Akkerweb geeft mij overzicht en gemak p.3 We gaan voor groene

  gewasbescherming p.4 Nefyto helpt bij reductie chemie p.5 Precisielandbouw, wat kan ik er nog meer mee? p.6 BemestigingsNavigator Aardappel voor

  optimale bijbemesting p.7 Graanophalen.nl is vernieuwd p.7 Akkerbouwer Mark Geling uit Zeewolde p.8

  lees verder op pagina 2

  Verminder emissie met de erfemissiescan

  De erfemissiescan is ontwikkeld in

  het Toolboxteam, een samenwerkings

  verband tussen Nefyto, Agrodis, LTO en

  de waterschappen. Doel is om telers

  bewust te maken van waar er problemen

  kunnen ontstaan met erfemissie van

  gewasbeschermingsmiddelen en inzicht

  te geven in wettelijke eisen.

  Ondanks vele inspanningen meet het

  waterschap nog te veel normoverschrij

  dingen van GBM in het oppervlakte

  water. Door zelf actief te zijn kunnen we

  voorkomen dat er extra beperkingen op

  de etiketten komen of zelfs toelatingen

  worden ingetrokken.

  In een kwartier vult u de erfemissiescan

  in. Zo ontdekt u waar bij u op het bedrijf

  mogelijke afspoeling van GBM naar de

  sloot ontstaat en kunt u gericht aan het

  werk om dit te verminderen en het liefst

  te voorkomen. Dit is in het belang van

  alle partijen!

  Ga naar www.erfemissiescan.nl om

  de scan in te vullen

  Teelttechnische Nieuwsbrief digitaalAgrifirm Plant brengt naast de

  Teeltkrant ook de Teelttechnische

  Nieuwsbrief speciaal voor u uit. Een

  actuele nieuws brief vol artikelen,

  geschreven door de teeltspecialisten,

  specifiek over teeltadviezen en

  doseringen voor de vollegronds

  groenten teelt. U kunt deze artikelen

  ook per email ontvangen. Zo heeft u

  sneller advies op het moment dat iets

  in het veld speelt, is het nieuws actueler

  en kunt u direct actie ondernemen.

  Kijk voor meer informatie

  en de mogelijk heden op

  www.agrifirm.com/TTN

 • VOOR AKKERBOUW

  vervolg van pagina 1

  2

  Wij monitoren wekelijks de infectiedruk van

  schimmels bij telers en nemen ook de infectie

  druk vanuit de omgeving mee. Boogaard ziet

  veel in de ontwikkeling van apps die de

  ondersteunende computermodellen

  toegankelijker maken voor telers.

  Groene middelen

  De beschikbare middelen vergroenen. Volgens

  Jan Eric Geersing, productmanager akkerbouw

  bij Cebeco Agrochemie, worden bestaande en

  nieuwe chemische middelen steeds strenger

  beoordeeld op toxiciteit. Fabrikanten van

  chemische gewasbeschermingsmiddelen

  leggen zich ook toe op groene middelen.

  De eerste nieuwe middelen komen eraan.

  Sinds 2015 loopt de pilot Green Deal Gewas

  beschermings middelen van het CTGB. In deze

  pilot wordt bekeken wat er komt kijken bij de

  toelatingsprocedure van groene gewas bescher

  mings middelen en of het beoordelings proces

  te vereenvoudigen is. Een van die middelen

  is het onlangs toegelaten schimmel bestrijdings

  middel Serenade, op basis van de bacterie

  Bacillus subtilis.

  Het gebruik van de nieuwe middelen vergt een

  andere manier van denken met meer aandacht

  voor de omstandigheden. Specialisten, gevoed

  Op weg naar duurzame gewasbeschermingKansen!

  De consument is steeds kritischer op zijn

  voedsel. Hoe wordt het geproduceerd?

  Waar komt het vandaan? Wat is de

  inrichting van de leefomgeving?

  Op dit soort vragen spelen grote

  supermarken en NGOs dankbaar

  in, met nieuwe bio-producten, met

  reclamecampagnes en met

  opvallende acties. En de vraag naar

  volkstuintjes zit enorm in de lift.

  Om deze marktbeweging kunnen we

  natuurlijk niet heen. Gelukkig biedt het voor

  onze regio ook kansen! Bijvoorbeeld tijdens

  De Week van de Akkerbouw, van 18 tot 25

  juni. U staat een week lang in het middel

  punt van de belangstelling. Een mooi

  moment om ook uw mooie producten te

  laten schitteren. Laat die consument maar

  zien wat u doet en hoe u het doet!

  Want het is en blijft een vak. En let maar op:

  ik voorspel dat tegen die tijd meer dan 90%

  van de moestuintjes van Albert Heijn zijn

  mislukt. Ik heb het thuis ervaren! En veel

  volkstuintjes zullen het ook niet redden. Zo

  ontstaat nieuwsgierigheid naar hoe u het als

  vakman wl voor elkaar krijgt. Dit moment

  moet u pakken!

  Vertel buren, toeristen en iedereen die het

  horen wil over de aanpak op uw bedrijf.

  Over alternatieve groene insecticiden,

  natuurlijke vijanden in uw gewassen,

  plaatsspecifiek toedienen van mineralen, het

  weerbaar maken van uw bodem en nog veel

  meer. Een prachtig verhaal uit de sector, over

  de sector. En daarbij helpen we u graag.

  Johan Ottens

  Verkoopleider

  Reageren?

  Stuur mij een mail:

  j.ottens@agrifirm.com

  Groenbemestingsmengsels voldoen als ecologisch aandachtsgebiedIn het GLB wordt bij de betalingsrechten een vergroeningspremie

  uitbetaald als u aan de vergroeningseisen voldoet. Een belangrijk

  onderdeel van die eisen is het verplicht aanleggen van ecologisch

  aandachtsgebied op 5% van het areaal bouwland als u meer dan

  15 hectare bouwland beteelt.

  U kunt dit met groenbemesters invullen, maar dan moet u rekening

  houden met de weegfactor: 1 hectare groenbemester (vanggewas)

  telt mee als 0,3 hectare ecologisch aandachtsgebied. Ook moet u

  aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  inzaai na 15 juli

  inzaai na het hoofdgewas

  inzaai voor 1 oktober

  gewas minstens 10 weken op het veld

  geen gebruik van GBM

  inzaai van mengsel verplicht, tenzij onderzaai van gras

  eigen geteeld zaaizaad is niet toegestaan

  Een bijzondere optie is de categorie aaltjesbestrijdende vanggewassen.

  Hierbij kan eerder ingezaaid worden en mag wel GBM gebruikt worden.

  Met name de teelt van Tagetes (bijvoorbeeld Nemamix) tegen wortel

  lesieaaltjes past in deze categorie. Afrikaantjes hebben als zomergewas

  een fors effect op deze aaltjes. Ook het mengsel van Japanse haver met

  Tagetes is een optie.

  Agrifirm Plant levert zaaizaad voor groenbemesters dat aan de GLBeisen

  voldoet. Deze mengsels zijn zorgvuldig samengesteld uit de toegelaten

  soorten en worden kantenklaar geleverd in de juiste verhoudingen.

  De samenstelling is gebaseerd op maximale landbouwkundige waarde.

  Als u bij Agrifirm Plant een GLBwaardige groenbemester aankoopt,

  is het voldoende als u aankoopbewijzen en etiketten van de gebruikte

  zaaizaadmengsels 5 jaar in de administratie bewaart. Zo maken we het

  voldoen aan de voorwaarden voor het telen van groenbemesters als

  ecologisch aandachtsgebied een stuk makkelijker.

  vanuit onderzoek, moeten

  de telers onder steunen. Het

  is niet meer zoals in de chemie: het middel

  werkt wel of niet. Het gaat erom het middel op

  de juiste manier in stelling te brengen voor een

  optimale werking, verklaart Geersing.

  Afgelopen winter hebben we met onze

  voorlichting ingestoken op gentegreerde

  gewasbescherming en groene gewa s

  beschermingsmiddelen met een toelating en

  bewezen werking onder de aandacht gebracht.

  We doen proeven bij PPO Lelystad en leggen

  demos aan bij telers verspreid door het land.

  Het fijne van groene gewasbeschermings

  middelen is, dat ze geen residu achterlaten

  op het gewas en in het oppervlaktewater,

  besluit Boogaard.

  Jan-Eric Geersing en Erwin Boogaard

  Het gebruik van de nieuwe middelen vergt een andere manier van denken met meer aandacht voor de omstandigheden.

  Kansen door variatie in opbrengstIn opbrengstkaarten staan plaatsspecifiek de prestaties van het gewas

  in een groeiseizoen. Het geeft inzicht in boven en ondergemiddelde

  opbrengsten, en de grootte van de zones. Koppel hier euros aan en dan

  gaat de bal rollen; de opbrengst dervingen door bodemvariatie,

  aaltjesschade en dat soort zaken heeft u scherper in kaart.

  Agrifirm Plant ontwikkelt op dit moment een app die dit eenvoudig voor

  u weergeeft; de opbrengstkaart. Met deze opbrengstkaart voor granen,

  aardappelen, bieten of uien krijgt u inzicht in nut en noodzaak van het

  vroegtijdig signaleren en aanpakken van bodem en gewasvariatie.

  De opbrengstkaart laat ook het effect op tonnen en euros zien van

  eerdere plaatsspecifieke toepassingen als bemesten. Het rendement

  van een variabele toepassing wo